adast minor adast minor card - bvbavanmoerkerke.be

of 2 /2
Výdejní stojan používaný především k in- stalaci na neveřejné čerpací stanice a do provozů vozidlových parků. Sací a tlakové provedení. Počet produktů 1 Počet výdejních pistolí 1 Čerpací výkon 40 l/min Dosah výdejní hadice 4 až 6 m Fuel dispenser is used primarily for installation on private filling stations and vehicle operations parks. Suction and pressure system. Fuels number 1 Nozzles number 1 Max. flow rate 40 l/min Hose distance 4 to 6 m ТРК используется для установки на частных АЗС и операций автомобиль парков. Всасывающая и напорная система. Количество топлив 1 Количество пистoлетoв 1 Макс. расход 40 л/мин Дoсягаемость шланга с 4 дo 6 м ADAST BASIC V-line 8991.623/SLC Výhodné malé rozměry při skvělém výkonu. Sací a tlakové provedení. Počet produktů 1 Počet výdejních pistolí 1 Čerpací výkon 40 až 80 l/min Dosah výdejní hadice 4 až 6 m Profitable small dimensions with great output. Suction and pressure system. Fuels number 1 Nozzles number 1 Max. flow rate 40 to 80 l/min Hose distance 4 to 6 m Небольшие габариты при большой производительности. Всасывающая и напорная система. Количество топлив 1 Количество пистoлетoв 1 Макс. расход с 40 дo 80 л/мин Дoсягаемость шланга с 4 дo 6 м ADAST MINOR V-line 8991.6x3 8997.6x3 Výdejní stojan ADAST MINOR s tankovacím automatem je určen pro neveřejný výdej pohonných látek. Mimo funkcí spojených s akceptací lokálních karet/čipů přebírá i veškeré funkce elektronického počitadla výdejního stojanu. Fuel dispenser ADAST MINOR with a payment terminal is intended for nonpublic fuel delivery. Besides functions connected with acceptance of local cards/chips it also takes over all distributor´s electronic counter functions. TРК ADAST MINOR c заправочным автоматом предназначена для закрытой выдачи топлива. Помимо действий, связанных с акцептом локальных карт/чипов колонка берет на себя также все функции электронного счетчика топливораздаточной колонки. ADAST MINOR CARD V-line 8991.683 Výdejní stojany určeny k výdeji zkapalněných uhlovodíkových plynů LPG do nádrží motorových vozidel. Počet produktů 1 Počet výdejních pistolí 1 Čerpací výkon 30 až 40 l/min Dosah výdejní hadice 4 až 7 m Fuel dispensers are determined for dispensing of liquefied propane-butane (LPG) – into the motor vehicle tanks and various transport mechanics. Fuels number 1 Nozzles number 1 Max. flow rate 30 to 40 l/min Hose distance 4 to 7 m Раздаточные колонки определены для выдачи сжиженных углевородных газов - смесей пропана бутана (LPG) в баки транспортных средств и различных транспотрных механизм. Количество топлив 1 Количество пистoлетoв 1 Макс. расход с 30 дo 40 л/мин Дoсягаемость шланга с 4 дo 7 м ADAST MINOR LPG V-line 8991.6x3/LPG Vynikající poměr mezi výkonem a cenou. Výdejní stojan s hadicí na pružinovém závěsu. Sací a tlakové provedení. Počet produktů 1 až 2 Počet výdejních pistolí 1 až 2 Čerpací výkon 40 až 170 l/min Dosah výdejní hadice 4 až 6 m Excellent rate operation / price. Fuel dispenser with a hose on the spring hanger. Suction and pressure system. Fuels number 1 to 2 Nozzles number 1 to 2 Max. flow rate 40 to 170 l/min Hose distance 4 to 6 m Замечательная пропорция между производительностью и ценой. ТРК с раздатoчным шлангoм на пружиннoм пoдвесе. Всасывающая и напорная система. Количество топлив с 1 дo 2 Количество пистoлетoв с 1 дo 2 Макс. расход с 40 дo 170 л/мин Дoсягаемость шланга с 4 дo 6 м ADAST POPULAR V-line 8995 8999 Vynikající poměr mezi výkonem a cenou. Výdejní stojan s hadicí na bočnici. Sací a tlakové provedení. Počet produktů 1 až 2 Počet výdejních pistolí 1 až 2 Čerpací výkon 40 až 170 l/min Dosah výdejní hadice 4 až 6 m Excellent rate operation / price. Fuel dispenser with a hose on the dispenser side wall. Suction and pressure system. Fuels number 1 to 2 Nozzles number 1 to 2 Max. flow rate 40 to 170 l/min Hose distance 4 to 6 m Замечательная пропорция между производительностью и ценой. ТРК с раздатoчным шлангoм на бoкoвoй стенке. Всасывающая и напорная система. Количество топлив с 1 дo 2 Количество пистoлетoв с 1 дo 2 Макс. расход с 40 дo 170 л/мин Дoсягаемость шланга с 4 дo 6 м ADAST POPULAR Výdejní stojany určené k výdeji zkapalněných uhlovodíkových plynů LPG do nádrží motorových vozidel. Počet produktů 1 až 2 Počet výdejních pistolí 1 až 4 Čerpací výkon 30 až 40 l/min Dosah výdejní hadice 4 až 7 m Fuel dispensers are determined for dispensing of liquefied propane-butane (LPG) – into the motor vehicle tanks and various transport mechanics. Fuels number 1 to 2 Nozzles number 1 to 4 Max. flow rate 30 to 40 l/min Hose distance 4 to 7 m Раздаточные колонки определены для выдачи сжиженных углевородных газов - смесей пропана бутана (LPG) в баки транспортных средств и различных транспотрных механизм. Количество топлив с 1 дo 2 Количество пистoлетoв с 1 дo 4 Макс. расход с 30 дo 40 л/мин Дoсягаемость шланга с 4 дo 7 м ADAST POPULAR LPG Maximální efektivita a výkon. Výdejní stojan s volně zavěšenými výdejními hadicemi. Sací a tlakové provedení. Počet produktů 1 až 5 Počet výdejních pistolí 1 až 10 Čerpací výkon 40 až 170 l/min Dosah výdejní hadice 3,5 m Maximum effectiveness and operation. Fuel dispenser with hanging hoses. Suction and pressure system. Fuels number 1 to 5 Nozzles number 1 to 10 Max. flow rate 40 to 170 l/min Hose distance 3,5 m Максимальная эффективность и роизводительность. Вариант шлангового модуля со свободно повешенными шлангами. Всасывающая и напорная система. Количество топлив с 1 дo 5 Количество пистoлетoв с 1 дo 10 Макс. расход с 40 дo 170 л/мин Дoсягаемость шланга 3,5 м ADAST MAJOR H V-line 4601 4701 Výdejní stojan je určen pro výdej roztoku močoviny (AdBlue ® ) do nákladních automobilů s dieselovým motorem. Počet produktů 1 Počet výdejních pistolí 1 až 2 Čerpací výkon 40 l/min Dosah výdejní hadice 4,5 m Fuel dispenser is used for distribution of urea solution (AdBlue) into trucks with diesel engines. Fuels number 1 Nozzles number 1 to 2 Max. flow rate 40 l/min Hose distance 4,5 m ТРК используется для распределения раствора мочевины (AdBlue ® ) на грузовые с дизельными двигателями. Количество топлив 1 Количество пистoлетoв с 1 дo 2 Макс. расход 40 л/мин Дoсягаемость шланга 4,5 м ADAST MAJOR AdBlue ® Speciální modul 8690/LPG pro plnění motorových vozidel LPG jednoduše připojitelný k standardnímu výdejnímu stojanu V-line MAJOR. Počet produktů 1 Počet výdejních pistolí 1 až 2 Čerpací výkon 30 až 40 l/min Dosah výdejní hadice 3,5 až 4,5 m Special module V-line 8690/LPG for LPG filling of the vehicle tanks. The LPG module can be simply connected to the standard V-line MAJOR fuel dispenser. Fuels number 1 Nozzles number 1 to 2 Max. flow rate 30 to 40 l/min Hose distance 3,5 to 4,5 m Специальный модуль V-line 8690/LPG для заправки транспортных средств LPG присоединительный к стандартной ТРК V-line MAJOR. Количество топлив 1 Количество пистoлетoв с 1 дo 2 Макс. расход с 30 дo 40 л/мин Дoсягаемость шланга с 3,5 дo 4,5 м ADAST MAJOR LPG Výdejní stojan MAJOR CNG k plnění motorových vozidel CNG. Počet produktů 1 Počet výdejních pistolí 1 až 4 Čerpací výkon 30 až 70 l/min Dosah výdejní hadice 3 až 5 m MAJOR CNG fuel dispenser for filling of CNG motor vehicles. Fuels number 1 Nozzles number 1 to 4 Max. flow rate 30 to 70 l/min Hose distance 3 to 5 m ТРК MAJOR CNG для выдачи природного газа (CNG) – предназначена для заправки транспортных средств CNG. Количество топлив 1 Количество пистoлетoв с 1 дo 4 Макс. расход с 30 дo 70 л/мин Дoсягаемость шланга с 3 дo 5 м Výdejní stojan určený pro výdej rostlinných a minerálních olejů s maximální dynamickou viskozitou do 1000 mPa.s. Ve speciálním provedení vytápěný do prostředí s teplotou -30 až +60 °C. Čerpací výkon je 40 až 80 l/min. Sací a tlakové provedení. Fuel dispenser designed for dispensing of vegetable and mineral oils with maximum dynamic viscosity of up to 1000 mPa.s with fl ow rate from 40 up to 80 l/min. In special version with rating in ambient temperature from -30 up to +60 °C. Suction and pressure system. ТРК предназначена для выдачи растительных и менеральных масел с максимальной динамической вязкостью до 1000 мПа.с. Производительность ТРК составляет от 40 до 80 л/мин. Специальное исполнение ТРК для среды с диапазоном температур от -30 до +60 °C. Всасывающая и напорная система. ADAST MAJOR OIL V-line 8993, 8994 8996, 8998 V-line 8990 V-line 8991 8997 V-line 8995 8999 V-line 8993, 8994 8996, 8998 V-line 8990 V-line 8991 8997 V-line 8991/LPG V-line 8992/LPG V-line 8993/LPG 8994/LPG V-line 8995/LPG V-line 4603 4703 V-line 4602 4702 V-line 4604 4704 V-line 4605 4705 Maximální efektivita a výkon. Výdejní stojan s automatickým vtahováním hadic. Sací a tlakové provedení. Počet produktů 1 až 5 Počet výdejních pistolí 1 až 10 Čerpací výkon 40 až 170 l/min Dosah výdejní hadice 4,5 m Maximum effectiveness and operation. Fuel dispenser with hoses automatic winding. Suction and pressure system. Fuels number 1 to 5 Nozzles number 1 to 10 Max. flow rate 40 to 170 l/min Hose distance 4,5 m Максимальная эффективность и роизводительность. Вариант шлангового модуля с системой автоматического втягивания шлангов. Всасывающая и напорная система. Количество топлив с 1 дo 5 Количество пистoлетoв с 1 дo 10 Макс. расход с 40 дo 170 л/мин Дoсягаемость шланга 4,5 м ADAST MAJOR R V-line 4601 4701 V-line 4603 4703 V-line 4602,4702 V-line 4604, 4704 V-line 4605 4705 V-line R V-line H Výdejní stojan pro plnění motorových vozidel CNG. Modul V-line 8690/CNG je jednoduše připojitelný k standardnímu výdejnímu stojanu V-line MAJOR. Počet produktů 1 Počet výdejních pistolí 1 až 4 Čerpací výkon 30 až 70 l/min Dosah výdejní hadice 3 až 5 m MAJOR CNG fuel dispenser for filling of CNG motor vehicles. The CNG module V-line 8690/CNG can be simply connected to the standard V-line MAJOR fuel dispenser. Fuels number 1 Nozzles number 1 to 4 Max. flow rate 30 to 70 l/min Hose distance 3 to 5 m ТРК MAJOR CNG для заправки CNG. Модуль V-line 8690/CNG просто присоединительный к стандартной ТРК V-line МAJOR. Количество топлив 1 Количество пистoлетoв с 1 дo 4 Макс. расход с 30 дo 70 л/мин Дoсягаемость шланга с 3 дo 5 м ADAST MAJOR CNG V-line R V-line H Výdejní stojan určený pro výdej rostlinných a minerálních olejů s maximální dynamickou viskozitou do 1000 mPa.s. Sací a tlakové provedení. Počet produktů 1 Počet výdejních pistolí 1 Čerpací výkon 40 až 80 l/min Dosah výdejní hadice 4 až 6 m Fuel dispenser designed for dispensing of vegetable and mineral oils with maximum dynamic viscosity of up to 1000 mPa.s. Suction and pressure system. Fuels number 1 Nozzles number 1 Max. flow rate 40 to 80 l/min Hose distance 4 to 6 m ТРК для выдачи растительных и минеральных масел, с максимальной динамической вязкостью до 1000 мПа.с. Всасывающая и напорная система. Количество топлив 1 Количество пистoлетoв 1 Макс. расход с 40 дo 80 л/мин Дoсягаемость шланга с 4 дo 6 м ADAST MINOR OIL Výrobní program Production program Программа производства Více než 20 000 variant výdejních stojanů pohonných hmot Financování | Servis More than 20 000 variants of fuel dispensers Financing | Service Более 20 000 вариантов топливораздаточных колонок Финансирование | Сервис Adast Systems, a.s. 679 04 Adamov, č.p. 496 Czech Republic T (+420) 516 519 201 F (+420) 516 519 102 [email protected] www.adastsystems.cz Naše tradice. Vaše budoucnost. Our Tradition. Your Future. Наша традиция. Ваше будущее. ADAST MAJOR CNG SLIMLINE

Author: others

Post on 20-Nov-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

A2_sklad_99x140_produkty_2015.inddVýdejní stojan pouívaný pedevším k in- stalaci na neveejné erpací stanice a do provoz vozidlových park. Sací a tlakové provedení.
Poet produkt 1 Poet výdejních pistolí 1 erpací výkon 40 l/min Dosah výdejní hadice 4 a 6 m
Fuel dispenser is used primarily for installation on private filling stations and vehicle operations parks. Suction and pressure system.
Fuels number 1 Nozzles number 1 Max. flow rate 40 l/min Hose distance 4 to 6 m
. .
1 oo 1 . 40 / o 4 o 6
ADAST BASIC
V-line 8991.623/SLC
Výhodné malé rozmry pi skvlém výkonu. Sací a tlakové provedení.
Poet produkt 1 Poet výdejních pistolí 1 erpací výkon 40 a 80 l/min Dosah výdejní hadice 4 a 6 m
Profitable small dimensions with great output. Suction and pressure system.
Fuels number 1 Nozzles number 1 Max. flow rate 40 to 80 l/min Hose distance 4 to 6 m
. .
1 oo 1 . 40 o 80 / o 4 o 6
ADAST MINOR
V-line 8991.6x3 8997.6x3
Výdejní stojan ADAST MINOR s tankovacím automatem je uren pro neveejný výdej pohonných látek. Mimo funkcí spojených s akceptací lokálních karet/ip pebírá i veškeré funkce elektronického poitadla výdejního stojanu.
Fuel dispenser ADAST MINOR with a payment terminal is intended for nonpublic fuel delivery. Besides functions connected with acceptance of local cards/chips it also takes over all distributor´s electronic counter functions.
T ADAST MINOR c . , / .
ADAST MINOR CARD
V-line 8991.683
Výdejní stojany ureny k výdeji zkapalnných uhlovodíkových plyn LPG do nádrí motorových vozidel.
Poet produkt 1 Poet výdejních pistolí 1 erpací výkon 30 a 40 l/min Dosah výdejní hadice 4 a 7 m
Fuel dispensers are determined for dispensing of liquefied propane-butane (LPG) – into the motor vehicle tanks and various transport mechanics.
Fuels number 1 Nozzles number 1 Max. flow rate 30 to 40 l/min Hose distance 4 to 7 m
- (LPG) .
1 oo 1 . 30 o 40 / o 4 o 7
ADAST MINOR LPG
V-line 8991.6x3/LPG
Vynikající pomr mezi výkonem a cenou. Výdejní stojan s hadicí na pruinovém závsu. Sací a tlakové provedení.
Poet produkt 1 a 2 Poet výdejních pistolí 1 a 2 erpací výkon 40 a 170 l/min Dosah výdejní hadice 4 a 6 m
Excellent rate operation / price. Fuel dispenser with a hose on the spring hanger. Suction and pressure system.
Fuels number 1 to 2 Nozzles number 1 to 2 Max. flow rate 40 to 170 l/min Hose distance 4 to 6 m
. o o o o. .
1 o 2 oo 1 o 2 . 40 o 170 / o 4 o 6
ADAST POPULAR
V-line 8995 8999
Vynikající pomr mezi výkonem a cenou. Výdejní stojan s hadicí na bonici. Sací a tlakové provedení.
Poet produkt 1 a 2 Poet výdejních pistolí 1 a 2 erpací výkon 40 a 170 l/min Dosah výdejní hadice 4 a 6 m
Excellent rate operation / price. Fuel dispenser with a hose on the dispenser side wall. Suction and pressure system.
Fuels number 1 to 2 Nozzles number 1 to 2 Max. flow rate 40 to 170 l/min Hose distance 4 to 6 m
. o o ooo . .
1 o 2 oo 1 o 2 . 40 o 170 / o 4 o 6
ADAST POPULAR Výdejní stojany urené k výdeji zkapalnných uhlovodíkových plyn LPG do nádrí motorových vozidel.
Poet produkt 1 a 2 Poet výdejních pistolí 1 a 4 erpací výkon 30 a 40 l/min Dosah výdejní hadice 4 a 7 m
Fuel dispensers are determined for dispensing of liquefied propane-butane (LPG) – into the motor vehicle tanks and various transport mechanics.
Fuels number 1 to 2 Nozzles number 1 to 4 Max. flow rate 30 to 40 l/min Hose distance 4 to 7 m
- (LPG) .
1 o 2 oo 1 o 4 . 30 o 40 / o 4 o 7
ADAST POPULAR LPG
Maximální efektivita a výkon. Výdejní stojan s voln zavšenými výdejními hadicemi. Sací a tlakové provedení.
Poet produkt 1 a 5 Poet výdejních pistolí 1 a 10 erpací výkon 40 a 170 l/min Dosah výdejní hadice 3,5 m
Maximum effectiveness and operation. Fuel dispenser with hanging hoses. Suction and pressure system.
Fuels number 1 to 5 Nozzles number 1 to 10 Max. flow rate 40 to 170 l/min Hose distance 3,5 m
. . .
1 o 5 oo 1 o 10 . 40 o 170 / o 3,5
ADAST MAJOR H
V-line 4601 4701
Výdejní stojan je uren pro výdej roztoku mooviny (AdBlue®) do nákladních automobil s dieselovým motorem.
Poet produkt 1 Poet výdejních pistolí 1 a 2 erpací výkon 40 l/min Dosah výdejní hadice 4,5 m
Fuel dispenser is used for distribution of urea solution (AdBlue) into trucks with diesel engines.
Fuels number 1 Nozzles number 1 to 2 Max. flow rate 40 l/min Hose distance 4,5 m
(AdBlue®) .
1 oo 1 o 2 . 40 / o 4,5
ADAST MAJOR AdBlue®
Speciální modul 8690/LPG pro plnní motorových vozidel LPG jednoduše pipojitelný k standardnímu výdejnímu stojanu V-line MAJOR.
Poet produkt 1 Poet výdejních pistolí 1 a 2 erpací výkon 30 a 40 l/min Dosah výdejní hadice 3,5 a 4,5 m
Special module V-line 8690/LPG for LPG filling of the vehicle tanks. The LPG module can be simply connected to the standard V-line MAJOR fuel dispenser.
Fuels number 1 Nozzles number 1 to 2 Max. flow rate 30 to 40 l/min Hose distance 3,5 to 4,5 m
V-line 8690/LPG LPG V-line MAJOR.
1 oo 1 o 2 . 30 o 40 / o 3,5 o 4,5
ADAST MAJOR LPG Výdejní stojan MAJOR CNG k plnní motorových vozidel CNG.
Poet produkt 1 Poet výdejních pistolí 1 a 4 erpací výkon 30 a 70 l/min Dosah výdejní hadice 3 a 5 m
MAJOR CNG fuel dispenser for filling of CNG motor vehicles.
Fuels number 1 Nozzles number 1 to 4 Max. flow rate 30 to 70 l/min Hose distance 3 to 5 m
MAJOR CNG (CNG) – CNG.
1 oo 1 o 4 . 30 o 70 / o 3 o 5
Výdejní stojan urený pro výdej rostlinných a minerálních olej s maximální dynamickou viskozitou do 1000 mPa.s. Ve speciálním provedení vytápný do prostedí s teplotou -30 a +60 °C. erpací výkon je 40 a 80 l/min. Sací a tlakové provedení.
Fuel dispenser designed for dispensing of vegetable and mineral oils with maximum dynamic viscosity of up to 1000 mPa.s with fl ow rate from 40 up to 80 l/min. In special version with rating in ambient temperature from -30 up to +60 °C. Suction and pressure system.
1000 .. 40 80 /. -30 +60 °C. .
ADAST MAJOR OIL
V-line 8990
V-line 8990
Maximální efektivita a výkon. Výdejní stojan s automatickým vtahováním hadic. Sací a tlakové provedení.
Poet produkt 1 a 5 Poet výdejních pistolí 1 a 10 erpací výkon 40 a 170 l/min Dosah výdejní hadice 4,5 m
Maximum effectiveness and operation. Fuel dispenser with hoses automatic winding. Suction and pressure system.
Fuels number 1 to 5 Nozzles number 1 to 10 Max. flow rate 40 to 170 l/min Hose distance 4,5 m
. . .
1 o 5 oo 1 o 10 . 40 o 170 / o 4,5
ADAST MAJOR R
V-line 4601 4701
V-line 4603 4703
V-line R
V-line H
Výdejní stojan pro plnní motorových vozidel CNG. Modul V-line 8690/CNG je jednoduše pipojitelný k standardnímu výdejnímu stojanu V-line MAJOR.
Poet produkt 1 Poet výdejních pistolí 1 a 4 erpací výkon 30 a 70 l/min Dosah výdejní hadice 3 a 5 m
MAJOR CNG fuel dispenser for filling of CNG motor vehicles. The CNG module V-line 8690/CNG can be simply connected to the standard V-line MAJOR fuel dispenser.
Fuels number 1 Nozzles number 1 to 4 Max. flow rate 30 to 70 l/min Hose distance 3 to 5 m
MAJOR CNG CNG. V-line 8690/CNG V-line AJOR.
1 oo 1 o 4 . 30 o 70 / o 3 o 5
ADAST MAJOR CNG
V-line R
V-line H
Výdejní stojan urený pro výdej rostlinných a minerálních olej s maximální dynamickou viskozitou do 1000 mPa.s. Sací a tlakové provedení.
Poet produkt 1 Poet výdejních pistolí 1 erpací výkon 40 a 80 l/min Dosah výdejní hadice 4 a 6 m
Fuel dispenser designed for dispensing of vegetable and mineral oils with maximum dynamic viscosity of up to 1000 mPa.s. Suction and pressure system.
Fuels number 1 Nozzles number 1 Max. flow rate 40 to 80 l/min Hose distance 4 to 6 m
, 1000 .. .
1 oo 1 . 40 o 80 / o 4 o 6
ADAST MINOR OIL
V ýrobní program

Více ne 20 000 variant výdejních stojan pohonných hmot Financování | Servis
More than 20 000 variants of fuel dispensers Financing | Service
20 000 |
A dast System
s, a.s. 6
1 F (+420) 516 519 102
[email protected] adastsystem
s.cz w
w w
.adastsystem s.cz

.
ADAST MAJOR CNG SLIMLINE
Hybridní výdejní stojan pro 2–6 produkt s 2–12 výdejními pistolemi, pro výdej kapalných paliv a CNG s erpacím výkonem 40 a 170 l/min., 30 a 70 kg/min. pro CNG.
Hybrid fuel dispenser for 2–6 products with 2–12 dispensing nozzles for dispensing of liquid fuels and CNG with pumping output of 40 to 170 l/min, 30 to 70 kg/min for CNG.
2–6 , 2–12 – , , 40–170 / CNG 30–70 k/.
ADAST MAJOR HYBRID CNG
Hybridní výdejní stojan pro výdej kapalných paliv a LPG.
Poet produkt 2 Poet výdejních pistolí 2 erpací výkon 40 a 80 l/min erpací výkon LPG 30 a 40 l/min Dosah výd. hadice 4–6 m / 4–7 m (LPG)
Hybrid fuel dispenser for dispensing of liquid fuels and LPG.
Fuels number 2 Nozzles number 2 Max. flow rate 40 to 80 l/min Max. flow rate LPG 30 to 40 l/min Hose distanc 4 to 6 m / 4 to 7 m (LPG)
, , LPG.
2 oo 2 . 40 o 80 / . LPG 30 o 40 / o 4 o 6 / 7 (LPG)
ADAST POPULAR HYBRID LPG
CAB – samoobsluné zaízení urené pro huštní pneumatik a vysávání interiér automobil.
CA – kompresor pro samoobsluné huštní pneumatik.
CB – samoobsluné zaízení urené pro vysávání interiér vozidel.
COMBI BOY Výdejní zaízení pro plnní motorových vozidel CNG.
Poet produkt 1 Poet výdejních pistolí 1 erpací výkon 30 a 70 l/min Dosah výdejní hadice 3,5 a 5 m
CNG dispensing equipment for filling of motor vehicles by CNG.
Fuels number 1 Nozzles number 1 Max. flow rate 30 to 70 l/min Hose distance 3,5 to 5 m
(CNG) – CNG.
1 oo 1 . 30 o 70 / o 3,5 o 5
ADAST 8664/CNG Výdejní zaízení urené pro výdej roztoku mooviny (AdBlue®) do nákladních automobil s dieselovým motorem.
Poet produkt 1 Poet výdejních pistolí 1 erpací výkon 40 l/min Dosah výdejní hadice 4 m
Dispensing equipment is used for distribution of urea solution (AdBlue®) into trucks with diesel engines.
Fuels number 1 Nozzles number 1 Max. flow rate 40 l/min Hose distance 4 m
(AdBlue®) .
1 oo 1 . 40 / o 4
ADAST 8664/AdBlue®
Kompaktní plnící stanice urená k plnní tlakových zásobník motorových vozidel stlaeným zemním plynem (CNG) procesem rychlého plnní. Plnící stanice me být variantn vybavena výdejním stojanem ADAST MAJOR CNG nebo integrovaným výdejním zaízením ADAST V-line 8664.xx/CNG.
Compact filling station designed for filling pressure tanks of motor vehicles by using compressed natural gas (CNG) and process of rapid filling. The filling station may alternatively be equipped with a dispenser ADAST MAJOR CNG or integrated dispensing unit ADAST V-line 8664.xx / CNG.
CNG . ADAST MAJOR CNG ADAST V-line 8664.xx/CNG.
ADAST COMPACT CNG
Kompaktní erpací stanice pro výdej roztoku mooviny (AdBlue®) pro motorová vozidla s dieslovým motorem. Kapacita nádre je 1 200–15 000 l. Výdej AdBlue® je zajištn po- mocí samostatného výdejního zaízení ADAST 8664/AdBlue® nebo výdejního stojanu ADAST MAJOR AdBlue®.
Compact pumping station for dispensing AdBlue® urea solution for motor vehicles with a diesel engine. Tank capacity is 1 200 up to 15 000 litres.Dispensing of AdBlue® is en- sured by means of a separate dispensing equipment ADAST 8664/AdBlue® or dispenser ADAST MAJOR AdBlue®.
AdBlue® . 1 200 15 000 . AdBlue® ADAST 8664/AdBlue® ADAST MAJOR AdBlue®.
AdBlue® SYSTEMS
Kompaktní erpací stanice LPG v plné míe zachovává mobilnost zaízení a vysokou provozní bezpenost. Maximální hmotnost nápln je 4 800 l LPG. Provozní teplota od -20 do + 40 °C. Výdej plynu je zajištn pomocí samostatného výdejního zaízení.
Compact LPG filling station fully preserves mobility equipment and high operational safety. Maximum filling mass is 4 800 l of LPG. Operating temperature from -20°C up to +40°C. Dispensing of gas is ensured by means of a separate dispensing equipment.
LPG . 4 800 , -20 +40°C. LPG MINOR POPULAR.
ADAST COMPACT LPG
Dvouplášová polyetylénová nádr s výdejním zaízením. Objem nádre 1 200 a 9 000 l. Vyhívání nádre, komplexní antikorozní provedení. Nádr 3 500 l (d x š x v): 2,2 x 2,85 x 1,98 m.
Double-walled polyethylene tank with dispensing unit. Tank capacity 1 200–9 000 liters. Heated tanks, comprehensive corrosion performance. Tank capacity 3 500 l – dimensions (LxWxH): 2,2 x 2,85 x 1,98 m.
. 1 200 9 000 . , . 3 500 – ( x x ): 2,2 x 2,85 x 1,98 .
BlueMaster
ADAST MAJOR
HYBRID AdBlue®
ADAST MAJOR HYBRID LPG Hybridní výdejní stojan pro 2–5 produkt s 2–10 výdejními pistolemi, pro výdej kapalných paliv a LPG s erpacím výkonem 40 a 170 l/min., 30 a 40 l/min. pro LPG.
Hybrid fuel dispenser for 2–5 products with 2–10 dispensing nozzles for dispensing of liquid fuels and LPG with pumping output of 40 to 170 l/min, 30 to 40 l/min for LPG.
2–5 , 2–10 – , , 40–170 / LPG 30–40 /.
Platební terminál integrovatelný do výdejních zaízení ADAST. Bezobsluný systém výdeje pro akceptaci jednotných karet distributora a lokálních karet (zákaznické karty).
Payment terminal can be integrated to Adast fuel dispenser. Automatic payment system with acceptance fleet cards of disributing companies and local cards (fleet cards provider).
ADAST. .
ADAMAT EMV Platební terminál integrovatelný do výdejních zaízení ADAST. Bezobsluný systém výdeje pro akceptaci bankovních platebních magnetických a ipových karet, tankovacích (fleet) karet a lokálních karet (zákaznické karty).
Payment terminal can be integrated to Adast fuel dispenser. OPT (outdoor payment terminal) accepting bank payment cards as magnetic, chip or contactless, fleet card and local cards (fleet cards).
ADAST. , fleet card .
COMBI BOY CA
CAB – self service working device designed for tire inflation and vacuum cleaning.
CA – self service working device designed for vacuum cleaning.
CB – self service working device designed for tire inflation.
CAB – - ,
CA – - ,
CB – - , COMBI BOY CB
COMBI BOY CAB
Kompaktní výdejní zaízení ke skladování a výdeji motorové nafty a bionafty, které umouje snadnou instalaci, jednoduchou obsluhu, údrbu, ekonomický provoz a provozní spolehlivost ve standardních i ve ztíených klimatických podmínkách. Objem 5 000 / 9 000 l .
The compact dispensing facilities for storage and dispensing of diesel oil and biodiesel, which allows an easy installation, simple operation, maintenance, economic operation and operational reliability in the standard and in extreme climatic conditions having a capacity of 5 000 / 9 000 l.
, , , . 5 000 / 9 000 .
ADAST COMPACT DIESEL 5000 / 9000 FM
Zaízení pro skladování a plnní AdBlue® s integrovanou plnící jednotku a systémem zatahování hadice. Kapacita 6 000 l. Rozmry (d x š x v): 3,37 x 1,2 x 2,5 m.
Equipment for storing and filling AdBlue® with integrated filling unit and a hose retraction system. Capacity of 6 000 l. Dimensions (LxWxH): 3,37 x 1,2 x 2,5 m.
AdBlue® . 6 000 . ( x x ): 3,37 x 1,2 x 2,5 .
Smart XL
Kompletní erpací stanice na AdBlue® v kompaktním provedení kterou je moné umístit i na refý – šíka pouze 1,2 m. Velikost nádre 4 000 l. Rozmry (d x š x v): 4,03 x 1,2 x 2,4 m.
Complete AdBlue filling stations in a compact design can be placed on the refuge – width is only 1.2 m. The size of the tank 4 000 l. Dimensions (LxWxH): 4.03 x 1.2 x 2.4 m.
AdBlue® 1,2 . 4 000 . ( x x ): 4,03 x 1,2 x 2,4 .
SlimLine Polyetylénová nádr s výdejním zaízením. Ideální pro místa s omezeným prostorem. Objem nádre 4 000 l. Rozmry (d x š x v): 3,9 x 1,15 x 2,34 m.
Polyethylene tank with dispensing unit. Ideal for locations with limited space. Tank capacity 4 000 l. Dimensions (LxWxH): 3.9 x 1.15 x 2.34 m.
. . 4 000 . ( x x ): 3,9 x 1,15 x 2,34 .
BlueMaster SLIM Kompaktní ešení výdeje AdBlue®, izolovaná nádoba Nox3000, vyhívání nádre a výdejního stojanu. Objem nádre 3 000 l. Rozmry (d x š x v): 3,315 x 0,985 x 2,2 m.
Compact solution AdBlue dispensing, insulated vessel Nox3000, heated tank and dispenser. Tank capacity 3 000 l. Dimensions (LxWxH) 3,315 x 0,985 x 2.2 m.
AdBlue®, Nox3000, . 3 000 . ( x x ): 3,315 x 0,985 x 2,2 .
Nox3000
Hybridní výdejní stojan pro 2–5 produkt s 2–10 výdejními pistolemi pro výdej motorové nafty a AdBlue® s erpacím výkonem 40 a 150 l/min, 40 l/min pro AdBlue®.
Hybrid fuel dispenser for 2–5 products with 2–10 dispensing nozzles for dispensing of diesel oil and AdBlue® with pumping output 40 to 150 l/min, 40 l/min for AdBlue®.