Young marketers 3 warm up marathon_Heritages You_ Indie

Download Young marketers 3 warm up marathon_Heritages You_ Indie

Post on 22-Apr-2015

414 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. CONTEXT 37% 31% 32% Th phn c ph Vit Nam Trung Nguyn Nescafe Vinacafe Brand Big idea Tnh yu dnh cho ht c ph Vit. Khi ngun sng to Cht thi gian Strength Thng hiu c ph ca quc t, lu di v c danh ting p ng c hng v ca s ng . Thng hiu c ph lu i ca Vit Nam. Tinh ty v thi gian Target 18-24 ages 20-30 ages 25 -&gt; </li> <li> 2. VINACAFE CONTEXT Thng hiu ln gn b vi ngi Vit gn na th k t 1968 Cng c kt ni tr chuyn, chia s v th hin quan im. S mnh: Khi li nim tin, nh thc tinh thn t ho v dn tc trong gii tr v ga tr Vit Nam. --&gt; Vinacafe l mt thng hiu c ph tht s kt ni vi gii tr - c ph nguyn bn i din c ph Vit Con ngi Vit </li> <li> 3. Consumer CONTEXT Khi bit nhng tin ny ngi Vit tr Tri i Vit Nam ! T ho qu! T ho l ngi Vit Nam qu! Yu Vit Nam qu i! Vit Nam l s 1! ni g? </li> <li> 4. Driver: V bn thn l ngi Vit Nam nn thy t ho khi nghe nhng tin mng v ngi Vit Nam. Nhng ..T l ng tnh vi quan im tiu cc v Vit Nam chim gn 70% vi hn 90,000 bn tr tham gia trao i v vn ny. Ti sao? Barrier: Nhng d l chuyn ng t ho th cng l nim t ho do ngi khc mang li. Nhng g n t ngi khc thng khng tn ti lu v rt d b tc ng. </li> <li> 5. Insight Khng phi ti khng t ho v Vit Nam nhng ti khng thy bn thn mnh trong nim t ho y nn n khng phi l 1 cm xc mnh m trong ti khin ti d qun n i? </li> <li> 6. Communication Big Idea Dont hate what you have </li> <li> 7. Activation platform: You are the Heritage Vietnamese Key Message: Ti sao phi ch tin mng t ngi khc t ho, trong khi bn thn bn vn cng l 1 di sn Vit chng phi ch cn th thi cng t no? </li> <li> 8. Giai on 2 Giai on 3 You are Vietnamese heritage Print ad PR, news, screen stream, digital Key message Key hook Key Channels Awareness To trigger about the campaign Objective Heritage You Mobile app Mobile, facebook and digital Engage Give experiences toward the Vietnamese heritage and coffee Spread the heritages. Heritage corner 360 PR, news, on-ground activities Amplify Multiple the effect You are the Vietnameses Heritage Activation plat form </li> <li> 9. AWERENESS Booth chp nh trng en You are Vietnamese heritages S dng hnh nh print ads y mnh trn tt c cc knh online, offline, POSM. - t cc booth chp nh trng en vi typo Bn l di sn You are Vietnamese heritages trung tm ni tp trung nhiu gii tr. - Influencer li ko v kch thch gii tr tham gia. - Chy bi PR, digital trn fanpage Cht </li> <li> 10. AWERENESS Booth chp nh trng en Bn l di sn -You are Vietnamese heritages Demo hnh nh You are Vietnamese heritages You are Vietnamese heritagesYou are Vietnamese heritages -ng sau mi bc nh u c m Barcode c th qut n Mobile app Vietnamese heritages. - Tt c cc bc nh u c update v source quote, fact and beauty ca app </li> <li> 11. ENGAGE Thi gian cht lc li kt tinh thnh con ngi bn C ph ca chng ti cng c cht lc t kinh nghim v Thi gian Ngi ta o thi gian bng ct, ngi Vit tr sng Cht o thi gian bng tng git c ph </li> <li> 12. ENGAGE Cng c chnh Mobile app. VIETNAMESE QUOTE AND FACT Di sn l thi gian Thi gian c o bng git c ph Mt ln up thng tin v hnh nh vo gc Heritage You l bn s thu nhp c mt git thi gian git c ph Quote + Fact + Beauty v gi tr vn ha Vit Nam (Can capture and share on Facebook, Instagram, Twitter) im thi gian tch ly i thi gian thnh cc phn qu - B tool kit + Vinacafe - Huy hiu chng nhn - Pop-up thnh vin ni bt Heritages you Gc di sn ca bn v bn chnh l di sn ( K v chia s nhng fun fact hnh nh v quote v Vit Nam bn c c) (Hashtag and share on Facebook, Instagram, Twitter) </li> <li> 13. ENGAGE Demo Quote, Fact and Tool kit Tool Kit Fact T nhin ang lc cm ci n cm bi gia ci nng nng in no th cht nh ra 1 hnh nh xa lc l khng mt cht lin quan. Xa ti mc mnh ko ngh l cn nh v cng xa ti mc ko bit mnh nh ng hay mn t tng tng!!! Hnh nh gia tra nng i ka m p xe cc cch ch con p trai ngi pha sau 2 chn xa ra 2 bn. Thng con mi chn qu hi hi h chn xung th nghe ting m ng c ng coi chng nht chn v tm nha con, thng con p trai li c git 2 ci chn ln. Ti hi mi qu cha bit lm sao th i ka m li ln ting chng no mi th b ra ng trc n, thng con mng quu n n xt xt ci t ln pha trc c qung ci chn ngn bm sinh ra t ln ghi ng ng trc. Heritages You Quote + Beauty </li> <li> 14. AMPLIFY Vietnamese Quote and Fact Note book Coffee talk Tool Kit Mt na cun sch Chuyn to chuyn nh Vit Nam nh mnh tng hp tt c fact v quote c ngha, c yu thch nht t cc ngun c sn v do users ng gp trn mobile apps. Mt na cun sch cn li c cha trng ngi dng c th in tip nhng cu chuyn ca chnh bn thn di sn trong h. </li> <li> 15. AMPLIFY Vietnamese Quote and Fact book Coffee talk Heritage corner Coffee talk Heritages corner l ni di sn ca bn thn ngh chn. thu gp thm di sn v lm giu vn vn ha di sn. Khng gian chi s nhng g tr vn ha Vit, nhng ca khc, bc nh, cu chuyn k, v c bn thn bn. L gc c ph l cht thi gian qua tng git c ph. c t chc ln u tin gp chung vi pht hnh Note Book Vietnam heritages. T chc thng k 2 tun/ln L ni cc heritagers tp trung v chia s. Cc hot ng: - Sng cht c o bng git c ph. - Trao i chuyn to chuyn nh - Chiu phim, n ca a nhng ca khc Vit Nam. </li> <li> 16. T ho i. Khng phi v Vit Nam, m v chnh bn l 1 di sn Vit </li> </ul>