karaoke song list

Download Karaoke Song List

Post on 26-Jul-2015

502 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Karaoke Song List

TRANSCRIPT

3870 SONG SELECTION

ID 0001 0002 0003 0004 0005 0007 0006 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0022 0021 0023 0025 0024 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0036

Bn Nhc 10 Nm Tnh C 100 Phn Trm 13 Tui Lnh 18 Yu Kiu 20 Nm Bn L 20 Nm Tnh C 20 Nm Tnh C 20 Nm Tnh p Mua Chom Chom 2040 24 Gi Php 54 75 60 Nm Cuc i 999 a Hoa Hng 999 a Hng Ai Bit Ai Biu Anh Lm Thinh Ai Bun Hn Ai Ai Cho Ti Tnh Yu Ai Cho Ti Tnh Yu Ai i Ngoi Sng Gi Ai a Em V Ai a Em V Ai Kh V Ai Ai Ln X Hoa o Ai Ln X Hoa o Ai Nh Chng Ai Ai Ni Vi Em Ai Ni Yu Em m Nay Ai S Bit Trc Ai S Yu Em Ai V Sng Tng Ai V Sng Tng Aline Gi Tn Ngi Yu m Thm n Tnh Mong Manh1

Ca S Lm Hng L Tm V Sn La Sng Sng Nht Trung Thanh H V Khnh La Sng Sng Thanh Thu T Uyn Quc Tun Sn Ca F Anh T Minh Tuyt Thanh Mai Yn Phng Hong Lan Bruce on Trng V Dip Thanh Thanh Ngoc Lien Luong T Quang Gia Huy Hoang Nam Hng Lan Thanh Mai Sn Ca Hng Lan Duet Tun V Ngc Anh Quc Hng Phng Thanh M Tun Ngc M Hi L Thanh Thy

3870 SONG SELECTION

0035 0037 0089 0038 0039 0040 0043 0041 0042 0044 0045 0046 0047 0049 0048 0051 0050 0052 0054 0053 0055 0056 0057 0058 0060 0059 0061 0062 0063 0064 0066 0065 0067 0068 0069 0070

n Tnh Mong Manh ng My Bun Anh Bit Em i Chng Ca Ngi Anh Ch L Hnh Bng Tr V Khc Anh Ch Yu Em Anh Cho Em Ma Xun Anh Cho Em Ma Xun Anh Cho Em Ma Xun Anh Cn N Em Anh C Bit Anh C Hn Anh Qun Ma Thu Anh Thy Ma Xun Cha Anh Thy Ma Xun Cha nh n Mu nh n Mu nh n Mu Anh n Thm Em m 30 Anh n Thm Em m 30 Anh i Chin Dch Anh i V Ni u Anh Hng T Kh Hng Bt T Anh Hng X iu Anh Khng Cht u Anh Anh Khng Cht u Anh Anh Khng Li Anh Khng Mun Ra i Anh L Ngi C Li Anh L Tia Nng Trong Em Anh Mong Em Anh Mong Em Quay V Anh Mun Ni Yu Em Anh Mun Ni Yu Em Anh Nh Em Nhiu nh Sng Ca i Ti2

La Sng Sng Cm Ly L Ton V Khnh Lm V L Ton Thy Tin Quang Linh Thanh Thy Gia Huy Gia Huy Nh Qunh F Thanh Mai Don H Thanh H F Lan Lm Nht Tin Don H Hong Oanh Yn Phng Nht Trng Tuandat Lucia Thanh Lan Lm Nht Tin Thanh Trc Nguyn Phi Hung Lm V Lm Thy Vn Duy Mnh Khnh ng Quang Dng Thin Kim Don H Lam Trng Chord Gm

3870 SONG SELECTION

0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0080 0079 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0088 0087 0093 0090 0094 0091 0092 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107

nh Sng Ca i Ti nh Sng i Ti nh Sao Bun Anh S n Anh S Nh Mi Anh Tin Tuyn Em Hu Phng nh Trng L Loi nh Trng Tan Anh Vn Bit Anh Vn Bit Anh Vn Bit Anh Vn Ch Em Anh Vn Cn Yu Em Anh Vn Khng i Thay Anh Vn M V Em Anh V Vi Em Anh Xin Lm Anh Xin Lm C Di o nh o nh o nh o nh Sa Mc o Anh St Ch ng T o Di Vit Nam o p Nng Du o Em Cha Mc Mt Ln o La H ng o La H ng o La Vng o Mng Tnh Yu o Tm Ngy Xa u V Du B M Qu B Rng B R Ba Thng T T Bc Tnh3

Lu Bch Thu Minh M Tm Quang Dng Bng Kiu Nh Qunh Trng V Loan Chu Duy Khim m Vnh Hng m Vnh Hng Gia Huy m Vnh Hng Phan Dinh Tung L Ton Jonhy Dung Anh Kho Quang Dng Quang Dng F Quang Dng Thanh Tho Lan Hng Ngc Trn Thi Ha V Khnh Hng Lan Bruce on V Khnh V Sn Khnh Ly Dan Truong & Cam Ly Mnh nh Thanh Huyn Hi L Bruce on Kh T Phi Nhung Ngc Sn

3870 SONG SELECTION

0109 0108 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0131 0129 0130 0132 0133 0134 0135 0136 0138 0137 0141 0139 0140 0127 0128 0142 0143

Bi 20 Bi 20 Bi Ca Cho Em Bi Ca Dao Xt Xa Bi Ca t Phng Nam Bi Ca m Bi Ca Hai Chng Mnh Bi Ca Hnh Ng Bi Ca Ma Xun Bi Ca Ngi Tnh Yu Bi Ca Tn Hn Bi Ca Tnh Nh Bi Ca Yu i Bi Cui Cho Ngi Tnh Bi Ht Ru Ma Xun Bi Ht Ru Ma Xun Bi Hng Ca V Tn Bi Khng Tn Cui Cng Bi Khng Tn Cui Cng Bi Khng Tn S 02 Bi Khng Tn S 02 Bi Khng Tn S 02 Bi Khng Tn S 05 Bi Khng Tn S 05 Bi Khng Tn S 06 Bi Khng Tn S 06 Bi Khng Tn S 07 Bi Khng Tn S 08 Bi Khng Tn S 08 Bi Khng Tn S 09 Bi Khng Tn S 09 Bi Khng Tn S 09 Bi Khng Tn S 1 Bi Khng Tn S 1 Bi Khng Tn S 15 Bi Khng Tn S 374

Hp Ca Khi Tun Chu Tun Thi Hin Lm Gia Minh on Thy M Tm Khnh Hong Tuan Ngoc Thanh Thao an Trng Loan Chu L Ton Thu Tho Cm Ly Bruce on Duong Thu Hng Nhung Che Linh Thanh Tuyen M V Khnh Nini H Vy Ngc Bch Nguyn Khang Ngc Bch V Khnh Duy Quang Lan Hong Nam Nguyn Khang F V Khnh Chu nh An M Duy Quang Hong Nam Nguyn Hng Khnh H

3870 SONG SELECTION

0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0154 0152 0153 0155 0157 0156 0158 0159 0160 0161 0163 0162 0164 0165 0178 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0177 0176 0179

Bi Lun V Ma Ma Bi Lun V Xa Bi Ngi Ca Qu Hng Bi Tango Bun Bi Tango Cho Em Bi Tango Cho Em Bi Tango Xa Ri Bi Tango Xa Ri Bi Thnh Ca Bun Bi Thnh Ca Bun Bi Thnh Ca Bun Bi Th Vu Quy Bi Tnh Ca Cho Em Bi Tnh Ca Cho Em Bi Tnh Ca Cho Giai Nhn Bi Tnh Ca Cho K Nim Bi Tnh Ca Ca Em Bi Tnh Ca Khng Tn Bi Tnh Ca Ma ng Bi Tnh Ca Ma ng Bi Tnh Cho Giai Nhn Bi Tnh M Bn Ban Mai Tnh Yu Bn Tnh Ca Ma ng Bn Tnh Ca Ma ng Bn Tnh Cui Bn Tnh Cui Bn Tnh Cui Bn Tnh Cui Bn Tnh Cui Bn Tnh Cui Bn Tnh Cui Bn Ti Bn Ti Bng Khung Chiu Ni Tr5

Elvis Phng Thanh Lan Elvis Phng Thi Chu Sn Ca Lng Gia Huy i Vn Elvis Phng M Loan Chu Thanh Tho V Khnh Julie M Ngc H M Duy Quang Quang Dng Loan Chu Don H Minh Tuyt V Khnh Le Thu Da N Yen V Khnh F Hop Ca Trng V M Tm Quang Dng Tun Hng Huong Lan Thai Chau L Thu M Nguyn Khang Nhat Tinh Anh & Khanh Ngoc Thanh H Tun Ngc Quoc Dung & Tuong Nguyen Quang Linh Quang Dng

3870 SONG SELECTION

0180 0181 0182 0183 0185 0184 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0204 0202 0203 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215

Bnh Xe Lng T Bao m Khng Ng Bao Gi Bit Tng T Bao Gi C Nhau Bao Gi Em Qun Bao Gi Em Qun Bao Gio Ta Gap Lai Bao Li Xi Bo Lng Bt Cht Ta Nhn Nhau Bay i Cnh Chim Bin Bay i Nhng Cn Ma Phn By Gi Cn Nh Hay Khng By Gi Cn Nh Hay Khng By Gi Thng My By Gi Thng My By Ngy i Mong By Ngy i Mong B Bng B Mt Nhung B i B Yu B Yu B Yu B Yu Ben Bo Thuong Hai Bn Cu Bin Gii Bn Cu Ng Mong Bn i Trng Bn i Hiu Qunh Bn Em ang C Ta Bn Em L Bin Rng Bn Em Ma Xun Bn Em Ma Xun Bn Giang u (Nng Chiu 2) Ben Hen6

Sn Ca F M Khang Vit Phi Nhung Duy Khnh H Vy Duc Phuong & Be Map Khnh Ngc Th Sn Khnh H Ngc Hu Dip Thanh Thanh Nguyn Khang Dim Lin M T Chn Phong Thanh Thy Tammi L Truc Mai Y Phuong Dip Thanh Thanh Vn Quang Long Vn Quang Long Ch Ti Son Ca & Khanh Dung Huy Vu & Rebecca Quynh Dao Manh Quynh Tun t Cathy Dung Minh K Tm oan Hoa Mi Hp Ca Loan Chu Hoai An Lam Trng Bruce on nh Vn

3870 SONG SELECTION

0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0236 0237 0235 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0245 0244 0246 0247 0248 0249 0250 0251

Bn Nhau m Nay Ben Nhau Du Khong Co Cam Giac Bn Nhau Ngy Vui Ben Quanh Hiu Bn Thng Hi Bn Thng Hi Bn Thng Hi Bn Vng Bn Xun Bn Xun Bn Xun Bo Dt My Tri Bin Cn Bin Cn Bin Ch Bin Ch Bin Du Bin Gi Bin Kht Bin Mn Bin Mn Bin Mn Bien Mo Bin Nghn Thu Li Bin Nh Bin Nh Bin Nh Bin i Bin Tnh Bin Tnh Yu Bin V Em Bin Vng Em Chiu Nay Bit Bao Gi Tr Li Bit u Ngun Ci Bit u Tm Bit n Bao Gi7

Linda T Lu Ch V F Nguyn Khang Doanh Doanh M Nhu Quynh Nguyen Hung Cm Ly Anh Dng Khanh Ly & Tran Thai Hoa Kieu Hung La Sng Sng an Huy Khnh H Bng Kiu Thu Phng Phi Nhung M Tm Dim Lin Nhat Truong Dang T Luan Trc Quyn Bruce on Elvis Phng Quang Dng Khnh Ly Thy Nga Tun Ngc Quang Linh Thanh Tuyn Cm Ly Khnh H Nguyn Khang Trn Thi Ha Lan Hng Trc Phuong H Que

3870 SONG SELECTION

0252 0253 0254 0258 0257 0255 0256 0259 0260 0262 0261 0263 0264 0265 0266 0267 0272 0268 0269 0270 0271 0273 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287

Bit n Thu No Biet Em Con Yeu Anh Khong Bit Em Khng Cn Nh Bit Khc Bit Khc Bit Khc Ch Nhau Bit Khc Cho Tnh Nhn Bit Kinh K Bit Kinh K Bit Ly Bit Ly Bit Ni G y Bit Phi Lm Sao Bit Tm u Bit Yu Khi No Big Big World Bnh Minh Binh Minh Se Mang Anh Di Bnh Minh S Mang Em i Bnh Minh S Mang Em i Bnh Minh Tnh Yu B Bn L B Bn L B Ct Trng Bo Quen Con Tim B V Bi V Anh Yu Em Bn Mt Anh Thng Bn Mu o Bn Mu o Bn Ma Thay L Bng Bin Bong Bng Ma Bng Bng i Bng Chiu T Bng Chiu Xa8

Tu D Khai Hng Trc Vpop Lam Trng K Ha Dan Truong Trieu Vy Thanh Lan Mnh nh Phi Nhung F Cm Ly The Son Tam Doan Tuan Ngoc Thuy Anh Tun Hng Cm Ly Trish Thy Trang an Trng Dim Lin m Vnh Hng Johny Dng Ly Hai & Hoang Chau Cm Ly Huynh P Dien Thanh Trc M Lu Bch Phan Dinh Tung Minh K Hp Ca V Tun V Khnh an Trng Trinh N Son Hng Nhung Quang Dng F

3870 SONG SELECTION

0288 0289 0290 0292 0291 0293 0294 0295 0296 0297 0299 0298 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0328 0327 0314 0315 0318 0316 0317 0319 0321 0320

Bng C May Bng Dng Thin Thn Bng m Bng in in Bng in in Bng Hng Ci o Bng My Qua Thm Bng Ngi Cng Thn Bng Nh Gio ng Bt Bin Boulevard Boulevard Bc Tm Th Bng Sng Bc Chn Lm L Bc Chn L Loi Buoc Chan Phieu Luu Bc Chn Phong Trn Buoc Chan Tinh Yeu Bc Chn Vit Nam Bc Phiu Bng Bc Tnh Hng Buoctinh Hong Bm Trng Bm Trng Bm Xun Bun Bun Bun Ga Nh Bun Mi Quanh Ta Bun i Cho Mi Bun i Cho Mi Bun i Cho Mi Bun i Xin Hy Qun Bun Tn Thu (Chinh Ph Khc) Bun Tn Thu (Chinh Ph Khc)9

Trng V an Trng M Phi Nhung Hng Lan Elvis Phng Thu Minh M L Tun V Nhu Quynh The Son Lili Hue Duy Hnh Thanh Mai Tran T Hoa The Son Ctai Chau G Kiet an Trng Tun Lc Vn Quang Long Trn Tm Hp Ca Minh Qun Lili Hue Nguyen Hung Ky Duyen Quang H V Khnh Kim Khnh Lan Anh Thu Ngc Sn Thi Hin F Bng Kiu Dinh Ngoc Ai Van Nguyen Hung Ngc H nh Tuyt

3870 SONG SELECTION

0322 0323 0324 0325 0326 0329 0333 0330 0331 0332 0334 0335 0336 0338 0337 0340 0341 0339 0342 0343 0344 0345 0350 0346 0347 0348 0349 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0360 0359

Bun Trong m Ma Bun Trong K Nim Bun Vo m Bun Vng Mu o Bun Vng Mu o Bp B Khng Tnh Yu Ca Dao Ca Dao Em v Ti Ca Dao M Ca Dao M Ca Khc Ngy Mai C Ph Mt Mnh Cc Anh i Cc Anh V Cc Anh V Cafe ng Cafe ng Cafe Dang Tro Lai Caf Mt Mnh Caf Mt Mnh Ci C Cm By Tnh Yu Cm n Cm n Mt a Xun Ngi Cm n Ma Thu Cm n Ngi Tnh Cm n Tnh Em Cm Tay Ma H Cam Van Song Ve Dau Cm Xc Tnh Yu Can Duong Mau Xanh Cn Gc Lu y C