henkilö - radiohistoriasuomen radiohistoriallinen seura ry heinämäentie 58 l 2, 41900...

2
Suomen Radiohistoriallinen Seura ry Heinämäene 58 L 2, 41900 PETÄJÄVESI sihteeri@radiohistoria.fi www.radiohistoria.fi SRHS kerää, tutkii ja tallentaa radiohistorial- lista esineistöä ja etoa yksiäisistä kom- ponenteista laitekokonaisuuksiin, lehen irto- numeroista kirjoihin ja ohjelmanauhoitteista henkilöhaastaeluihin, siis kaikkea sellaista, mikä kuuluu radion satavuoseen historiaan. SRHS avustaa keräilijöitä ja museoita sekä julkaisee tutkimustuloksia ja jäsenlehteä sekä ylläpitää kaavaa etokantaa. SRHS opastaa omalla radiopajallaan Jyväsky- lässä asiasta kiinnostuneita putkiradiolaiei- den korjauksessa ja huollossa. SRHS väliää jäsenilleen radioputkia, kom- poneneja, kytkentäkaavioita ja muita doku- meneja seuran etokannasta. SRHS järjestää tapahtumia, museovierailuja, esittelyjä ja yleisöluentoja. SRHS oaa vastaan lahjoituksia, joista mah- dollises koituvat varat käytetään seuran toi- minnan tukemiseen. Seuralle lahjoiteuja esi- neitä, laieistoja ja dokumeneja sijoitetaan tarvittaessa edelleen alan museoihin. Henkilö- ja yhteisöjäsenet ovat tervetulleita seu- raamme. Täytä lomake seuran www-sivuilla. Jäsenenä saat alennuksia SRHS:n tarjoamista tavaroista ja palveluista sekä neljäs vuodessa ilmestyvän RADIOT jäsenlehden. Yhteisöjäseneksi voi liiyä yritys, yhdistys, järjestö, seura tai kerho. Ota yhteys puheenjoh- tajaan tai sihteeriin, jos kyseessä on yhteisöjäse- neksi liiyminen. Yhteysedot sekä seuran jäsenmaksun suu- ruudet löytyvät seuran www-sivuilta. SRHS 1/18 (v.2.1)

Upload: others

Post on 22-Jan-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Henkilö - RadiohistoriaSuomen Radiohistoriallinen Seura ry Heinämäentie 58 L 2, 41900 PETÄJÄVESI sihteeri@radiohistoria.fi SRHS kerää, tutkii ja tallentaa radiohistorial-lista

Suomen Radiohistoriallinen Seura ry

Heinämäentie 58 L 2, 41900 PETÄJÄVESI

[email protected]

www.radiohistoria.fi

SRHS kerää, tutkii ja tallentaa radiohistorial-

lista esineistöä ja tietoa yksittäisistä kom-

ponenteista laitekokonaisuuksiin, lehtien irto-

numeroista kirjoihin ja ohjelmanauhoitteista

henkilöhaastatteluihin, siis kaikkea sellaista,

mikä kuuluu radion satavuotiseen historiaan.

SRHS avustaa keräilijöitä ja museoita sekä

julkaisee tutkimustuloksia ja jäsenlehteä sekä

ylläpitää kattavaa tietokantaa.

SRHS opastaa omalla radiopajallaan Jyväsky-

lässä asiasta kiinnostuneita putkiradiolaittei-

den korjauksessa ja huollossa.

SRHS välittää jäsenilleen radioputkia, kom-

ponentteja, kytkentäkaavioita ja muita doku-

mentteja seuran tietokannasta.

SRHS järjestää tapahtumia, museovierailuja,

esittelyjä ja yleisöluentoja.

SRHS ottaa vastaan lahjoituksia, joista mah-

dollisesti koituvat varat käytetään seuran toi-

minnan tukemiseen. Seuralle lahjoitettuja esi-

neitä, laitteistoja ja dokumentteja sijoitetaan

tarvittaessa edelleen alan museoihin.

Henkilö- ja yhteisöjäsenet ovat tervetulleita seu-

raamme. Täytä lomake seuran www-sivuilla.

Jäsenenä saat alennuksia SRHS:n tarjoamista

tavaroista ja palveluista sekä neljästi vuodessa

ilmestyvän RADIOT jäsenlehden.

Yhteisöjäseneksi voi liittyä yritys, yhdistys,

järjestö, seura tai kerho. Ota yhteys puheenjoh-

tajaan tai sihteeriin, jos kyseessä on yhteisöjäse-

neksi liittyminen.

Yhteystiedot sekä seuran jäsenmaksun suu-

ruudet löytyvät seuran www-sivuilta.

SRH

S 1/

18

(v.2

.1)

Page 2: Henkilö - RadiohistoriaSuomen Radiohistoriallinen Seura ry Heinämäentie 58 L 2, 41900 PETÄJÄVESI sihteeri@radiohistoria.fi SRHS kerää, tutkii ja tallentaa radiohistorial-lista

SRHS ja Petäjäveden radio- ja puhelin-

museo ovat kiinteässä yhteistyössä kes-

kenään. Omien kokoelmien lisäksi mu-

seo esittelee ja huolehtii seuran museo-

kokoelmista ja varastoiduista museoesi-

neistä.

Museo ylläpitää yhteistä kompo-

nenttivarastoa ja hoitaa myyntipalvelut

harrastajille keskitetysti. Myytäviä tava-

raryhmiä ovat tyypillisesti erilaiset ra-

dio-, mittaus- ja telelaitteet, varusteet

sekä komponentit ja varaosat radioihin.

Seuralla on myös radioasema OG6M

Petäjäveden Radiomuseon piharaken-

nuksessa, josta käsin radioamatöörilu-

van omaavat jäsenet voivat vapaasti

työskennellä.

www.radiomuseo.fi

Paljon radiohistoriallista materiaalia on unoh-

duksissa kellareissa, ullakoilla ja varastoissa. On-

ko sinulla tarpeettomana laatikonpohjalla van-

hoja radiolaitteiden esitteitä, käyttöohjeita tai

muita dokumentteja? Lahjoittamalla dokumentit

tai kopiot niistä seuralle edistät radiohistorian

tutkimusta.

www.radiohistoria.fi

Vanhan radiovastaanottimen elvytys ja entisöin-

ti vaatii ammattitaitoa ja pitkäjänteisyyttä sekä

sähköturvallisuuden tuntemusta. Seuran keskus-

telufoorumilla Internetissä käy vilkas keskustelu

kaikesta aiheeseen liittyvästä. Foorumille liitty-

minen ei edellytä seuran jäsenyyttä.

forum.radiohistoria.fi

Suomen Radiohistoriallinen Seura (SRHS) ry pe-

rustettiin Jyväskylässä 1.12.1991. Seuran jäsenet

edustavat alan museoita, yksityisiä keräilijöitä,

radioalan ammattilaisia ja harrastajia kaikissa

ikäluokissa. Vaikka seuran nimi viittaa radioon,

toiminnan piiriin on sisällytetty koko sähköinen

viestintä puhelimista ja äänentallennuksesta

sotilasradioihin.

Suomen Radiohistoriallisen Seuran yhteistyö-

kumppanina on alusta asti toiminut Petäjäveden

radio- ja puhelinmuseo. Yhteistyösopimukset on

viime vuosina tehty myös Kouvolan Putkiradio-

museon ja ASAmuseon kanssa.

www.putkiradiomuseo.fi

www.asamuseo.fi