презентация я учитель я – учитель!

of 38 /38
Я – Я – учитель! учитель! Презентацію (портфоліо Презентацію (портфоліо викладача) виконала викладача) виконала Піпенко А.А., викладач Піпенко А.А., викладач української мови і української мови і світової літератури ДВНЗ світової літератури ДВНЗ “Маріупольський “Маріупольський будівельний коледж” будівельний коледж”

Upload: -

Post on 16-Jun-2015

12.239 views

Category:

Documents


20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: презентация я учитель я – учитель!

Я – учитель!Я – учитель!

Презентацію (портфоліо Презентацію (портфоліо викладача) виконала викладача) виконала Піпенко А.А., викладач Піпенко А.А., викладач української мови і світової української мови і світової літератури ДВНЗ літератури ДВНЗ “Маріупольський “Маріупольський будівельний коледж”будівельний коледж”

Page 2: презентация я учитель я – учитель!

Піпенко Анна Андріївна, викладач української мови та світової літератури

Справа не в тому, Справа не в тому, щоб засвітитисящоб засвітитися на мить, а в тому, на мить, а в тому, щоб світити все щоб світити все

життя!!!життя!!!

Page 3: презентация я учитель я – учитель!

Я народилася і зросла у серці Донбасу – Маріуполі. І мені безмежно дорога ця земля. Тут живуть добрі люди, справжні трудівники, для яких День Перемоги є найбільшим святом, а Степан Бандера – злочинцем.

Це моє місто!!!

Page 4: презентация я учитель я – учитель!
Page 5: презентация я учитель я – учитель!
Page 6: презентация я учитель я – учитель!

Маріупольська загальноосвітня школа № 10, де я навчалася, де згодом працювала вчителем.

Page 7: презентация я учитель я – учитель!

Отож, мешкаю і працюю в Маріуполі. Скажу відверто: мріяла стати лікарем, проте обставини інколи виявляються сильнішими за нас. І ось - я учитель, педагог у третьому поколінні…

Рідне

педагогічне

училище

імені

Антона

Семеновича

Макаренка

(місто

Кременчук).

Page 8: презентация я учитель я – учитель!

Полтавський національний Полтавський національний педагогічний університет педагогічний університет імені В.Г. Короленка, де я імені В.Г. Короленка, де я здобувала вищу освіту.здобувала вищу освіту.

Page 9: презентация я учитель я – учитель!

Документи, на основі яких здійс-нюю про-фесійну діяльність

Page 10: презентация я учитель я – учитель!

Дата народження: 14.11.73Освіта: Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка (вчитель початкових класів).Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка.Спеціальність: українська мова та література..Місце роботи: Маріупольський будівельний коледж.Посада: викладач української мови та та світової літератури.Педагогічний стаж: 17 років..Кваліфікаційний рівень: викладач вищої категорії.Життєве кредо:Берегти здоров΄я людини, бо воно переважує всі останні блага життя...Професійна мета: Учити так, щоб знання добувались за допомогою наявних уже знань;змінювати не навколишню реальність, а людину, студента, додавати йому знань, розвивати, виробляти професійні навички; виховувати гармонійно розвинену, національно свідому особистість.

Цілком свідома того, що „нікого не треба переконувати в тому, що будь-

який рух уперед немислимий без знання рідної мови, головного двигуна

розвитку духовної культури людини…” (І. Огієнко).

Page 11: презентация я учитель я – учитель!

Проблеми, над якими працюю:

впровадження у навчально-виховний процес сучасних технологій навчання та виховання спеціалістів;удосконалення ефективних форм і методів роботи з національного виховання під час викладання української мови, світової літератури;співвідношення навчання і виховання.

Page 12: презентация я учитель я – учитель!

Впроваджую інноваційні технології:

Особистісно орієнтоване навчання

Проекти

Інтерактивне навчання

Page 13: презентация я учитель я – учитель!

•Апробування і впровадження нових педагогічних технологій;

•Розвиток творчого потенціалу студентів;

•Науково-дослідницька проектна діяльність.

Пріоритетні напрямки

роботи:

Проектна і дослідницька

роботаПроект

«Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?»

С. Есенин

Проект «Поети

Срібного століття”

Дослідження біблійних мотивів

у романі М. Булгакова

“Майстер і Маргарита”

Гурток “Любисток”

Міністерство освіти і науки УкраїниУкраїнська державна будівельна корпорація“УКРБУД”

Державний вищий навчальний заклад “Маріупольський будівельний коледж”

Page 14: презентация я учитель я – учитель!

Отож, комп'ютер – мій незамінний помічник

Сітьове спілкування і дистанційна освіта - важливий елемент у

підвищенні мого професійного рівня

Page 15: презентация я учитель я – учитель!

Типи занять, які практикую:

Урок-лекція на інтерактивній основіУрок-інтерв´юУрок-зустрічУрок-граУрок-проектУрок-віртуальна подорож

Page 16: презентация я учитель я – учитель!

У процесі роботи над розвитком творчих здібностей студентів враховую можливі протиріччя:

Між особистіснимрозвитком

творчих здібностей кожного студента

та відсутністю відповідних умов

для індивідуалізації навчального процесу

Між здібностями студентів

і програмою

Page 17: презентация я учитель я – учитель!

- Організацією навчально-виховного процесу з використанням продуктивних задач, що дозволяють успішно розвивати

творчі здібності студентів.

- Пошуком оптимальних засобів для розвитку творчих здібностей студентів, добором оптимальних методів і прийомів навчання;

Займаюся:

Page 18: презентация я учитель я – учитель!

Заняття з літератури – це творчий процес.

Процес творчості

Продуктивний процеспсихічного розвитку

Продуктивний процесособистісного зростання

Самовираження через творчість

Актуалізація життєвоїі літературної

творчості

Розгортання дослідницької

діяльності

Пошук і відкриття нового

Потреба в пошукуВикористання знань

у нестандартній ситуації

Вирішення проблеми у формі художнього

продукту

Page 19: презентация я учитель я – учитель!

Створення сприятливої атмосфери на занятті Особистісно

орієнтовану діяльність на занятті Диференційний

підхід до вибору методів

і прийомів Поєднання різних форм роботи

Дбаю про:Дбаю про:

Page 20: презентация я учитель я – учитель!

На увагу викладача заслуговують усі етапи

заняття, але найбільше, на мою думку:

мотиваціяпояснення нового матеріалу

рефлексіязакріплення знань узагальнення знань

Page 21: презентация я учитель я – учитель!

1.Мотивація заняття

Презентація книги

Парад костюмів героїв з

улюблених художніх творів

Постановка проблемних запитань за

мотивами твору

Експромти

Розповідь про автора за мотивами

прочитаного твору

Складання і впізнавання лексичних

перекручень

Цифрове кодування

Літературні загадки

Page 22: презентация я учитель я – учитель!

Прогнозування Творчий переказ

Групова розробка

навчальної теми

Самозаня-ття

Асоціативні інтерпретації художнього

тексту

Відновлення частини твору тощо

Публічні виступи

Заочні екскурсії

Резюмування викладеного

матеріалу

Мозковий штурм

2. Пояснення нового

матеріалу

Page 23: презентация я учитель я – учитель!

3. Рефлексія

Гіпотези з приводу сюжетних ліній

Порівняння персонажів

одного і того ж самого твору

та різних творів

Узагальнення літературного

матеріалу за різноманітними

ознаками

Літературний матеріал

в юмористичній формі

Page 24: презентация я учитель я – учитель!

4.Закріплення

Зіставлення

Літературні колажі

Літературні дискусії

Оповідь

Конкурс на кращу літературну

підказку

Зміна іміджу літературного

героя

Рольові ігри

Стилістичне осучаснення чи архаїзація тексту

Page 25: презентация я учитель я – учитель!

Опорні конспекти Інтерв'ю

Створення хронотопних

фантазій

Діалог героїв з різних художніх

творів

Дискусії

Різноманітні літературні

перекручення

Твори

Створення власних творів на

основі кальки-схеми структури

тексту

Написання сценарію за мотивами

літературного твору

5. Узагальнення

Page 26: презентация я учитель я – учитель!

Мої вірші

Мої студенти

Page 27: презентация я учитель я – учитель!
Page 28: презентация я учитель я – учитель!
Page 29: презентация я учитель я – учитель!
Page 30: презентация я учитель я – учитель!

Мої віршіМої вірші

Page 31: презентация я учитель я – учитель!

Я!!!

Я – дитя солнца. Я – дитя света!!!Я – дитя солнца. Я – дитя света!!!Громко смеется в душе моей лето…Громко смеется в душе моей лето…Я – просто ветка в зеленом лесу!Я – просто ветка в зеленом лесу!Я легкий ветер, пьющий росу.Я легкий ветер, пьющий росу.Я – колосок в океане пшеницы.Я – колосок в океане пшеницы.Я – это звонкие певчие птицы.Я – это звонкие певчие птицы.И И целый мир, не открытый пока.целый мир, не открытый пока.Я – серебристая в поле река.Я – серебристая в поле река.Буду баюкать на волнах своихБуду баюкать на волнах своихЗолото лета и этот мой стих…Золото лета и этот мой стих…

Page 32: презентация я учитель я – учитель!

Українська кухня

Є і борщик, і млинці,Каша і завиванці,Квάсівка, ковбаска, сало,Вергуни…Їх завжди мало…Печериці, курка, книш.І січеники, й куліш.Запіканка, курка з хріном.Ви іще не зголодніли?Качка смажена, печеня.Завітайте на вечерю!Мамалига та рубці. І оладки, й голубці,М'ясо свинячих голів.Заливний язик поспів.Деруни, пиріг і пінник,І ябчанка, й журавлинник,І вареники, й галушки,Холодець, узвар, пампушки,Сочники і полядвиця,Коровай і паляниця,І крученики, і юшка,І розсольник, і брандушка,Сирівець і холодник,Черешнянка та індик – Все у нашій кухні є!Не позичене – своє!

Page 33: презентация я учитель я – учитель!

Поэтам Серебряного века

Времена были страшные.Времена были тёмные.Бичевали и гнали их.Они были бездомные…Их стреляли в надежде, Что замолчат,Но они каждой строчкой О боли кричат.В небе звезды мерцают,В церкви свечи горят…Души поэтов К Богу летят…Им там легко и свободно теперь.Раны зажили от горьких потерь.На небе другие у них имена.Помолимся вместе, большая страна!Помолимся крепче, дух затая: Ждет нового мира планета Земля,Ждет нового мира и новых небес, Ждет с нетерпеньем Того,Кто воскрес!Приди и избавь от страданий и мук, Сын Божия и человечества Друг!!!

Page 34: презентация я учитель я – учитель!

***Я в зеленый омутТвоих зимних глаз,Засмотревшись как-то, Провалилась враз.И с тех пор не знаю,Как себя спасти.Разреши по краюЛилией цвести.И однажды ночьюВ твоем лунном миреРазогнать русалок,Чтобы не шалили…

Page 35: презентация я учитель я – учитель!

*** Пушкин погиб и Лермонтов тоже – Дуэлью отмечен век Золотой.Маяковский убит и Есенин Сережа – Расправами встречен грядущий, другой.Расстрелом, веревкой и лагерями,Наветами злыми, тюремными псами,Доносами, обыском и клеветой,Отравленным детством и страшной судьбой.Богата талантами матушка Русь!За гениев славных ее помолюсь.И тихо в молитве услышится мне:«На дураков я богата вдвойне!!!» Что бы спросили воскресшие Гоголь, Карамзин и Радищев?

А что же в России? Такие ж морозы?А бабы все так же стирают белье?А дали-то синие… И в небе грозы.И счастье, и горе, как прежде, одно….И беды все те же, от века до века.И горе все так же давит виски.Сколь глянешь – мученье одно человека,Дороги все те же… и дураки!!!

Page 36: презентация я учитель я – учитель!

Коротко о мамеВ слове «мама» - свет и радость,Жизни пульс и соль земли…От ночных тревог усталость,Мир и огонек любви… Моя вераЯ верю древним пророкамИ верю в Ветхого днями,Я верю библейским строкам, Что Царство Бога настанет. Там будет обилие мира,Исчезнет, убелится грех,Укрепится правды сила -И счастья хватит на всех…

Page 37: презентация я учитель я – учитель!

Дякую

за увагу!

Page 38: презентация я учитель я – учитель!

Використані ресурси:

http://www.ipk74.ru/ , http://www.proshkolu.ru/ , http://www.gramota.ru/ , http://www.it-n.ru/ , http://festival.1september.ru/ , http://www.school33-mgn.ru/, http://glossa.ucoz.ru/ , http://simbol.ucoz.ru/ - зображення сторінок сайтів;Фотографії, використані у презентації, – з особистого архіву (розміщені з дозволу студентів);http://www.it-n.ru/ - технологічний прийом «Гортання сторінок»;

http://www.tv.ua/news/2518/ - заставка.