aishe cursus beleidscyclus na de audit 13 en 14 december 2007 niko roorda en jorien helmink

Click here to load reader

Download AISHE cursus Beleidscyclus na de audit 13 en 14 december 2007 Niko Roorda en Jorien Helmink

Post on 18-Jun-2015

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • AISHE cursus Beleidscyclus na de audit 13 en 14 december 2007 Niko Roorda en Jorien Helmink
 • Dia 2
 • Dynamiek van de opleiding(en) Je ontmoet een rijdende trein AISHE audit impuls tot verbeteren Welke terreinen? Prioriteiten van de audit Actie- en beleidsplannen Borgen in kwaliteitsmodel
 • Dia 3
 • Discussie over actieplannen Wat staat erin? Hoe zien ze eruit? Verschillende formats Doel?
 • Dia 4
 • Visies op processen in organisaties Naar: Hardjono 2002 Kwaliteitsdenken Een complex van organisatorische maatregelen gericht op de beheersing van het primaire proces van de organisatie Total quality control Resultaatgerichtheid Continue verbetering
 • Dia 5
 • INK-managementmodel PLAN DOCHECK ACT ORGANISATIERESULTAAT Verbeteren en vernieuwen Leider- schap Management van medewerkers Strategie en beleid Management van processen Management van middelen Maatschappij Bestuur en financiers Klanten en leveranciers Medewerkers
 • Dia 6
 • Toenemende complexiteit borg plan act check do verbeteren activiteit georinteerd proces georinteerd systeem georinteerd keten georinteerd globaal georinteerd
 • Dia 7
 • ACT CHECK DO PLANCHECK ACT PLAN DO Procesverbetering: PDCA op verschillende niveaus PDCA in de hele organisatie
 • Dia 8
 • Accreditatie Van zelfevaluatie (ZER opgesteld door opleiding) Doelstellingen opleidingen Programma Inzet personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg resultaten Via visitatiebezoek (rol VBI) Tot accreditatie van opleidingen (rol NVAO)
 • Dia 9
 • AISHE en Duurzaam hoger onderwijs Copernicus Handvest Handvest Duurzaamheid HBO Keurmerk Accreditatie Auditorcertificaat
 • Dia 10
 • Dia 11
 • Resultaten van een AISHE audit Inzicht in de huidige situatie Voorstellen voor een gewenste situatie Betrokkenheid van het personeel (passie) De kern van een beleidsplan DO Integratie van het DO-beleid in het totale beleid Kwaliteitsmanagement van de integratie van DO (Plan-Do-Check-Act)
 • Dia 12
 • CHECK Losse beginstappen ACT PLAN Beleids- en activiteiten- plan Verkenning DO
 • Dia 13
 • Dia 14
 • PLAN ACT Keurmerk Accreditatie CHECKDO
 • Dia 15
 • Keurmerk CHECK ACT PLAN Beleids- en activiteiten- plan DO
 • Dia 16
 • Bijzondere (kwaliteits) kenmerken Bijzonder kenmerk: iets speciaals Voorbeelden NVAO erkent duurzame ontwikkeling als 'bijzonder kenmerk' bij accreditatie, voorjaar 2007: Topprestatie van Niko! AISHE methodiek goedgekeurd Bijzonder kenmerk bij AISHE 2 sterren Bijzondere kwaliteit: excellente opleidingen
 • Dia 17
 • Twee sterren? Bijzonder kenmerk bij Accreditatie!
 • Dia 18
 • Overige transparanten extra
 • Dia 19
 • Het management er in gelooft en er naar handelt De prestatiedoelstellingen, de financile doelstellingen ondersteunen De implementatie goed gepland is en goed wordt gecommuniceerd door de hele organisatie Personeel op alle niveaus worden getraind en gemotiveerd om een actieve rol in het proces te hebben Het regelmatig wordt beoordeeld en geaudit op effectiviteit Kwaliteit slaagt als
 • Dia 20
 • Doelen Een doel is niet een proces, maar een te bereiken eindsituatie Voorbeeld: Werken aan de expertise van het personeel is geen doel maar een proces. 30% van de medewerkers heeft de DHO- basiscursus Duurzame Ontwikkeling gevolgd is een doel.
 • Dia 21
 • Doelen behoren SMART te zijn Specifiekconcreet, ondubbelzinnig Meetbaarbeoordeelbaar of doel gehaald is Acceptabeldraagvlak van alle betrokkenen Realistischhaalbaar Tijdgebondendeadline is vastgesteld Test: is dit SMART? 30% van de medewerkers heeft de DHO-basiscursus Duurzame Ontwikkeling gevolgd.
 • Dia 22
 • Indiv. initiatief Beleidsplan onderwijs Beleidsplan milieuzorg Steun van manag. AISHE audit Benoeming cordinator DO Scholing projectteam Maken van DO Scholing docententeam Benoeming milieucordinator Activiteiten- plan milieuzorg Een ontwikkelingsplan voor DHO

View more