dragos tuta

11
DIRECTIVA 95 ȘANSA ROMÂNILOR LA O VIAȚĂ MAI BUNĂ DRAGOS TUȚĂ, DIRECTOR GENERAL JOI, 17 NOIEMBRIE 2016, Hotel Novotel, Bucureşti

Upload: revistabiz

Post on 14-Apr-2017

81 views

Category:

Business


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dragos tuta

DIRECTIVA 95 – ȘANSA ROMÂNILOR LA O VIAȚĂ MAI BUNĂ

DRAGOS TUȚĂ, DIRECTOR GENERAL

JOI, 17 NOIEMBRIE 2016, Hotel Novotel, Bucureşti

Page 2: Dragos tuta
Page 3: Dragos tuta

Ecosistemul românesc

Page 4: Dragos tuta

• ACTORI ECONOMICI INTERESAȚI DE PROFIT PRIN ACȚIUNI IRESPONSABILE EXISTĂ ȘI VOR EXISTA ÎNTOTDEAUNA.

• SCHIMBĂRI S-AU PRODUS DOAR ÎN MOMENTUL CÂND CETĂȚENII ȘI MEDIA AU PROTESTAT ARĂTÂND CU DEGETUL CĂTRE COMPANIILE CARE AU AVUT ACȚIUNI IRESPONSABILE SAU CĂTRE AUTORITĂ ȚILE CARE NU AU LUAT MĂSURI PENTRU A STOPA ASTFEL DE COMPORTAMENTE.

• TRANSPARENȚA NU ADUCE DOAR ACCES LA INFORMAȚII, CI ȘI UN PRIM PAS ÎN PROCESUL PRIN CARE NOI SUNTEM EDUCAȚI SĂ ALEGEM SAU SĂ CEREM ACȚIUNI RESPONSABILE DE LA COMPANIILE CU CARE INTERACȚIONĂM

Page 5: Dragos tuta

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

CSR ÎN ROMÂNIA

Page 6: Dragos tuta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ce urmează?

Page 7: Dragos tuta
Page 8: Dragos tuta

Introducerea în legislația locală a Directivei nr. 95/2014 (de modificare a Directivei nr. 34/2013 în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari) a avut loc prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1938/2016. Potrivit noilor reglementări, firmele de interes public și grupurile care, la data bilanțului, au un număr mediu de 500 de angajați, în cursul exercițiului financiar, vor include în raportul financiar și o declarație nefinanciară. Declarația non-financiară va conține: • informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor

omului și combaterea corupției și a dării de mită, dacă acestea sunt necesare pentru a înțelege dezvoltarea, performanța și poziția întreprinderii și a impactului activității sale

• o descriere a modelului de afaceri, politica de diversitate (vârsta, genul sau educația și experiența profesională, obiectivele, aplicarea) și o descriere a politicilor adoptate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesare aplicate și rezultatele politicilor respective.

• în declarație se va face referire la indicatorii cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a firmei și la principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiuni. Acești indicatori vor include, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul cum compania gestionează acele riscuri

• declarația nefinanciară conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

DIRECTIVA 95/ 2014 – OM 1938/ 2016

Page 9: Dragos tuta

La finalul anului 2014, în România existau 727 de companii cu mai mult de 500 de angajați. La finalul anului 2015 erau 685. Începând cu 2017, toate companiile din această categorie, alături de cele listate la bursă și orice alte companii din domeniul financiar-bancar vor fi obligate să publice informații despre modul cum tratează relațiile cu fiecare categorie de public cu care interacționează.

Page 10: Dragos tuta

I II III IV V

0 – Sponsorizări;

1 – Coordonator CSR

2 – Publică primul raport de CSR

3 – Formează ST

4 – Derulează proces complet de SE;

5 – Comunică public CSR/ Sustainability Goals

6 – Politici şi proceduri de CSR

integrate în strategiile de business

7 – Există un departament de sustenabilitate, iar directorul de

sustenabilitate este prezent în Board, având putere de decizie

8 – Angajații sunt bonificați şi după

SKPI

9 – Cere/ obligă cei mai importanți parteneri să aibă politici de CSR

10 – Militează pentru performanță

non-financiară

BASIC TRAINEE INTEGRATED MATURE LEADER

1

2

0

3

4 5

6

7

8

9 10

Scara sustenabilității: etape şi acțiuni

Page 11: Dragos tuta

”Crezul meu este că nivelul de trai al românilor va crește odată cu creșterea gradului de responsabilitate al actorilor economici din țara noastră.“

Dragos Tuță | DIRECTOR GENERAL

[email protected]

The CSR Agency | Consultants for Responsible Business

Str. Italiană 10, 020975 Bucharest | M: +40 730 016 308

www.thecsragency.ro