consells per a fer una bona presentació digital

Download Consells per a fer una bona presentació digital

Post on 27-May-2015

3.110 views

Category:

Education

20 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Consells per fer una bona presentació digital. Preparació, actitud, elements visuals, lletra, font, grandària, color, animacions i transicions,...

TRANSCRIPT

  • 1. CONSELLS PER A FER UNABONA PRESENTACI (Per a nosaltres, i per als alumnes) Recopilaci: Vicent Ferrer PucholPresentaci: Francisco Caballero Quemades

2. 1. Preparaci i actitud 3. Objectius s indispensable tenir clar els objectius de la presentaci, el pblic (en el nostre cas elsalumnes) al qual va dirigida. 4. Simplicitat KISS: Keep It Simple, Stupid. Cal lliurar la informaci necessria dunamanera clara sense abusardanimacions, transicions, sons,que poden distraure lauditori. 5. Planificaci i assaig Una bona presentaci requereix una planificaci, selecci i jerarquitzacide la informaci, i un assaig previ al moment dexposicique ens permetr calcular el temps. Cal conixer b el contingut, per amostrar i transmetre seguretat, sensenecessitat de llegir continuament lapantalla. 6. Vncer el pnic escnic La mirada directa, sense tmer elcontacte visual amb els oients, captalatenci i els incorpora en lapresentaci. Existeixen tcniques defectivitatvariable, com ara focalitzar la mirada itota la presentaci en una sola personao un grup redut de persones. 7. Postura, gestos i presentaci La imatge que el presentadorprojecte pot fer canviar lactitud delpblic. Cal cercar una postura ergonmicaque transmeta seguretat i comoditat,i evitar gestos exagerats oagressius, com ara assenyalar ambel dit. 8. Interacci Una manera de captar latenci delsoients s incorporar-los a la presentacia travs de tcniques dinteracci: qestions a lauditori, compartir idees, fer un test pre i postpresentaci, etc. Normalment aix s possible amb unnombre redut de pblic. 9. 2. ASPECTES VISUALS 10. Text Un obstacle tpic a latenci de loients lexcs dinformaci escrita. 11. Text: Alguns errors tpics Moltes lnies Excessives paraules per lnia Marges reduts Faltes dortografia Etc. 12. Text (II) El text ha de ser simple, com a moltentre 6 i 8 lnies, i llegible Noms ha dincloure lesparaules/idees clau, sense llarguesoracions amb puntuaci: la pantallas un recolzament per a lorador iloient, no un substitut del primer. 13. Text (III) Cal, a ms, triar un tipus de lletrasbria, com ara Verdana, Arial oTimes New Roman. La grandria ha de ser proporcional ala grandria de lauditori. Es recomana que no siga menor de30 punts. 20 30 40 14. Color s millor triar un nic color de fons ide lletra per a tota la presentacique triar colors diferents per a cadapantalla. La uniformitat dna seriositat a lapresentaci i evita distraccionsinnecessries. 15. Color (II) El colors del text i del fons han degenerar contrast per a facilitar-ne lalectura. A ms, tot i que infreqent, calevitar el contrast roig i verd enconsideraci als daltnics. 16. El daltonisme 17. Transicions i animacions Els efectes multimdia quepermeten agregar els programes perelaborar presentacions shandutilitzar amb mesura per a nodesviar latenci del contingut. 18. Grfics i imatges Cal usar-los sempre que oferesqueninformaci. Si sn innecessaris poden distraurelatenci de lauditori. 19. Un ltim consell En mig de la presentaci, potsutilitzar la lletra b. (Vlid en impress i powerpoint) Deixa la pantalla en negre per nodistraure els oients si volem ampliarlexplicaci, respondre alguna qestio iniciar un debat. 20. Alguns enllaos(Via Slideshare i Consells per fer bones presentacions) Consells per fer una bona presentaci Top Ten Slide Tips One Hour PowerPoint: Ten Strategiesfor Improving Presentations I recorda: 21. (http://vantucker.net/)

Recommended

View more >