investiment kbir fis-saħħa - futur fis-sod

Download Investiment kbir fis-saħħa - Futur fis-Sod

Post on 21-Mar-2016

236 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Suppliment il-Ħadd 10 ta' Frar 2013

TRANSCRIPT

 • Il-add, 10 ta Frar www.mychoice.pn

  fdin l-ElezzjoniSUPPLIMENT

  2013

  76,000 persuna qed jibru l-mediini bxejn mill-ispierija tal-gala taghom

  Enfasi fuq ajja ta stil bsatu u prevenzjoni individwali u kollettiva

  Kien il-Gvern tal-Labour ta Muscat u Sant li gamel taxxa fuq il-mediiniii iii viFaTTI U IFrI TITKELLEM INT MUScaT jaGEL aIN

  Fis-snin li gaddew il-Gvern kompla jinvesti bl-aktar mod dirett u bil-qawwa fis-saa tal-Maltin u l-Gawdxin.

  Filwaqt li s-servizzi tas-saa komplew jidiedu u komplew jingataw bxejn, il-Gvern kompla jimpenja lilu nnifsu biex ikattar dawn is-servizzi u ifri uffijali juru bl-aktar mod ar kemm il-Maltin u l-Gawdxin jagmlu uu minn dawn l-istess failitajiet u servizzi.

  Jekk niedu l-aar sena li gandna statistika galiha, kien hemm aktar minn 52,200 persuna li dalu gall-kura fl-Isptar Mater Dei.

  Fl-istess sena kien hemm aktar minn 524,660 persuna li gamlu jara fit-Taqsima tal-Out Patients tal-Isptar Mater Dei.

  Fl-istess sena saru aktar minn 19,700 CT Scan, 23,400 ultrasound, 7,790 MRI. Barra minn hekk saru kwai sitt

  miljun test tad-demm.Fl-Isptar Mater Dei biss

  hemm jadmu aktar minn 3,760 persuna li jagtu servizz tal-aqwa kwalit skont il-bonnijiet tal-pazjenti.

  Fl-Isptar Mater Dei komplew jidiedu wkoll minn sena gall-ora l-gadd ta operazzjonijiet li jsiru tant li fl-2012 saru 45,500 operazzjoni - ieda ta 12,000 operazzjoni fuq it-total ta operazzjonijiet li saru fl-Isptar San Luqa fl-2007.

  Investiment kbir fis-saaL-ammont ta nies li qed jiedu kura fl-Isptar Mater Dei qed dejjem jidied. Fl-aar sena, 52,000 dalu l-isptar u 525,000 marru fl-out patients

  Grazzi gall-failitajiet mill-aqwa u state of the art li joffri l-Isptar Mater Dei, fejn l-investiment li gamel fih il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista wassal biex dan ikun sptar mill-aqwa fl-Ewropa, illum jistgu jsiru fih ammont akbar ta operazzjonijiet milli kienu jsiru qabel fl-Isptar San Luqa.

  Statistika uffijali turi li fil-fatt balissa qed isiru medja ta 123 operazzjoni kuljum, inklu fi tmiem il-imga u anki waranofsinhar.

  Qabel l-gadd ta operazzjonijiet fl-Isptar San Luqa kien ta disgin operazzjoni kuljum (medja).

  Dan ifisser li balissa qed

  isiru mat-tletin operazzjoni aktar. Dan ifisser li l-pazjenti Maltin u Gawdxin qed jingataw aktar kura u aktar servizzi. Grazzi ga-ieda fir-riorsi umani u grazzi gat-tkattir tal-failitajiet.

  Interessanti l-fatt li fl-aar erba snin tal-Isptar San Luqa kienu saru total ta 126,950 operazzjoni, filwaqt li fl-ewwel erba snin tal-Isptar Mater Dei saru total ta 160,260 operazzjoni. Barra minn hekk, sar investiment kbir mill-Gvern fl-apparat fl-Isptar Mater Dei li qed ikompli jiviluppa bi sptar galkollox did gall-kura tal-kaner.

  Medja ta 123 operazzjoni kuljum fl-Isptar Mater Dei

 • ii fdin l-Elezzjoni Il-add, 10 ta Frar 2013www.mychoice.pn

  X O G O L S A A E D U K A Z Z J O N I

  Qaba ora ta kwalit

  1,430vita kuljum

  fl-outpatients tal-Isptar Mater Dei

  3,760 ru jadmu

  fl-Isptar Mater Dei

  Fatti u ifri

  123operazzjoni kuljum fl-Isptar Mater Dei

  is-sena l-ora

  90operazzjoni kuljum

  fl-aar sena tal-Isptar San Luqa

  L-investiment gaqli tal-Gvern fl-Isptar Mater Dei wassal biex infetu gadd mielu ta orizzonti odda

  li minnhom qed igawdi l-pazjent Malti u Gawdxi

  12,000operazzjoni aktar fl-2012

  fl-Isptar Mater Dei fuq l-operazzjonijiet

  fl-Isptar San Luqa fl-2007

  L-allowance tal-anzjani li jibqgu d-dar tidied gal 500 l fuq mill-75 senaIneu lill-anzjani bsaithom jgixu fdarhom

  74. Servizzi gall-anzjani

  i. Bi subija mal-privat, jidiedu u jissau s-servizzi li jingataw lill-anzjani fdarhom u jiddalu inentivi ta taxxa gal min ikollu l-gajnuna ta carer id-dar, inklu gal min jieu unpaid leave mix-xogol biex jieu sieb lill-enituri anzjani tiegu. Il-pensjoni tal-wens tii riveduta bl-iskop li tgin aktar nies li jkunu jixtiequ jiedu sieb anzjani jew adulti ora dipendenti jibqgu jgixu fdarhom.

  ii. Meta anzjani jew adulti orajn dipendenti jkunu jetieu apparat spejali (bal sodod spejali, saqqijiet spejali, apparat tan-nifs, e.) li s-soltu jingataw fl-isptar biex ikunu jistgu jibqgu jgixu fdarhom, dawn jiu provduti mis-servizz tas-saa.

  iii. Gal dawk li ma jistgux jibqgu jgixu fdarhom, jidiedu n-numru ta sodod residenzjali u respite, fid-djar gall-anzjani u gall-persuni bdiabbilt, inklu permezz ta aktar programmi ta subija mas-settur privat u mal-NGOs, filwaqt li niftu swali tal-erjatrija, flimkien ma servizzi ta kura intermedja fil-komunit u servizzi outreach u sapport gall-adulti,

  bil-gan li jiffukaw bmod partikulari fuq in-numru dejjem jidied ta anzjani bmard u kundizzjonijiet kronii.

  75. Inidu l-allowance gall-anzjani li jgixu d-dar

  i. Biex inkomplu najru aktar lill-anzjani jibqgu jgixu fid-dar taghom u fil-komunit taghom, l-allowance ta 300 lil kull anzjan li jibqa jgix fdaru wara li jaglaq 75 sena kif kienet imabbra fil-bait titla gal 500 flok 300 mill-1 ta Jannar 2014. Fka ta koppja, l-allowance jingata kemm lir-rael kif ukoll lill-mara.

  ii. Kull ieda tal-goli tal-ajja tibqa tii riflessa fil-pensjoni ta kull pensjonant.

  123. L-Isptar enerali ta Gawdex

  L-Isptar enerali ta Gawdex ikompli jestendi s-servizzi li jipprovdi u jkompli jgin fit-tnaqqis tal-waiting lists fMalta. Fost l-orajn, jitwaqqfu Klinii gall-Mard taz-Zokkor, il-Mard tal-Qalb u Problemi Respiratorji. Tinfeta Dementia Ward, dipartiment tal-fijoterapija u klinika dentali dida. Jii esti ukoll is-servizz tal-goti tal-kimoterapija u jissau l-Health Promotion u l-kura primarja.

  MILL-PROGRAMM ELETTORALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA 2013

 • Il-add, 10 ta Frar fdin l-Elezzjoni iii2013 www.mychoice.pn

  TitkellemIs-sena li gaddiet saru 525,000 vita fl-out patients tal-Isptar Mater Dei. Illum kuladd jaqbel li saru avvanzi kbar fil-qasam tas-saa fejn il-pazjenti jingataw servizzi personalizzati gal dak li jkollhom bonn. Il-Gvern, minkejja l-qabiet kbar li saru, qieged iwieged aktar passi kbar il quddiem

  Qaba ta kwalit fis-saaIl-qaba fil-kwalit tas-saa tinass ferm fkull qasam, fkull aspett, tant li llum il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista qieged jiffoka idmietu mhux biss fuq kura ida wkoll fil-prevenzjoni tal-mard fkull et.

  L-aktar eempju ar hu dak relatat mal-obeit, gax galkemm mhix marda, tista talli konsegwenzi serji fuq il-isem u ib mard serju fosthom dak kroniku relatat mal-qalb u kundizzjonijiet ora.

  Billi l-Gvern jadem biex inaqqas dawn il-problemi, awtomatikament ikun qieged inaqqas il-perikli ejda li persuna tista ssofri u bhekk il-pajji jonfoq inqas fil-kura.

  Informazzjoni gal ajja bsaithaIl-kura preventiva hi importanti kemm gall-istat kif ukoll gall-individwu u l-familja tiegu, galiex l-istat baktar nies bsaithom ikun kapai jibed aktar xogol lejn il-pajji filwaqt li n-nefqa kapitali fuq is-saa tkun inqas, gax aktar nies ikunu bsaithom.

  Mill-banda l-ora, bniedem li jkun bsatu jgix ajja itwal u jgawdi l-familja ajar u jkun ta kontribut ikbar. Huma importanti afna l-programmi edukattivi mnedija mill-Gvern.

  Wada mill-kampanji li adem fihom il-gvern u li galija kienet importanti hi dik li kabbarna l-kuxjenza dwar id-dijabete u l-poplu ngata informazzjoni aktar fid-dettall.

  Bidla poittiva fil-mentalitIs-saa hi importanti immens, tant hi importanti li ma hemm ebda prezz galiha u nindunaw kemm hi importanti meta sfortunatament inkunu ma nifilux jew agar.

  Il-gvern garaf din l-importanza u noss li gamel kemm fela biex din tkun aenda primarja gall-istat, tant li s-sena li gaddiet is-suett tal-obeit ma baqax issue gall-kbar biss ida daal anke fl-iskejjel.

  Daal fl-iskejjel mhux biss permezz tat-taglim fuq aspett teoretiku ida wkoll bil-fatti billi t-tfal kollha ngataw il-frott matul il-urnata.

  Din kienet sfida diffili, sfida favur ikel aktar bnin bal frott, xejjex u alib.

  Il-poplu gandu biex iserra rasu fil-qasam tas-saaadd ma jista qatt imaqdar l-investiment li Gvern Nazzjonalista gamel favur kull wieed u wada minna, kemm fil-qasam tal-kura primarja u kemm fl-isptarijiet. Il-gvern adem biex kull wieed u wada minna jkollu kwalit ta saa ajar.

  Il-mediini li jingataw bxejn hu di pass poittiv ida li wieed jagti pariri u jagmel kampanji favur kif tgix ajja ta kwalit l bogod mill-mard hu ferm aktar ta id gax bhekk iomm il-mard milli jolqtok.

  Wada mill-kampanji interessanti kienet dik li wieed ma jpejjipx jew jekk ipejjep jieu programm biex jaqta s-sigaretti u dan jgin fil-prevenzjoni tal-attakki tal-qalb u mard relatat.

  Tuck Shops bikel bninFil-ajja diffili biex tnei erti vizzji, vizzji li jkunu ilhom jeistu snin sa u kultant l-ajar aa biex teglibhom hi li ddaal il-mentalit l-dida fost it-tfal u -gaag.

  Il-gvern gamel l-ajar aa meta fit-tuck shops tal-iskola elimina kemm jista jkun il-junk food bal ngidu dak l-ikel relatat ma qali u lewwiet ejda.

  Dan kollu kien qieged iwassal biex it-tfal, minn et gira nrawmuhom fdin it-tip ta kultura u la jikbru kienu se jbatu minn erti kundizzjonijiet.

  Dan narah bala parti integrali mill-istrateija tal-gvern fil-qasam tas-saa, saa fil-prattika u fil-qasam edukattiv.

  EMANUEL GALEAL-GARB

  FERGAL CAMILLERIIL-MARSA

  JOE BONELLOAL QORMI

  JAMES GAUCIIN-NAXXAR

  GEORGE AZZOPARDIIL-AMRUN

 • iv fdin l-Elezzjoni Il-add, 10 ta Frar 2013www.mychoice.pn

  Investiment fl-isptar, fl-apparat, fil-proeduri, fil-prevenzjoni u fl-garfien gal kura aqwa tas-saa

  Il-politika tal-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista fil-qasam tas-saa kienet iffukata wkoll fuq programmi kontinwi ta garfien dwar il-tiea ta prevenzjoni mill-mard. Ana l-Maltin inbatu minn ertu tip ta mard u kundizzjonijiet, fosthom id-dijabete u galhekk

  il-Gvern irid li tikb

Recommended

View more >