140710 parochie pax christi magazine

of 24 /24
jaargang 2 nummer 6 JULI/AUGUSTUS 2014 Parochiemagazine Heilige Hippolytus Kamerik Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater Heilige Bonaventura Woerden In dit nummer o.a. Sacrement van het Vormsel Opening nieuw werkjaar Catechemunaat Bedevaart voor mindervaliden Laatste keer Hemels Koken Werkgroep Gezinsviering Kamerik draagt graag stokje over

Upload: peter-zijdemans

Post on 01-Apr-2016

235 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nieuwsblad van de parochie Pax Christi van Oudewater, Woerden, Kamerik en Meije-Zegveld

TRANSCRIPT

Page 1: 140710 parochie pax christi magazine

jaargang 2 • nummer 6 • JULI/AUGUSTUS 2014

Parochiemagazine

Heilige Hippolytus Kamerik • Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater • Heilige Bonaventura Woerden

In dit nummer o.a.Sacrement van het Vormsel • Opening nieuw werkjaar • Catechemunaat • Bedevaart voor mindervaliden

Laatste keer Hemels Koken • Werkgroep Gezinsviering Kamerik draagt graag stokje over

Page 2: 140710 parochie pax christi magazine

Van de redactieBep Willers - van Oostwaard

InhoudsopgaveVan de redactie 2

Pastoraal gezien 3-4

Pastoraal nieuws 4-6

Algemeen 7 - 13

Hemels koken 14

In de buurt van God Voor de kinderen 15

Geloofsgemeenschap Kamerik 16-17

Geloofsgemeenschap Meije-Zegveld 18

Geloofsgemeenschap Oudewater 19

Geloofsgemeenschap Woerden 20-21

Liturgisch rooster 22-23

Adressen achterzijde

ColofonEen uitgave van de Parochie Pax Christi, Kamerik, Meije Zegveld, Oudewater en WoerdenVerschijnt 1x per maand - 10x per jaar

Verspreiding:Dit blad wordt binnen de parochiegrenzen gratis thuisbezorgd.

RedactieCarola ElkerboutDiane BombeldInge den BoerMarie-Louise van Schieveen Bep Willers-van Oostwaard

Redactieadres:Rijnstraat 563441 BV Woerden(0348) 412 817E-mail: [email protected]

KopijDe redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen niet te plaatsen, aan te passen of in een later nummer te plaatsen. Voor onjuistheden in de kopij kan de redactie (en drukker) geen verantwoording nemen.Overname van artikelen is met bronvermelding toegestaan.

Inleverdatum kopij Kopij voor uitgave september: 13 augustusKopij voor uitgave oktober: 10 september

DrukEcodrukkers, Nieuwkoop

Ontwerp / opmaakInpetto, Robert-jan Cornet

Dit parochiemagazine is een ‘dubbelnummer’ voor juli en augustus, de zomermaanden. In deze periode zullen veel mensen op weg gaan naar een

vakantiebestemming.Wie regelmatig naar de programma’s van de RKK kijkt zal opmerken dat het vaak gaat over mensen die ‘onderweg’ zijn. Je ziet mensen onderweg naar Santiago de Compostella die indrukwekkende ervaringen hebben. We zien regelmatig uitzendingen vanuit kloosters waar we informatie krijgen over het leven in zo’n gemeenschap. In De Wandeling horen we hoe het ‘onderweg’ zijn mensen opent voor het delen van hun diepe gevoelens. Vanuit de parochie gaan er mensen op bedevaart naar Beauraing of Kevelaer en lopen zij mee met de parochiële Pelgrimstocht in de veertig dagen tijd of bij het Dauwtrappen. Bij het ‘onderweg zijn’ ontstaat er vaak een hechte band, een onderlinge verbondenheid met elkaar. Vanuit de verbondenheid die je met elkaar mocht delen, kan een

intensere verbondenheid met God ontstaan. Om daarna weer opgeladen en geïnspireerd je levensweg te vervolgen, in geloof en vertrouwen. Bedevaartgangers kunnen hierover indringende verhalen vertellen.

De eerste christenen werden ‘mensen van de weg’ genoemd want ze trokken er op uit om het Evangelie te verkondigen. De Blijde Boodschap moest verspreid worden. Dat is ook onze opdracht en dat betekent dat je op weg moet gaan. Dat kan zowel geestelijk, niet blijven staren naar wat vroeger was, als lichamelijk, je lijfelijk verplaatsen en nieuwe vergezichten, nieuwe ervaringen op doen. En misschien, wanneer je je in stilte en rust daarvoor openstelt, kun je een ervaring van ‘het goddelijke’ opdoen en dit delen met anderen. Ook dat is de Blijde Boodschap verspreiden, dicht bij huis of ver weg.

De redactie wenst ieder een goede zomertijd toe. ❖

Page 3: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 3

De tijd kan soms snel gaan. Als je terugkijkt, kunnen jaren omgevlogen zijn. Waar is de tijd gebleven? Soms kan het ook een opluchting zijn, als een

moeilijke tijd achter de rug is. Soms kunnen er tijden zijn dat je denkt dat je het leven aankunt. Voor volwassenen is het leven een project dat je zelf moet vormgeven met alles wat je hebt, je talenten en mogelijkheden. Als je er in slaagt om je (levens)doelen te halen, kan dat veel geluk geven. Als je daar niet in slaagt, kan het een gevoel van druk of zelfs van falen geven.Ouderen hebben soms moeite met het accepteren dat het ouder worden betekent, dat je als mens steeds meer moet inleveren.

Toch geldt het voor iedereen: voor alles is er een vastgestelde tijd. De grote momenten in het leven zijn niet uitgezocht. Wij hebben niet aan kunnen geven wanneer wij geboren zouden willen worden. Onze ouders hebben wij niet bij elkaar uitgezocht. De dag van ons sterven zullen wij niet uitkiezen. Veel momenten die ertussen liggen, hebben wij ook niet uitgekozen. Wij hebben gekozen met wie we trouwden maar dat we verliefd werden, hebben we niet altijd zelf in de hand gehad. Ik in ieder geval niet, u ook niet denk ik zo. Voor alles is een vastgestelde tijd. Dat wil zeggen: de tijd is door God vastgesteld. Hij bepaalt het begin en het einde. Het begin en einde van ons leven. Het begin en einde van een tijd van zegen. Het begin en einde van een moeizame

Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Er is een tijd om te

baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten.

Er is een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd

om te bouwen.

Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te gooien

en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om

van omhelzen af te zien.

Een tijd om te zoeken en een tijd om te vinden een tijd om te bewaren

en een tijd om weg te doen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.

Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.

Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en gezwoeg? Ik overzag de bezigheden die God

de mensen heeft opgelegd om over te tobben. Alles wat Hij doet is goed op zijn

tijd: ook heeft Hij de mens besef van duur gegeven, maar toch blijft Gods werk voor

hem vanaf het begin tot aan het einde ondoorgrondelijk.

Daarom lijkt het mij voor de mens het beste vrolijk te zijn en er het goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn gezwoeg bereikt heeft is immers een

gave van God. (Pred. 3, 1-13).

Pastoraal gezien

Pastor Leon Everts

Page 4: 140710 parochie pax christi magazine

4 JULI/AUGUSTUS 2014

Pastoraal gezien

Pastoraal Nieuws

De meeste mensen weten intussen wel dat we elk werkjaar een jaarthema hebben. Ook het komende jaar is dat zo.

Wij zijn zelf erg blij met het nieuwe thema, alhoewel we nog helemaal niet genoeg hadden van het ‘oude’.

Misschien zijn we er inmiddels aan gewend dat we met vier geloofsgemeenschappen één parochie vormen. Daar is veel werk voor verzet en dat werk gaat ook nog steeds door. Want dat het onze opdracht is om één te worden, heeft Jezus ons al voorgehouden. (Joh. 17, 21)

Zo zijn we gekomen tot het volgende thema:

‘In oprechte liefde verbonden’.

Het nieuwe werkjaar zal worden geopend met een eucharistieviering. De leden van het pastorale team zullen voorgaan, het jaarthema zal gepresenteerd worden net zoals het jaarthema lied,

‘Waar vriendschap is en liefde, daar is God’.

We hebben aan de scholen gevraagd mooie collages te maken over dit thema en hopen op enthousiaste reacties.Het kan zijn dat er kinderen zijn die niet op een katholieke school zitten en die wel en collage willen maken. Ze zijn van harte uitgenodigd om mee te doen en kunnen hun kunstwerken afgeven bij de secretariaten van hun eigen geloofsgemeenschap. Ik hoop dat er veel kinderen zullen meedoen en dan ook naar de kerk zullen komen, al was het maar om te zien hoe mooi de kerk versierd is! Er zal ook kinderwoorddienst zijn. Natuurlijk is het de bedoeling de onderlinge band nog eens te benadrukken. Na de viering zullen we met elkaar koffiedrinken en voor de kinderen is er limonade!

Allemaal een fijne vakantie gewenst en ik hoop dat er veel mensen zullen zijn die zondag!

Opening nieuwe werkjaar 14 september a.s. 10.00 uur, Heilige Bonaventura kerk Pastor Margriet van der Zwaan

periode. Ons leven is in Gods hand.Voor alles is een tijd – dat wil zeggen: ons leven is in de handen van de trouwe God, die over ons leven waakt en betrokken is op ons leven. Moeilijke perioden grenst Hij af. Hij bepaalt hun duur, zodat wij er niet aan onder door zullen gaan.Te midden van een tijd van drukte en stress kan God ervoor zorgen dat wij tijd krijgen voor de dingen die er echt in het leven toe doen: ons gezin, onze relatie met Hem. Hij kan ons zelfs stilzetten en ons de ogen openen voor wat wij hebben verwaarloosd. Terwijl dat juist aan ons gegeven was om ons leven gelukkig en zinvol te maken.Met het geschenk moeten we zuinig omgaan. Er is een tijd van werken en een tijd van rust nemen. Zeg maar: een tijd van recreatie op creatie, nu de zomer lonkt en onze welverdiende vakantie in zicht is. Een tijd om wat vaker stil te staan bij waar het eigenlijk in het leven om gaat: jouw en mijn relatie met God en de naasten. De tijd is door God aan ons gegeven als een kostbaar geschenk. Om ons vertrouwen te winnen, om ons te zegenen en gelukkig te maken. Oude mensen sterven en worden begraven door hun kinderen. Maar soms is het ritme anders, wanneer ouders hun kind overleven. Dan scheurt je hart van binnen. Dat bedoelt Prediker wanneer hij het heeft over dat er een tijd is van

scheuren en herstellen. Het is het aloude gebruik onder het Joodse volk om bij immens verdriet je kleren te verscheuren. We spreken over geluk. Maar wat is geluk? Is dit het ont bre­ken van pijn en verdriet? Kijk naar de heilige Franciscus, de kleine Theresia van het Kind Jezus. En nog wat dichterbij in de tijd: Moeder Theresia. Dat waren mensen die geloofden dat ondanks de schijn van het tegendeel, de liefde altijd overwint. ‘Omnia vincit amor’: de liefde overwint, altijd en overal. Dat was hun grote ontdekking. De ware vreugde lag in hun keuze voor de liefde die zich geeft, zich offert en nooit enige interesse had. Met andere woorden, een liefde zonder belang en berekening. De liefde zoekt zichzelf niet. Zij werden heilig, niet ondanks het lijden maar dankzij het lijden. Zo gezien heb ik nog wel een lange weg af te leggen. U waarschijnlijk ook. Wij geloven in de barmhartige God. Zullen we ook barmhartig zijn voor elkaar? Afgesproken!

Ik wens jullie allen een fijne zomertijd. En vergeet niet dat genieten van het leven een Bijbelse opdracht is. Mogen de warmte en het licht van de verrezen Heer in jullie midden zijn tijdens het wandelen of het zwemmen, een spel met de kinderen en bij het lezen van een spannend boek. Mag de zon je gezicht verwarmen en de wind in je rug zijn. ❖

Page 5: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 5

Pastoraal Nieuws

Doopvieringen: Doopcatechese: Doopvieringen:

Woerden: Woerden: Oudewater: 7 september 17 juni 12 oktober16 november 9 oktober 7 december

Op zaterdag 14 juni hebben vijftien jongeren uit onze parochie het sacrament van het Vormsel ontvangen. Dit

in een mooie, sfeervolle viering waarin Vicaris H.C. Flohr voorging met Margriet van der Zwaan. De viering was in de Franciscuskerk in Oudewater en Judeo, aangevuld met het jongerenkoor onder leiding van Anna Kok, zong de sterren van de hemel! Het thema van de viering was ‘Leef je droom’. Veel ouders hebben heel hard gewerkt om de vormelingen voor te bereiden, de viering samen te stellen, het boekje te maken, een middag samen uit te begeleiden.De kosters hebben samen met mensen van ‘de stuurgroep

Leren’, de kerk prachtig versierd. Zo kunnen we terugkijkend zeggen dat het een feestelijke avond was.Om ervoor te zorgen dat het Vormsel echt een mijlpaal is in het leven van onze jongeren, zal er een reünie zijn op 10 september om 19.30 uur in Woerden. We hopen dat alle vormelingen daar bij zullen zijn. We denken er nog over na hoe we die avond precies zullen inrichten en willen dan samen eten. Mogelijk vragen we of iedereen iets wil meenemen voor de maaltijd. Daar horen jullie nog over.

Dit stukje is vooral om ervoor te zorgen dat jullie 10 september vrijhouden in jullie agenda!

Sacrament van het vormselPastor Margriet van der Zwaan

Beste brugklassers en ouders,

Zoals elk jaar is het ook dit schooljaar mogelijk gevormd te worden. Misschien heb jij al nagedacht of je daaraan mee

wilt doen. Wie meedoet aan de voorbereiding op het Vormsel gaat eigenlijk een soort avontuur aan. Want je weet natuurlijk wel iets over het christelijk geloof maar wat betekent dat nou eigenlijk in je eigen leven? En je hebt vast wel een idee van wie Jezus van Nazareth was maar hoe kun je nou zelf in zijn geest leven? Gewoon in je eigen concrete leven op school,

thuis en bij de sport, in het contact met familie, vrienden en bekenden en onbekenden? En wie of wat is nou eigenlijk de Heilige Geest, die een rol speelt bij het Vormsel? ‘Een kracht en hulp om jouw leven als gelovige vorm te geven.’ Maar hoe kun je dat dan ervaren in je eigen leven? Over dit soort vragen ga je nadenken en praten met andere jongeren. En waar je dan uitkomt, dat staat nog open...

Je hoeft namelijk vooraf nog helemaal niet zeker te weten of je nou gevormd wilt worden of niet. Die keuze maak je pas later in het jaar. >>>

Over het VormselPastor Margriet van der Zwaan

Page 6: 140710 parochie pax christi magazine

6 JULI/AUGUSTUS 2014

Pastoraal Nieuws

Wist u dat wij in onze parochie het afgelopen jaar met een groep geloofsleerlingen acht keer bijeen zijn geweest? Het ging om een cursus voor volwassenen

die zich wilden oriënteren op het katholieke geloof en kerk. Acht personen wel te verstaan. Uit Oudewater, Woerden en Bodegraven. De laatste twee ontmoetingen zullen we niet vergeten; een bezoek aan het klooster van pastor Tiny Thomassen in Haastrecht en een gezamenlijk etentje op de pastorie gecombineerd met een rondleiding in onze prachtige Bonaventurakerk. Van deze groep werd Cees­Wim Hoogenboom uit Oudewater op de 1e Pinksterdag opgenomen in de katholieke kerk en ontving door de vormheer pastor Tiny Thomassen het sacrament van het Vormsel. Op de 2e Pinksterdag werd in Woerden Gabriëlle van Doorn gedoopt en gevormd. Beiden heten wij van harte welkom in onze Parochie Pax Christi.

Deze groep valt nu uiteen. Enkelen hebben aangegeven op de een of andere manier in een levensgroep in de geloofsgemeenschap van de Bonaventurakerk verder te gaan. Enkele anderen willen in de toekomst iets gaan betekenen voor de geloofsgemeenschap van Oudewater. Een van de cursisten was al lang katholiek maar zij vond het fijn om samen met haar partner de cursus te volgen. Drie leden van de groep van acht, draaiden nog maar kort mee met de catechemunaatsgroep en gaan over in een nieuwe groep van het catechemunaat. In september 2014 begint de tweede groep van het catechemunaat, die eindigt met Pinksteren 2015. Naast de bovengenoemde drie mensen hebben zich zes mensen aangemeld. De katholieke kerk is springlevend. Vraag niet waar deze geloofsleerlingen vandaan komen, ze zijn er gewoon. En om u een beeld te geven: één persoon is de vijftig gepasseerd, de anderen allemaal onder de dertig.

Kent u iemand die zich wil oriënteren op het katholieke geloof en die leerling van Jezus wil worden? Welnu, tot 18 september kunnen kandidaten zich aanmelden. Gedurende het cursusjaar schuiven er geen nieuwe mensen bij. Mensen die zich later aanmelden komen in de wachtstand tot september

2015 (cursus 2015­2016). Incidenteel kunnen we met deze kandidaten een bijeenkomst plannen.

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er zal worden geleerd, gebeden, gelezen, gelachen, gesproken, geschreven en soms hier en daar kan er een traantje worden weggepinkt. Ook dat hoort bij het leven. In de avonden is onderlinge uitwisseling van geloofservaringen en geloofspunten een groot goed. Leren doen we aan elkaar en met elkaar. Daarnaast maken wij gebruik van lesmaterialen. Inhoudelijk gaat het om de volgende punten:

1. Kennismaking met de Bijbel en de kerkelijke traditie;2. De tien geboden en de kern van de boodschap van Jezus;3. De zeven sacramenten van de katholieke kerk;4. De geloofsbelijdenis van de katholieke kerk;5. Het gebed in het christelijk leven;6. De parochie als gemeenschap van gelovigen. Wat is er

allemaal te doen in de parochie? Hoe kunnen wij elkaar helpen om als kinderen van God te leven?;

7. Bezoek aan het klooster van de Passionisten in Haastrecht o.l.v. Pastor Tiny Thomassen;

8. Gezamenlijk eten op de pastorie en bezoek aan de Bonaventurakerk als afsluiting.

De cursus staat gepland voor de donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. Op donderdagavond 18 september is de kennismaking en de uitleg over de opzet van de cursus. Op deze avond plannen wij de acht avonden. Alle acht avonden plus de kennismakingsavond zullen worden gehouden in de parochiezaal van de Bonaventurakerk.

De eerste zes punten van de cursus zijn verspreid over acht avonden, de kennismakingsavond niet meegerekend. Huiswerk hoort er ook bij. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij voor elke bijeenkomst hieraan hebben gewerkt. Een groepsbezoek aan het klooster van pastor Tiny en de afsluitingsbijeenkomst plannen wij in het voorjaar. Hoort, zegt het voort! ❖

Catechemunaat 2013­2014 en 2014­2015Pastor Leon Everts

Wel moet je nu weten of je het leuk en interessant vindt om elke paar weken met andere jongeren samen te praten, na te denken, spelletjes te doen en lol te hebben. Jongeren die jullie voor gingen, vonden het zo leuk dat ze zelfs na dit jaar bij elkaar zijn blijven komen… Wanneer de Vormselviering plaatsvindt is nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt dat eind mei, begin juni 2015. De datum wordt vastgelegd in overleg met het bisdom. De bisschop of een van de andere vormheren komt één keer voor alle vormelingen van de hele parochie. Dat betekent voor 2015 dat het Vormsel in Woerden zal zijn.

Als je zin hebt gekregen om het avontuur aan te gaan en mee te doen, dan vragen we je om je vóór 14 september a.s. aan te melden via het secretariaat van de parochie:[email protected]

Daarna zullen we zoveel mogelijk via de email de vervolgafspraken maken. ❖

Wij wensen je, u, een ontspannen zomer toe.

Page 7: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 7

Algemeen

Het was een regenachtige week. De voorspellingen waren ook niet heel gunstig. En toch hebben zo’n 90 mensen moed en zin gehad om met elkaar te gaan

dauwtrappen. Ze hadden groot gelijk, want het werd dan wel een koude en wat miezerige, maar zeker ook een mooie dag! Hartverwarmend.In alle vroegte waren de dauwtrappers op de fiets of met de auto naar de boerderij van de familie Baars gekomen. Jan heette ons welkom en ging ons voor op een wandeling door het weiland. Natuurlijk met een paar obstakels die zonder problemen overwonnen werden. We genoten van de prachtige omgeving.Terug op de boerderij stond een heerlijk ontbijt klaar. Daarna is iedereen in groepen uiteen gegaan voor een workshop, min of meer rond het thema ‘vrede en alle goeds’. Marja vertelde een spannend verhaal over Franciscus dat daarna uitgetekend werd. Met Paulien werden mooie schilderijen gemaakt. Leon liet deelnemers in gesprek gaan over een ‘rechtvaardige oorlog’. Monique van der Laan nam belangstellenden mee naar de wei en de sloot om te ontdekken wat daar allemaal

leeft. Monique van den Hoogen liet met velen enthousiast van zich horen met mooie vredesliederen. Mijn persoon of ondergetekende liet een aantal deelnemers in een meditatie ervaren dat Jezus echt tegen jou zegt: ‘Vrede!’ Verkleumd konden we ons voegen in de hooiberg die werd omgetoverd tot een ‘kleine kerk’. Daar klonk Gods Woord en mochten we met elkaar delen van het Levende Brood. Enthousiast geworden door de verbondenheid die wij met God en elkaar hebben mogen ervaren, gingen we weer naar huis. Geïnspireerd ook om ‘door te geven, van hand tot hand’; ieder op onze eigen manier.

Vanaf deze plaats willen we iedereen die meegeholpen heeft om deze dag te laten slagen, van harte bedanken. Vooral Jan en Marian Baars worden zeer bedankt.De vraag: ‘volgend jaar weer?’ klonk ook. Om de toer door onze parochie ‘rond’ te maken zou het leuk zijn om dan in de omgeving van Woerden te kunnen gaan dauwtrappen. Wie weet een mooi plekje of biedt zich aan?! ❖

Dauwtrappen in Papekop: Vrede en alle goedsPastor Annemiek de Jong-van Campen

Dauwtrappen ergens in Nederland

Page 8: 140710 parochie pax christi magazine

8 JULI/AUGUSTUS 2014

Algemeen

Zoals bekend zijn we weer in Beauraing geweest, waar we onder

leiding van onze pastor weer een intensieve maar ook een hele mooie bedevaart hebben gehad. En natuurlijk, het weer was prima. Altijd een pluspunt, zodat we de openingsviering in Meerse­Dreef in de buitenlucht konden houden. Na een heerlijk kopje koffie met het overbekende appelgebak, zijn we op reis gegaan naar onze bestemming. Het plaatsje Beauraing vlakbij Dinant. Daar was het dat Maria zei: ‘Bid veel, Bid altijd.’Na de kamerindeling gehoord te hebben, was het koffers uitpakken

en even langs Maria om in stilte na te denken en om haar te vertellen dat we er weer waren met een rugzakje grote en kleine dingen. Om 18.30 uur een rozenhoedje en daarna een heerlijk diner. Dan lekker slapen want de andere dag hadden we een druk programma. We begonnen met een Eucharistieviering waarin alle intenties persoonlijk werden voorgelezen en waar gebed voor werd gevraagd. Hier zag je al weer duidelijk worden dat de saamhorigheid groter werd en we langzaam maar zeker groeiden naar de eenheid die iedere bedevaart kenmerkt en wat we ook uitstraalden.

We hadden dit jaar Marcel Kooyman gevraagd om ons tijdens de bedevaart muzikaal te begeleiden. Dat heeft hij perfect gedaan en alle orgels op de heiligdommen weten nu dat hij geweest is! Wat een improvisaties, waar de meesten ook erg van genoten. Na twee dagen daar geweest te zijn moesten we weer huiswaarts, de meesten met een goed gevoel. De problemen waren niet opgelost maar dankzij die arm of dat oor misschien een beetje draaglijker geworden. Met dank aan Pastor Huub, Els en Fonds, denk ik dat we terug kunnen kijken op een geslaagde reis naar Beauraing. Als uw interesse gewekt is om ook eens deel te nemen of iets meer hierover te willen weten, neem gerust contact op met een van onderstaande personen. Wij geven graag de nodige informatie. Na een uitstekend slotdiner in Baarle­Nassau keerde iedereen weer voldaan huiswaarts. Iedereen die heeft deelgenomen aan deze bedevaart, bedankt voor zijn of haar medewerking en tot 16 mei 2015. Dan gaan we weer voor vier dagen en hopelijk met velen naar Beauraing.Gerard Voorbij, 06 518 447 27 of email gbmvoorbij@hetnet.nlJoke Bos, 06 517 183 06 of email [email protected]

Terugblik Bedevaart Beauraing 2014Gerard Voorbij

Lieverlede – een persoonlijke leerweg

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsperiode van vijf weekenden,

verspreid over een half jaar. Dit voor mensen die die pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. Deze bezinning verbinden we met onze zoektocht naar God. Elk weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden, van eind september 2014 tot maart 2015, zijn niet los van elkaar te volgen.

Thema’s tijdens de cyclus zijn: ‘geraakt worden’, ‘verlangen’, ‘verzoening’, ‘thuiskomen’ en ‘een nieuwe weg’. Deze worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen. Lieverlede is een persoonlijke leerweg die erop gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie een vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese, de christelijke traditie en de franciscaanse spiritualiteit. Meer informatie: www.franciscaansebeweging.nl ❖

Page 9: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 9

Algemeen

Mede Parochianen,

Zoals u weet zijn wij in mei 2014 naar Bauraing geweest. Dat is een

bedevaartsplaats in België, gewijd aan Maria met het Gouden Hart.Helaas ging er in mei van dit jaar alleen een validen bedevaart. Wij

kunnen echter meedelen dat voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten er in september een reis wordt aangeboden voor mindervaliden. Er gaan op deze reis een arts en verpleegkundigen mee om u te ondersteunen waar dat nodig is.De datum van deze bedevaart is van

zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 september en gaat per luxe bus. De prijs van deze bedevaart is € 285,­ Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met:Gerard Voorbij: 06 51844727 of [email protected]

De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert ook dit jaar weer haar jaarlijkse

bedevaart naar Kevelaer. Deze tweedaagse bedevaart wordt gehouden op donderdag 28 en vrijdag 29 augustus. Op donderdag 28 augustus is er – bij voldoende deelname – ook een eendaagse bedevaart. De kosten voor de tweedaagse bedevaart bedragen € 35,­ per persoon. Dit zijn de bus kosten en de koffie op de heen­ en terugreis. Hierin zijn niet begrepen de overnachtingskosten. Voor de eendaagse bedevaart is dit € 45,­ inclusief een diner.

U kunt zich voor deze bedevaart opgeven bij de secretaris van de Broederschap,mevrouw C.A.M. de Sain­Scholman, telefoon: 030­6374128 of email:[email protected] de website van de Broederschap – www.bedevaartkevelaer­utrecht.nl – vindt u ook informatie over deze bedevaart.Geef u zo spoedig mogelijk op, dan kan zoveel mogelijk met uw wensen rekening worden gehouden. ❖

Bedevaart Beauraing 2014 – voor mindervalidenGerard Voorbij

Bedevaart naar KevelaerGerard Liesker

Kevelaer

Keurslagerij Van KesterenKruisstraat 3,

3441 BW Woerdentel.: 0348-412740

De Aar HoveniersOntwerp ­ Aanleg ­ Groenbeheer,

tel. (0348) 417 237www.aarhoveniers.nl

De DamRooms-Katholieke Parochiecentrum

tel. (0348) 419 711 bgg (0348) 415105 beheerder C.A.W. van Kleef­Voorn

Ook voor u dé ontmoetingsplaats na een liturgische viering

Page 10: 140710 parochie pax christi magazine

10 JULI/AUGUSTUS 2014

Gedoopt

Meije Zeveld: Rectificatie: Gedoopt1e Paasdag: Ramon, zoon van Hugo en Rosita Spruit.

Woerden: 9 juni: Gabriëlle van Doorn15 juni: Ivar van der Wind, Nina van der Tol, Daan Lourens

Oudewater18 mei: Elissa Maria Margaretha Hoogendoorn, dochter van Mathieu Hoogendoorn en Marcella Hoogendoorn­Nederend, Sven Laurens Evert Treur, zoon van Evert Treur en Francis Baars, Finn Jona Boere, dochter van Richard Boere en Karin Streefkerk. 13 juli: Minck Wim Adriaan van Vliet, zoon van Ronald van Vliet en Nicolette de Steur, Djailey Shayenn Maal en Djayson Milano Maal, dochter en zoon van Dayren Maal en Lucinda Mathijsen, Olivia Rebeca Dijs, dochter van Pieter Dijs en Rebeca Cueva, Joyce Francisca Maria Visser, dochter van Marten Visser en Manita Kraan.

Huwelijk

Meije-Zegveld17 juli: Ruohan Huang en Daniel Burgers2 augustus: Marga Balvert en Francisco Lobbosco5 september: Lieke van zoest en Mike Verhage

Huwelijksjubileum

Meije-Zegveld29 juni: 25 jaar getrouwd; Chris en Manon Verheul Overleden

† Vele jaren was hij met zijn winkelwagen een vertrouwd gezicht als melkboer in zijn wijk in Woerden. Bij het afscheid van Herman van der Meer (22 april), hij was 73 jaar, werd gememoreerd dat zijn levensmotto was: “Niet klagen, maar dragen”. Herman wilde niemand tot last zijn, maar juist dienstbaar aan de mensen waar hij mee omging en van wie hij hield. Hij was dan ook graag onder de mensen. De laatste jaren stonden vooral in het teken van het zorgen voor zijn vrouw Trees. De nooit aflatende zorg zal zij het meest missen, maar vooral ook delen met haar kinderen Barry en Estella.

† Bijna 2 jaar na het overlijden van haar man is op 27 april mevrouw Nelly Adegeest- Derickx overleden, ze was 93 jaar en woonde in Woerden.Betrokken was ze, zorgzaam, lief en gezellig. Soms ook ondeugend: zoals ze kon kijken! Klein en dapper. Ze deed het liefste alles zelf en wilde niemand tot last zijn. Altijd hard gewerkt, in de zaak en thuis. Een moeder en oma uit duizenden zonder geheimen, alles werd open besproken, ook met de kleinkinderen.Ze genoot ze van de natuur, van bomen die prachtig in de

bloesem stonden. Ze is in het bijzijn van wie haar lief waren overleden. Mag ze nu voluit gelukkig zijn en samen met haar man Willy,’ deel hebben aan het eeuwig leven.

† Op 28 april van dit jaar overleed Hendrikus Cornelis Theodorus (Henk) Martens. Hij werd geboren in Linschoten (1925). Al geruime tijd was hij weduwnaar. Zij kregen geen kinderen. Henk was een boer in hart en nieren. Hij was een man van de natuur, zijn koeien, kippen en schapen, het was zijn ziel en zaligheid. De meeste foto’s waar Henk op staat zijn van buiten het huis. De grote veranderingen in het boerenbedrijf van de laatste twintig jaar heeft hij niet meer meegemaakt. Dat hoefde voor hem ook niet meer. Hij had zijn sporen verdiend en genoot van zijn vrije tijd. Henk was een eenvoudig iemand, was in zijn leven graag gezien. Heel opvallend was dat in zijn uitvaartdienst veel familieleden aanwezig waren, waar onder veel oomzeggers en andere jonge familieleden. Al had hij geen kinderen, toch kreeg zijn overlijden een brede belangstelling. Het was zijn verlangen dat het koor het Ave Maria zou zingen bij zijn uitvaart. Heer geef hem het eeuwige licht en het eeuwige licht verlichte hem.

† De laatste tijd woonde Ali Goes in hetzelfde tehuis als haar man Jan in Maarssen, waar ieder de eigen verzorging kon ontvangen. Beter bekend zijn ze beide van de groentezaak aan de Voorstraat in Woerden. Op 29 april overleed zij op 92 jarige leeftijd. De kinderen beschreven haar als een lieve, werkzame en dienstbare vrouw. Met de Koeienmarkt was het traditiegetrouw voor de hele familie ‘snert eten’ op de Voorstraat. In de parochie was Ali jarenlang een gewaardeerde zangeres bij Jubilate Deo. Hierin vond ze haar ontspanning en kon ze uiting geven aan haar geloof.

† Op 30 april, de verjaardag van een van zijn dochters, is Kees de Bruin overleden, 86 jaar oud. ‘Het was goed’, zeiden zijn kinderen: de laatste jaren waren moeilijk voor hem, contact was niet zo goed meer mogelijk. Een fijne vader en opa was hij, kon moeilijk nee zeggen. Humoristisch, optimistisch was hij, elke dag was weer een nieuwe dag met nieuwe kansen. Verdriet is hem niet bespaard gebleven: rond hun 40ste trouwdag is zijn vrouw Truus gestorven. Een groot gemis. Beiden hebben ze ook veel verdriet gehad, al lieten ze dat niet zo merken, om de dood van hun dochter Trudy die op 13 jarige leeftijd stierf.Op 6 mei heeft de familie met veel andere aanwezigen afscheid van hem genomen op Rijnhof.

† Op 2 mei 2014 overleed Corné van Jaarsveld in het hospice in Woerden. Aan een lange tijd van moedig gedragen lijden kwam een einde. Voor Mariska, zijn kinderen Simone en Rosanne en de familie is het onverdraaglijk afscheid te moeten nemen van zo een jong leven, tegelijk gaf Corné aan zoveel mensen hoop en toekomst. Niet voor niets droeg Corné in zijn jonge jaren, maar ook in de laatste levensfase,

Lief & LeedAlgemeen

Page 11: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 11

Algemeen

met opgewektheid zijn motto uit: “Het komt goed”. Bij de avondwake en zijn uitvaart werd dan ook vooral stilgestaan voor drieënveertig mooie jaren vol van dankbaarheid. In Oudewater hebben we hem aan de aarde toevertrouwd en in vertrouwen overgedragen aan de liefde van God.

† Bij het afscheid van Riet van Schaik-Schoonderbeek klonken toch vooral woorden als: ‘positief denken en kracht hebben om overeind te blijven’. Want in alle tegenslagen is zij krachtig overeind gebleven. Na een onbezorgde jeugd en gelukkige jaren in de opbouw van haar gezin, kwam ook een tijd van tegenslag: het overlijden van haar man Leo, de ziekte en het overlijden van haar beide dochters Joke en Conny. Ze had gelukkig heel goede vriendinnen en zelf maakte ze ook gemakkelijk contact. Daar kon ze kracht uit putten. Ook haar geloof is met haar meegegaan. Op de dag van haar overlijden, bij het ontvangen van de ziekenzalving, was het gebed steeds aanwezig zoals in het maken van het kruisteken.Op 3 mei is zij op 79­jarige leeftijd overleden waarna zij vanuit de Hippolytuskerk te Kamerik werd begraven.

† Bijna 90 jaar heeft Suze Post Uiterweer – Graafsma mogen worden. Zij overleed op 6 mei te Woerden. Enkele uren later werd haar achterkleindochter Dide geboren en laat op de avond van haar uitvaart, haar achterkleinzoon Teije. Daarmee wordt de verbondenheid tussen de generaties in levende lijve zichtbaar. Haar leven begon in Friesland en zij kwam via Laren met haar man Dunc naar Woerden, waar ze het gezin met vier kinderen uitbouwden. Voordien had zij in het gezin waaruit zij voortkwam veel voor haar broers en zussen betekend en is zij dat blijven betekenen.Heel gelovig opgevoed is zij blijven bidden voor ieder om haar heen en had het morgen­ en avondgebed een plaats. Vanuit dat geloof mogen we haar nu ook toevertrouwen aan God, dat zij bij hem thuis mag zijn en herenigd met haar man Dunc

† Dubbele gevoelens waren er bij het overlijden op 16 mei in Weddesteyn, van Hendrik Evert Smienk (80 jaar). Er was gemis en tegelijk een soort van opluchting: opluchting, dat zijn leven dat zo moeizaam was geweest de laatste jaren, nu ten einde was gekomen. Henk Smienk was een harde werker. In zijn werk heeft hij trouw gestalte gegeven aan de zorg voor zijn gezin. Een sterke en zelfstandige man was hij, die z’n eigen weg ging en zichzelf wilde kunnen redden. Juist vanwege het verlies van zelfstandigheid heeft hij het moeilijk gehad in Weddesteyn. Maar hij was niet een man om zich zorgen te maken. Want hij had een groot vertrouwen en voelde zich geborgen in Gods hand. Bij het afscheid lazen we een tekst over de pracht van de natuur, waar Henk zo intens van kon genieten. Met ziel en zaligheid heeft hij gewerkt in zijn tuin en op het laatst was er voor het raam van zijn kamer de mooiste bloemenpracht van heel de omgeving. We mogen geloven en vertrouwen dat er voor hem een mooie plek is in de hemelse tuin.

† 17 mei overleed de heer Jan Goes, tweeëneenhalve week na zijn echtgenote Ali. Hij was 92 jaar. De meeste mensen zullen hem nog kennen als de groenteboer van de Voorstraat in Woerden. Jan heeft geen gemakkelijk leven gehad. Hij kwam uit een groot gezin en was een vader die vooral hard werkte. De zaak kwam op de eerste plaats. Nadat hij die voorgoed had gesloten ging hij tekenen en schilderen. Hij kreeg Alzheimer en moest uiteindelijk worden opgenomen op een gesloten afdeling. Dat zal erg moeilijk zijn geweest voor iemand die zo gehecht was aan zijn vrijheid. We mogen hopen dat hij nu, samen met Ali mag genieten van de vrijheid daar waar wij nog niets van weten. Mogen zij rusten in vrede.

† Een Bourgondiër en een man van de natuur. Twee typeringen die Joop Scheel op zichzelf van toepassing vond. Hij hield van het leven en keek positief tegen het leven aan ondanks dat het leven hem ook zijn moeilijkheden had gegeven. Daarnaast hield Joop van verdraagzaamheid. Deze waarden en normen heeft hij samen met zijn Adrie volop beleefd, doorgegeven aan zijn kinderen Carla en José en gedeeld met de kanjer van zijn Kleinzoon Daniël. Joop overleed op 79 jarige leeftijd op 20 mei in Woerden. Zijn eigen koor Jubilate Deo zong bij zijn afscheid, waarna we Joop hebben begeleid naar Geestdorp.

† Op 20 mei overleed Maria van Schip uit Woerden. Ze komt uit een groot gezin en is de laatst­levende tante. Zij is haar hele leven alleen geweest en heeft vele jaren gewerkt als verpleegkundige. Maria van Schip hield van mensen om zich heen. Daarom reed ze zomers graag met haar auto naar Scheveningen om op een terrasje naar mensen te kijken. Ze was voor haar omgeving niet altijd even gemakkelijk, maar tegelijk had ze ook een hart van goud. In de jonge jaren nam ze neefjes en nichtjes mee op vakantie naar haar stacaravan in Driebergen. In eenvoud hebben we in de Mariakapel afscheid genomen van haar. Dat ze nu bij haar Schepper en God mag zijn.

† Op 24 mei is Annie Tuithof - Overbeek (80 jaar) overleden. Aan het eind van een lang en bewogen leven, aan het eind ook van een aantal uiterst moeizame jaren waarin zij meer en meer de weg was kwijtgeraakt en er in haar een grote onrust was, is zij rustig uit het leven weggegleden. Er was veel verdriet in haar leven. Haar eerstgeborene heeft ze moeten prijsgeven aan de dood en haar man was veel te jong toen hij stierf. Maar ze heeft steun gevonden in het geloof, vooral bij moeder Maria. En ze heeft hard gewerkt voor haar gezin, voor haar kinderen. Ze heeft vreugde gevonden in haar naaiwerk, waar ze door extra scholing heel deskundig in was. Ze heeft plezier gehad met haar kleinkinderen. En ze heeft zich ingezet voor noodlijdende medemensen. Aan het eind van een moeilijke laatste levensfase in Weddesteyn is ze (zoals op het overlijdensbericht staat) ‘gaan slapen zonder zorgen’. En slapend heeft ze mogen thuiskomen bij de God, bij wie zij geborgen is. Het is goed zo.

Page 12: 140710 parochie pax christi magazine

12 JULI/AUGUSTUS 2014

† Op 26 mei overleed de heer Josephus Hermanus Johannes Vrehen. Hij werd geboren in 1933. Sef was al veertien jaar weduwe. Hij was een harde werker met een groot technisch inzicht, hij voltooide de HTS opleiding. Samen met Agnes kregen zij drie jongens: Huub, Marc en Stef. Dat was hun trots. Na het overlijden van Agnes verhuisde hij naar een mooie flat op de Ferdinand Bolstraat. Vanuit de huiskamer keek hij zo uit op de toren van de Bonaventurakerk. Vele jaren was hij nauw betrokken bij kerk en samenleving. Hij was gelovig en hield van de kerk. Zo heeft hij een bijdrage geleverd voor de ‘rouwverwerkingsgroep en Geloven Nu’ en verdiepte hij zich in de theologie en ontwikkelde een brede belangstelling voor het geloofsleven. Zijn ernstige hartklachten kwamen onverwacht. Na een hartstilstand moest hij zich een week later overgeven. Als geloofsgemeenschap van de Bonaventurakerk verliezen wij een man van de kerk, betrokken zoals hij was. Wij wensen Huub, Marc en Stef en hun gezinnen veel sterkte met dit plotselinge verlies. Heer geef hem het eeuwige licht en het eeuwige licht verlichte hem.

† Een paar keer al was dhr. Marie Smit (88 jaar) aan de rand van het leven geweest. Meerdere crisismomenten heeft hij doorstaan. Er is een hele lijst te noemen van alles wat hij heeft meegemaakt en heeft moeten ondergaan. Maar hij is een harde geweest voor zichzelf, had een hoge pijngrens en was een doorzetter. Vlak voor Hemelvaartsdag echter, was er toch uiteindelijk het onvermijdelijke afscheid. Op woensdag 28 mei kort voor middernacht mocht Marie Smit in zijn kamer in het nieuwe Weddesteyn zijn eigen hemelvaart beleven. Terugblikkend op het leven heeft hij aangegeven een tevreden en dankbaar mens te zijn. Hij had een goed huwelijk. Was blij met en trots op z’n kinderen en kleinkinderen. Hij heeft altijd troost en kracht gevonden in zijn geloof. Dankbaar was hij voor vierentachtig goede jaren. En dat daar nog vier mindere jaren op gevolgd zijn, heeft hij aanvaard. Het leven was goed geweest. In dankbaar gedenken hebben zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen afscheid genomen.

† “Zorgzaam en eenvoudig, alles gevend aan anderen, niets vragend voor zichzelf”, hadden de kinderen van moeder To uit Kamerik bovenaan de kaart geschreven. Op 29 mei is To Bouwman-Janmaat overleden. Het liefst was ze altijd thuis, te midden van haar gezin en dan vooral zorgen. Daarnaast was ze een bijzonder gelovige vrouw die er van hield om te delen. Zeker ook met Sinterklaas en daarbij de nodige rijmpjes en gedichten. Ook was ze creatief met het maken van hele plakboeken voor de kinderen. Het gedichtje op de kaart eindigt met “Liefde was haar leven, volledig vertrouwend op God.”

† De Heer Piet Schalkwijk (Petrus Gerardus) uit Oudewater overleed 30 mei 2014 in Harmelen.Een man met talent op technisch gebied, een talent dat hij goed heeft gebruikt tot gemak van veel mensen. Hij was een man die met zijn handen kon maken wat zijn ogen zagen.

Piet was sportief en heeft lang in het eerste elftal van Unio gevoetbald. Daarnaast was zijn motor zijn lust en zijn leven, om aan te sleutelen en om een flink eind te rijden: wat een vrijheidsgevoel geeft dat!Piet is zijn leven lang trouw gebleven aan de kerk, daarom mogen we hem in datzelfde vertrouwen overlaten aan God, in de hoop dat hij daar met zijn Annie verenigd zal zijn.

† Geheel onverwachts is op 1 juni 2014 Corrie van Calcar overleden. Corrie is 83 jaar geworden en woonde in Woerden. Terwijl zij nog midden het leven stond, werd de eens zo stoere vrouw een broze vrouw. Tijdens haar leven was Corrie, mede door haar maatschappelijke opleiding, een mensen mens. Met die maatschappelijke instelling wist Corrie veel mensen om haar heen te motiveren en te inspireren en andersom mochten haar familie en vrienden daar weer van profiteren. Maar hoe meer de jaren voorbij streken, hoe meer mensen haar ontvielen, het kringetje werd steeds kleiner. Daar had ze moeite mee; ze hield zo van haar familie en mensen om haar heen. Het was prachtig om te ervaren dat haar dochter het evangelie van Mattheüs hoofdstuk 5 voor haar avondwake koos. Daar wordt o.a. in gesproken: ‘Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’. Het hele evangelie vertolkt eigenlijk het hele leven van Corrie; vrede, troost, en een groot vertrouwen in het heden en de toekomst. Met water en licht hebben wij nog een keer Corrie mogen eren. Wat blijft is de mooie gedachten aan een liefdevolle moeder en oma. Met deze symbolen hebben wij afscheid van haar genomen met als laatste zin in ons gedachten van het evangelie: ‘in de hemel wacht jullie een rijke beloning’. In dit vertrouwen hebben wij haar uit handen gegeven. Wat blijft is een herinnering aan een mooi 83 jarig leven.

† De sterke man met de zachte stem, zo mogen we Adriaan de Goeij herinneren die op 5 juni op de leeftijd van 84 jaar in Woerden overleed. Die sterkte kwam voort uit zijn wil om echt verder te komen in zijn leven. Dit bouwde hij uit in zijn huwelijk met Bep, die als weduwe met Hettie was achtergebleven en met wie hij een nieuw gezin stichtte waarin nog een meisje en jongen geboren werden. Daarnaast kende hij grote inzet in zijn werk en ook voor de mensen om hem heen. Zo onderhield hij zijn contacten met buren, vrienden en de kerk. In en op de kerk zijn nog steeds de dingen te zien die door zijn hand gemaakt of hersteld zijn, zoals de haan op de toren.Bij het wereldgebeuren en Gods betrokkenheid daarop had hij veel vragen. Maar vanuit zijn vertrouwen op God mogen we hem nu aan Zijn barmhartigheid toevertrouwen.

† Tot het laatst toe heeft Dave Braam zijn leven geleefd tot hij op 8 juni, 33 jaar jong, overleed. Enkele dagen eerder was hij in Oudewater met Rianne getrouwd, met wie hij samen hun zoontjes, Jaysen en Thymen heeft.Dave was een enthousiaste man. Dit werd duidelijk in zijn werken bij Vrumona/Heineken, maar ook in het uitoefenen

Algemeen

Page 13: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 13

van zijn hobby’s zoals het vissen. In het bijzonder gold dit natuurlijk zijn gezin. Zijn leven hield voor de mensen om hem heen als het ware een dubbele boodschap in: hij had een missie als vader voor zijn kinderen om hen alle goeds mee te geven wat maar mogelijk is. En hij vond het belangrijk om zaken serieus op te pakken en ergens voor te gaan. In zijn te korte leven heeft hij dit gedaan.Nu moeten we hem uit handen geven. Maar blijven over de dood heen met hem verbonden en vertrouwen erop dat hij thuis zal zijn bij God.

† Bertus van der Vlist overleed op 8 juni in Woerden. “Het leven is een feest en papa hield van het leven,” zeiden zijn kinderen. Een opgewekte en opgeruimde man die, samen met zijn vrouw Mien, de kinderen graag de ruimte gaf en ieder wilde accepteren zoals ze zijn. Hij wilde zich niet het hele

jaar kapot werken om dan drie weken een verre vakantie te kunnen maken. Hij wilde elke dag het leven vieren. In de tijd van de restauratie van de Bonaventurakerk heeft hij menig keer voor de weekendvieringen geholpen met het stofvrij maken van de kerk. Voor een plekje bóven maakte hij zich geen zorgen. Tegen een schoonzus die in het klooster zit, zei hij eens: “Jij, Grada, bent verloofd met Jezus. Dus mijn zwager is God, dus dan kom ik zeker weten in de hemel.”

Bericht van overlijden:

Oudewater6 mei: Arie Boere7 mei Riet Vink­Kasbergen4 juni: Aletta Stalvord­van der Grift9 juni: Annemie Oostvogel­Holstege

Algemeen

Gecertificeerd: “Stichting Keurmerk Uitvaartzorg” Oudelandseweg 52 3443 AC Woerden Dag en nacht bereikbaar 0348 - 41 86 86Uitvaartbegeleiders: Gert van Vliet

Adri van der Lingen-Zwijnenburg www.uitvaartcentrumwoerden.nl

Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer

Page 14: 140710 parochie pax christi magazine

14 JULI/AUGUSTUS 2014

Rubriek

Het einde en een nieuw begin van deze rubriek…

Misschien is het u al opgevallen dat we zijn gestart met een nieuwe rubriek ‘Heilige van de maand’. Elke maand kent zo zijn heiligen, elk met een eigen verhaal dat Inge den Boer met u deelt. Deze rubriek komt in de plaats van ‘Hemels koken’. Wij hopen dat u inmiddels ‘de smaak van leven tussen hemel en aarde op het spoor bent gekomen’ en genoten heeft van de verhalen in deze bijzondere rubriek die inspeelt op de sym­bolische betekenis van ingrediënten en gerechten. Recepten die geïnspireerd zijn op tradities, Bijbelverhalen en legenden van heiligen. Maar ook recepten die aansluiten bij speciale gelegenheden zoals doop en huwelijk of bij periodes zoals advent en de veertigdagentijd. Als schrijver vond ik het vooral leerzaam en heb met veel plezier deze bijdrage geleverd aan het parochiemagazine. Met dank voor het lezen en blijf koken met diepgang en vooral smakelijk eten!

Volop genieten

Warme dagen, buiten zijn en volop genieten want er is een overvloed aan vers voedsel. De oogst van granen wordt in augustus voltooid. Graan was ook in de tijd van de bijbel een belangrijke voedselbron. De graankorrel is een beeld van Jezus zelf (Johannes 12,24): hij moet sterven, in de aarde afdalen om vanuit de diepte te ontkiemen, door het dode vlies heen groeien naar het licht. Vanuit die ene graankorrel groeit een aar met vele korrels. Gemalen worden ze meel en zo uit­eindelijk brood voor velen.Brood verwijst naar voedsel en leven. ‘Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dat brood eet, zal men leven in eeuwigheid’ (Johannes 6,51). Dit beeld wordt betrokken op het leven van Jezus (Brugge 2004). Tijdens zijn tocht naar het land Kanaän laat God brood uit de hemel regenen. Dit wordt manna genoemd (Exodus 16,31).

Manna – brood uit de hemel

In de joodse traditie is het manna ‘brood uit de hemel’. Dit manna werd veertig jaar geschonken (Exodus 16,35) en hield op toen zij, aangekomen in het beloofde land, konden eten van

wat de aarde voortbracht (Jozua 5,12). Manna is afkomstig van de ‘manna­tamarisk’. Er komt een zoete vloeistof vrij die in korreltjes op de grond valt. Deze korrels smaken als zoet baksel. Johannes schrijft over Jezus: ‘Ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen maar die van mijn Vader.’ Jezus is het ‘manna’.

Breken van het brood

In de joodse traditie neemt de huisvader, of degene aan het hoofd van de tafel, een brood, spreekt een dank­ en zegen­gebed uit, breekt en deelt het rond. Deze alledaagse traditie wordt door de eerste christengemeenten overgenomen. Het breken van het brood wordt een herinnering aan Jezus die de rol van huisvader op zich nam tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen. In de tijd van de bijbel kende men gedesemd, gerezen, brood en ongedesemd brood. Matzes is brood dat niet gerezen is. Het brood zonder zuurdesem (‘gist’) herinnert aan het overhaaste vertrek van het volk Israël uit de slavernij in Egypte. Haast is nog steeds geboden: houd de tijd tussen mengen en het in de oven plaatsen zo kort mogelijk om elke vorm van gisting te voorkomen. In de joodse traditie mag er niet meer dan 18 mi­nuten tussen zitten, wil het brood nog ‘kosjer’ zijn, ofwel aan de regels voldoen. U raadt vast al welke kant we op gaan met het recept van deze maand en tevens het laatste hier beschre­ven. We gaan matzes bakken. Meer simpel kan het niet! ❖

Matzes – ongezuurd, ongedesemd brood

patentbloem en water

Voor het bakken van matzes is per 100 g patentbloem, 2 dl water nodig. Kneed ongeveer 5 minuten tot het deeg niet meer plakt. Vorm balletjes van het deeg en rol deze zo dun mogelijk uit. Prik ze met een vork in. Bak ze 6 tot 8 minuten in een op 245 °C voorverwarmde oven tot ze licht beginnen te kleuren. Tijdens het afkoelen worden ze hard. Kook met diepgang en eet vooral smakelijk!Bron: Hemelse spijzen, Brugge en Vos, 2004

Hemels Koken Carola Elkerbout

Page 15: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 15

Hebben jullie ook zin in de vakantie? Even tijd voor iets anders. Misschien dat jullie ook wel weg gaan, een dagje of op reis. Dan kun je nieuwe plekjes ontdek­

ken, ver weg of ook wel dicht bij. Soms is dat spannend, maar vaak is het ook leuk. Door andere plekken te zien, ga je soms ook weer anders naar de bekende plekjes kijken. En dan kun je ook in je eigen vertrouwde omgeving weer heel andere dingen zien. Er zijn dus heel veel verschillende plekken. Sommige heel mooi, andere wat saaier. Heel veel plekjes op de aarde, die door God geschapen zijn. En zoveel plekjes waar mensen van alles gebouwd hebben. Wat is voor jou het mooiste plekje op aarde?Om God te bedanken voor die mooie aarde, zingen mensen vaak een lied. Misschien kun jij wel een melodie verzinnen voor dit lied uit de Bijbel… ❖

KnutselenWij hopen natuurlijk dat het mooi weer wordt in de va­

kantie, zodat we veel buiten kunnen zijn om van Gods schepping te kunnen genieten en van het spelen met vriendjes natuurlijk! Maar als het nou toch slecht weer wordt, kun je misschien wel binnen iets moois maken. Je kunt een tekening maken van jouw mooiste plekje van de wereld. Of misschien kun je wel een kijkdoos knutselen! Wat je ook gaat doen in de vakantie, wij wensen je een fijne tijd! ❖

Naar psalm 104, 1-24

Jouw hemel isals een tentzeil, God,waaronder de mens

mag wonen.

Gekleed in een mantel van licht,beweeg Jij op de

vleugels van de wind.

Daarom wil ik Joudanken en eren.

Want Jij bent de bronvan al wat leeft.

Alles heb Jijmet wijsheid gemaakt.

Heel de aarde is jouw werk.

Bron: Luister Je, God? Erwin Roosen

Voor de kinderen

In de buurt van God…Carola Elkerbout en Pastor Annemiek de Jong-van Campen

Page 16: 140710 parochie pax christi magazine

16 JULI/AUGUSTUS 2014

Geloofsgemeenschap Kamerik

Gerard Liesker gaf als 15e vrijwilliger in de rubriek ‘Katholysatoren’ het stokje door aan Marjan en Harry Okkerman. Zij krijgen deze keer de aandacht en

waardering die zij als katalysatoren binnen onze katholieke geloofsgemeenschap Kamerik verdienen. Sinds 1994 verlenen zij hun bijdrage aan het vrijwilligerswerk voor de parochie. De tijd is nu aangebroken dat Marjan en Harry in het voetlicht treden, hun vrijwilligerswerk kort toelichten en hun ideeën m.b.t. het geloof met ons delen. Niet iedereen kennen Marjan en Harry. Wie zijn zij en waar staan zij voor? Wij horen het graag van hen!

Naam: Marjan en Harry Okkerman, 55 en 58 jaar, hebben 3 kinderen genaamd Toon, Jelle en Susan, respectievelijk 28, 27 en 23 jaar oud. De oudste twee wonen op zichzelf in Kamerik en Susan woont in Utrecht.Vrijwilligerswerkzaamheden: Harry is lector, Marjan zit in de pastoraatsgroep en samen zijn zij coördinatoren van de wijkcontactpersonen.

Wat was de aanleiding om als vrijwilliger een bijdrage te willen leveren aan parochiewerkzaamheden en wat doen jullie precies?

Toen pastoor van de Coterlet ouder werd en het er naar uit zag dat er geen nieuwe pastoor meer zou komen, is er in 1989 een Wijk Organisatie opgezet. De bezoeken die de pastoor aan zijn parochianen bracht werden, gezien zijn gezondheid, teveel voor hem. De taak werd van hem overgenomen. Elly Vianen is vóór ons coördinator van de wijkcontactgroepen geweest. Toen zij met Wim naar Woerden verhuisde heeft Jos Boers, destijds voorzitter van de H. Hippolytus, ons benaderd met de vraag of wij deze taak op ons wilden nemen. Sinds 1999 doen Harry en ik dit werk samen. De organisatie bestaat uit zesentwintig wijken, met aan iedere wijk een wijkcontactpersoon verbonden. Daarboven staan er nog eens vijf hoofdcontactpersonen. We verspreiden de magazines, innen de kerkbijdragen en doen allerlei hand en spandiensten die dit werk met zich meebrengt.Harry is lector en Marjan is begonnen in de gezinsviering, toen de kinderen nog op de lagere school zaten. Met een groep dames uit Kamerik en Woerden zetten zij samen met Jos van Hulsen een gezinsviering in elkaar. Ook hielpen ze Jos met de uitvoering van de viering. Sinds 1999 maakt Marjan deel uit van het pastoraal overleg. ‘Dit overleg is later, sinds we bij de Pax Christi Parochiegemeenschap horen, over gegaan in de pastoraatsgroep.’

Hebt u ooit getwijfeld aan het geloof?

Wij zijn beiden Rooms Katholiek opgevoed. We zaten op een Katholieke lagere school in Kamerik en Kockengen en destijds was het normaal dat je met alles meedeed. Er werd niet gevraagd of je de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel wel of niet mee wilde doen. Je hoefde daar niet over na te denken en dus twijfelde je daar ook niet aan. Als puber vond ik de kerk niet interessant. Met het verstrijken der jaren vonden we het toch belangrijk om voor de kerk te trouwen en de kinderen Katholiek op te voeden. Naarmate je ouder wordt, zo is onze ervaring, gaat het geloof ook meer leven en heb je ook steeds meer houvast aan je geloof. Vooral met overlijden en ziektes maar ook met mooie dingen zoals geboortes en andere leuke dingen; dat je even met God kan praten en daar steun in kan vinden. We vinden het ook steeds belangrijker dat de mensen van onze geloofsgemeenschap worden samengehouden en de verbinding tussen hen in stand blijft met als leidraad de kerk.

Wat is de kracht van de geloofsgemeenschap Kamerik of de Parochiegemeenschap Pax Christi?

Wij vinden dat de geloofsgemeenschap H. Hippolytus te Kamerik een hechte club is. De sterkeren kijken om naar de zwakkeren en die rollen kunnen nog wel eens wisselen! Iedereen kent elkaar en is betrokken bij elkaar. Nu we samen met de andere geloofsgemeenschappen de Parochiegemeenschap Pax Christie vormen, ontstaan er kansen. Het lijkt mij zinvol, indien mogelijk, de gemeenschappelijke werkzaamheden te bundelen.

Maakt u regelmatig deel uit van een viering of een mis en maakt u dat een wekelijkse kerkganger?

Ja, wij zijn wekelijkse kerkgangers. Dat zit zo in ons ritme. Met elkaar willen wij een uurtje vrijmaken voor God en voor de gemeenschap want je bent samen kerk. Wij kunnen er ook erg van genieten als er een speciale mis is waarbij het koor mooi zingt en de kerk vol zit. Maar ook van vieringen van ‘Jong van Hart’ met hun eigen thema’s en eigentijdse teksten en liederen. Ik vind het altijd weer knap hoe ze het allemaal in elkaar zetten en daar jong en oud mee naar de kerk trekken.

Op welke wijze geeft u thuis invulling aan het geloof of een gelovige opvoeding van uw kinderen?

Wij geven zelf het voorbeeld door onder andere te bidden voor het eten en wekelijks naar de kerk te gaan. Toen de kinderen

Katholysatoren Carola Elkerbout

Marjan en Harry Okkerman

Page 17: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 17

Geloofsgemeenschap Kamerik

klein waren gingen ze altijd mee. Dat deden toen heel veel kinderen maar naarmate ze ouder werden en de andere kinderen ook niet meer gingen, haakten ze af. Zij gaan nog heel af en toe naar de kerk maar in het algemeen neemt onze kroost ons inzicht en inzet niet klakkeloos over en dat vinden wij prima. Ze wonen inmiddels op zichzelf en gaan hun eigen pad. Maar met bijvoorbeeld het overlijden van oma, vinden ze het toch goed om allemaal naar de kerk te gaan.

Hoe ziet u de rol van het geloof in de samenleving?

Dit vind ik een moeilijke vraag. Het geloof brengt heel veel oorlog en onenigheid met zich mee. Bijna alle oorlogen draaien om verschillende geloofsstromen wat vaak hele abnormale vormen aanneemt. En dit terwijl iedereen in een God gelooft. Als iedereen begrip voor de andere mens zou hebben en elkaar in zijn waarde zou laten, dan zou er een heel vredelievende wereld zijn. De ontwikkelingen in onze

parochiegemeenschap Pax Christie, met name gericht op de jongere generaties, zie ik helaas niet rooskleurig in. Vanuit de basisscholen wordt weinig meer aan het geloof gedaan. Mede daardoor en door het feit dat iedereen het druk heeft met andere dingen, leeft het geloof minder onder de jeugd en hun ouders. De kerkgangers vergrijzen en er komen steeds minder mensen in de kerk. Het geloof gaat volgens mij een steeds kleinere rol innemen met onder andere als gevolg dat de normen en waarden ook steeds meer onder druk komen te staan.

Aan wie draagt u het vrijwilligersstokje over en waarom?

Wij dragen het vrijwilligersstokje over aan Gerard Zwetsloot, een trouwe kerkganger. Hij neemt vrijwillig het stokje over, alhoewel hij weinig vrijwilligers werk in de kerk doet. Ik ben benieuwd naar hoe hij het geloof beleeft en hoe hij als buitenstaander tegen al dat vrijwilligerswerk aankijkt. ❖

Werkgroep gezinsvieringen Kamerik draagt graag stokje overCarola Elkerbout, mede namens Marian Kwakkenbos en Nelina van Breukelen

Binnen de werkgroep gezinsvie­ringen bestaat de behoefte aan

nieuwe medewerkers ter voorberei­ding en uitvoering van de gezinsvie­ringen. De tijd breekt aan het stokje over te dragen aan nieuwe, enthou­siaste en betrokken ouders die deze taak op zich willen nemen. Wij denken bijvoorbeeld aan ouders die er voor ge­kozen hebben hun kind te laten dopen of deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Vroeger was dat een ge­woonte – je deed je communieviering met al de kinderen uit jouw klas. Nu een bewuste en best bijzondere keuze

om je kind te laten deelnemen aan het sacrament van de eucharistie. Mooi ook, om je kind gelovig op te voeden. Een ontdekkingsreis voor jezelf en voor je kind. Wat je zelf goed vind geef je graag door! Op zoek naar enthousiaste ouders dus, die kinderen bij willen staan op de weg van het geloof. We kennen ongeveer zes gezinsvieringen per jaar en dito aantal bijeenkomsten ter voorberei­ding. Hierbij is nagenoeg altijd een pastor aanwezig ter afstemming en inspiratie!

Ken jij mensen die geschikt en bereid zijn om de taak op zich te nemen of ben je zelf enthousiast en geïnspireerd om dit te doen, meldt je dan aan bij [email protected] Ook voor vragen zijn wij op dit adres bereikbaar, of spreek ons aan als we elkaar ergens treffen.

Het zou zonde zijn als de gezins­vieringen op termijn komen te verval­len. Wij hopen dat dit een gedeeld gevoel is en dat jij het niet zo ver laat komen! Wij horen graag jouw reactie. Waarvoor alvast dank. ❖

Page 18: 140710 parochie pax christi magazine

18 JULI/AUGUSTUS 2014

Geloofsgemeenschap Meije-Zegveld

Steun voor Atelier De Schuur Wim van Oijen, PCI

Welkom bij de Buitenviering Astrid van Lieshout, Werkgroep gezinsvieringen

Tijdens de viering op Sacramentsdag 22 juni j.l., werd door Ria van Zon die activiteitenbegeleidster van het ‘Atelier

De Schuur’, onderdeel van het Thomashuis te Zegveld, iets verteld over de werkzaamheden die in het Atelier gedaan worden door de verstandelijk gehandicapten. Dit is onder an­dere schilderen, tekenen, met keramiek werken, timmeren en pottenbakken. De tweede collecte in de viering was bestemd voor dit project. Een van de bewoners van het Thomashuis col­lecteerde samen met iemand van de PCI. De opbrengst van de collecte was € 281,90. Dit geld wordt gebruikt voor aanschaf

van nieuw materiaal voor het Atelier. Als tegenprestatie heeft een kunstenaar van het Atelier een schilderij gemaakt van de buitenzijde van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. Dit schil­derij mag verkocht worden ten bate van de restauratie van het Maarschalkerweerd orgel in de kerk.Na afloop van de viering werd er koffie gedronken. Ook waren er schilderijen van de kunstenaars van ‘Atelier De Schuur’ te bewonderen. Deze konden ook gekocht worden. De P.C.I. bedankt de parochianen voor de bijdrage aan dit project. ❖

Zondag 13 juli is er weer een buitenviering bij de Mariagrot achter de kerk De viering heeft een passend zomerthema waarin aandacht is voor de zonnebloemen die met Pasen gezaaid zijn.

De kinderen zullen een verhaal uitbeelden en het koor verzorgt de zang.Na afloop is er koffie en limonade. Pastor Huub Spaan is voorganger.

De buitenviering wordt ieder jaar goed bezocht. Vakantiegangers en passanten schuiven gemakkelijk bij de viering aan.

We hopen op mooi weer. Graag zien we iedereen op 13 juli. ❖

Patroonsfeest Maria Geboorte

Het feest van Maria Geboorte krijgt ieder jaar bijzondere aandacht. Dit jaar zal het patroonsfeest gevierd worden op zondag 7 september. De viering staat uiteraard in het teken van Maria. Er is dan ook Kinderwoorddienst. Na de viering gaan we naar de Mariagrot. Hier wordt gezongen en gebeden. Na afloop kan met een kopje koffie worden nagepraat. ❖

Page 19: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 19

Geloofsgemeenschap Oudewater

Bij de restauratie van de Franciscuskerk is het ijzeren hek bij de Mariakapel niet meer teruggekomen. Daardoor kon

er buiten de diensten geen kaarsje meer opgestoken worden in de kapel en konden bezoekers en toeristen geen blik in de zo mooi herstelde kerk werpen.

Dat gaat nu veranderen. Dankzij een bijdrage uit het ‘UW Coöperatiefonds’ van de Rabobank Utrechtse Waarden e.o. wordt binnen de kerk een glazen wand geplaatst waardoor er overdag toegang is tot de Mariakapel en een deel van de kerk.

Zo’n wand is een grote investering en daarom is door Stichting Reddingsplan en de Locatieraad bij het fonds een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage. Stichting en Locatieraad zijn bijzonder blij dat de directie van de

Rabobank Utrechtse Waarden e.o., na positief advies van de daarvoor ingestelde commissie, besloten heeft de aanvraag te honoreren met een éénmalige bijdrage van € 10.000. Samen met een eigen bijdrage van de Stichting kan de wand nu gerealiseerd worden.

Op donderdag 19 juni jl. mocht een delegatie van Stichting en Locatieraad /Onderhoudscommissie tijdens een feestelijke bijeenkomst een symbolische cheque in ontvangst nemen.

Het streven van de Onderhoudscommissie is de wand in oktober bij de opening van de feestelijkheden rond ‘Oudewater 750 jaar stad’ gereed te hebben, zodat bezoekers vanaf die tijd de Franciscuskerk niet alleen van buiten maar ook van binnen kunnen bewonderen. ❖

Cheque voor Stichting Reddingsplan FranciscuskerkComité ‘Orgelbehoud’

Page 20: 140710 parochie pax christi magazine

20 JULI/AUGUSTUS 2014

Geloofsgemeenschap Woerden

MIVA-collecte laatste weekend van Augustus

Op 30 en 31 Augustus vindt dit jaar de collecte plaats voor de MIVA. MIVA staat voor Missie Verkeersmiddelen actie. En die verkeersmiddelen dienen we in zeer ruime zin te verstaan. Het is een inzamelingsactie voor een goed doel.Het goede doel is dit jaar:‘Help jongeren met een handicap in Burkina Faso en Uganda’De opbrengst van de MIVA­collecte in de katholieke kerken gaat dit jaar naar vervoersmiddelen voor albino’s in Burkina Faso en communicatiemiddelen voor gehandicapten in Uganda. Deze mensen hebben onze steun heel hard nodig. ❖

Pionier Fabéré Fabéré helpt albino’s in Burkina Faso. Albino’s hebben slechte ogen en hun huid is heel gevoelig voor zonlicht. Fabéré geeft ouders van albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor hen onbetaalbaar. Zonder bescherming verbrandt en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere kans op huidkanker. Fabéré zorgt ook voor schoolboeken met een groter lettertype, zodat albino’s ondanks hun slechte ogen kunnen leren lezen. Daarnaast hebben albino’s te lijden onder vooroordelen en discriminatie. Fabéré is zelf albino en kent deze problemen als geen ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt albinisme bespreekbaar. Fabéré heeft een terreinwagen nodig om meer albino’s in een groter gebied te bereiken. ❖

Pionier Henry Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda. Deze kinderen worden als minderwaardig gezien. Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak worden ze uit schaamte verstoten door hun familie. Henry helpt deze jongeren met hun ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hij zorgt voor onderwijs, regelt medische hulp en probeert de jongeren economisch zelfstandig te maken. Henry is zelf gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij praat veel met mensen in Uganda om hun houding te veranderen en de positie van gehandicapten te verbeteren. Henry heeft communicatie­apparatuur nodig voor zijn bijeenkomsten.

Wilt u deze mensen helpen? U kunt uw financiële steun geven tijdens de deurcollecte in dat weekend of storten op rekeningnummer NL30ABNA0940270102 o.v.v. gift Miva 2014 of op rekg.NL42INGB0000002950 Miva, Breda.De MOVgroep Woerden­Kamerik beveelt de collecte van harte bij u aan. ❖

MOVaria MOVgroep Woerden - Kamerik

Hoe gaat het nu met…Diane Bombeld

Door omstandigheden is er deze maand geen bijdrage voor de rubriek “ Hoe gaat het nu met…”. In september gaan we weer verder.

Mocht u nog iemand kennen die veel betekend heeft voor de parochie en in deze rubriek thuishoort, dan kunt u een mail sturen naar: Diane@[email protected] de naam en eventueel email­ of huisadres vermelden. Bij voorbaat dank. ❖

Van de SeniorencommissieJeanne Blom-Collart

Op 2 september gaan we OP REIS naar Zwolle.Deelname formulieren zijn tijdens het ontbijt van 1 juli uitgereikt en liggen ook nog achter in de kerk. Zorg dat u er op tijd bij bent, want de bus is snel vol.

4 NOVEMBER volgt dan de SENIORENDAG. Meer hier-over in het volgende Parochiemagazine.Noteer dus alvast 2 september (reis) en 4 november (Senioren Dag ) in uw agenda.

FIJNE vakantiemaanden toegewenst door de Commissie Senioren. ❖

Page 21: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 21

Geloofsgemeenschap Woerden

Vanaf 1 September tot en met 30 September kan ieder gezin met kinderen van 4 jaar tot 18 jaar, dat rond moet

komen van een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het minimuminkomen, zich aanmelden voor een financiële bijdrage bij aankoop van een paar winterschoenen. U krijgt een eenmalige bedrag van 40 euro per kind, waarvoor u ook daadwerkelijk de dagelijkse zorg heeft. U dient woonachtig te zijn in Woerden. Na aanmelding krijgt u van ons via e­mail of via de post een bevestiging. We beschikken over een beperkt budget. Dus op tijd aanmel­den is noodzakelijk. Door schoenenzaak Verkuilen zal ook dit jaar weer een speci­ale koopavond voor de gezinnen georganiseerd worden. Op welke avond dat zal zijn zullen wij in het parochieblad van september vermelden.Mocht u gezinnen kennen in uw buurt of van de scholen in uw buurt of van waar dan ook, help hen dan bij aanmelding. We maken dit initiatief ook bekend via de Woerdense maat­schappelijke organisaties.Naast aanmelding roepen we u als parochiaan op de actie te sponsoren en een gift aan deze actie te besteden. Vorig jaar konden we ruim 165 kinderen blij maken. Door de aanhoudende financiële crisis verwachten we dat de aanmelding dit jaar zal toenemen. Giften kunt u storten op: bankrekening P.C.I. Bonaventura NL10RABOo158396219 Stuurgroep Diaconie Bonaventura

Aanmeldingsformulier

ACHTERNAAM /Voorletters................................................................................................................................................................................................STRAATNAAM + NUMMER................................................................................................................................................................................................PLAATSNAAM EN POSTCODE................................................................................................mijn kinderen zijn: Naam ...................................................geb.dat. ......................Naam ...................................................geb.dat. ......................Naam ...................................................geb.dat. ......................Naam ...................................................Geb.dat. .....................

De aanmelding kunt u vóór 1 oktober 2014 in de brievenbus doen bij de Bonaventurakerk, Rijnstraat 56 te Woerden. Voor inwoners van Harmelen kunt uw aanmelding in de brievenbus doen van de pastorie H. Bavo, De Jonckheerelaan 7, 3481 GH Harmelen.Ook kunt u zich ook aanmelden door een e­mail te sturen aan: [email protected] waarin u dezelfde gegevens van het formulier dient op te geven. U krijgt van ons dan een brief met de verdere afspraken. ❖

Actie SCHOEN DOEN Stuurgroep diaconie Bonaventura Woerden. SCHOEN - DOEN

VacaturesDe Contactcommissie zoekt

Hoofdcontactpersonen voor de wijken:31 en 32 Waarder34 t/m 38 NieuwerbrugAls hoofdcontactpersoon bent u lid van de Contact­commissie, die vier keer per jaar vergadert in De Dam.

Contactpersonen voor de wijken:11 Bastion Maurits, Nes, Fort Oranje (Meander)15 Van Hogendorplaan, Van LimburgStirumlaan (Staatsliedenkwartier)40 Van Slingelandtlanen (Staatsliedenkwartier)135 Minkemalaan, Helsinkilaan, Londenlaan (Snel en Polanen)

De contactpersonen bezorgen 10 keer per jaar het parochieblad aan huis bij de parochianen in hun eigen wijk en houden contact met de parochianen bij bijzondere gelegenheden.

De hoofd­ en contactpersonen leveren een waardevolle bijdrage aan de parochie.Natuurlijk kost het tijd, maar het tijdsbeslag is niet meer dan één á twee uur per maand.Wij hopen dat u bereid bent tijd te maken voor een van deze functies.

Wilt u meer informatie, bel dan met Jacky Zijdemans, secretaris Contactcommissie, tel. 415789. ❖

Page 22: 140710 parochie pax christi magazine

22 JULI/AUGUSTUS 2014

Liturgisch rooster19/20 juli 16e zondag door het jaar

lezingen: Wijsh. 12,13 + 16-19; Rom.8, 26 - 27; ev.Mt. 13, 24-43weekdag locatie aanvangstijd voorganger opmerkingzaterdag Bonaventura 17:30 uur L. Everts zaterdag Franciscus 19:15 uur L. Everts herenkoorzondag Bonaventura 9:30 uur H. Spaan zondag OLV geb 9:30 uur WoCoVi zondag Franciscus 10:00 uur L. Everts middenkoorzondag Hippolytus 11:00 uur H. Spaan woensdag Bonaventura 9:00 uur H. Spaan donderdag OLV geb 9:00 uur L. Everts

26/27 juli 17e zondag door het jaarlezingen: 1 Kon. 3,5 + 7 - 12; Rom. 8,28-30; ev. Mt. 13, 44-52weekdag locatie aanvangstijd voorganger opmerkingzaterdag Bonaventura 17:30 uur H. Spaan zaterdag Franciscus 19:15 uur H. Spaan herenkoorzondag Bonaventura 9:30 uur WoCoVi zondag OLV geb 9:30 uur H. Spaan zondag Franciscus 10:00 uur F. Burgers dameskoorzondag Hippolytus 11:00 uur WoCoVi kinderwoorddienstwoensdag Bonaventura 9:00 uur P. Kalse donderdag OLV geb 9:00 uur F. Burgers donderdag Franciscus 9:15 uur H. Spaan kerkhofkapelVrijdag Bonaventura 9:00 uur H. Spaan

16/17 augustus 20e zondag door het jaarlezingen: Jes.56, 1 + 6-7; Rom.11, 13-15+29-32; ev.Mt. 15, 21-28weekdag locatie aanvangstijd voorganger opmerkingzaterdag Bonaventura 17:30 uur M. v.d. Zwaan zaterdag Franciscus 19:15 uur M. v.d. Zwaan dameskoorzondag Bonaventura 9:30 uur M. v.d. Zwaan zondag OLV geb 9:30 uur T. Thomassen zondag Franciscus 10:00 uur H. Spaan herenkoorzondag Hippolytus 11:00 uur WoCoVi woensdag Bonaventura 9:00 uur T. Thomassen donderdag OLV geb 9:00 uur H. Spaan

23/24 augustus 21e zondag door het jaarlezingen: Jes.22, 19-23; Rom.11, 33-36; ev.Mt.16, 13-20(A) weekdag locatie aanvangstijd voorganger opmerkingzaterdag Bonaventura 17:30 uur T. Thomassen zaterdag Franciscus 19:15 uur T. Thomassen herenkoorzondag Bonaventura 9:30 uur WoCoVi zondag OLV geb 9:30 uur T. Thomassen zondag Franciscus 10:00 uur M. v.d. Zwaan middenkoorzondag Hippolytus 11:00 uur T. Thomassen kinderwoorddienstwoensdag Bonaventura 9:00 uur T. Thomassen donderdag OLV geb 9:00 uur L. Everts donderdag Franciscus 9:15 uur M. v.d. Zwaan kerkhofkapel

Page 23: 140710 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 23

Liturgisch rooster30/31 augustus 22e zondag door het jaar

lezingen: Jer. 20, 7-9; Rom. 12, 1-2;ev. Mt. 16, 21-27weekdag locatie aanvangstijd voorganger opmerkingzaterdag Bonaventura 17:30 uur L. Everts zondag Bonaventura 9:30 uur L. Everts zondag OLV geb 9:30 uur M. v.d. Zwaan zondag Franciscus 10:00 uur T. Thomassen zondag Hippolytus 11:00 uur M. v.d. Zwaan dinsdag Bonaventura 9:30 uur L. Everts seniorenvieringwoensdag Bonaventura 9:00 uur T. Thomassen donderdag OLV geb 9:00 uur M. v.d. Zwaan Vrijdag Bonaventura 9:00 uur T. Thomassen

6/7 september 23e zondag door het jaarlezingen: Ez. 33, 7-9; Rom. 13, 8-10ev. Mt. 18, 15-20 (A)weekdag locatie aanvangstijd voorganger opmerkingzaterdag Bonaventura 17:30 uur T. Thomassen zaterdag Franciscus 19:15 uur WoCoVi zondag Bonaventura 9:30 uur M. v.d Zwaan zondag OLV geb 9:30 uur WoCoVi kinderwoorddienstzondag Franciscus 10:00 uur WoCoVi zondag Bonaventura 11:00 uur M. v.d Zwaan doopviering/gezinsvieringzondag Hippolytus 11:00 uur T. Thomassen gezinsvieringwoensdag Bonaventura 9:00 uur T. Thomassen donderdag OLV geb 9:00 uur L. Everts

De redactie wenst u allen een hele fijne, ontspannende en zonnige vakantie toe. Vrede en alle goeds!

Page 24: 140710 parochie pax christi magazine

KamerikH. Hippolytus Kerk, Mijzijde 132, 3471 GT KamerikSecretariaat: J. van LeeuwenTelefoon: (0348) 401319E-mail: [email protected]

PastoraatsgroepDienen T. Bijsterbosch 0348-401985 M. Okkerman 0348-401854Vieren: P. Rijnbeek 06-54743972Kerkopbouw: J. van Leeuwen 0348-401319Pastoraal team: H. Spaan 0348-412817

LocatieraadSecretaris: N. van Breukelen 0348-400185Penningmeester: G. Liesker 0348-401609Lid: H. Sturkenboom 0348-402444Lid: W. Zuijdervliet 0348-401880

Voor het betalen van rekeningen en stipendiumBankrekening: NL 36 RABO 0331 1001 77

KerkbijdrageBankrekening: NL 47 RABO 0331 1024 04

Meije-ZegveldOnze Lieve Vrouw Geboorte, Meije 137, 2411 PN Bodegraven,Secretariaat: L. BalvertTelefoon: (0172) 68 55 74E-mail: [email protected]

PastoraatsgroepLeren: A. Graman 0348-691505 Dienen: D. Mouris 06-12194917 Vieren: C. Bunnik 0172-685470Pastoraal team: H. Spaan 0348-412817

Locatieraad Voorzitter: I. Bos 0172-685754 Secretaris: K. Vredenbregt 0348-448723 Penningmeester: N. van Tricht 0348-691983

Voor het betalen van rekeningen, stipendium en kerkbijdrage: NL20RABO0341901997

OudewaterSt. Franciscus van Assisië, Kapellestraat 13, 3421 CT OudewaterSecretariaat: G. ZijlemanDi, wo en do. 09.00 – 11.30 uur/ maandag en vrijdag gesloten Telefoon: (0348) 561593E-mail: [email protected]

PastoraatsgroepVoorzitter: H. van Achthoven 0348-564901Dienen: J. Oorschot 0348-563297Leren: W. Blom 0348-561788Vieren: T. Boere 0348-561231Pastoraal team: M. v.d. Zwaan 06-29514561Lid: H. Rietveld 06-19590645

LocatieraadVoorzitter: C. Jongeling 0348-564411Penningmeester: C. van Dijk 0348-563245Secretaris: M. de Bree – Van Dijk Lid: A. v.d. Hadelkamp 0348-561749

Voor het betalen van rekeningen en stipendiumBankrekening: NL 11 RABO 0141 0026 46Bankrekening: NL 70 INGB 0000 0278 60

KerkbijdrageBankrekening: NL 83 RABO 0141 0055 21Bankrekening: NL 81 INGB 0002 5258 00

WoerdenH. Bonaventura, Rijnstraat 56, 3441 BV WoerdenSecretariaat: L. BurggraafDi. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 (maandag gesloten)Telefoon: (0348) 412 817E-mail: [email protected]

PastoraatsgroepVoorzitter/Leren: A. Plantenga 0348-414584Dienen: G. Schill 0348-418868Vorming&toerusting: Th. van Rijnsoever 0348-752257Vieren: B. Arts 0348-416658Pastoraal Team L. Everts 0348-412817

LocatieraadVoorzitter: J. van der Meer 0348-482711Secretaris: H. van den Hoogen 0348-415170Penningmeester: M. Clement 0348-746746Lid: J. van der Tol 0348-418332

Voor het betalen van rekeningen (de rekeningen staan op naam van H. Bonaventura)Bankrekening NL72INGB0000096888

Kerkbijdrage:Bankrekening NL10INGB0001856517

Graag de reden van uw betaling vermelden.

Parochie Pax ChristiCentraal secretariaat: Marie-Louise van SchieveenRijnstraat 56, 3441 BV WoerdenTelefoon: (0348) 412817E-mail: [email protected]

OpeningstijdenDinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

Pastoraal TeamPastor H. Spaan [email protected] T. Thomassen [email protected] M. v.d. Zwaan-Arends [email protected] A. de Jong-Van Campen [email protected] L. Everts [email protected]

Website Parochie Pax Christi www.parochiepaxchristi.nl

BestuurPastor H. Spaan (voorzitter; [email protected])I. Nollet (vice-voorzitter)G. Nederhof (secretaris)W. Hoes (penningmeester)J. den Boer (lid/communicatie)F. Maijstré (lid/P&O)

Wilt u de kerk een schenking doen (legaat, testament), dan kunt u zich wenden tot W. Hoes.E-mail: [email protected]

Uitvaart coördinator Parochie Pax ChristiW. Post 06-53782533 - [email protected]