κάτω των 60 & 55 ετών

of 14 /14

Upload: -

Post on 23-Jun-2015

646 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 2: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 3: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 4: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 5: κάτω των 60 & 55 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι το πρώτο στάδιο της επιλογής δικηγορικών γραφείων από την 5μελή επιτροπή, που είχε ορισθεί για το σκοπό αυτό, έχει τελειώσει. Από τα 13 δικηγορικά γραφεία που αρχικά είχαν προτείνει συνάδελφοι, απέστειλαν προσφορές 9 και προκρίθηκαν 4 από τους οποίους ζητήσαμε εγγράφως κάποιες διευκρινήσεις.      Όταν προσκομισθούν τα αιτηθέντα στοιχεία στην επιτροπή θα συγκαλέσουμε γενική συνέλευση της ομάδας μας (κάτω των 60 και κάτω των 55 ετών), προκειμένου στο επόμενο και τελευταίο στάδιο επιλογής να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατόν συμμετοχή.           Η απόφαση θα ληφθεί μετά από μυστική ψηφοφορία που θα λάβει χώρα σε κλειστό χώρο (πιθανόν ΕΑΑΣ Λάρισας) και αφού ενημερώσει η επιτροπή τους παρόντες συναδέλφους με κάθε λεπτομέρεια το τι προσφέρει το κάθε δικηγορικό γραφείο.     Οι συμμετέχοντες στην υπόψη νομική διεκδίκηση (πλέον των 400 ατόμων, με σαφή τάση ανόδου) προέρχονται από ΣΞ, ΠΑ, ΕΛΑΣ, Π/Β και ΠΝ από όλη τη Ελλάδα (το 65% περίπου από τη Θεσσαλία) και οι 4 δικηγόροι - δικηγορικά γραφεία έχουν έδρα την Αθήνα.     Οι διεκδικήσεις μας, μέσω δικαστηρίων, αφορούν στα:(1)   Στα επιδόματα εορτών και αδείας {Ν.3847/2010}. (2)   Στην επιπλέον ειδική εισφορά 6 έως 10% {Ν.3986/01-07-2011}.(3)   Στη μείωση σύνταξης 40% πάνω από 1.000 ευρώ στους έχοντες ηλικία κάτω των 55 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει 35 συντάξιμα έτη υπηρεσίας {Ν.4024/27-10-2011}.

Page 6: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 7: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 8: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 9: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 10: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 11: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 12: κάτω των 60 & 55 ετών
Page 13: κάτω των 60 & 55 ετών

(1) Για τα επιδόματα εορτών και αδείας που κόπηκαν με το Ν.3847/2010 (800 € ετησίως)

(2) Για την επιπλέον ειδική εισφορά 6 έως 10% που εφαρμόσθηκε με το Ν.3986/01-07-2011 (80 έως 200 € μηνιαίως)

(3) Για τη μείωση σύνταξης 40% πάνω από 1.000 € στους έχοντες ηλικία κάτω των 55 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει 35 συντάξιμα έτη με το N.4024/27-10-2011 (120 έως 250 € μηνιαίως).

(4) Για το δικαίωμα στην εργασία που …απαγορεύτηκε με την εφαρμογή του Ν.3863/15-07-2010

(5) Πρόταση για μείωση φορολογίας στους στρατιωτικούς που έχουν ένα μισθό ή μία σύνταξη (εξαιτίας της Υπηρεσίας)

Page 14: κάτω των 60 & 55 ετών