149916345 contoh kertas kerja rancangan perniagaan projek tanaman cili secara fertgasi

Download 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

Post on 02-Jun-2018

297 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  1/99

  RANCANGAN PERNIAGAANPROJEK PENANAMAN CILI MENGGUNAKAN KAEDAH SISTEM FERTIGASI

  Disediakan Oleh : Mohd Fadzli Bin Nordin

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  2/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  JADUAL KANDUNGAN

  TAJUK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ringkasan Eksekutif Pengenalan Tujuan Penyediaan Latar Belakang Perniagaan / Syarikat Latar Belakang Pemilik RancanganOrganisasi / Pengurusan Rancangan Pengeluaran / Operasi Rancangan Pemasaran Rancangan Kewangan Jadual Perlaksanaan Projek Rumusan

  MUKA SURAT 3 4 5 6 9 11 12 47 83 94 98

  2

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  3/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  1.0

  RINGKASAN EKSEKUTIF Syarikat ABCD Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada Disember 2005.Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk menceburi bidang pertanian secara eksklusif dan lebih khusus dalam memajukan teknologi pertanian.

  Ini adalah selaras dengan wawasan kerajaan dan juga menyahut cabaran Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9) di mana pihak kerajaan mengalu-alukan penglibatan sektor swasta dalam memajukan bidang pertanian.

  Tapak projek ini akan dijalankan di atas tanah seluas 5 ekar di kawasan Pontian,Johor di mana pihak syarikat ABCD Sdn. Bhd. telah menyewa secara pajak bagi tempoh 5 tahun. Sebagai permulaan, pihak kami akan mengusahakan tanaman cili merahsebanyak 5,000 pokok dalam 10 buah struktur Rumah Pelindung Tanaman yang dilengkapi dengan sistem fertigasi.

  Dari segi kewangan, pihak syarikat ABCD Sdn. Bhd. memerlukan pinjaman Tabung 3Fdari Bank Pertanian sebanyak RM 275,000 untuk membiayai sebahagian dari kos permulaan projek ini. Dalam perancangan yang teliti dan prospek yang berdaya maju, kami berharap pihak Bank Pertanian dapat meluluskan permohonan kami bagi merealisasikan projek ini.

  3

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  4/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  2.0

  PENGENALAN Industri pengeluaran tanaman berasaskan komoditi telah mengalami / melalui pelbagai perubahan daripada sistem penanaman secara konvensional kepada pengeluaran yang memerlukan teknologi tinggi untuk meningkatkan pengeluaran makanan yang semakin kompetitif.

  Bagi memesatkan pengeluaran hasil pertanian secara komersialisasi, pendekatan yang lebih sistematik dan tersusun perlu dibangunkan untuk diguna pakai oleh pengusaha bagi peningkatan hasil

  pengeluaran dan pendapatan.

  Sistem fertigasi pengeluaran tanpa tanah merupakan tenologi terkini yang semakinmeluas penggunaannya dikalangan pengusaha bidang pertanian, di mana ia menggabungkan pembajaan dan pengairan dalam satu sistem di bawah struktur pelindung tanaman bagi menjamin pengeluaran hasil tinggi serta berkualiti dan merupakan alternatif kepada sistem penanaman konvensional.

  4

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  5/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  3.0

  TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN Tujuan rancangan perniagaan ini disediakan adalah khusus untuk memohon pembiayaan dari pihak Bank Pertanian bagi membiayai sebahagian kos permulaan projek yang akan dijalankan oleh pihak syarikat ABCD Sdn. Bhd. ini.

  Pinjaman sebanyak RM 275,000 diperlukan dari Tabung Untuk Makanan (3F) bagi menampung kos permulaan projek ini.

  Kertas kerja ini juga disediakan untuk memberi gambaran projek fertigasi dan analisis sebagai sokongan daya maju projek ini.

  5

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  6/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  4.0 4.1

  LATAR BELAKANG PERNIAGAAN / SYARIKAT Maklumat Syarikat Nama Syarikat No. Pendaftaran : : ABCD Sdn. Bhd. 0123456789 12-B, Tingkat 5, Wisma XXX, Jalan Sinar Maju2/21, 51000 Kuala Lumpur 03-98765432 03-45678900 Pertanian dan industri asas tani. Sendirian Berhad RM 1,000,000 RM 1,000,000 100% Bumiputera 1) Ali bin Abu 2)Ahmad bin Abu 3) XXXX 4) YYYY

  Alamat Perniagaan :

  No. Telefon No. Faks

  : :

  Bidang Perniagaan : Jenis Perniagaan Modal Dibenar Modal Berbayar Taraf Syarikat: : : :

  Lembaga Pengarah :

  Setiausaha Syarikat : Alamat Setiausaha : Juru Audit Syarikat : Alamat Juru Audit :

  DEFGH Management Sdn. Bhd.

  IJKLM Public Accountant

  6

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  7/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  4.2

  Objektif, Visi Dan Misi Objektif Pengeluaran hasil yang tinggi dan berkualiti dengan mengamalkan amalan pertanian yang baik dan sistematik. Menggunapakai teknologi terkini untuk menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan penjimatan tenaga buruh.

  Visi Visi kami adalah untuk menggunakan pendekatan teknologi terkini di dalam sektor pertanian dan seterusnya mampu membimbing petani lain.

  Misi Misi kami adalah untuk memberi pulangan yang besar kepada pemegang syer syarikat, pelabur dan pelanggan kami dengan menghasilkan produk yang berkualiti dansistematik.

  4.3

  Strategi Perniagaan Syarikat ABCD Sdn. Bhd. akan mengadakan persekitaran yang lebih kompetitif dengan strategi berikut : Agro-Teknologi : Menggunapakai teknologi terkini dalam sektor pertanian bagi menghasilkan produk yang berkualiti dan dijamin peningkatan pengeluarannya. Fokus Pelanggan : Mengambilkira keperluan pasaran semasa dan kehendak pelanggan.

  7

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  8/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  K-Ekonomi : Penumpukan kepada ilmu pengetahuan melalui internet dan R&D.

  4.4

  Maklumat Asas Projek Nama Projek : Penanaman Cili Merah Secara Kaedah Sistem Fertigasi Lokasi Keluasan Tanah : : Pontian, Johor 5 Ekar 5,000 Pokok 10 buah RumahPelindung Tanaman Pengairan Titis Automatik Syarikat ABCD Sdn. Bhd. RM 275,000

  Kapasiti Tanaman : Struktur Sistem Pengairan : :

  Nama Pengusaha : Anggaran Kos Permulaaan Anggaran Hasil Pengeluaran Anggaran Kasar Pendapatan Tempoh Pulang Balik Modal : : : :

  75,000 kg setahun

  RM 300,000 setahun

  2 Tahun

  8

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  9/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  5.0 5.1

  LATAR BELAKANG PEMILIK Ahli Lembaga Pengarah 1) Ali Bin Abu

  Gambar

  Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan, pengursan kewangan dan sumber manusia. Mendapat

  pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi .

  2)

  Ahmad Bin Abu

  Gambar

  Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan, pengursan kewangan dan sumber manusia. Mendapat

  pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malays

  ia (UKM), Bangi

  9

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  10/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  3)

  YYYYYY

  Gambar

  Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan, pengursan kewangan dan sumber manusia. Mendapat

  pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi

  4)

  XXXXX

  Gambar

  Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan, pengurusan kewangan dansumber manusia. Mendapat

  pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malays

  ia (UKM), Bangi

  10

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  11/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  6.0

  RANCANGAN PENGURUSAN Bahagian ini menerangkan struktur organisasi dalam syarikatABCD Sdn. Bhd. yang bertanggungjawab terhadap perjalanan syarikat secara keseluruhannya. Manakala bagi pengurusan projek , pihak syarikat akan menggaji kakitangan dan buruh secara kontrak bagi tempoh selama projek itu berjalan.

  Bagi pengurusan syarikat, diketuai oleh seorang Pengarah Urusan, 3 orang Kerani,3 orang Pengurus Bahagian dan Pengurus Projek bagi setiap projek yang dilaksanakan.

  Bagi pengurusan projek, diketuai oleh seorang seorang Penyelia Projek dan 4 orang Buruh Am bagi melaksanakan projek yang telah dirancangkan.

  6.1

  Carta Organisasi

  Pengarah Urusan

  Lembaga Pengarah

  Pentadbiran & Kewangan

  Jualan & Pemasaran

  Teknikal & Operasi

  Projek Tanaman Fertigasi

  Lain-Lain Projek Pertanian

  11

 • 8/11/2019 149916345 Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

  12/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  7.0 7.1

  RANCANGAN PENGELUARAN / OPERASI Sistem Fertigasi Fertigasi adalah berasal dari cantuman dua perkataan fertilization dan irrigation. Proses pembajaan dan pengairan erhadap tanaman berjalan serentak. Fertigasi juga merujuk kepada sistem pengeluaran tanaman tanpa menggunakan tanah (soiless culture production system). Umumnyahanya beberapa jenis sayur dan buah sahaja seperti tomato, cili merah, timun, zukini, terung, melon dan strawberi sahaja yang sesuai menggunakan kaedah ini.

  Tujuan asal kaedah ini adalah untuk mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit akar seperti penyakit Phytium, Fusarium,

  Rhi

Recommended

View more >