diagnostyka bahco - bahco- .pojazdów. ethos posiada również możliwość komunikacji wg...

Download DIAGNOSTYKA BAHCO - bahco- .pojazdów. ETHOS posiada również możliwość komunikacji wg protokołu

Post on 27-Feb-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DIAGNOSTYKABAHCO

2

TESTER DIAGNOSTYCZNY FIRMY BAHCO CZY W SOBIE NAJNOWOCZENIEJSZE TECHNOLOGIE I PRZYSTPN CEN

Specjalici wiedz, e potrzebujesz najlepszych narzdzi dia-gnostycznych, ktre umo-liwiaj serwis i napraw wspczesnych samo-chodw. Wiele z nich nie posiada jednak zaawansowanych funkcji i dodatko-wych moliwoci, ktrych potrzebu-jesz, aby inwestycja w zakup tych narz-dzi bya ekonomicz-nie uzasadniona.

Dziki nowemu testerowi dla pocztkujcych diagnostw ETHOS firmy Bahco ta sytuacja ulega zmianie.

ETHOS uwzgldnia nie tylko diagnostyk EOBD, ale posia-da take moliwo wykorzystanie penej diagnostyki, ktra zo-staa opracowana przez Bahco i uwzgldnia tysice rnych konfiguracji pojazdw. ETHOS posiada rwnie moliwo komunikacji wg protokou CAN powszechnie stosowanego w najnowoczeniejszych pojazdach.

SZYBKA IDENTYFIKACJA I ZAPAMI TYWANIE SAMOCHODW Jedn z najwikszych zalet ETHOS jest moliwo zapisu i przywoania danych identyfikacyjnych ostatnich 20 diagnozowanych samochodw. Szybkie przywoanie oznacza szybsze potwierdzenie poprawnoci naprawy zdiagnozowanego problemu i gotowo zwrcenia samochodu klientowi.

TWOJE PIERWSZE KROKI W DIAGNOSTYCE

Wywietlacz monochromatyczny 4,7,wymienna pyta czoowa

Programowalny klawisz S

Gniazdo karty compact flash

atwe 4 kierunkowe klawisze nawigacji

NAGRYWANIE, ZAPISYWANI E I PRZEGLDANIE DANYCH W FORMIE FILMU ETHOS posiada moliwo nagrania ponad 230 klatek danych, ktre mona zapisa i przeglda klatka po klatce, zarwno w postaci analitycznej PID, jak i graficznej, co pozwala na precyzyjny odczyt i umoliwia szybk i dokadn diagnostyk.

Rwnoczesne przedstawieniena wykresie 4 parametrw

DIAGNOSTYKA

Przycisk zasilania

Port mini USB do poczenia z komputerem

Port USB dla drukarki

25-pinowe zcze do komunikacji z samochodem

Wejcie zasilania AC

3

TWJ NASTPNY KROK W DIAGNOSTYCE

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA DIAGNOSTYCZNA

DIAGNOSTYKA

Wywietlacz kolorowy p VGA 6,2 z wymienn pyt czoow

System operacyjny Windows CE

Proste 4- kierunkowe sterowanie awigacj

Ergonomiczna konstrukcja

Akumulator o dugiej trwaoci z moliwoci adowania

Przycisk S programowany przez uytkownika

Wykresy 4 parametrw rwnoczenie

Przycisk zasilania

Procesor arm o duej wydajnociPami 1 GB

Czy skaner moe zastpi diagnost w myleniu podczas diagnostyki? Solus Pro moe. Dziki rozbudo-wanym funkcjom i moliwociom diagnostycznym testera Solus Pro wykonasz swoj prace szybko i dobrze, bez zbdnej straty czasu na dugotrwaa diagnostyk i analizowanie usterek.Dziki temu moesz naprawi wicej samochodw w krtszym czasie, co oznacza dla Ciebie wikszy zysk. To doskonaa inwestycja.

SOLUS PRO zapewnia szybkie dziaanie, niezawodno, niski pobr energii z baterii, atwo i prostot obsugi. Dziki niemu jeste o krok dalej w diagnostyce.

SOLUS PRO daje najbardziej zaawansowane moliwoci dzikirozbudowanej licie kodw usterek dla wspczesnych, zaawansowanychtechnologicznie samochodw. Moesz uzyska specjalne kody i definicje, ktre wychodz poza standardowe i oglnodostpne.

Podczas przegldania danych biecych masz wybr pomidzylist parametrw (PID) a widokami graficznymi w postaci 1,2 lub 4 wykresw. Moliwy jest zapis 2 000 klatek filmowych,ktre mona przeglda, drukowa z PC i udostpnia innym.

SOLUS PRO obejmuje szerok gam modeli 22 producentwsamochodw. Szybki start urzdzenia, atwa konfiguracja i intuicyjna nawigacja pozwalaj na szybk diagnostyk.

4

ANALIZATOR SPALIN

ScanGas jest podrcznym analizatorem spalin silnikw spalinowych pozwalajcym mierzy emisj tlenku wgla (CO), dwutlenku wgla (CO2), wglowodorw (HC), tlenu (O2) i opcjonalnie tlenkw azotu (NOx). Pomiar odbywa si w komorze podczerwieni oraz za pomoc czujnikw elektrochemicznych. Obsuga urzdzenia jest dokonywana za pomoc pokrta wyboru mierzonego gazu oraz 4 przyciskw funkcyjnych. Analizator jest umieszczony w ochronnym, gumowym etui wyposaonym w magnes, ktry pozwala zachowa wolne rce. ScanGas gwarantuje pen funkcjonalno analizatora spalin i jest idealny do prac diagnostycznych oraz wykonywania wstepnych testw przed obowizkowym przegldem.

CechyNiskie koszty serwisu, brak koniecznoci kalibracjiDrukowanie za pomoc opcjonalnej drukarki na podczerwieRaporty przed oraz po wykonaniu prac diagnostycznych lub naprawczychTrzy warianty zasilania: Zasilanie sieciowe, 12V i wewntrzne baterie mona go uzywa w rznych warunkachDodatkowe cechy diagnostyczne: Pomiar Lambda / AFR oraz wartoci CO skorygowanejKompatybilny z samochodami wielopaliwowymi Benzyna, LPG, CNG

atwy w uyciuWybr Pomiar - Analiza

Wcz ScanGas, urzdzenie zacznie odlicza od 99 do 0Umie sond w rurze wydechowej i podcz do analizatoraW celu obejrzenia wszystkich mierzonych parametrw nacinij drukowanie (uyj opcjonalnej drukarki z czem na podczerwie)

Kluczowe cechyAnaliza spalin powinna byc pierwszym i ostatnim testem diagnostycznymSprawdzeniu stanu technicznego silnika i ukadu emisji spalin przed i po wykonaniu prac diagnostycznych i naprawczychBieca ocena stanu silnika i funkcji katalizatora

DIAGNOSTYKA

TESTER DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOCI

5

Bahco EELDEU100A Diagnostic Leak Detectorto urzdzenie do wykrywania nieszczelnociw podzespoach i komponentach pojazdwsamochodowych. Dzieki jego wykorzystaniunaprawa samochodu trwa krcej.Urzdzenie Bahco EELDEU100A niewymaga specjalistycznego szkolenia.Urzdzenie jest atwe w uyciu ipozwala na szybk detekcjnieszelnoci wielu podzespowpojazdu. Szybkie wykrycieawarii i jej usuniciezwikszaproduktywnoi efektywnowarsztatu i wprosty sposbprzekada si nawzrost zysku.Waciwadiagnostyka ipoprawnie wykonananaprawa zwikszaj tezadowolenie klienta i jegozaufanie do serwisu.

Zawr EGRPrzedzia pasaerskiUkad odpowietrzania skrzyni korbowejZesp oczyszczania powietrzaPrzepywomierz

DIAGNOSTYKA

EELDEU100A

Urzdzenie Bahco EELDEU100A moe by wykorzystywane do wykrywania nieszczelnoci poniszych podzespow:

Przwody podcinieniowePoluzowane opaskiZesp przepustnicyPrzepony i membranyZawory powietrzaCzujniki MAP

Kolektor wydechowyUkad wydechowy wraz z tumikamiUkad dolotowyPrzewody powietrzneGanik wraz z uszczelnieniemO ringi wtryskiwaczyUkad smarowania

6

URZDZENIE DO PODTRZYMANIA ZASILANIA

Urzdzenie do podtrzymania zasilaniaDBSU1 jest przeznaczone do zewntrznegozasilania instalacji samochodu w trakciewykonywania czynnoci diagnostycznychlub naprawczych. DBSU1 zasila instalacjeelektryczn samochodu bez ryzyka zwizanegoz moliwoci rozadowania akumulatora.

Odpowiednia obudowa bez czci metalowych, ktre mogyby uszkodzi lub porysowa lakier wykonana z tworzywa ABSDodatkowe wyjcie do zasilania akcesoriw laptopa lub skanera diagnostycznegoWbudowany wieszak, ktry pozwala na umieszczenie urzdzenia w dogodnym miejscu w trakcie diagnostyki lub naprawyStandardowy, wymienny bezpiecznikW komplecie wszystkie niezbdne przewodyInstrukcja obsugi na CD

DIAGNOSTYKA

DBSU1

Dlaczego potrzebuje DBSU?W trakcie naprawy lub diagnostyki moedoj do rozadowania akumulatora,co moe doprowadzi do zresetowanialub nawet uszkodzenia systemwelektronicznych samochodu.

Czy mog uywa boosterado podtrzymania zasilania?Booster moe dostarczy zasilanietylko na ograniczony czasprzed pocztkiem rozadowaniaakumulatora. Booster jestprzeznaczony do dostarczenia duejmocy w krtkim okresie czasu.

Czy mog uyinnego akumulatora?Podczenie rwnolege przewodamidrugiego akumulatora nie jestnajlepszym wyjciem z uwagi namoliwo zwarcia i wywoaniaiskier. To moe prowadzi douszkodzenie elektroniki samochodu.DBSU jest wyposaony w systemyzabezpieczajce przed zwarciem.

Czy mog uyadowarki akumulatora dopodtrzymania zasilania?DBSU dostarcza stabilizowanenapicie w cigu caego czasunaprawy lub diagnostyki. Przyzasilaniu adowark akumulatoranapicie si zmienia.

Czsto Zadawane Pytania

7

Charakterystyka

DIAGNOSTYKA

Specyfikacja

8

Specyfikacja

DIAGNOSTYKADBSU1

Specyfikacja EELDEU100A