комп графика

of 22 /22
17.06.2022 9 клас

Author: -

Post on 11-Apr-2017

716 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: комп графика

03.05.2023

9 клас

Page 2: комп графика

Що таке комп'ютерна графіка?

Які є графічні редактори, для чого вони призначені?

Які є формати графічних файлів?

Дізнаємося

Page 3: комп графика

Комп'ютерна графіка

Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення

та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація

сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.

Page 4: комп графика

Статична графікаДинамічна графіка

фотографії, рисунки, схеми,окремі елементи оформлення Web-сторінок

анімація, комп’ютерна мультиплікація

Комп'ютерна графіка — це галузь інформатики, яка вивчає

методи створення, обробки й використання зображень за

допомогою програмно-апаратних засобів.

Комп’ютерна графіка

Page 5: комп графика

фрактальна

Комп’ютернаграфіка

тривимірна

растровавекторна

Page 6: комп графика

Растрова графіка

Зображення складається з точок (пікселів).Піксел – це однотонно зафарбований квадратик,

який є найдрібнішою одиницею цифрового зображення, що її можна редагувати.

Для збереження растрового малюнка необхідно вказати його розміри і колір кожного пікселя.

Зображення високої якості займає великий обсяг пам’яті.

Page 7: комп графика

Векторна графіка

Зображення утворюється із сукупності геометричних примітивів, які можна описати математичною формулою.

Геометричні примітиви – лінія, еліпс, коло, багатокутник, зірка тощо.

Робота у векторному графічному редакторі схожа на суміш аплікації і малювання.

геометричне моделювання, об’єктно-орієнтована графіка, двомірна комп'ютерна графіка

Inf-teach.at.ua

Page 8: комп графика

Для малювання векторного об’єкту визначають опорні точки і напрямок клерувальних ліній.

Опорні точки автоматично з’єднуються кривими, форму яких визначають клерувальні лінії. Ці криві називаються кривими Без’є.

Криві Без’є були запроваджені в 1962 роціП'єром Без'є з автомобілебудівної компанії «Рено».

Page 9: комп графика

Фрактальна графіка

Фрактал – об’єкт, окремі елементи якого успадковують властивості батьківських структур. Термін “фрактал” увів 1975 р. Бенуа Мандельброт.

Фрактальна графіка заснована на математичних обчисленнях, зображення будується виключно за формулами. Для детального фрактального зображення використовується мало пам’яті.

Page 10: комп графика

Тривимірна графіка

3D - розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та апаратно-програмних інструментів, призначених для зображення об'ємних об'єктів. Застосовується в архітектурній візуалізації,

кінематографі, телебаченні, комп'ютерних іграх, друкованій продукції, а також у науці та промисловості.

Page 11: комп графика

Переваги та недоліки цифрових зображеньВид

зображення Переваги Недоліки

Растрреалістичність зображень;природність кольорів;одержання зображень за

допомогою спеціальних пристроїв.

великий розмір файлів;втрата якості при зміні розміру;складність редагування

окремих елементів зображень.

Вектормалий розмір файлів;незмінна якість при

масштабуванні;простота модифікації зображень;можливість деталізації.

штучність зображення;схематичність зображення;неприродність кольорів.

Фракталмалий розмір файлів;простота модифікації зображень;можливість деталізації.

абстрактність зображень;необхідність використання

складних математичних понять і формул.

3Dоб’ємність зображення;можливість реальних об’єктів.

складність створення і редагування;

підвищені вимоги до апаратної складової комп’ютера.

Page 12: комп графика

Пристрої відображення графічних зображень

монітор принтер (БФП)

плотер проектор

Page 13: комп графика

Пристрої створення графічних зображень

веб-, фотокамера сканер (БФП)

медичне обладнанняграфічний планшет

Page 14: комп графика

Сфери застосування комп’ютерної графіки

Візуалізація наукових і ділових даних

Комп’ютерні ігри, системи віртуальної реальності

Системи автоматизованого проектування

Комп’ютерна томографія

Графічний інтерфейс користувача

Спецефекти, цифрова кінематографія

Цифрове телебачення, Інтернет, відеоконференції

Цифрове фотографування

Page 15: комп графика

поліграфія (розробка макетів книг, газет і журналів); рекламна індустрія (розробка рекламних модулів,

коллажів, вітрин); телебачення (музичні відеокліпи, мультиплікація); моделювання нових видів одягу; проектно-конструкторські розробки тощо.

Page 16: комп графика

Колірні моделіЩе одною характеристикою компютерного

графічного зображення є спосіб утворення різних кольорів на основі певних базових компоненті. Ця характеристика отмимала назву

“ Колірна модель ” .Існує багато різних колірних моделей. Вибір тієї чи іншої з них визначається тим, де буде використовуватися дане графічне зображення, а в комп’ютерній графіці найчастіше використовуються колірні моделі RGB,GMYK,HSB.

Page 17: комп графика

Колірна модель RGB

У колірній моделі RGB будь-який колір утворюється з трьох основних компонентів :

Червоного, Зеленого, Синього.Ці кольори називаються основними.

Page 18: комп графика

Колірна модель GMYKУ цій колірній моделі базовими колірними компонентами є так

звані додаткові кольорі :

Блакитний, пурпурний, жовтий.Додатковими їх називають тому, що вони доповнюють основні кольори до білого : блакитний доповнює червоний,пурпурний – зелений, жовтий доповнює синій.

Page 19: комп графика

Колірна модель HSBУ моделі HSB також використовуються 3 базових компонента :

відтінок, контраст або насиченість і яскравість кольору. Відтінок кольору вказує номер кольору в спекторній панелі. Насиченість кольору характеризує його інтенсивність - чим вона більша, тим “ Чистіший ” колір.

Яскравість кольору залежить від домішки чорної фарби до даного кольору – чим більше, тим яскравість кольору менша. Таким чином, можна отримувати всі кольори, які здатне сприймати око людини.

Page 20: комп графика

Формати графічних файлівРозмір графічного файла залежить від формату, обраного для збереження

зображення. Існує декілька категорій форматів графічних файлів. Растрові формати. Це формати, які використовуються для збереження растрових

зображень. Вони найбільш придатні для запису графічних даних, які отримані від пристроїв введення. Найпоширеніші растрові формати: BMP (скорочення від Bit Map Picture, це «рідний» графічний формат ОС Windows), PCX, TIFF, GIF, JPEG.

Векторні формати. Ці формати корисні для збереження лінійних елементів (прямих, кривих, багатокутників), різних геометричних фігур, тексту. За математичними описами графічних об'єктів відбувається візуалізація зображень. Прикладами найбільш поширених векторних форматів є CDR (формат файлів векторного редактора CorelDRAW), DXF (файли пакета інженерної графіки AutoCAD).

Метафайлові формати. Відмінність цього формату від попередніх полягає у тому, що він може зберігати як растрові, так і векторні дані. Метафайли звичайно використовуються для перенесення зображень між різними додатками і комп'ютерними платформами (IBM PC і Macintoch). Популярними метафайловими форматами є WPG, CGM.

Page 21: комп графика

Домашнє завданняРозділ 3

§ 17

Вивчитист.- 239-249;

Page 22: комп графика

Працюємо за комп’ютеромРозділ 3 § 17