bago sumulat

Upload: jeffreydeleon32

Post on 09-Oct-2015

1.431 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PAGSULAT

TRANSCRIPT

BAGO SUMULAT

BAGO SUMULATPAGLINANG NG IDEYA O PAGTUKLAS NG PAKSA1. Ang malayang pagsulat2. Brainstorming3. Klastering o Mapping 4. Paggamit sa sariling instink5. Imersyon6. Pananaliksik7. Sounding out- freindsPAGPAPLANO NG PAGSULAT/ ORGANISASYON MG TEKSTO Ang pagsulat ay isang proseso na ipinapakita sa pamamagitan ng magkakaugnay at magkakasabay na gawain, McQuade (1998). Para sa ikabubuti ng kalinawan, ito ay karaniwang hinahati sa tatlong pangkalahatang sumusunod na hakbang: bago sumulat, ang pagsulat at ang muling pagsulat. bago sumulat, tinitiyak ng isang mapaghandang manunulat ang magiging opganisasyon ng gagawing pagtalakay.

PAGTIYAK SA MAMBABASA, SA LAYUNIN AT SA TONO NG PAKSANG ISUSULAT Isang mahalagang katanungan na daoat isaisip ng isang susulat ay ang pagtiyak sa target na mambabasa. May angkop na mga salita ang dapat gamitin depende sa lebel ng kakayahang bumasa at mag-isip ng target na awdyens. Maaari ring tiyakin ang layunin na maghuhudyat naman kung ano ang magiging tono ng pagsulat.

May dalawang pangunahing layunin sa pagsulat:una; upang maipahayag ang niloloob at nadarama at ikalawa; upang makipagtalastasan sa ibang tao.

HABANG SUMUSULATIsa sa mga pinakamahalagang konsepto sa pagsulat ay ang pagsasalang-alang sa damdamin at kaisipan ng mambabasa.Inaalam o tinitiyak din ng mga manunulat kung ano ang kanyang layunin para sa mambabasa. Halimbawa kung nais ng manunulat na humikayat dapat ay mayroon siyang pagbibigay diin at mga katunayan sa kanyang pahayag.

Pagsulat ng Introduksyon, Nilalaman at KongklusyonA. Introduksyon pagsisimula ng isang sulatin paghahanda sa mga mambabasa kung ano ang susunod na pahayagSa pagsulat ng komposisyon ang simula ang naghuhudyat ng kawilihan sa maga mambabasaKahit gaano kayganda at kahalaga ang paksa hindi maaaring magulo,malabo at nakakabagotAng panimula ang pang-akit sa mga mambabasaPinakamahirap at gumugugol ng panahondriving forcemga paraan ng pagsulat ng simula: pagsipi ngpahayag, nawiwiling tanong o trivia na nakatatwag pansin

B. Katawankaisahan(unity)Kaayusan (coherence)Kaugnayan (kaugnayan)Diin ( empasis)

C. Konklusyonpagtatapos ng impormasyonhanging endingelement of suspensepag-iiwan ng hamon pagsipi ng angkop na pahayagmensahe

KABANATA XXI PAGKASULATAng pagsulat ay hindi matatapos sa isang proseso lamang .Katulad din ito sa paggawa ng isang kasangkapan sa bahay na hindi lang basta tinapos subalit nagkakaroon pa ng mga redefining at pagpapakinis upang maging kaakit-akit sa paningin at panlasa ng mga nakakakita,REBISYON NG MGA DRAFTSa paggawa ng rebisyon dito nyo makikita at gagawan ng kaukulang pagwawasto ang ilang sa mahalagang kahingian ng pagsulat kagaya ng wastong gramatika, angkop na paggamit ng mga bantas at kaayusan ng mga pangungusap.Kung maikling kwento ang isinulat mahalaga ang pagkakaroon ng second opinion.EDITING NG PINAL DRAFTKinakailangang umupo ang manunulat upang tingnang mabuti at tayain ang mga isinagawang pagbabago o pagpapalit.Magpasya kung susundin ang mga mungkahing hiningan ng opinyon hinggil sa sinulat.MULING PAGSULATHinuhulma muli ang sulatin sa hanggad na mapakinis ang isinulat.PAGKRITIK NG KOMPOSISYONBILANG MANUNULATObligasyon mong suriin ang nilalaman ng iyong isinulat, bagaman minsan ito ay biased, mas makabubuti pa ring magsuri at magb igay kritiko sa isinagawang pagsulat.Ulit- uliting basahin ang sinulat at ditoy makikita ang ilang kahinaan ng isinagawang pagsulat.PAGSUSURI AT PAGTIYAK SA LAYUNIN NG MANUNULATAno ang layunin ko sa pagsulat magbigay impormasyon, magpaliwanag, manlibang o magpakilos?Ang pagpapaliwanag maging panghikayat sa kanila upang kumilos ay karaniwang layunin ng isang sanaysay at talumpati.Naghahatid ng impormasyon at pagmumulat matang mga isyu mababasa sa editoryalAnong tugon ang nais ko sa mga mambabasa?PAGSUSURI AT PAGTIYAK SA MAMBABASA O AWDYENSIsinaalang-alang koba ang kanilang interes?Sinisindak ko ba sila sa paggamit ng mga salita o konseptong mahirap unawain?Angkop ba ang lenggwaheng ginamit ko?Salungat ba ang paniniwala ko sa mambabasa?May kaisahan ba ang kaisipang tinatalakay ko sa una hanggang wakas?PAGPILI NG PERSONA / PUNTO DE VISTA/ PERSPEKTIBOKapani-paniwala ba ang pagkakatatag sa aking sarili sa isang sulatin?Makatwiran ba ang aking sinasabi o isang pagmamalibas?Konsistent ba ako sa ginamit na punto de vista?Pormal ba o di pormal ang tono ko?Anong emosyon ang napararating ko sa mambabasa?Paano ko naiparating ang aking tinig?

PAGPILI NG MENSAHE Ano ang sinasabi ko sa paksang pinili ko?Paano ko ito inihatid?PAGSUSURI AT PAGTIYAK NG MAMBABASA O AWDYENS SA AKDANG BINASAAno ang layunin ng manunulat sa pagsulat magbigay ng impormasyon, magpaliwanag, manlibang o magpakilos?Anong tugon ang nais niya sa mga mambabasa ?Napukaw ba ang interes ko sa binasa?Akma ba ang mga salita/ pangungusap na ginamit sa pagpapaliwanag ng mga konseptong inihatid?Angkop ba ang lenggwaheng ginamit ng manunulat?Salungat ba nag paniniwala ng manunulat sa mambabasa?May kaisahan ba ang kaisipang tinalakay mula una hanggang wakas?