ains antihistaminice

Upload: chiper-zaharia-daniela

Post on 05-Jul-2018

241 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  1/50

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  2/50

  MEDICAŢIA ANTIALERGICĂ 

  • Tratamentul manifestărilor alergice include: 

   – Evitarea contactului cu alergenul,

   – Tratament antialergic specific – imunizare specifică (desensibilizare,hiposensibiizare),

   – Tratament nespecific pentru combaterea manifestărilor fiziopatologice întâlnite în alergii = Medicţie simptomatic patogenă. 

  Tratament antialergic specific – constă în identificarea alergenului şiadministrarea lui în doze crescute (s.c, oral, sublingual). 

  Frecvent se practică imunoterapia specifică (ITS) în manifestări alergicerespiratorii: rinită, astm), manifestări alergice oculare, alergie la venin deinsecte.

  Imunoterapia specifică necesită trusă de urgenţă anti şoc anafilactic. 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  3/50

  Tipuri de tratament antialergic specific

  • POLEN DE GRAMINEE  – comprimate sublingualeExtract de alergen din polen de graminee: golomăţ (Dactylis glomerata L.), viţelar ( Anthoxanthum odoratum L.), zâzanie

  (Lolium perenne L.), firuţă (Poa pratensis L.) şi timoftică (Phleum pratense L.) 100 IR* sau 300 IR* per compr. subling.* IR (indice de reactivitate).

  Ind: Tratamentul bolilor alergice de tip rinită şi conjunctivită, cauzate de polenul de graminee, la adulţi, adolescenţi şicopii > 5 ani.

  • VENOMENHAL ALBINA - pulb. liofil.+solv.pt.sol.inj.120 mcg. venin de albină.• VENOMENHAL VIESPE - Pulb.+solv.pt.sol.inj. 120 mcg. venin de viespe

  Ind icaţii  Tratarea alergiilor de tip imediat (IgE mediate) la veninul de viespe sau albină, testarea cutanată şi imunoterapiespecifică. Hiposensibilizare convenţională (clasică): Administrarea săptămânală a unei injecţii, cu creşterea lentă a dozei şi aconcentraţiei. Alegerea concentraţiei iniţiale se face în funcţie de gradul de sensibilizare a pacientului (stabilit prinanamneză şi testare cutanată).

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  4/50

  Tipuri de tratament antialergic specific

  • ALERGENI - ALYOSTAL PRICK - sol.testare cutanată 100 IR/ml.Ind icaţii  

   –  Detecţia prin testarea pe piele a alergiilor de tip I în clasificarea Coombs şi Gell, care se manifestă în principalprin rinite, conjunctivite, rino-conjunctivite, astm, cu caracteristici sezoniere sau perene.

   Administrare

  Testul prick constă în înţeparea pielii braţului cu un dispozitiv medical adecvat, de exemplu Stallerpoint, cu o picătură deextract de alergeni concentrat. Se recomandă a se efectua aceste teste în dublu exemplar pentru a nu risca rezultatefalse pozitiv. Rezultatul se obţine în aproximativ 20 minute. Testul este considerat pozitiv atunci când diametruldepăşeşte 3 mm. 

  Reacţiile de hipersensibilitate (clasificarea Gell şi Coombs):- reacţii de tip I: reacţii de anafilactice: astm bronşic alergic, febra de fân, urticarie, boala serului.- reacţii de tip II: reacţii de citotoxicitate mediate de anticorpi- reacţii de tip III: reacţiile de hipersensibilitate induse de complexele imune - reacţii de tip IV: reacţiile de hipersensibilitate întârziatã, mediate de limfocitele T: reacţia la tuberculinã, brucelinã,

  leprominã etc., dermatite de contact, reacţii de respingere a grefei.Reacţiile de tip I, II şi III sunt mediate de anticorpi, iar reacţiile de tip IV sunt mediate de celular.

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  5/50

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  6/50

   Antihistaminice H1

  • Cele mai mari cntităţi de histamină se găsesc în organele de şoc: piele, mucoasa tractuluirespirator, mucoasa gastro intestinală. 

  • Eliberarea din mastocite se face sub influenţa a diverşi factori:  – Fizici: căldură, frig, lumină solară etc.,  – Imunologici: citokine, anafilatoxine, reacţia antigen - anticorp, – Chimici- medicamente: morfina, dextrani, substanţe de contrast etc. 

  Efectele fiziologice ale histaminei apar prin activarea a 3 categorii de receptori histaminergici: H1, H2,

  H3.

  • Receptori H1:

  • Endoteliul vascular: vasodilataţie, creşterea permeabilităţii capilare; • Bronhii: bronhoconstricţie; 

  • Receptori H2:

  • Stimularea secreţiei gastrice; • Deprimarea mioardului;

  • Vasodilataţie; 

  • Receptori H3:

  • Receptori autoreglatori localizaţi în SNC, tract gastrointestinal, arbore pulmonar, aparat cardiovascular.

  Activarea lor induce down reglarea sintezei de histamină şi inhibiţia neurotransmisiei sinaptice. 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  7/50

  Antihistaminice H1 – blochează receptoriihistaminergici H1

  • Sunt medicamente asemănătoare structural cu histamina în privinţa catenei lateralealifatice

  N N

  CH2 CH2 NH2

  (C) 2 N 

  R1 

  R2 

  AR1 

  AR2 

   AR1; AR2 – nucleeheterociclice: piridină,

  piperidină, pirolidină, piperazină,fenotiazină, imidazol

  ANTAGONIŞTI H1 – STRUCTURĂ GENERALĂ 

  HISTAMINA

  X - - ESTE ATOM DE AZOT,

  CARBON, OXIGEN

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  8/50

  Antihistaminice H1 – clasificare după structura chimică 

  I. Etilendiamine (X = N):

  - CLOROPIRAMINA

  - MEPIRAMINA

  II. Etanolamine (X = O):

  - CLORFENOXAMINA

  - CLEMASTINAIII. Alchilamine (X = C):

  - FENIRAMINA

  - CLORFENIRAMINA

  IV. Fenotiazine (X = C situat pe nucleulfenotiazinic):

  - PROMETAZINA- ALIMEMAZINA

  - OXOMEMAZINA

  - MEQUITAZINA

  V. Piperazine:

  - MECLOZIN

  - CETRIZIN

  - LEVOCETRIZIN

  VI. Alte structuri:

  - BAMIPIN- LORATADINA

  - DESLORATADINA

  - AZELASTIN

  - EBASTIN

  - MIZOLASTIN

  - CIPROHEPTADINA

  - KETOTIFEN

  -DIFENHIDRAMINA

  - BILASTINA

  - LEVOCABASTINA

  - DIMETINDEN

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  9/50

  Antihistaminice H1 – acţiuni farmacodinamice 

  A. Blocarea receptorilor histaminergici H1, conduce la:

   – Antagonizarea efectelor histaminei la nivelul muşchilor netezi bronşilari şi de lanivel gastro intestinal.

   – NU sunt antagonizate în totalitate efectele cardiovasculare, deoarece la acest

  nivel se găsesc şi receptori histaminergici H2. B. Efecte proprii:

  B. Efecte anticolinergice: uscăciunea gurii, constipaţie, retenţie urinară, tulburări de vedere; 

  C. Efect anestezic local, apare prin blocarea canalelor de Na;

  D. Efect sedativ, intens la derivaţii de fenotiazine şi de etanolamină. Pentru derivaţii custructură piperazinică şi cu structuri diverse (generaţia a IIa), efetul sedativ nu esteevident.

  Din acest punct de vedere, antihistaminicele se pot grupa în: 

  - antihistaminice de noapte: fenotiazine şi etanolamine; 

  - antihistaminice de zi: loratadina, desloratadina, cetrizina, levocetrizina etc.

  C. Efect antivomitiv, util mai ales în răul de mişcare (prometazina). 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  10/50

  Antihistaminice H1 - farmacotoxicologie

  • Reacţiile adverse sunt efecte secundare:  – Efect sedativ: întâlnit mai ales la derivaţii de etanolamină (clemastina,

  clorfenoxamina), fenotiazine şi ciproheptadina; 

   – Tulburări gastro intestinale: scăderea apetitului, greaţă, vomă, diaree sauconstipaţie (efect prezent la derivaţii care au efecte anticolinergice:prometazina, mequitazina, meclozina);

   – Aritmii cardiace, sesizate mai ales în cazul asocierii cu inhibitori enzimatici ai

  CYP 3A4: eritromicina, claritromicina, itraconazol. Aceste efecte au fostsemnalate la terfenadină şi astemizol (retrase de pe piaţa farmaceutică). 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  11/50

  Antihistaminice H1- reprezentanţi Substanţa activă (DCI)  Farmacocinetică/farmacod

  inamie

  Indicaţii terapeutice  RA/CI

  ClemastinaAdulţi: oral 1 mg x 2/zi; i.msau i.v: 2 mg x 2/zi

  Acţiune prelungită: 8 –12 ore. Rinite alergice, urticarie,boala serului, eczeme, edemQuincke, manifestăripruriginoase.

  Hiposalivaţie, somnolenţă(mai ales dupăadministrarea injectabilă).

  Difenhidramina

  Adulţi: oral, 25 –50 mg de3 –4 ori/zi.

   Antihistaminic cu efecte

  anticolinergice şi sedativeasupra SNC. Antiemetic.

  Reacţii de hipersensibilitate:urticarie, angioedem, rinită,conjunctivită, tulburăricutanate pruriginoase.

  Greaţă, vomă. Rău demişcare (cu 30 minute înainte de călătorie), vertij.

  Efecte anticolinergic şisedative asupra SNC.

  Clorfeniramina

  Adulţi 1 comprimat de 2–3ori pe zi.

  Acţiune antihistaminicădurata 4 –6 ore, efect sedativmoderat.

  Aceleaşi indicaţii ca şiclorfenoxamina.

  Rareori sedare, somnolenţă,ameţeli care uneori potpersista a doua zi, dupăadministrare în searaprecedentă. 

  Prometazina

  Adulţi: oral, 25 mg x 2 – 3/zi

  Durată lungă de acţiune.  Rinite alergice, urticarie,boala serului, eczeme, edem

  Quincke, manifestăripruriginoase. Pentru

  acţiunile centrale medicaţiepreanestezică, în vomă,insomnie, anxietate.

  Sedare şi somnolenţă. Efect anticolinergic marcat.

  Poate induce icter colestatic,

  agranulocitoză 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  12/50

  Antihistaminice H1- reprezentanţi Substanţa activă (DCI)  Farmacocinetică/farmacodina

  mie

  Indicaţii terapeutice  RA/CI

  CetrizinaAdulţi: oral 5 - 10 mg/zi.Copii 2 – 5 ani: 2,5 mg x 2/zisau 5 mg/zi.

  Este metabolitul activ alhidroxizina. Rinite alergice aperiodice,coriză spastică nesezonieră,rinită periodică şi polinozediverse, afecţiuni dermatologicepruriginoase alergice,

  dermografism la rece,

  conjunctivită alergică, rinocon- junctivită cu prurit ocular.

  Uneori efect sedativ la dozeuzuale.

  Levocetrizina

  Adulţi şi copii > 12 ani: 5mg/zi.

  Enantiomer (R) al cetirizinei.

  Antagonist puternic şi selectiv al receptorilor H1 periferici

  (afinitate dublă pentru receptoriiH1 faţă de cetirizină).

  Similar cetrizinei. Uneori efect sedativ la doze

  uzuale.

  Loratadina

   Adulţ i 10 mg/zi, în priză unică,preferabil dimineaţa la miculdejun.. Copii 2 –12 ani sub 30kg, 5 mg/zi; peste 30 kg, 10

  mg/zi.

  Repede absorbit din tractul

  gastrointestinal. Trece în laptelematern, nu trece în LCRBiotransformare extensivă.Metabolit activ: descarboxi-etoxi

  loratadina cu t ½, 18 ore.

  Rinită sezonier 

  ă polinic

  ă, rinit

  ă 

  aperiodică, dermatoze alergice,angioedem acut.

  Nesedativ la doze uzuale,

  sedativ la doze mai mari.

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  13/50

  Antihistaminice H1- reprezentanţi Substanţa activă (DCI)  Farmacocinetică/farmacod

  inamie

  Indicaţii terapeutice  RA

  DesloratadinaAdulţi şi copii peste 12 ani:5 mg/zi, înainte sau dupămasă.

  Absorbţie bună digestivă, cupic seric la 3 ore. t½: 27 ore. Rinita alergică, urticarieidiopatică cronică.  -

  Fexofenadina

  Adulţi şi copii peste 12 ani:120 mg într -o priză zilnică,

   înaintea mesei în rinitaalergică şi 180 mg înurticarie.

  Este un metabolit activ al

  terfenadinei cu acţiunerapidă şi prelungită. Selectiv

  antiH1 periferic. Nu estesedativ, nici anticolinergic.

  Efectul antihistaminic apare

   în prima oră, este maxim la6 ore şi durează 24 ore. 

  Rinită alergică sezonieră,urticarie cronică. 

  -

  Bilastina

  Adulţi 20 mg x 2/zi Antagonist histaminic

  selectiv H1, fără efect

  sedativ, cu acţiune de lungădurată şi fără afinitate pentrureceptorii muscarinici.

  Tratamentul simptomatic al

  rinoconjunctivitei alergice

  sezoniere sau perene şi alurticariilor.

  Cefalee, astenie, mai rar

  tulburări digestive. Nu

  afectează capacitatea de aconduce autovehicule.

  Azelastina

  Spray nayal: 0,14 mg/doză Cp. 2 mg

  Durată lungă de acţiune: t½:22 ore. Formează unmetabolit major:

  desmetilazelastin, activ

  farmacologic (t½: 54 ore).

  Rinite alergice, urticarie. Modificarea gustului,

  somnolenţă. 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  14/50

  Antihistaminice H1- reprezentanţi Substanţa activă (DCI)  Farmacocinetică/farmacod

  inamie

  Indicaţii terapeutice  RA

  EbastinaAdulţi, oral 10 mg/zi  Absorbţie bună digestivă, t½ lung. Rinita alergică, urticarieidiopatică cronică.  Nu are efect sedativ.

  Levocabastina

  topic

   Antihistaminic H1.

  Spray nazal, colir 0,5 mg/ml.

  Rinită alergică sezonieră,urticarie cronică. 

  -

  Dimetinden (Fenistil)

  -Soluţie orală 0,1%; -Gel 0,1%

   Antagonist histaminic

  selectiv H.

  Dermatită de contact, prurit,urticarie, înţepături deinsecte.

  -

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  15/50

  Alte clase de medicamente active în afecţiunile alergice 

  • Hormoni glucocorticoizii  – au efecte: antiinflamator, antialergic, antilimfokinic.Reprezentanţi: prednison, prednisolon, triamcinolon, dexametazon, betametazon. 

  Indicaţii terapeutice: - status astmaticus

  - şoc anafilactic - edem Quincke

  - boala serului

  - dermatite alergice severe- boli autoimune

  • Inhibitoarele degranulării mastocitelor  Reprezentanţi: cromoglicat de sodiu, nedocromil, ketotifen Indicaţii terapeutice: 

  - astm alergic

  - topic în afecţiuni oculare, nazale şi alergice • Imunodepresive 

  Reprezentanţi: ciclofosfamida, ciclosporina Indicaţii terapeutice: 

  - boli autoimune

  - profilaxia rejetului de grefă 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  16/50

  Medicaţia antiinflamatoare 

  • Baze fiziopatologice

  Inflamaţia este o reacţie neurotropă, vasculară şi metabolică, declanşată de agenţi patogeniexterni sau de produşi de degradare proprii organismului. Cauze:

  - microbiologice: bacterii, virusuri;

  - imunologice;

  - chimice: substanţe iritante; Semne clinice: calor, rubor, tumor, dolor, functio laesa.

  Tipuri de inflamaţie:

  - inflamaţie acută - inflamaţie cronică 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  17/50

  Medicaţia antiinflamatoare 

  Inflamaţia acută - caracteristici 

  • tulburări metabolice  – constau în exacerbarea proceselor biochimice în focarulinflamator: glicoloza anaerobă, procese proteolitice, lipolitice, acumulare demetaboliţi acizi, apariţia mediatorilor inflamaţiei: serotonina, histamina, acetilcolina,bradikinina, kalidina, prostaglandine dar şi alte eicosanoide. 

  • tulburări vasculare  – arteriolodilataţie şi capilarodilataţie ce conduc la hiperemie

  (rubor) şi senzaţia de căldură locală (calor), urmată de extravazarea plasmei(tumor) şi durere (dolor). • procese morfologice şi respiratorii  – leucocitele neutrofile (iniţial) şi apoi

  limfocitele, monocitele şi fagocitele fagocitează microbii şi resturile celulare. Au loc şi procese de regenerare (care duc în final la vindecare completă sau la apariţia

  ţesutului de granulaţie) care constau în: - proliferarea ţesutului conjunctiv; - apariţia ţesutului de granulaţie; - neoformarea vaselor de sânge; 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  18/50

  Inflamaţia  – proces biologic de răspuns al organismului în faţa uneiagresiuni

  Factor fizic, chimic

  PG, LT, 5HT

   Afectare a vasului desânge 

  Microorganism

  Injurie ţesut 

  PMN

  PMN

  Creştepermeabilitateavasculară 

  Extravazare lichid

  Fagocitoză 

  Activare complementC3a C5a

  C3b

  Chemotaxie

  mastocite

  degranulare

  Histamina

  I. Recunoaşterea agresiunii 

  II. Eliberare autacoizi

  III. Răspuns imun 

  Ţesut 

   Apariţia la nivelul membranei celulare a endoteliului vaselor mici amoleculelor de adeziune intercelulară (ICAM) , molecule de adeziune

  endotelială a leucocitelor (ELAM) induse de citokine

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  19/50

  Inflamaţia 

  I. Recunoaşterea gresiunii: factori fizici, chimici, microbiologici etc. II. Eliberare de acutacoizi: prostaglandine, serotonină, cu efect

  vasodilatator. Activarea sistemului complement prin

  anafilatoxinele C3a C5a, duce la eliberarea de histamină (cuefect vasodilatator şi de creştere a permeabilităţii capilare) dinmastocite.

  III. Apariţia răspunsului imun. IV. Migrarea polimorfonucleatelor la locul inflamaţiei şi fagocitoza. 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  20/50

  Medicaţia antiinflamatoare 

  Inflamaţia cronică - caracteristici 

  • Vasodilataţia, creşterea permeabilităţii capilare şi procesele exudative sunt reduse,dar  predomină procesele proliferative. 

  Boli reumatice – tipuri:

  • Boli articulare şi viscerale cu caracter inflamator: reumatism articular acut (RAA),reumatism articular secundar infecţios, poliartrită reumatoidă (PAR), spondilităankilozantă (SA), sindrom Reiter. 

  • Boli reumatismale articulare cu caracter degenerativ: artroze.

  • Boli reumatismale abarticulare cu caracter inflamator sau degenerativ: mialgii,

  miozite, tendinite, tenosinovite.• Manifestări articulare de tip reumatic în alte boli: colagenoze, artrite alergice,

  poliartrita psoriazică etc. 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  21/50

  Medicaţia antiinflamatoare • Articulaţii - ansamblul elementelor care unesc între ele două sau

  mai multe extremităţ i osoase.

  • După gradul de mobilitate, se împart în: –  sinartroze, articulaţii fixe (oasele cutiei craniene şi oasele

  cutiei toracice);

   – diartroze, articulaţii mobile; 

  Diartrozele se clasifică în:

  - artrodii (articulaţii mobile)- amfiartroze (articulaţii semimobile).

  STRUCTURA ARTICULAŢIEI 

  Artrodiile se mai numesc şi articulaţii sinoviale şi sunt alcătuite din următoarele elemente:

  Cartilaj aricular  format din ţesut cartilaginos hialin, cu rol de amortizare a presiunii exercitate de greutatea corpului şi de protecţie a suprafeţelor articulare.

  Capsula articulară leagă capetele oaselor ca un maşon. Conţine ţ esut fibros şi estecaptuşită de membrana sinovială (membrană seroasă, bogat vascularizată şi inervată).

  Suprafeţe articulare sferice (capul humersului şi femurului), concave (cavitatea

  glenoidă a scapulei), în formă de mosor (trohleea humerusului). 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  22/50

  Medicaţia antiinflamatoare 

  Ligamentele articulare formaţiuni fibroase, întărescarticulaţia.

  Cavitatea articulară spaţiul virtual dintre capeteleoaselor unei articulaţii şi capsula articulară, caremenţin în contact suprafeţele articulare.

  Lichidul sinovial lubrifiant (dimină frecarea şifavorizeaza alunecarea).

  STRUCTURA ARTICULAŢIEI 

  Formaţiuni periarticulare Tendon – se află la ambele capete ale muşchilor şi facşlegătura între muşchi şi schelet (sunt alcătuite dinfibre groase şi rezistente.

  Ligament – leagă oasele unul de altul şi menţinarticulaţiile. 

  Bursa – sac subţire care conţine un lichid ce lubrefiază

  zona şi reduce frecarea între muşchi, tendoane şioase.

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  23/50

  Artroza

  •  Artrozele (reumatism degenerativ, osteoartrita sau artrite deformante) se caracterizeazămorfopatologic prin leziuni regresive degenerative ale cartilajului hialin articular, cuinteresarea osului subcondral, sinovialei şi ţesuturilor moi.

  • Din punct de vedere clinic se manifestă prin dureri, deformări şi limitarea mişcărilor

  articulaţiilor  respective.

  •  Artrozele afectează articulaţiile mobile (diartroze) şi pot fi mono- sau poliarticulare.

   În artroză apare o subţiere, o“scămoşare”  a cartilajului care îşi pierdeomogenitatea şi devine friabil, ducând la formareade fisuri şi ulceraţii.

  Medicaţia antiinflamatoare - patologie

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  24/50

  Medicaţia antiinflamatoare - patologie

  • Artrita reumatoidă (poliartrita reumatoidă): 

   – afecţiune articular ă inflamatorie cronică, invalidantă, deoarece induce dureri la nivelularticulaţ iilor şi deformarea lor; – debutează frecvent prin prinderea simetrică a articulaţ iilor mici, de la mâini, însoţită de

  redoare articular ă matinală, modificări radiologice, febr ă, anemie; – ulterior, fenomenele inflamatorii progresează şi la fiecare puseu se prind noi articulaţ ii; – poate fi declanşatã de complexe imune circulante care se fixeazã în articulaţii; – apar leziuni distructive la nivelul tuturor elementelor articulare: sinoviala, capsula,

  cartilaje, epifize osoase, formaţiuni periarticulare: muşchi, tendoane. Debutul este la nivelul sinovialei care devine granuloasă, burjonează (înmugureşte) şi

  prinde cartilajul articular pe care-l distruge. În locul cartilajului articular se formeazăţesut fibros care face ca cele două suprafeţe osoase să adere. Duce la ankiloză. 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  25/50

  Medicaţia antiinflamatoare - patologie

  • Forme clinice de artrită reumatoidă:  – Sindrom Felty – asociat cu splenomegalie, leucopenie, adenopatie, pigmentarea

  brună a feţei şi extremităţilor. 

   – Boala Chauffard – Still (apare între 2 – 6 ani) şi se caracterizează prin: • Artrite

  • Splenomegalie

  • Poliadenopatie

  • Alterarea stării generale 

   – Sindrom Fiessinger – Leroy (determinat de infecţie dizenterică), caracterizat prin

  triada: uretrită, conjunctivită, artrită.  – Sindromul Gougerot – Sjogren – simptome de poliaertrită reumatoidă la care se

  adaugă şi fenomene oculare: keratoconjunctivită uscată şi salivare (atrofiaglandelor salivare) cu uscăciunea gurii. 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  26/50

  •Absenţa facorului reumatoid. 

  •Absenţa nodulilor subcutanaţi. 

  •Gena HLA-B27  –  în 1960 s-a găsit o corelaţie între această genă şi spondiloartropatii (90% dinpacienţii cu SA au gena HLA- B27; 7% dinpopulaţie are această genă);

  Spondilita anchilozantă, sindromul Reiter, artropatiile reactive, artropatia psoriazică,

  boala Wipple, sindromul Behcet, sunt “Spondilartropatii seronegative” 

  Spondilita anchilozantă (denumirea grecească a bolii: “spondilos” =vertebră;  “anchilos” =strâmb)

  Boală inflamatoare cronică ce afectează predominant coloana vertebrală, procesul inflamatordebutând frecvent la nivelul articulaţilor sacroiliace şi progresând ascendent. 

  Medicaţia antiinflamatoare - patologie

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  27/50

  Medicaţia antiinflamatoare – clasificare - după criteriul terapeutic 

  • Antiinflamatoare cu efect imediat  - au acţiune simptomatic patogenă: diminuă sau înlătură unele dintre simptomele şi semnele inflamaţiei în bolile reumatice cronice, darnu modifică evoluţia procesului patologic: 

   – AINS inhibitoare COX1/COX2 

   –  Antiinflamatoare glucocorticosteroizi - inhibitoare ale fosfolipazei A2 (PLA2),

  imunosupresive 

  • Antireumatice cu acţiune lentă şi de lungă durată 

  DMARD (Disease-modifying antirheumatic drugs)  - sunt utilizate ca terapie

  “modificatoare  a bolii”   în  PAR. Influenţează  componentele patogenice şi 

  modifică evoluţia procesului reumatic. Efectul apare lent şi persistă  luni sauani după  întreruperea tratamentului. Clasificare:

  A. Terapia remisivă clasicăB. Terapia biologică

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  28/50

  Antiinflamatoare nesteroidiene  – clasificare după structurăchimică, mecanism de acţiune 

  I. Inhibitori neselectivi COX1/COX2  – după strutura chimică:  A. DERIVAŢI DE ACIZI CARBOXILICI: 1. Derivaţi de acid salicilic: 

  - ACID ACETILSALICILIC

  - DIFLUNISAL

  - BENORILAT

  2. Derivaţi de acid acetic:- derivaţi de acid fenilacetic:

  - DICLOFENAC

  - ALCLOFENAC

  - ACEMETACIN

  - ACECLOFENAC- derivaţi de acizi carboxilici şi heterociclici acetici: - INDOMETACIN

  - SULINDAC

  - TOLMETIN

  - LONAZOLAC

  - KETOROLAC

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  29/50

  Antiinflamatoare nesteroidiene  – clasificare după structură chimică,mecanism de acţiune 

  3. Derivaţi de acid propionic: - IBUPROFEN

  - NAPROXEN- KETOPROFEN

  - DEXKETOPROFEN

  - OXAPROZIN

  4. Derivaţi de acid fenamic:- ACID MEFENAMIC

  - ACID ETOFENAMIC

  - ACID FLUFENAMIC- ACID MECLOFENAMIC

  - ACID NIFLUMIC

  - ACID TOLFENAMIC

  B. DERIVAŢI DE ACIZI ENOLICI  

  1. Derivaţi pirazolonici:- FENILBUTAZONA

  2. Oxicami:

  - PIROXICAM

  - TENOXICAM

  - LORNOXICAM

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  30/50

  Antiinflamatoare nesteroidiene  – clasificare după structură chimică,mecanism de acţiune 

  II. Inhibitori selectivi COX2  – după strutura chimică: 

  1. Oxicami :

  - MELOXICAM

  2. Coxibe:

  - CELECOXIB

  - VALDECOXIB

  - PARECOXIB

  - ETORICOXIB

  3. Structuri diverse:- ETODOLAC

  - NIMESULID

  - NABUMETONA

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  31/50

  Antiinflamatoare nesteroidiene  – acţiuni farmacodinamice 

  Mecanism de acţiune: – Inhibă cele două izoforme ale ciclooxigenazei:

  •  COX-1 (constitutivă) prezentă în majoritatea ţesuturilor; • COX-2 constitutivă în rinichi şi creier şi inductibilă în ovar, uter, cartilaj, oase şi în

  inflamaţii.Inhibiţia COX-1 duce la:

  - scăderea  sintezei de tromboxan  în  plachetele sanguine cu apariţia  efectuluiantiagregant plachetar;

  - scăderea  formării  prostaglandinelor la nivelul mucoasei gastrice şi  apariţia efectului ulcerigen;Inhibiţia  COX-2  scade sinteza prostaciclinei  în  endoteliu şi  poate avea efect

  protrombotic.

  Acţiunea antiinflamatoare (mai redusă faţă de antiinflamatoarele steroidiene), variazăca intensitate între substanţe.

  Alte acţiuni: • analgezică (comparabilă cu cea a acidului acetilsalicilic sau a paracetamolului),• antipiretică,• antiagregantă plachetară (acid acetilsalicilic, indometacin, fenilbutazonă etc.),• inhibarea contracţiilor uterine (acid acetilsalicilic, indometacină, fenilbutazonă), • favorizarea închiderii canalului arterial la nou-născut (indometacin), • inhibarea spermatogenezei cu reducerea fertilităţii (mai ales acid acetilsalicilic).

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  32/50

   ACID ARAHIDONIC

  PGE2

  COX – 1(constitutivă) 

  COX – 2

  PGI2

  RolFiziologic

  RolPatologic

  • Secreţie de renină 

  • Funcţiareproductivăfeminină 

  • Metabolism osos

  • Protecţie vasculară 

  • Durere

  • Inflamaţie 

  • Febră 

  • Ischemie

  • Boala Alzheimer

  • Cancer

  Secreţie de

  mucus gastric Vasodilataţierenală,inhibiţiareabsorbţiei Na 

  TXA2PGF2

  Efectocitocic

   Antiagregantplachetar

   AINS, AIS  – Efecte Farmacologice vs. Efecte Adverse

  Inhibiţie AINS COX -2

  Efecte terapeutice:

   Analgezic, antiinflamator,

   Antipiretic, cancer

  Inhibiţie AINS COX -1

  Reacţii adverse – accidentetrombotice

  Proagregantplachetar

  Bronhoconstrictor

  LT (SRSA)

  Fosfolipide

  membranarePL A2

  AISGlucocorticosteroizi

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  33/50

  Antiinflamatoare nesteroidiene  – reacţii adverse 

  1. RA digestive:

  - disconfort gastric, greaţă, vomă, diaree,- ulcer gastroduodenal, hemoragie digestivă, perforaţie,

  Reacţiile adverse digestive sunt datorate inhibării sintezei de PGE2 care secretă

  mucus protector la nivel gastric.

  • Din punct de vedere al toxicităţii gastrointestinale se pot subclasifica în:  

   –  AINS cu risc crescut: fenilbutazona, indometacin, piroxicam

   –  AINS cu risc mediu: naproxen, ketoprofen, diclofenac

   –  AINS cu risc redus: ibuprofen, inhibitori selectivi COX2

  2. RA hematologice: trombocitopenie, anemie hemolitică la deficienţi în G6PD, agranulocitoză Pentru coxibe a fost semnalat riscul protrombotic  (acest efect a fost semnalat prima oară la

  rofecoxib care a fost retras de pe piaţa farmaceutică). 

   AINS inhibă agregarea plachetară, ceea ce poate creşte riscul de sângerare la pacienţi trataţi

  concomitent cu anticoagulante (acenocumarol, warfarina, heparina sau heparine fracţionate) saucu antiagregante plachetare.

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  34/50

  Antiinflamatoare nesteroidiene  – reacţii adverse 

  3. RA renale  - prin inhibiţia neselectivă a COX, AINS inhibă sinteza prostaglandinelorrenale, responsabile de efectul vasodilatator la acest nivel. La nivel renal AINSproduc:

  - scăderea fluxului sanguin renal cu scăderea ratei filtrării glomerulare, - retenție hidrosalină,- nefrită tubulo-interstițială acută,

  - necroză papilară acută,- nefropatie,

  - insuficienţă renală acută (IRA) raportată pentru administrarea parenterală a ketorolac.  

  4. RA cardiovasculare - creşterea tensiunii arteriale apare prin inhibarea sintezeiprostaglandinelor vasodilatatoare renale, consecinţa inhibiţiei COX constitutive

  (AINS scad efectul diureticelor şi al antihipertensivelor prin retenţia hidrosalină) 

  5. RA hepatice - creşterea transaminazelor serice şi apariţia hepatitei în special în primeletrei luni de terapie şi este evidentă la pacienţi cu antecedente de ciroză sau hepatită.Acest fenomen a fost evidenţiat în special pentru nimesulid. 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  35/50

  Antiinflamatoare nesteroidiene  – reacţii adverse 

  6. RA la nivelul aparatului respirator  produc bronhoconstricție însoţită sau nu de agravarea unui

  astm bronșic (acest efect apare prin biotransformarea predominantă a acidului arahidonic pecalea lipooxigenazei, cu formarea consecutivă a leucotrienelor implicate în patogeniaastmului bronșic).

  7. RA de tip anafilactic (erupții cutanate, bronhospasm, edem Quinke, colaps hemodinamic)induse de AINS. Acestea sunt mai frecvente la astmatici şi la indivizi cu teren atopic (prezintăfrecvent: eczeme, urticarie, conjunctivită, dermatită de contact, rinită sau alte fenomenealergice).

  8. Infertilitate masculină (prin afectarea motilității spermatozoizilor). 

  9. Pentru aspirină a fost evidenţiat sindromul de intoleranță la aspirină: triada Samter-Vidal(cuprinde: polipoză nazală, rinosinuzită cronică, astm bronșic). 

  De asemeni, poate produce sindrom Reye la copii (4 ani) în cadrul infecţiilor virale.  

  10. Apariţia accidentelor tromboembolice, evidenţiate la inhibitorii selectivi COX2 din clasacoxibilor (rofecoxib, valdecoxib, parecoxib, celecoxib, rofecoxib). Acest efect aparedeoarece, în urma inhibării selective a COX2, scade sinteza prostaciclinei (PGI2) la nivelulendoteliului vascular. PGI2 este principalul autacoid cu efect antiagregant plachetar.

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  36/50

  AINS – avertizări EMA 

  • Pentru piroxicam a fost semnalat riscul mare de inducere a reacţiilor adversegastrointestinale (ulcer) şi a reacţiilor adverse cutanate. În urma acestor precizări s-arestricţionat utilizarea piroxicamului la o durată de 14 zile, urmată de reevaluarea terapiei.Doza maximă utilizată recomandată este de 20 mg/zi. 

  • La nimesulid a fost semnalată afectarea hepatică iar prescrierea lui se recomandă doar în

  tratamentul durerilor acute sau al dismenoreei (medicament de a doua linie), cu o duratămaximă a tratamentului de 14 zile. 

  • Pentru clasa inhibitorilor selectivi COX2 s-au precizat evenimentele adverse tromboemboliceiar în 2011 a fost emisă avertizarea EMA care precizează că pacienţii, care utilizează petermen lung celecoxib, prezintă risc mare de evenimente tromboembolice. 

  •  În iunie 2013, EMA a făcut precizarea că şi pentru diclofenac există un risc (relativ scăzut)de inducere a evenimentelor tromboembolici, datorat inhibiţiei COX2. 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  37/50

  AINS – indicaţii terapeutice 

  • Tratamente de durată în reumatisme inflamatorii cronice:poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, artroze dureroase.

  • Tratamente de scurtă durată sau în perioade de acutizare  înartroze, tendinite, tenosinovite, lumbago, dureri şi inflamaţii post-traumatice.

  • Tratamente în afara afecţiunilor reumatismale:• angine,

  • otite

  • colică renală • hemoroizi,

  • dismenoree,• afecţiuni stomatologice,• persistenţa canalului arterial la nou-născut, • eritem nodos (indometacin, naproxen),

  • dureri datorate metastazelor osoase.

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  38/50

  AINS – reprezentanţi 

  Aspirina (acid acetilsalicilic) 

  • efect analgezic, antipiretic și

  antiinflamator moderat• ca antiinflamator: 2-4 g/zi po.

  • Inhibitor neselectiv COX.

  • RA - comune AINS.

  • Contraindicații: boală ulceroasă activă,astm bronșic, copii sub 6 ani cu infecțiivirale (risc de sindrom Reye), gravide în

  ultima parte a sarcinii (risc de închidereprematură a canalului arterial șihemoragii), alergie la salicilați,insuficiență hepatică, insuficiență renală. 

  Indometacin

  • Cel mai puternic inhibitor al COX,

  acționează atât central cât și periferic • Indicații: boală artrozică, spondilită

  anchilozantă, poliartrită reumatoidă,artrită gutoasă 

  • Oral, 50 –200 mg/zi în 3 prize, dupămese. Intrarectal 100 mg de 1 –2 ori/zi.

  Doza orală + rectală maximă 150–200mg/zi.

  Diclofenac

  • Inhibitor al COX1/2 cu efect

  antiinflamator, analgezic, antipiretic.

  • Indicaţii: PAR, artroze, criza de gută,dureri după extracţii dentare, inflamaţii însfera genitală. 

  • Oral, 50 –200 mg/zi. Intrarectal 100 mg de1 –2 ori/zi. Doza maximă 150–200mg/zi.

  Acemetacin

  • Indicații: artrita acută (inclusiv crize degută); artrita cronică, spondilitaanchilozantă, tumefieri dureroase sauinflamaţii în urma unor leziuni, dupăintervenţii chirurgicale. 

  • Oral, 90 -180 mg/zi

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  39/50

  AINS – reprezentanţi 

  Etodolac

  •  Antiinflamator, analgezic, antipiretic, inhibitor al

  agregării plachetare. • Adulţi şi copii peste 15 ani: 200 mg × 2/zi.

  Fenilbutazona

  • Puseu acut reumatism abarticular (periartrită,tendinită, bursită) şi radiculalgii severe – sub 7 zile;spondilartrită anchilopoietică, sindrom Reiter – Fiessinger – Leroy şi reumatism psoriazic; criza degută. 

  • Puseu acut: 1 supoz. de 2 –3 ori/zi, de 1 –2 zile, apoi 1supoz./zi 5 –6 zile. Spondilartrita anchilopoietică: 1

  supoz./zi. Criza de gută: 2 supoz., apoi 1 supoz./6 ore, în maxim 3 zile tratament. 

  Ibuprofen

  • Acţiune antiinflamatoare mai redusă faţăde indometacin, dar cu toleranţă digestivăsuperioară. Acţiune analgezică egală cuparacetamol. Util în pediatrie. Inactiv înspondilita ankilozantă. 

  • Indicaţii:  – Reumatism articular şi extraarticular  

   –  Afecţiuni ortopedice: entorse, luxaţii   – Inflamaţii în sfera ORL, stomatologie 

  • Prec. La copii cu diaree este contraindicat

  ibuprofen ca antipiretic din cauza riscului

  de insuf icienţă renală acută. • Maximum 2,4 g/zi (administrare la 8 ore).

  Oxaprozin

   În artrita reumatoidă şi spondilita anchilozantă, 1200 mg o

  dată/zi sau 1200 mg dimineaţa şi 600 mg seara. Înosteoartrită, 600–1200 mg o dată/zi. În puseu acut de gută, 1200 mg dimineaţa şi 600 mg seara. 

  Ketoprofen

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  40/50

  AINS – reprezentanţi 

  Piroxicam

  • Efecte intense, comparabile cu indometacină înpoliartrită reumatoidă. Acţiune de durată (o doză/zi).Iniţial 20 mg/zi, după masă, 7 –10 zile.

  Tenoxicam

  • Oral, i.m., i.v. 10 –20 mg/zi, într -o priză.

  • Inhibă izoenzimele COX1/2. Stabilizeazămembrana lipozomale in vitro şi in vivo. Areefect inhibitor asupra sintezei leucotrienelor.

  Prezintă şi efect antibradikininic. Acţiuneaantipiretică este datorată inhibiţiei sintezei

  prostaglandinelor la nivel hipotalamic.• Indicaţii: • Tratamentul durerii şi al inflamaţiei în bolile

  inflamatorii articulare şi abarticulare: artritareumatoidă, spondilartrite seronegative(spondilita anchilozantă, artrita psoriazică,

  artrita reactivă ce apare în urma infecțiilor),guta, pseudoguta, artroza, reumatismextraarticular inclusiv tendinite, bursite,

  capsulite la nivelul articulației umărului)• Tratamentul durerii:

   – dureri post-traumatice

   – dureri post-operatorii (după intervențiilechirurgicale); – dismenoree;

   – metastaze osoase cu durere intensă. Oral 150 –200 mg/zi, în 2–4 prize.

  Intrarectal 100 mg seara.

  Inj. 100 –200, în 2 prize, cure scurte (2–3zile

  Celecoxib

  • Absorbţie digestivă crescută; alimentele îi scad absorbţia. 

  • Biotransformare hepatică intensă (>95%).În insuficienţăhepatică se reduce doza la jumătate. 

  • Css se atinge în 5 zile. • Artroză: 200 mg/zi, în 1–2 prize. La nevoie 200 mg× 2/zi.

  Poliartrită reumatoidă: 200–400 mg/zi, în 1–2 prize. Doza maximă 400 mg/zi. Vârstnici: 200 mg/zi. 

  INHIBITORI SELECTIVI COX2

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  41/50

  AINS – reprezentanţi Parecoxib

  •După inj

  ectare este hidrolizat enzimatic în

  ficat cuformare de valdecoxib, activ farmacodinamic. Cssdupă 4 zile, la 2 administrări zilnice.

  • Precursor al valdecoxib-ului, inhibitor COX-2.

  • Indicaţii: Tratament pe termen scurt al durerii post-operatorii.

  • Posologie: 40 mg i.v. în bolus sau i.m. profund, într -osingură doză.

  INHIBITORI SELECTIVI COX2

  Valdecoxib

  Tratament simptomatic al osteoartritei şi poliartriteireumatoide (10 mg/zi, maxim 20 mg/zi). Dismenoreeprimară (40 mg/zi, la nevoie).

  Etoricoxib

  • Bine absorbit din tubul digestiv. Metabolizare înproporţie mare.

  • Inhibitor selectiv al COX –2, cu efect antiinflamator şianalgezic.• Ind. Boală artrozică (60 mg o dată/zi), poliartrită

  reumatoidă (90 mg o dată/zi), durere şi inflamaţie înartrita gutoasă acută (120 mg o dată/zi).

  Meloxicam

  La doze repetate picul seric se realizează în 4–5 ore.Absorbţia este puţin influenţată de alimente.Biotransformare în ficat în doi metaboliţi inactivi.

  • Inhibă COX-2 mai intens decât COX-1 in vitro şi nu

  interferă cu agregarea trombocitelor. • Ind. Osteoartrită, artrită reumatoidă, spondilităankilopoetică. 

  • Oral, iniţial 7,5 mg o dată/zi. Se poate creşte la 15mg. 

  Nimesulid

  • Inhibitor selectiv al Cox-2, cu acţiune antiinflamatoare,analgezică, antipiretică. Inactivează radicalii liberi. 

  • Ind. Inflamaţii articulare şi ale ţesuturilor moi. Dureripostoperatorii şi posttraumatice. Febră şi dureri îninflamaţii acute ale căilor respiratorii superioare, gurii,aparatului excretor. Dureri menstruale. Toxic hepatic.

  • Oral, adulţi şi copii peste 12 ani, 100–200 mg de 2 ori/zi. 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  42/50

  ANTIREUMATICE (DMARD)  – clasificare - după mecanismul de acţiune: 

  A. Terapia remisivă clasică:

  a. Imunosupresive- Metotrexat

  - Ciclosporina

  - Azatioprina

  b. Inhibitori ai dihidroorotat dehidrogenaza: 

  - Leflunomida 

  c. Săruri de aur  - Aurotiomalat de sodiu- Auranofin

  d. Antimalarice de sinteză:- Clorochina

  - Hidroxiclorochina 

  e. Antiinflamatoare intestinale: - Sulfasalazina 

  f. Inhibitoare directe ale funcţiei limfocitelor T(derivaţi tiolici): - Penicilamina

  B. Terapia biologică 

  a. Blocanţi ai TNFα :

  - Infliximab- Adalimumab

  - Etanercept

  - Golimumab

  - Certolizumab pegol  

  b. Blocanţi ai şi IL6:- Tocilizumab 

  b. Terapia anti CD20:

  - Rituximab 

  Macrofage Fibroblast Limfocite B activate Limfocite T activate

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  43/50

  Macrofage Fibroblast Limfocite B activate Limfocite T activate

  IL1 IL6 TNFα 

  Celulă purtătoarede antigen

  Antigen

  PR este rezultatul unei activări inadecvate la nivel sinovial  atât a celulelor proprii, cât şi a celormigrate de la nivel sanguin. 

  Citokinele proinflamatoare conduc la distugerea tisulară. 

  CASCADA INFLAMAŢIEI ÎNPOLIARTRITA REUMATOIDĂ 

  ANTIREUMATICEM t t t

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  44/50

  ANTIREUMATICEMetotrexat• antagonist al acidului folic, citotoxic.

  • Inhibă competitiv enzimei dihidrofolat-reductaza,inhibând astfel sinteza de ADN.

  Indicaţii:

  •  Poliartrită reumatoidă activă, la pacienţi adulţi.• Forme severe poliartritice ale artritei idiopatice juvenile active când răspunsul la antiinflamatoarenesteroidiene (AINS) a fost inadecvat,

  • Forme severe, recalcitrante şi dezabilitante depsoriazis, care nu răspund adecvat la alte forme detratament cum ar fi fototerapia, PUVA sau retinoizii.

  •  Artrita psoriazică severă la adulţi.• Se efectuează o doză test iniţială. Doza iniţială este

  7,5 mg/săptămână. Se poate creşte cu 2,5 mg pesăptămână. Nu se depăşesc 25 mg/săptămână.

  • !!!La doze de 20 mg/săptămână apar reacţii adverse, în special supresia măduvei osoase. Răspunsul latratament apare după aproximativ 4-8 săptămâni.După obţinerea rezultatelor terapeutice se reducetreptat doza până la doza minimă de întreţinere.

  Efecte adverse:

   mielosupresie

   tulburări digestive: greţuri, vărsături, ulceraţii alemucoaselor;

   neurotoxicitate: tulburări spastice ale membrelor,encefalopatii;

   efecte teratogene şi mutagene. 

  Mecanism de actiune: analog al acidului folic ceinhibă competitiv dihidrofolat reductaza.

   Împiedică transformarea acidului dihidrofolic (FH2) în acid tetrahidrofolic (FH4).Astfel inhibă sinteza nucleotizilor pirimidinicişi respectiv sinteza de AND.

  Acid folinic Dihidrofolat reductaza

  Timidilat

  sintetaza

  Deoxiuridin monofosfat Deoxitimidin monofosfat

  ADN

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  45/50

  ANTIREUMATICE

  Leflunomida• Derivat de izoxazol care inhibă sinteza pirimidinei Indicaţii:•  Poliartrită reumatoidă activă, la pacienţi adulţi, 100

  mg/zi timp de 3 zile, apoi tratament de întreţinere 10 – 20 mg/zi.

  RA: - creştere uşoară a tensiunii arteriale - diaree, greţuri, vărsături, ulceraţii ale mucoaseibucale, dureri abdominale, ameţeli, parestezii,manifestări alergice. 

   Împiedică activarea limfocitelor T prin inhibiţiadihidroorotat dehidrogenaza

  ACTIVAREA LIMFOCITELOR T

  DIHIDROOROTATDEHIDROGENAZA

  SINTEZĂ PIRIMIDINE 

  SINTEZĂ ADN, ARN 

  PROLIFERARE LIMFOCITE

  LEFLUNOMIDA

  TERIFLUNOMIDA

  Metabolit activ

  ANTIREUMATICECiclosporina

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  46/50

  ANTIREUMATICE

  Penicilamina

  • Inhibă direct funcţia limfocitelor T • Indicată în PAR, cu efect maxim după 4

   – 6 luni de tratament.• RA numeroase:

   –  Alergice

   – Hematologice: trombocitopenie,

  agranulocitoză  – Miastenie

   – Polimiozită  – Efect teratogen

  • Inhibă transcripţia genică a unor citokine: IL2, IL3, IFNγ,produse de celulele T ca urmare a activării prin antigen. 

  • Indicaţii: PAR severă care nu a răspuns la metotrexat. • RA numeroase:

   – Nefrotoxicitate – Disfuncţie hepatică  – Hiperglicemie

   – Hiperlipemie

   – Osteoporoză

  Sulfasalazina

  •  În colon se desface în acid 5 amino salicilic (mesalazina) şi sulfapiridină. • Efectul antireumatic este atribuit mesalazinei care inhibă activarea

  celulelor T.

  • Ameliorări clinice apar după 1 – 3 luni de tratament.

  • RA:- Greaţă, scăderea apetitului  – Cefalee

   – Erupţii cutanate  – Efecte adverse sanguine şi hepatice (necesită control periodic)Indicaţii: PAR, PAR juvenilă, spondilita ankilopoetică (0,5 g/zi iniţial; se

  creşte treptat la maxim 3 g/zi, fracţionat. 

  ÎTERAPIA BIOLOGICĂ ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  47/50

  Macrofage Fibroblast Limfocite B activate Limfocite T activate

  IL1IL6 TNFα 

  Celulă purtătoarede antigen

  Antigen

  Anti receptori TNFα:

  -INFLIXIMAB-ETANERCEPT

  -CERTOLIZUMAB

  -GOLIMUMAB

  Anti IL6:- TOCILIZUMAB 

  Anti IL1:

  - ANAKINRA 

   Împiedicarea activării limfocitelor T:

  - ABATACEPT 

  TERAPIA BIOLOGICĂ ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ 

  Există 4 tipuri de anticorpi monoclonali: animal (cel mai frecvent murin), himeric, umanizat,

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  48/50

  uman

   Animal Himeric Umanizat Uman

  ADN de şoarece care codifică porţiunea de legare a Acmonoclonal, fuzat cu ADN uman producător de Ac – Ac parţialimurini sau umanizaţi, ambele lanţuri sunt umanizate şi auregiunile determinante de complementaritate (CDR) ale

  domeniului variabil de origine străină, restul fiind de origineumană. 

  2 tehnici:

  -Ac generaţi pe culturi de macrofage sau E coli  – clonarea segmentelor genice de Ig cu uşoare diferenţe în secvenţa de aminoacizi – crearea unor “librării fagice”de Ac.

  -Şoareci modificaţi genetic pentru a produce Ac umani 

  Ambele lanţuri de legare ale Acsunt de origine murină 

  !!!La om are loc producerea de Ac antimurini

  Ambele lanţuri conţin un domeniu variabil străin: dealtă specie decât umană sau sintetic, legat de oregiune constantă de origine umană 

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  49/50

  Tipuri de Ac monoclonali folosiţi în bolile reumatice 

  Ac monoclonali himerici (uman – murin) – terminaţia “ximab” 

  • Infliximab

  Ac monoclonali umanizaţi/umani  – terminaţia “mumab” sau “zumab ” 

  • Adalimumab

  • Certolizumab

  • Tocilizumab

  Receptori solubili fuzionaţi cufracţiunea Fc a unei Ig umane – terminaţia “ecept” 

  • Abatacept

  • Etanercept

  ANTICORPI MONOCLONALI UTILIZAŢI ÎN BOLI INFLAMATORII CU COMPONENTĂ AUTOIMUNĂ

 • 8/16/2019 Ains Antihistaminice

  50/50

  ANTICORPI MONOCLONALI UTILIZAŢI ÎN BOLI INFLAMATORII CU COMPONENTĂ AUTOIMUNĂ  

  DCI/Mecanism  Indicaţii 

  ABATACEPT – anti limfocit T (CTLA-4). Poliartrita reumatoidă activă (PAR), moderat severă, asociat cumetotrexat.

  ETANERCEPT – anti TNFα.  PAR. Artrită psoriazică. Spondilită ankilozantă. Forme active deartrită reumatoidă juvenilă cronică la copii (4 – 17 ani) care nuau răspuns la metotrexat. 

  INFLIXIMAB - anti TNFα.  Artrită psoriazică. Spondilită ankilozantă. Forme active de artrităreumatoidă juvenilă cronică la copii (4 – 17 ani) care nu au

  răspuns la metotrexat. 

  ADALIMUMAB - Anti IL6. Artrita reumatoidă singur sau asociat cu metotrexat.

  CERTOLIZUMAB - anti TNFα.  Boala Crohn, artrită reumatoidă care nu a răspuns la tratamenteconvenţionale. 

  GOLIMUMAB - anti TNFα.  Boala Crohn, artrită reumatoidă (în lipsa răspunsului la tratamenteconvenţionale. 

  ANAKINRA - anti IL – 1. Artrită reumatoidă singură sau în asociere cu medicamentemodificatoare de boală.