6rperuvnhqrylqhetnomreza.rs/htdocs/files/02688/somborske-novine...ОТВОРЕН ВОЈ...

of 1 /1
Ⴈ庳 Ⴈ庶 Ⴈ庳 Ⴈ倀ꀭ麱 Ⴈ倭倁ခ퀁 Ⴈ倯캱 Ⴈ倀꺳 Ⴈ倮逭쀮鄊蔂ᤐꡐ⺐⺐⺐⺐⺐⺐⿀ Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava! Somborske novine 27.09.2019 petak Država: Srbija Doseg: Strana: 3 Površina: 408 cm 2 1 / 1

Upload: others

Post on 04-Feb-2021

23 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ОТВОРЕН ВОЈ ВОЋАНСКИ САЛОН У ЗГРАДИ ВЛАДЕВОЈВОДИНЕ

  АКЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕКУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА• Игор Мировић, председник Владе Војводине: Заједничкомакцијом откупљивања и уручивања, кроз протоколарнепоклоне, помажемо развој наших села од Сомбора до Пирога

  Душанка Голубовић, ; , * , дградоначелнида - ч ® “сомоора, присуствовала . С 1 л («Е

  ие само мииистарства и већ више од две године, а поруке које су садржане уПокрајинска Влада, већ тоје иницијатива да упос- овим експонатима. То суи бројне локалне самоу- лимо најмање 1.000 жена поруке о значају очувањаправе. Многи наши страни из руралних подручја које културног наслеђа, порукегости су одушевљени овим су најугроженије када го- мултикултуралности, толе-производима. Заједничком воримо о економској само- ранције и родне једнакости,акцијом откупљивања и сталности. До данашњег што су европске и грађанскеуручивања, кроз протоко- дана, захваљујући свему вредносги које се вековималарне поклоне, помажемо овоме што смо урадили негујунаовимпросторимаразвој наших села од Сом- до сада, запослили смо око - истакпа је Виолета Јова-бора до Пирота. Многе но- 600 жена. Драго ми је што новић, извршна директор-ве средине се укључују у је ово начин да покажемо ка Националне алијансе заакцију и она ће бити све и сачувамо све оно што локални економски развојзначајнија и важнија за су наше вредности, да по- (НАЛЕД).

  Ova

  j dok

  umen

  t je

  sam

  o za

  inte

  rnu

  upot

  rebu

  . Red

  istri

  buci

  ja i

  kopi

  ranj

  e ni

  je d

  ozvo

  ljeno

  bez

  sag

  lasn

  osti

  vlas

  nika

  aut

  orsk

  ih p

  rava

  !Somborske novine 27.09.2019

  petakDržava: Srbija

  Doseg:

  Strana: 3

  Površina: 408 cm2 1 / 1