systemy zrównoważonego rozwoju

of 23 /23
[Systemy zrównoważonego rozwoju biomasy i biopaliw aspekty wdrożenia [Quality Assurance Poland] Beata Bilińska Warszawa, data: 17.06.2014 r.

Author: quality-assurance-poland

Post on 13-Apr-2017

159 views

Category:

Engineering


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

[Przekaz biznesowy]

[Systemy zrwnowaonego rozwoju biomasy i biopaliw aspekty wdroenia

[Quality Assurance Poland]Beata BiliskaWarszawa, data: 17.06.2014 r.

certyfikacja-biopaliw.pl

1

acuch dostawW acuchu dostaw bior udzia:rolnicy, farmy, spdzielnie, grupy producentw, itp.firmy handlowe / importerzy biomasymagazyny zb i biomasy pynnejzakady produkcji (np. olejarnie olej rzepakowy, gorzelnie rolnicze, cukrownie, itp.) zakady produkcji biokomponentw i biopynw (np. etanol, estry metylowe, HVO)magazynowanie biopaliw / transport i mieszanie z paliwami kopalnymi

acuch dostawRolnikPunkt skupuGrupaproducentwRealizacjaNCWZakad produkcjiMagazynMagazynRafineria

DeklaracjaCertyfikacja FGPOwiadczenie zgodnociCertyfikacja CUCertyfikacja CUOwiadczenie zgodnoci

Certyfikacja FGP

Transport koowyRurocigKolej, statek

Schemat acucha wg dobrowolnych schematw certyfikacji zrwnowaonego rozwoju (ISCC, REDcert, INIG). Zakad produkcji (np. olejarnia)

Systemy zrwnowaonego rozwoju Obecnie w obszarze Unii Europejskie funkcjonuje co najmniej 16 schematw certyfikacji kryteriw zrwnowaonego rozwoju.

1. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)2. Bonsucro EU 3. RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED)4. RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED)5. 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme)6. RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance)7. Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme)8. Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production9. Red Tractor (Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme)10. SQC (Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops (SQC) scheme)11. Red Cert 12. NTA 8080 13. RSPO RED (Roundtable on Sustainable Palm Oil RED) 14. Biograce GHG calculation tool 15. HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels 16. Gafta Trade Assurance Scheme 17. KZR INIG System (NOWO)

Implementacja wymaga zrwnowaonego rozwoju

certyfikacja-biopaliw.pl

5

Cel doradztwa ?

Celem doradztwa jest przysporzenie wartoci oraz usprawnienie procesw w przedsibiorstwie poprzez zarzdzanie ryzykiem

Zakres i charakter usug jest ustalany z Klientem

Rola doradztwa Zaangaowanie doradcw przy projektach zwizanych z przygotowaniem systemw zrwnowaonego rozwoju:

Korzyci:Profesjonalne przygotowanie systemwSzkolenia wewntrzne oraz konsultacje

Trudnoci:Koszty usug doradczych lub szkoleniowychDostpno specjalistw branowych

Rola doradztwa

Uporzdkowanie danych oraz zaplanowanie dziaa, a przez to moliwo skutecznego zarzdzania projektem w firmie

Okrelenie zakresuIdentyfikacja wymaga prawnychDoradztwo specjalistyczneRedukcja kosztw dodatkowych

Rola doradztwaDua wiedza w danej dziedzinieSzczegowa analiza firmy

Szkolenia specjalistyczneWeryfikacja emisjiGHG

Dua wiedza pracownikwZnajomo branySzkolenia wewntrzne

Kryteria doboru firmy doradczej

Dowiadczenie w realizacji podobnych projektwZdolno do wykonania zleceniaDowiadczenie w realizacji projektw dla sektora biopaliwZnajomo metodyki obliczania emisji GHG zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/28

Podstawowe dziaania

Etapy prac firmy doradczej przy projektach zwizanych z wymaganiami zrwnowaonego rozwoju:

Przygotowanie planu projektu Audyt wewntrzny w firmieOkrelenie wymaga prawnychSzkolenia pracownikwWprowadzenie w ycie wymaga systemwCertyfikacj systemw zrwnowaonego rozwoju

Podejcie procesoweUstalenie celu KZRIdentyfikacja proceswDiagnoza proceswWdroenie w yciewymaga KZR

Certyfikacja

30-60 dni

Wybr systemu

Kady z systemw posiada specyficzne wymagania wystpujce wycznie w ramach danego systemu.

Systemy certyfikacji dokonuj czstych aktualizacji (rednio 6x rok)

Rnice wystpuj rwnie w ramach rejestracji oraz opat za uytkowanie

Z tych 16 schematw kady posiada wsne indywidualne wymagania, do ktrych firma doradcza powinna zidentyfikowa i zaproponowa rozwizanie. Znajomo wymaga oraz specyfiki brany wiadczy o profesjonalimie

Weryfikacja wymaga prawnych

Znajomo wymaga prawnych jest kluczowym elementem wdroe systemw zrwnowaonego rozwoju.

Opracowanie planu

Realizowane projekty wdroeniowe maj na celu zapewnienie penej zgodnoci z wymaganiami systemw zrwnowaonego rozwoju jak rwnie wymaganiami prawnymi w danych krajach bdcych odbiorc biomasy lub biopaliw.

Szczeglnie istotne jest to z punktu widzenia realizacji podwjnego zaliczania !

Podwjne zaliczenie obejmuje wykorzystanie midzy innymi odpadw do produkcji biopaliw. W tym przypadku wymagania przepisw prawa we wszystkich krajach UE s rne.

Realizacja projektu wdroeniowego

Przeprowadzenie auditw wewntrznych ma na celu weryfikacj procesw w firmie.

Kady z procesw powinien by zidentyfikowany oraz prawidowo skontrolowany.

W ramach weryfikacji wewntrznej okrelany zostaje zakres wdroenia systemw

Audity wewntrzne pozwalaj na ocen firmy i waciw identyfikacj wymaga oraz funkcjonalnoci. W tym zakresie firma doradcza powinna okreli zakres systemu

Weryfikacja emisji GHG

Kalkulacje emisjiDane rdowe

Szkolenia

Szkolenia powinny by dostosowane do zakresu dziaalnoci firmy:

Szkolenia wewntrzneSzkolenia zewntrzneSzkolenia specjalistyczne

Kada z firm moe wybra rodzaj szkolenia

Weryfikacja wdroonego systemu

Kady z wdroonych systemw powinien:

Funkcjonowa przez okrelony czas Zosta zweryfikowany Pozytywnie przej certyfikacj

Warto doradztwa

Wzrost efektywnoci dziaa firmyDziaalno zgodnie z prawem Poprawa efektywnoci lub skutecznoci kontroli wewntrznejUsprawnienie procesw w firmieWdroenie procedur oraz udokumentowanie systemwPoprawa komunikacji wewntrznej

Podsumowanie

Profesjonalne doradztwo i szkoleniaWeryfikacja wymaga prawnychDoradztwo specjalistyczne Wsparcie merytoryczneSzkolenia wewntrzne

Podsumowanie

Najczciej pojawiajce si pytania i problemy:

Ktry schemat certyfikacji KZR wybra?Jak oblicza rzeczywiste emisje GHG?Co w przypadku, gdy mj klient/dostawca posiada certyfikat w innym schemacie certyfikacji?Jak dugo wany jest certyfikat?Ktrzy dostawcy musz posiada certyfikaty?

Dzikuj za uwag

Beata Biliska

tel. +48 665451204

[email protected] Aby uzyska wicej informacjiudostpniamy wytyczne ARR / ISCC / REDcert / INIG z zakresu wymaga kryteriw zrwnowaonego rozwoju.