ma’ruf islamudin “ (skipsi). surakarta: ju · pdf filesing dadi seksi kang bisu...

Click here to load reader

Post on 15-Oct-2019

19 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 72

  DAFTAR PUSTAKA

  Arumsari Dewi. 2011. “Kajian Stilistika Lirik Lagu Bahasa Jawa Karya Sujiwo

  Tejo.” (Skripsi). Surakarta : Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS.

  Chaer Abdul. 2007. Linguistik umum. Rineka Cipta: Jakarta.

  Fakultas Sastra dan Seni Rupa. 2013. Pedoman Penulisan Skripsi/Tugas Akhir.

  2013. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

  Guntur Tarigan.1986. Pengajaran Gaya Bahasa. Angkasa: Bandung.

  http:// Nureza Dwi A. 2014. Analisis Gaya Bahasa Pada Lirik Lagu Band Noah

  (Ejournal PDF). Fkip Universitas Maritim Raja Ali Haji

  Tanjungpinang.

  http://mulanovich.blogspot.com/2013/01/kumpulan-majas-gayabahasa-beserta

  contohnya.

  http://siskaagustinqueen.blogs.pot.com/2011/04/stilistika.

  http;//Saiful Munir. Diksi dan Majas Dalam Kumpulan Puisi Nyanyian Dalam

  Kelam Karya Sutikno W.S: Kajian Stilistika (Jurnal). Semarang:

  Universitas Negeri Semarang.

  Kridalaksana, Harimurti. 2008. Kamus Linguistik (edisi IV. Jakarta: PT Gramedia

  Pustaka Utama

  Maisaroh Rompas. 2012. Stilistika lirik lagu Nasyid Berbahasa Jawa Karya K.H.

  Ma’ruf Islamudin “ (skipsi). Surakarta: Jurusan Sastra Daerah

  Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.

  Puji Cahyani Titis. 2011. Gaya Bahasa Pada Geguritan Jinigaring Rasa Karya

  Agus Budi Wahyudi Kajian Stilistika. Skripsi

  Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U. 2012. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian

  Sastra. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

  Subroto, Edi. 1992. Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural. Surakarta

  : Sebelas Maret University Pers

  Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta : Duta

  Wacana University Pers.

  Sumarlam. 2010. Teori dan Praktik Analisis Wacana. Solo : KATTA / BUKU

  KATTA

  72

  http://mulanovich.blogspot.com/2013/01/kumpulan-majas-gayabahasa-beserta http://siskaagustinqueen.blogs.pot.com/2011/04/stilistika

 • 73

  _________. 1992. Metode Linguistik : ke Arah Memahami Metode Linguistik.

  Yogyakarta : Gajah Mada University Pers.

  Sutardjo Imam. 2011. Tembang Jawa (Macapat). Surakarta : Jurusan Sastra Jawa

  Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.

  Sutedjo. 2010. Stilistika: Teori Aplikasi dan Alternatif Pembelajarannya.

  Yogyakarta: Pustaka Felica.

 • 74

 • 75

  74

 • 76

 • 77

  A. Kumpulan Lirik Lagu Campursari ciptaan Dhimas Tedjo

  FEBRUARI (F)

  Cipt: Dhimas Tedjo

  Jamane dek mbiyen

  lagi pisan ketemu

  Kangen, kangen kangen

  kangen yen ra ketemu

  Nyatane saiki

  Sliramu nyidro janji

  Lungo tanpa pamit

  Medhot tresna kang suci

  Wis setaun lawase

  Aku kenal sliramu

  Wis setaun lawase

  Kok tego medhot tresnamu

  Wulan februari

  Aku kenal sliramu

  Wulan februari

  Kok tego ninggalke aku

  Yo wis yo wis yo wis

  Iki pancen nasibku

  Yo wis, yo wis yo wis

 • 78

  Iki pancen lelakonku

  Reff : kembali ke atas

  GODHANE RANDHA (GR)

  Cipt: Dhimas Tedjo

  Pr :

  pancen abot dilakoni

  urip ijen rina klawan wengi

  merga pria sing mblenjani

  dadi cuwa rasa jroning ati

  mbak ayu, jangan patah hati

  aku siap jadi pengganti

  aku setia sampai mati

  mbak ayu, janganlah ragu

  jangan bimbang dalam hatimu

  percayalah kepadaku

  nganggo blangkon surjane kuning

  sing wis kelakon jo dipikir maning

  jo dipikir maning

  pr :

  ra percoyo ngendikamu

  kabeh prio mung pinter ngerayu

 • 79

  wiwitane sayang-sayang

  wekasane habis manis sepah dibuang

  reff :

  kembali ke atas..pancen abot dilakoni…

 • 80

  KALI OYA (KO)

  Ciptaan : Tedjo

  Vokal : Tedjo

  Produksi : AS Record

  Nalika ing wayah sore,

  Gawang-gawang, mung katon eseme

  Amung tansah ngawe-awe,

  Angleleda.., mung ngatoni wae..

  Sliramu wus ora ana,

  Duh wong ayu, tega ninggal lunga

  Mbok eling mbiyen prasetya,

  Sineksenan, ilineng kali oya..

  Saben-saben, aku nunggu

  Mung ngarep tekamu,

  Kumricik ing banyu kali,

  Anambahi.., kekesing ati..

  Ning pinggiring kali oya,

  Duh wong ayu, awakku dedunga

  Muga-muga enggal bali,

  Tak enteni.., ning pinggiring kali..

  reff :

  Saben-saben, aku nunggu

  Mung ngarep tekamu,

  Kumricik ing banyu kali,

  Anambahi.., kekesing ati..

  Ning pinggiring kali oya,

  Duh wong ayu, awakku dedunga

  Muga-muga enggal bali,

  Tak enteni.., ning pinggiring kali..

 • 81

  KIDUNG PASIR PUTIH (KPP)

  Ciptaan : Tedjo

  Vokal : Tedjo

  Produki : AS Record

  Sepi…, sepi jroning ati

  Dina-dina kang kula lampahi

  Tansah setya nganti anti

  Kondur ndika pepujaning ati

  Adem kekes ati iki

  Yen kelingan prasetyaning janji

  Gelang alit aja lali

  Pasir putih minangka paseksi

  Ombak ing banyu segara

  Mbak lumembak, saya katon nggodha

  Balung janur sak umpama

  Enggal kondur paringa usada

  Pasir putih dadi seksi

  Amung ndika ganthilaning ati

  Rina wengi aku memuji

  Mugi-mugi gusti paring idi

  reff :

  Ombak ing banyu segara

  Mbak lumembak, saya katon nggodha

  Balung janur sak umpama

  Enggal kondur paringa usada

 • 82

  Pasir putih dadi seksi

  Amung ndika ganthilaning ati

  Rina wengi aku memuji

  Mugi-mugi gusti paring idi

  MARKONAH (M)

  Ciptaan : Tedjo

  Vokal : Tedjo

  Produksi : Dunia Record

  Sa ebo, bungahing atiku

  Yen kelakon, nyandhing sliramu

  Gadis ayu, idaman atiku

  Rina wengi, nggodha pikiranku..

  Nelangsa, ning ati nelangsa

  Rasane, nandang lara tresna

  Tak rewangi, pasa sabendina

  Senen kemis, pati geni aku trima ..

  reff :

  Markonah…, idolaku

  Oh markonah…, idamanku

  Iwak teri dhik.., saba ning kali

  Timbangana, katresnanku iki..

  Markonah…, aku gandrung

  Oh markonah…, aku wuyung

  Iwak palung dhik, iwak’e cucut

  Yen nganti wurung, trima mati di cokot semut

 • 83

  reff :

  kembali keatas..sa eba, bungahing…

  MBANGUN DESA (MD)

  Ciptaan : Tedjo

  Vokal : Tedjo & Soimah Pancawati

  Produksi : AS Record

  Duet :

  Ayo kanca, pada mbangun desa

  Kampung resik, sehat kang jinangka

  Aja lali, kakung miwah putri

  Mangga…, bebarengan ambangun negari

  Lanang wadon, aja pada lena

  Anom tuwa, manunggal ing karsa

  Njaga kutha, sarta njaga desa

  Mangga kampung sehat, ning ati gembira

  Aman rapi lan indah

  Para warga dadi sehat lan bungah

  Mangga mangga, aja dilalekna

  Kanca…, mbangun desa kuwajiban kita

 • 84

  reff :

  kembali ke atas..ayo kanca,pada…

  NASIBKU (N)

  Cipt: Dhimas Tedjo

  Apa atimu digawe saka watu,

  Apa batinmu ketutupan gunung sewu,

  Biyen kowe kanda, mung aku sing mbok tresna

  Nora bakal ana tresnane wong liya..

  Remuk atiku

  ajuring uripku

  Tak gawa nganti pungkasing umurku

  Lara aku lara,

  gela atiku gela

  Nyatane saiki dadine cidra

 • 85

  Mesem ngguyu jroning uripmu,

  Udan eluh ning pipiku,

  Seneng bungah njero atimu,

  Nangis lan njerit jroning dadhaku..

  Ora ngira aku ra ngira,

  Mbiyen seneng dadi nelangsa,

  Manis janji mung ana lambe,

  Saiki pahit dadine..

  reff :

  Remuk atiku ajuring uripku,

  Tak gawa nganti pungkasing umurku,

  Lara aku lara, gela atiku gela

  Nyatane saiki dadine cidra..

  Mesem ngguyu jroning uripmu,

  Udan eluh ning pipiku,

  Seneng bungah njero atimu,

  Nangis lan njerit jroning dadhaku..

  Ora ngira aku ra ngira,

  Mbiyen seneng dadi nelangsa,

  Manis janji mung ana lambe,

  Saiki pahit dadine..

  Ora ngira tegane rasa atimu,

  Tanpa pamit lan kabar, medhat tresnamu

  Tangis amung tangis, tak lilakke awakmu

  Kaya ngene lelakon urip nasibku

  Nasibku…, nasibku.., nasibku…

  NINGGAL JANJI (NJ)

  Ciptaan : Tedjo

  Vokal : Tedjo

  Produksi : AS Record

  Naliko jaman semana cah ayu

  Aku pamit mring sliramu

  Aku pamit ngudi ilmu

  Banjur lunga ninggalke desaku

 • 86

  Mung telung taun lawase cah ayu

  Dek semana nate janji

  Prasetya tulusing ati

  Nunggu aku bebrayan nyawiji

  Nanging nyatane Bagaimana alias kepiye

  Jebule kaya ngene

  Getun getun,

  saben ndina mung terus ngalamun

  Banget kaget ing atiku cah ayu

  Bareng k