genel boya-bilgileri

Download Genel boya-bilgileri

Post on 21-Nov-2014

4.283 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. BOYA TEKNOLOJSNE GENEL BAKI 05.10.2006uzel.akr

2. 1. Boyann Tanm ve levi

 • 1.1. BOYA TANIMI:
 • Kat bir yzey zerine yaylabilen, kuruyarak veya sertleerek o yzey zerine yappdekoratifvekoruyucubir film oluturan sv veya toz malzemelerdir.

3. 1. Boyann Tanm ve levi

 • 1.2. BOYANIN LEV
 • Dekoratif zellikler: Renk
 • Parlaklk
 • Efekt , vb
 • Koruyucu zellikler: Korozyon
 • Su, ya, asit
 • Gne
 • Is ve s deiimleri
 • Boyalar bunlarn dnda iaretleme, elektrik yaltkanl, antibakteriyel koruma amalar ile de kullanlabilirler.

4. 2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler

 • BOYA YAPISI :
 • 2.1. Reine :Film oluturucu
 • 2.2. Pigment & Dolgu :Renk, rtclk, dolgu gc
 • 2.3. Katklar :Yardmc malzemeler
 • 2.4. zgenler :Akkanlk verici

5. 2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler

 • BOYA HAMMADDELER :
 • 2.1. Balayclar (Reine):
 • Boya uygulandktan sonra, zc umas veya kimyasal bir reaksiyon sonucu sv halden kat hale dnen malzemelerdir.
 • Boyaya; dayanm, yapma, elastikiyet, sertlik, parlaklk gibi temel zellikleri verir.

6. 2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler

 • Temel Balayclar :
 • - Alkid : Ekonomik, retim eitlilii, zayf d dayanm
 • - Akrilik :TPA, TSA, sertlik, d dayanm, renk dayanm
 • - Polyester : Elastikiyet, d dayanm, sanayi ve otomotiv
 • - MF / F : Frn krlendirme, optimum sertlik / esneklik
 • - Epoksi : yi yapma, iyi kimyasal ve korozyon diren
 • - Nitroselloz : Hzl hava kuruma, vernik ve rtu
 • - Silikon : Yksek sya ve korozyona dayankl
 • - Vinil: Yapma, hzl kuruma, asit ve su direnci

7.

 • 2.2. Pigment & Dolgular :
 • 2.2.1. Pigmentler :
 • Boyada rtclk ve renk gibi optik ve grsel etkileri oluturan, boyutlar 0.01-1.0 mikron arasnda deien toz malzemelerdir.
 • Genellikle estetik amal kullanlrlar. Koruyuculuk fonksiyonlar da vardr.

2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler 8.

 • 2.2.1.1 norganik Pigmentler :
 • - Titantum Di Oksit
 • - Demiroksit
 • - Krom Oksit
 • - Kurun Kromat SlfatMolibdat
 • Renk olarak donuk, rtcdrler.
 • D dayanmlar iyi, solvent direnleri yksektir.
 • Ucuz

2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler 9.

 • 2.2.1.2. Organik Pigmentler (Sentetik):
 • - Azo
 • - Fitalosiyanin
 • - Vat
 • - Quinacridone
 • Yksek parlaklk ve renk iddeti, a dayanm
 • Deiken rtclk ve d dayanm
 • Pahal

2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler 10.

 • 2.2.1.3. Metalik Pigmentler:
 • - Alminyum pigmentler
 • Yksek rtclk
 • Deiken irilik ve temizlik
 • Leafing / nonleafing
 • Reflektr grevi yaparlar

2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler 11.

 • 2.2.1.4. Sedefsi (nci) Pigmentler:
 • - Mika (yzeyi kaplama)
 • Metalik pigmentlere benzer, rtclk daha dk
 • Deiken irilik, lt ve renklerde
 • effaf
 • Rtuta renk tutturma problemi

2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler 12.

 • 2.2.2. Dolgular :
 • Boyaya; matlk, zmparalanabilme, dolgu gc ve maliyet avantaj salayan iri taneli toz malzemelerdir.
 • - Talk
 • - Barit
 • - Kalsit
 • - Silika
 • - Mika
 • - Kil

2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler 13.

 • 2.3. Katklar :
 • Boyann retilmesi, depolanmas, uygulanmas ve uygulama sonras performansn dzenlemek iin az miktarlarda kullanlan yardmc malzemelerdir.
 • Katk kullanm ou kez istenmeyen etkileri beraberinde getirir.

2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler 14.

 • Tipik Katklar
 • -kme nleyiciler
 • - Akma nleyiciler
 • - Kabuk nleyiciler
 • - Kpk nleyiciler
 • - Krater nleyiciler
 • - Yayma Ajanlar
 • - Diren Drcler
 • - UV Ajanlar

2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler 15.

 • 2.4. zgenler :
 • Boya polimerini zmek, seilen uygulama yntemine gre doru uygulamay salamak, uygulama yzeyi zerindeki ak kontrol etmek, dzgn bir yzey oluturmak , mmkn olan optimum film kalnl ve kuruma sresini ayarlamak amacyla kullanlan sv malzemelerdir.
 • Solvent seimini etkileyen temel faktrler :
 • zclk, viskozite, kaynama noktas, buharlama hz, kimyasal yap, koku, zehirlilik ve maliyettir.

2. Boya Hammaddeleri Hakknda Genel Bilgiler 16. 3.Boya retim prosesi

 • lk kartrma ve tme
 • Aglomerat ve agregat halindeki pigment ve dolgularn balayc ve solvent ortam ierisinde birincil tanecik boyutuna indirgenerek homojen bir karm elde etmeve slatlmas ilemidir.

17.

 • Islatma ve dispersiyon
 • Pigment tanecikleri zerinde adsoblanm olan hava ve suyun balayc-zgen karm veya baz yzey aktif maddeler ile yer deitirmesidir.

3.Boya retim prosesi 18. 3.Boya retim prosesi 19. 3.Boya retim prosesi 20. 3.Boya retim prosesi Kartrma ekipmanlarnn 4 eidi 21.

 • tme Mekanizmalar
 • Kesme kuvveti (Shear force)
 • arpma kuvveti (Impact force)
 • Srtnme kuvveti (Rubbing force

3.Boya retim prosesi 22. 3.Boya retim prosesi tme ileminin 3 farkl mekanizmas 23. 4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar

 • 4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar
 • 4.1. Solvent Buharlamas4.2.Polimerizasyon
 • 4.2.1. Kondensasyon
 • 4.2.2. Katlma4.2.3. Oksidatif

24. 4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar

 • 4.1. Solvent Buharlamas
 • Solvent veya suyun buharlamas ile film oluur
 • Yksek molekl arlkl termoplastik reineler kullanlr
 • Solvent moleklleri reineyi zer
 • Frnlama film oluumunu hzlandrr
 • Dk kat madde

25. 4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar

 • Solvent Buharlamasyla Film Oluturan Tipik Reineler:
 • Sellozik
 • Klor Kauuk
 • Vinil
 • Emlsiyon
 • Bitml

26.

 • 4.2. Polimerizasyon
 • Film oluumu kimyasal reaksiyon ile gerekleir
 • Oda scaklnda yeterince sert ve kalc film olumaz
 • Sertlik, fiziksel ve kimyasal diren iin apraz balanma gerekir.

4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar 27.

 • 4.2.1. Kondensasyon Polimerizasyonu
 • R-COOH + R-OHR-COOR + H 2 O
 • AsitAlkolEsterSu
 • Reaksiyonun gereklemesi iinykseks gerek ir
 • MF / F yaygn kullanlan amino reineleridir.

4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar 28. 4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar

 • Kondensasyon ile Film Oluturan Tipik Reineler:
 • Alkid - Amino
 • Polyester - Amino
 • Akrilik - Amino

29.

 • 4.2.2.Katlma polimerizasyonu
 • A + BC
 • Reaksiyon sonucu yar rn olumaz
 • Bu tip polimerizasyona rnek olarak 2K (2 Komponentli) sistemler verilebilir.
 • Oda scaklnda dahi reaksiyon gerekleir
 • Snrl kullanm sresi

4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar 30. 4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar

 • Katlma ile Film Oluturan Tipik Reineler:
 • Epoksi - Poliamid
 • Polyester - zosiyanat
 • Akrilik - zosiyanat

31. 4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar

 • 4.2.3. Oksidatif Boyalar
 • ift balara sahip ya asitlerinin oksijen ile reaksiyonu
 • Film oluumu uzun zaman alr
 • Frnlama sadece zgen uuunu hzlandrr
 • Uygulama kolayl
 • Dk maliyet
 • Zayf kimyasal ve su direnci
 • Antikorozif pigment kullanm ile iyi korozyon direnci

32. 4. Boya Filminin Oluum Mekanizmalar

 • Oksidatif Kuruma Gerekletiren Tipik Reineler:
 • Alkid
 • Ya

33. 5. Boyalarn Snflandrlmas

 • 5.1. Kuruma Mekanizmalarna Gre
 • Fiziksel Kurumal Kimyasal Kurumal
 • Frn KurumalHava Kurumal
 • Klor Kauuk
 • Vinil
 • Nitroselloz
 • Emlsiyon
 • Nem Krlenmeli
 • - Poliretan
 • - Zn Silikat
 • 2 K Sistemler
 • - Polyester / P
 • - Akrilik / P
 • - Epoksi / PA
 • Oksidatif Kurumal
 • - Alkid
 • - Ya