za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs pres kliping - modernizacija/pres... · za br~i razvoj...

of 16 /16
Za brži razvoj preduzetništva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Bačka Palanka - Politika - Društvo Datum: Sub, 31/01/2015 Zemlja: Srbija Površina članka: 395cm2 Autor: N. Šijakov Strana: 3 Deo: 1/1 Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3 Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija 1 / 1

Upload: duongkhanh

Post on 22-Mar-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Za brži razvoj preduzetništvaMedij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Bačka Palanka - Politika - DruštvoDatum: Sub, 31/01/2015 Zemlja: SrbijaPovršina članka: 395cm2 Autor: N. ŠijakovStrana: 3 Deo: 1/1

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 2: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Nemci pomažu obnovu komoraMedij - Rubrika: INFORMER - VestiDatum: Sub, 07/02/2015 Zemlja: SrbijaPovršina članka: 46cm2 Autor:Strana: 7 Deo: 1/1

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 3: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Vlada će pomoći u zapošljavanju mladihMedij - Rubrika: DANAS - EkonomijaDatum: Pet, 27/02/2015 Zemlja: SrbijaPovršina članka: 100cm2 Autor: E. D.Strana: 13 Deo: 1/1

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 4: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Pomoć Nemaca u reorganizaciji komorskog sistema Srbije Datum: Pet, 06/02/2015 Medij: www.tanjug.rs Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: VestiUrl: www.tanjug.rs

BERLIN, 6. februara (Tanjug) - Nemačke privredne komore aktivno će pomoći proces reorganizacijekomorskog sistema Srbije, potvrdio je generalni direktor Udruženja nemačkih privrednih komora MartinVansleben (Martin Wansleben) u razgovoru sa predsednikom Privredne komore Srbije (PKS) MarkomČadežom.

"Nemačke komore pružiće nam podršku aktivnim učešćem njihovih predstavnika u Radnom timu PKS zamodernizaciju komorskog sistema, nizom aktivnosti za jačanje naših kapaciteta kroz edukaciju kadrova PKS iregionalnih privrednih komora, koji bi se usavršavali u Nemačkoj", kazao je Čadež, koji boravi u radnoj posetiBerlinu.

Predstavnici nemačkih privrednih komora će, kako je dodao, u Srbiji organizovati i seriju seminara iz oblastiunapređenja rada komorskih službi i sektora.

Prema njegovim rečima, Vansleben je najavio dolazak u Beograd da bi bolje upoznao situaciju u Srbiji i jošjednom istakao podršku svoje organizacije u privlačenju investicija nemačkih kompanija, između ostalog, krozzajedničku organizaciju konferencija u nemačkim gradovima.

Čadež boravi u Berlinu zajedno sa direktorom Delegacije nemačke privrede u Srbiji i članom Radnog tima zamodernizaciju komorskog sistema, Martinom Knapom.

Oni su razgovarali i sa direktorom Odeljenja za države članice EU i druge evropske zemlje u Ministarstvuprivrede i energetike Andreasom Oberštalerom (Andres Oberstaller), i direktorom Odbora nemačke privrede zaIstok Rajnerom Lindnerom (Reiner Lindner).

Sagovornici su pozitivno ocenili mere Vlade Srbije u domenu fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi ujavnim preduzećima, ističući da su to za svaku vladu teški, ali neminovni koraci ka stvaranju uslova zaprivredni rast i jačanje zdrave ekonomije.

Predsednik PKS posetu Berlinu zaokružuje sastancima sa predstavnicima Ministarstva za ekonomski razvoj isaradnju i Ministarstvom spoljnih poslova Nemačke, saopšteno je iz PKS.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 5: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Nemci pomažu reorganizaciju komorskog sistema SrbijeDatum: Pet, 06/02/2015 Medij: www.beta.rs Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: VestiUrl: www.beta.rs

BEOGRAD, 6. februara 2015. (Beta) - Privredna komora Srbije (PKS)saopštila je danas da će nemačke privredne komore pomoći ureorganizaciji komorskog sistema Srbije.

U saopštenju se navodi da je predsednik PKS Marko Čadež, kojiboravi u dvodnevnoj radnoj poseti Berlinu, razgovarao sa generalnimdirektorom Udruženja nemačkih privrednih komora, direktorom Odboranemačke privrede za Istok i predstavnicima ministarstava privrede ienergetike, za ekonomski razvoj i saradnju i spoljnih poslovaNemačke.

"Nemačke komore pružiće nam podršku učešćem svojih predstavnikau Radnom timu PKS za modernizaciju komorskog sistema, nizom aktivnostiza jačanje naših kapaciteta kroz edukaciju kadrova PKS i regionalnihprivrednih komora, koji bi se usavršavali u Nemačkoj", kazao jeČadež navodi se u saopštenju.

On je dodao da će predstavnici nemačkih privrednih komora u Srbijiorganizovati i seriju seminara iz oblasti unapređenja rada komorskihslužbi i sektora.

Generalni direktor Udruženja nemačkih privrednih komora u MartinVansleben (Wansleben) je najavio i dolazak u Beograd da bi boljeupoznao situaciju u Srbiji.

Predsednik PKS u Berlinu boravi zajedno sa direktorom Delegacijenemačke privrede u Srbiji Martinom Knapom i članom Radnog tima zamodernizaciju komorskog sistema.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 6: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Nemci pomažu reorganizaciju komorskog sistema SrbijeDatum: Pet, 06/02/2015 Medij: www.ekapija.com Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: VestiUrl: http://www.ekapija.com/website/sr/page/1067934

Nemačke privredne komore aktivno će pomoći proces reorganizacije komorskog sistema Srbije, potvrdio jeMartin Vansleben (Martin Wansleben), generalni direktor Udruženja nemačkih privrednih komora u razgovorusa Markom Čadežom, predsednikom Privredne komore Srbije (PKS), koji boravi u dvodnevnoj radnoj posetiBerlinu.- Nemačke komore pružiće nam podršku aktivnim učešćem svojih predstavnika u Radnom timu PKS zamodernizaciju komorskog sistema, nizom aktivnosti za jačanje naših kapaciteta kroz edukaciju kadrovaPrivredne komore Srbije i regionalnih privrednih komora, koji bi se usavršavali u Nemačkoj – u direktnojkomunikaciji sa nemačkim kolegama. Predstavnici nemačkih privrednih komora u Srbiji će organizovati i serijuseminara iz oblasti unapređenja rada komorskih službi i sektora - izjavio je Marko Čadež.Po rečima Čadeža, Vansleben je najavio i dolazak u Beograd da bi bolje upoznao situaciju u Srbiji i još jednomistakao podršku svoje organizacije u privlačenju investicija nemačkih kompanija, između ostalog, krozzajedničku organizaciju konferencija u nemačkim gradovima.Predsednik PKS u Berlinu boravi zajedno sa Martinom Knapom, direktorom Delegacije Nemačke privrede uSrbiji i članom Radnog tima za modernizaciju komorskog sistema.Čadež i Knap razgovarali su i sa Andreasom Oberštalerom (Andres Oberstaller), direktorom Odeljenja zadržave članice EU i druge evropske zemlje u Ministarstvu privrede i energetike i Rajner Lindnerom (ReinerLindner), direktorom Odbora nemačke privrede za Istok (Ostausschuss). Sagovornici su pozitivno ocenili mereVlade Srbije u domenu fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi u javnim preduzećima, ističući da su to zasvaku vladu teški, ali neminovni koraci ka stvaranju uslova za privredni rast i jačanje zdrave ekonomije.

Predsednik PKS posetu Berlinu zaokružuje sastancima sa predstavnicima Ministarstva za ekonomski razvoj isaradnju i Ministarstvom spoljnih poslova Nemačke.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 7: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Do efikasne komore uz nemačku podrškuDatum: Pon, 09/02/2015 Medij: www.vibilia.rs Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: ReportažeUrl: http://www.vibilia.rs/dokument_new.php?s=riporti&ID=4025329&lang=sr%3C/a%3E&p=r

Predsednik PKS Marko Čadež razgovarao u Berlinu sa generalnim direktoromUdruženja nemačkih privrednih komora, direktorom Odbora nemačke privrede zaIstok i predstavnicima ministarstava privrede i energetike, za ekonomski razvoj isaradnju i spoljnih poslova Nemačke.

Nemačke privredne komore aktivno će pomoći proces reorganizacije komorskogsistema Srbije, potvrdio je Martin Vansleben (Martin Wansleben), generalni direktorUdruženja nemačkih privrednih komora u razgovoru sa Markom Čadežom,predsednikom Privredne komore Srbije (PKS), koji boravi u dvodnevnoj radnojposeti Berlinu.„Nemačke komore pružiće nam podršku aktivnim učešćem svojih predstavnika uRadnom timu PKS za modernizaciju komorskog sistema, nizom aktivnosti za jačanjenaših kapaciteta kroz edukaciju kadrova Privredne komore Srbije i regionalnihprivrednih komora, koji bi se usavršavali u Nemačkoj – u direktnoj komunikaciji sanemačkim kolegama. Predstavnici nemačkih privrednih komora u Srbiji ćeorganizovati i seriju seminara iz oblasti unapređenja rada komorskih službi i sektora”,izjavio je Marko Čadež.Po rečima Čadeža, Vansleben je najavio i dolazak u Beograd da bi bolje upoznaosituaciju u Srbiji i još jednom istakao podršku svoje organizacije u privlačenjuinvesticija nemačkih kompanija, između ostalog, kroz zajedničku organizacijukonferencija u nemačkim gradovima. Predsednik PKS u Berlinu boravi zajedno saMartinom Knapom, direktorom Delegacije nemačke privrede u Srbiji i članom Radnogtima za modernizaciju komorskog sistema.Čadež i Knap razgovarali su i sa Andreasom Oberštalerom (Andres Oberstaller),direktorom Odeljenja za države članice EU i druge evropske zemlje u Ministarstvuprivrede i energetike i Rajner Lindnerom (Reiner Lindner), direktorom Odboranemačke privrede za Istok (Ostausschuss). Sagovornici su pozitivno ocenili mere Vlade Srbije u domenufiskalne konsolidacije istrukturnih reformi u javnim preduzećima, ističući da su to za svaku vladu teški, alineminovni koraci ka stvaranju uslova za privredni rast i jačanje zdrave ekonomije.Predsednik PKS posetu Berlinu zaokružuje sastancima sa predstavnicimaMinistarstva za ekonomski razvoj i saradnju i Ministarstvom spoljnih poslovaNemačke

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 8: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Podrška ruske komore modernizaciji PKSDatum: Uto, 10/02/2015 Medij: www.tanjug.rs Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: VestiUrl: www.tanjug.rs

BEOGRAD, 10. februara (Tanjug) - Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije (TIK RF) podržava procesmodernizacije i uspostavljanja jedinstvenog komorskog sistema Srbije koji će doprineti unapređenjuefikasnosti Privredne komore Srbije (PKS), rečeno je na sastanku predsednika PKS Marka Čadeža ipotpredsednika ruske komore Georgija Petrova.

Čadež i Petrov su se u Moskvi složili da će modernizacija komorskog sistema Srbije doprineti i boljempovezivanju privrednika i jačanju ukupnih ekonomskih odnosa dve zemlje, objavljeno je na sajtu PKS.

Na sastanku u Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije razmotrena je aktuelna makroekonomskasituacija, bilateralna privredna saradnja Srbije i Rusije, kao i inicijative usmerene na unapređenjeinstitucionalnih i aktivnosti poslovnih zajednica.

U razgovoru su učestvovali i predstavnici ruskog Ministarstva ekonomskog razvoja i Poslovnog saveta zasaradnju dve zemlje.

Čadež je podsetio da je jedna od aktivnosti PKS podrška izvoznicima i predstavljanje potencijala srpskeprivrede na tradicionalnim tržištima, kao što su rusko i tržište EU, kao i na novim destinacijama.

U avgustu 2014. u PKS je formiran Koordinacioni centar za podršku izvoznicima prehrambenih proizvoda uRusiju sa ciljem kvalitetnog nastupa srpskih kompanija i povećanja izvoza na tom velikom i zahtevnom tržištu,dodao je Čadež.

PKS u saradnji sa TIK RF radi i na unapređenju regionalne privredne saradnje, a u planu je intenziviranjesaradnje sa ruskim oblastima i gradovima Sankt Petersburgom i Njižnjim Novgorodom, dodao je predsednikPKS.

Čadež je ukazao na veliki značaj međukomorske ekspertske saradnje, prenošenja znanja i iskustva u oblastimeđunarodne arbitraže, organizacije vebinara, kao i drugih vidova edukacije privrede.

PKS je najznačajniji partner ruskoj komori u Srbiji, ukazao je Petrov, potpredsednik TIK RF, podsetivši da uMoskvi i Beogradu aktivno rade predstavništva nacionalnih komora. Fokus, kako je rekao, biće intenziviranjeuloge Poslovnog saveta za saradnju dve zemlje.

Aktivnosti Poslovnog saveta za saradnju sa Srbijom biće usmerene na saradnju privrednika srpskih i ruskihprivrednika iz sektora malih i srednjih preduzeća, organizovanje poslovnih susreta i učešća na međunarodnimsajmovima, objasnio je Petrov.

Potpredsednik TIK RF istakao je značaj Srbije kao prve zemlje van granica Zajednice Nezavisnih Država, sakojom je Rusija potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini i aktivno ga primenjuje.

Tokom posete Moskvi predsednik PKS imao je više bilateralnih razgovora sa rukovodiocima Ministarstvaekonomskog razvoja Ruske Federacije, Poslovnog saveta za saradnju Rusije i Srbije, kao i sa čelnicima i TIKRF.

U PKS podsećaju da je trgovinska razmena Srbije i Rusije prošle godine porasla za 12,3 odsto u poređenju sa2013. dostigavši 3,4 milijarde dolara.

Ukupan izvoz iz Srbije bio je manji za tri procenta i vredeo je 1,032 milijarde dolara. Izvoz srpskihpoljoprivredno-prehrambenih premašio je 307 miliona dolara i bio je 66,7 odsto veći nego 2013.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 9: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Podrška ruske komore modernizaciji PKS-aDatum: Uto, 10/02/2015 Medij: www.ekapija.com Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: VestiUrl: http://www.ekapija.com/website/sr/page/1069775

Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije (TIK RF) podržava proces modernizacije i uspostavljanjajedinstvenog komorskog sistema Srbije koji će doprineti unapređenju efikasnosti Privredne komore Srbije(PKS), rečeno je na sastanku predsednika PKS Marka Čadeža i potpredsednika ruske komore Georgija Petrova.Čadež i Petrov su se u Moskvi složili da će modernizacija komorskog sistema Srbije doprineti i boljempovezivanju privrednika i jačanju ukupnih ekonomskih odnosa dve zemlje, objavljeno je na sajtu PKS.

Na sastanku u Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije razmotrena je aktuelna makroekonomskasituacija, bilateralna privredna saradnja Srbije i Rusije, kao i inicijative usmerene na unapređenjeinstitucionalnih i aktivnosti poslovnih zajednica.

U razgovoru su učestvovali i predstavnici ruskog Ministarstva ekonomskog razvoja i Poslovnog saveta zasaradnju dve zemlje. Čadež je podsetio da je jedna od aktivnosti PKS podrška izvoznicima i predstavljanjepotencijala srpske privrede na tradicionalnim tržištima, kao što su rusko i tržište EU, kao i na novimdestinacijama.

U avgustu 2014. u PKS je formiran Koordinacioni centar za podršku izvoznicima prehrambenih proizvoda uRusiju sa ciljem kvalitetnog nastupa srpskih kompanija i povećanja izvoza na tom velikom i zahtevnom tržištu,dodao je Čadež.

PKS u saradnji sa TIK RF radi i na unapređenju regionalne privredne saradnje, a u planu je intenziviranjesaradnje sa ruskim oblastima i gradovima Sankt Petersburgom i Njižnjim Novgorodom, dodao je predsednikPKS.

Čadež je ukazao na veliki značaj međukomorske ekspertske saradnje, prenošenja znanja i iskustva u oblastimeđunarodne arbitraže, organizacije vebinara, kao i drugih vidova edukacije privrede.

PKS je najznačajniji partner ruskoj komori u Srbiji, ukazao je Petrov, potpredsednik TIK RF, podsetivši da uMoskvi i Beogradu aktivno rade predstavništva nacionalnih komora. Fokus, kako je rekao, biće intenziviranjeuloge Poslovnog saveta za saradnju dve zemlje. Aktivnosti Poslovnog saveta za saradnju sa Srbijom bićeusmerene na saradnju privrednika srpskih i ruskih privrednika iz sektora malih i srednjih preduzeća,organizovanje poslovnih susreta i učešća na međunarodnim sajmovima, objasnio je Petrov.

Potpredsednik TIK RF istakao je značaj Srbije kao prve zemlje van granica Zajednice Nezavisnih Država, sakojom je Rusija potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini i aktivno ga primenjuje. Tokom posete Moskvipredsednik PKS imao je više bilateralnih razgovora sa rukovodiocima Ministarstva ekonomskog razvoja RuskeFederacije, Poslovnog saveta za saradnju Rusije i Srbije, kao i sa čelnicima i TIK RF.

U PKS podsećaju da je trgovinska razmena Srbije i Rusije prošle godine porasla za 12,3% u poređenju sa2013. dostigavši 3,4 mlrd USD. Ukupan izvoz iz Srbije bio je manji za tri procenta i vredeo je 1,032 mlrd USD.Izvoz srpskih poljoprivredno-prehrambenih premašio je 307 mili USD i bio je 66,7% veći nego 2013.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 10: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Mihajlović: Vlada će pomoći zapošljavanje mladihDatum: Čet, 26/02/2015 Medij: www.tanjug.rs Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: VestiUrl: www.tanjug.rs

BEOGRAD, 26. februara (Tanjug) - Vlada Srbije će pomoći većem zapošljavnaju mladih, jer reforme neće datiprave rezultate sve dok taj problem ne bude rešen, izjavila je danas potpresednica vlade Zorana Mihajlović.

Ona je upozorila da je u Srbiji danas svaki drugi mlad čovek nezaposlen.

"Verujem da sve reforme koje sprovodi srpska vlada ne mogu imati svoj pravi rezultat ukoliko ne nađemomehanizme da zapošljavamo mlade. Svaki drugi mlad čovek u Srbiji je nezaposlen i to je porazna statistika zasve nas", rekla je Mihajlović u Privrednoj komori Srbije, gde je zajedno sa predsednikom te komore MarkomČadežom otvorila dvodnevni Studentski privredno-politički forum.

Najavila je da će tokom ove godine biti otvoren i poseban servis za mlade preduzetnike.

Vlada će, navela je, kroz određene mehanizme unaprediti mogućnosti mladih da sami otvaraju preduzetničkeradnje i kompanije, kao i da imaju neke poreske olakšica.

Mladima, kaže, treba obezbediti i mogućnost da stalno unapređuju svoje znanje.

"Vlada će učiniti sve da to ne ostane na priči i da već, recimo, za godinu dana, nemamo tako poraznestatističke podatke", rekla je potpredsednica vlade, koja je ministarka za građevinarstvo, saobraćaja iinfrastrukturu.

Mihajlović je, takođe, dodala da "reforme zaista ne znače ništa ukoliko mladi ne ostanu u Srbiji".

Čadež je istakao da je otvoreni forum veoma važan skup za rešavanje gorućeg problema nezaposlenostimladih.

"Skoro 50 odsto je nezaposlenost mladih u Srbiji, a nekad i više to bude i to jeste veliki problem", konstatovaoje čelnik PKS.

Čadež je naveo da je PKS u procesu reorganizacije koji se sprovodi sa privrednim komorama Austrije iNemačke.

"Pokušaćemo da implementiramo vrlo dobro organizovan austrijski model centra za mlado preduzetništvo,kako bi pomogli mladima u Srbiji da pokrenu preduzeće, naprave biznis plan i drugo", naveo je on.

Prema njegovim rečima, ranija istraživanja su pokazala da mladi više žele da rade u velikim državnimpreduzećima nego da budu preduzetnici.

Studentski privredno-politički forum organizuju PKS, Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih(CEDEM) i Studentska asocijacija za međunarodnu saradnju (SAMS) Pravnog fakulteta u Beogradu.

Cilj Foruma je podizanje svesti mladih o značaju preduzetništva, pokretanju procesa usklađivanja sistemavisokog obrazovanja sa potrebama tržišta rada, ali i podizanje nivoa privredne saradnje među mladima uregionu.

Učesnici skupa su studenti Beogradskog univerziteta - Ekonomskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka,Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nuaka, Fakulteta bezbednosti, Biološkog fakulteta, DIF-a,Tehnološko-metalurškog fakulteta, predstavnici privrede, Vlade Srbije, Skupštine Srbije, diplomatskog kora,kao i stručnjaci iz oblasti ekonomije, politike i prava.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 11: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

POLOVINA NEZAPOSLENIH MLADIDatum: Čet, 26/02/2015 Medij: www.fonet.rs Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: VestiUrl: www.fonet.rs

BEOGRAD, 26. februar 2015. (FoNet) - Porazna je statistikada je među nezaposlenima u Srbiji svaki drugi mlad i Vladaće učiniti sve da ti porazni podaci postanu bolji, da neostane sve na priči, najavila je danas ministargrađevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ZoranaMihajlović.

Reforme ne znače ništa ukoliko mladi ne ostaju u Srbiji,istakla je Mihajlović na otvaranju skupa o zapošljavanjumladih koji su organizovali Studentski privredno-političkiforum i Privredna komora Srbije.

Ona je ocenila da Srbija ima potencijal i Vlada će setruditi da za godinu dana podaci o zaposlenosti mladih budupuno bolji.

Verujem i znam da sve reforme koje sprovodi Vlada ne moguimati rezultat ukoliko ne pronađemo mehanizme da zaposlimomlade, ukazala je Mihajlović.

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež rekaoje da je današnji skup posvećen pronalaženju rešenja zagorući problem - nezaposlenost mladih.

On je najavio da će PKS, koja je u programu reorganizacije,pokušati da primeni austrijski model zapošljavanja mladih, ida napravi infrastrukturu za to.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 12: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Polovina mladih u Srbiji nezaposlenaDatum: Čet, 26/02/2015 Medij: www.beta.rs Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: VestiUrl: www.beta.rs

BEOGRAD, 26. februara 2015. (Beta) - U Srbiji je svaki drugi mladičovek nezaposlen što je poražavajuće, izjavila je danas ministarkagrađevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Ona je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na Studentskom privredno -političkom forumu kazala da Vlada Srbije mora da nađe mehanizme dase mladi ljudi zapošljavaju, jer će tek tada sve reforme koje sesprovode imati pravi rezultat.

"Imamo potencijal, imamo sve. Reforme ne znače ništa, ukoliko mladine ostanu u Srbiji", naglasila je Mihajlovićeva.

Ona je najavila da će Vlada Srbije kroz saradnju s mladima - odmogućnosti da sami otvaraju preduzetničke radnje, do poreskiholakšica, učiniti da se poprave statistitički podaci onezaposlenosti mladih.

Predsednik PKS Marko Čadež, najavio je da će to udruženjeprivrednika pokušati da primeni austrijski model centra za mladepreduzetnike, da bi doprinelo rešavanju problema velikenezaposlenosti mladih, koja je prema njegovim rečima iznad 50 odsto.

"Pokušaćemo da napravimo infrastrukturu za mlade gde će oni dobitiinformaciju kako da pokrenu preduzeće, kako da naprave biznis plan ikako da ostvaruju veze u zemlji i u inostranstvu. Mi možemo dastvorimo okvir i jedan dobar servis za mlade ljude, ali im ne možemoreći kako da razmišljaju", kazao je on.

Čadež je dodao da su istraživanja pokazala da se mladi višeopredeljuju za zapošljavanje u velikom sistemu, firmi i javnompreduzeći, nego što razmišljaju da sami započnu neki posao.

"To moramo da menjamo", naglasio je predsednik PKS i dodao da ćemladima biti lakše kada vide koje sve mogućnosti imaju, pošto Vladauradi svoj deo posla i PKS postane servisni centar za mlade.

Studentski privredno-politički forum koji se danas i sutra održava uPKS, organizovali su Centar za edukaciju i društvenu emancipacijumladih (CEDEM), Studentska asocijacija za međunarodnu saradnju (SAMS)sa Pravnog fakulteta u Beogradu i PKS.

Učesnici su studenti Ekonomskog, Pravnog, Biološkog iTehnološko-metalurškog fakulteta, kao i Fakulteta organizacionihnauka, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbednosti i DIF-a.

Cilj foruma je obaveštavanje mladih o značaju preduzetništva, kao ipokretanje procesa usklađivanja sistema visokog obrazovanja spotrebama tržišta rada, i jačanje privredne saradnje među mladimau regionu.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 13: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Polovina mladih u Srbiji nezaposlenaDatum: Čet, 26/02/2015 Medij: www.novinenovosadske.rs Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: WebsiteUrl: http://novinenovosadske.rs/polovina-mladih-u-srbiji-nezaposlena/

U Srbiji je svaki drugi mladi čovek nezaposlen što je poražavajuće, izjavila je u četvrtak ministarkagradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Ona je u Privrednoj komori Srbije na Studentskom privredno – političkom forumu kazala da Vlada Srbije morada nadje mehanizme da se mladi ljudi zapošljavaju, jer će tek tada sve reforme koje se sprovode imati pravirezultat.

"Imamo potencijal, imamo sve. Reforme ne znače ništa, ukoliko mladi ne ostanu u Srbiji", naglasila jeMihajlovićeva.

Ona je najavila da će Vlada Srbije kroz saradnju s mladima – od mogućnosti da sami otvaraju preduzetničkeradnje, do poreskih olakšica, učiniti da se poprave statistitički podaci o nezaposlenosti mladih.

Predsednik PKS Marko Čadež, najavio je da će to udruženje privrednika pokušati da primeni austrijski modelcentra za mlade preduzetnike, da bi doprinelo rešavanju problema velike nezaposlenosti mladih, koja je premanjegovim rečima iznad 50 odsto.

"Pokušaćemo da napravimo infrastrukturu za mlade gde će oni dobiti informaciju kako da pokrenu preduzeće,kako da naprave biznis plan i kako da ostvaruju veze u zemlji i u inostranstvu. Mi možemo da stvorimo okvir ijedan dobar servis za mlade ljude, ali im ne možemo reći kako da razmišljaju", kazao je on.

Čadež je dodao da su istraživanja pokazala da se mladi više opredeljuju za zapošljavanje u velikom sistemu,firmi i javnom preduzeći, nego što razmišljaju da sami započnu neki posao.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 14: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Polovina mladih u Srbiji je nezaposlenaDatum: Čet, 26/02/2015 Medij: www.dnevnevesti.com Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: WebsiteUrl: http://www.dnevnevesti.rs/drustvo/polovina-mladih-u-srbiji-je-nezaposlena/

U Srbiji je svaki drugi mladi čovek nezaposlen što je poražavajuće, izjavila je danas ministarka građevinarstva,saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Ona je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na Studentskom privredno – političkom forumu kazala da Vlada Srbijemora da nadje mehanizme da se mladi ljudi zapošljavaju, jer će tek tada sve reforme koje se sprovode imatipravi rezultat.

“Imamo potencijal, imamo sve. Reforme ne znače ništa, ukoliko mladi ne ostanu u Srbiji”, naglasila jeMihajlovićeva.

Ona je najavila da će Vlada Srbije kroz saradnju s mladima – od mogućnosti da sami otvaraju preduzetničkeradnje, do poreskih olakšica, učiniti da se poprave statistitički podaci o nezaposlenosti mladih.

Predsednik PKS Marko Čadež, najavio je da će to udruženje privrednika pokušati da primeni austrijski modelcentra za mlade preduzetnike, da bi doprinelo rešavanju problema velike nezaposlenosti mladih, koja je premanjegovim rečima iznad 50 odsto.

“Pokušaćemo da napravimo infrastrukturu za mlade gde će oni dobiti informaciju kako da pokrenu preduzeće,kako da naprave biznis plan i kako da ostvaruju veze u zemlji i u inostranstvu. Mi možemo da stvorimo okvir ijedan dobar servis za mlade ljude, ali im ne možemo reći kako da razmišljaju”, kazao je on.

Čadež je dodao da su istraživanja pokazala da se mladi više opredeljuju za zapošljavanje u velikom sistemu,firmi i javnom preduzeći, nego što razmišljaju da sami započnu neki posao.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 15: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Mihajlović: Vlada će pomoći zapošljavanje mladihDatum: Čet, 26/02/2015 Medij: www.rtv.rs Autor: Zemlja: Srbija Web rubrika: VestiUrl: http://www.rtv.rs/sr_lat/mladi/aktuelno/mihajlovic-vlada-ce-pomoci-zaposljavanje-mladih_572673.html?utm_source=feedburner

&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+RtvSveVesti+%28RTV+poslednje+vesti%29

BEOGRAD - Vlada Srbije će pomoći većem zapošljavanju mladih, jer reforme neće dati prave rezultate sve doktaj problem ne bude rešen, izjavila je danas potpresednica vlade Zorana Mihajlović. Ona je upozorila da je uSrbiji danas svaki drugi mlad čovek nezaposlen."Verujem da sve reforme koje sprovodi srpska vlada ne mogu imati svoj pravi rezultat ukoliko ne nađemomehanizme da zapošljavamo mlade. Svaki drugi mlad čovek u Srbiji je nezaposlen i to je porazna statistika zasve nas", rekla je Mihajlović u Privrednoj komori Srbije, gde je zajedno sa predsednikom te komore MarkomČadežom otvorila dvodnevni Studentski privredno-politički forum.

Najavila je da će tokom ove godine biti otvoren i poseban servis za mlade preduzetnike.

Vlada će, navela je, kroz određene mehanizme unaprediti mogućnosti mladih da sami otvaraju preduzetničkeradnje i kompanije, kao i da imaju neke poreske olakšica. Mladima, kaže, treba obezbediti i mogućnost dastalno unapređuju svoje znanje.

"Vlada će učiniti sve da to ne ostane na priči i da već, recimo, za godinu dana, nemamo tako poraznestatističke podatke", rekla je potpredsednica vlade, koja je ministarka za građevinarstvo, saobraćaja iinfrastrukturu.

Mihajlović je, takođe, dodala da "reforme zaista ne znače ništa ukoliko mladi ne ostanu u Srbiji".

Čadež je istakao da je otvoreni forum veoma važan skup za rešavanje gorućeg problema nezaposlenostimladih.

"Skoro 50 odsto je nezaposlenost mladih u Srbiji, a nekad i više to bude i to jeste veliki problem", konstatovaoje čelnik PKS.

Čadež je naveo da je PKS u procesu reorganizacije koji se sprovodi sa privrednim komorama Austrije iNemačke. "Pokušaćemo da implementiramo vrlo dobro organizovan austrijski model centra za mladopreduzetništvo, kako bi pomogli mladima u Srbiji da pokrenu preduzeće, naprave biznis plan i drugo", naveoje on.

Prema njegovim rečima, ranija istraživanja su pokazala da mladi više žele da rade u velikim državnimpreduzećima nego da budu preduzetnici.

Studentski privredno-politički forum organizuju PKS, Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih(CEDEM) i Studentska asocijacija za međunarodnu saradnju (SAMS) Pravnog fakulteta u Beogradu.

Cilj Foruma je podizanje svesti mladih o značaju preduzetništva, pokretanju procesa usklađivanja sistemavisokog obrazovanja sa potrebama tržišta rada, ali i podizanje nivoa privredne saradnje među mladima uregionu.

Učesnici skupa su studenti Beogradskog univerziteta - Ekonomskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka,Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nuaka, Fakulteta bezbednosti, Biološkog fakulteta, DIF-a,Tehnološko-metalurškog fakulteta, predstavnici privrede, Vlade Srbije, Skupštine Srbije, diplomatskog kora,kao i stručnjaci iz oblasti ekonomije, politike i prava.

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1

Page 16: Za br~i razvoj preduzetniatva - pks.rs Pres kliping - modernizacija/Pres... · Za br~i razvoj preduzetniatva Medij - Rubrika: NEDELJNE NOVINE, Ba ka Palanka - Politika - Druatvo Datum:

Vlada će pomoći u zapošljavanju mladihDatum: Pet, 27/02/2015 Medij: www.danas.rs Autor: E. D.Zemlja: Srbija Web rubrika: VestiUrl: http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_ce_pomoci_u_zaposljavanju_mladih.4.html?news_id=297917

Beograd - Reforme neće dati prave rezultate sve dok ne bude rešen problem većeg zapošljavnja mladih, jer jeu toj populaciji svaki drugi nezaposlen, rekla je juče potpredsednica vlade Zorana Mihajlović u Privrednojkomori Srbije, gde je zajedno sa predsednikom te komore Markom Čadežom otvorila dvodnevni Studentskiprivredno-politički forum. Ona je najavila da će tokom ove godine biti otvoren i poseban servis za mladepreduzetnike a Vlada će kroz određene mehanizme unaprediti mogućnosti mladih da sami otvarajupreduzetničke radnje i kompanije, kao i da imaju neke poreske olakšica.

- Mladima treba obezbediti i mogućnost da stalno unapređuju svoje znanje. Vlada će učiniti sve da to neostane na priči i da već za godinu dana nemamo tako porazne statističke podatke - rekla je Mihajlovićeva.Prema rečima Čadeža, otvoreni forum veoma je važan skup za rešavanje gorućeg problema nezaposlenostimladih. On je istakao i da je PKS u procesu reorganizacije koji se sprovodi sa privrednim komorama Austrije iNemačke.- Pokušaćemo da implementiramo vrlo dobro organizovan austrijski model centra za mlado preduzetništvo,kako bi pomogli mladima u Srbiji da pokrenu preduzeće, naprave biznis plan i drugo - objasnio je Čadež idodao da su ranija istraživanja pokazala da mladi više žele da rade u velikim državnim preduzećima nego dabudu preduzetnici. - See more at:http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_ce_pomoci_u_zaposljavanju_mladih.4.html?news_id=297917#sthash.gSjnoIlr.dpuf

Real Time Clipping, Tel: + 381 11 322 888 2, + 381 11 322 888 3

Knez Mihailova 1-3, Beograd, Srbija

1 / 1