djiny psychologie - is.muni.cz .strukturalismus . důležité postavy • předchůdci • ernst

Download Djiny psychologie - is.muni.cz .Strukturalismus . Důležité postavy • předchůdci • Ernst

Post on 17-Sep-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Djiny psychologie

  Strukturalismus

 • Dleit postavy

  pedchdci

  Ernst Heinrich Weber (1795 - 1878)

  Johannes Mller (1801 - 1858)

  Gustav Theodor Fechner (1801 - 1887)

  Hermann von Helmholtz (1821 - 1894)

 • Dleit postavy

  zakladatel/hlavn pedstavitel

  Wilhelm Maximilian Wundt (1832 - 1920)

  Edward Bradford Titchener (1867 - 1927)

 • Dleit postavy

  pokraovatel

  Carl Stumpf (1848 - 1936)

  George Elias Mller (1850 - 1934)

  Oswald Klpe (1962 - 1915)

 • fyziolog, tmatem - smysly tm veker jeho dlo vzniklo v

  mld koncept specifick nervov

  energie ci: H. Helmholtz, Emil du

  Bois-Reymond, T. Schwann

  Johannes Peter Mller (1801-1858)

 • Hermann von Helmholtz (1821-1894)

  Narozen v Postupimi Chtl bt fyzikem - byl lkaem Vojensk lka - dn vlka -

  dostatek volna - experimenty kola - 1847 1850 - oftalmoskop 1852 - objev rychlosti

  nervovho vzruchu 1882 - poven do lechtickho

  stavu

 • Hermann von Helmholtz (1821-1894)

  fyziolog, experimentln pstup vnmn z hlediska fyziky

  smyslovch orgn a nervovho systmu

  men rychlosti penosu nervovch vzruch

  teorie vnmn barev (trichromatick)

  sluchov vnmn rozdl mezi poitkem a

  vjemem

 • Ernst Heinrich Weber (1795-1878)

  fyziologie smyslovch orgn

  experimentln vzkum prah vnmn, stanovil nejmen rozliiteln rozdl

  Weberova konstantaPodnt Weberova konstanta

  Frekvence zvuku 0,003

  Intenzita zvuku 0,15

  Intenzita svtla 0,01

  Koncentrace pachovho podntu 0,07

  Koncentrace chuovho podntu 0,20

  Intenzita tlakovho podntu 0,14

 • Gustav Theodor Fechner (1801-1887)

  zakladatel nov disciplny psychofyziky

  rozpracoval Weberv zkon S=k log R

  ukzal, jak je mono mit duevn procesy vliv na Wundta a jeho laborato

 • Wilhelm Wundt (1832-1920)

  povaovn za otce psychologie 1879 zaloil laborato, ve

  kter provdl vzkum, uil studenty, kte pak vytvoili prvn generaci experimentlnch psycholog

  obnovil studium vdomch proces

  kontrolovan introspekce jako klov metoda

 • Wundtovsk psychologie

  psychologie m studovat vdom duevn procesy

  ty se skldaj ze zkladnch element poitk a pocit bezprostednch poitk

  v laboratoi zkoumn psychofyzickch problm, duevn chronometrie, asociace

 • Georg Elias Mller (1850-1934)

  introspektivn zkoumn tak vych duevnch proces pam (navzal na Ebbinghause)

  uen jako aktivn proces

  interferenn teorie zapomnn

 • Oswald Klpe (1862-1915)

  Wundtv k, zaloil laborato na Wrzburgsk univerzit

  systematick experimentln introspekce nen ale omezena jen na poitky a pocity, studium mylen

  posun psychologie k holistitj podob

 • Carl Stumpf (1848-1936)

  zkoumn sluchovho vnmn, hudby

  rozdln pojet introspekce ne Wundt

  z jeho k pozdji gestaltist (berlnsk kola)

 • Edward B. Titchener (1867-1927)

  rozvinul mylenky wundtovsk psychologie v USA

  1898- The postulates of a structural psychology

  objektem zkoumn psychologie jsou rzn stavy/elementy vdom normlnch dosplch jedinc prostednictvm introspekce

  na rozdl od Wundta vidl jejich organizaci spe mechanisticky

  psychologie = vda o lidsk zkuenosti, kter zvis na subjektu

 • Kritika strukturalismu

  metoda introspekce nespolehlivost, nemonost replikace

  mal zbr

  umlost, nepozorovateln abstrakce

  purismus vs. americk utilitarismus

 • Zaazen strukturalismu vzhledem k Watsonovm preskriptivnm dimenzm

  klov dimenze vdom mentalismus

  obsahov subjektivismus

  strukturalismus

  nomothetick pstup

  purismus

 • Doplujc literatura

  Helmholtz, Hermann (1878). The facts of perception.

  Fechner, Gustav Theodor (1860). Elements of psychophysics.

  Stumpf, Carl (1930). Autobiography of Carl Stumpf. In C. Murchison (Ed.), History of psychology in autobiography (Vol. 1, pp. 389-441). Worcester, MA: Clark University Press.

  http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/helmholt.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Fechner/http://psychclassics.yorku.ca/Stumpf/murchison.htm

 • Doplujc literatura

  Wundt, Wilhelm Max (1874/1902/1904). Principles of physiological psychology.

  Wundt, Wilhelm Max. (1896/1897). Outlines of psychology.

  http://psychclassics.yorku.ca/Wundt/Physio/http://psychclassics.yorku.ca/Wundt/Outlines/

 • Doplujc literatura Titchener, Edward B. (1898). The postulates of a structural

  psychology. Philosophical Review, 7, 449-465. Caldwell, W. (1899). The postulates of a structural psychology.

  Psychological Review, 6, 187-191. [Reply to Titchener 1898.] Titchener, Edward B. (1899). Structural and functional psychology.

  Philosophical Review, 8, 290-299. [Reply to Caldwell, 1899.] Titchener, Edward B. (1912). The schema of introspection. American

  Journal of Psychology, 23, 485-508. Titchener, Edward B. (1898b). A psychological laboratory. Mind, 7,

  311-331. Titchener, Edward. B. (1921). Brentano and Wundt: Empirical and

  experimental psychology. American Journal of Psychology, 32, 108-120.

  http://psychclassics.yorku.ca/Titchener/structuralism.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Caldwell/structural.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/strucfunc.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/introspection.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/lab.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/brentano-wundt.htm

Recommended

View more >