zakazana - tomaszwitkowski.pl · zakazana psychologia. tomasz witkowski zakazana psychologia tom i...

of 50 /50
ZAKAZANA PSYCHOLOGIA

Author: ngoquynh

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ZAKAZANA

PSYCHOLOGIA

TOMASZ WITKOWSKI

ZAKAZANA

PSYCHOLOGIATOM I

Redaktor serii:Tomasz Witkowski

Recenzje wydawnicze:

Projekt graficzny serii:

Rysunki:Marek Tybur

Tomasz Witkowski

Wydanie pierwsze

www.moderator.wroc.pl

Druk i Oprawa:

SPIS

I

5

5

5

II

5

III

5

przed skutkami owego intensywnego poznawania. Potrzeba

przedstawicieli gatunku . Wykazuje

-

.

Biblioteka Mode

ny tryb funkcjonowania stada. W naturalnych warunkach

jest kompletnie nieprzystosowawcze. Na szczycie hierar

.

Wydaw

. Wreszcie nasz

drukowanego.

bezstronnych lub nawet krytycznie do owego wyniku na

pism indeksowanych w bazach danych Instytutu Informacji Naukowej

elektronicznej na stronie domowej tego instytutu: http://www.thomson

dyskwalifikuje czasopismo.

oszusta.

czy mamy do czynienia z naukami przyrodniczymi czy spo

5

5

.

-

bertsnych w fabrykowanie danych .

logii akademickiej.

-

miano najstarszej i najbardziej w psychologii akceptowanej pseudonauki. Obecnie uznanie i zaakceptowanie pseudo

nym systemem nauki lub w drodze oszustwa tego systemu.

powszechnie aprobowanych i modnych.

stanu psychoterapii.

. Wie

-

Zajrzyjmy zatem

.

przy

przeciwnikiem hipotezy o dziedzicznym charakterze inte

ligencji

.

.

.

-

.

Wyd. cyt.

studia psychologiczne nie jest w stanie poprawnie zinter

.

.

czynnika dziedzicznego w rozwoju inteligencji.

genetyczny

Wyd. cyt.

.

le opublikowanym w

Wyd. cyt.

.

.

nariuszowe.

.

-

.

Wyd. cyt.

pod

.

.

skanie trzykrotnie identycznego rezultatu graniczy z nie

zwyczajne oszustwo.

Wyd. cyt.

-

daktorem

dalej pozostali wierni swojej opinii o braku uwagi i zaniedbaniach starego badacza.

.Najlepszy epilog historii Burta przedstawili Thomas

.

koncepcji dziedzicznego charakteru inteligencji. W tej batalii

koncepcji dziedziczenia inteligencji nadal by nauczano na