germanos.gr | smartphones, tablets, laptops, gadgets ... · germanos.gr | smartphones, tablets,...

of 36 /36
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 36 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 4 Μαρτίου 2014 και υπογράφονται από τους: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών Ζαχαρίας Πιπερίδης Αιμιλία Φιλίππου - Klopfer Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Upload: others

Post on 20-Oct-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

  όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

  Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 36 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

  την 4 Μαρτίου 2014 και υπογράφονται από τους:

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

  Ζαχαρίας Πιπερίδης Αιμιλία Φιλίππου - Klopfer Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

 • 2

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ

  I. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  3

  II. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

  5

  III. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 7

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 9

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

  11

  IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ........................................................................................................................... 12

  2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ........................................................................... 12

  3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ........................................................................................................................................... 16

  4. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ................................................................................................................................................... 21

  5. ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ..................................... 22

  6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ .............................................................................................................. 22

  7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ .................................................................................................................................................................. 25

  8. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................................................................. 25

  9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ......................................................................................................................................................................... 26

  10. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ...................................................................................................... 27

  11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ......................................................................................................................................................................... 27

  12. ΠΕΛΑΤΕΣ ............................................................................................................................................................................... 27

  13. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ............................................................................................................................ 28

  14. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................................. 29

  15. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ..................................................................................................... 29

  16. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ............................................................................................................ 29

  17. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ..................................................................................................................................................................... 30

  18. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ .......................................................................................................................................................................... 31

  19. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ...................................................................................... 31

  20. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΤΕ Α.Ε. ............................................................................................ 32

  21. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ .................................................................................................................................................................... 32

  22. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ......................................................................................................................... 33

  23. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ............................................................................................................... 33

  24. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ .............................................................................................................. 34

  25. AΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ......................................................................................................................................... 36

  26. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ............................................................................................................................................... 36

 • ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  3

  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

  2013

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») παρουσιάζει την Έκθεσή του για τις Ετήσιες Οικονομικές

  Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 43α και το άρθρο 136 του Κ.Ν.

  2190/1920.

  Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν

  υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

  Για το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, το 2013 ήταν ακόμη μια χρονιά όπου η αλυσίδα παρέμεινε σταθερά κυρίαρχη στη

  συνείδηση των Ελλήνων καταναλωτών για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών. Ο συνδυασμός υψηλής

  τεχνογνωσίας στο λιανικό εμπόριο με τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό Όμιλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (COSMOTE – ΟΤΕ),

  κατάφερε και απέφερε ισχυρά αποτελέσματα σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης, παρά τις αρνητικές συγκυρίες της διεθνούς

  και εγχώριας αγοράς.

  Ο κύκλος εργασιών κατά το 2013, έφτασε τα €365,2 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 15,8% σε σχέση με το προηγούμενο

  έτος. H κερδοφορία EBITDA €3,6 εκατ. μειώθηκε κατά 65,4%, επηρεασμένη κατά κύριο λόγο από τον έντονο ανταγωνισμό σε

  επίπεδο τιμών λιανικής. Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA margin, για το έτος 2013, μειώθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα σε

  σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι επιδόσεις της Εταιρείας αποτελούν ιδιαίτερη επιτυχία καθώς επιτεύχθηκαν σε μια περίοδο

  διεθνούς οικονομικής κρίσης, έντονου ανταγωνισμού και σημαντικών προκλήσεων στον κλάδο.

  Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών:

  31/12/2013 31/12/2012

  Γενική ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 1,76 3,60

  Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 0,56 0,80

  Ίδια Κεφάλαια / Μετοχικό Κεφάλαιο 7,70 9,99

  Λειτουργικά κέρδη (ζημίες) προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (3.916) 1.928

  ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

  Το 2013 πάνω από 20 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποίησαν τις συναλλαγές τους στα Καταστήματα του Δικτύου, με τους

  επισκέπτες να κυμαίνονται στα 30 εκατομμύρια. Σύμφωνα με έρευνα της Εταιρείας, η αλυσίδα καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι

  πρώτη σε αναγνωρισιμότητα και πρώτη στο μυαλό των καταναλωτών σαν «η αλυσίδα που καταλαβαίνει καλύτερα τις ανάγκες

  και προτείνει λύσεις», τόσο μεταξύ των καταστημάτων κινητής τηλεφωνίας, όσο και των retailers τεχνολογίας. Πολύ σημαντικό

  δε μέσα σε μια χρονιά συνεχιζόμενης κρίσης, ήταν η σημαντική αναβάθμιση και ενδυνάμωση της εικόνας της μάρκας.

  Η πρωτιά στην προτίμηση των καταναλωτών συνδυάστηκε με υψηλές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοποίησης:

  Οι νέες συνδέσεις συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας ξεπέρασαν τις 266.000, με το 23% να αποτελούν συνδέσεις φορητότητας. Σε

  επίπεδο σταθερής τηλεφωνίας σημαντική ήταν η συνεισφορά του Δικτύου ΓΕΡΜΑΝΟΣ στις πωλήσεις του ΟΤΕ με το μερίδιο της

  Εταιρείας να ανέρχεται στο 26%. Στο ΟΤΕ TV, το 2013 το μερίδιο συμμετοχής της Εταιρείας ανήλθε σε 33% από 27% το 2012.

  Στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, επιτεύχθηκε αύξηση της διείσδυσης των smartphones πάνω από το 50%, και των 4G

  συσκευών στο 11%, κερδίζοντας τον χαρακτηρισμό «No 1 προορισμός και για Smartphones», διατηρώντας πάντα τη θέση του

  δικτύου ΓΕΡΜΑΝΟΣ ως «Νο1 προορισμός για κινητά τηλέφωνα».

  Την Άνοιξη του 2013 η Εταιρεία τοποθετήθηκε δυναμικά στην αυξανόμενη αγορά των tablets και το αποτέλεσμα ήταν στο

  κλείσιμο του έτους να έχει επιτευχθεί αύξηση πωλήσεων σε τεμάχια κατά 650%, τριπλάσια σε σχέση με την αύξηση της αγοράς

  και με αποτέλεσμα την απόκτηση 7 επιπλέον μονάδων μεριδίου αγοράς.

  Τα ψηφιακά προϊόντα ήταν ένας ακόμα τομέας στον οποίον επένδυσε η Εταιρεία, εστιάζοντας κυρίως σε laptops, αξεσουάρ και

  παιχνιδοκονσόλες, με στόχο την ενδυνάμωση του δικτύου ΓΕΡΜΑΝΟΣ ως ο ιδανικός προορισμός και για τα υπόλοιπα προϊόντα

  τεχνολογίας. Στην αγορά των laptops, παιχνιδιών και φορητών κονσολών επιτεύχθηκε αύξηση μεριδίου αγοράς. Παράλληλα, στα

  αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, όπου το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποτελεί τον «No1 προορισμό», επιτεύχθηκε διπλάσιος

  αριθμός ανάπτυξης πωλήσεων σε σχέση με την αγορά, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς. Ενώ

  αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην αγορά των ασυρμάτων τηλεφώνων, όπου παραδοσιακά το δίκτυο διατηρεί ηγετική θέση και

  υψηλό μερίδιο αγοράς. Επιτεύχθηκε αύξηση μεριδίου κατά 8%, με αποτέλεσμα για ακόμα μια χρονιά το δίκτυο ΓΕΡΜΑΝΟΣ και

  στην συγκεκριμένη κατηγορία να αποτελεί τον «Νο 1 προορισμό» των καταναλωτών.

  Τέλος, η ενίσχυση της εικόνας της μάρκας μέσω της προσφοράς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που διασφαλίζουν τη

  μεγιστοποίηση της εμπειρίας και δημιουργούν πιστούς πελάτες παρέμεινε ένας στρατηγικός πυλώνας. Περισσότεροι από 50%

  των καταναλωτών εμπιστεύτηκαν το τμήμα service συσκευών του δικτύου που με διαφορά διατηρεί ηγετικό μερίδιο στην αγορά

 • ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  4

  ως ο «Νο 1 προορισμός για service κινητού». Περισσότεροι από 90.000 χρησιμοποίησαν την υπηρεσία G-ticketing για να

  προμηθευτούν τα εισιτήριά τους και πάνω από 130.000 πελάτες εξυπηρετήθηκαν πραγματοποιώντας 2.500.000 ψηφιακές

  εκτυπώσεις.

  ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Το Δ.Σ. της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα χρήσης του 2013 και δεδομένου ότι η μερισματική πολιτική της

  είναι άμεσα συνδεδεμένη με την στρατηγική της επέκταση, την στρατηγική του Ομίλου COSMOTE και τις κεφαλαιουχικές της

  ανάγκες, θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2013.

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

  Οι στόχοι και οι πολιτικές της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και η έκθεσή της

  Εταιρείας στο συναλλαγματικό κίνδυνο, στους κινδύνους και στην αντιστάθμιση κινδύνων από τη διακύμανση των επιτοκίων,

  στον πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο ρευστότητας αναλύονται στη Σημείωση 24 των Οικονομικών Καταστάσεων.

  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

  Το 2014 αναμένεται να είναι γεμάτο προκλήσεις τόσο της λόγω συνεχιζόμενης κρίσης στο καταναλωτικό κλίμα και το

  λιανεμπόριο, αλλά και της δυναμικής επανατοποθέτησης της Εταιρείας στο πεδίο της τεχνολογίας. Στόχος παραμένει η

  διατήρηση του Δικτύου ως one stop shop επικοινωνίας & τεχνολογίας, με εστίαση στον εμπλουτισμό της γκάμας προϊόντων και

  υπηρεσιών, τη βελτίωση της εμπειρίας μέσα στο κατάστημα, την παροχή δυναμικών προσφορών, καθώς και υπηρεσιών

  προστιθέμενης αξίας. Ειδικά σε μία περίοδο που η σχέση των καταναλωτών με την τεχνολογία είναι πιο έντονη και διάχυτη, όλα

  τα παραπάνω θα ενισχύσουν την εικόνα της επωνυμίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και παράλληλα θα συντελέσουν στην προσφορά

  ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες και τελικά στην απόκτηση νέων συνδρομητών για τον Όμιλο COSMOTE - ΟΤΕ.

  Με νέα εμπορική πολιτική, το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στοχεύει στην αύξηση της κερδοφορίας και στη βελτίωση της

  θέσης του Ομίλου COSMOTE – ΟΤΕ, έστω και αν αυτή συνοδευτεί από συνολική μείωση του τζίρου λόγω της έντονης οικονομικής

  κρίσης. Στις θετικές προβλέψεις συντελούν και οι ευκαιρίες που προσφέρονται από τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου

  COSMOTE - OTE, όπως το OTE TV, VDSL και το 4G.

  Στόχος είναι η Εταιρεία να συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της πελατειακής βάσης του Ομίλου COSMOTE –

  ΟΤΕ σε όλες τις αγορές, οδηγώντας σε ενισχυμένα μερίδια αγοράς και σε βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της

  πελατειακής βάσης.

  Άγιος Στέφανος, 4 Μαρτίου 2014

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ

  Ζαχαρίας Πιπερίδης

 • 5

  Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

  Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

  Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

  Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ

  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις

  καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της

  χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές

  επεξηγηματικές πληροφορίες.

  Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

  Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα

  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για

  εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση

  οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

  Ευθύνη του Ελεγκτή

  Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.

  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με

  κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για

  το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

  Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις

  γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.

  ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι

  Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr

  Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444

  Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487

 • 6

  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους

  ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την

  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών

  διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των

  εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών

  και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της

  συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

  Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής

  μας γνώμης.

  Γνώμη

  Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική

  θέση της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την 31η

  Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία

  αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

  Ένωση.

  Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με

  τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ.Ν. 2190/1920.

  Αθήνα, 14 Απριλίου 2014

  Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς

  Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

  Λεωφ. Κηφισίας 268

  15232 Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης

  ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Αρ Μ ΣΟΕΛ: 38081

 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ

  ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12-36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών

  καταστάσεων. 7

  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν

  Σημειώσεις 2013 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

  Έσοδα πώλησης εμπορευμάτων 225.091 281.974

  Έσοδα από υπηρεσίες 138.377 149.876

  Σύνολο εσόδων από εμπορεύματα και υπηρεσίες 363.468 431.850

  Λοιπά έσοδα 1.693 1.761

  Σύνολο κύκλου εργασιών 365.161 433.611

  Λοιπά λειτουργικά έσοδα 4 12.577 13.959

  Λειτουργικά έξοδα

  Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 12 (2.500) (2.875)

  Αποδοχές προσωπικού (10.254) (11.886)

  Έξοδα εμπορικών προμηθειών (79.289) (92.157)

  Κόστος εμπορευμάτων (226.642) (282.751)

  Έξοδα συντήρησης και επισκευών (1.387) (1.186)

  Έξοδα προώθησης (21.760) (23.103)

  Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων: (32.329) (23.272) Ενοίκια, μισθώσεις και κόστος εγκαταστάσεων (4.458) (4.608)

  Αμοιβές και υπηρεσίες τρίτων (22.143) (11.701)

  Λοιποί φόροι (528) (520)

  Λοιπά λειτουργικά έξοδα (5.200) (6.443)

  Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (374.161) (437.230)

  Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα,

  αποσβέσεις και απομειώσεις 3.577 10.340

  Αποσβέσεις και απομειώσεις (7.493) (8.412)

  Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές) πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (3.916) 1.928

  Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

  Χρεωστικοί τόκοι (56) (57)

  Πιστωτικοί τόκοι 6.048 5.605

  Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές - (5)

  Κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία –

  απομειώσεις 5, 9 16.215 6

  Σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 22.207 5.549

  Κέρδη προ φόρων 18.291 7.477

  Φόρος εισοδήματος 6 (20.958) (3.611)

  Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (2.667) 3.866

 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ

  ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12-36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών

  καταστάσεων. 8

  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Υ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ

  Σημειώσεις 2013 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

  Καθαρά κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (2.667) 3.866

  Λοιπά συνολικά έσοδα:

  Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση

  αποτελεσμάτων

  Αναλογιστικές ζημιές 19 (225) (1)

  Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών ζημιών 6.2 58 -

  Σύνολο στοιχείων που δεν θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην

  κατάσταση αποτελεσμάτων (167) (1)

  Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση

  αποτελεσμάτων

  Καθαρή μεταβολή στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά

  στοιχεία 10 (138) (968)

  Αναβαλλόμενοι φόροι επί της καθαρής μεταβολής στα διαθέσιμα προς

  πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 6.2 36 194

  Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην

  κατάσταση αποτελεσμάτων (102) (774)

  Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) χρήσης (269) (775)

  Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) (2.936) 3.091

 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ

  ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12-36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών

  καταστάσεων. 9

  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Θ Ε Σ Η Σ

  Σημειώσεις 2013 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

  Ενσώματα πάγια 7 51.457 54.195

  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 2.820 4.069

  Συμμετοχές 9 28.127 31.062

  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6 6.772 6.824

  Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10 7.321 7.211

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 96.497 103.361

  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

  Αποθέματα 11 5.179 5.312

  Πελάτες 12 82.297 94.137

  Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 15 130.045 147.044

  Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14 9.378 11.165

  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 16 80.948 9.581

  Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 307.847 267.239

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 404.344 370.600

  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  Ίδια κεφάλαια

  Μετοχικό κεφάλαιο 17.1 29.601 29.601

  Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 17.2 79.696 79.566

  Τακτικό αποθεματικό 17.3 13.790 13.790

  Λοιπά αποθεματικά 17.4 (1.167) (898)

  Υπόλοιπο κερδών εις νέο 17.5 106.128 173.744

  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 228.048 295.803

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

  Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 19 473 230

  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 534 386

  Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.007 616

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

  Προμηθευτές 21 79.757 65.537

  Φόρος εισοδήματος 6 22.585 3.765

  Μερίσματα πληρωτέα 18 64.949 -

  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22 7.998 4.879

  Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 175.289 74.181

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 404.344 370.600

 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ

  ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12-36 αποτελούν αναπόσμαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 10

  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι Δ Ι Ω Ν Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν

  (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

  Μετοχικό

  κεφάλαιο

  Αποθεματικό

  υπέρ το άρτιο

  Τακτικό

  αποθεματικό

  Λοιπά

  αποθεματικά

  Υπόλοιπο

  κερδών εις νέο

  Σύνολο

  ιδίων κεφαλαίων

  Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 29.601 79.533 13.790 (123) 169.878 292.679

  Κέρδη χρήσης - - - - 3.866 3.866

  Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) - - - (775) (775)

  Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) - - - (775) 3.866 3.091

  Αποθεματικό χορηγηθέντων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών - 33 - - - 33

  Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 29.601 79.566 13.790 (898) 173.744 295.803

  Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 29.601 79.566 13.790 (898) 173.744 295.803

  Κέρδη / (ζημιές) χρήσης - - - - (2.667) (2.667)

  Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) - - - (269) - (269)

  Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) - - - (269) (2.667) (2.936)

  Αποθεματικό χορηγηθέντων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών - 130 - - - 130

  Διανομή μερίσματος (64.949) (64.949)

  Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 29.601 79.696 13.790 (1.167) 106.128 228.048

 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ

  ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12-36 αποτελούν αναπόσμαστο μέρος αυτών των οικονομικών

  καταστάσεων. 11

  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν Ρ Ο Ω Ν

  Σημειώσεις 2013 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

  Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

  Κέρδη προ φόρων 18.291 7.477

  Προσαρμογές για:

  Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 7.493 8.412

  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 12 2.500 2.875

  Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 19 89 59

  Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 20 130 33

  (Κέρδη) / ζημιές από πώληση θυγατρικής 5,9 (16.215) (6)

  Πιστωτικοί τόκοι (6.048) (5.605)

  Χρεωστικοί τόκοι 56 57

  Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων 11 1.000 1.000

  Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού 19 (79) (11)

  Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:

  Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (867) 5.514

  Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 8.567 35.374

  (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 15.918 14.795

  Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος (2.128) -

  Καθαρές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 28.707 69.974

  Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

  Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων (2.672) (7.089)

  Πώληση συμμετοχής 9 20.673 -

  Επενδύσεις σε χρεόγραφα / ομόλογα 15 (204.999) (147.678)

  Εισπράξεις από επενδύσεις σε ομόλογα 15 221.998 -

  Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων θυγατρικών - 37.500

  Εισπραχθέντες τόκοι 7.716 3.491

  Πληρωθέντες τόκοι (56) -

  Πωλήσεις χρεογράφων και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων - 44

  Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες 42.660 (113.732)

  Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

  Μερίσματα πληρωθέντα - (8)

  Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές

  δραστηριότητες - (8)

  Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά

  ισοδύναμα 71.367 (43.766)

  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης 9.581 53.347

  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης 80.948 9.581

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  12

  1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και η έδρα της βρίσκεται στον Άγιο

  Στέφανο Αττικής. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 90 χρόνια από την ημερομηνία

  ίδρυσής της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

  Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι η παροχή υπηρεσιών και

  προϊόντων τηλεπικοινωνιών, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών

  κινητής και σταθερής επικοινωνίας, υπηρεσιών Ιnternet, όπως υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλεπιδραστικού

  διαλόγου (IRC), μεταφοράς αρχείων (FTR), πρόσβαση σε κατανεμημένες βάσεις πληροφοριών.

  Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Κ.Ν. 2190/1920,

  καθως η Εταιρεία και οι θυγατρικές της ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. που δημοσιεύει

  ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (α) της ΟΤΕ Α.Ε., (έδρα

  Μαρούσι Αττικής Λεωφ. Κηφισίας 99 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 347/06/Β/86/10) και (β) της Deutsche Telekom AG (έδρα στη Βόννη Γερμανίας).

  Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 4

  Mαρτίου 2014, ενώ τελούν υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

  Την 9 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Cosmoholding Cyprus Ltd (μητρική εταιρεία της Γερμανός

  ΑΕΒΕ) και αποφάσισε την λύση-εκκαθάριση της μητρικής. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Cosmote την 27 Ιουνίου

  2013, εγκρίθηκε η παραπάνω λύση και εκκαθάριση και η μεταφορά των συμμετοχών της στις θυγατρικές εταιρείες Γερμανός

  Α.Β.Ε.Ε. και ΜοbilBeeep E.Π.Ε. στην Cosmote. Η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας ολοκληρώθηκε την 17 Δεκεμβρίου 2013.

  2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως αυτά

  έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά

  περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και τα

  παράγωγα, που με βάση τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.

  Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.

  2.1 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις

  Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της

  Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των χρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των

  γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε

  συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την

  πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων, την απομείωση των ενσώματων παγίων και των

  άυλων περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την αναγνώριση των

  εσόδων και εξόδων και τους φόρους εισοδήματος. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε

  διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων

  σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές.

  Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες.

  Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την

  ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις

  λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής:

  Απομείωση συμμετοχών

  Η Εταιρεία αξιολογεί αν υπάρχει απομείωση των συμμετοχών τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Για το λόγο αυτο απαιτείται να εκτιμηθεί η

  αξία χρήσης κάθε μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Η εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί η Εταιρεία να εκτιμήσει τις

  μελλοντικές ταμειακές ροές της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση

  το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών ροών. Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο

  απομείωσης περιλαμβάνονται στη Σημείωση 9.

  Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος

  Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά των φόρων που αναμένεται να

  καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για

  τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Οι πραγματικοί

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  13

  φόροι εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις, εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, ή

  απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές.

  Αυτές οι αλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Στην περίπτωση που οι τελικοί

  πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν

  το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των

  φορολογικών διαφορών. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 6.

  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

  Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της

  λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς

  συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν.

  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες

  φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι

  των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία λαμβάνει

  υπόψη την ύπαρξη μελλλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μια συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού

  σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που

  σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό

  προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις

  διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 6.

  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

  Η Εταιρεία έχει σχηματίσει μια πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς τη ζημία που μπορεί να

  εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις εξετάζονται και εκτιμώνται για τον καθένα ξεχωριστά. Η

  σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές

  απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. Επιπλέον λεπτομέρειες

  περιλαμβάνονται στη Σημείωση 12.

  Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

  Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην προεξοφλημένη παρούσα αξία των

  μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν καταστεί δεδουλευμένες στο τέλος της χρήσης. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές

  αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει

  παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας,

  τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να έχουν σημαντική

  επίδραση στην υποχρέωση και στα σχετικά έξοδα κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία

  των παροχών που κατέστησαν δουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το

  κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

  δεν χρηματοδοτείται. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, αυτές οι

  υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην Σημείωση 19.

  Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών

  Η Εταιρεία οφείλει να εκτιμήσει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία

  αναγνωρίζονται είτε μέσω απόκτησής τους είτε μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον σε

  ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

  Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η Εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής

  υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βαασιζόμενοι εν μέρει στην άποψη των νομικών υπηρεσιών. Εάν η

  ενδεχόμενη ζημία από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η

  Εταιρεία αναγνωρίζει μια υποχρέωση για την εκτιμώμενη ζημία. Τόσο για τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό

  του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Όταν πρόσθετες

  πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Εταιρεία επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές

  υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση

  της πιθανής ζημίας. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη

  χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας.

  2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές

  περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την

  επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  14

  Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση

  ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»

  Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά

  εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι.

  ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»

  Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων

  καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις

  γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών

  κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις

  απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων

  παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών.

  ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»

  Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και

  αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας

  σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».

  ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»

  Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις

  του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που

  η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και

  οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με

  βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα

  περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά.

  ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

  Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον

  πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την

  επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και

  υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά

  περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας.

  Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ

  Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των

  αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012.

  ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων»

  Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν μια

  οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές

  των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.

  ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια»

  Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι

  ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία

  περίοδο.

  ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»

  Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος

  εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα

  με το ΔΛΠ 12.

  Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2014

  ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου

  2015) Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση

  του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και

  χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν

  νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις

  οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  15

  ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν

  την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο

  ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την

  ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με

  κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση

  οικονομικής θέσης.

  Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν

  την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες:

  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες

  λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν

  ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων

  προτύπων. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:

  ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»

  Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών

  κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους

  κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς,

  από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη

  δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ

  12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.

  ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις»

  Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27

  «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις

  απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική

  οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28

  «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ31 «Συμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονομικές

  καταστάσεις.

  ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»

  Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς

  επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς

  επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των

  επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.

  ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η

  διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι

  φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η

  υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια

  όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως

  αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες

  επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη

  από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν

  την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων

  μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του

  αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού

  ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014)

  Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των

  αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν

  υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον

  ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση

  των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα,

  χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των

  αποτελεσμάτων.

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

  16

  ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης

  βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης

  είναι ασήμαντη.

  ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να

  διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι

  συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.

  ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος

  μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της

  οικονομικής οντότητας.

  Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014)

  Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των

  αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν

  υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του

  σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού

  δραστηριότητας.

  ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο

  χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια

  (συμπεριλαμβανομέτης των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.

  3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

  Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι

  ακόλουθες:

  3.1 Συμμετοχές

  Θυγατρικές

  Οι συμμετοχές σε θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο με την τυχόν απομείωση της αξίας των συμμετοχών.

  Πώληση θυγατρικών

  Όταν η Εταιρεία διαθέτει ή παύει να έχει τον έλεγχο στη θυγατρική, αυτή επιμετράται στη εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της

  διάθεσης ή όταν ο έλεγχος χάνεται, με την αλλαγή στη λογιστική αξία να αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία. Η εύλογη αξία είναι η

  αρχική λογιστική αξία για σκοπούς μελλοντικής αναγνώρισης ως συγγενούς ή χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

  Επιπλέον, τα ποσά που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα σε σχέση με τηv εν λόγω θυγατρική

  μεταφέρονται στα αποτελέσματα.

  Συ�