brochure eyp nl

8
European Youth Parliament Een pan-Europese debatcompetitie Informatie voor nieuwe scholen

Upload: eyp-the-netherlands

Post on 07-Mar-2016

244 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Brochure of the Preliminary Rounds

TRANSCRIPT

Page 1: Brochure EYP NL

European Youth ParliamentEen pan-Europese debatcompetitie Informatie voor nieuwe scholen

Page 2: Brochure EYP NL

2 european youth parl iament - www.eyp.nl

InhoudIntroductie: was is het EYP?

o Het European Youth Parliament

o Concreet

o Stichting EJP Nederland

Een sessie

o De onderdelen

o Het samenstellen van een team

Voorbeeldprogramma

o Voorbeeldprogramma

o Inzicht in de kosten

o Welke onderwerpen worden besproken?

Opkomende activiteiten

o Reguliere voorrondes

o Trainingsworkshop

o Veel voorbereiding?

Meer informatie

o Opgeven en meer informatie

o Internet

Publicatie InformatieStichting Europees Jeugd Parlement © 2009

AuteurMark Brakel

Layout en foto’sTapio Schrey

Stichting EJP Nederland www.eyp.nl [email protected]

EYP NederlandScheepsjager 4 3401 PH IJsselstein Ut Nederland

Page 3: Brochure EYP NL

3european youth parl iament - www.eyp.nl

Het European Youth Parliament Het European Youth Parliament (EYP) / Europees Jeugd Parle-ment (EJP), opgericht in 1987, is een unieke organisatie gericht op jongeren uit heel Europa, die aangemoedigd worden om hun mening te verwoorden en de toekomst van hun continent mede te bepalen. EYP streeft de promotie van de Europese dimensie in onderwijs na en geeft jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 22 jaar de mogelijk-heid deel te nemen aan een praktische, positieve leerervaring. Omdat jongeren de burgers van de toekomst zijn, moedigt EYP hen aan om zich bewust te worden van de diversiteit aan mensen en culturen die Europa kenmerkt, deze verschillen te respecteren en tegelijkertijd samen te werken voor het algemeen belang. EYP geeft jongeren de mogelijkheid hun eigen mening te uiten, zonder politieke bijbedoelin-gen en zonder daarbij in een rollenspel te vallen. Scholieren worden aangemoedigd om zich in de actualiteit te verdiepen, te leren werken met democratische besluitvorming en persoonlijk initiatief te tonen.

Concreet Concreet bereikt het EYP jaarlijks 20.000 Europese jongeren in 32 Europese landen en is het één van de weinige (en de grootste) Engel-stalige debatcompetities in Nederland. De Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland is het Nederlandse Nationaal Comité van het EYP. Internationaal opereert EYP onder het beschermheerschap van Hans-Gert Pöttering, voorzitter van het Europees Parlement en Terry Davis, secretaris-generaal van de Raad van Europa. De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barosso, is lid van het Comité van Aanbeveling.

Stichting EJP NederlandVanaf 1998 werden de EYP activiteiten in Nederland vormgegeven binnen de Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland. In een aantal jaren heeft de organisatie een stormachtige groei doorgemaakt: van kleinschalige activiteiten naar drie jaarlijkse conferenties, waarbij enkele honderden Nederlandse scholieren bereikt worden. Bijzonder is dat de organisatie volledig in handen is van voormalig deelnemers die niet ouder zijn dan 25 jaar.

De meest prominente onderdelen van Stichting Europees Jeugd Par-lement Nederland zijn de jaarlijkse Preliminary Rounds en de National Conference, waarbij door middel van een selectieprocedure delega-ties worden uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen bij inter-nationale sessies van EYP. Scholen uit heel Nederland doen hier aan mee en komen zo in aanraking met wat EYP voor hen kan betekenen.

IntroductieWat is het EYP?

Page 4: Brochure EYP NL

4 european youth parl iament - www.eyp.nl

Een sessie Een sessie van het European Youth Parliament bestaat uit drie onder-delen, namelijk Teambuilding, Committee Work en General Assembly. In de Nederlandse voorrondes is hoofdzakelijk aandacht voor Team-building en General Assembly, waarna het echte Committee Work pas in de finale wordt geïntroduceerd.

o Teambuilding is bij het EYP zeer intensief en loopt uiteen van meer fysieke tot probleemoplossende activiteiten. Dit is cruciaal voor het succes van de sessie en zorgt ervoor dat scholieren van verschil-lende scholen (en later landen) goed met elkaar mengen.

o Committee Work vervolgens is het in kleinere groepen (van ongeveer acht scholieren) werken aan antwoorden op een bepaalde vraag. De vragen betreffen de huidige politieke onderwerpen van Europa en de antwoorden worden in de vorm van resoluties uitgew-erkt.

o Uiteindelijk vindt de General Assembly plaats waarna de reso-luties plenair bediscussieerd worden. Na het debat wordt er gestemd.

Een team samenstellen

Aan het European Youth Parliament doen teams van zes scholieren mee. Informatie over de voorbereiding ontvangt u enige tijd na inschri-jving. Voor nieuwe scholen zijn ook trainingsworkshops beschikbaar, gegeven door een vrijwilliger van het EYP. U kunt het bij uw inschr-ijving vermelden als u hier prijs op stelt! (Geef dit wel z.s.m. aan). Een trainingsworkshop kan ook aan een hele klas gegeven worden, waarna het team uit geïnteresseerden kan worden gevormd.

Een sessieDe onderdelen

Page 5: Brochure EYP NL

5european youth parl iament - www.eyp.nl

Voorbeeldprogramma 09:15 Arrival of Delegations

09:30 Welcome

10:00 Icebreaking

11:00 Coffee Break

11:15 Introduction to Committee Work

12:15 Opening Ceremony

12:30 Resolution I

13:10 Lunch

14:00 Resolution II

14:40 Resolution III

15:20 Coffee Break

15:40 Resolution IV

16:20 Resolution V

17:00 Coffee Break

17:20 Resolution VI

18:00 Closing Ceremony

18:15 Dinner

19:00 Jury Results

19:15 Departures

KostenDe Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland is een non-profit stichting en bijdragen voor deelname worden alleen gebruikt om de conferenties te bekostigen. Wij proberen hier zo transparant mogelijk in te zijn. Voor de voorron-des 2009/2010 is de deelnemers-bijdrage €20,- per persoon. Echter, de bijdrage is slechts €15,- indien u zich voor 1 oktober 2009 aanmeldt (25% korting). Mocht uw school geselecteerd worden voor de natio-nale finale (een weekend lang) dan zijn de kosten hiervoor €50,- per persoon.

Welke onderwerpen wor-den besproken?Een tweetal voorbeelden (in het Engels):

The EU-Africa Partnership in light of China’s growing influence in Africa. How should the EU position itself to support Africa’s efforts to achieve sustainable and equitable develop-ment?

From a journey of hope to a life of exploitation. What role can the EU play to fight modern slavery and support victims of human traf-ficking?

VoorbeeldprogrammaWat gebeurt er op een sessie?

Page 6: Brochure EYP NL

6 european youth parl iament - www.eyp.nl

Opkomende activiteiten Geïnteresseerd? Wilt u zich opgeven voor deelname of meer informa-tie? Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

De voorrondesVeel nieuwe scholen zien in het Europees Jeugd Parlement jaarlijks een goede manier om ‘Europa’ ongedwongen onder de aandacht te brengen. In het najaar van 2009 beginnen de officiële voorrondes van het European Youth Parliament weer. Een voorronde vindt plaats op een dag in het weekend en deelname kost €20,- per persoon (25% korting bij aanmelding voor 1 oktober 2009). Winst in de voorrondes leidt tot plaatsing van de school voor de nationale finale. De winnaars hiervan worden uitgezonden naar de internationale sessies van het Europees Jeugd Parlement in het buitenland.

U kunt een keuze maken uit:

• 28 & 29 november 2009 in Utrecht

• 12 & 13 december in Wageningen

• 9 & 10 januari 2010 in Amersfoort

De voorrondes duren één dag. Mocht u geselecteerd worden voor de finale, houdt u er dan rekening mee dat deze op 12, 13 en 14 februari 2010 plaatsvindt.

Trainingsworkshop Doet uw school voor het eerst mee? Een vrijwilliger van het EYP kan een trainingsworkshop bij u komen geven, mits u dit tijdig bij ons aangeeft. Er wordt dan meer inzicht gegeven in het debat-formaat, de procedure en EYP internationaal. Eventuele opens-taande vragen kunnen wij dan ook beantwoorden.

Veel voorbereiding Wij merken dat veel docenten zich vaak zorgen maken om de voorbereiding: dit is onnodig. EYP zal hierin begeleiden met een informatieboekje en eventueel een trainingsworkshop (zie boven). Met drie uur inhoudelijke voorbereiding kunt u al met een gerust hart deel-nemen aan de voorrondes.

Opkomende activiteitenDe reguliere voorrondes en meer

Page 7: Brochure EYP NL

7european youth parl iament - www.eyp.nl

Opgeven en meer informatie? Het Europees Jeugd Parlement wordt volledig georganiseerd door vri-jwilligers (allen voormalig deelnemer). Mocht u meer willen weten over één van de genoemde activiteiten, neem dan contact op via [email protected]. U ontvangt dan uitgebreid meer informatie.

Internet • www.eyp.nl

• www.eypej.org

Selectie De selectie wordt uitgevoerd door een jury, bestaande uit oud-deel-nemers die zelf als leden van inter-nationale sessies in het buitenland hebben gefungeerd. Let wel: selectie is bij EYP van ondergeschikt belang: wij streven ernaar de voorrondes als zelfstan-dig evenement de moeite waard te maken!

Meer informatieZie ook het internet

Page 8: Brochure EYP NL

www.eyp.nl