basiscursus wordpress 4 .basiscursus flash cs5/actionscript basiscursus flash cs4 basiscursus flash

Download Basiscursus WordPress 4 .Basiscursus Flash CS5/ActionScript Basiscursus Flash CS4 Basiscursus Flash

Post on 02-May-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Basiscursus WordPress 4

SDU BC wordpress_basis GG.indd 1 12-08-15 12:20

Basiscursussen en Handboeken verschenen bij Academic Service:

Basiscursus Access 2010Basiscursus Access 2007Basiscursus Access 2003Basiscursus Apps ontwikkelenBasiscursus ASP.NETBasiscursus AutoCAD 2016 en LT 2016Basiscursus AutoCAD 2015 en LT 2015Basiscursus AutoCAD 2014 en LT 2014Basiscursus AutoCAD 2013 en LT 2013Basiscursus AutoCAD 2012 en LT 2012Basiscursus AutoCAD 2011 en LT 2011Basiscursus AutoCAD 2010 en LT 2010Basiscursus Dreamweaver CS5Basiscursus Dreamweaver CS4Basiscursus Dreamweaver CS3Basiscursus Dreamweaver 8Basiscursus Dreamweaver MX 2004Basiscursus DrupalBasiscursus Excel 2013Basiscursus Excel 2010Basiscursus Excel 2007Basiscursus Excel 2003Basiscursus Excel 2002Basiscursus Flash CS5/ActionScriptBasiscursus Flash CS4Basiscursus Flash CS3Basiscursus Flash 8Basiscursus Flash MX 2004Basiscursus FrontPage 2003Basiscursus GamedesignBasiscursus GIMP, Inkscape en ScribusBasiscursus HTML 5Basiscursus HTML 4.01Basiscursus Illustrator CS4Basiscursus Illustrator CS3Basiscursus Illustrator CS2Basiscursus InDesign CS4Basiscursus InDesign CS3Basiscursus InDesign CS2Basiscursus JavaScript 1.5Basiscursus Joomla! 3Basiscursus Joomla! 1.6Basiscursus Joomla! 1.5Basiscursus Mac OSX 10.5 LeopardBasiscursus Office 365Basiscursus Office 2013

Basiscursus Outlook 2013Basiscursus Outlook 2010Basiscursus Outlook 2007Basiscursus Outlook 2003Basiscursus Photoshop CS5Basiscursus Photoshop CS4Basiscursus Photoshop CS3Basiscursus Photoshop 7Basiscursus PHP 6Basiscursus PHP 5.4 en mySQLBasiscursus PHP 5Basiscursus Pinnacle Studio 10Basiscursus Pinnacle Studio 9Basiscursus PowerPoint 2013Basiscursus PowerPoint 2010Basiscursus PowerPoint 2007Basiscursus PowerPoint 2003Basiscursus Project 2013Basiscursus Project 2003Basiscursus SEO & HTML5Basiscursus SQLBasiscursus SuSE Linux 10Basiscursus UbuntuBasiscursus Ubuntu 12.04Basiscursus Ubuntu 10.04Basiscursus Visio 2013Basiscursus Visio 2010Basiscursus Visual Basic 6.0Basiscursus Windows 8.1Basiscursus Windows 8Basiscursus Windows 7Basiscursus Windows VistaBasiscursus Windows XPBasiscursus Word 2013Basiscursus Word 2010Basiscursus Word 2007Basiscursus Word 2003Basiscursus XHTML 1.0Basiscursus XML

Handboek Apps ontwikkelenHandboek Excel 2013Handboek Word 2013Handboek Windows 8.1Handboek Windows 10

Voor meer informatie en bestellingen:www.academicservice.nl

SDU BC wordpress_basis GG.indd 2 12-08-15 12:20

Eric Tiggeler

Basiscursus WordPress 4

SDU BC wordpress_basis GG.indd 3 12-08-15 12:20

Meer informatie over deze en andere uitgaven vindt u op www.academicservice.nl.

Omslag en en zetwerk: LandGraphics, Amsterdam

ISBN: 978 94 6245 162 9NUR: 991

2015 Eric TiggelerAcademic Service is een imprint van Boom uitgevers Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databank-rechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berus-ten bij Boom uitgevers Amsterdam en de auteur.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uit-gave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitge-ver.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl). Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van com-mercile doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwe-zigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van even-tueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publishers prior consent.

While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Boom uitgevers Amsterdam neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

SDU BC wordpress_basis GG.indd 4 12-08-15 12:20

Inhoud

Inleiding 1

Hoofdstuk 1 WordPress installeren 5 1.1 In dit hoofdstuk 5 1.2 Wordpress.com en wordpress.org: twee varianten 5 1.3 Wat heb je nodig om WordPress te installeren? 6 1.4 WordPress installeren bij een webhost 9 1.4.1 Stap 1: een database maken 9 1.4.2 Stap 2: WordPress downloaden 11 1.4.3 Stap 3: de WordPress-bestanden kopiren naar de webserver 11 1.4.4 Stap 4: de installatieprocedure doorlopen 12 1.5 WordPress installeren op je eigen computer 17 1.5.1 Stap 1: webserversoftware installeren 17 1.5.2 Stap 2: een database maken 19 1.5.3 Stap 3: WordPress downloaden 20 1.5.4 Stap 4: de installatieprocedure uitvoeren 21 1.6 Het resultaat: een werkende website 22

Hoofdstuk 2 WordPress leren kennen 25 2.1 In dit hoofdstuk 25 2.2 Introductie: hoe werk je met een cms? 25 2.3 De beheeromgeving van WordPress 26 2.4 WordPress configureren 31 2.4.1 De instellingen van de site aanpassen 31 2.4.2 Welke site-instellingen zijn er

beschikbaar in WordPress? 33 2.5 De eerste content toevoegen aan de site 36 2.6 Een menu toevoegen 38 2.7 Een ander thema activeren 40

SDU BC wordpress_basis GG.indd 5 12-08-15 12:20

vi Basiscursus WordPress 4

Hoofdstuk 3 De site indelen met categorien en tags 43 3.1 In dit hoofdstuk 43 3.2 Werken met categorien 43 3.2.1 Categorien maken 45 3.2.2 Meerdere berichten tegelijk aan een

categorie toewijzen 49 3.2.3 Categorien verwijderen 49 3.2.4 Hoe kan de bezoeker door

categorien bladeren? 50 3.3 Tags gebruiken om content beter vindbaar te maken 52 3.3.1 Twee manieren om tags toe te voegen 53 3.3.2 Tags verwijderen 55 3.3.3 Hoe kan de bezoeker door getagde

berichten bladeren? 55

Hoofdstuk 4 Content maken: berichten en paginas 59 4.1 In dit hoofdstuk 59 4.2 Wat is het verschil tussen berichten en paginas? 60 4.3 Een bericht maken 61 4.3.1 Teasers maken met de lees-meer-tag 62 4.3.2 Berichten schrijven en lay-outen 63 4.4 Hyperlinks invoegen 66 4.5 Afbeeldingen toevoegen, bewerken en beheren 68 4.5.1 De afbeelding bewerken 71 4.5.2 Waar staan de mediabestanden? 73 4.5.3 Wat is de Uitgelichte afbeelding? 74 4.6 Een afbeeldingengalerij (gallery) toevoegen 75 4.7 Video en audio invoegen 77 4.8 Berichten beheren 79 4.8.1 De optie Snel bewerken gebruiken 80 4.8.2 Een bericht aan een categorie toewijzen 81 4.8.3 Een bericht later publiceren 81 4.8.4 Berichten filteren in de berichtenlijst 82 4.8.5 Berichtformats (het blokje Notatie) 83 4.9 Hoe maak je berichten zichtbaar voor

de sitebezoeker? 84 4.10 Paginas maken 85 4.11 Revisies: back-ups van berichten en paginas 87 4.12 Contenttypen op maat: custom post types 88

SDU BC wordpress_basis GG.indd 6 12-08-15 12:20

vii1 Hoofdstukaanduiding

Hoofdstuk 5 Werken met menus 91 5.1 In dit hoofdstuk 91 5.2 Automatische menus in WordPress 91 5.3 Een handmatig menu (Aangepast menu) maken 92 5.4 Menulinks maken 94

Hoofdstuk 6 De homepage aanpassen 99 6.1 In dit hoofdstuk 99 6.2 Bepalen wat er op de homepage komt 99 6.3 Berichten uit specifieke categorien laten

zien op de homepage 101 6.4 Berichten sticky maken 102 6.5 Rondom de homepage: widgets 104

Hoofdstuk 7 Werken met reacties 105 7.1 In dit hoofdstuk 105 7.2 De reactiemogelijkheid aan- of uitzetten 105 7.3 Reacties van bezoekers beheren 107 7.4 De reactie-instellingen wijzigen 109

Hoofdstuk 8 De mogelijkheden uitbreiden met widgets en plugins 111 8.1 In dit hoofdstuk 111 8.2 Wat zijn widgets? 111 8.3 Welke widgets zijn standaard beschikbaar? 112 8.4 Widgets toevoegen, verplaatsen en verwijderen 114 8.5 Werken met de meegeleverde widgets:

de widget Tekst 116 8.6 Widgets bewerken in de Customizer 118 8.7 De instellingen van widgets aanpassen 118 8.8 Plugins downloaden en installeren 119 8.9 Tien onmisbare plugins 124 8.10 Meer plugins vinden 132

Hoofdstuk 9 Gebruikersbeheer: gebruikers laten inloggen 135 9.1 In dit hoofdstuk 135 9.2 Gebruikersaccounts aanmaken 135 9.3 Inloggen als nieuwe gebruiker 137 9.4 Een inlogformulier toevoegen 138

SDU BC wordpress_basis GG.indd 7 12-08-15 12:20

viii Basiscursus WordPress 4

Hoofdstuk 10 Themas: de vormgeving van de site aanpassen 141 10.1 In dit hoofdstuk 141 10.2 Wat is een thema? 141 10.3 Het standaardthema aanpassen 143 10.4 Een nieuw thema installeren 146 10.5 Waar vind je themas? 155

Hoofdstuk 11 En nu verder! 157 11.1 Handige websites 158

Checklist: je site beveiligen 159 1 Kies een goede webhost 159 2 Update regelmatig 160 3 Kies een goede gebruikersnaam 160 3 Gebruik een sterk wachtwoord 160 4 Bescherm mappen en bestanden 161 5 Maa