brochure expehrt nl

8
Securex : een specialist voor elke HR-behoefte HR SERVICES

Upload: guy-verbrugghe

Post on 27-Jun-2015

118 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Het model voor grote ondernemingen. Combineer hard met soft HR en kies wie wat ziet.

TRANSCRIPT

Page 1: Brochure expeHRt nl

Ver.

uitg

.: Pe

ter D

anne

els,

Secu

rex

Corp

orat

e G

EIE,

Terv

uren

laan

43,

104

0 Br

usse

l A

N00

11/2

0110

101

Securex : een specialist voor elke HR-behoefte

HR SERVICES

Page 2: Brochure expeHRt nl

Met expeHRt ontvangt u een gespecialiseerd HR-dienstenpakket op uw maat. U bepaalt zelf van welke Securex diensten u gebruik maakt en u kiest daarbij voor een volledige en betrouwbare HR-partner. Om onze toegevoegde waarde en de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, formaliseren wij bovendien de snelheid en kwaliteit van onze diensten in Service Level Agreements (SLA).

U wordt een

expeHRt staat standaard voor:

• Een naadloze dossieropstart: na een gedetailleerde analyse van uw loonadministratie en de opmaak van een geïntegreerd opstartplan neemt ons team vanaf de eerste dag het heft stevig in handen.

• Een dienstverlening sociaal secretariaat met een zorgenvrije payroll administratie.

• Adviesverlening m.b.t. uw personeelsbeheer.

• Proactieve en permanente sociale en juridische ondersteuning: de u toegewezen gespecialiseerde Client Advisor is eenvoudig bereikbaar en hanteert een doorgedreven signaalopvolging die ervoor zorgt dat u steeds een optimaal personeels- en loonbeheer voert.

• Toegang tot een team van experts in onze competentiecentra.

• Onze uiterst krachtige software HRonline. Deze maakt onze SLA’s perfect meetbaar en opvolgbaar. Het gebruik van HRonline is dan ook onlosmakelijk verbonden aan deze kwaliteitsgarantie en zit standaard inbegrepen in ons aanbod.

• Toegang tot het Securex portaal.

Onze diepgaande ondersteuning kunt u uiteraard nog verder uitbreiden in de diepte, maar ook in de breedte ... en dit zowel praktisch als technisch. Concreet gaat het om administratieve taken, spe-cifieke HRonline modules, HR outsourcing en gespe-

cialiseerde HR-diensten (Extended Services).

Page 3: Brochure expeHRt nl

Met expeHRt kiest u voor een totaaloplossing die volledig geïntegreerd doorheen onze organisatie verloopt, waardoor u als onderneming geniet van een administratieve verlichting en optimaal comfort.

Bij Securex vindt u alle nodige diensten onder één dak, van sociaal secretariaat tot externe dienst voor preventie en bescherming, kinderbijslagfonds, medische controle-dienst, arbeidsongevallen, enz. In functie van uw behoeften stellen wij een dienstenpakket samen, volledig op maat van uw bedrijf.

Wilt u daarnaast nóg meer service? In een meer gespecialiseerd domein? Ook dan blijft Securex uw ideale partner.

Onze Extended Services vullen expeHRt perfect aan daar waar u nood hebt aan extra advies

of dienstverlening. Onze consultants die hiervoor zorgen, volgen de actualiteit op

de voet en beschikken over relevante sectoriële expertise. Op die manier bent

u zeker van hun toegevoegde waarde.

Als werkgever wordt u dagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen op vlak van Human Resources. Efficiënt beheer van de payroll, financiële en personeelsgebonden KPI’s, complexe juridische vragen, talentbeheer, enz. zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Met onze service expeHRt, tilt Securex zijn rol als HR-partner naar een hoger niveau. In die rol beheren wij al deze aspecten op vlak van personeelszaken met een volledig geïntegreerde aanpak én hoogwaardige high-tech ondersteuning. Dit laat u toe om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.

HR SERVICES

Securex : ervaring, expertise & innovatie

MEASUREMENT

& REPORTING

HRI

S PR

OJE

CT

MAN

AGEM

ENT

LEG

AL

CON

SULT

ING

INTE

RNAT

ION

AL

EMPL

OYM

ENT

SERV

ICES

HR COACHING

EXTENDED SERVICES

Page 4: Brochure expeHRt nl

Gespecialiseerde dienstverlening à la carte

HR is een discipline met veel takken en elke tak ver-eist specifieke vaardigheden en juiste kennis terzake. Onze experts weten perfect hoe zij u moeten helpen. Want naast alle administratieve verplichtingen die-nen er ook sterke strategische beslissingen genomen te worden. U bepaalt zelf hoe ver u ons daarbij wil laten gaan. En als uw bedrijf groeit en er extra HR-ondersteuning nodig blijkt te zijn, staat Securex aan uw zijde. Vooraleer we écht van start gaan, beginnen we met een grondige doorlichting van uw loonadministratie en gaan op zoek naar ùw opportuniteiten.

Permanente ondersteuning door een sterk team

Uw persoonlijke en gespecialiseerde Client Advisor vormt de toegangspoort tot de kennis en onder- steuning van honderden HR-experts in één van onze zes competentiecentra. Via hem/haar ontvangt u zo snel mogelijk een correct, duidelijk en concreet antwoord op uw vragen m.b.t. loonberekening, loon-administratie en personeelszaken.

Overtreft uw vraag zijn kennisdomein of vraagt u bijstand in een gespecialiseerde materie? Dan over-legt uw Client Advisor intern met de meest geschikte expert. Zo wordt er o.a. overlegd met onze Legal Consultants en HR coaches. Deze laatste ondersteunen uw personeelsbeleid in de praktijk (bijvb. assistentie op gebied van rekrutering & selectie, competenties, evaluaties). Een eerste vrij-blijvend oriënterend gesprek vormt hiervoor de basis.

Samen waken zij niet alleen over uw personeelsadmi-nistratie, maar zorgen zij voor een integrale afdekking

van uw HR-behoeften, in de breedte en in de diepte.

Baanbrekende HR-software HRonline

Om aan de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden en onze klanten onder het motto SAAS (software as a service) integraal en nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Securex HRonline ontwikkeld.

HRonline is een revolutionair en onontbeerlijk ma-nagement instrument. Het verzamelt niet alleen alle gegevens van uw personeelsadministratie en perso-neelsbeheer, maar maakt ze ook online beschikbaar. Zo hebt u altijd en overal toegang tot uw dossiers.

Met HRonline kunt u snel en gemakkelijk gegevens doorsturen, informatie opvragen, wijzigingen door-voeren, vragen stellen aan uw Client Advisor en hier-van de status opvolgen, enz. Omdat iedereen (uzelf, uw Client Advisor, onze ex-perts) op één gemeenschappelijk platform werkt en ook steeds in hetzelfde dossier, kunnen wij u maxi-maal ondersteunen, wordt er geen tijd verloren en kunnen er mogelijke fouten vermeden worden. Bo-vendien genereert elke gebeurtenis (uw vraag, uw telefoontje, enz.) automatisch een systeemticket en dankzij uitgekiende tracking & tracing wordt een correcte opvolging onfeilbaar en vooral meetbaar. Kortom: efficiëntie en transparantie alom.

Onze experten, uw partner voor uw personeelsbeheer

Page 5: Brochure expeHRt nl

Relevante informatie op het Securex Portaal

expeHRt betekent ook dat het voortaan geen moeite meer kost om relevante informatie voor uw bedrijf te raadplegen. Via slechts één login en paswoord zijn uw eigen documentatie én juridische adviezen van onze experts altijd en overal toegankelijk. Bovendien bezorgen we u via het portaal heel wat in-formatie die precies op uw bedrijf van toepassing is, zoals bijvoorbeeld nieuws over CAO’s en barema’s in uw Paritair Comité. U krijgt m.a.w. relevant, sociaal en fiscaal nieuws uit uw sector, geheel op maat van uw onderneming.

Via het Securex Portaal heeft u o.a. toegang tot:

• HRonline - Uw revolutionair HR-platform

• MyDocuments - Uw virtuele dossierkast met uw loonbrieven en facturen

• Simulatoren - Krachtige reken- en simulatiemodu-les

• Dynamische boekhoudkundige loonsynthese

• ASR, Aangifte Sociaal Risico Arbeidsongevallen

• Lex4You - Een uitgebreide databank met sociaalju-ridische informatieberichten, enz

• Elektronische communicatiemiddelen - Bijvb. Certipost, Zoomit, Isabel, …

Gebruiksvriendelijk

HRonline is uitermate gebruiksvriendelijk en biedt een uitgebreid aanbod aan eenvoudige functionaliteiten waarmee u al uw HR-processen optimaal beheert.

Alles

Al wat u nodig hebt, is een computer met internetverbinding. Wij zorgen voor de software, de updates en upgrades, veilige back-ups en de beschikbaarheid van uw systeem.

Transparant en up-to-date

Met HRonline hebt u slechts één muisklik nodig om de status van uw dossier of vraag te verifiëren. Onze dienstverlening wordt met andere woorden voor 100% zichtbaar en transparant ... net als onze onze facturatie.

Altijd en overal beschikbaar

HRonline staat steeds ter beschikking met al uw ‘real-time’ gegevens. Bovendien worden alle offline communicaties als bijvoorbeeld faxen en brieven, ook online beschikbaar gemaakt.

Page 6: Brochure expeHRt nl

HRonline

Betrouwbaar en veelzijdig

HRonline zorgt o.a. via een reeks signaalfuncties voor een feilloze behandeling, opvolging, controle en validatie van uw integrale loonadministratie en personeelsprocessen. U vraagt informatie op, voert wijzigingen door en stelt vragen in uw dossiers wanneer u dat wilt.

Gebruiksvriendelijk

HRonline is uitermate gebruiksvriendelijk en biedt een uitgebreid aanbod aan eenvoudige functionaliteiten waarmee u al uw HR-processen optimaal beheert.

Altijd en overal beschikbaar

HRonline staat steeds ter beschikking met al uw ‘real-time’ gegevens. Bovendien worden alle offline communicaties als bijvoorbeeld faxen en brieven, ook online beschikbaar gemaakt.

Page 7: Brochure expeHRt nl

outsouHRce, de uitbreiding van uw standaarddiensten

Met outsouHRce laat u uw personeelsadministratie en personeelsbeheer over aan een sterke externe partner. Dankzij deze formule haalt u de gespecialiseerde kennis van HR-experten in huis, zonder aan flexibiliteit in te boeten, want u kunt ongestoord op elke bedrijfsevolutie inspelen en dit zonder de controle over uw kosten te verliezen. Na een uitvoerige behoefte- en situatieanalyse, nemen wij, na onderling overleg en op contractuele basis, een aantal van uw administratieve werkgevertaken over, tot de werknemercontacten toe. Securex wordt als het ware uw personeelsafdeling, zonder dat u de uiteindelijke beslissingsmacht uit handen geeft.

Extended Services

HR coachingBlijkt na het oriënterend gesprek met onze HR coaches dat er een duidelijke behoefte naar ondersteuning is? Voelt u dat er binnen uw personeelsafdeling en personeelsbeleid ruimte voor verbetering en professionalisering is? Laat u dan begeleiden door ons HR coaching team. Wij assisteren en ‘coachen’ u doorheen een aantal sleutelmomenten (in-through-out) binnen uw personeelsbeheer.

International Employment ServicesDankzij onze prominente aanwezigheid op de markt, maar ook dankzij onze buitenlandse filialen, zijn we continu op de hoogte van de nieuwste marktontwikkelingen en behoeften in binnen- en buitenland. Hierdoor kunnen wij ook internationale en lokale ondernemingen een belangrijke toegevoegde waarde bieden. Zo biedt International Employment Services een antwoord op al uw vragen m.b.t. grensarbeid, detachering, sociale statuten in binnen- en buitenland, arbeidsmobiliteit, enz. Uw internationale payroll én fiscale dossiers kunnen moeiteloos en volledig geïntegreerd met onze sociaal secretariaat activiteiten, beheerd worden.

Legal Audit & ConsultingWe analyseren uw loon- en tewerkstellingsdossier tot op het bot: arbeidstijden, interne reglementen, bijzondere statuten, lonen en extralegale voordelen, … Dat geheel plaatsen we in de sectorale context, vergelijken we met subsidies en tegemoetkomingen van de overheid en maken we helemaal conform de wet. Zo is uw dossier meteen geregulariseerd én geoptimaliseerd.

HRIS Project ManagementStaat u voor een groot en ingrijpend softwareproject voor uw personeelsmanagement of uw tijdsregistratie? Dan gidst onze projectmanager u door het moeras. Hij analyseert uw noden, coördineert het projectteam, begeleidt uw medewerkers en zorgt voor een rimpelloze implementatie.

HR Measurement & ReportingU krijgt rapporten op maat die uw personeelskost haarscherp in beeld brengen. Zo kunt u gemakkelijk verstandige en toekomstgerichte beleidsbeslissingen nemen.

zonder grenzen

MEASUREMENT

& REPORTING

HRI

S PR

OJE

CT

MAN

AGEM

ENT

LEG

AL

CON

SULT

ING

INTE

RNAT

IONAL

EMPL

OYM

ENT

SERV

ICES

HR COACHING

EXTENDED SERVICES

Page 8: Brochure expeHRt nl

Tel: 070 233 700 www.expeHRt.be

www.securex.be

Ver.

uitg

.: Pe

ter D

anne

els,

Secu

rex

Corp

orat

e G

EIE,

Terv

uren

laan

43,

104

0 Br

usse

l A

N00

11/2

0110

101