moss 150211

Download Moss 150211

Post on 23-Jun-2015

799 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Mappemetodikk og digitale medierMoss 15.02.2011

2. Oppgave digitale mapperPlanlegg og gjennomfr et prosjekt med bruk av digitalmappemetodikk Elevmedvirkning i planlegging Planlegge ml - hvilke ml kan ns her? Utforme kriterier/kjennetegn p mloppnelse Planlegge produkter/oppbygging av mappe Planlegge veiledning, vurdering og godkjenning underveis Egenvurdering, hverandrevurdering, lrervurdering Frist 15. februar MappeoppgaveMoss 15.02.2011 2 3. Oppgave digitale mapperRefleksjonsnotat Hva har du gjort? Erfaringer fra opplegget Hva fungerte hva vil du fortsette med? Hvordan kan opplegget utvikles? Teori som kan belyse erfaringer Ca Levere p fronter innen 7. mars Moss 15.02.2011 3 4. Skrive en akademisk oppgave Innledning Tema Problemstilling Hoveddel Hva er gjort/prvd ut? Teori som begrunner tiltak Hvilke erfaringer er gjort? Teori som belyser erfaringene? Hva fungerte? Hva kan utvikles? Avslutning Problemstilling Konklusjon Hva har jeg lrt?Moss 15.02.2011 4 5. http://www.multimedia.skolutveckling.se/Tema/Portfolio/Filmen-PortfolioMoss 15.02.2011 5 6. Undervisning med digitale verkty 7. Digitale medierParadigmeskifte eller bare det samme p nytt?Sosiale medier (SoSo)Terminal uavhengig KonvergensVisuell formidlingskultur Fra konsument til produsentTeknokultur 8. Moss 15.02.2011 8 9. Moss 15.02.2011 9 10. Moss 15.02.2011 10 11. Ny mediehverdag Reality Nye nyhetsmedier Umiddelbart - tidsaspektet Personlig nrhet Deltakelse Visuelle formidlingsformer Moss 15.02.2011 11 12. Medier og undervisningMediesosialiseringUndervisning med Mediedidaktikkdigitale verktyMedienes rolle i barn og Undervisning medUndervisning i mediefagunges oppvekstteknologi,Medier som sosialt ogfjernundervisningkulturelt fenomen nye lreprosesserErstad 2010:27Moss 15.02.2011 12 13. Medier i undervisningen Undervisnings/formidlingsmedierlrer eleverelever elever/lrer Lringsmedier elever fag Produksjonsmedierlrer fag Elever fagMoss 15.02.2011 13 14. ITU monitorMoss 15.02.2011 14 15. Moss 15.02.2011 15 16. ITU monitor 2009 Grunnskole henger etter videregende Data best integrert i Norskfaget Digitale skiller vises Sammenheng mellom lederniv og digital komp IKT ansatt i full stilling Prve i digital kompetanse KollegaveiledningMoss 15.02.2011 16 17. Kvalitetskriterier for digitalelringsressurserMoss 15.02.2011 17 18. Digitale medier i undervisningLrer Undervisningshjelpemidler/verkty Digitale lringsressurserElever Uttrykke seg muntlig med digital sttte Uttrykke seg skriftlig med digitale medier Multimodale tekster Storyline med tekst, lyd, film og bildeDokumentere lring Oppgaver Prosjekter Refleksjonsnotater/dagbok Moss 15.02.2011 18 19. Mediepedagogikk For formidle/spre informasjon/kunnskapbrukes spredningsmedier. For utvikle forstelse og innsikt brukesforstelsesmedier. For fremme praktisk anvendelsen avkunnskapen brukes effektmedier Moss 15.02.2011 19 20. Mediepedagogikk Farer og muligheter med nye medier Digital kompetanse (literacy) Medier som UV verkty Medier som kulturuttrykk Moss 15.02.2011 20 21. Digital remediering Remediering Hypertekst/hypermedier Transparens Sammensatte medier/mediekonvergens Nye terminaler Mobil Digital TVBolter, J. D. and Grusin, R. 1999 Automater Remediation understanding new media, Cambridge, Mass.: MIT Press Visuell refrasering Bolter, J. D. 2001 Writing space : computers, hypertext, and the remediation of print, 2nd Edition, Mahwah, N.J.: Lawrence ErlbaumMoss 15.02.2011 21 22. RetorikkTale/pvirknings/formidlingskunst Etos - troverdighet, personlighet, kan vi stole p teksten? Kildekritkk Patos - emosjonelt, hvordan innholdet vekker flelser hos mottakeren, metaforer overdrivelser repetisjon eller ledende sprsml Skalt skjult argumentasjon virker ogs inn under patossiden i retorikk. Logos - saklige det logiske, faktiske forholdet. Troper Metonymi nrhet i betydning Simile eksplisitte bilder Metaforer sprkbilderMoss 15.02.2011 22 23. Digitale lringsressurser (DLR) Brukerorientering: Grenseflaten mellom bruker og ressurs Den digitale ressursen egenart: Muligheter og begrensninger ved digitaleressurser Faglig og pedagogisk orientering: Lrings og vurderingspotensialetMoss 15.02.2011 23 24. Implementering av IKT/e-lring Teknologi Infrastruktur Digital kompetanse Personell/kompetanse IKT didaktiske kompetanse Ressurser Ressurspersoner /nkkelpersonell - egen stilling Lavterskel hjelp Organisering Ledelsens initiativ og sttte Administrative systemer Ressursstyring InsentivordningerAndersen, E SMoss 15.02.2011 24 25. Faser i implementering Utprving/opplring Enkelte lrere, team Konsolidering Hva har vi lrt? Hva kan vi? Hvilke behov har vi for maskinvare, programvare, kompetanse, tilpassing av administrative systemer og org. Opplring Utdanning, kurs, veiledning Kollegaveiledning Organisering Tilpasse adm system, insentiv ordninger, sttte og prosjekt ordninger, organisering og arbeidsdeling, tidsregnskap ogMoss 15.02.2011 25 26. Medier og sosialiseringTeknokulturell danning 27. Et historisk tilbakeblikk 1700 talletsopplysningstid Revitaliserer Greskfilosofi Religist betinget Humanisme Frigjrende Opplysning16.02.2011stein.laugerud@uvett.uit.no 28. Dannelse og opplysning medienesrolle Bygdekino, riksteater, rikskonserter ogriksutstilling Norsk rikskringkasting Europeisk opplysningsprosjekt fra 1700 tallet Pressesttte Statstilskudds for kultur Innkjpsordningen og momsfritak forskjnnlitteratur 29. 16.02.2011 TreenighetenForhold til seg Forhold til verden Forhold tilselv samfunnetSelvbestemmelse HumanitetTo perspektiverFrihetMenneskehetEmansipasjonMenneskelighetAutonomiVerdenMyndighet ObjektivitetFornuft Allmennhet stein.laugerud@uvett.uit.noselvaktivering 30. To retninger Menneskets forhold til samfunnet Demos Etnos Kant, Rousseau Herder, Humboldt Fornuft Sprk og kultur Selvbestemmelse Hvordan kultivere frihet ved tvang? Dannelse som innfring i kulturen Moralsk oppdragelse Man br handle slik at begrunnelsenfor handlingen skal kunne bli gjort til enallmenngyldig lov. Subjektiv dannelse Forfatning frihet dannelse Habermas fornuft, argumentasjon,forhandling16.02.2011 stein.laugerud@uvett.uit.no 31. 16.02.2011Analyse av dannelsesbegrepet RSPeters Education - dannelse (danning) The educated man (det dannede mennesket) Kunnskap innsikt forstelse Kritisk dmmekraft Prosess resultat stein.laugerud@uvett.uit.no Task achievement 32. 16.02.2011Kritisk dmmekraft Refleksjon indre dialogkritisk dmmekraft har som forutsetning innsikt i de ulike kunnskapsformene og destandarder disse er bygget over Kunnskapsformer Empirisk/metodisk gyldighetskriterier - kanon Autonomi Autentisitet reflektert viljestyrke stein.laugerud@uvett.uit.no Aktrrollen Handling hendelse Grunner rsaker/emosjoner 33. FormidlingskulturCa 3000 f.Kr Ca 550 f.Kr 1452 1876 1894 1925 Digital Digitale remediering medierMoss 15.02.2011 33 34. Offentligheten endres Utvikling fra 1800 tallet fremdeles aktiv Staten regulerer den private og konomiske sfre Offentligheten styres av kommersielle krefter Journalistikken fr et melodramatisk preg Fra abstrakte samfunnsmessige og politiske tilhverdagspsykologiske og moraske termerTaboidisering Fra meningsdannelse til meningsutstilling Fra opinionsdannelse til publisitet PR bransjensinntog 35. Sosialisering kologisk modellNrmilj MakronivEksonivMesoniv Mikroniv IndividStorsamfunnLokalsamfunn Moss 15.02.2011 35Uri Bronfenbrenner 36. Hva vil det si vre menneske?Menneske DyrMenneske Maskin Menneske Sam funnMoss 15.02.201136 37. danning Selvets forhold til seg selv Initiering i kulturen Utvikling av rasjonalitet gode grunner Begrunne pstander og handlinger Kritisk tenkning Hva pvirker meg selv selvkritisk Hva er kriteriene for Moss 15.02.2011 37 38. Kritisk dmmekraft/rasjonalitet Refleksjon indre dialogkritisk dmmekraft har som forutsetning innsikti de ulike kunnskapsformene og de standarder disse er bygget over Kunnskapsformer Empirisk/metodisk gyldighetskriterier kanon AutonomiAutentisitet reflektert viljestyrke Aktrrollen Handling hendelse Grunner rsaker/emosjoner Moss 15.02.2011 38 39. Dannelse prosess Indoktrinering?, betinging?, trening?, Pvirkning gjennom overtale overbevise (jfr. Skjervheim) Metabegrep eller samlebetegnelse Verdi i seg selv vs. Instrumentalisme Positiv stillingtagen Positiv verdi Innhold, formMoss 15.02.2011 39 40. Teknokultur Mennesket ogteknologi Organisering avkunnskap Fra kunnskapshierarkitil flat kaotiskorganisering Hva er kriterier n? KunnskapsnomadenMoss 15.02.2011 40 41. Kyborg Utfordrer den kartesianske forstelse av menneskets plass i verden Menneske dyr distinksjon Menneske maskin distinksjon Kunstig intelligens Maskin - forlengelse av mennesket BioteknologiMoss 15.02.2011 41Donna Haraway (A Cyborg Manifesto)