europejski tydzień zrównoważonego transportu 2008

of 21 /21
16-22 września 16-22 września 2008 2008 Europejski Tydzień Europejski Tydzień Zrównoważonego Zrównoważonego Transportu Transportu Europejski Dzień bez Europejski Dzień bez Samochodu Samochodu

Author: miastowruchu

Post on 29-Nov-2014

2.664 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja Aleksandry Mrowińskiej i Magdaleny Chedy (Ministerstwo Środowiska - koordynator krajowy kampanii)

TRANSCRIPT

 • 1. 16-22 wrzenia 2008 Europejski Tydzie Zrwnowaonego Transportu Europejski Dzie bez Samochodu
 • 2. Kampania ETZT oraz EDbS
  • Europejski Tydzie Zrwnowaonego Transportu organizowany jest w Europie od szeciu lat. Organizowany jest co roku w dniach 16 - 22 wrzenia i stanowi doskona okazj do przedstawienia Europejczykom proekologicznych, alternatywnych rozwiza oraz wyjanienia, przed jakimi wyzwaniami staj miasta.
 • 3. Cele kampanii:
  • Poprawa mobilnoci i rozwizanie problemu transportu miejskiego oraz polepszenie zdrowia i jakoci ycia mieszkacw Europy;
  • Doprowadzenie do zmiany postaw i wsparcie strategii transportu nienaruszajcego rwnowagi ekologicznej Europy;
  • Wprowadzanie rozwiza takich problemw jak zanieczyszczenie powietrza;
 • 4.
  • Informowanie o jakoci powietrza;
  • Wprowadzanie trwaych rodkw, ktre pomog ograniczy emisje CO 2 z sektora transportu;
  • Zachca si wadze lokalne aby wykorzystay Tydzie do stworzenia planw dziaa i przetestowania nowych rozwiza transportowych przy udziale mieszkacw.
 • 5. Wadze lokalne dziaania w celu ograniczenia szkodliwych emisji z sektora transportu:
  • Stworzenie zintegrowanego planu mobilnoci;
  • Ograniczenie ruchu samochodowego i moliwoci parkowania na okrelonych obszarach;
  • Inwestycje w transport publiczny zapewniajce dobr jako, czstotliwo, niezawodno, punktualno, bezpieczestwo, czysto i korzystn cen;
  • Zapewnienie bezpieczestwa ruchu pieszych i rowerzystw;
  • Prowadzenie kampanii informacyjnych sucych przekonaniu obywateli i przedsibiorcw do ograniczonego korzystania z samochodw.
 • 6. Mieszkaniec dziaania w celu ograniczenia szkodliwych emisji z sektora transportu:
  • Rozwaenie rozwiza innych ni samochd: przemieszczanie si pieszo i na rowerze, korzystanie z transportu publicznego lub wsplne korzystanie z samochodu;
  • Zachcenie pracodawcy do wprowadzenia planu dojazdu do miejsca pracy;
  • Zaznajomienie dzieci z lokalnym transportem publicznym, rozkadami jazdy, oraz zachcanie do samodzielnych podry;
  • Pokazanie gminie poparcia dla rodkw majcych na celu popraw zaplecza transportu publicznego, rowerowego i pieszego.
 • 7. Raport koordynatora europejskiego
  • Elblg
  • Czstochowa
  • Wrocaw
  • Opole
  • Luba
 • 8. Haso tegorocznej kampanii
  • Czyste powietrze dla wszystkich
 • 9.
  • Przygotowania
 • 10. Czerwiec 2008 pocztek kampanii
  • Organizator w Europie:
    • Komisja Europejska
  • Organizator w Polsce:
    • Ministerstwo rodowiska
  • Patronat Honorowy:
    • Minister Infrastruktury
 • 11. Promocja kampanii
  • Patronat medialny:
    • TVP Info
    • Radio VOX
    • Dwutygodnik rodowisko
    • Przegld Komunalny
    • ngo.pl
    • Magazyn Obywatel
    • Obywatelska Agencja Informacyjna
 • 12.
  • Partnerzy:
    • PKP S.A.
  • Sponsorzy:
    • Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
 • 13. Informacje dla Miast
  • Do 880 miast w Polsce wysano:
  • Apel Ministra rodowiska
  • Kart Europejsk
  • Regulamin
 • 14. Logo kampanii
 • 15. Materiay promocyjne:
  • Plakat
  • Ulotka
  • Naklejka
  • Brelok
 • 16. KONKURS
  • Konkurs plastyczno-techniczy dla szk o tematyce zwizanej ze zrwnowaonym transportem
  • Konkurs dla radiosuchaczy na antenie Radia VOX 16-19 i 22 wrzenia br.
 • 17. Udzia w kampanii
  • Termin nadsyania zgosze do udziau w kampanii mija 30 czerwca br.
  • Zgoszenie udziau w Forum Zrwnowaonego Transportu Miejskiego nie jest jednoznaczne ze zgoszeniem udziau Miasta w kampanii.
 • 18. Strona internetowa koordynatora krajowego kampanii: www.mos.gov.pl/22wrzesnia
 • 19. Strona internetowa koordynatora europejskiego kampanii: www.mobilityweek.eu
 • 20. KONTAKT
   • Aleksandra Mrowiska
   • aleksandra. mrowinska ( at ) mos .gov.pl
   • tel. 0 22 57 92 674
  • Magdalena Cheda
  • magdalena. cheda ( at ) mos .gov.pl
  • tel. 0 22 57 92 615
 • 21.
  • Dzikuj za uwag