15 років - wordpress.com · i Премія – «Я у мами помічниця»...

of 15 /15
1 15 років

Upload: others

Post on 12-Feb-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

1

15 років

Page 2: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

2 3

Всеукраїнський відкритий лі­тературний конкурс «Коронація слова» був заснований у далекому і кризовому 1999 році за підтримки бренду найпопулярнішого українсь­кого шо коладу «Корона». Голов на мета кон курсу – сприян ня розвитку новітньої українсь кої літератури та культури.

Романи, кіно, театр і ліричну по­езію обрано не випадково, адже ці жанри є стратегічними для культури, що формують і визначають розвине­ність і зрілість нації.

Метою конкурсу є відкриття ши­рокої плеяди авторів, які створять нове літературне відродження, і як на­слідок, напов нять український ринок повнокровною, захоплюючою, конку­ренто спро мож ною літературою, філь­мами і п’єсами, і ліричним співом.

Твори наших авторів – це істо­ричний та соціологічний портрет су­часної України. В майбутньому, коли студенти вивчатимуть цей період іс­торії, вони захочуть довідатися і від­чути, як справжні люди жили і діяли. Якими справами вони займалися, які життєві тягарі носили, чим захо­плювалися і чим обурювалися, що їх тішило і що хвилювало, що давало піднесення і гострі відчуття. Власне, у цих творах вони знайдуть потрібне доповнення до формальних науко­вих текстів.

Якщо наразі для нас усіх твори Коронації слова – це захоплююча лі­тература, то для майбутніх поколінь – це літопис людей доби, коли віднов­лювалася Україна.

Все у світі має свій початок і спочатку було слово…

Конкурс «Коронація Слова» народився у далекому 1999 році і ство-рив третю хвилю сучасної української літератури. Засновники Тетяна та Юрій Логуші створили єдиний і унікальний конкурс у світі, який дарує промінь надії та відкриває нові таланти.

Метою конкурсу та його завданням є пошук нових імен, стимулюван-ня і підтримка сучасного літературного процесу, кіно, театру та музичної культури, і як наслідок – наповнення українського ринку конкурентно-спроможною літературою, – якісними українськими фільмами, п’єсами та піснями.

Авторитетні літературні фахівці вважають Коронацію – Літературним Оскаром, культурним успіхом України, рушійною силою української су-часної літератури. У 2009 році конкурс визнаний найпрестижнішим, со-ціально відповідальним проектом у країні. Переможцями є громадяни: Македонії, Австрії, Росії, Німеччини, США, Польші, Італії, Японїї.

Гранд Коронація – битва літературних титанів – змагання всіх перших премій з 2000-2014 р.р. Фахові члени журі з України та з-за кордону серед переможців перших премій за всю історію конкурсу вибирають найкра-щого письменника України за роки Незалежності.

Твори авторів-переможців «Коронації слова» – це історичний та соці-ологічний портрет сучасної України. Сторінки рукописів віддзеркалюють життя справжніх людей: якими справами вони займалися, які життєві тяга-рі мали, чим захоплювалися і чим обурювалися, що їх тішило і що хвилю-вало, що давало піднесення і наповнювало гострими відчуттями. Власне, ці тексти для майбутніх поколінь – це літопис буття людей тієї доби, коли оновлювалася Україна.

Пишіть, змагайтеся, вигравайте. Вірте в себе, вірте в свою снагу, вір­те в Коронацію і корона неодмінно Вас Знайде!

«Коронація Слова» створює для вас нову хвилю української літератури – яскраву, різножанрову, захоплюючу – яка є дзеркалом сьогодення і скарбом для майбутніх поколінь.

Тетяна та Юрій Логуші,засновники конкурсу

«КоРонаціЯ слоВа»: третя хвиля новітньої української літератури

Page 3: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

4 5

РоМанИі премія: Правила гри – алла сєроваіі премія: Пастка для жар­птиці – ірен Роздобудькоііі премія: сутінки удвох — наталя Шахрай

КіносцЕнаРіЇі премія: сто тисяч за кохання – Василь Трубайіі премія: Криза середнього віку – Володимир Зав’яловііі премія: Медаліст – анатолій Карась

Переможці конкурсу «Коронація слова – 2001»

ДЯКУєМо сПонсоРаМ Та ПаРТнЕРаМ

Юрій Мушкетик (праворуч)Алла Сєрова (ліворуч)

Page 4: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

6 7

РоМанИ

і премія: Елементал – Василь Шкляріі премія: Репетитор – Ганна Хомаііі премія: охоронець – сергій Батурин

КіносцЕнаРіЇ

і премія: Візит до Папи – Юлія Боднарукіі премія: De folt – Григорій Штоньііі премія: останній квартал – Юрій обжелян

Переможці конкурсу «Коронація слова – 2002»

РоМанИі премія: Розділили Марина Гримич (Егоїст) та лариса Денисенко (Забавки з плоті і крові)ііі премія: Кляса – Павло Вольвач КіносцЕнаРіЇі премія: останній забій – олексій Росичіі премія: Відь – андрій Муштаііі премія: Клас – Григорій Штонь

Переможці конкурсу «Коронація слова – 2003»

Василь Шкляр

Павло Вольвач Олексій Росич

Марина Гримич Лариса Денисенко

Ганна Хома

Сергій Батурин

Page 5: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

8 9

РоМанИі премія: останній герой – олександр Вільчинськийіі премія: синдром набутогоімунітету – Ярослава івченкоііі премія: Повзе змія – андрій Кокотюха

КіносцЕнаРіЇі премія: Дума про трьох братів – Ярослава Горбачіі премія:Кіт з капустою –Володимир Ткаченкоііі премія:Пролом – сергій Мирний

Переможці конкурсу «Коронація слова – 2004»

РоМанИі премія:амністія для хакера – олексій Волкові премія: Гудзик – ірен Роздобудькоііі премія: Шукачі скарбів – андрій Кокотюха

КіносцЕнаРіЇ та П’єсИі премія: П'єса – скажена співачка з невідомим – Валентин Тарасовіі премія: П'єса – Пенсійні справи – Володимир сердюкііі премія: П'єса – П’ять нещасних днів – ігор липовський

Переможці конкурсу «Коронація слова – 2005»

Ірен Роздобудько

Олексій Волков

Олександр Вільчинський

Валентин ТарасовЯрослава Івченко Андрій Кокотюха

Page 6: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

10 11

РоМанИі премія: Темна вода – андрій Кокотюхаіі премія: Зоопарк або діти до 16 – андрій Кокотюхаііі премія: Міф – Роман Костенко

номінація «КіносцЕнаРіЇ»і премія: Вечірняя – ігор негрескуіі премія: не бийте свого президента — ігор Козирііі премія: Бранець – Валентин Тарасов

номінація «П’єсИ»і премія: єврейський годинник – сергій Кисельов та андрій Рушковськийіі премія: стежечка святого Миколая – лариса Діденкоіі премія: Про потяг, валізи, мотлох та дещо більше – артем Вишневський

Переможці конкурсу «Коронація слова – 2006»

Переможці конкурсу «Коронація слова – 2007»

РоМанИI премія: … Майже ніколи не є навпаки – Марія МатіосII премія: село не люди – ірина ЧерноваIII премія: Бранці мороку – наталка та олександр Шевченко

КіносцЕнаРіЇI премія: Країні не вистачає космонавтів або «не спати, дихати!» – ольга Когут

II премія: Вкрадене нещастя – євген ЧвіровIII премія: Язиката Хвеська – андрій Кокотюха

П’єсИI премія: Допит небіжчика – ігор негрескуII премія: Ромео і Жасмин – олександр ГаврошIII премія: Шевченко під судом – станіслав Росовецький

Андрій Кокотюха

Марія Матіос Ірина Чернова

Наталка та Олександр Шевченко

Page 7: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

12 13

Переможці конкурсу «Коронація слова – 2008»

РоМанИI премія: острів сильвестра – Володимир лисII премія: Дорога, або афганське рондо – Марія МаслєчкінаIII премія: За Габією або усупереч забобонам – анна БагрянаIII премія: Шахмати для дибілів – Михайло Бриних

КіносцЕнаРіЇ I премія: ангел з патефоном – Василь Босович та олександр столяровII премія: справа про диявола та вбиту наречену – світлана ТяпінаIII премія: Виступ – Кирило УстюжанінIII премія: немодні небеса – Марина Чижова

П’єсИI премія: судний день. Батурин – станіслав стриженюкII премія: Помилка Марка Фабія – Едуард БогушIII премія: П.П. (Прагнення притомності) – Богдан Підгірний

РоМанИI премія: Замок Гербуртів – Галина ВдовиченкоII премія: Мексиканські хроніки. історія однієї мрії – Максим КідрукIII премія: іван Богун – Юрій сорока

КіносцЕнаРіЇI премія: Фросина любов – Віктор абузяровII премія: оксана – олександр ДенисенкоIII премія: страхорама – наталія Шевченко, олександр Шевченко

П’єсИI премія: Червона свитка – Гарольд БодикінII премія: Веселкове диво – Марія БаліцькаIII премія: несамовиті – надія Ковалик

ПісЕнна ліРИКа ПРо КоХаннЯI премія: осінній кіберпанк – Тарас антиповичII премія: Я буду тебе чекати – оксана МихальчукIII премія: Я шепотіла... – олеся сінчук

Переможці конкурсу«Коронація слова – 2009»

Михайло БринихОлена Корусь Майстерня реклами «Арт Ок»

Марина Олійник«Час і події» Гарольд Бадикін

Галина Вдовиченко

Юрій Сорока

Максим Кідрук

Володимир Лис Анна Багряна

Page 8: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

14 15

Переможці конкурсу «Гранд Коронація слова – 2010»

ГРанД РоМанИсТоліТТЯ ЯКоВа – Володимир лис ГРанД КіносцЕнаРіЇаТЕсТаціЯ – Юлія Бондарюк

ГРанД П'єсИКаР'єРа – Валентин Тарасов

РоМанИI премія: із сьомого дна – Ярослава БакалецьII премія: орлик, син орлика – Тимур литовченкоIII премія: Гонихмарник – Мирослава Замойська

КіносцЕнаРіЇI премія: Креденс – ія Мислицька, Валентин ВасяновичII премія: ляхова криниця – Едуард БогушIII премія: Московський Клондайк – Володимир Ткаченко

П’єсИI премія: на прізвисько цинцінат —Едуард БогушII премія: Реквієм для кларнета без оркестру – Богдан Мельничук, олег МосійчукIII премія: Віщий сон, або Мудрий іванко – Богдан Мельничук, Володимир Фроленков

ПісЕнна ліРИКа ПРо КоХаннЯI премія: стояли поруч – Володимир ШинкарукII премія: лист – ігор ЖукIII премія: Гравітація – Тала Пруткова

Переможці конкурсу«Коронація слова – 2010»

Володимир Лис

Юлія Боднарюк Валентин Тарасов

Володимир Шинкарук

Ярослава Бакалець

Едуард Богуш

Тимур Литовченко

Ігор Жук

Ія Мислицька, Валентин Васянович

Мирослава Замойська

Богдан Мельничук

Тала Пруткова

Page 9: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

16 17

Переможці конкурсу «Коронація слова – 2011»

РоМанИі Премія – «Мантра­омана», Вікторія Гранецькаіі Премія – «Три таємниці Великого озера», наталія Тисовськаііі Премія – «стовп самодержав’я, або 15 справ івана підіпри гори (спогади службовця царської охранки)», Юрій Камаєв, Владислав івченко

Для дітей до 6 роківI Премія – «Терезка з Медової печери» наталя ПасічникДля дітей 7-12 роківI Премія – «Зелен день або Чарівні русалчині коралі». оксана Радушинська Для дітей 13-18 роківI Премія – «Перемагаючи долю» олександр Зубченко

КіносцЕнаРіЇспеціальна відзнака – «садок Вишневий…» ірен Роздобудько, олесь санінI Премія – «Борода» Дмитро сухолиткий­собчукII Премія – «Перше вересня» алла ТютюнникIII Премія – «Вулкан» Роман Бондарчук, Дар’я аверченко, алла ТютюнникДля дітейI Премія – острів здичавілих свиней євген Чвіров

П’єсИВелика сценаI Премія – Віктор, або Чорнобильська дитина сергій ВасильєвЕкспериментальна та камерна сценаI Премія – людина у підвішеному стані Павло ар’є

Для дітейI Премія – цирк івана сили олександр Гаврош ПісЕнна ліРИКаСпеціальна відзнака Вітри Марія Влад КиївI Премія – скляний звіринець ірина цілик, КиївII Премія – навіщо я? Юлія Мусаковська львівIII Премія – Подаруй мені сон Катерина Танчак

Для дітей до 6 роківI Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський КиївДля дітей 7-12 роківI Премія – «Равлик» Каріна лінова

Ірина Цілик

Наталія Тисовська

Дмитро Сухолиткий-Собчук

Оксана Радушинська

Наталія Пасічник

Олександр Гаврош

Вікторія Гранецька

Павло Ар’єОлександр Зубченко

Олесь Санін і Ірен Роздобудько Юрій Камаєв і Владислав Івченко

Page 10: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

1918

РоМанИI Премія «Вві сні і наяву, або Дівчинка на кулі». ольга слоньовськаII Премія «необдумана Міловиця». Зінаїда луценкоIII Премія «Гра в паралельне читання». Міла іванцова

ПРоЗоВі ТВоРИ ДлЯ ДіТЕЙI Премія ліга непарних шкарпеток. Галина ВдовиченкоI премія Все починається в тринадцять. Валентин Корнійович Бердт

КіносцЕнаРіЇI Премія Джульєтти. надія КошманII Премія Біженка. наталка ДолякII премія Прапори свободи. ілля Книш

КіносцЕнаРіЇ ДлЯ ДлЯ ДіТЕЙI Премія Карпатський кротон. Віктор андрієнко, ігор Письменний

П’єсИI Премія Кінець епохи вишневих садів. надія симчичII Премія Хліб по воді. Василь Босович III Премія Житіє Діогена Коринфського і Пінзеля Бучацького. Мирослав лаюк

П’єсИ ДлЯ ДіТЕЙI Премія лісова царівна і Зорегляд. Катерина цимбаліст

ПісЕнна ліРИКа ПРо КоХаннЯI Премія Колискова сину. анатолій МатвійчукII Премія Блюз кавового фусу. ігор ЖукIII Премія нез’єднанні. світлана Дідух­Романенко

ПісЕнна ліРИКа ДлЯ ДіТЕЙI Премія Рак. В’ячеслав Кукоба

Переможці конкурсу«Коронація слова – 2012»

Катерина ЦимбалістЗінаїда Луценко

Надія Кошман

Ольга Слоньовська Віктор Андрієнко

Міла Іванцова

Анатолій Матвійчук

Надія Симчич Світлана Дідух-Романенко

Page 11: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

2120

РоМанИІ премія – Людвисар – Богдан КоломійчукІІ премія – Обліковець – Марина ТроянІІІ премія – Київ-крапка-ua – Тетяна БелімоваДипломантиСтрашний суд – Василь БасарабаІз медом полин – Жанна КуяваМої дікамерони – Юрій ЛогвинХодіння – Туди й Назад – Валентина ГальяноваГроші, Куба й література ... – Олег ГалеткаЧас Ліліт – Сергій ЛободаЗаплакана Верона – Павліна Пришлюк

ПРоЗоВі ТВоРИ ДлЯ ДіТЕЙІ премія – Айхо – Оршуля ФаринякДипломантиМагічне озеро – Юлія ЄфановаЯнголи Києва – Софія КовригаСлід Сіроманця – Сергій КремецьЗакляте місто – Олександр Гаврош

КіносцЕнаРіЇІ премія – Юля намалює краще – Олексій ГанзенкоІІ премія – Він. Вона. Львів. – Андрій ТимчишинІІІ премія – Три людини, два світи – Христина ПогоржельськаДипломанти Будь моїм татом – Світлана ЛубянськаЛіфт – Святослав Костюк, Віталій ВойцещукХазяїн зони «Ч» – ОлександрЕсауловЖиття – інше – Каміла Зореславська

КіносцЕнаРіЇ ДлЯ ДіТЕЙІ премія – Гудзи-Мудзи Королева Країни Загублених Гудзиків – Лана РаДипломантиШкільна лінійка – Дмитро Сухолиткий-СобчукBEST друг – Володимир БистрихТри горошини для Котигорошка – Надія СимчичДзьобик – Світлана Лубянська

П’єсИІ премія – Золотий поріг – Надія ТубальцеваІІ премія – Каньйон Людей або ж Дворище – Дмитро ЄльніковІІІ премія – Моя Монро – Віктор РибачукДипломантиАеробіка для обличчя – Любов Якимчук;Селюки – Василь Мельник;Погорілий Театр – Мирослав Лаюк

П’єси для дітейІ премія – Цап-цар – Володимир ЧитайДипломантиХто така Мокоша? – Ольга Тарасова;Чотири чарівні перлини – Галина Шулим, Богдан Мельничук;Скажений Вовк і Мертвий Боцман або Чи стане Ефемерка королевою? – Володимир Шейко;Пісня рідного краю – Алла Бінцаровська;Теремок – Інга Загородня

ПісЕнна ліРИКаІ премія – Три сльози – три жарини – Євгеній ЦимбалюкІІ премія – Спалах – Світлана Дідух-РоманенкоІІІ премія – Любові не буває забагато – Андрій ПавловськийДипломантиШоколад – Тала Пруткова;Дівчина-Царівна – Євгенія Бондар;Пластилінова Країна – Наталка Ліщинська;Не мені – Тетяна Череп-Пероганич

ПісЕнна ліРИКа ДлЯ ДіТЕЙІ премія – Усмішка матусі – Алла БінцаровськаДипломантиНеохайний жук – Світлана Дідух-Романенко;Каштанчики – Аліса Латанська;Сороконіжка – Катерина Глущенко

Переможці конкурсу«Коронація слова – 2013»

Євгеній Цимбалюк Сергій Лобода

Надія Тубальцева

Алла Бінцаровська

Лана Ра

Богдан Коломійчук

Оршула Фариняк

Марина Троян

Володимир Читай

Олексій Ганзенко

Page 12: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

22 23

Переможці конкурсу «Коронація слова – 2014»

РоМанИІ премія – Вільний світ – Тетяна БелімоваІІ премія – Привид безрукого ката – Андрій ПроцайлоІІІ премія – Паничі – Владислав ІвченкоПРоЗоВі ТВоРИ ДлЯ ДіТЕЙІ премія – Вітри великого лугу – Олена Колінько

КіносцЕнаРіЇІ премія – Легенда про Сковороду – Віра Мельник ІІ премія – Егоїст повинен бути мертвим – Олена Рубашевська ІІІ премія – Спасена Марія – Іван-Вячеслав СергієнкоКіносцЕнаРіЇ ДлЯ ДіТЕЙІ премія – Комарик – Юрій Васюк П’єсИІ премія – Батяри, брати батяри! – Олексій Дроздовський ІІ премія – Будинок милосердя – Оксана Смола ІІІ премія – Гільйотина – Олесь Гриб

П’єсИ ДлЯ ДіТЕЙІ премія – Казка про казку – Віктор Міроненко

ПісЕнна ліРИКаІ премія – Київська осінь – Оксана Шеренгова ІІ премія – Україна росте без мами – Вікторія АмелінаІІІ премія – Сліпий скрипаль – Валентин Пащенко ІІІ премія – «+29» – Дарина Гладун

ДИПлоМанТИ Рідна потвора – Наталія Ліщинська Не вмію дихати т без тебе– Марія Ткачівська Ти мила, рідна і чужа – Омелян Мацьопа

ПісЕнна ліРИКа ДлЯ ДіТЕЙІ премія –Жаб’яча мова – Чайкіна Тамара

Юрій Васюк

Яна Фурман, Тетяна Логуш, Ксенія Дуда, Анна Антохіна, Валентина Кулакова-Кравченко, Михайло Носко, Альона Гринцевич, Інна Дерев’янко, Ольга Фараон

Альона Гринцевич, Анна Антохіна, Ольга Фараон, Альберт Фараон, Тетяна Логуш, Олександр Афонін

Олена Колінько Олексій Дроздовський

Віра Мельник

Віктор Міроненко

Тетяна Белімова

Page 13: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

24 25

Переможці конкурсу «Гранд Коронація слова – 2015»

Переможці конкурсу«Коронація слова – 2015»

ГРанД РоМанИ«Маріупольський процес» – Галина Вдовиченко

ГРанД КіносцЕнаРіЇ«У зонах недосяжності» – Юлія Боднарюк ГРанД П’єсИ«Крим» – сергій Васильєв

ГРанД ПісЕнна ліРИКа«Щоб ми жили» – оксана Шеренгова

РоМанИі премія: Вересові меди – надія Гуменюкіі премія: Роман з містом – світлана Горбань, наталія лапіна ііі премія: Хата на околиці села – Петро лущик

ПРоЗоВі ТВоРИ ДлЯ ДіТЕЙі премія: Комп і компанія – анна Коршунова

КіносцЕнаРіЇі премія: Будинок «слово» – любов Якимчук, Тарас Томенко іі премія: Екс – Ярослав Яріш ііі премія: Капітан Матвій: у пошуках стріли – Петро слесаренко

КіносцЕнаРіЇ ДлЯ ДіТЕЙі премія: Вчорашній день – ольга Тарасова

П’єсИі премія: із Тарасом – через морок­ Богдана олександровська іі премія: Жінки та снайпер – Тетяна Киценкоііі премія: ось така провінційна історія – Галина Ткачук­Поручник Правосуддя єв – Володимир Коваль

П’єсИ ДлЯ ДіТЕЙі премія: Країна серйозних – Марина смілянець

ПісЕнна ліРИКаі премія: Між двома блокпостами – Богдан стельмах іі премія: осіннє танго – Ганна Крушельницька ііі премія Тихою – світлана Дідух­Романенко

ПісЕнна ліРИКа ДлЯ ДіТЕЙі премія: на старому горищі – Володимир Шинкарук

Любов Якимчук і Тарас Томенко

Надія Гуменюк

Юлія Боднарюк Сергій Васильєв

Гранд Корони від меценатівОльги та Василь Семанчаки із СловаччиниОксана Шеренгова

Тетяна Логуш та Галина Вдовиченко

Петро Лущик

Світлана Горбань, Наталія Лапіна

Page 14: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

2726

РоМанСпеціальна премія від Андрія Кокотюхи «Золотий Пістоль» за Найкращий го-стросюжетний детектив “Tatoo. Читання по очах” В`ячеслав Васильченко Спеціальна премія від Міністра екології і природних ресурсів та президентаФон-ду «Успішна Україна» “В.І.Н.” Валентин Терлецький Спеціальна премія від мережі книгарень “Буква” “Акваруім” Олексій Чупа (м. Макіївка)Спеціальна премія від мережі книга-рень “Буква” “Бажання поверненню не підлягають” Анна Зубович Спеціальна відзнака від Дари Корній, Тали Владмирової «Українське сучасне фентезі» “Відунський сокіл” Артур Закор-донець Спеціальна відзнака від Дари Корній, Тали Владмирової «Українське сучасне фентезі» “Алхімія свободи” Ярина Като-рож Спеціальна відзнака «Найкращий твір про кохання» спецвідзнака від Ніка Нікалео та учасниць Львівського жіночого літературного клубу “Тріада. Лабіринтами доль” Марія Зубак Спеціальна відзнака Відкритий міжнародний університет розвитку лю-дини «Україна» “І глухота впаде” Дарина Гладун Спеціальна відзнака Вибір Видавця “Ін’єкція у вітрильник” Сергій МиськоСпеціальна відзнака Вибір Видавця “Тріанські рішкунці” Василь Тибель Спеціальна відзнака “Солодка ілюзія жит-тя” Олександр Жовна Спеціальна відзнака “Історія трамвайчика” Валентина Михайленко Спеціальна відзнака “Божа вивірка” Тетяна Пишнюк Спеціальна відзнака “Остання дорога” Богдан Мельничук Спеціальна відзнака “Сновида” Ольга МігельСпеціальна відзнака “Злі лелеки” Зінаїда Луценко Спеціальна відзнака “Час Демона” Петро Дараманчук Спеціальна відзнака “Велика маленька Грузія” Сашко Сівченко Спеціальна відзнака “Один другу” Георгій Пилипенко

ТВіР ДлЯ ДіТЕЙСпеціальна відзнака Вибір Видавця “Моя класнюча дівчинка” Марина Павленко Спеціальна відзнака “Жираф Жак, русалка Кусалка та Бовтухась” Станіслав Бондарен-ко Спеціальна відзнака “Я, трамвай і зоопарк” Кузько Кузякін

КіносцЕнаРіЙСпеціальна відзнака Державне агенство України з питань кіно “Аліса усміхається” Ірина Тетера Спеціальна відзнака “Коронація–анімація” за кращий короткометражний анімаційний фільм “Цокає час” Марія Ткачівська Спеціальна відзнака Таємниця фільму «Арсенал» Юрій Васильович Сорока Спеціальна відзнака “Ідеальний пацієнт” Олександр Куманський

КіносцЕнаРіЙ ДлЯ ДіТЕЙСпеціальна відзнака “Команда 3-П” Віталій Хало (м. Київ)Спеціальна відзнака “Бешкетники” Сце-нарне об’єднання «Скрінхауз» та Богдан Жолдак

ПісЕнна ліРИКаСпеціальна відзнака “Найкраща військова пісня” від Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України “Ми солдати України” Володимир Даник си)Спеціальна відзнака “Найкраща військова пісня” від Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України “Вставай Україна на бій” Олена Полянська Спеціальна відзнака “Малює осінь твій портрет” Ніна Шугніло Спеціальна відзнака “9 грамів” Володимир Шинкарук Спеціальна відзнака “Молитва мамі” Воло-димир Вакуленко-К. Спеціальна відзнака “Берегиня” Ірина Хо-мин Спеціальна відзнака “Колискова матері” Анатолій Ткаченко Спеціальна відзнака “Я вірю!” Анна Федєєва Спеціальна відзнака “Дніпро перейшли батальйони” Василь Басараба

сПЕціальні ВіДЗнаКИ 2015

Page 15: 15 років - WordPress.com · i Премія – «Я у мами помічниця» Микола Грабовський Київ Для дітей 7-12 років i Премія

Конкурс «Коронація слова – 2015­2016»а/с «Коронація слова», Київ 01030

Довідки за телефоном: 067 252 50 20.www.korona.ua www.inter.ua www.koronatsiya.com

Щиро вдячні нашому оргкомітету!

антохіна ГаннаБезштанько іннаБелімова ТетянаБойко наталія

Гринцевич альонаДерев,янко інна

Джус наталіяДончеко анна

Дуда КсеніяКравченко­Куликова Валентина

Коваль ЯнаКорусь олена

лутковська анастасіяніцой лариса

новоставська іринаноско Михайло

Підгора­Гвяздовський ЯрославПляс анна

семенишин оленаТараненко аделаїда

Фараон альбертФараон ольгаФурман Яна

Чернявська ЮліяЩербина олег