dbz 20140119

Click here to load reader

Post on 11-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  B R E D A S EWEEKENDEDITIE19 JANUARI 2014WEEK 3

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 74 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @BredaseBode

  BREDA - De contouren van het nieuwe station in Breda worden elke maand beter zichtbaar. Het nieuwe station telt straks zes sporen, drie perrons, een busstation, 22.000 vierkante meter kantoorruimte en 150 woningen. Op het dak komt bovendien een parkeerplaats voor 720 autos en in de ondergrondse passage zit 9000 vierkante meter aan winkelruimte. FOTO ADDO SPRANGERS

  DOOR ADDO SPRANGERS

  Dat heeft lijsttrekker John Stubenitsky besloten na overleg met zijn achterban en de andere kandidaten. GemeenteBelangen vindt dat De Jong

  een tweede kans verdient. De Jong raak-te afgelopen week in opspraak na een onthulling dat hij in 2010 twee maanden heeft vastgezeten in Duitsland nadat hij daar onder invloed van alcohol met zijn auto een groep mensen had aangereden.

  Bij het incident raakte n persoon raakte zwaargewond, twee anderen liepen lich-te verwondingen op. De Jong (25) zat eerder in Nederland een celstraf uit voor carjacking en een gewa-pende overval in Breda.

  GemeenteBelangen achter De JongHi j verdient tweede kans

  BREDA - Kandidaat-raadslid Paul de Jong blijft de nummer twee op de kandidatenlijst van GemeenteBelangen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Breda.

  DOOR ADDO SPRANGERS

  Een betere toegankelijkheid van het re-guliere openbaar vervoer heeft weer als gevolg dat mensen met een functiebe-perking minder afhankelijk worden van hun omgeving of van voorzieningen als de deeltaxi. In 2007 heeft de Provincie Noord-Brabant een subsidieregeling vastgesteld voor wat betreft het toegankelijk maken van de drukste en belangrijkste haltes, de zogenoemde geprioriteerde bushaltes. Inmiddels is in Breda het merendeel van deze haltes aangepakt. Veertien van deze geprioriteerde haltes

  moeten nog toegankelijk gemaakt wor-den. De regio West-Brabant biedt co -nancieringsmogelijkheden van 12.500 euro per halte om deze laatste haltes ook toegankelijk te kunnen maken. Ook voor het toegankelijk maken van de overige haltes - de niet-geprioriteerde haltes - is subsidie beschikbaar. Er zijn in Breda 163 (niet-geprioriteerde) haltes die nog niet voldoen aan de eisen van toegankelijk-heid voor minder validen.

  ObstakelsMensen met een functiebeperking ko-men in het dagelijks leven behoorlijk wat obstakels tegen, weet Seluk Akinci,

  wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur. Dat geldt voor mensen die slecht ter been zijn, maar ook voor slechtzienden en ouders met een kinder-wagen is het instappen soms best een uitdaging. Door de hoogte van bushaltes aan te passen, kunnen we die obstakels wegnemen en worden mensen met een functiebeperking minder afhankelijk van hun omgeving of van de deeltaxi en zet-ten we tegelijkertijd weer een stap in de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer in Breda. De bushaltes moeten op 1 juli 2015 zijn uitgevoerd om voor de subsidieregelingen in aanmerking te ko-men.

  Gemeente Breda pakt bushaltes aanBetere toegankel i jkheid openbaar vervoer voor minder val iden

  BREDA - De gemeente Breda gaat nogmaals een ink aantal bushaltes toegankelijk maken voor minder va-liden. Door onder andere perrons te verhogen en meer zitbanken te plaatsen, wordt het reguliere openbaar vervoer beter toegankelijk voor minder validen.

  BUREAUCRATIEROND

  JEUGDFONDSEN

  TAALBUSVOORZIET

  IN BEHOEFTE

  MARIE THIELEN VIERTHONDERDSTEVERJAARDAG

  BREDA - De politie heeft dinsdag om-streeks 17.05 uur in zijn woning in de wijk Haagse Beemden een 48-jarige Bredanaar aangehouden omdat hij op straat een 30-jarige buurtbewoonster bedreigd zou hebben met een vuurwapen. Zij vertelde dat ze de hond aan uitlaten was. De man kwam vanuit zijn woning naar buiten en riep,dreigend met een vuurwapen, dat ze moest oprotten, anders zou hij haar dood-schieten. De vrouw is snel naar huis gelo-pen en heeft de politie gebeld. De verdach-te is aangehouden In zijn woning werd geen vuurwapen aangetroffen. De politie stelt een buurtonderzoek in. Het gaat om het gedeelte nabij het Kesterenpad.

  Man dreigt metvuurwapen

  BREDA - De agenten vonden woensdag in de schuur van een woning aan de Til-burgseweg vier zakjes met geknipte en gedroogde henneptoppen. Het gaat om circa 44 gram. De 44-jarige bewoner werd aangehouden. In een woning aan de Kar-bouwstraat bevond zich een kwekerij met 122 planten. In een woning aan de Hoogeindsestraat werd een plantage met 19 planten aangetroffen. In een pand aan het Hekven stonden 99 planten. Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van (een) hennepkwekerij(en) kunnen dit door-geven aan de politie via tel. 0900-8844. U kunt ook bellen naar Meld Misdaad Ano-niem via tel. 0800-7000.

  Hennepkwekerijen opgerold in Breda

  BREDA - Er is in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.25 uur ingebroken in een supermarkt op het winkelcentrum De Burcht. Drie daders sloegen met mokers de toegangsdeur in. Ze hebben sigaret-ten buit gemaakt en zijn daarna gevlucht in een donkere stationwagen. Een getuige zag dat de daders na de inbraak wegreden in een stationwagen in de richting van de Genhoesstraat. De eigenaar van de winkel heeft aangifte gedaan. De daders hebben de ruit van de toegangsdeur vernield. Er zijn sigaretten buit gemaakt. Getuigen van deze snelkraak kunnen bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

  Snelkraak bij supermarkt De Burcht

  BREDA - Vrijdag 14 februari tot en met zon-dag 16 februari a.s. is het weer tijd voor de altijd druk bezochte carnavaleske Aogse Avonden in gemeenschapshuis De Koe aan de Ambachtenlaan. Het beloven weer dolkomische avonden te worden vol zang, dans, sketches en carnavaleske bespie-gelingen vanuit de sauwelton. De organi-serende Stichting C.C. t Aogje heeft ook dit jaar weer drie voorstellingen in petto: vrijdag 14 februari en 15 februari om 20.15 uur en de matinee op zondag die begint om 14.00 uur. Voorverkoop vindt plaats op za-terdag 25 januari van 9.30 uur tot 11.00 uur in De Koe. Surf voor meer informatie naar www.cctaogje.nl

  Klaar voor jaarlijkse Aogse Avonden

  www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren

  van al uw nieuws

  BREDA - Bouwfonds Investment Manage-ment heeft de parkeergarage aan de Mar-kndaalseweg in Breda aangekocht, naast garages in Amsterdam Zuidoost (P6-Uit-gaansdriehoek), , Eindhoven (De Admirant), Nieuwegein (St. Antonius Ziekenhuis), en Zaandam (Hermitage). De parkeergarage in Amsterdam Zuid-Oost is langjarig verhuurd aan Gemeente Amsterdam. De andere par-keergarages zijn verhuurd (lease back) aan Q-Park, eveneens gebaseerd op langjarige huurcontracten. De parkeergarages zijn aangekocht voor het Bouwfonds Private Dutch Parking Fund ll; een nieuw fonds voor Duitse High Net Worth Individuals (HNWIs) en kleinere beleggers.

  Bouwfonds IM koopt parkeergarage Breda

  BREDA - Het afblazen van project Con-neX heeft waarschijnlijk nancile gevolgen voor de gemeente Breda. Breda en andere gemeenten in de regio draaien namelijk vrijwel zeker op voor de kosten die zijn gemaakt om een groot bedrijfsverzamel-gebouw voor startende ondernemers op het terrein van de NHTV te beginnen. De hoogte van het bedrag is nog onduidelijk. Jarenlange voorbereidingen ten spijt werd door het plan een streep gehaald nadat on-derzoeksbureau Ecorys concludeerde dat er onder nieuwe ondernemers te weinig animo is om zich in het gebouw te vesti-gen. Schadebeperking staat nu voorop, aldus wethouder Cees Meeuwis.

  Streep door planCon-neX kost geld

  BREDA - De stichting Kielegats Carnaval Museum (KCM) - opgericht om de erfschat-ten van het Bredase carnaval toegankelijk te maken voor een groot publiek - bestaat vijf jaar. Dit eerste lustrum wordt gevierd met een klinkende jubileumexpositie in de Stadsgalerij van 22 januari tot 2 februari 2014. Vanaf het eerste begin in 2009 houdt KCM, ieder jaar en steeds op een andere plek, een tentoonstelling. Het thema van dit jaar is Kielegatse Carnavals Maske-rade. De expositie geeft een overzicht van 78 jaar georganiseerd carnaval in Breda: kostuums, beeldmateriaal, (prinsen)rekwi-sieten en verhalen. Openingstijden: iedere dag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

  Carnavalsexpositie in Stadsgalerij

  BREDA - De gemeente Breda is maandag begonnen met de sanering van drie loca-ties langs het spoor waar in 2013 - tijdens maaiwerkzaamheden en het rooien van bomen voor de aanleg van de toekomstige HOV-busbaan langs het spoor - asbest is aangetroffen: twee locaties in het traject tussen Oosterhoutseweg en Frankentha-lerstraat, n locatie nabij de onderdoor-gang van de Terheijdenseweg aan de zijde van de Liniestraat. Per locatie gaat het om ongeveer een oppervlakte van vier bij vier meter. Zonder tegenslag duurt het werk twee weken. Na constatering dat er as-bestresten lagen, zijn de locaties afgedekt met grond en afgezet met hekwerken.

  Start asbestsanering langs spoor

  Vanaf 395 pp | www.ScheidingsLoket.nl

  Goed(koop) scheiden?

 • www.DeDakshop.nl

  F. van DuurenLeursebaan 269 - 4839 AM Breda

  Tel.: 076-5339023 - Fax: 076-5339022 - E-mail: [email protected]

  Voor het vernieuwen van uw dak en zinken goten!Tevens in onze shop verkoop voor de doe het zelver

  Gratis advies

  Terras of Oprit bestraten?

  Tuin aanleggen?

  J&M Bestratingen

  0651332449

  ZZZPDNHLWHDV\QO

  0DNH,W(DV\EHGDQNW-XOOLHPDNHQMHQDDPKHOHPDDO

  ZDDU

  %5('$+$/67(5(1,NYRHOPHMDDUMRQJHU,Q]HVPDDQGHQWLMGEHQLNNLORDIJHYDOOHQ0LMQOLFKDPHOLMNHNO