koroner arter anatom° - .normal koroner anatomi. diyafragmatik d¼zlem normal koroner...

Download KORONER ARTER ANATOM° - .Normal koroner anatomi. Diyafragmatik d¼zlem Normal koroner anatomi. Koroner

Post on 01-Apr-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KORONER ARTER

ANATOMS

Prof.Dr.Hakan KLTRSAYEge niversitesi, Tp Fakltesi

Kardiyoloji AD, zmir

2011

KoronerarterlerinEmbriyolojikgeliimi

Nature2010;464:549554

Nature2010;464:549554

KoronerarterlerinEmbriyolojikgeliimi

KoronerarterlerinEmbriyolojikgeliimi

Nature2010;464:549554

Buprogramlanmasrecininanlalmasveendojensinyallerintanmlanmas

dahadoalveuygunkoronerbypassgreftlerininretilmesinisalayabilir.

Buprogramlanmasrecininanlalmasveendojensinyallerintanmlanmas

dahadoalveuygunkoronerbypassgreftlerininretilmesinisalayabilir.

Sternokostaldzlem

Normalkoroneranatomi

Diyafragmatikdzlem

Normalkoroneranatomi

KoronerDominans(=baatlk,basknlk)

Tanm1.CruxahangiarterinulatvePosteriordesendanarteriverdiinegretanmlama

Tanm2.Posteriordesendanarteriveyansraposterolateraldallarhangiarterinverdiinegre

tanmlama(eitdominanstanmndasalar)

(Sakoroner posteriordesendanveLCx posterolateralise=eit(co)dominant)

Sadominans %70 85

Soldominans %8 15

E(it)dominans %7

SaKoronerDominans

SolKoronerDominans

SolKoronerArter

SolAnaKoroner:Yaklak020mmPulmonerarterinarkasndaseyrederLADveCxdndaintermedierdalverebilirokseyrekolarakhibulunmayabilir.

SolnnenArter:Gidii:nterventriklerolukboyuncaapekseiner,bazendolanr(%22olgudaapekseulamaz)Solventrikln%4555inibeslerDallar:Septalperforandallar(2/3ant.septum)Diagonaldallar(lateralyzveant.lat.pap.kas)

ntermedierdal:%35LADdenkar.

SolSirkumflexArter:Gidii:Solanakoronerarterdenkar,SolAVolukboyuncaaaveyana,posteriorvelateralyzeynelirSolventrikln%1525inibesler

(dominantise%4050)Dallar:ObtusemarginaldallarPosterolateraldallarSAdmdal(%40)

SolKoronerArter

SaKoronerArter:Gidii:Sasinsvalsalvadankar,SaAVoluaynelirSolventrikln%2535inibeslerDallar:Conusdal(%50ayrk)Sinsdmdal(%5060)SaventrikldallarAkutmarginaldalAVnodalarter(%90)(Cruxdaayrlr)Posteriordesendanarter(%85)Posterolateraldallar

SaKoronerArter

Koronerarterlerbirbirlerinitamamlaycdr:

Sakoronerinposteriordesendanarteribyk LADkk

BykLCx(posterolateraller) SakoronerAVoluktaseyriksa

.

.ApeksidolaanLADKsaLAD/BykRCAApekseuzanm

Koronerarterbeslemeblgelerivesolventriklsegmentasyonu

Septal Lateral

Apikal Mid Bazal

Anterior

nferior

KsaEksen

Apikalblge endeikenblge,her3arterdendebeslenebilir.

LADLAD

LAD

LAD

RCA

LAD

RCA

RCA

RCA

RCALAD

Cx

LCx

LCxLCx

LCx

LCx

Koronerarterlerinbeslemealanlar

Koronerarterlerinbeslemealanlar

Koronerarterlerinbeslemealanlar

Koronerarterlerinbeslemealanlar

Koronerarteranomalileri

(1)CathetCardiovascDiagn1990;21:28(2)Circulation1956;14:800(1)CathetCardiovascDiagn1990;21:28(2)Circulation1956;14:800

Anjiyografiolgulararasndakiskl:%1(1)

Tmotopsileriindeskl:%0.3 (2)

Anomalitipikyerianomalileri

Seyiranomalileri

Sonlananomalileri

Anomali Grlmeskl(%) Anomalilerdeki oran(%)

Benign(%80)

LCxveLADklarayrveyakomu

0.4 30

LCx,sas.valsalvaveyaRCAdankar

0.4 30

LCxarkas.valsalvadankar

Tekkoronerarter

AortadantekkoronerarterkSavalsalvadanSolvalsalvadanArkavalsalvadan

AortadantekkoronerarterkSavalsalvadanSolvalsalvadanArkavalsalvadan

Solanakoronerinsavalsalvadank:

Aortadananormalkrnekleri:SolanakoronervesakoronerinsasinstenkmalarSolanakoronervesakoronerinsolsinstenkmalarSolanakoronervesakoronerinarkasinstenkmalarSakoronerveLCxinsasinsten,LADninsolsinstenkmasCxinsakoronerden,LADninsolsinstenkmasSakoronerveLADninsasinstenCxinsolsinstenkmasLADninsakoronerden,LCxinsolsinstenkmasSakoronerinarkasinsten,solkoronerinsolsinstenkmasSolkoronerinarkasinsten,sakoronerinsasinstenkmasLADveCxinsolsinsten,sakoronerinsasinstenkmas

SakoronervesolkoronerinpulmonerarterdenkmalarTekkoronerarterinpulmonerarterdenkmasSolkoronerarterinpulmonerarterdensakoronerinsasinstenkmasSakoronerinpulmonerarterdenSolkoronerinsolsinstenkmasLCxveyadiagonalinpulmonerarterden,LADninsolsinstenve

sakoronerinsasinstenkmas

Pulmonerarterdenanormalkrnekleri:

SolCxinSakoronerdenk

RCA

Solkoronerinpulmonerarterdenk

LADye kollateraller

Anjiyografirnekleri:

BTanjiyografirnekleri:

Kollateraldolamgeliimi

>200mapnda

Koroneryatanherhangibiryerindeoluabilir,zellikleyakndamarlararasnda,

skemiveyksekderecelitkanmaenglkollateraluyarcsdr,

lk24saattepasifgenilemevardr,

1gn3haftaarasndahcreseloalma,lmenapnda10katartolur,

3hafta6ayarasndaekstraselllermatriksgeliimive1mmapaulaabilir,

Recruitable(almayahazr)kollateral:

Yalnzcatamoklzyonyaratldnda(PTCA)ortayakankollateraller

Kollateraldolamgeliimi

Kollateralsnflamas(Rentrop):

0Hikollateralakmyok

1 okzayfkollateralakm,epikardiyaldoluyok,

2 Yavaepikardiyaldolu,younluubesleyendamardanaz,

3 Hzlaepikardiyaldolu,younluubesleyendamarlaayn

Tkalsakoronereolankollateralakm

TkalLADyeolankollateralakm

TkalsolCxeolankollateralakm

Seyiranomalileri:Miyokardiyalbridge

Sonlananomalileri:Koronerfistller