electrabel submetering - wdp efficient energy event 2015

16
Deelmetingen Snel en efficiënt op energiekosten besparen WDP Energy Efficiency Event Mei 2015

Upload: wdp

Post on 17-Aug-2015

109 views

Category:

Business


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

Deelmetingen

Snel en efficiënt op energiekosten besparen

WDP Energy Efficiency Event

Mei 2015

Page 2: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

WAAROM ?

• Uw intern energieverbruik kennen

• Specifieke verbruikswaarden vaststellen

• Detectie en monitoring van het waakverbruik

• Instrument voor energiebeheer

2

Page 3: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

3

Meten is weten ! • Wilt u uw belangrijkste verbruikers kennen en

actief beheren ?

• U hebt de energiebalans van een specifieke productielijn nodig ?

• U wenst uw verbruik centraal en direct te beheren ?

• U wilt onmiddellijk de resultaten van acties voor een lager verbruik te controleren ?

• U wilt uw eigen energieproductie opvolgen ? (PV-panelen, WKK,…)

=> Deelmetingen kunnen u hierbij helpen !

Page 4: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

PRESENTATION TITLE 4

METINGEN, VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN

Via pulsen of draadloos

Page 5: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

Brouwerij

Deelmetingen op de koelinstallatie en stoomketel, acties naar perslucht en

verlichting

5

Page 6: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

6

Situatie :

Koeling :

Bedoeling van deze meting was om het elektriciteitsverbruik van verschillende delen van de koeling te kennen, dit om een inschatting te maken wat het min/meer verbruik was van de gekoelde konische tanks t.o.v. de gekoelde bierkelders (beiden opslag bier voor botteling).

Stoom :

Bedoeling van deze meting was om het stoomverbruik in kaart te brengen welke hoeveelheid stoom naar welke toepassing ging.

Page 7: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

7

Resultaat meting stoomketel :

Klant kon op basis van de metingen heel duidelijk zien welke hoeveelheid stoom naar welke toepassing ging. Dit gaf hun de mogelijkheid de kosten efficiënter te gaan toewijzen.

De meting gaf ook aan dat er een aanzienlijke besparing kon worden gerealiseerd op het gasverbruik door het plaatsen van een economiser. Die onttrekt warmte aan de rookgassen om er het aangevoerde water mee te verwarmen. Zo verhogen we het rendement van de ketel en daalt het energieverbruik met zowat 10%. Er werd in het rapport van Electrabel een terugverdientijd van 2,5 tot 3 jaar voorzien. Uit de ervaring blijk dat de investering binnen 2 jaar werd terugverdiend

Tijdens een meetcampagne op de stoomleidingen kwamen ook tal van verliezen op de condenspotten aan het licht.

Besparing van +/- 700 MWh aardgas/jaar

Page 8: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

8

Resultaat meting koeling :

• Op basis van de meetresultaten werd beslist een deel van de ruimtekoeling stop te zetten.

• Er werd verder geïnvesteerd in bovengrondse SKT-tanks. Hierdoor koelt men in de tanks en niet meer de ruimte waarin de tanks liggen.

• Besparing op het elektriciteitsverbruik voor deze toepassing van meer dan 15 %.

• Minder arbeidsintensief, wat een aanzienlijke besparing op personeelskost met zich meebrengt.

• Door de investering in SKT’s kan men ook op een meer hygiënische manier gaan werken.

Page 9: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

9

Andere maatregelen :

Vervanging verlichting en compressoren:

• 30 % besparing op het elektriciteitsverbruik in de opslagruimtes door relighting en compartimentering.

• 50 % besparing op het elektriciteitsverbruik in de bottelarij door relighting en installatie lichtsensoren. Deze laatste worden gestuurd in functie van het buitenlicht via de vernieuwde lichtstraten.

• Het bedrijf beschikte over 1 belast/onbelast geregelde compressor van 90 kW die voor ongeveer 50% belast was. Door deze compressor te vervangen door een toerentalgeregelde compressor doet men een besparing van +/-100 MWh/jaar.

Besparing van +/- 180 MWh elektriciteit/jaar

Page 10: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

10

Page 11: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

Elektro-keten

4 Deelmetingen

11

Page 12: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

12

• Hoe kunnen we ons totaal verbruik beheren ?

• Verlichting, welk aandeel in totaal verbruik ?

• Airco, welk aandeel in totaal verbruik ?

• Opstelling TV’s die gans de dag spelen

Situatie :

Page 13: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

13

• Grootste verbruiker blijkt niet de airco te zijn maar “de muur” met TV’s.

• Bij opstart van alle TV’s op hetzelfde moment wordt een grote onverwachte piek gevraagd. Moderne Smart TV’s vragen nogal wat vermogen bij opstart.

Resultaat van de metingen :

Page 14: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

14

Acties van klant

- Slechts een gedeelte van de TV’s spelen permanent

Resultaat

- Een onmiddellijke besparing van 10% op verbruik enkel door de aanpassing van de opstartprocedure.

- Deze regel wordt doorgetrokken naar alle winkels Nog geen effectieve besparingscijfers

Page 15: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

Acties

Stap 3: Analyse

• Verzamelen van gegevens

• Analyse & interpretatie

• Voorstellen voor optimalisering

Stap 2: Installatie

Uitvoering van de werkzaamheden

Stap 1: Haalbaarheidstudie

Bepalen van pertinente meetpunten

Inspectie van de installaties en evaluatie

van de technische mogelijkheden

Voorgestelde oplossing & timing

Rapport & budgetraming

SUBMETERING IN DRIE STAPPEN

Page 16: Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015

VRAGEN ?

16