godiŠnji plan i program rada Škole u Školskoj godini …

of 92 /92
SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Sisak, rujan 2020.

Author: others

Post on 16-Oct-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
1. U V O D ........................................................................................................................................... 2
2. MATERIJALNI UVJETI
3. DJELATNICI
4. ORGANIZACIJA NASTAVE
- Godišnji kalendar po mjesecima ............................................................................................. 6
- Izvod iz Odluke o poetku i završetku nastavne godine i trajanju odmora uenika . ............... 7
- Dravna matura ....................................................................................................................... 8
- Nastavniko vijee u školskoj godini 2020./2021. ................................................................. 11
- Razredi i razredništvo u školskoj godini 2020./2021. ............................................................ 12
- Podaci o broju uenika i razrednih odjela na poetku školske godine 2020./2021. ............... 13
- Plan i program za svako odjeljenje ......................................................................................... 15
- Grupe stranih jezika ................................................................................................................ 39
6. PLAN I PROGRAM SLOBODNIH AKTIVNOSTI .......................................................................... 46
- Natjecanja i smotre uenika u školskoj godini 2020./2021. ....................................................... 47
- Strune ekskurzije za uenike ................................................................................................... 48
7. PROGRAM RADA STRUNIH TIJELA ŠKOLE
- Program rada Nastavnikog vijea ......................................................................................... 50
- Program uvoenja pripravnika u samostalni odgojno-obrazovni rad ..................................... 51
- Promjene programa ................................................................................................................ 52
- Program rada razrednika ........................................................................................................ 56
9. PLAN I PROGRAM RADA KNJINIARA ŠKOLE ...................................................................... 59
10. PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA ...................................................................................... 62
11. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA ...................................................................................... 70
12. PROGRAM RADA VODITELJA PRAKTINE NASTAVE I STRUNE PRAKSE ........................ 77
13. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ŠKOLE ....................................................................... 79
14. PLAN I PROGRAM RADA VIJEA UENIKA ............................................................................. 82
15. PLAN I PROGRAM RADA VIJEA RODITELJA ......................................................................... 84
16. IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. .......................... 86
17. KALENDAR AKTIVNOSTI ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. ................................................ 90
2
1. U V O D
Srednja škola Viktorovac, Sisak, Aleja narodnih heroja 1, osnovana je Odlukom opine od 28.05.1992. godine, Klasa: 602-03/92-01/01, Urbroj: 2176-01-92-02 te odobrenjem Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske i upisana je u Trgovaki sud u Zagrebu pod brojem Tt-00/3651- 2 MBS: 080349046. OSOBNA KARTA ŠKOLE
Škola: SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC Adresa: Aleja narodnih heroja 1 Naziv i broj pošte: Sisak, 44000
Telefoni: Ravnateljica: 044/526-581 Tajništvo: 044/533-376 Zbornica: 044/526-584 Pedagoška sluba: 044/526-585 Raunovodstvo: 044/526-582 Knjinica: 044/526-586
Faks: 044/526-588 E-mail: [email protected] Opina: Sisak Broj uenika: 515 Broj odjeljenja: 24 Ravnateljica Škole: KORALJKA PORI, dipl. paed.
Na osnovu lanka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te lanka
58. Statuta Srednje škole Viktorovac Školski odbor na sjednici odranoj 24. rujna 2020. godine donosi ovaj Program rada Srednje škole Viktorovac za školsku godinu 2020./2021. Godišnji plan i program rada Srednje škole Viktorovac temelji se na sljedeim dokumentima:
1. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2. Statutu Srednje škole Viktorovac 3. Pravilniku o poetku i završetku nastave i trajanju odmora uenika srednjih škola u
školskoj godini 2020./2021. 4. Zakonskim promjenama i uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike
Hrvatske.
UVJETI RADA I PROSTORNI UVJETI
Prema broju odjeljenja (24) i prema broju uenika (515) prostor u cijelosti zadovoljava potrebe nastave. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene.
U prijepodnevnoj smjeni nastavu pohaa 12 odjeljenja i to: - kuhari (1.a, 3.a) - konobari/prodavai (1.b,3.b) - med. sestre ope njege/med. tehniari ope njege (1.f1, 1.f2, 3.f1, 3.f2, 4.f) - farmaceutski tehniari (1.g, 2.g, 3.g)
U poslijepodnevnoj smjeni nastavu pohaa 12 odjeljenja i to:
- kuhari (2.a) - konobari (2.b) - frizeri (1.c, 2.c, 3.c) - prodavai (1.d, 2.d, 3.d) - med. sestre ope njege/med. tehniari ope njege (2.f, 5.f1, 5.f2) - farmaceutski tehniari (4.g).
3
Srednja škola Viktorovac, Sisak raspolae sa sljedeim prostorom:
1. P r i z e m l j e - 6 uionica ................ ..................................................................... 298,37 m2
- 1 kabinet za prodavae ................................................................ 40,00 m2
- administracija .................. .............................................................. 16,56 m2 - hodnik ........................... ............................................................... 153,00 m2 - sanitarni vor ............... ................................................................ 46,50 m2 - ulaz ................ .............................................................................. 52,70 m2 - hodnik ................ .......................................................................... 155,00 m2 - pedagoška sluba ................. ....................................................... 27,65 m2 - stepenice ............... ……............................................................... 33,05 m2
822,83 m2
2. P r v i k a t - 4 uionice ................ ..................................................................... 168,00 m2
- 2 kabineta zdravstvene njege ……………………………………… 121,66 m2
- kabinet za informatiku ………………………………………………. 56,00 m2 - knjigovodstvo ................. .............................................................. 27,65 m2 - arhiva ............... ……………………………………………………… 40,00 m2 - praktikum za frizere ................ ..................................................... 52,57 m2 - hodnik ................ .......................................................................... 57,00 m2 - 2 sanitarna vora ............... .......................................................... 46,50 m2 - hodnik ............... ........................................................................... 23,45 m2 - stepenište i ulaz ............... ............................................................ 74,00 m2 - zbornica ............... ....................................................................... 74,00 m2 - kancelarije: ravnatelj, tajnik; prijemna kancelarija ....................... 82,00 m2
822,83 m2
3. P o d r u m - svlaionice za uenike ugostiteljske struke i kancelarija za strune uitelje ugostiteljske struke .......... ..................................... 49,00 m2 - ostava za ugostitelje ................ .................................................... 15,00 m2 - sanitarni vor ............... ................................................................ 16,00 m2 - kuhinja i ugostiteljski praktikum .................................................... 359,00 m2
- kabinet za strane jezike ............................................................... 21,00 m2 - ulaz u podrum ................ ............................................................... 72,00 m2 - kotlovnica ................. .................................................................... 80,00 m2 - skladište ....................................................................................... 37,00 m2 - pred ulaz ..................................................................................... 37,00 m2 - skladište istaica ........................................................................ 50,29 m2 - hol ............................................................................................... 124,00 m2
825,00 m2
4. S j e v e r o z a p a d n i d i o z g r a d e - prostor za tehniko osoblje .......................................................... 15,00 m2 - 2 kabineta zdravstvene njege ...................................................... 92,00 m2 - WC .............................................................................................. 18,00 m2 - enska svlaionica ...................................................................... 24,00 m2 - muška svlaionica ....................................................................... 37,00 m2 - kancelarija profesora TZK ........................................................... 21,00 m2 - trim kabinet ................................................................................. 124,00 m2 - knjinica ....................................................................................... 90,00 m2 - konferencijska sala ..................................................................... 90,00 m2 - farmaceutski laboratorij ............................................................... 90,00 m2 - priprema rada laboratorija .......................................................... 24,00 m2 - kabinet profesora kemije ............................................................. 24,00 m2 - hodnik ......................................................................................... 132,00 m2
781,00 m2
Ukupna kvadratura prostora Škole iznosi ……………….................................. 3.264,95 m2 U ovoj školskoj godini planiramo više ulagati u edukaciju predavaa, ali i materijalnu stranu nastave, iako je to ve velikim dijelom uinjeno od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i osnivaa. Planiramo s nastavkom ureenja školskog igrališta odnosno uvoenjem rasvjete ukoliko materijalne mogunosti osnivaa budu to dozvoljavale. U školi e se nastaviti s izmjenom stolarije u prizemlju zgrade: promijeniti ulaz i postaviti dvoja šira vrata, promijeniti stolariju na hodniku prema trim kabinetu, promijeniti stolariju na podrumu zgrade (praktikum kuharstva i ugostiteljskog posluivanja). Takoer emo nastaviti s opremanjem kabineta kako bi se stvorila što bolja podloga za nastavu strunih predmeta. Veliki dio opreme za farmaceutski laboratorij nabavit emo u suradnji sa Regionalnim centrom kompetentnosti Mlinarska.
4
ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI
1. Renata Adamovi 2. Miran Ani 3. Siniša Antoli 4. Gabrijela Balkovi 5. Marijana Bionda 6. Mia Bjeki 7. Domagoj Bobinac 8. Larisa Bosni Kovaevi 9. Ana Cekovi 10. Saša Cvetkovi 11. Štefo Devi 12. Josipa Feri 13. Karmela Gali 14. Dubravka Glavini 15. Martina Grbeša 16. Marijeta Hammer 17. Marina Hršak 18. Anita Ignath 19. Maja Ivankovi Polak 20. Andreja Jagi 21. Vedrana Jurašinovi
Šupukovi
22. Mario Kastmiler 23. Marica Kirin 24. Slavica Kolar 25. Ankica Kova 26. Hrvoje Kovai 27. Ivica Kovai 28. Terezija Kovai 29. Irena Krajcar Pelc 30. Ivan Lovri 31. Jelena Luan 32. Valentina Mandi 33. eljka Marelj 34. Gordana Mareni 35. Matea Mari 36. aklina Mari 37. eljka Markota 38. Marina Miluni 39. Katarina Miškovi 40. Marina Mrmi 41. Almedina Osmanagi 42. Dario Ozimec 43. Ivanka Palac
44. Ivona Peši 45. Jasmina Petkovi 46. Koraljka Pori 47. Milka Posavec 48. Davorka Radievi 49. Marijan Rapi 50. Ana Rizmaul 51. Ivan Ruklja 52. Renata Ruklja 53. Elizabeta Slivšek 54. Marina Štrok 55. Kristina Tavra 56. Ksenija Tominac 57. Damir Tonkovi 58. Tanja Vadla 59. Vesna Vidiek 60. Krunoslav Vrani 61. Ksenija Vuksan 62. Milkica Vuli 63. Ljiljana Zaplati 64. Mateja Zirdum
A. N a s t a v n o o s o b l j e 1. Renata Adamovi 2. Miran Ani 3. Siniša Antoli 4. Gabrijela Balkovi 5. Marijana Bionda 6. Mia Bjeki 7. Domagoj Bobinac 8. Larisa Bosni Kovaevi 9. Ana Cekovi (zamjena) 10. Saša Cvetkovi 11. Josipa Feri (zamjena) 12. Karmela Gali 13. Dubravka Glavini 14. Martina Grbeša 15. Marijeta Hammer 16. Marina Hršak 17. Anita Ignath (zamjena) 18. Maja Ivankovi Polak
19. Andreja Jagi 20. Mario Kastmiler 21. Marica Kirin 22. Hrvoje Kovai 23. Ivica Kovai 24. Terezija Kovai 25. Irena Krajcar Pelc 26. Ivan Lovri 27. Jelena Luan 28. Valentina Mandi 29. eljka Marelj 30. Gordana Mareni 31. Matea Mari 32. aklina Mari 33. eljka Markota 34. Marina Miluni 35. Katarina Miškovi 36. Marina Mrmi
37. Almedina Osmanagi 38. Dario Ozimec 39. Ivanka Palac 40. Ivona Peši 41. Jasmina Petkovi 42. Marijan Rapi 43. Ana Rizmaul 44. Ivan Ruklja 45. Renata Ruklja 46. Elizabeta Slivšek 47. Marina Štrok 48. Kristina Tavra 49. Damir Tonkovi 50. Tanja Vadla 51. Krunoslav Vrani 52. Milkica Vuli 53. Ljiljana Zaplati 54. Mateja Zirdum (zamjena)
B. O s t a l o o s o b l j e
1. Koraljka Pori, ravnateljica 2. Vedrana Jurašinovi Šupukovi, tajnica 3. Davorka Radievi, voditelj raunovodstva 4. Ankica Kova, raunovodstveni radnik 5. Ksenija Vuksan, administrativni radnik 6. Štefo Devi, domar/kotlovniar
7. Slavica Kolar, spremaica 8. Milka Posavec, spremaica 9. Ksenija Tominac, spremaica 10. Vesna Vidiek, spremaica
5
Red. br.
nastave tjedno
1. Alem Crnki, mag.theol. 1 Vjeronauk – Islamski Vj.zajednica
2. Marko Dobrini 10 Ugostiteljsko posluivanje - vjebe
3. Dunja Horvat, mag.med.biochem. 4 Biokemija Farmakologija
Privatna praksa
Bolnica
5. Jasna Selihar, mr. pharm. 6 Farmaceutska kemija s farmakologijom Ljekarna
6. Domagoj Antunovi, mr. pharm. 11 Farmaceutska kemija s farmakologijom Botanika s farmakognozijom Strukovna praksa-praenje
Ljekarna
7. Miroslav Petrai, dr.med. 13 Anatomija i fiziologija Radiologija Patologija
Umirovljenik
Zavod za javno zdravstvo
Bolnica
10. Renata Nenadi, bacc. physioth. 14 Osnove fizikalne i radne terapije Bolnica
11. Darinka Sušec,bac.med.techn. 15 Zdravstvena njega starijih osoba Dom umirovljenika
12. Jasenka Dubravi,bacc.med.techn. 5 Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta
Bolnica
Bolnica
15. Anita Kova Rogini, bacc.obst. 6 Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika Bolnica
16. Sanja Roankovi, bacc.med.techn. 6 Zdravstvena njega- specijalna Bolnica
17. Brankica Iviinec, bacc.med.techn. 6 Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu Bolnica
18. Ines Mari, bacc.med.techn. 3 Zdravstvena njega majke Bolnica
19. Elvira Medved, mag.med.tech. 6 Instrumentiranje Bolnica
20. Tanja Miodrag, bacc.med.techn. 7 Zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna
Bolnica
6
rujan 30 22 18 4 4 -
listopad 31 22 22 5 4 -
studeni 30 20 18 4 5 1.11.2020. Dan Svih svetih (subota) 18.11.2020. Dan sjeanja na rtve Domovinskog rata i Dan sjeanja za rtvu Vukovara (srijeda)
prosinac 31 22 18 4 4 25.12.2020. Boi (petak) 26.12.2020. Sv. Stjepan (subota)
sijeanj 31 19 15 5 5 1.1.2021. Nova godina (petak) 6.1.2021. Sv. tri kralja (srijeda)
veljaa 28 20 16 4 4 -
oujak 31 23 23 4 4 -
travanj 30 21 16 4 4 4.4.2021. Uskrs (nedjelja) 5.4.2021. Uskrsni ponedjeljak
svibanj 31 21 17/21 5 5 1.5.2020. Praznik rada (subota) 30.5.2020. Dan dravnosti (nedjelja)
lipanj 30 20 13 4 4 3.6.2021. Tijelovo (etvrtak) 22.6.2021. Dan antifašistike borbe (utorak)
srpanj 31 22 - 5 4 -
kolovoz 31 21 - 4 5 5.8.2021. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (etvrtak) 15.8.2021. Velika Gospa (nedjelja)
12 mjeseci 365 253 163/180 52 52 praznici i blagdani – 8 dana
1. BROJ RADNIH DANA 253 2024 sati
2. SUBOTA 52 416 sati
3. NEDJELJA 52 416 sata
4. DRAVNI PRAZNICI I BLAGDANI 8 64 sati
U K U P N O : 365 dana 2920 sati
7
IZVOD IZ ODLUKE O POETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE,
BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. OD 13. SVIBNJA 2020.
Nastava poinje 7. rujna 2020. - 18. lipnja 2021. - 25. svibnja 2021. 1. polugodište: 7. rujna 2020. - 23. prosinca 2020. 2. polugodište: 11. sijenja 2021. - 18. lipnja 2021. - 25. svibnja 2021. ODMOR UENIKA:
1. jesenski odmor uenika: 2. – 3. studenoga 2020.
2. 1. zimski odmor uenika: 24. prosinca 2020. – 8. sijenja 2021.
3. 2. zimski odmor uenika: 23. – 26. veljae 2021.
4. proljetni odmor uenika: 2.– 9. travnja 2021.
5. ljetni odmor uenika poinje: 19. lipnja 2021.
1. polugodište: 15 tjedana
2. polugodište: 21 tjedan
DRAVNA M ATURA
lankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 94/13) te
Pravilnikom o polaganju dravne mature (NN 97/08 do 1/13) uenici etverogodišnjih i petogodišnjih
strukovnih škola izrauju i brane završni rad i time završavaju školovanje, a uenici koji ele nastaviti
školovanje polau i dravnu maturu.
Sukladno lanku 10. Pravilnika o polaganju dravne maturu (NN 97/08 do 1/13) imenovano je
Školsko ispitno povjerenstvo:
2. Marijeta Hammer, prof. – ispitni koordinator
3. Jelena Luan, mag. med. techn. – zamjenik ispitnog koordinatora
4. Hrvoje Kovai, prof. – lan
5. Andreja Jagi, bacc. med. techn. – lan
6. Ljiljana Zaplati, vms – lan
7. Marijana Bionda, dipl. soc. – lan
Dravna matura odvijat e se prema vremeniku koji slijedi:
9
KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRAVNE MATURE
U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. LJETNI ROK: od 1. lipnja do 25. lipnja 2021. PRIJAVE: od 1. prosinca 2020. do 15. veljae 2021.
PROVEDBA ISPITA
2.6.2021. srijeda Materinski jezici nacionalnih manjina (esej) Latinski jezik A i B
4.6.2021. petak Engleski jezik A i B
7.6.2021. ponedjeljak Biologija Španjolski jezik A i B
8.6.2021. utorak Geografija Talijanski jezik A i B
9.6.2021. srijeda Politika i gospodarstvo Francuski jezik A i B
10.6.2021. etvrtak Informatika Psihologija
11.6.2021 petak Kemija Sociologija
15.6.2021. utorak Fizika Filozofija
21.6.2021. ponedjeljak Matematika A i B
23.6.2021. srijeda Etika
Objava rezultata: 13. srpnja 2021.
Rok za prigovore: 15. srpnja 2021.
Objava konanih rezultata: 20. srpnja 2021.
Podjela potvrda o poloenim ispitima: 22. srpnja 2021.
10
JESENSKI ROK PRIJAVE: od 20. srpnja do 31. srpnja 2021.
PROVEDBA ISPITA
19.8.2021. etvrtak Materinski jezici nacionalnih manjina (test) Grki jezik Latinski jezik A i B
20.8.2021. petak Materijski jezici nacionalnih manjina (esej) Španjolski jezik A i B
23.8.2021. ponedjeljak Engleski jezik A i B Povijest
24.8.2021. utorak Geografija Talijanski jezik A i B
25.8.2021. srijeda Matematika A i B Etika
26.8.2021. etvrtak Biologija Psihologija
30.8.2021. ponedjeljak Hrvatski jezik A i B (test) Glazbena umjetnost
31.8.2021. utorak Hrvatski jezik A i B (esej) Logika
1.9.2021. srijeda Kemija Njemaki jezik A i B
2.9.2021. etvrtak Sociologija Likovna umjetnost
3.9.2021. petak Informatika Filozofija
Rok za prigovore: 10. rujna 2021.
Objava konanih rezultata: 15. rujna 2021.
Podjela potvrda o poloenim ispitima: 17. rujna 2021.
11
R.br. Ime i prezime Razredništvo Br. uenika
1. Koraljka Pori (ravnatelj) - -
4. Siniša Antoli - -
5. Gabrijela Balkovi - -
8. Domagoj Bobinac - -
10. Ana Cekovi - -
12. Dubravka Glavini (psiholog) 3.c 20
13. Martina Grbeša 2.c 20
14. Marijeta Hammer (pedagog) 3.d 20
15. Marina Hršak (knjiniar) - -
17. Andreja Jagi 5.f1 25
18. Mario Kastmiler - -
21. Ivica Kovai - -
22. Terezija Kovai - -
24. Ivan Lovri 4.f 33
25. Jelena Luan - -
26. (Valentina Mandi) - -
29. Matea Mari - -
31. eljka Markota - -
33. (Katarina Miškovi) - -
34. Marina Mrmi - -
35. Almedina Osmanagi - -
36. Dario Ozimec - -
38. (Ivona Peši) - -
40. Marijan Rapi - -
41. Ana Rizmaul - -
43. (Renata Ruklja) - -
46. Kristina Tavra - -
47. Damir Tonkovi - -
12
Razred Zanimanje Razrednik Zvanje
1.b Konobar Mia Bjeki magistra edukacije informatike
1.c Frizer – JMO Krunoslav Vrani profesor biologije i kemije
1.d Prodava aklina Mari diplomirani ekonomist
1.f1 Med.ses.ope njege/med.teh.ope njege eljka Marelj profesor biologije i kemije
1.f2 Med.ses.ope njege/med.teh.ope njege Milkica Vuli profesor engleskog jezika
1.g Farmaceutski tehniar Ivanka Palac profesor jugoslavenskih jezika i knjevnosti
2.a Kuhar Marica Kirin diplomirani inenjer prehrambene tehnologije
2.b Konobar Saša Cvetkovi diplomirani ekonomist
2.c Frizer – JMO Martina Grbeša magistra edukacije kroatologije
2.d Prodava Renata Adamovi diplomirani inenjer matematike
2.f Med.ses.ope njege/med.teh.ope njege Miran Ani profesor kineziologije
2.g Farmaceutski tehniar Tanja Vadla profesor hrvatskog jezika i knjievnosti
3.a Kuhar Mateja Zidrum magistra njemakog jezika i knjievnosti
3.b Konobar Ivan Ruklja profesor fizike kulture
3.c Frizer – JMO Dubravka Glavini profesor psihologije
3.d Prodava Marijeta Hammer profesor pedagogije i filozofije
3.f1 Med.ses.ope njege/med.teh.ope njege Marina Štrok diplomirana medicinska sestra
3.f2 Med.ses.ope njege/med.teh.ope njege Larisa Bosni Kovaevi magistra sestrinstva
3.g Farmaceutski tehniar Irena Krajcar Pelc profesor engleskog jezika
4.f Med.ses.ope njege/med.teh.ope njege Ivan Lovri magistar sestrinstva
4.g Farmaceutski tehniar Hrvoje Kovai profesor zemljopisa i povijesti
5.f1 Med.ses.ope njege/med.teh.ope njege Andreja Jagi struna prvostupnica sestrinstva
5.f2 Med.ses.ope njege/med.teh.ope njege Ljiljana Zaplati viša medicinska sestra
13
NA POETKU ŠKOLSKE GODINE 2020. /2021.
- redovno obrazovanje -
Ukupno Broj odj. M
1. 1.a Turizam i ugostiteljstvo Kuhar 9 11 20 1
2. 1.b Turizam i ugostiteljstvo Konobar 5 6 11 1
3. 1.c Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Frizer – JMO 0 19 19 1
4. 1.d Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Prodava 0 14 14 1
5. 1.f1 Zdravstvo i socijalna skrb Med.ses. ope njege /med. teh. ope njege 9 17 26 1
6. 1.f2 Zdravstvo i socijalna skrb Med.ses. ope njege /med. teh. ope njege 9 17 26 1
7. 1.g Zdravstvo i socijalna skrb Farmaceutski tehniar 4 18 22 1
Ukupno 36 102 138 7
8. 2.a Turizam i ugostiteljstvo Kuhar 9 5 14 1
9. 2.b Turizam i ugostiteljstvo Konobar 7 11 18 1
10. 2.c Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Frizer – JMO 1 19 20 1
11. 2.d Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Prodava 3 16 19 1
12. 2.f Zdravstvo i socijalna skrb Med.ses. ope njege/med. teh. ope njege 9 19 28 1
13. 2.g Zdravstvo i socijalna skrb Farmaceutski tehniar 2 24 26 1
Ukupno 31 94 125 6
14. 3.a Turizam i ugostiteljstvo Kuhar 6 10 16 1
15. 3.b Turizam i ugostiteljstvo/ Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Konobar 9 4 13 1
16. 3.c Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Frizer – JMO 1 19 20 1
17. 3.d Turizam i ugostiteljstvo/ Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Prodava 3 17 20 1
18. 3.f1 Zdravstvo i socijalna skrb Med.ses. ope njege /med. teh. ope njege 13 13 26 1
19. 3.f2 Zdravstvo i socijalna skrb Med.ses. ope njege /med. teh. ope njege 13 13 26 1
20. 3.g Zdravstvo i socijalna skrb Farmaceutski tehniar 10 16 26 1
Ukupno 55 92 147 7
21. 4.f Zdravstvo i socijalna skrb Med.ses. ope njege /med. teh. ope njege 9 24 33 1
22. 4.g Zdravstvo i socijalna skrb Farmaceutski tehniar 6 19 25 1
Ukupno 15 43 58 2
23. 5.f1 Zdravstvo i socijalna skrb Med.ses. ope njege /med. teh. ope njege 9 16 25 1
24. 5.f2 Zdravstvo i socijalna skrb Med.ses. ope njege /med. teh. ope njege 7 15 22 1
Ukupno 16 31 47 1
Sveukupno 153 362 515 24
14
Broj uenika
M E.j. Nj.j. E. Vj.-K. Vj.-I.
1. 1.a Gordana Mareni 20 9 11 20 0 2 18 0
2. 1.b Mia Bjeki 11 5 6 11 0 1 10 0
3. 1.c Krunoslav Vrani 19 0 19 17 2 4 15 0
4. 1.d aklina Mari 14 0 14 14 0 5 9 0
5. 1.f1 Milkica Vuli 26 9 17 26 0 0 26 0
6. 1.f2 eljka Marelj 26 9 17 24 2 15 11 0
7. 1.g Ivanka Palac 22 4 18 21 1 5 16 1
Ukupno 138 36 102 133 5 32 105 1
8. 2.a Marica Kirin 14 9 5 14 0 3 11 0
9. 2.b Saša Cvetkovi 18 7 11 17 1 4 14 0
10. 2.c Martina Grbeša 20 1 19 20 0 5 15 0
11. 2.d Renata Adamovi 19 3 16 17 2 7 12 0
12. 2.f Miran Ani 28 9 19 27 1 12 15 1
13. 2.g Tanja Vadla 26 2 24 23 3 8 17 1
Ukupno 125 31 94 118 7 39 84 2
14. 3.a Mateja Zidrum 16 6 10 12 4 3 13 0
15. 3.b Ivan Ruklja 13 9 4 10 3 3 10 0
16. 3.c Dubravka Glavini 20 1 19 18 2 5 15 0
17. 3.d Marijeta Hammer 20 3 17 19 1 8 12 0
18. 3.f1 Marina Štrok 26 13 13 - - - - -
19. 3.f2 Larisa Bosni Kovaevi 26 13 13 - - - - -
20. 3.g Irena Krajcar Pelc 26 10 16 26 0 8 17 1
Ukupno 147 55 92 85 10 27 67 1
21. 4.f Ivan Lovri 33 9 24 - - - - -
22. 4.g Hrvoje Kovai 25 6 19 25 - 7 18 0
Ukupno 58 15 43 25 0 7 18 0
23. 5.f1 Andreja Jagi 25 9 16 - - - - -
24. 5.f2 Ljiljana Zaplati 22 7 15 - - - - -
Ukupno 47 16 31 - - - - -
15
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: KUHAR
Razrednik: GORDANA MARENI, prof. M: 9 : 11
Vj.-Katoliki: u. 18; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 2
Njemaki jezik: u. 0 V: 7
P: 8
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 3 105 Gordana Mareni, prof. VSS
2. Povijest 2 70 Dario Ozimec, prof. VSS
3. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivan Ruklja, prof. VSS
4. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 35 Ivica Kovai, dipl. teol. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
VSS VSS
2 70 Mateja Zirdum, mag.philol.germ.
VSS VSS
7. Gospodarska matematika 2 70 Renata Adamovi, dipl. ing. VSS
8. Raunalstvo 2 70 Mia Bjeki, mag. educ. inf. VSS
9. Biologija s higijenom i ekologijom 1 35 eljka Marelj, prof. VSS
10. Osnove turizma 2 70 Saša Cvetkovi, dipl. oec. VSS
11. Poznavanje robe i prehrana 2 70 Marica Kirin, dipl. ing. VSS
12. Kuharstvo 7 245 Marina Mrmi, str. u. xy, str. u.
VŠS VŠS
13. Praktina nastava 8 280 Marina Mrmi, str. u. xy, str. u.
VŠS VŠS
14. Struna praksa 182 Marina Mrmi, str. u. xy, str. u.
VŠS VŠS
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: KUHAR
Razrednik: MARICA KIRIN, dipl. ing. M: 9 : 5
Vj.-Katoliki: u. 11; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 3
Njemaki jezik: u. 0 V: 7
P: 8
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 3 105 Martina Grbeša, prof. VSS
2. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Miran Ani, prof. VSS
3. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 35 Ivica Kovai, dipl. teol. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
2 70 Anita Ignath, prof.
VSS
2 70 Ana Cekovi, mag. philol. germ.
VSS
6. Gospodarska matematika 2 70 Renata Adamovi, dipl. ing. VSS
7. Raunalstvo 1 35 Mia Bjeki, mag. educ. inf. VSS
8. Biologija s higijenom i ekologijom 2 70 eljka Marelj, prof. VSS
9. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzea
2 70 Saša Cvetkovi, dipl. oec. VSS
10. Poznavanje robe i prehrana 2 70 Marica Kirin, dipl. ing. VSS
11. Ugostiteljsko posluivanje 2 70 Mario Kastmiler, str. u. VŠS
12. Kuharstvo 7 245 Marina Mrmi, str. u. xy, str. u.
VŠS VŠS
13. Praktina nastava 8 280 Marina Mrmi, str. u. xy, str. u.
VŠS VŠS
14. Struna praksa 182 Marina Mrmi, str. u. xy, str. u.
VŠS VŠS
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: KUHAR
Razrednik: MATEJA ZIRDUM, mag. philol. germ. M: 6 : 10
Vj.-Katoliki: u. 13; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 3
Njemaki jezik: u. 4 V: 8
P: 8
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 3 96 Ivanka Palac, prof. VSS
2. Politika i gospodarstvo 2 64 aklina Mari, dipl. oec. VSS
3. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Ivan Ruklja, prof. VSS
4. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 32 Ivica Kovai, dipl. teol. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
VSS VSS
6. Strani jezik II. Njemaki jezik Engleski jezik
2 64 Ana Cekovi, mag. philol. germ. Irena Krajcar Pelc, prof.
VSS VSS
8. Povijest hrvatske kulturne baštine
2 64 Ana Rizmaul, prof. VSS
9. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzea
2 64 Saša Cvetkovi, dipl. oec. VSS
10. Poznavanje robe i prehrana 2 64 Marica Kirin, dipl. ing. VSS
11. Kuharstvo 8 256 Marina Mrmi, str. u. xy, str. u.
VŠS VŠS
12. Praktina nastava 8 256 Marina Mrmi, str. u. xy, str. u.
VŠS VŠS
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: KONOBAR
Razrednik: MIA BJEKI, mag. educ. inf. M: 5 : 6
Vj.-Katoliki: u. 10; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 1
Njemaki jezik: u. 0 V: 5
P: 8
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 3 105 Gordana Mareni, prof. VSS
2. Povijest 2 70 Dario Ozimec, prof. VSS
3. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivan Ruklja, prof. VSS
4. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 35 Ivica Kovai, dipl. teol. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
3
105
2
70
VSS
8. Raunalstvo 2 70 Mia Bjeki, mag. educ. inf. VSS
9. Biologija s higijenom i ekologijom
2 70 eljka Marelj, prof. VSS
10. Osnove turizma 2 70 Saša Cvetkovi, dipl. oec. VSS
11. Ugostiteljsko posluivanje 5 175 Mario Kastmiler, str. u. Marko Dobrini, str. u.
VŠS VŠS
12. Poznavanje robe i prehrana 2 70 Marica Kirin, dipl. ing. VSS
13. Praktina nastava 8 280 Mario Kastmiler, str. u. Marko Dobrini, str. u.
VŠS VŠS
14. Struna praksa 182 Mario Kastmiler, str. u. Marko Dobrini, str. u.
VŠS VŠS
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: KONOBAR
Razrednik: SAŠA CVETKOVI, dipl oec. M: 7 : 11
Vj.-Katoliki: u. 14; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 4
Njemaki jezik: u. 1 V: 5
P:8
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 3 105 Martina Grbeša, prof. VSS
2. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Miran Ani, prof. VSS
3. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 35 Ivica Kovai, dipl. teol. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
3
105
VSS VSS
2
70
VSS VSS
7. Raunalstvo 1 35 Mia Bjeki, mag. educ. inf. VSS
8. Poslovna psihologija i komunikacija
2 70 Kristina Tavra, prof. VSS
9. Turistika geografija Hrvatske 2 70 Hrvoje Kovai, prof. VSS
10. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzea
2 70 Saša Cvetkovi, dipl. oec. VSS
11. Kuharstvo 2 70 xy, str. u. VŠS
12. Ugostiteljsko posluivanje 5 175 Mario Kastmiler, str. u. Marko Dobrini, str. u.
VŠS VŠS
13. Poznavanje robe i prehrana 1 35 Marica Kirin, dipl.ing. VSS
14. Praktina nastava 8 280 Mario Kastmiler, str. u. Marko Dobrini, str. u.
VŠS VŠS
15. Struna praksa 182 Mario Kastmiler, str. u. Marko Dobrini, str. u.
VŠS VŠS
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: KONOBAR
Razrednik: IVAN RUKLJA, prof. M: 9 : 4
Vj.-Katoliki: u. 10; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 3
Engleski jezik: u. 10 T: 23+1
Njemaki jezik: u. 3 V: 5; P:8
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 3 96 Ivanka Palac, prof. VSS
2. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Ivan Ruklja, prof. VSS
3. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 32 Ivica Kovai, dipl. teol. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
4. Politika i gospodarstvo 2 64 aklina Mari, dipl. oec. VSS
5. Strani jezik I. Engleski jezik Njemaki jezik
3
96
VSS VSS
VSS VSS
8. Povijest hrvatske kulturne baštine
2 64 Ana Rizmaul, prof. VSS
9. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzea
2 64 Saša Cvetkovi, dipl. oec. VSS
10. Marketing u turizmu 1 32 aklina Mari, dipl. oec. VSS
11. Ugostiteljsko posluivanje 6 192 Marko Dobrini, str. u. VSS
12. Poznavanje robe i prehrana 1 32 Marica Kirin, dipl.ing. VSS
13. Praktina nastava 8 256 Marko Dobrini, str. u. VŠS
21
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: FRIZER - JMO
Razrednik: KRUNOSLAV VRANI, prof. M: 0 : 19
Vj.-Katoliki: u. 15; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 4
Njemaki jezik: u. 2 V: 3
P: 16
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
U opeobrazovnom dijelu programa
2. Strani jezik Engleski jezik Njemaki jezik
2
70
VSS VSS
1 35 Marijana Bionda, dipl. soc. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
4. Povijest 2 70 Dario Ozimec, prof. VSS
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 Miran Ani, prof. VSS
U programu naukovanja
6. Tehnologija frizerstva 1 35 eljka Markota, str. u. SSS
7. Poznavanje materijala 1 35 Krunoslav Vrani, prof. VSS
8. Matematika u struci 2 70 Terezija Kovai, prof. VSS
9. Raunalstvo 2 70 Mia Bjeki, mag. educ. inf. VSS
10. Psihologija komunikacije 1 35 Kristina Tavra, prof. VSS
11. Tehnološke vjebe 1 35 Krunoslav Vrani, prof. VSS
12. Izborni: Tjelesna i zdravstvena kultura
1 35 Miran Ani, prof. VSS
13. Praktina nastava u školi 2 70 eljka Markota, str. u. SSS
14. Praktina nastava u radnom procesu 795 eljka Markota, str. u. SSS
22
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: FRIZER - JMO
Razrednik: MARTINA GRBEŠA, prof. M: 1 : 19
Vj.-Katoliki: u. 15; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: 5
Njemaki jezik: u. 0 V: 3
P: 16
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
U ope obrazovnom dijelu programa
1. Hrvatski jezik 3 105 Martina Grbeša, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik
2
70
1 35 Ivica Kovai, dipl. teol. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
4. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 Miran Ani, prof. VSS
5. Politika i gospodarstvo 2 70 Matea Mari, mag. soc. VSS
U programu naukovanja
6. Tehnologija frizerstva 2 70 eljka Markota, str. u. SSS
7. Poznavanje materijala 1 35 Gabrijela Balkovi, mag. chem. VSS
8. Matematika u struci 1 35 Terezija Kovai, dipl. ing. VSS
9. Zdravstveni odgoj 1 35 Krunoslav Vrani, prof. VSS
10. Psihologija komunikacije 1 35 Kristina Tavra, prof. VSS
11. Izborni: Tjelesna i zdravstvena kultura
1 35 Miran Ani, prof. VSS
12. Izborni: Manikiranje
13. Tehnološke vjebe 2 70 eljka Markota, str. u. SSS
14. Praktina nastava u školi 1 35 eljka Markota, str. u. SSS
15. Praktina nastava u radnom procesu 795 eljka Markota, str.u. SSS
23
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: FRIZER - JMO
Razrednik: DUBRAVKA GLAVINI, prof. M: 1 : 19
Vj.-Katoliki: u. 15; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: 5
Njemaki jezik: u. 2 V: 3
P: 16
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 3 96 Gordana Mareni, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik Njemaki jezik
2
64
VSS VSS
3. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 32 Miran Ani, prof. VSS
4. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 32 Marijana Bionda, dipl. soc. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
5. Tehnologija frizerstva 2 64 eljka Markota, str. u. SSS
6. Poznavanje materijala 2 64 Krunoslav Vrani, prof. VSS
7. Dermatologija 1 32 Krunoslav Vrani, prof. VSS
8. Matematika u struci 1 32 Terezija Kovai, prof. VSS
9. Estetika i umjetnost 1 32 Ana Rizmaul, prof. VSS
10. Izborni: Dekorativna kozmetika
11. Izborni: Tradicijske frizure
12. Izborni: Tjelesna i zdravstvena kultura
1 32 Miran Ani, prof. VSS
13. Tehnološke vjebe 2 64 eljka Markota, str. u. SSS
14. Praktina nastava u školi 1 32 eljka Markota, str. u. SSS
15. Praktina nastava u radnom procesu
704 eljka Markota, str.u. SSS
24
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: PRODAVA
Razrednik: AKLINA MARI, dipl. oec. M: 0 : 14
Vj.-Katoliki: u. 9; Vj.-Islamski: 0 Ponavljaa: 1
Etika: u. 5
Njemaki jezik: u. 0 P: 14
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 3 105 Gordana Mareni, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik
2 70 Milkica Vuli, prof.
VSS
4. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 35 Marijana Bionda, dipl. soc. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Miran Ani, prof. VSS
6. Matematika 2 70 Renata Adamovi, dipl. ing. VSS
7. Nabavno poslovanje 4 140 aklina Mari, dipl. oec. VSS
8. Poslovanje prodavaonice 1 35 aklina Mari, dipl. oec. VSS
9. Poznavanje robe 3 105 Marica Kirin, dipl. ing. VSS
10. Prodajna komunikacija 2 70 Saša Cvetkovi, dipl. oec. VSS
11. Izborni: Ekologija i odrivi razvoj
2 70 Krunoslav Vrani, prof. VSS
12. Trgovaka praksa 4 140 aklina Mari, dipl. oec. VSS
25
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: PRODAVA
Razrednik: RENATA ADAMOVI, dipl. ing. M: 3 : 16
Vj.-Katoliki: u. 12; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 7
Njemaki jezik: u. 2 P: 7
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 3 105 Gordana Mareni, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik Njemaki jezik
2
70
VSS VSS
4. Etika Vjeronauk - Katoliki
VSS VSS
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivan Ruklja, prof. VSS
6. Matematika 2 70 Renata Adamovi, dipl. ing. VSS
7. Osnove informatike 2 70 Mia Bjeki, mag. educ. inf. VSS
8. Prodajno poslovanje 3 105 Saša Cvetkovi, dipl. oec. VSS
9. Poznavanje robe 3 105 Marica Kirin, dipl. ing. VSS
10. Osnove marketinga 2 70 aklina Mari, dipl. oec. VSS
11. Izborni: Prezentacijske vještine
12. Trgovaka praksa 7 245 aklina Mari, dipl. oec. VSS
26
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: PRODAVA
Razrednik: MARIJETA HAMMER, prof. M: 3 : 17
Vj.-Katoliki: u. 12; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 8 Prodava:
Njemaki jezik: u. 1 P: 7
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 3 96 Gordana Mareni, prof. VSS
2. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Miran Ani, prof. VSS
3. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 32 Marijana Bionda, dipl. soc. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
4. Politika i gospodarstvo 2 64 Matea Mari, mag. soc. VSS
5. Strani jezik Engleski jezik Njemaki jezik
2
64
VSS VSS
7. Poznavanje robe 2 64 Marica Kirin, dipl. ing. VSS
8. Poslovna dokumentacija 1 32 aklina Mari, dipl. oec. VSS
9. Ponašanje potrošaa 1 32 Saša Cvetkovi, dipl. oec. VSS
10. Izborni: Upravljanje prodavaonicom
11. Praktina nastava 14 448 Saša Cvetkovi, dipl. oec. VSS
27
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
Razred: 1.F1 Broj uenika: 26
Razrednik: MILKICA VULI, prof. M: 9 : 17
Vj.-Katoliki: u. 26; Vj.-Islamski: 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 0
Njemaki jezik: u. 0
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 5 175 Ivanka Palac, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik
3
105
4. Matematika 3 105 Elizabeta Slivšek, prof. VSS
5. Kemija 2 70 Gabrijela Balkovi, prof. VSS
6. Biologija 3 105 eljka Marelj, prof. VSS
7. Fizika 2 70 Damir Tonkovi, prof. VSS
8. Povijest 2 70 Dario Ozimec, prof. VSS
9. Geografija 2 70 Hrvoje Kovai, prof. VSS
10. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivan Ruklja, prof. VSS
11. Informatika 1 35 Mia Bjeki, mag. educ. inf. VSS
12. Vjeronauk – Katoliki 1 35 Ivica Kovai, dipl. teol. VSS
13. Izborni: Graanski odgoj
28
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
Razred: 1.F2 Broj uenika: 26
Razrednik: ELJKA MARELJ, prof. M: 9 : 17
Vj.-Katoliki: u. 11; Vj.-Islamski: 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 15
Njemaki jezik: u. 2
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 5 175 Tanja Vadla, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik Njemaki jezik
3
105
VSS VSS
4. Matematika 3 105 Elizabeta Slivšek, prof. VSS
5. Kemija 2 70 eljka Marelj, prof. VSS
6. Biologija 3 105 eljka Marelj, prof. VSS
7. Fizika 2 70 Damir Tonkovi, prof. VSS
8. Povijest 2 70 Dario Ozimec, prof. VSS
9. Geografija 2 70 Hrvoje Kovai, prof. VSS
10. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivan Ruklja, prof. VSS
11. Informatika 1 35 Mia Bjeki, mag. educ. inf. VSS
12. Etika Vjeronauk – Katoliki
1 35 Marijana Bionda, dipl. soc. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
29
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
Razred: 2.F Broj uenika: 28
Razrednik: MIRAN ANI, prof. M: 9 : 19
Vj.-Katoliki: u. 15; Vj.-Islamski: 1 Ponavljaa: 0
Etika: u. 12
Njemaki jezik: u. 1 V: 2
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 5 175 Tanja Vadla, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik Njemaki jezik
3
105
VSS VSS
5. Kemija 2 70 Krunoslav Vrani, prof. VSS
6. Biologija 2 70 Krunoslav Vrani, prof. VSS
7. Fizika 2 70 Damir Tonkovi, prof. VSS
8. Povijest 2 70 Hrvoje Kovai, prof. VSS
9. Geografija 2 70 Hrvoje Kovai, prof. VSS
10. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Miran Ani, prof. VSS
11. Informatika 2 70 Mia Bjeki, mag. educ. inf. VSS
12. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 35 Marijana Bionda, dipl. soc. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
30
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
Razred: 3.F1 Broj uenika: 26
Razrednik: MARINA ŠTROK, dipl. med. techn. M: 13 : 13
Ponavljaa: 0
V: 17
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Psihologija 2 74 Kristina Tavra, prof. VSS
2. Naela pouavanja 2 74 Marijan Rapi, prof. VSS
3. Etika u sestrinstvu 2+1 111 Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. VŠS
4. Anatomija i fiziologija 4 148 dr. Miroslav Petrai VSS
5. Bakteriologija, virologija i parazitologija 2+1 111 dr. Nenad Andri VSS
6. Biokemija 2 74 eljka Marelj, prof. VSS
7. Opa naela zdravlja i njege 2+1 111 Josipa Feri, bacc.med.techn. Karmela Gali, bacc.med.techn.
VSS VŠS
Marina Štrok, mag.med.techn. Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. Larisa Bosni Kovaevi, mag.med.techn. Josipa Feri, bacc.med.techn. Jelena Luan, mag.med.techn. Ivan Lovri, mag.med.techn.
VSS VŠS VSS VŠS VSS VSS
9. Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta
1+4 185
Larisa Bosni Kovaevi, mag.med.techn. Marina Štrok, mag. med. techn. Josipa Feri, bacc.med.techn. Jelena Luan, mag.med.techn.
VSS VSS VŠS VSS
1+2 111 Marina Štrok, mag. med. techn. VSS
11. Izborni: Osnove fizikalne i radne terapije
1+2 111 Renata Nenadi, bacc.physioth. VŠS
12. Zdravstvene vjebe I 120 Jelena Luan, mag.med.techn. VSS
31
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
Razred: 3.F2 Broj uenika: 26
Razrednik: LARISA BOSNI KOVAEVI, mag. med. techn. M: 13 : 13
Ponavljaa: 0
V: 17
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Psihologija 2 74 Kristina Tavra, prof. VSS
2. Naela pouavanja 2 74 Marijan Rapi, prof. VSS
3. Etika u sestrinstvu 2+1 111 Karmela Gali, bacc.med.techn. Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. Jelena Luan, mag.med.techn.
VŠS VŠS VSS
4. Anatomija i fiziologija 4 148 dr. Miroslav Petrai VSS
5. Bakteriologija, virologija i parazitologija 2+1 111 dr. Nenad Andri VSS
6. Biokemija 2 74 eljka Marelj, prof. VSS
7. Opa naela zdravlja i njege 2+1 111 Karmela Gali, bacc.med.techn. Almedina Osmanagi, bacc.med.techn.
VŠS VŠS
Ivan Lovri, mag.med.techn. Ljiljana Zaplati, vms Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. Larisa Bosni Kovaevi, mag.med.techn. Josipa Feri, bacc.med.techn. Karmela Gali, bacc.med.techn.
VSS VŠS VŠS VSS VŠS VŠS
9. Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta
1+4 185
VSS VSS VŠS VŠS
1+2 111 Larisa Bosni Kovaevi, mag.med.techn. VŠS
11. Izborni: Osnove fizikalne i radne terapije
1+2 111 Renata Nenadi, bacc.physioth. VŠS
12. Zdravstvene vjebe I 120 Jelena Luan, mag.med.techn. VSS
32
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
Razred: 4.F Broj uenika: 33
Razrednik: IVAN LOVRI, mag. med. techn. M: 9 : 24 Ponavljaa: 0
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Sociologija 1 37 Marijana Bionda, dipl. soc. VSS
2. Patologija 2 74 dr. Miroslav Petrai VSS
3. Biofizika 1 37 Damir Tonkovi, prof. VSS
4. Radiologija 1 37 dr. Miroslav Petrai VSS
5. Farmakologija 2 74 Dunja Horvat, mag.bioch. VSS
6. Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi
2 74 dr. Tatjana Poljanac VSS
7. Naela administracije 1 37 Jelena Luan, mag.med.techn. VSS
8. Higijena - preventivna medicina
3+1 148 Larisa Bosni Kovaevi, mag.med.techn. VSS
9. Zdravstvena njega - specijalna 2+4 222 Ivan Lovri, mag.med.techn. Karmela Gali, bacc.med.techn. Sanja Roankovi, bacc.med.techn.
VSS VŠS VŠS
2+4 222 Karmela Gali, bacc.med.techn. Ivan Lovri, mag.med.techn.
VŠS VSS
1+3 148 Jelena Luan, mag.med.techn. Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. Jasenka Dubravi,bacc.med.techn.
VSS VŠS VŠS
1+1 74 Jelena Luan, mag.med.techn. VSS
13. Izborni: Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
1+2 111 Jelena Luan, mag.med.techn. VSS
14. Izborni: Hitni medicinski postupci
1+2 111 Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. VŠS
15. Zdravstvene vjebe II 120 Jelena Luan, mag.med.techn. VSS
33
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
Razred: 5.F1 Broj uenika: 25
Razrednik: ANDREJA JAGI, bacc. med. techn. M: 9 : 16
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Dijetetika 2+1 102 Ljiljana Zaplati, bacc.med.techn. VŠS
2. Metodika zdravstvenog odgoja 1+2 102
Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. Ivan Lovri, mag.med.techn. Marina Štrok, mag.med.techn. Andreja Jagi, bacc.med.techn.
VŠS VSS VSS VŠS
3. Zdravstvena njega – specijalna 0+2 68 Andreja Jagi, bacc.med.techn. Sanja Roankovi,bacc.med.techn.
VŠS VŠS
1+7 272
Marin Repusti, dipl.med.techn. Jelena Luan, mag.med.techn. Ivan Lovri, mag.med.techn. Ljiljana Zaplati, vms Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. Marina Štrok, mag.med.techn. Karmela Gali, bacc.med.techn. Tanja Miodrag, vms
VSS VSS VSS VŠS VŠS VSS VŠS VŠS
5. Zdravstvena njega majke 1+4 170 Andreja Jagi, bacc.med.techn. Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. Ines Mari, bacc.med.techn.
VŠS VŠS VŠS
1+3 136
VŠS VŠS VŠS VSS VSS VŠS
7. Zdravstvena njega starijih osoba
1+3 136
VSS VŠS VSS VŠS
8. Zdravstvena njega u kui 1+3 136 Josipa Feri, bacc.med.techn. Jelena Luan, mag.med.techn.
VŠS VSS
0+2 68 Brankica Iviinec, bacc.med.techn. VŠS
10. Izborni: Intenzivna zdravstvena njega
0+2 68 Danijela Škvorc, bacc.med.techn. VŠS
11. Izborni: Instrumentiranje
VŠS VŠS
34
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
Razred: 5.F2 Broj uenika: 22
Razrednik: LJILJANA ZAPLATI, vms M: 7 : 15
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Dijetetika 2+1 102 Ljiljana Zaplati, bacc.med.techn. VŠS
2. Metodika zdravstvenog odgoja 1+2 102 Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. Andreja Jagi, bacc.med.techn.
VŠS VŠS
3. Zdravstvena njega – specijalna 0+2 68 Ljiljana Zaplati, vms Marina Štrok, mag.med.techn. Sanja Roankovi, bacc.med.techn.
VŠS VSS VŠS
1+7 272
Marin Repusti, dipl.med.techn. Andreja Jagi, bacc.med.techn. Ivan Lovri, mag.med.techn. Ljiljana Zaplati, vms Almedina Osmanagi, bacc.med.techn. Larisa Bosni Kovaevi, mag.med.techn. Josipa Feri, bacc.med.techn. Karmela Gali, bacc.med.techn.
VSS VŠS VSS VŠS VŠS VSS VŠS VŠS
5. Zdravstvena njega majke 1+4 170 Andreja Jagi, bacc.med.techn. Marina Štrok, mag.med.techn. Marijana Šali, bacc.med.techn.
VŠS VSS VŠS
1+3 136
VŠS VSS VŠS VSS
7. Zdravstvena njega starijih osoba
1+3 136 Andreja Jagi, bacc.med.techn. Ljiljana Zaplati, vms Darinka Sušec, bacc.med.techn.
VŠS VŠS VŠS
8. Zdravstvena njega u kui 1+3 136 Josipa Feri, bacc.med.techn. Ljiljana Zaplati, vms Larisa Bosni Kovaevi, mag.med.techn
VŠS VŠS VSS
0+2 68 Ljiljana Zaplati, vms Brankica Iviinec, bacc.med.techn.
VŠS VŠS
0+2 68 Danijela Škvorc, bacc.med.techn. VŠS
11. Izborni: Instrumentiranje
12. Zdravstvena vjebe III 240 Jelena Luan, mag.med.techn. VSS
35
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: FARMACEUTSKI TEHNIAR
Razrednik: IVANKA PALAC, prof. M: 4 : 18
Vj.-Katoliki: u. 16; Vj.-Islamski: u. 1 Ponavljaa: 1 (bez pada)
Etika: u. 5
Njemaki jezik: u. 1 V: 3
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 4 140 Ivanka Palac, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik Njemaki jezik
2 70 Irena Krajcar Pelc, prof. Mateja Zirdum, mag. philol. germ.
VSS VSS
4. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 35 Marijana Bionda, dipl. soc. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
5. Geografija 2 70 Hrvoje Kovai, prof. VSS
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivan Ruklja, prof. VSS
7. Matematika 3 105 Elizabeta Slivšek, prof. VSS
8. Fizika 2 70 Damir Tonkovi, prof. VSS
9. Biologija 2 70 eljka Marelj, prof. VSS
10. Raunalstvo 1+1 70 Mia Bjeki, mag.educ.inf. VSS
11. Latinski jezik 2 70 Dario Ozimec, prof. VSS
12. Anatomija i fiziologija 1 35 dr. Tatjana Poljanac VSS
13. Osnove zdravstvene struke 1,5+0,5 70 dr. Tatjana Poljanac VSS
14. Uvod u laboratorijski rad 0,5+1,5 70 Siniša Antoli, mag.pharm. VSS
15. Opa kemija 3 105 Gabrijela Balkovi, mag. chem. VSS
36
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: FARMACEUTSKI TEHNIAR
Razrednik: TANJA VADLA, prof. M: 2 : 24
Vj.-Katoliki: u. 17; Vj.-Islamski: u. 1 Ponavljaa: 0
Etika: u. 8
Njemaki jezik: u. 3 V: 3
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 4 140 Tanja Vadla, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik Njemaki jezik
2 70 Anita Ignath, prof. Ana Cekovi, prof.
VSS VSS
4. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 35 Marijana Bionda, dipl. soc. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
5. Geografija 1 35 Hrvoje Kovai, prof. VSS
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Miran Ani, prof. VSS
7. Matematika 3 105 Elizabeta Slivšek, prof. VSS
8. Fizika 2 70 Damir Tonkovi, prof. VSS
9. Biologija 2 70 Krunoslav Vrani, prof. VSS
10. Latinski jezik 2 70 Dario Ozimec, prof. VSS
11. Anatomija i fiziologija 2 70 dr. Miroslav Petrai VSS
12. Organska kemija 3 105 Krunoslav Vrani, prof. VSS
13. Analitika kemija 2+2 140 Gabrijela Balkovi, mag. chem. VSS
14. Medicinska mikrobiologija 1+1 70 dr. Nenad Andri VSS
37
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: FARMACEUTSKI TEHNIAR
Razrednik: IRENA KRAJCAR PELC, prof. M: 10 : 16
Vj.-Katoliki: u. 17; Vj.-Islamski: u. 1 Ponavljaa: 0
Etika: u. 8
Njemaki jezik: u. 0 V: 7
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 4 140 Ivanka Palac, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik
2
70
4. Etika Vjeronauk - Katoliki
1 35 Marijana Bionda, dipl. soc. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivan Ruklja, prof. VSS
6. Matematika 2 70 Elizabeta Slivšek, prof. VSS
7. Fizika 2 70 Damir Tonkovi, prof. VSS
8. Biokemija 2 70 Dunja Horvat, mag.med.biochem. VSS
9. Farmaceutska kemija s farmakologijom
2+2 140 Domagoj Antunovi, mag.pharm. VSS
10. Botanika s farmakognozijom 2+1 105 Siniša Antoli, mag.pharm. VSS
11. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
4+4 280 Siniša Antoli, mag.pharm. VSS
12. Prirodna ljekovita sredstva 1 35 Siniša Antoli, mag.pharm. VSS
13. Strukovna praksa 168 Domagoj Antunovi, mag.pharm. VSS
38
PLAN I PROGRAM ZA SVAKO ODJELJENJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Zanimanje: FARMACEUTSKI TEHNIAR
Razrednik: HRVOJE KOVAI, prof. M: 6 : 19
Vj.-Katoliki: u. 18; Vj.-Islamski: u. 0 Ponavljaa: 0
Etika: u. 7
Njemaki jezik: u. 0 V: 10
R.br. Nastavni predmet tj. god. Ime i prezime djelatnika Struna sprema
1. Hrvatski jezik 4 128 Tanja Vadla, prof. VSS
2. Strani jezik Engleski jezik
2
64
1 32 Marijana Bionda, dipl. soc. Ivica Kovai, dipl. teol.
VSS VSS
4. Politika i gospodarstvo 1 32 aklina Mari, dipl. soc. VSS
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Miran Ani, prof. VSS
6. Matematika 2 64 Renata Adamovi, dipl. ing. VSS
7. Farmaceutska kemija s farmakologijom
2+2 128 Jasna Selihar, mag. pharm. VSS
8. Botanika s farmakognozijom 2+1 96 Domagoj Antunovi, mag. pharm. VSS
9. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
3+4 224 Silvija Canko, mag.med.lab.diag. VSS
10. Kemija prehrane 1+1 64 Siniša Antoli, mag. pharm. VSS
11. Industrijska proizvodnja lijekova
39
1.a 20 20
1.b 11 11 0
4. PRODAVA 1.d 14 14 0
5. MED.SES./TEHNIAR OPE NJEGE
1.f1 26 26 0
6. MED.SES./TEHNIAR OPE NJEGE
1.f2 26 24 2
1.g 22 21 1
1.aI – 2 1.bI – 3 1.c – 2 1.d - 2 1.f1 – 3 1.f2 – 3 1.g – 2
1.aII - 2 1.bII – 2 1.c – 2 1.f2 – 3 1.g – 2
17 11
2. razred
Red. br.
2.a 14 14 0
2.b 18 17 1
4. PRODAVA 2.d 19 17 2
5. MED.SES./TEHNIAR OPE NJEGE
2.f 28 27 1
2.g 26 23 3
2.aI – 2 2.bI – 3 2.bII – 2 2.c – 2 2.d – 2 2.f – 3 2.g – 2
2.bI – 3 2.bII – 2 2.d – 2 2.f – 3 2.g – 2
16 12
3.a 16 12 4
3.b 13 10 3
4. PRODAVA 3.d 20 19 1
5. FARMACEUTSKI TEHNIAR
3.g 26 26 0
3.aI – 2 3.bI – 3 3.aII – 2 3.bII – 3 3.c – 2 3.d – 2 3.g – 2
3.aI – 2 3.bI – 3 3.aII – 2 3.bII – 3 3.cd - 2
16 12
4. razred
Red. br.
1. FARMACEUTSKI TEHNIAR
4.g – 0
3 0
ETIKA VJERONAUK
1. godina 1.ab - 1 1.a - 1 1.cd - 1 1.b - 1 1.f2 - 1 1.cd - 1 1.g - 1 1.f1 - 1 sata: 4 1.f2 - 1 1.g - 1 sati: 6
2. godina
2.ab - 1 2.a - 1 2.cd - 1 2.b - 1 2.f - 1 2.c - 1 2.g - 1 2.d - 1 sata: 4 2.f - 1 2.g - 1 sati: 6
3. godina
3.ab - 1 3.ab - 1 3. cd - 1 3.c - 1 3.g - 1 3.d - 1 sata: - 3 3.g - 1 sata: 4
4. godina
4.g - 1 4.g - 1 sat: 1 sat: 1 VJERONAUK ISLAMSKI 1.g, 2.f, 2.g, 3.g - 1 sat: 1
42
Red. br.
2. 2.a Kuhar 14 8 subota 280 182 -
3. 3.a Kuhar 16 8 ponedjeljak, etvrtak 256 - -
4. 1.b Konobar 11 8 utorak, petak 280 182 -
5. 2.b Konobar 18 8 subota 280 182 -
6. 3.b Konobar 13 8 ponedjeljak, etvrtak 256 - -
7. 1.c Frizer - JMO 19 16 ponedjeljak, srijeda, subota 795 - -
8. 2.c Frizer - JMO 20 16 utorak, etvrtak, subota 795 - -
9. 3.c Frizer – JMO 20 16 ponedjeljak, petak, subota 704 - -
10. 1.d Prodava 14 4 etvrtak 140 - -
11. 2.d Prodava 19 7 utorak 245 - -
12. 3.d Prodava 20 14 ponedjeljak, petak 448 - -
13. 1.f1 Med. sestra ope njege/ med. tehniar ope njege
26 - - - - -
14. 1.f2 Med. sestra ope njege/ med. tehniar ope njege
26
15. 2.f Med. sestra ope njege/ med. tehniar ope njege
28 - - - - -
16. 3.f1 Med. sestra ope njege/ med. tehniar ope njege
26 - - - - -
17. 3.f2 Med. sestra ope njege/ med. tehniar ope njege
26 - - - - -
18. 4.f Med. sestra ope njege/ med. tehniar ope njege
33 - - - - -
19. 5.f1 Med. sestra ope njege/ med. tehniar ope njege
25 - - - - -
20. 5.f2 Med. sestra ope njege/ med. tehniar ope njege
22 - - - - -
23. 3.g Farmaceutski tehniar 26 - - - 168 ljetna praksa
24. 4.g Farmaceutski tehniar 25 - - - 21 u funkciji završnog rada
43
1. kuhar: 1. godina 462:4=115:35=3,3
2. godina 462:4=115:35=3,3
3. godina 256:4=64:32=2
8,6 sati
2. godina 462:4=115:35=3,3
3. godina 256:4=64:32=2
8,6 sati
2. godina 795:4=199:40=4,97
3. godina 704:4=176:32=5,2
15,14 sati
2. godina 245:4=61,3:35=1,75
3. godina 448:4=112:32=3,5
6,25 sati
4. godina 21 sat za izradu završnog rada
44
Uenici u zanimanju kuhar, konobar i prodava obavljaju praktinu nastavu tijekom nastavne godine u objektima s kojima imaju sklopljene ugovore, uz praenje nastavnika Škole dok ljetnu strunu praksu obavljaju u ljetnim mjesecima u zanimanju kuhar i konobar. Uenici u zanimanju frizer (JMO) praktinu nastavu obavljaju tijekom itave školske godine u frizerskim salonima s kojima imaju sklopljen ugovor, a pod nadzorom mentora. MJESTA OBAVLJANJA PRAKTINE NASTAVE I MENTORI: - za zanimanje kuhar:
HOTEL PANONIJA, Sisak ....................................... Nevenka Manojlovi RESTORAN COCKTAIL, Sisak ............................... Goran Kramari RESTORAN BARUN, Sisak .................................... Dean Topalovi UGOSTITELJSKI OBJEKT MASTER M., Sisak...... eljka Tahiri RESTORAN GRAND 1, Sisak ................................. Ksenija Vili RESTORAN GRAND 2, Sisak ................................. Sandi Bajri KAVANA MALI KAPTOL, Sisak .............................. Lidija Dumbovi U.O. TRATORIA, Sisak ........................................... Lidija Belajec BISTRO TRICA, Sisak ............................................. Vlasta Jonos DOM ZA STARIJE I NEMONE, Sisak .................. Davor Kostni U.O. STARI GRAD, Sisak ....................................... Viktor Josipovi U.O. BOKUN 2, Petrinja .......................................... Mirsada Karanovi GOSTIONICA MIS, Petrinja ................................... Josipa Topalovi RESTORAN ŠTUKA, Petrinja ................................. Zdravko Ljubeši U.O. EMA, Petrinja ................................................. Dragica Juri U.O. BJEKI, Petrinja ............................................. Ivana Malecki U.O. MLINSKI KAMEN, Petrinja .............................. Marica Borši MESNA INDUSTRIJA GAVRILOVI, Petrinja ........ Nataša Kadeka RESTORAN TRAMONTANA, Kutina ...................... Alojz Jaleti HOTEL KUTINA, Kutina .......................................... Jovanka Hobijanec BISTRO POEMA, Popovaa ................................... Murat Murati U.O. TUROPOLJSKA KLET, Pešenica ................. Elizabeta Kalfi - za zanimanje konobar:
HOTEL PANONIJA, Sisak ...................................... Ivo Ivelji RESTAURANT COCKTAIL, Sisak .......................... Sanjin Kramari U.O. BOKUN 2, Sisak .............................................. Omer Leli RESTAURANT GRAND, Sisak ............................... Kruno Galac RESTAURANT BARUN, Sisak ................................ Igor Topalovi BRISTO TRATORIA, Sisak ..................................... Ljubica Belajec BISTRO TRICA, Sisak ............................................. Sakib Komi BISTRO KLET, Sisak .............................................. Marija Sui KAVANA MALI KAPTOL, Sisak .............................. Antonio Dumbovi RESTORAN MASTER M, Sisak .............................. Marko Tuni RESTORAN TUROPOLJSKA KLET, Pešenica .... Elizabeta Kalfi RESTORAN ŠTUKA, Petrinja ................................. Marko Maar GOSTIONICA MIS, Petrinja ................................... Igor Milosi BISTRO FONTANA, Popovaa ............................... Tomislav Ptiar BISTRO POEMA, Popovaa ................................... Murat Murati ROYAL, Popovaa .................................................. Nail Murati RESTORAN TRAMONTANA, Kutina ...................... Goran Talan - za zanimanje frizer:
Frizerski saloni (privatni poslodavci):
F.S. MALOVI, Sisak .............................................. Ruica Malovi F.S. MAD HEAD, Sisak ........................................... Valentina Gregurec F.S. NILA, Sisak ...................................................... Suzana Pavrlišak F.S. VIKTORIJA, Sisak ............................................ Ivanka ai F.S. IMAGE, Sisak ................................................... Irena Podkrajšek Radi GLAMUR-GK d.o.o., Sisak ...................................... Marinela Lonari F.S. CAPILLUS, Sisak ............................................. urica Kušan F.S. REA, Sisak ....................................................... Ivana Radoaj
45
KNEEVI d.o.o., Sisak .......................................... Daliborka Kneevi F.S. KSENIJA, Sisak ............................................... Ksenija Marinovi F.S. OPIUM,Sisak ................................................... Vesna Takovi F.S. LARGO, Sisak .................................................. Helena Matijaš Kerep F.S. ANITA, Sisak .................................................... Anita Bukovac Frizerski obrt DAJANA, Sisak .................................. Dajana Markuz F.S. RENATA, Sisak ................................................ Renata Vinkovi F.S. Frizeraj, Sisak .................................................. Ivana Balen Obrt za usluge HAIR BY CVJETI, Sisak ............... eljka Cvijeti Frizerski studio MD, Sisak ....................................... Marija Draeti MDM frizerski obrt, Sisak ......................................... Martina Jerkovi LOVRENOVI servis i usluge j.d.o.o., Sisak .......... Vesna Lovrenovi F.S. i brijanica NATAŠA d.o.o., Sisak .................... Nataša Kalak HAIR CONCEPT, obrt za frizerske usluge, Sisak ... Edita Jelen F.S. TONKA, Petrinja .............................................. Tonka Galijan F.S. RELAX, Petrinja ............................................... Zdenka Vidovi F.S. Studio za obrt za frizerske usluge, Petrinja ..... urica Perenevi VLATKA obrt za frizerske usluge, Petrinja .............. Vlatka Pavii Šimi DIVA obrt za frizerske usluge, Petrinja .................... Ana Bouri AVANGARD obrt za frizerske usluge, Petrinja ........ Ivana Mioevi F.S. R, Popovaa .................................................... Ruica Mari F.S. DIDI, Popovaa ................................................ Dijana Tuti F.S. MISTER, Popovaa ......................................... Renata Kopejtko AND obrt za uljepšavanje, Popovaa ...................... Sandra Gradišek F.S. TINA, Repušnica .............................................. Valentina Jukl Bišan ELI obrt za frizerske usluge, Gornja Graenica....... Elvira Šalkovi - za zanimanje prodava:
KONZUM, Sisak ...................................................... Sanja Juranovi KONZUM, Popovaa ............................................... Irena Cvitanovi HERVIS, Sisak ........................................................ Tomislav Fiala DEICHMANN, Sisak ................................................ Marija Jasi DM, Sisak ................................................................ Ivana Laktaši KIK, Sisak ................................................................ Diana Cerovski FEROTERM, Sisak .................................................. Mato Krištopovi PEVEX, Sisak .......................................................... Dejan Raki TO FAMILI, Sisak .................................................... Zulejka Mekanovi MLIN I PEKARE, Sisak ............................................ Kristina Perkovi MLIN I PEKARE, Sisak ............................................ Gordana Doni MLIN I PEKARE, Sunja ........................................... Boica Maur MLIN I PEKARE, Sunja ........................................... Valentina Mari MLIN I PEKARE, Novo Selo .................................... Angelina Domladovac MLIN I PEKARE, Luka Lijeva .................................. Ivan Brlei MLIN I PEKARE, Prelošica .................................... Jelena ugaj MLIN I PEKARE, Mošenica ................................... Eva Lovrekovi LONIA, Sunja ........................................................... Katarina Buri LONIA, Petrinja ........................................................ ura Kosi LONIA, Petrinja ........................................................ Ivanka Krajai SHE, Popovaa ....................................................... Josip Miškovi
46
6. PLAN I PROGRAM SLOBODNIH AKTIVNOSTI NAPOMENA: plan i program rada podloni su promjenama sukladno promjenama aktualne epidemiološke situacije (COVID-19) i uputama HZJZ-a, MZO-a i stoera SM-a.
Red.
br.
Stazama umjetnosti i kulture 1 Ivanka Palac 1 35
mladi novinari 1
odbojka (M/)
futsal (M/)
badminton (M/)
3. Ureenje web stranice Škole 1 Renata Adamovi 1 35
Marina Hršak 1 35
Ureenje školskog panoa: Marina Hršak Napomena: Program rada za imenovane aktivnosti sainili su voditelji aktivnosti i nalaze se u pedagoškoj
slubi.
47
NATJECANJ A I SMOTRE UENIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. U školskoj godini 2020./2021. planiramo sudjelovanje na sljedeim natjecanjima i smotrama:
Podruje i naziv Nositelji
Hrvatski jezik Ivanka Palac
Njemaki jezik Mateja Zirdum, Ana Cekovi
Kemija eljka Marelj, Gabrijela Balkovi, Krunoslav Vrani
Biologija eljka Marelj, Krunoslav Vrani
Fizika Damir Tonkovi
Latinski jezik Dario Ozimec
Mario Kastmiler, Marina Mrmi
Aronia cup Mario Kastmiler, Marina Mrmi
Barmen cup Mario Kastmiler
Zdravstvo i socijalna skrb – Zdravstvena njega Almedina Osmanagi
E-medica – smotra medicinskih škola Jelena Luan, Ivan Lovri
Ekonomija i trgovina – natjecanje prodavaa aklina Mari
Natjecanje uenika frizera eljka Markota
Tjelesna i zdravstvena kultura – školska, gradska, upanijska i meuupanijska sportska natjecanja
Ivan Ruklja, Miran Ani
Juvenes Translatores – natjecanje mladih prevoditelja
Mateja Zirdum, Irena Krajcar Pelc, Milkica Vuli, Ana Cekovi, Anita Ignath
Smotra uenikih zadruga Marijana Bionda
48
STRUNE EKSKURZIJE ZA UENIKE
Ove školske godine uenici naše Škole pod vodstvom profesora i strunih uitelja ii e na
strune ekskurzije:
1. uenici svih prvih razreda ii e na jednodnevnu strunu ekskurziju na Banovinu – nositelj
aktivnosti: Hrvoje Kovai i razrednici 1. razreda
2. zainteresirani uenici drugih razreda Škole ii e na jednodnevnu strunu ekskurziju u Be –
nositelj aktivnosti: Hrvoje Kovai i razrednici
3. uenici viših razreda ii e na dvodnevnu strunu ekskurziju Hrvatski identitet u Bosni i
Hercegovini (Banja Luka, Jajce, Mostar, Sarajevo, Kraljeva Sutjeska) – nositelj aktivnosti: Hrvoje
Kovai i razrednici
4. uenici 1.a i 1.b razreda – jednodnevni obilazak Hotela Panonija – nositelj aktivnosti: struni
uitelji kuharstva i ugostiteljskog posluivanja
5. uenici 2.a. i 2.b razreda obii e Vinske ceste Sisako-moslavake upanije – nositelj aktivnosti:
struni uitelji ugostiteljskog posluivanja
6. uenici 2.a i 2.b razreda obii e lokacije nekadašnjih pivovara u Sisku – nositelj aktivnosti:
struni uitelji ugostiteljskog posluivanja
7. uenici 2.d i 3.d razreda ii e jednodnevnu strunu ekskurziju u Konzum Akademiju u Zagreb –
nositelj aktivnosti: Saša Cvetkovi
8. uenici 3.a i 3.b razreda ii e na dvodnevnu strunu ekskurziju u Umag i Pore – upoznavanje s
ugostiteljskom ponudom Plave lagune i Istraturista – nositelj aktivnosti: struni uitelji kuharstva i
ugostiteljskog posluivanja i razrednici
9. uenici 1.d i 2.a razreda posjetit e Mesnu industriju Gavrilovi – nositelj aktivnosti: Marica Kirin i
razrednici
10. uenici 3.d razreda posjetit e INA Rafineriju nafte Sisak – nositelj aktivnosti: Marica Kirin
11. uenici 2.d posjetit e pogone tekstilne industrije Zlatna igla – Siscia – nositelj Marica Kirin
12. uenici 1.f1, 1.f2 i 1.g razreda posjetit e Tehniki muzej, HAZU i HNK - nositelj aktivnosti: Hrvoje
Kovai i razrednici
13. zainteresirani uenici biološke grupe posjetit e Prirodoslovni muzej u Zagrebu – nositelj
aktivnosti: Krunoslav Vrani
14. uenici 1.f1, 1.f2 i 1.g ii e na No biologije na PMF u Zagrebu – nositelj aktivnosti:
Krunoslav Vrani i eljka Marelj
15. uenici 2.a, 2.b, 2.c, 2.d te uenici 3.f1, 3.f2 i 3.g ii e na maturalno putovanje - nositelj
aktivnosti: razrednici, a ujedno i uenici 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.f, 4.g koji u prošloj šk. god. zbog
epidemiološke situacije nisu mogli ostaviti planirano putovanje
16. zainteresirani uenici Škole ii e na jednodnevnu strunu ekskurziju „Advent u Grazu“ - nositelj
aktivnosti: Struno vijee nastavnika stranih jezika i razrednici
17. uenici 4.g razreda ii e na jednodnevnu strunu ekskurziju u Farmaceutski botaniki vrt Fran
Kušan i Botaniki vrt Zagreb – nositelji aktivnosti: Siniša Antoli i Domagoj Antunovi
18. uenici 4.g razreda posjetit e tvornicu lijekova Pharmas – nositelj aktivnosti: Siniša Antoli i
Domagoj Antunovi
19. uenici 3.g i 4.g razreda posjetit e Galenski laboratorij Gradskih ljekarni Zagreb – nositelj
aktivnosti: Siniša Antoli i Domagoj Antunovi
20. uenici 3.g i 4.g razreda posjetit e tvrtku Medical Intertrade d.o.o. Sveta Nedelja – nositelj
aktivnosti: Siniša Antoli
21. uenici 3.g ii e na strunu ekskurziju u proizvodne pogone tvrtke PIP d.o.o. – nositelj aktivnosti:
Siniša Antoli i Domagoj Antunovi
22. uenici 3.g i 4.g posjetit e bolniku ljekarnu OB Dr. Ivo Pediši, Sisak – nositelj aktivnosti: Siniša
Antoli i Domagoj Antunovi
23. uenici 3.f1 i 3.f2 ii e na strunu ekskurziju u Centar za rehabilitaciju Zagreb, Podrunica
Sloboština – nositelj aktivnosti: Larisa Bosni Kovaevi i Marina Štrok
49
24. uenici 4.f ii e na jednodnevnu strunu ekskurziju u Centar za rehabilitaciju Silver, Zagreb –
nositelji aktivnosti: Ivan Lovri i Ivona Peši
25. uenici 4.f posjetit e Zavod za hitnu medicinu sisako-moslavake upanije – nositelj aktivnosti:
Almedina Osmanagi
26. uenici 5.f1 i 5.f2 ii e na strunu ekskurziju na Hrvatski institut za istraivanje mozga, Zagreb -
nositelj aktivnosti: Andreja Jagi i Ljiljana Zaplati
27. uenici 4.g, 5.f1 i 5.f2 razreda posjetit e Zagreb, Zagrebaki knjievni perivoji (Krlein Gvozd,
Zagorkin Gornji grad, Šenoine promenade, Ujevieve kavane, Ilirske arkade) – nositelj aktivnosti:
Tanja Vadla
28. uenici 3.a i 3.bd posjetit e Hrvatski sabor, HNB i Gornji grad – nositelj aktivnosti: aklina Mari i
Ana Rizmaul
29. jednodnevna struna ekskurzija za uenike 1.c, 2.c i 3.c u Zagreb na Hairstyle News 2020. –
nositelj aktivnosti: eljka Markota
30. jednodnevna struna ekskurzija za uenike 1.c., 2.c i 3.c u Zagreb na Dane ljepote i fitnesa –
nositelj aktivnosti eljka Markota i razrednici
31. uenici 2.a i 2.b razreda ii e na jednodnevnu strunu ekskurziju u obilazak hotela u Zagrebu –
nositelj aktivnosti: Saša Cvetkovi, Mario Kastmiler
32. uenici 1.a i 1.b razreda posjetit e Turistiku zajednicu Grada Siska i SM – nositelj aktivnosti:
Saša Cvetkovi
33. uenici 1.d obii e trgovaki centar Interspar u Sisku – nositelj aktivnosti: aklina Mari
34. uenici 1.a i 1.b razreda posjetit e Park prirode Lonjsko polje – nositelj aktivnosti: Saša
Cvetkovi
50
7. PROGRAM RADA STRUNIH TIJELA ŠKOLE NAPOMENA: plan i program rada podloni su promjenama sukladno promjenama aktualne epidemiološke situacije (COVID-19) i uputama HZJZ-a, MZO-a i stoera SM-a.
PROGRAM RADA NASTAVNIKOG VIJEA
realizacije Nositelj zadae
1. Priprema za izradu Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma
rujan ravnatelj, pedagog, voditelj smjene, voditelji praktine nastave
2.
Školski kurikulum; Godišnji plan i program rada škole; Prilagodba sadraja i individualizirani oblici pomoi uenicima s teškoama u razvoju
rujan ravnatelj, struno razvojna sluba
3. Analiza ankete o socioekonomskom statusu uenika 1. razreda; Nacionalni ispit iz Zdravstvene njege
listopad
4. Samovrednovanje; Kurikularno vrednovanje
5. Analiza provedbe planiranih aktivnosti u prvom obrazovnom razdoblju; Tematsko predavanje
prosinac ravnatelj, pedagog, psiholog
6. Analiza uspjeha izostanaka uenika; Analiza uspjeha uenika koji se školuju po prilagoenom individualiziranom programu
sijeanj ravnatelj, pedagog, razrednici
8. Tekua problematika; Tematsko predavanje
oujak pedagog, psiholog
9. Plan upisa uenika u šk. god. 2021./2022.; Realizacija zdravstvenih vjebi u funkciji izradbe završnog rada
travanj
10. Uspjeh uenika u završnim razredima; Provedba dravne mature; Obrana završnoga rada
svibanj ravnatelj, razrednici, struno razvojna sluba
11. Analiza uspjeha na kraju nastavne godine; Realizacija nastavnog plana i programa
lipanj razrednici, pedagog, ravnatelj, predmetni nastavnici
12. Poslovi vezani za kraj nastavne godine i priprema za poetak nove nastavne godine
srpanj ravnatelj
13. Zadae vezane za završetak školske godine kolovoz ravnatelj, pedagog, struna vijea
14. Pripreme za poetak nove školske godine kolovoz ravnatelj
51
U školskoj godini 2020./2021. nastavljamo s uvoenjem pripravnika u samostalni odgojno- obrazovni rad: Josipe Feri, Karmele Gali i Mirana Ania.
Red. br.
Pomo pri realizaciji sadraja
Okvirno vrijeme
1. Poznavanje propisa iz sektora odgoja i obrazovanja - upoznavanje s izmjenama i dopunama zakonskih i podzakonskih
akata u sustavu odgoja i obrazovanja - upoznavanje s promjenama nastalim u zakonskim i podzakonskim
aktima zbog pandemije Covid - upoznavanje s mjerama HZJZ-a i MZO-a za sprjeavanje pandemije
Covid - upoznavanje sa Statutom Srednje škole Viktorovac - obveze i prava nastavnika kao zaposlenika Škole
ravnatelj, tajnik, pedagog
2. Teorijsko-praktine osnove odgoja i obrazovanja - predmetni planovi i programi i godišnji izvedbeni kurikulumi (GIK) - planiranje i programiranje nastave i drugih oblika odgojno-
obrazovnog rada - smjernice obrazovne reforme: kurikularno vredovanje i planiranje - upoznavanje sa voenjem pedagoške dokumentacije i evidencije:
izmjene i dopune - organiziranje, pripremanje i izvoenje odgojno-obrazovnog procesa
i artikulacija nastavnog sata - funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i
pomagala, udbenika - sredstva i metode rada u nastavi na daljinu: alati i platforme za
nastavu na daljinu, e-udbenici, e-materijali - organizacija i voenje slobodnih aktivnosti uenika - voenje razredništva i suradnja s roditeljima - sustavno praenje, vrednovanje i ocjenjivanje uenika u skladu s
odredbama Pravilnika i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj školi
- komunikacija s uenicima - sudjelovanje u radu strunih tijela
mentor, pedagog
- nazonost na nastavnim satima mentora (30 sati tijekom stairanja) - nazonost mentora na nastavnom satu pripravnika (10 sati) - nazonost povjerenstva na redovnoj nastavi - uvid strunog suradnika – pedagoga u rad pripravnika - suradnja s mentorom tijekom stairanja - analiza i samovrednovanje postignua ostvarenih u odgojno-
obrazovnom procesu
mentor, pedagog listopad - prosinac
4. Znanja i opa informiranost iz struke koju pripravnik predaje - praenje i usavršavanje u podruju relevantne suvremene literature
vezano za struku koju pripravnik predaje - inovacije u struci
pedagog, mentor tijekom godine
5. Znanja i opa informiranost iz metodike i drugih pedagoških disciplina - pedagoško psihološka naobrazba - metodika rada u nastavi na daljinu - osnove komunikacije
pedagog, mentor tijekom godine
Prema Rješenjima Nastavnikog vijea od 21.8.2020. godine odobravaju se promjene programa uenicima:
- KRISTIJANU TUTIU iz programa opa gimnazija 2. razred u program za stjecanje strukovne
kvalifikacije medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege 3. razred
- MAGDALENI DUNER iz programa prehrambeni tehniar 1. razred u program za stjecanje
strukovne kvalifikacije medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege 2. razred
- LEILA LJUCA iz programa prehrambeni tehniar 1. razred u program za stjecanje strukovne
kvalifikacije medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege 2. razred
Prema Rješenjima Nastavnikog vijea od 3.9.2020. godine odobravaju se promjene programa uenicima:
- ANAMARIJI BRLI iz programa frizer 1. razred u program za stjecanje strukovne kvalifikacije
prodava 2. razred
- ANI KROVINAC priznaje se inozemna kvalifikacija završenog 9. razreda osnovne škole u
Njemakoj i odobrava upis u program za stjecanje strukovne kvalifikacije prodava 2. razred
53
POPIS STRUNIH VIJEA
1. Struno vijee Hrvatskoga jezika: - Tanja Vadla, Ivanka Palac, Marina Hršak, Gordana Mareni, Martina Grbeša
2. Struno vijee stranih jezika:
- Irena Krajcar Pelc, Jasmina Petkovi, Marina Miluni, Milkica Vuli, Maja Ivankovi Polak, Dario Ozimec, Mateja Zirdum, Ana Cekovi, Anita Ignath
3. Struno vijee Matematike, Fizike, Informatike: - Elizabeta Slivšek, Renata Adamovi, Damir Tonkovi, Mia Bjeki, Terezija Kovai, Domagoj
Bobinac 4. Struno vijee društvene grupe predmeta:
- Marijana Bionda, Hrvoje Kovai, aklina Mari, Ivica Kovai, Kristina Tavra, Ana Rizmaul, Marijan Rapi, Dario Ozimec, Matea Mari, Alem Crnki
5. Struno vijee Kemije, Biologije i farmacije: - eljka Marelj, Gabrijela Balkovi, Dunja Horvat, Jasna Selihar, Domagoj Antunovi, Silvija Canko,
Krunoslav Vrani, Siniša Antoli 6. Struno vijee ugostiteljstva:
- Mario Kastmiler, Marina Mrmi, Marica Kirin, Marko Dobrini
7. Struno vijee strunih predmeta u zanimanju frizer: - eljka Markota, Gabrijela Balkovi, Krunoslav Vrani
8. Struno vijee ekonomske grupe predmeta:
- Saša Cvetkovi, Marica Kirin, aklina Mari 9. Struno vijee Tjelesne i zdravstvene kulture:
- Ivan Ruklja, Miran Ani 10. Struno vijee zdravstvene grupe predmeta i strunih predmeta u zanimanju medicinska
sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege: - Jelena Luan, Marina Štrok, Larisa Bosni Kovaevi, Ivan Lovri, Valentina Mandi,
Ivona Peši, Andreja Jagi, Ljiljana Zaplati, Katarina Miškovi, Renata Ruklja, Almedina Osmanagi, Karmela Gali, Josipa Feri, Marin Repusti, Renata Nenadi, Tatjana Poljanac, Nenad Andri, Miroslav Petrai
Izvedbeni programi rada strunih v i jea nalaze se u pedagoškoj s lubi Škole. Struna vijea rade po programu koji ukljuuje:
1. Analizu ostvarenja izvedbenog plana i programa s posebnim osvrtom na ostvarenje u online nastavi za prošlu školsku godinu
2. Izradu izvedbenih planova i programa za tekuu školsku godinu 3. Izvedbeni planovi i programi za uenike po redovnom programu s prilagodbom sadraja i
individualiziranim oblicima pomoi 4. Razmjenu iskustava u provedbi i realizacija nastavnog programa; analiza i unapreenje nastave
na daljinu 5. Pripremu i dogovor za dravnu maturu (Katalozi znanja) 6. Informiranje sa seminara i savjetovanja sa upanijskih i meuupanijskih strunih vijea, Škole za
ivot, Loomena, e-Škole 7. Dogovor o ishodima, elementima i nainima vrednovanja postignua ishoda potrebnih za prijelaz
u viši razred 8. Aktivnosti vezane za uenike s posebnim potrebama (daroviti i uenici s teškoama) 9. Planiranje, odravanje i analiza oglednih nastavnih sati za kolegijalna opaanja 10. Analiza rada i prijedlozi za njegovo unapreenje i osuvremenjivanje
54
PLAN PROFESIONALNOG RAZVOJA ZAPOSLENIKA Poboljšanje kvalitete strunog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika vodi ka njihovom profesionalnom razvoju i kulturi cjeloivotnog uenja. Time se podie kvaliteta procesa pouavanja, a što u konanici dovodi do boljeg razvoja kompetencija uenika, potrebnih za globalno trište rada kao i za ivot. U ovoj školskoj godini struno usavršavanje je velikim dijelom u slubi provedbe kurikularne reforme, programa e-Škole te savladavanje i implementacija e-platformi i e-alata za rad na daljinu.
SADRAJ RADA: Svaki djelatnik planira struno usavršavanje u obliku individualnog i kolektivnog strunog usavršavanja. Realizira ih u Školi - kroz Struna i Nastavnika vijea i izvan Škole, ali i u virtulanim uionicama kroz e- Školu i kroz webinare. Podruje strunog usavršavanja djelatnici biraju sukladno individualnim profesionalnim potrebama unutar obrazovnog sustava i usmjeravaju na razvoj osobnih, strunih i profesionalnih kompetencija. U tu svrhu na razini Škole planiramo predavanja i usavršavanja iz razliitih podruja. Sadraj se usmjerava na metodiku i didaktiku rada u nastavi na daljinu. VIZIJA: Kvalitetno struno usavršavanje dostupno svim nastavnicima odgojno-obrazovnim djelatnicima usklaeno s njihovim potrebama i potrebama odgojno-obrazovnog sustava, a u skladu s reformom školstva, koje unaprjeuje kvalitetu nastave i ishode uenja. MISIJA: Omoguiti djelatnicima Škole uinkovito struno usavršavanje sukladno osobnim, strunim i profesionalnim potrebama i potrebama odgojno-obrazovnog sustava te usmjereno na osobni razvoj i razvoj profesionalnih kompetencija što dovodi do unaprjeenja kvalitete nastave, a time i poboljšanje ishoda uenja. CILJ: Cilj plana profesionalnog razvoja zaposlenika je odrediti aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvalitete strunog usavršavanja, a vezano za reformu, osuvremenjivanje i prilagodbu školskog sustava novim društvenim potrebama.
Uslijed društvenih promjena nastavnici su suoeni s novim zahtjevima, a kako bi se s njima nosili potrebne su im nove kompetencije. Uspješan razvoj kompetencija temelji se na: kvalitetnom planiranju strunog usavršavanja i jasnom definiranju kompetencijama potrebnih za uspješan rad. Realizacijom planiranog profesionalnog razvoja elimo razviti vještine, znanja i strunost pojedinca kao nastavnika. PODRUJA: Inkluzija uenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u redovne programe s naglaskom na pedagoškom naelu individualizacije i pozitivne orijentacije tj. isticanje mogunosti, a ne nedostataka.
Proces inkluzije ukljuuje mijenjanje osobnih stavova i stvaranje novih odnosa prema svemu što je drugaije. Potrebno je minimizirati prepreke sudjelovanju, uenju i postignuima takvih uenika, te promovirati inkluziju i jednaka prava. Da bi takav rad bio uspješan potrebno ga je pomno planirati kroz individualizirane izvedbene programe primjerene sposobnostima pojedinog uenika. Tijekom prošle školske godine na sjednicama Strunih vijea organizirana su tematska izlaganja iz ovog podruja rada, koja planiramo razvijati i provoditi i ove školske godine. Posebnu panju posvetit emo prilagodbi rada nastave na daljinu uenicima s posebnim potrebama.
U radu s populacijom adolescenata vrlo je vano upoznati specifina i nespecifina obiljeja te razvojne dobi s ciljem razumijevanja njihova ponašanja te ranog prepoznavanja znakova upozorenja