zeri camerise 3 - march 2015

Download Zeri Camerise 3 - March 2015

Post on 04-Feb-2018

292 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  1/24

  Dr. ?- Dbw Uirn - Lfrs ;=62 - $;.==

  ]ridsef d flreJBI[JEF N[BS_E7

  `fqb ;-2

  Bpenf `ihnhirenbb flres

  LRAF[[BL GFNR]E7

  `fqb 0-66

  Dg vgbrsa bpfdgiaur b fgupet

  _BPCFE NF_S[FSE7

  `fqb 6;

  Sab Oafhhbdjbti ]rbsbrvb tabOafl Abretfjb

  GFLB_ ]BSSE@B[FD C LE [FD CF PE ON B[_

  Sihbrfdof `btfrbd flre

  AFG[BCED E_R@E7

  SABICI[B J. WB[PF_7

  `fqb ;6-;3

  Kifre, Nupetirefdc Nuhhureite

  `fqb 60-61

  `fqb 63-62

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  2/24

  Lfrs ;=62, Dr. ?;

  Jbirjef N[BS_E

  ]ipuhhsef flb kfdidtb d

  pgbsd b Bperet, dg tbrretire dgiaur zyrtfresat lbblred flre (jrbqesat) cbre d

  veted 65?0 cab l pfs Sabsprite), b oehf u pr`sae d veted

  656? krbdcf satbtet jrbn. Lb blred flpr`saeabt jgeta pipuhhsef b flresse fgi lyshelfdb, fsatu bcab fgi bnresatbrb. Lbjgetaft, d prjgetase,blre fl prcirbt pr ecbdteneled

  b lediretbtet saqep`ihs lyshelfd.Ngi pipuhhse u ckuf d lfs djfJrbqef, djf trupft b BCB_-et, d `udc Hu`ts s Cyt Kitrirb. Ckele e

  caudsal e pipuhhses lyshelfdb djfflref, d nt nia, u k d kfzd bcesf licbhbvb t prcirurf d vbdcbtb Bvrips leces t t cy hu`trfvb.Jrbnt sydided tf ailijgbdezidedbtdenesat tbrretired b satbtet t tyrb.

  Ngi phft`irl u saprba d strftbjgedb sapridselbvb cab t saprdjuhgbvb(revbdcisgbvb) t pipuhhses.

  D nt nufcr, jgft nsfg niab, phfdbtpr saprdjuhgbd b pipuhhses flb usaiqrufd lb dg dulr prpgbngbsa

  pr tu liaufr ftyrb t crbgtd bpridses s pftudcsalb. Pbtvbteusatriabt pybtgf7 Nti lfsf nesaed vbtlprergb saiqrirb (resaprdcfrgf btins s pridfrvb pr pipuhhsed pftin), fpi pr`saeded cab dg strftbjget abhbdezelet t tins9 Cab d `fr

  prlfsfsa sat elphblbdtufr fgi9_ydele el d nt pudel sat tu gfp

  prjgejgb ntyrb pybtgbvb cunb fdfhezufrcesnuteled lke lediretbted fl q sate hecaur lb nidobpted b edtbrvbdelet

  cblijrfn t satbtet jrbn cunb saprbaurfspbntb djf zkftele e [b`irls Fjrfrb dnrfaed. Jgetafsatu, stucele sydid t gfpcesf crbgtelb irebdtubsb pr auhultelbt ltbgsalb t dg prikhble q sattrfgtufr gi phitsesat d aestireijrf. ]rnt frsyb sydig tf crbgtig vlbdcgbd dsaqyrteled b tre jrupbvb saiqrirb, toehft esaed t elphenufrf fpi t prbnurfdjf pihetenft b prids d nt nia7

  pridfrt b lcabdg t tinfvb, pridfrtb vbjgh cab bhetf `btfrb. D nt crbgtelci t sujgbrigf dg fdfhez q ci tsaqyrtidtb cedflend saiqrirb krbdcfdg jrupe lediretfrsa.

  D qi`t sb ci tf nidsecbriglpridsed se dg lfrrcadeb saiqrirb,ftabr ci t nuptiabt se dg kurel qstrunturid pr`udcelesat isb hbjgetelid

  pizeoeidbt lkezitrubsb t pusatbtet.D nt ldyr ludc t frregl dpr`udceled sb priobse saiqrir eledirezelet t jrupet fl esatb e hecaurdjusat lb pihetend b pridses. Ny

  pr`udcel kabt l kedcs nur ceabtsb pridf, se dg b crbgt l f`ftjgft(hidj-tbrl rejat) sat b hecaur

  pitbdoefhesat lb t crbgtd b satbtfsetcab vbdckfdeled. satgf b pridssat b hecaur lb stftused lediretfr

  t jrupet q nf nregufr cesbnuehekr givbtl d lfrrcadebt bnidilenb, pirbcab d t crbgtft gurecenb b saiqrirb

  krbdcf strunturfvb t satbtet.

  [[BSAFDFS AE_SI[ENB S_ANLKELES S ]I]RHH_E_

  B S _ASGB_ _ SIN_

  Cab tfde hb t dcfhble d nidtbnstedaestiren t djgfrgbvb d flre. Vdjf vete 656? flt `irlided dg jruplediretbte saqep`ihs lyshelfd krbdcfsatbtet jrbn. satgf b lyshelfdvbfl u k ikgbnt kesbcelbsa d Srfntftedb Hizfds (65;?). Ntu u cesnutufd

  pr abr t pfr flt lyshelfd sedg jrup e vbfdt btden (se saqeptfr).Ny trfntft nesatb pfsigf t rdcf prstftused b jrupet, s pfre d profnteledb sanlkelet (), scyte d resaprdcfrgbd b tins tbn tnresatbrt rb`ujgft t Fzes s Pijh.

  _epfs Srfntftet t Hizfds, lyshelfdt,satbtfs jrbn, ci t vbdcisbsaed dSurqe cab t nresatbrt, satbtfs turq,d Jrbqe . ]ipuhhsef flb, se pipuhhselyshelfdb, esatb pfrfsaenufr t

  pr`saeabg d sanlkel. Lb dcrayrgbdb cephilfoes etfhefdb cab t cesf

  `fntirvb t tgbr, q dun sat vbdcet kabt ikgbnt trfgtele d nt frtenuhh,qbvbref jrbnb cbnhfrie sb flt b Bperetdun ci t kabsaed sukgbnt sanlkele,dsb ci t vrtbtiabg sb fti esaedsaqeptfr. ]r nt qhhel u ofntufdcy ddnileseidb dcrnilktfrb*, pir

  fti, cunb e dcrysaufr nretbrbt kfz abrpfs abrb, kd q prpgbngbt b tyrb tesaed t cysaeltf b t pfsunsbssalb d

  profnteled b dcrjgbjgbs nilktfrbt lyshelfdvb saqeptfr b t

  profntided d nt crbgtel pipuhhsedq ci t pr`saeabg d sanlkel.

  Dcrnia, qfrqb t dcrysalb kdedprpgbngb lb lgbtb pihetenb isbdfdoefrb t kedcded nt jrupel q tcbnhfridtb sb esaed saqeptfr, turqfpi lyshelfd. D nti rrbtafdflyshelfdt b flres ayd d dg fzt tbdseidufr pihetenesat.

  D t vrtbt saqep`ihset dun esaed

  t dgiaur zyrtfresat djf satbte jrbn sedg lediretbt hedjuesten fpi btden.Cbnhfrele e qbvbres jrbnb d veted 65;0,e oehe e prgfsatidtb flt lyshelfd

  ][ID_EF D FL[E

  Psatrelb rrbta nidentbvbpihetenb b saiqrirbleces cy hu`trfvb

  Lfrjhhe

  ]ipuhhsef flb, sepipuhhse lyshelfdb, esatb

  pfrfsaenufr t pr`saeabg

  d sanlkel. Lb

  dcrayrgbd b cephilfoes

  etfhefdb cab t cesf

  `fntirvb t tgbr, q

  dun sat vbdce t kabt

  ikgbnt trfgtele d nt

  frtenuhh, qbvbref jrbnb

  cbnhfrie sb flt b

  Bperet dun ci t kabsaed

  sukgbnt sanlkele, dsbci t vrtbtiabg sb fti

  esaed saqeptfr

  Nrybrbcfntir7

  Nresti _itere

  Wvbdcs-nrybrbcfntir7 Eher Fcblfg

  [bcfntir7 Bdcre Lbrxausae

  Frt Cbsejd7 Sailf Dfse

  OaflbrefIrjfdezfteidMjlfeh.oil

  Fcrbss7]I KIQ 32; Fccesid, EH 0=6=6

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  3/24

  ?Lfrs ;=62, Dr. ?

  djf sanlkele, kre q ftf, d `fnt,t dgeabsaed se jrup btden. Lbjgetaft,satbte jrbn isb futirt b pihetens hinfhbdun e dcrprbd prpgbngbt b tyrb prte pr`saer ftf d sanlkel, cunb equfgtur se turq, fpi t kedced dg pgbsdjf bhblbdte fl, sb esaed turq.

  D nt stucel dun nfl pr qhhelsatgbhheled b prikhblet t sanlkelett lyshelfdvb, pir ci t sydig t gfpcesf sadelb pr ftlis`brd b dcbzurpihetenb d ft nia. Cuabt tabnsufr qsaprdjuhgf b lyshelfdvb se zjgecagbpr prikhblbt b djutsalb bnidilenbb saiqrirb, q u nregufd pfs hvezgbss lfcab t pipuhhses d veted 65;;(l saul sb sf 6 leheid), vegie cbre dsaprtaeled b Hu`ts s Cyt Kitrirbpr t dcrysaufr cblijrfd d rfgid._epfs `gfhvb t dg zyrtfre jrbn, dveted 65?27 ci `saft e kfdufr djflyshelfdt cuabt q abr pfs abrb b d

  ldyr t vfzacubsalb t pipuhhiabtlb `flehgb snedetbs (dilfcb t nresatbrb J.N.). B djgfsalb lb nt satbcab dg cbnhfrft b dg vbdcse lb

  dcenel d veted 65?37 Ngi sat bciliscisalb pr spfstreled b rfgidet

  nutfr pr vbdcisgbd b rb`ujgftvb jrbn

  b engbd b lyshelfdvb saqeptfr se

  cab pr pfrfdcfheled b prikhblbvb lb

  satbted `qedg (saqeptfr-J.N.) cab sydelbtb teg. Likehezele bnidilen e jrupbvb

  hinfhb t sauleos (se pr sablkuhhvhhbat) jgft krbzet nutfr saqeptfri-jrbn pr qhheled b ailijgbdezelett pipuhhses, d nt rfst esatbnilkedufr lb cy qhhelb strftbjgenb7lb sejureled b zids nutfrb djffdf usatfrfnb cab jfrfdoele e satbtetjrbn q bhblbdtt b vbdcisur fty qbdecbihijgenesat hufgfhb.

  D devbhed ecbihijgen u k b qfrt qsaqep`ihset lyshelfd ci t trfgtiabsaedd ldyr t pfkfrfkfrt, lbq dunesaed nid`irl lb vezeided lkezitrubst dfoeidfhezlet jrbn t fsfg niab.]rgfsatele e lyshelfdvb djf nidobpte

  e nilket jrbn (cunb e qufgtur ftf se taufg itabrdbss- b t prfpflkbturbtg.) sanid nrfa lb pfnseled d rretgbt jrupet q, d t dggtd nia, esatb

  nhfsf lkezitrubsb cab satbt`irlubsbkrbdcf d ]brfdcired Islfdb .Lbjgetasb `uqef pihetenb b pridfrvb tlcabdg fl u zkba saul sapbgt dsatbted jrbn, ftf prfp sb prfp, lkfgtd

  pizetf saiqrirb b dfdoefrb lbdcenel d nrfaed. ]revehbjgbt b tyrb t

  trfsajufrf djf ]brfdciref Islfdb cabstftuse e tfdesal bnidilen e flvbbhet i`rufd csale pr frsybteledlb t oehed futiretbtbt jrbnb piaidedsb lyshelfdt jgetalid nfd qbdt pfsur, cblkbh b t phijt. Cy djfzyrtfrt b hfrt t fcledestrfts d rfgidu crjided rfpirtb irjfdbvb zyrtfrbd veted 65?? cab d veted 65;1, nucbnhfrided dcr t tgbrf7 (lyshelfdt)

  saquabsaed pr djf phijsatef b tyrb.

  ]fse fjfhhfrt dun ludc te sa`rytzigd

  l t nresatbrt b t sirihhftbd pf kr

  fsjg () ftf rfd d vfr`re cab

  (lyshelfdt) sit gfd fq t lgbrufr

  () sbpsb esaed lsufr lb iqed bfjfet cab phijsatef cab nsatu djf

  dftyrf nesaed dg prlel pr frseled

  cab esaed cedfn b lfsatrubs.

  Nti cesnutelb q nfd t kgd lbflt, pr t oeht lbdciabg sb esaedt pfsur, edgirufd dg dulr t lfcaflsa q esaed pridfr t vbjghtinfsa. Fq l tbpr nti qdcrelbzyrtfrb sihhd ailijgbdezeled b dgniludetbte abtbrijgbd lb cfhhelb tlcaf saiqrirb cab bnidilenb. ]flfrr pfrfsysa cfhhelbt, t jgeta s

  kfsanu u qufgtd t aufg

  Wkftele e [b`irls Fjrfrb q desed veted 65;; u nryb pr sestbleled bdg lfsb t lfcab rb`ujgftsa jrbnt frcaur djf Fzef b Pijh. Ngirb`irl u zkftuf cunb pfsur pfrfsysanretbrbt b pricaubsalres s tinscab afpserft b lcaf t pridfrvbeejfr, se cab t fsfg pipuhhseb q cit pr`saeabg d sanlkel. D Bpereejgbt lkezitrided 6/? b sepr`fqbss pudubsalb t tins. Ngi kdtb qlfrrcadebt pricaubsb d zidft rurfhbt dcrysaided cunsal pfs rb`irls.

  D nt rfgid t jicetur djf vfr`ref,dg pgbs b flvb lyshelfd

  zitrided pgbsd l t lfcab t tinsl t kbjftsalb. Lislfrrvbsagbtlbs pridfrvb lyshelfd cab satbtetjrbn se cab t saftfrvb t nresatbr lb

  pridfrt lyshelfd rretbsaed d ldyrt vegubsalb, pr sanfn t dcfrgbs git crbgt t tins, se bcab pr sanfnt vbdcisgbs s rb`ujgftvb jrbn d`saftrft flb, kfdirt b t oehfvb esaed

  phfdenufr t saprdjuhbsaed d Surqe.Nti kd q t saprtabded nidentb.Lispfgtelbt b prabrsalb pr satgbdb pridses e nusatzidtb bcab `fntire

  piheten, sfntsesat stftuse e pridfrvbfl cab hecagf b teg lb satgbd b

  sanlkelet. Ngi sihhe pr pfsig qtinft b lyshelfdvb u nidsnufd se tkrfntesurf cab u vud d cespizeoeidt rb`ujgftvb t nresatbr q nesaed

  Cbnhfrele e qbvbres

  jrbnb d veted 65;0,

  e oehe e prgfsatidtb

  flt lyshelfd djf

  sanlkele, kre q ft