Люлка, Šūpoles, sūpynės, hojdačka, schaukel kачели...

of 2 /2
ETK0258 Bedienungs - und Wartungsanleitung. D Bei der Montage der Schaukel müssen entsprechende Sicherheitsabstände gehalten werden: seitlich - 70 cm, längst - 2 m, Zwischen den Schaukelhaken ist der Abstand gemäß dem Muster zu berechnen (siehe Abbild). Der Abstand zwischen der Unterkante des Schaukelsitzes und dem Boden soll min. 35 cm und max. 55 cm betragen. Die Schaukel darf nicht über harten Oberflächen montiert werden, wie z.B. Beton, Asphalt usw. Der Untergrund soll nach Möglichkeit flach und weich sein. Gewähren Sie einen Sicherheitsbereich um die Schaukel und entfernen Sie alle Gegenstände, die für das schaukelnde Kind eine Verletzungsge- fahr sein könnten. Verwenden Sie eingerollte oder geschwungene (min. 540°) Schaukelhaken. Die Haken dürfen ausschließlich in feste Türrahmen oder Decken eingedreht werden. Wählen Sie Schaukelhaken-Dübel mit min. 10 mm Durchmesser und 60 mm Länge, und Haken mit min. 6 mm Durchmesser. Die Schraubenhaken montieren Sie quer zur Schaukelbewegung (dies beugt einen zu frühen Hakenverschleiß vor). Empfohlen wird, die Haken seitlich zu montieren. Prüfen Sie die Schaukel vor jeder Nutzung unbedingt auf Befestigung und Abnutzung der Dübel, Haken, Rädchen, Seile und geben Sie etwas Fett auf Haken- und Radringe. Bei Beschädigung einer der Schaukelelemente darf das Spielzeug weiter nicht benutzt werden. Mangelnde Wartungen können zur Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Benutzer oder der daneben stehenden Personen führen. Die Schaukel ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, dies gilt für den Inne- sowie Außenbereich. Die Schaukel darf ausschließlich von Erwachsenen montiert werden. Nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche aufstellen. Die Schaukel soll langwieriger Bewitterung nicht ausgesetzt werden. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht feuchten Tuch. WARNUNG! Die Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung kann den Benutzer und die in der Nähe der Schaukel stehenden Personen in Gefahr bringen. Es kann auch zu einem zu frühen Verschleiß von Rädchen, Seilen und Befestigungen kommen. Das Spielzeug darf ausschließlich unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. Bewahren Sie diese Bedienungsanweisung wegen Informationen zur Sicherheit des Schaukelbenutzers, wegen Montageanweisung, Herstelleranga- ben und CE-Sicherheitszeichens. Zur Reinigung sollen ein feuchter und ein trockener Lappen benutzt werden. Spielzeug für Kinder über 12 Monate. Das Spielzeug ist für Kinder über 3 Jahren nicht geeignet angesichts der beschränkten Beständigkeit. Zulässige Höchstbelastung 25 kg. Das Produkt ist bestimmungsgemäß zu verwenden. Alle Arbeiten an der Schaukel, z.B. Montage vom Zubehör, sollen gemäß der Bedienungsanweisung zur Schaukel ausgeführt werden. Hersteller haftet nicht für Unfälle mit der Schaukel, wenn die Anweisungen nicht richtig beachtet wurden. Herkunftsland Polen. A = 0,04 h + B A: Abstand zwischen den Haken B: Abstand zwischen den Verbindungspunkten des Sitzes und der Aufhängung h: Abstand zwischen dem Untergrund und den Haken Használati- és karbantartási útmutató. HU A hinta rögzítésekor tartsuk be az alább felsorolt távolságokat. A hinta oldalától min 70 cm-t, a hosszanti részétől legalább 2m-t. Valamint a hinta pántjainak rögzítési pontjai közti távolságot, a mellékelt minta alapján számoljuk ki (lásd az ábrán). Az ülés alsó éle és a talapzat közti távolság min. 30 cm és max. 55 cm lehet. A hintát semmi esetre se rögzítsük kemény talaj, pl. beton, aszfalt stb. felett. A hinta alatt található talajnak a lehetőséghez mértem egyenletesnek és puhának kell lennie. A hinta környezetéből távolítsuk el az összes olyan veszélyes tárgyat, mely a hintázó gyermeket veszélyeztethetik. A hinta rögzítőkampójának rugós típusúnak vagy legalább 540°-ban feltekert típusúnak kell lennie. E kampókat kizárólag erre alkalmas és elegendően erős plafonokhoz vagy ajtókeretekhez rögzítsük. A tiplik, melyekbe a kampókat rögzítjük, legyenek legalább 10 mm átmérőjűek és 60 mm hosszúak, míg a kampóknak legyen legalább 6mm az átmérője. A kampós csavarokat a hinta irányára merőleges állásba csavarjuk, (ezzel megelőzhetjük a kampók idő előtti elhasználódását). Ajánlott a kampók oldalsó rögzítése. A hinta minden egyes használata előtt, kivétel nélkül, ellenőrizzük a hinta rögzítését, állapotát. A tiplik, a kampók, a karikák és a kötelek állapotát, valamint olajozzuk be a kampókat és karikákat. A hinta bármelyik elemének megsérülésekor tilos annak további használata. Az ellenőrzések elhanyagolása veszélyeztetheti a hintázó személy vagy környezete életét és egészségét. A hinta otthoni használatra készült, használható bent vagy rögzíthető kertben. Csak nagy korú személy végezheti el a rögzítést. Ne rögzítsük aszfalt vagy beton felett, esetleg más kemény felület felett. A hintát ne tegyük ki hosszantartóan az időjárásnak. A szennyeződéseket egy nedves rongy segítségével tudjuk eltávolítani. FIGYELMEZETÉS! A használati utasítás be nem tartása a hinta használóját és környezetét veszélyeztetheti. Mindez okozhatja a karikák, kötelek és rögzítések idő előtti elhasználódását. A játékot felnőtt felügyelete mellett használjuk. Ajánlott a használati útmutató megtartása, a benne megtalálható információk miatt, többek közt a biztonságos használati feltételek, a rögzítési útmutató, a gyártó adatai, valamint a „CE” jel okán. A játék tisztogatását nedves ruhával javasoljuk elvégezni- 12 hónapon aluli gyermekek részére nem ajánlott. A játék 3 éven felüli gyermekek- nek részére nem ajánlott tekintettel a játék korlátozott műszaki paramátereire. A megengedett maximális terhelés 25 kg A terméket rendeltetésszerűen kell használni. Bármilyen a hintával kapcsolatos műveletet, pl. annak rögzítését, a használati útmutatóban leírtak alapján kell elvégezni. A gyártó nem vállal felelőséget a hinta által okozott balesetekért, amennyiben a használati utasításban leírtak nem voltak betartva. Származási ország: Lengyelország. A = 0,04 h + B A: kampók közti távolság B: az ülés rögzítők, és a kampók közti távolság h: a talaj és a kampók közti távolság Инструкция по обслуживанию и консервации. RU Качели следует подвесить, обеспечив минимальные расстояния: боковое - 70 см, в продольном направлении - 2 м. Расстояние между точками подвеса качелей должно быть рассчитано согласно примеру (см. чертеж). Расстояние между нижним краем сиденья и землей должно быть не менее 35 см и не более 55 см. Не следует подвешивать качели над твердой поверхностью, такой как бетонная плита, асфальт и т.д. Поверхность под качелями должна быть по возможности ровной и мягкой. Следует устранить все элементы, находящиеся поблизости качелей, которые могут представлять опасность для ребенка, качающегося на качелях. Крючки для крепления качелей должны быть пружинного типа или закрученные минимум на 540°. Крючки можно вкручивать только в достаточно крепкие коробки дверей или потолки. Дюбели для устанавливания крючков должны быть минимум 10 мм в диаметре и 60 мм в длину, а крючки должны быть минимум 6 мм в диаметре. Шурупы-крючки должны быть установлены поперек перемещению качелей (это предотвратит преждевременный износ крючков). Рекомендуется выполнять боковое крепление крючков. Перед использованием качелей обязательно следует проверить крепление и состояние колец, крючков, дюбелей и веревок, а также смазать сопряжение крючков и колец. При повреждении одного из элементов качелей, запрещается их дальнейшая эксплуатация. При отсутствии подобных проверок может возникнуть угроза жизни или здоровью лица, пользующегося качелями, или окружающих лиц. Качели предназначены только для домашнего использования снаружи и внутри помещений. Монтаж должен выполняться только взрослыми лицами. Не устанавливать на бетоне, асфальте или другой твердой поверхности. Качели не следует подвергать долговременному воздействию атмосферных явлений. Загрязнения следует удалять с помощью слегка увлажненной тряпки. ВНИМАНИЕ! Несоблюдение инструкции может привести к травматизму пользователя или лиц, находящихся вблизи, а также к преждевременному износу колец, веревок и креплений. Качелями следует пользоваться под присмотром взрослых. Сохраните данную инструкцию, поскольку в ней содержится информация о правилах использования качелей, указания по монтажу, данные изготовителя и знак CE. Используйте для чистки влажную и сухую тряпку.Игрушка для детей старше 12 месяцев.Ввиду ограниченной грузоподъемности игрушка не предназначена для детей старше 3 лет. Максимально допустимая нагрузка 25 кг. Изделие следует использовать в соответствии с его предназначением. Все работы с качелями, в т.ч. установка аксессуаров, должны выполняться в соответствии с инструкцией по обслуживанию качелей. Изготовитель не несет ответственность за несчастные случаи при использовании этих качелей, если инструкции не соблюдались должным образом. Изготовлено в Польше. A = 0,04 h + B A: расстояние между крючками B: расстояние между точками соединения сиденья и подвесами h: расстояние между землей и крючками Инструкция за експлоатация и поддържане. BG Люлката трябва да се окачи, като се осигурят минимални разстояния: странично – 70 см, в надлъжната посока - 2 м. Pазстояние между точките за окачване на люлката трябва да се изчисляват според формулата (виж рисунка). Разстояние между долния край на седалката и основата трябва да съставя мин. 35 см и макс. 55 см. . Люлката не трябва да се монтира над твърди основи, като: бетонна плоча, асфалт и др. Основата под люлката трябва да бъде по възможност равна и мека. Трябва да се отстранят всички елементи, намиращи се близо до люлката, които могат да създадат опасност за люлеещото се дете. Куките за закрепване на люлката трябва да са от пружинен тип или подгънати с мин. 540°. Куките могат да се монтират само в достатъчно яки вратни рамки или тавани. Дюбели за монтаж на куките трябва да имат мин. 10 мм диаметър и 60 мм дължина, а куките да са с диаметър мин. 6 мм. Винтовите куки трябва да бъдат закрепени напречно на люлеещото движение на люлката (това ще предотврати преждевременно износване на куките). Препоръчва се странично закрепване на куките. Преди всяка употреба на люлката трябва безусловно да се провери закрепване и състояние на: дюбелите, куките, ролките, въжетата и да се смажат пръстени на куките и ролките. В случай на повреда на един от елементите на люлката по-нататъшната употреба на люлката е забранена. Неизвършване на прегледите може да състави опасност за живота и здравето на потребителя или на окръжаващите го лица. Люлката е предназначена само за домашна употреба извън помещенията и вътре в тях. Монтаж само от възрастни лица. Да не се монтира върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност. Люлката не трябва да се излага на дълготрайно въздействие на атмосферни условия. Замърсявания трябва да се премахват с помощта на леко влажна кърпичка. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! Неспазване на инструкцията може да изложи на опасност потребителя и лицата, пребиваващи близо до люлката. Може да предизвика преждевременно износване на ролките, въжетата и закрепването. Играчката трябва да се употребява под надзор на възрастно лице. Съобщаваме, че е целесъобразно да запазите листовката поради намиращата се в нея информация за безопасност на потребителя на люлката, инструкция за монтаж, данни на производителя и знак CE. За почистване използвайте влажно и сухо парцалчеИграчка за деца над 12 месеца. Играчка не е подходяща за деца на възраст над 3 години поради ограничена издръжливост. Допустимото максимално натоварване от 25 кг. Продуктът трябва да се употребява съгласно предназначението му. Всякакви работи с люлката, напр. монтаж на асесоарите, трябва да се провеждат съгласно инструкцията относно люлката. Производителят не носи отговорност за злополука с участие на тази люлка, ако инструкциите не бяха съответно спазвани. Страна на произход - Полша. A = 0,04 h + B A: разстояние между куките B: разстояние между съединителните точки на седалката и окачването h: разстояние между земята и куките Upute za uporabu i održavanje. HR Da biste objesili ljuljačku morate osigurati sljedeće razmake: bočni – 70 cm, uzdužni – 2 m. Razmak između točaka vješanja ljuljačke mora biti izračunat prema formuli (vidi slika). Udaljenost između donje ivice elementa za sjedenje i podloge treba biti između min. 35 i max. 55 cm. Ljuljačka se ne smije vješati iznad tvrde podloge, primjerice: betonska ploča, asfalt i ts. Podloga ispod ljuljačke, po mogućnosti, treba biti ravna i meka. Treba ukloniti sve elemente koji se nalaze u blizini ljuljačke, koji mogu biti opasni za dijete koje se ljulja. Kuke za fiksiranje moraju biti opružnog tipa ili zakrenute min. 540°. Kuke se mogu ugrađivati samo na dovoljno jake okvire vrata i stropove. Klinovi za montažu kuka moraju imati min. 10 mm promjera i 60 mm duljine, dok kuke moraju imati min. 6 mm. Vijčane kuke trebaju se ugraditi poprečno na oscilacijsko kretanje ljuljačke (ovo će spriječiti prijevremeno istrošenje kuka). Preporučuje se bočno postavljanje kuka. Prije svake uporabe treba obvezatno provjeriti pričvršćivanje i stanje: klinova, kuka, kotača, konopa, te podmazati prstenove kuka i kotača. Ako se ošteti jedan od elemenata ljuljačke, ljuljačka se ne smije dalje koristiti. Nevršenje pregleda može biti opasno po život ili zdravlje korisnika ili drugih osoba u blizini. Ljuljačka je namijenjena za kućnu uporabu vani i unutra. Montažu smiju vršiti samo odrasle osobe. Ne smije se postavljati na betonu, asfaltu ili drugoj tvrdoj površini. Ljuljačka se ne smije izlagati dugotrajnom dejstvu atmosferskih prilika. Prljavština se uklanja pomoću malo vlažne krpice. POZOR! Nepridržavanje se uputama može stvoriti opasnost za korisnika ili osobe koje se nalaze u blizini ljuljačke. Može dovesti do prijevremenog istrošenja kotača, konopa i elemenata za pričvršćivanje. Igračka se može koristiti pod nadzorom odrasle osobe. Obavještavamo Vas da je neophodno zadržati letak radi informacija o sigurnosti korisnika ljuljačke, uputa za montažu, podataka proizvođača, te CE oznake. Za čišćenje koristiti vlažnu i suhu krpu. Igračka za djecu stariju od 12 mjeseci. Igračka nije namijenjena djeci starijoj od 3 godine s obzirom na ograničenu nosivost. Dozvoljeno maksimalno opterećenje 25 kg. Proizvod treba koristiti u skladu sa njegovom namjenom. Svi radovi koji se tiču ljuljačke, npr. montaža opreme, treba da se vrše u skladu sa uputama koje se tiču ljuljačke. Ukoliko se korisnici nisu pridržavali uputama, proizvođač ne snosi odgovornost ni za jednu nezgodu na ovoj ljuljački. Zemlja podrijetla: Poljska. A = 0,04 h + B A: udaljenost između kuka B: udaljenost između spojnih točaka sjedišta i elemenata za vješanje h: udaljenost od tla do kuka Návod k obsluze a údržbě. CZ Při pověšení houpačky dodržte minimální vzdálenosti: boční - 70 cm, v podélném směru - 2 m. Vzdálenost mezi body zavěšení houpačky musí být vypočtena podle vzorce (viz obrázek). Vzdálenost mezi spodním okrajem sedačky a zemí musí být min. 35 cm a max. 55 cm. Houpačku nezavěšujte nad tvrdý podklad – např. betonový panel či asfalt. Země pod houpačkou by měla být v rámci možností rovná a měkká. Z blízkosti houpačky odstraňte veškeré předměty, které by mohly být pro houpající se dítě nebezpečné. Háky pro zavěšení houpačky musí být pružinového typu nebo kroucené, min. 540°. Háky lze montovat pouze do dostatečně pevných zárubní nebo stropů. Hmoždinky pro montáž háků musí mít průměr alespoň 10 mm a délku 60 mm, háky musí mít průměr min. 6 mm. Háky se závitem musí být přišroubovány příčně vůči kyvadlovému pohybu houpačky (zabrání to předčasnému opotřebení háků). Doporučuje se boční montáž háků. Před každým použitím houpačky vždy bezpodmínečně zkontrolujte její upevnění a stav: hmoždinek, háků, koleček, lanek a namažte kroužky háků a koleček. Je-li nějaký z dílů houpačky poškozen, je zakázáno hračku dále používat. Neprovedete-- li kontrolu, můžete ohrozit zdraví a život uživatele houpačky a osob v jejím bezprostředním okolí. Houpačka je určena k použití pouze uvnitř budov. Montáž smí provádět pouze dospělé osoby. Houpačku nemontujte nad asfaltem, betonem či jiným tvrdým povrchem. Houpačku nevystavujte dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. Nečistoty odstraňujte lehce navlhčeným hadříkem. UPOZORNĚNÍ! Nedodržení pokynů v návodu může vystavit nebezpečí uživatele houpačky a osob v jejím okolí. Může dojít k předčasnému opotřebení koleček, lanek a uchycení. Hračku lze používat jen pod dohledem dospělé osoby. Leták je dobré si uschovat, protože obsahuje informace o bezpečnosti uživatele houpačky, návod k montáži, údaje o výrobci a znaku CE. K čištění používat vlhký a suchý hadřík. Hračka pro děti starší 12 měsíců. Hračka není určená pro děti starší 3 let vzhledem na omezenou trvanlivost. Přípustné je maximální zatížení 25 kg. Výrobek používejte v souladu s jeho určením. Veškeré práce na houpačce, např. montáž příslušenství, lze provádět pouze v souladu s návodem k houpačce. Výrobce nenese odpovědnost za žádnou nehodu v souvislosti s použitím houpačky, pokud nebyly dodrženy pokyny z návodu. Země původu: Polsko. A = 0,04 h + B A: vzdálenost mezi háky B: vzdálenost mezi spojovacími body na sedátku a závěsy h: vzdálenost mezi zemí a háky Люлка, Šūpoles, Sūpynės, Hojdačka, Schaukel Kачели, Houpačka, ljuljaška, Hinta Salincak, Leagăn, Kiik max 55 cm min 35 cm

Upload: others

Post on 19-Jan-2020

18 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Люлка, Šūpoles, Sūpynės, Hojdačka, Schaukel Kачели ...d2h6t3minphanl.cloudfront.net/media/product/0001/...uzdužni – 2 m. Razmak između točaka vješanja ljuljačke

ETK0

258

Bedienungs - und Wartungsanleitung.D

● Bei der Montage der Schaukel müssen entsprechende Sicherheitsabstände gehalten werden: seitlich - 70 cm, längst - 2 m, Zwischen den Schaukelhaken ist der Abstand gemäß dem Muster zu berechnen (siehe Abbild). Der Abstand zwischen der Unterkante des Schaukelsitzes und dem Boden soll min. 35 cm und max. 55 cm betragen. Die Schaukel darf nicht über harten Ober�ächen montiert werden, wie z.B. Beton, Asphalt usw. Der Untergrund soll nach Möglichkeit �ach und weich sein. Gewähren Sie einen Sicherheitsbereich um die Schaukel und entfernen Sie alle Gegenstände, die für das schaukelnde Kind eine Verletzungsge-fahr sein könnten.● Verwenden Sie eingerollte oder geschwungene (min. 540°) Schaukelhaken. Die Haken dürfen ausschließlich in feste Türrahmen oder Decken eingedreht werden. Wählen Sie Schaukelhaken-Dübel mit min. 10 mm Durchmesser und 60 mm Länge, und Haken mit min. 6 mm Durchmesser. Die Schraubenhaken montieren Sie quer zur Schaukelbewegung (dies beugt einen zu frühen Hakenverschleiß vor). Empfohlen wird, die Haken seitlich zu montieren.● Prüfen Sie die Schaukel vor jeder Nutzung unbedingt auf Befestigung und Abnutzung der Dübel, Haken, Rädchen, Seile und geben Sie etwas Fett auf Haken- und Radringe. Bei Beschädigung einer der Schaukelelemente darf das Spielzeug weiter nicht benutzt werden. Mangelnde Wartungen können zur Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Benutzer oder der daneben stehenden Personen führen.● Die Schaukel ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, dies gilt für den Inne- sowie Außenbereich. Die Schaukel darf ausschließlich von Erwachsenen montiert werden.● Nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Ober�äche aufstellen. Die Schaukel soll langwieriger Bewitterung nicht ausgesetzt werden. Reinigen Sie die Ober�ächen mit einem leicht feuchten Tuch.● WARNUNG! Die Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung kann den Benutzer und die in der Nähe der Schaukel stehenden Personen in Gefahr bringen. Es kann auch zu einem zu frühen Verschleiß von Rädchen, Seilen und Befestigungen kommen. Das Spielzeug darf ausschließlich unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. Bewahren Sie diese Bedienungsanweisung wegen Informationen zur Sicherheit des Schaukelbenutzers, wegen Montageanweisung, Herstelleranga-ben und CE-Sicherheitszeichens. Zur Reinigung sollen ein feuchter und ein trockener Lappen benutzt werden. Spielzeug für Kinder über 12 Monate. Das Spielzeug ist für Kinder über 3 Jahren nicht geeignet angesichts der beschränkten Beständigkeit. ● Zulässige Höchstbelastung 25 kg. ● Das Produkt ist bestimmungsgemäß zu verwenden.● Alle Arbeiten an der Schaukel, z.B. Montage vom Zubehör, sollen gemäß der Bedienungsanweisung zur Schaukel ausgeführt werden.● Hersteller haftet nicht für Unfälle mit der Schaukel, wenn die Anweisungen nicht richtig beachtet wurden. ● Herkunftsland Polen.

A = 0,04 h + BA: Abstand zwischen den HakenB: Abstand zwischen den Verbindungspunkten des Sitzes und der Aufhängungh: Abstand zwischen dem Untergrundund den Haken

Használati- és karbantartási útmutató.HU

● A hinta rögzítésekor tartsuk be az alább felsorolt távolságokat. A hinta oldalától min 70 cm-t, a hosszanti részétől legalább 2m-t. Valamint a hinta pántjainak rögzítési pontjai közti távolságot, a mellékelt minta alapján számoljuk ki (lásd az ábrán). Az ülés alsó éle és a talapzat közti távolság min. 30 cm és max. 55 cm lehet. A hintát semmi esetre se rögzítsük kemény talaj, pl. beton, aszfalt stb. felett. A hinta alatt található talajnak a lehetőséghez mértem egyenletesnek és puhának kell lennie. A hinta környezetéből távolítsuk el az összes olyan veszélyes tárgyat, mely a hintázó gyermeket veszélyeztethetik. ● A hinta rögzítőkampójának rugós típusúnak vagy legalább 540°-ban feltekert típusúnak kell lennie. E kampókat kizárólag erre alkalmas és elegendően erős plafonokhoz vagy ajtókeretekhez rögzítsük. A tiplik, melyekbe a kampókat rögzítjük, legyenek legalább 10 mm átmérőjűek és 60 mm hosszúak, míg a kampóknak legyen legalább 6mm az átmérője. A kampós csavarokat a hinta irányára merőleges állásba csavarjuk, (ezzel megelőzhetjük a kampók idő előtti elhasználódását). ● Ajánlott a kampók oldalsó rögzítése. ● A hinta minden egyes használata előtt, kivétel nélkül, ellenőrizzük a hinta rögzítését, állapotát. A tiplik, a kampók, a karikák és a kötelek állapotát, valamint olajozzuk be a kampókat és karikákat. A hinta bármelyik elemének megsérülésekor tilos annak további használata. Az ellenőrzések elhanyagolása veszélyeztetheti a hintázó személy vagy környezete életét és egészségét. ● A hinta otthoni használatra készült, használható bent vagy rögzíthető kertben. Csak nagy korú személy végezheti el a rögzítést. ● Ne rögzítsük aszfalt vagy beton felett, esetleg más kemény felület felett. A hintát ne tegyük ki hosszantartóan az időjárásnak. A szennyeződéseket egy nedves rongy segítségével tudjuk eltávolítani.● FIGYELMEZETÉS! A használati utasítás be nem tartása a hinta használóját és környezetét veszélyeztetheti. Mindez okozhatja a karikák, kötelek és rögzítések idő előtti elhasználódását. A játékot felnőtt felügyelete mellett használjuk. Ajánlott a használati útmutató megtartása, a benne megtalálható információk miatt, többek közt a biztonságos használati feltételek, a rögzítési útmutató, a gyártó adatai, valamint a „CE” jel okán. A játék tisztogatását nedves ruhával javasoljuk elvégezni-12 hónapon aluli gyermekek részére nem ajánlott. A játék 3 éven felüli gyermekek-nek részére nem ajánlott tekintettel a játék korlátozott műszaki paramátereire.● A megengedett maximális terhelés 25 kg● A terméket rendeltetésszerűen kell használni. ● Bármilyen a hintával kapcsolatos műveletet, pl. annak rögzítését, a használati útmutatóban leírtak alapján kell elvégezni. ● A gyártó nem vállal felelőséget a hinta által okozott balesetekért, amennyiben a használati utasításban leírtak nem voltak betartva. ● Származási ország: Lengyelország.

A = 0,04 h + BA: kampók közti távolság B: az ülés rögzítők, és a kampók közti távolságh: a talaj és a kampók közti távolság

Инструкция по обслуживанию и консервации.RU

● Качели следует подвесить, обеспечив минимальные расстояния: боковое - 70 см, в продольном направлении - 2 м. Расстояние между точками подвеса качелей должно быть рассчитано согласно примеру (см. чертеж). Расстояние между нижним краем сиденья и землей должно быть не менее 35 см и не более 55 см. Не следует подвешивать качели над твердой поверхностью, такой как бетонная плита, асфальт и т.д. Поверхность под качелями должна быть по возможности ровной и мягкой. Следует устранить все элементы, находящиеся поблизости качелей, которые могут представлять опасность для ребенка, качающегося на качелях.● Крючки для крепления качелей должны быть пружинного типа или закрученные минимум на 540°. Крючки можно вкручивать только в достаточно крепкие коробки дверей или потолки. Дюбели для устанавливания крючков должны быть минимум 10 мм в диаметре и 60 мм в длину, а крючки должны быть минимум 6 мм в диаметре. Шурупы-крючки должны быть установлены поперек перемещению качелей (это предотвратит преждевременный износ крючков). Рекомендуется выполнять боковое крепление крючков.● Перед использованием качелей обязательно следует проверить крепление и состояние колец, крючков, дюбелей и веревок, а также смазать сопряжение крючков и колец. При повреждении одного из элементов качелей, запрещается их дальнейшая эксплуатация. При отсутствии подобных проверок может возникнуть угроза жизни или здоровью лица, пользующегося качелями, или окружающих лиц.● Качели предназначены только для домашнего использования снаружи и внутри помещений. Монтаж должен выполняться только взрослыми лицами.● Не устанавливать на бетоне, асфальте или другой твердой поверхности. Качели не следует подвергать долговременному воздействию атмосферных явлений. Загрязнения следует удалять с помощью слегка увлажненной тряпки.● ВНИМАНИЕ! Несоблюдение инструкции может привести к травматизму пользователя или лиц, находящихся вблизи, а также к преждевременному износу колец, веревок и креплений. Качелями следует пользоваться под присмотром взрослых. Сохраните данную инструкцию, поскольку в ней содержится информация о правилах использования качелей, указания по монтажу, данные изготовителя и знак CE. Используйте для чистки влажную и сухую тряпку.Игрушка для детей старше 12 месяцев.Ввиду ограниченной грузоподъемности игрушка не предназначена для детей старше 3 лет.● Максимально допустимая нагрузка 25 кг.● Изделие следует использовать в соответствии с его предназначением.● Все работы с качелями, в т.ч. установка аксессуаров, должны выполняться в соответствии с инструкцией по обслуживанию качелей.● Изготовитель не несет ответственность за несчастные случаи при использовании этих качелей, если инструкции не соблюдались должным образом.● Изготовлено в Польше.

A = 0,04 h + BA: расстояние между крючкамиB: расстояние между точками соединения сиденья и подвесамиh: расстояние между землей и крючками

Инструкция за експлоатация и поддържане.BG

● Люлката трябва да се окачи, като се осигурят минимални разстояния: странично – 70 см, в надлъжната посока - 2 м. Pазстояние между точките за окачване на люлката трябва да се изчисляват според формулата (виж рисунка). Разстояние между долния край на седалката и основата трябва да съставя мин. 35 см и макс. 55 см.. Люлката не трябва да се монтира над твърди основи, като: бетонна плоча, асфалт и др. Основата под люлката трябва да бъде по възможност равна и мека. Трябва да се отстранят всички елементи, намиращи се близо до люлката, които могат да създадат опасност за люлеещото се дете.● Куките за закрепване на люлката трябва да са от пружинен тип или подгънати с мин. 540°. Куките могат да се монтират само в достатъчно яки вратни рамки или тавани. Дюбели за монтаж на куките трябва да имат мин. 10 мм диаметър и 60 мм дължина, а куките да са с диаметър мин. 6 мм. Винтовите куки трябва да бъдат закрепени напречно на люлеещото движение на люлката (това ще предотврати преждевременно износване на куките). Препоръчва се странично закрепване на куките.● Преди всяка употреба на люлката трябва безусловно да се провери закрепване и състояние на: дюбелите, куките, ролките, въжетата и да се смажат пръстени на куките и ролките. В случай на повреда на един от елементите на люлката по-нататъшната употреба на люлката е забранена. Неизвършване на прегледите може да състави опасност за живота и здравето на потребителя или на окръжаващите го лица.● Люлката е предназначена само за домашна употреба извън помещенията и вътре в тях. Монтаж само от възрастни лица.● Да не се монтира върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност. Люлката не трябва да се излага на дълготрайно въздействие на атмосферни условия. Замърсявания трябва да се премахват с помощта на леко влажна кърпичка.● ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! Неспазване на инструкцията може да изложи на опасност потребителя и лицата, пребиваващи близо до люлката. Може да предизвика преждевременно износване на ролките, въжетата и закрепването. Играчката трябва да се употребява под надзор на възрастно лице. Съобщаваме, че е целесъобразно да запазите листовката поради намиращата се в нея информация за безопасност на потребителя на люлката, инструкция за монтаж, данни на производителя и знак CE. За почистване използвайте влажно и сухо парцалчеИграчка за деца над 12 месеца. Играчка не е подходяща за деца на възраст над 3 години поради ограничена издръжливост. ● Допустимото максимално натоварване от 25 кг. ● Продуктът трябва да се употребява съгласно предназначението му.● Всякакви работи с люлката, напр. монтаж на асесоарите, трябва да се провеждат съгласно инструкцията относно люлката.● Производителят не носи отговорност за злополука с участие на тази люлка, ако инструкциите не бяха съответно спазвани.● Страна на произход - Полша.

A = 0,04 h + BA: разстояние между кукитеB: разстояние между съединителните точки на седалката и окачванетоh: разстояние между земята и куките

Upute za uporabu i održavanje.HR

● Da biste objesili ljuljačku morate osigurati sljedeće razmake: bočni – 70 cm, uzdužni – 2 m. Razmak između točaka vješanja ljuljačke mora biti izračunat prema formuli (vidi slika). Udaljenost između donje ivice elementa za sjedenje i podloge treba biti između min. 35 i max. 55 cm. Ljuljačka se ne smije vješati iznad tvrde podloge, primjerice: betonska ploča, asfalt i ts. Podloga ispod ljuljačke, po mogućnosti, treba biti ravna i meka. Treba ukloniti sve elemente koji se nalaze u blizini ljuljačke, koji mogu biti opasni za dijete koje se ljulja.● Kuke za �ksiranje moraju biti opružnog tipa ili zakrenute min. 540°. Kuke se mogu ugrađivati samo na dovoljno jake okvire vrata i stropove. Klinovi za montažu kuka moraju imati min. 10 mm promjera i 60 mm duljine, dok kuke moraju imati min. 6 mm. Vijčane kuke trebaju se ugraditi poprečno na oscilacijsko kretanje ljuljačke (ovo će spriječiti prijevremeno istrošenje kuka). Preporučuje se bočno postavljanje kuka.● Prije svake uporabe treba obvezatno provjeriti pričvršćivanje i stanje: klinova, kuka, kotača, konopa, te podmazati prstenove kuka i kotača. Ako se ošteti jedan od elemenata ljuljačke, ljuljačka se ne smije dalje koristiti. Nevršenje pregleda može biti opasno po život ili zdravlje korisnika ili drugih osoba u blizini.● Ljuljačka je namijenjena za kućnu uporabu vani i unutra. Montažu smiju vršiti samo odrasle osobe.● Ne smije se postavljati na betonu, asfaltu ili drugoj tvrdoj površini. Ljuljačka se ne smije izlagati dugotrajnom dejstvu atmosferskih prilika. Prljavština se uklanja pomoću malo vlažne krpice.● POZOR! Nepridržavanje se uputama može stvoriti opasnost za korisnika ili osobe koje se nalaze u blizini ljuljačke. Može dovesti do prijevremenog istrošenja kotača, konopa i elemenata za pričvršćivanje. Igračka se može koristiti pod nadzorom odrasle osobe. Obavještavamo Vas da je neophodno zadržati letak radi informacija o sigurnosti korisnika ljuljačke, uputa za montažu, podataka proizvođača, te CE oznake. Za čišćenje koristiti vlažnu i suhu krpu. Igračka za djecu stariju od 12 mjeseci. Igračka nije namijenjena djeci starijoj od 3 godine s obzirom na ograničenu nosivost. ● Dozvoljeno maksimalno opterećenje 25 kg. ● Proizvod treba koristiti u skladu sa njegovom namjenom.● Svi radovi koji se tiču ljuljačke, npr. montaža opreme, treba da se vrše u skladu sa uputama koje se tiču ljuljačke.● Ukoliko se korisnici nisu pridržavali uputama, proizvođač ne snosi odgovornost ni za jednu nezgodu na ovoj ljuljački.● Zemlja podrijetla: Poljska.

A = 0,04 h + BA: udaljenost između kukaB: udaljenost između spojnih točaka sjedišta i elemenata za vješanjeh: udaljenost od tlado kuka

Návod k obsluze a údržbě.CZ

● Při pověšení houpačky dodržte minimální vzdálenosti: boční - 70 cm, v podélném směru - 2 m. Vzdálenost mezi body zavěšení houpačky musí být vypočtena podle vzorce (viz obrázek). Vzdálenost mezi spodním okrajem sedačky a zemí musí být min. 35 cm a max. 55 cm. Houpačku nezavěšujte nad tvrdý podklad – např. betonový panel či asfalt. Země pod houpačkou by měla být v rámci možností rovná a měkká. Z blízkosti houpačky odstraňte veškeré předměty, které by mohly být pro houpající se dítě nebezpečné.● Háky pro zavěšení houpačky musí být pružinového typu nebo kroucené, min. 540°. Háky lze montovat pouze do dostatečně pevných zárubní nebo stropů. Hmoždinky pro montáž háků musí mít průměr alespoň 10 mm a délku 60 mm, háky musí mít průměr min. 6 mm. Háky se závitem musí být přišroubovány příčně vůči kyvadlovému pohybu houpačky (zabrání to předčasnému opotřebení háků). Doporučuje se boční montáž háků.● Před každým použitím houpačky vždy bezpodmínečně zkontrolujte její upevnění a stav: hmoždinek, háků, koleček, lanek a namažte kroužky háků a koleček. Je-li nějaký z dílů houpačky poškozen, je zakázáno hračku dále používat. Neprovedete--li kontrolu, můžete ohrozit zdraví a život uživatele houpačky a osob v  jejím bezprostředním okolí.● Houpačka je určena k použití pouze uvnitř budov. Montáž smí provádět pouze dospělé osoby.● Houpačku nemontujte nad asfaltem, betonem či jiným tvrdým povrchem. Houpačku nevystavujte dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. Nečistoty odstraňujte lehce navlhčeným hadříkem.● UPOZORNĚNÍ! Nedodržení pokynů v návodu může vystavit nebezpečí uživatele houpačky a osob v  jejím okolí. Může dojít k  předčasnému opotřebení koleček, lanek a uchycení. Hračku lze používat jen pod dohledem dospělé osoby. Leták je dobré si uschovat, protože obsahuje informace o bezpečnosti uživatele houpačky, návod k montáži, údaje o výrobci a znaku CE. K čištění používat vlhký a suchý hadřík. Hračka pro děti starší 12 měsíců. Hračka není určená pro děti starší 3 let vzhledem na omezenou trvanlivost. ● Přípustné je maximální zatížení 25 kg. ● Výrobek používejte v souladu s jeho určením.● Veškeré práce na houpačce, např. montáž příslušenství, lze provádět pouze v souladu s návodem k houpačce.● Výrobce nenese odpovědnost za žádnou nehodu v  souvislosti s  použitím houpačky, pokud nebyly dodrženy pokyny z návodu.● Země původu: Polsko.

A = 0,04 h + BA: vzdálenost mezi hákyB: vzdálenost mezi spojovacími body na sedátku a závěsyh: vzdálenost mezi zemí a háky

Люлка, Šūpoles, Sūpynės, Hojdačka, SchaukelKачели, Houpačka, ljuljaška, HintaSalincak, Leagăn, Kiik

max 55 cmmin 35 cm

Page 2: Люлка, Šūpoles, Sūpynės, Hojdačka, Schaukel Kачели ...d2h6t3minphanl.cloudfront.net/media/product/0001/...uzdužni – 2 m. Razmak između točaka vješanja ljuljačke

● Huśtawkę należy zawiesić zapewniając minimalne odstępy: boczny - 70 cm, w kierunku wzdłużnym - 2 m. Między punktami zawieszenia huśtawki odległość powinna być wyliczana według wzoru(patrz rysunek). Odległość między dolną krawędzią elementu siedziskowego i podłożem powinna wynosić min. 35cmi max. 55 cm. Nie należy montować huśtawki nad podłożem twardym takim jak: płyta betonowa, asfalt itp. Podłoże pod huśtawką powinno być w miarę możliwości równe i miękkie. Należy usunąć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu huśtawki, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla huśtającego się dziecka.● Haki do zamocowania huśtawki powinny być typu sprężynowego lub zawinięte min. 540°. Haki mogą być montowane tylko w wystarczająco mocnych futrynach lub su�tach. Kołki do montażu haków powinny posiadać min. 10 mm średnicy i 60 mm długości, zaś haki średnicę min. 6 mm. Haki śrubowe powinny być zamocowa-ne poprzecznie do ruchu wahadłowego huśtawki (zapobiegnie to przedwczesne-mu zużyciu haków). Zaleca się mocowanie boczne haków.● Przed każdorazowym użyciem huśtawki należy bezwzględnie sprawdzić mocowanie i stan: kołków, haków, kółek, linek oraz natłuścić pierścienie haków i kółek. W przypadku uszkodzenia jednego z elementów huśtawki, zabrania się dalszego użytkowania zabawki. Nie wykonywanie przeglądów może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia użytkownika lub osób w jego otoczeniu.● Huśtawka przeznaczona tylko do użytku domowego na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Montaż tylko przez osoby dorosłe.● Nie montować na betonie, asfalcie lub innej twardej powierzchni. Huśtawki nie należy wystawiać na długotrwałe oddziaływanie warunków atmosferycznych.Za-brudzenia należy usuwać za pomocą lekko wilgotnej szmatki.● OSTRZEŻENIA! Niestosowanie się do instrukcji może narazić użytkownika oraz osoby przebywające w pobliżu huśtawki na niebezpieczeństwo. Może spowodo-wać przedwczesne zużycie kółek, linek i mocowań. Zabawkę należy używać pod nadzorem osoby dorosłej. Informujemy o celowości zachowania ulotki z powodu znajdujących się na niej informacji o bezpieczeństwie użytkownika huśtawki, instrukcji montażu, danych producenta oraz znaku CE. Do czyszczenia używać wilgotnej i suchej szmatki. Zabawka dla dzieci powyżej 12 miesięcy. Zabawka nie nadaje się dla dzieci w wieku powyżej 3 lat ze względu na ograniczoną wytrzymałość. ● Dopuszczalne maksymalne obciążenie 25 kg. ● Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.● Wszelkie prace z huśtawką, np. montaż akcesoriów, powinny być przeprowadza-ne zgodnie z instrukcją dotyczącą huśtawki.● Producent nie ponosi odpowiedzialności za żaden wypadek z udziałem tej huśtawki, jeśli instrukcje nie były właściwie przestrzegane.● Kraj pochodzenia Polska.

A = 0,04 h + BA: odległość między hakamiB: odległość między punktamizłącznymi siedziska i zawieszeniamih: odległość między ziemią a hakami

● The swing should be hanged in such a way as to provide minimum distances: sides - 70 cm, longitudinal - 2 m. Distance between the swing’s points of suspension should be calculated according to the formula (see �gure). Clearance between lower edge of swing elements and the ground shall be more than 35 cm and less than 55 cm. The swing should not be mounted on hard surfaces such as: concrete slabs, asphalt etc. The ground under the swing should be as soft and even as possible. All elements near the swing that may pose a threat to the swinging child should be removed.● Hooks for attaching the swing should be spring hooks or have a curvature of at least 540°. The hooks may only be mounted in frames or ceilings that are su�ciently strong. The dowels for �xing hooks should have at least 10 mm in diameter and be at least 60 mm long, and the hooks should have a diameter of min. 6 mm. Screw hooks should be mounted crosswise to the motion of the swing’s movement (this prevents premature wear of the hooks). It is recommended to mount the hooks on the sides.● Before each use, the swing must be checked in terms of mounting and the condition of: dowels, hooks, rings, and ropes; the hooks and rings should be greased. In case of failure of one of the swing’s elements, further use of the swing is prohibited. Not performing inspections may pose a threat to the life or health of the user or their environment.● The swing is designed for home use only, both outdoors and indoors. Installation only by adults.● Do not install on concrete, asphalt, or other hard surface. The swing should not be exposed to long-term weather e�ects. Dirt should be remover with a damp cloth.● WARNING! Failure to comply with these instructions may expose the swing’s user and bystanders to danger. It may cause early wear of rings, ropes and fasteners. The toy is to be used under the supervision of adults. Keep the lea�et for included information on user safety, installation manual, manufacturer info and the CE mark. To cleaning use wet and dry cloth.  Toy for children over 12 months.  This toy is not suitable for children over 3 years due to limited capacity. ● Max load: 25 kg. ● This product should be used in accordance with its intended purpose.● Any work with the swing, e.g. mounting accessories, should be carried out in accordance with the instructions.● The manufacturer takes no responsibility for any accidents involving this swing, unless these instructions were properly followed.● Country of origin: Poland.

A = 0,04 h + BA: distance between hooksB: distance between points connecting the seat and suspensionsh: distance between the groundand the hooks

● Salıncağı asarken minimum mesafelerin korunduğundan emin olun: Yanlara doğru - 70 cm, öne ve arkaya doğru – 2 m. Salıncağın asılma noktaları arasında örnekte gösterildiği gibi (bkz. resim). Oturağın  alt köşesi ile zemin arasındaki mesafe min. 35 cm ve maks. 55 cm olmalıdır. Salıncağın beton döşeme, asfalt vb. sert zeminlerin üzerine kurulmaması gerekir. Salıncağın altındaki yüzey mümkün olduğu kadar düz ve yumuşak olmalıdır. Etrafta bulunan ve sallanan bir çocuk için tehlike oluşturabilecek tüm nesneleri kaldırın.● Salıncağı asmak için kullanılacak kancalar yaylı veya minimum 540 ° kıvrılmış olmalıdır. Yaylar yalnızca yeterince güçlü kapı çerçeveleri ve tavanlara monte edilmelidir. Kancaların montaj cıvataları 10 mm çapında ve 60 mm uzunluğunda olmalıdır, kancalar ise minimum 6 mm çapında olmalıdır. Vidalı kancalar salıncağın sallanma hareketine (kancaların erken aşınmasını önlemek için) dikey olarak monte edilmelidir. Kancaların yan monte edilmesi önerilir.● Salıncak kullanılmadan önce her defasında: cıvatalar, kancalar, ipler kontrol edilmeli ve kanca ile halkaların yüzeyleri yağlanmalıdır. Salıncağın parçalarından biri hasar gördüğünde oyuncak kullanılmamalıdır. Salıncağın düzenli olarak kontrol edilmemesi kullanıcı veya çevresindeki kişilerin hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil edebilir.● Salıncak yalnızca evde kapalı ve açık mekanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Kurulum yalnızca yetişkinler tarafından gerçekleştirilmelidir.Beton, asfalt veya diğer sert yüzeylere monte etmeyin. Salıncak hava koşullarının etkisine uzun süre maruz kalmamalıdır. Kirlendiği takdirde nemli bir bezle temizlenmelidir.● UYARI! Kullanım kılavuzuna uyulmaması kullanıcı veya çevresindeki kişiler için tehlike teşkil edebilir. Halkaların, iplerin ve bağlantı parçalarının erken aşınmasına neden olabilir. Oyuncak, yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Üzerinde, salıncağın güvenli kullanım ve kurulum talimatları, üretici bilgileri ve CE işareti gibi bilgiler bulunmasından dolayı broşürün saklanması tavsiye edilir. Temizlik için nemi ve kuru bezler kullanın. Oyuncak, 12 ay üstü çocuklara tavsiye edilir. Oyuncak, 3 yaş üstü olan çocuklara, oyuncağın dayanıklılığı sınırlı olduğundan tavsiye edilmez. ● Makbul maksimum yük 25 kilo’dur. ● Ürün amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.● Aksesuarların montajı gibi salıncak ile ilgili herhangi bir işlem salıncağın kullanım talimatlarına uygun şekilde yapılmalıdır.● Talimatlar yerine doğru şekilde getirilmediği takdirde üretici �rma salıncakla alakalı meydana gelen herhangi bir kazadan sorumlu değildir.● Üretim yeri - Polonya.

A = 0.04 h + BA: kancalar arasındaki mesafeB: oturak bağlantı noktaları ile askılar arasındaki mesafeh: zemin ve kancalar arasındaki mesafe

A = 0,04 h + BA: Konksude vahekaugusB: Istme ja riputusnööride kokkupuute-punktide vahekaugush: Maapinna ja konksude vahekaugus

● Leagănul trebuie suspendat asigurând distanţa minimă: în lateral - 70 cm, pe lungime - 2 m, Între punctele de susţinere a leagănului trebuie calculată conform modelului (vezi desenul). Distanța dintre marginea de jos a elementului de șezut si podea trebuie să �e de min. 35 cm și max. 55 cm. Nu montaţi leagănul deasupra substraturilor dure, de ex.: placă de beton, asfalt etc. Substratul de sub leagăn trebuie să �e, pe cât posibil, nivelat şi moale. Trebuie să îndepărtaţi toate piesele a�ate în apropierea leagănului care pot constitui pericol pentru copilul care se dă pe leagăn.● Cârligele pentru montarea leagănului trebuie să �e cu arc sau rotite min. 540°. Cârligele pot � prinse pe tocuri sau tavane su�cient de rezistente. Diblurile pentru montajul cârligelor trebuie să aibă min. 10 mm diametru şi 60 mm lungime, iar cârligele trebuie să aibă diametrul min. 6 mm. Cârligele cu şuruburi trebuie să �e prinse transversal faţă de mişcarea pendulară a leagănului (astfel veţi preveni uzura rapidă a cârligelor). Vă recomandăm să montaţi cârligele în lateral.● Înainte de �ecare utilizare a leagănului trebuie să veri�caţi prinderea acestuia şi starea: diblurilor, cârligelor, roţilor, funiilor şi gresaţi inelele cârligelor şi a roţilor. În caz de defectarea unei piese din leagăn se interzice utilizarea în continuare a jucăriei. În cazul în care nu inspectaţi leagănul există posibilitatea de a pune în pericol viaţa utilizatorului sau a persoanelor din apropierea acestuia.● Leagănul este destinat doar pentru uz casnic în exteriorul şi interiorul încăperilor. Montajul poate � executat doar de către adulţi.● Nu montaţi pe beton, asfalt sau alte suprafeţe dure. Leagănele nu trebuie expuse la acţiunea îndelungată a condiţiilor atmosferice. Mizeria trebuie îndepărtată cu o lavetă uşor umezită.● AVERTISMENT! În cazul în care nu respectaţi instrucţiunile utilizatorul şi persoanele din apropierea leagănului pot � expuse la pericol. Acest fapt poate duce la uzura rapidă a roţilor, funiilor şi a locurilor de prindere. Jucăria trebuie utilizată doar sub supravegherea unei persoane adulte. Vă informăm că este necesar să păstraţi prospectul datorită informaţiilor referitoare la siguranţa utilizatorului, instrucţiunile de montaj, datele producătorului şi marcajul CR incluse în aceasta. Pentru curăţat se va folosi o cârpă umedă şi apoi una uscată. Jucărie pentru copii peste 12 luni. Datorită rezistenţei limitate, jucăria nu este destinată copiilor în vârstă de peste 3 ani. ● Sarcina maximă admisă - 25 kg. ● Produsul trebuie utilizat în conformitate cu destinaţia acestuia.● Toate lucrările la leagăn, de ex. montajul accesoriilor, trebuie efectuate în conformitate cu instrucţiunile referitoare la leagăn.● Producătorul nu este responsabil pentru accidentele în care a fost implicat leagănul, în cazul în care instrucţiunile nu au fost respectate în mod corespunzător.● Ţara de provenienţă Polonia.

A = 0,04 h + BA: distanţa dintre cârligeB: distanţa dintre punctelede îmbinare a şezutului şi suspensiih: distanţa dintre sol şi cârlige

● Kiik tuleb üles riputada nii, et tagatud oleksid minimaalsed vahekaugused: küljesuunas 70 cm, pikisuunas 2 m. Kiige ülesriputuspunktide vahe peab olema arvutatud vastavalt näitele (vt joonis). Kaugus istme alumise ääre ja maapinna vahel peab olema mitte vähem kui 35 cm ja mitte rohkem kui 55 cm. Kiike ei maksa riputada kõva pinna kohale nagu betoonplaat, asfalt jne. Pind kiige all peab olema võimalikult sile ja pehme. Tasub kõrvaldada kõik niisugused kiige lähedal asuvad esemed, mis võiksid kiikuvale lapsele ohtlikuks saada.● Kiige kinnitamise konksud peavad olema vedru tüüpi ja vähemalt 540° keeratud. Konksud võib sisse keerata ainult piisavalt tugevasse uksekarpi või lakke. Tüüblid konksude paigaldamiseks peavad olema vähemalt 10 mm diameetri ja 60 mm pikkusega, konksude diameeter peab olema vähemalt 6 mm. Kruvikonksud tuleb paigaldada põiki kiige liikumissuunaga (see väldib konksude enneaegset kulumist). Soovitatakse konksude külgpaigutust.● Enne kiige kasutamist tuleb tingimata kontrollida rõngaste, konksude, tüüblite ja nööride kinnitust ja olukorda, samuti määrida konksude ja rõngaste kokkupuute-koht. Kui mõni kiige element on kahjustatud, on keelatud kiike kasutada. Kui vastavaid kontrollimisi pole läbi viidud, siis võib ohtu sattuda kiike kasutava isiku või kiige lähedal viibivate isikute elu või tervis.● Mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks siseruumides ja õues. Kiige võivad üles panna üksnes täiskasvanud.● Mitte paigaldada betooni, asfaldi ega muu kõva pinna kohale. Kiik ei tohi jääda pikaks ajaks ilmastikutingimuste mõju alla. Mustus tuleb eemaldada kergelt niisutatud lapiga.● TÄHELEPANU! Juhendi eiramine võib kaasa tuua traumasid kiige kasutajale või kiige lähedal seisvatele isikutele, aga ka kiige rõngaste, nööride ja kinnituste enneaegse kulumise. Kiikuda tuleb täiskasvanute järelvalve all. Hoidke see juhend alles, kuna siin on kirjas kiige kasutamise reeglid, ülespanekujuhised, valmistaja andmed ja CE märk. Puhastamiseks kasutada niisket ja kuiva lappi. Mänguasi on mõeldud üle 12-kuustele lastele. Mänguasi ei sobi kasutamiseks üle 3-aastastele lastele, kuna ei ole piisavalt vastupidav. ● Maksimaalne lubatud koormus on 25 kg. ● Toodet tuleb kasutada vastavalt eesmärgile.● Kõik tööd kiige juures, sh lisandite paigaldamine, tuleb teha vastavat kiige hooldamise juhendile.● Tootja ei vastuta õnnetusjuhtumite eest kiige kasutamisel, kui juhendit pole vajalikul viisil järgitud.● Valmistatud Poolas.

● Sūpynes reikia pakabinti išlaikant minimalius atstumus: šoninis - 70 cm, išilgine kryptimi - 2 m. Atstumas tarp sūpynių pakabinimo taškų turi būti apskaičiuotas pagal formulę (žr. Paveikslėlį). Atstumas tarp apatiniu sėdynės kraštu ir žemės turi būti ne mažesnis nei 35 cm ir ne didesnis nei 55 cm. Sūpynių negalima montuoti virš kieto pagrindo, kaip antai: betoninė plokštė, asfaltas, ir pan. Pagrindas po sūpynėmis turi būti kaip įmanoma lygus ir minkštas. Pašalinti visus šalia sūpynių esančius elementus, kurie gali sukelti pavojų besisupančiam vaikui.● Kabliai sūpynėms tvirtinti turi būti spyruoklinio tipo arba išlenkti ne mažiau kaip 540° kampu. Kabliai gali būti įtvirtinti tik į pakankamai tvirtas staktas ir lubas. Kaiščiai kabliams tvirtinti turi būti ne mažiau kaip 10 diametro ir 60 mm ilgio, tačiau kabliai ne mažiau kaip 6 mm diametro. Įsukami kabliai turi būti pritvirtinti skersai sūpynių judėjimo krypčiai (siekiant išvengti priešlaikinio kablių susidėvėjimo). Rekomenduojamas šoninis kablių tvirtinimas.● Prieš kiekvieną kartą naudojant sūpynes reikia besąlygiškai patikrinti: kaiščių, kablių, ratelių, virvių tvirtinimą ir būklę, ir patepti kablių ir ratelių žiedus. Jei koks nors sūpynių elementas pažeistas, draudžiama toliau naudotis žaislu. Siekiant išvengti pavojaus gyvybei ir užtikrinti vartotojo bei šalia esančių žmonių saugumą, patartina reguliariai atlikti priežiūros darbus.● Sūpynės skirtos tik buitiniam naudojimui patalpų išorėje ir viduje. Montavimą gali atlikti tik suaugę asmenys.● Nemontuoti ant betono, asfalto arba kito kieto pagrindo. Sūpynes reikia apsaugoti nuo ilgalaikio atmosferos poveikio. Nešvarumus pašalinti naudojant kiek sudrėkintą skudurėlį.● ĮSPĖJIMAS! Aukščiau minėtų nurodymų nesilaikymas gali sukelti pavojų vartotojui ir šalia sūpynių esantiems žmonėms. Gali sukelti priešlaikinį ratelių, virvių ir tvirtinimų susidėvėjimą. Žaislą naudoti suaugusio priežiūroje. Rekomendu-ojama išsaugoti šį lapelį atsižvelgiant į jame pateiktus saugaus naudojimo, montavimo nurodymus, gamintojo duomenis ir CE ženklą. Valymui naudoti drėgną ir sausą skudurėlius. Žaislas skirtas vyresniems kaip 12 mėnesių vaikams. Žaidimas dėl ribotos laikomosios galios netinkamas vyresniems kaip 3 metų vaikams .● Maksimali leistina apkrova yra 25 kg. ● Produktą reikia naudoti pagal jo paskirtį.● Visus darbus, susijusius su sūpynėmis, pvz. priedų montavimas, turi būti atliekami laikantis sūpynių instrukcijos.● Gamintojas nėra atsakingas už jokius nelaimingus atsitikimus naudojant sūpynes nesilaikant šios instrukcijos.● Kilmės šalis: Lenkija.

A = 0,04 h + BA: atstumas tarp kabliųB: atstumas tarp sėdynės sujungimo taškų ir pakabinimo taškųh: atstumas tarp žemėsir kablių

● Šūpoles jākarina, nodrošinot minimālo attālumu: sānu – 70 cm, gareniskajā virzienā – 2 m. Attālums starp šūpoļu balstiekārtas punktiem ir jāaprēķina pēc piemēra (skat. rasējumu). Attālumam starp sēdekļa apakšējo malu un zemi jābūt ne mazākam kā 35 cm un ne lielākam kā 55cm. Šūpoles nedrīkst karināt virs cietas virsmas, piemēram, betona plāksnes, asfalts un tml. Virsmai zem šūpolēm ir jābūt pēc iespējas gludākai un mīkstākai. Vajadzētu novākt visus šūpoļu tuvumā esošos priekšmetus, kas varētu būt bīstami bērnam, kurš šūpojas šūpolēs.● Āķiem šūpoļu stiprināšanai ir jābūt atsperu tipa vai sagrieztiem vismaz par 540°. Āķus var ieskrūvēt tikai pietiekami stiprās durvju aplodās vai griestos. Āķu ierīkošanai nepieciešamo dībeļu diametram ir jābūt vismaz 10 mm un garumam 60 mm, bet āķu diametram jābūt vismaz 6 mm. Skrūves – āķi jāieskrūvē šķērsām šūpoļu kustības virzienam (lai novērstu priekšlaicīgu āķu nolietošanos). Ieteicams veikt āķu sānu stiprinājumu.● Pirms šūpoļu izmantošanas obligāti jāpārbauda riņķu, āķu, dībeļu un virvju stiprinājumi un stāvoklis, kā arī jāsasmērē āķu un riņķu salaidumi. Ja kaut viens no šūpoļu elementiem ir bojāts, to turpmākā ekspluatācija ir aizliegta. Ja šādas pārbaudes netiek veiktas, tas var apdraudēt personas, kas izmanto šūpoles, vai apkārt esošo personu veselību vai dzīvību.● Šūpoles paredzētas tikai mājas lietošanai iekštelpās un ārā. Šūpoļu uzstādīšanu drīkst veikt tikai pieaugušie. Nedrīkst uzstādīt uz betona, asfalta vai cita veida cietām virsmām. Šūpoles nedrīkst pakļaut ilgstošai atmosfēras parādību ietekmei. Netīrumi jānotīra ar viegli samitrinātu lupatiņu. ● UZMANĪBU! Instrukcijas neievērošana var izraisīt lietotāja vai personu, kas atrodas blakus, traumatismu, kā arī priekšlaicīgu riņķu, virvju un stiprinājumu nolietošanos. Šūpoles drīkst lietot pieaugušo uzraudzībā. Saglabājiet šo instrukciju, jo tajā atrodama informācija par šūpoļu izmantošanas noteikumiem, uzstādīšanas instrukcijas, ražotāja informācija un CE zīme. Tīrīšanai izmantot mitru un sausu drānu. Rotaļlieta nav piemērota bērniem līdz 12 mēnešu vecumam. Rotaļlieta nav piemērota bērniem līdz 3 gadu vecumam ierobežotas izturības dēļ. ● Maksmimālais lietotāja svars 25 kg. ● Izstrādājums būtu jālieto tam paredzētajiem nolūkiem.● Visi darbi ar šūpolēm, tai skaitā aksesuāru uzstādīšana ir jāveic saskaņā ar šūpoļu apkalpošanas instrukciju. ● Ražotājs neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem, kas radušies šo šūpoļu izmantošanas laikā, ja pienācīgā veidā netika ievērotas šīs instrukcijas. ● Ražotas Polijā.

A = 0,04 h + BA: attālums starp āķiemB: attālums starp sēdekļa savienojumu punktiem un pakarstabiem h: attālums starp zemi un āķiem

Instrukcja obsługi i konserwacji.PL Operation and maintenance manual.GBKullanım ve Bakım Kılavuzu.TR Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere.ROTeenindamise ja hoidmise juhend.EE Naudojimo ir priežiūros instrukcija.LT Uzturēšanas un konservācijas instrukcija.LV Návod na použitie a údržbu.SK

● Hojdačku je nutné zavesiť pri dodržaní minimálnych odstupov: bočné – 70 cm, na dĺžku – 2 m. Odstup medzi bodmi, kde je hojdačka zavesená, by mal byť počítaný podľa vzorca (viď obrázok). Vzdialenosť medzi dolným okrajom sedadla a podkladom musí byť min. 35 cm a max. 55 cm. Hojdačka sa nesmie montovať nad tvrdým podkladom ako je napr. betónový panel, asfalt atď. Podklad pod hojdačkou by mal byť podľa možnosti rovný a mäkký. Je nutné odstrániť všetky veci, ktoré sa nachádzajú v okolí hojdačky, a ktoré by mohli byť nebezpečné pre hojdajúcie sa dieťa.● Na zavesenie hojdačky by sa mali používať metrické háky so zahnutím min. 540° alebo v tvare pružiny. Háky sa môžu namontovať iba na dostačujúco silných zárubniach a stropoch. Hmoždinky na namontovanie hákov musia mať priemer aspoň 10 mm a dĺžku 60 mm. Háky musia mať priemer aspoň 6mm. Skrutkové háky by mali byť namontované kolmo ku kyvadlovému pohybu hojdačky (bráni to príliš skorému opotrebovaniu hákov). Odporúča sa háky montovať bočne.● Pred každým použitím hojdačky je nutné skontrolovať stav a zavesenie: hmoždiniek, hákov, koliesok, lán a namazať háky a kolieska. V prípade, že je niektorý z komponentov hojdačky poškodený, je zakázané hráčku naďalej používať. Nevykonávaním kontrol môžete ohroziť užívateľa alebo osoby v jeho okolí. ● Hojdačka je určená len na domáce účely vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Inštalovať hojdačku môže len dospelá osoba.● Hojdačku nemontujte na betóne, asfalte či inej tvrdej ploche. Hojdačka by nemala byť vystavená dlhodobým vplyvom počasia. Nečistoty odstráňte vlhkou utierkou. ● UPOZORNENIE! Nedodržiavanie návodu môže ohroziť užívateľa a osoby, ktoré sa nachádzajú v okolí hojdačky. Nedodržiavanie návodu môže spôsobiť príliš skoré opotrebovanie koliesok, lán a inštalácií. Hračka sa môže používať len v prítomnosti dospelej osoby. Zdôrazňujeme dôležitosť si tento leták uchovať, pretože sa v ňom nachádzajú dôležité informácie ohľadom bezpečnosti užívateľa hojdačky, návodu na montáž, údajov výrobcu a značka CEra. Na čistenie používajte vlhkú a  suchú handričku. Hračka pre deti od 12 mesiacov. Hračka nie je vzhľadom k obmedzenej odolnosti vhodná pre deti od 3 rokov.● Prípustné maximálne zaťaženie je 25 kg. ● VÝROBOK POUŽÍVAJTE V SÚLADE S JEHO URČENÍM.● Všetky práce spojené s hojdačkou, napr. inštaláciu príslušenstva, vykonávajte v súlade s návodom na použitie.● Pokiaľ neboli správne dodržiavané inštrukcie a návody, výrobca nie je zodpoved-ný za žiadnu nehodu pri použití tejto hojdačky.● Krajina pôvodu: Poľsko.

A = 0,04 h + BA: odstup medzi hákmiB: odstup medzi spojovacími bodmi sedenia a zaveseniamih: odstup medzi podkladom a hákmi