wordt dit uw best year yet®02

Download Wordt Dit Uw Best Year Yet®02

Post on 31-Jul-2015

474 views

Category:

Travel

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. WORDT DIT UW BEST YEAR YET? Wilt u uw doelen behalen?Wilt u echt een doorbraak realiseren?Een blijvende verandering bewerkstelligen? Maak dan kennis met het Best Year Yet-programma.Een programma dat start met een workshop en een jaar lang intensieve begeleiding, Om samen met uw team uw beste jaar ooit te realiseren! Ronald VerhaafCoach, trainer, procesregie Licentiehouder van: 2.

 • Wr iemand die uitlegt waarom t niet lukt
 • Intern lijkt alles op orde, maar de kosten
 • Ik weet niet goed hoe het cht beter kan
 • Hoe krijg ik al die eilanders bij elkaar
 • Als team moeten we nog wel iets leren
 • Al tig keer geprobeerd, maar helaas
 • We weten wel hoe het moet maar
 • We maken wel de afspraken maar doen het niet
 • Denken en uitvoeren zijn niet integraal
 • We zijn onvoldoende in control
 • Hoe krijgen we weer plezier in wat we doen

Herkent u dit? Licentiehouder van: 3. Wat is Best Year Yet?

 • BYY is een eenvoudig en krachtig concept.
 • Het stelt uw organisatie, teams en medewerkers is staat om snel tot relevante resultaten te komen,
 • Doordat gezamenlijke doelen en vertrouwen in de haalbaarheid daarvan worden gecreerd.
 • Dit vergroot de teamgeest, de samenwerking en het crerend vermogen van uw organisatie.

* Het BYY concept heeft zichzelf de afgelopen 10 jaar bewezen in Engeland, de Verenigde Staten en Australi en is sinds enkele jaren ook in Nederland beschikbaar. Licentiehouder van: 4. Hoe werkt Best Year Yet?

 • Centraal binnen BYY staat detweedaagse Teamworkshop
 • Tijdens de workshop wordt het team door 10 vragen geleid, wat resulteert in een 1-pagina jaarplan
 • Tijdens dit proces kijkt het team terug op successen en teleurstellingen uit het verleden en vertaalt deze naar de top tien doelen voor het komende jaar
 • Door te leren van het verleden creert het team een andere manier van denken
 • Dit nieuwe paradigma is gericht op het behalen van succes
 • Aan het einde van de workshop voelen de deelnemers zich eigenaar van het plan omdat zij dit zelf hebben helpen definiren

* Dit proces kan eventueel ook door iedere deelnemer individueel worden doorlopen. Licentiehouder van: 5. Borging Best Year Yet?

 • 11 follow-up sessies verspreid over n jaar:
  • zorgt er voor dat het proces wordt bewaakt
  • zorgt voor de gewenste implementatie en borging vande resultaten
  • zorgt voor verankering in de organisatie doordat de theorie in praktijk wordt gebracht.
 • Tijdens elke follow-up sessie wordt:
  • de voortgang op de doelstellingen bepaald en grafisch bijgehouden
  • ondersteunt men elkaars verantwoordelijkheden
  • worden nieuwe actiestappen gedefinieerd voor de volgende maand.
 • In Control door:
  • een actueel overzicht van de stand van zaken door het web-based software pakket PRO (Producing Results Online).

Licentiehouder van: 6. Het proces Best Year Yet? Afhankelijk van de wensen van de klant worden tenminste 6 van de 11 resultaatbijeenkomsten bijgewoond en geleid door de BYY-coach (maand 1, 2, 3, 6, 9 en 12). Licentiehouder van: 7. Waarom werkt Best Year Yet?Het symbool vanBest Year Yet,zoals hieronder, staat voor transformatie of belangrijke verandering.De tien vragen die doorlopen worden tijdens het Best Year Yet proces, worden weergegeven in dit figuur.De linkerkant van de figuur staat voor de situatie waarin de meeste organisaties, teams en personen verkeren. Handelend vanuit het verleden en begrensd door beperkende overtuigingen en gedrag.Het middelpunt symboliseert het moment waarop een nieuw paradigma of overtuiging wordt gecreerd.De rechterkant van het symbool staat voor de toekomst waar de persoon of het team nu naar toe leeft, ondersteund door de waarden die gedefinieerd zijn en gevormd door het nieuwe paradigma en de top tien doelen die zijn gesteld. Licentiehouder van: 8. Het verandermoment Moment of change Successen Teleurstellingen Lessen Belangrijkste focus Doelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beperkend gedrag Beperkend denken Waarden Rollen Het verleden dat we met ons meedragen De toekomst die we tegemoet gaan De Best Year Yet aanpak.Het nieuweparadigma 9.

 • Best Year Yet is de katalysator voor het Moment of Change.
 • Het creert een omgeving voor continue positieve verandering.
 • Uw team gaat nu vooruit, volledig afgestemd op wat werkelijk belangrijk is.
 • Uw team is gefocust op de resultaten die zij gaat bereiken om een nieuwe toekomst invulling te geven.
 • Zonder dit transformatie-element zou Best Year Yet niets anders zijn dan een oefening in doelstellingen.
 • Het is dit Moment of Change dat de resultaten mogelijk en haalbaar maakt.

The moment of Change Licentiehouder van: 10.

 • Teamontwikkeling
 • Prestatieverhoging
 • Verkoopdoorbraken
 • Intrinsieke motivatie
 • Stresspreventie
 • Organisatietransformatie
 • Training
 • Executive coaching
 • Strategische planning & implementatie

Toepassingsgebied Best Year Yet.Organisaties gebruiken BYY onder meer om de volgende doelstellingen te bereiken:Licentiehouder van: 11.

 • BYY is volledig brancheonafhankelijk.
 • Het programma werkt effectief op alle niveaus binnen een organisatie, van managementteam tot afdelingspersoneel.
 • Het proces verandert niet, de personen of teams die deelnemen passen het workshopproces automatisch aan op hun organisatie, cultuur, initiatieven, uitdagingen et cetera.

Voor wie is Best Year Yet geschikt?Licentiehouder van: 12. Wilt u meer informatie over Best Year Yet?Gerard Niels, licentiehouder BYYT:0481.424821 E: [email_address] M: 06-41497573 Ronald VerhaafE: [email_address] M: 06-83166796 De methodiek van Best Year Yetis gebaseerd op het in 1994 verschenen boek van Jinny Ditzleren al 25 jaar succesvol in vele landen.www.bestyearyet.nl www.bestyearyet.com

Recommended

View more >