motivantes - terug naar de essentie

of 3 /3
4V[P]HU[LZ! [LY\N UHHY KL LZZLU[PL Krista Luijten en Kawe Eghdami

Upload: businessyoga

Post on 25-Jan-2015

275 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Motivantes meets Business Yoga NederlandOm in een veranderingstraject bij een ondernemer ECHT het verschil te makenwerkt Motivantes samen met Business Yoga Nederland (BYN). BYN richt zich nietop de uitoefening van yoga zoals dit voor velen bekend is in Nederland, maarricht zich op de kern van de mens. Zoals de naam ook al aangeeft, ligt hun focusop personen in een zakelijke omgeving. In deze zakelijke omgeving wordt vanmensen vaak een rol verwacht dit niet of niet helemaal aansluit bij de daadwerkelijkepersoon achter deze rol. Ook bij ondernemers is de huidige invulling vanhun rol vaak niet wat zij ooit voor ogen hadden en sluit dan ook niet volledig aanbij wie zij zijn.

TRANSCRIPT

Page 1: Motivantes - Terug Naar De Essentie

Krista Luijten en Kawe Eghdami

Page 2: Motivantes - Terug Naar De Essentie

9

Mo

tivantes | Wetering

kade 143 | 3826 A

V A

mersfo

ort | T: 06 – 55 32 80 98 | E: info

@m

otivantes.nl | I: w

ww

.mo

tivantes.nl

Zien en voelen wat er gebeurtFamiliebedrijven die verlamd zijn door complexe verhoudingen. Bedrijven waar elke dag dezelfde fouten gemaakt worden, zonder

dat deze opgelost worden. En retailers die de stap naar de 21ste eeuw hoognodig moeten maken. Krista Luijten en Kawe Eghdami

van Motivantes komen ze allemaal tegen. Hun gedeelde passie: bedrijven in de kern beter maken. ‘iedereen is met allerlei urgente

dingen bezig, maar vergeet de belangrijke.’

1Als je businesspartner én levenspartner

van elkaar bent, dan gaat het thuis veel

over het werk. ‘Zelfs ’s nachts’, biecht

Krista op. ‘We vinden ons werk leuk en

dan heb je het er automatisch ook veel

over.’ Motivantes, zo heet het bedrijf van

Krista en haar man Kawe Eghdami. Sa-

men helpen ze MKB-bedrijven rendabe-

ler, groter, overdraagbaar of verkoop-

klaar te maken. Kawe: ‘We lossen vaak

problemen op waarvan ondernemers

vinden dat ze het zelf allang hadden

moeten oplossen.’ Krista: ‘Vaak komen

we binnen voor een heel ander pro-

bleem. Het loopt al een tijdje niet lekker,

of iedereen is met allerlei urgente din-

gen bezig maar vergeet de belangrijke.

Dan ben je als bedrijf bezig met overle-

ven; je bouwt niets op. In een gesprek

van mens tot mens komen we vaak al

deels tot de kern. Vervolgens gaan we

vijf tot tien dagen meelopen in het be-

drijf, zien en voelen wat er gebeurt. We

zien de informele lijnen, zien de vastge-

roeste patronen van mensen. En daar

gaan we mee aan de slag.’

Vijf veel voorkomende fouten

binnen ondernemingen:

Iemand niet durven aanspreken,

waardoor het probleem verergert.

FamiliebedrijvenMotivantes werkt voor verschillende

typen MKB-bedrijven, waaronder be-

drijven die verkoopklaar moeten wor-

den gemaakt of soms al zijn verkocht.

Prachtige opdrachten, vindt Kawe dat.

‘Omdat de dynamiek zo anders is. Vaak

zijn het familiebedrijven. Het is lastig om

iemand te ontvlechten uit het bedrijf dat

hij of zij heeft gestart en waarin iemand

is opgegroeid. Afscheid nemen van het

kantoor waar je altijd hebt gezeten, is het

zwaarst. Op een dag loop je naar bin-

nen en zit er iemand anders op je stoel.’

Krista en Kawe willen graag in een zo

vroeg mogelijk stadium betrokken zijn

bij een bedrijfsoverdracht. Krista: ‘Dan

kun je werkprocessen namelijk nog

goed scheiden van emotionele proces-

sen. We bepalen dan welke werkzaam-

heden kunnen worden overgedragen

en wanneer. Je hebt dan ook nog tijd

om de opvolger bij te scholen, mocht

dat nodig zijn. Rond het moment van

de overdracht zorgen we dat de oude

bewindvoerder zo veel mogelijk buiten

beeld is. Want als iemand blijft hangen,

dan gaat het vaak fout.’

Motivantes meets Business Yoga NederlandOm in een veranderingstraject bij een ondernemer ECHT het verschil te maken

werkt Motivantes samen met Business Yoga Nederland (BYN). BYN richt zich niet

op de uitoefening van yoga zoals dit voor velen bekend is in Nederland, maar

richt zich op de kern van de mens. Zoals de naam ook al aangeeft, ligt hun focus

op personen in een zakelijke omgeving. In deze zakelijke omgeving wordt van

mensen vaak een rol verwacht dit niet of niet helemaal aansluit bij de daadwer-

kelijke persoon achter deze rol. Ook bij ondernemers is de huidige invulling van

hun rol vaak niet wat zij ooit voor ogen hadden en sluit dan ook niet volledig aan

bij wie zij zijn.

Voor een bepaalde periode kunnen mensen dit nog ‘volhouden’, maar hoe gro-

ter het verschil is of hoe langer het duurt, hoe meer problemen er gaan ontstaan.

Dit uit zich bijvoorbeeld in rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, stress of zelfs een burn out.

In onze trajecten vinden we het dan ook belangrijk om te starten vanuit het juiste

uitgangspunt, namelijk mensen die werken vanuit hun eigen kracht. Op basis van

deze kern wordt het bedrijf verder opgebouwd. Onze ervaring is dat je hiermee

niet alleen je doelen bereikt, maar zelfs gestelde doelen ver overtreft. Dit geeft

dan een opening om niet alleen naar beperkte doelen te kijken maar je droom uit

te spreken waar te maken.

Page 3: Motivantes - Terug Naar De Essentie

Geef medewerkers de ruimteSoms botsen de opvattingen van

de ‘oude garde’ met de nieuwe

opvattingen van jonge mensen

in het bedrijf. Kawe: ‘Veel leiding-

gevenden hebben bijvoorbeeld

nog moeite met het gebruik van

het mobieltje tijdens het werk.

Maar feit is wel dat het de vaste

telefoon en de e-mail op de vaste

pc allang vervangen heeft. Je kunt

die mobiel ook gewoon integreren

in het werk en dan accepteren dat

die af en toe privé wordt gebruikt.

Geef je als bedrijf die ruimte, dan

zijn mensen zichzelf en hoeven ze

geen ‘functionaris’ te spelen.’

5

2

3

4

Niet binnen zonder kloppenDe macht overdragen in een familiebedrijf kan lastig en

pijnlijk zijn. Zo ook een familiebedrijf waar de vader het

bedrijf aan zijn zoons wilde overdragen. Deze overdracht

liep vast. ‘In de praktijk droeg de vader niets over aan zijn

zoons en zat hij nog gewoon op zijn oude, vertrouwde

kamer. Zijn zoons moesten nog steeds kloppen om te

worden toegelaten. Het daadwerkelijke overdragen

van taken en verantwoordelijkheden was in werkelijkheid

veel minder belangrijk dan het emotioneel loslaten van

de oude patronen.

Een topverkoper is nog geen

goede leidinggevende. En je bent

je beste medewerker kwijt.

Het nieuwe ondernemenIs de basis eenmaal op orde, dan is het

voor bedrijven tijd om een sprong voor-

waarts te maken. De laatste tijd helpt

Motivantes veel retailbedrijven daarmee.

Krista: ‘Veel bedrijven zijn blijven hangen

in de tijd dat klanten nog in de fysieke

winkel moesten worden overtuigd. We

maken dan een sprong naar de 21ste eeuw,

naar het nieuwe ondernemen. De uitda-

ging daarbij is: zorgen dat je de emotie die

je vroeger in de winkel losmaakte, nu via

andere media losmaakt. Via de webshop

of via als Twitter en Facebook.’

Het nieuwe ondernemen, de term is ge-

vallen. Het klinkt zo makkelijk: je bouwt

een webshop, ontwerpt een en

je twittert en facebookt nog wat. ‘Maar zet

je nieuwe media niet goed in, dan heb je

er niks aan’, waarschuwt Krista.

Heel ingewikkeld voor klanten en

collega’s, want met wie hebben

ze écht te maken?

Want je kunt wel een prachtige webwin-

kel hebben, maar als de ‘achterkant’ niet

goed is ingericht, kan het gebeuren dat

klanten via de website reageren, maar

dat er niemand antwoordt. Die klant komt

nooit meer terug. Daarom gaan we met

de ondernemer eerst terug naar de es-

sentie: wat wil je met die webwinkel? Wat

wil je met je Facebook-pagina bereiken?

Van netwerkbijeenkomst naar

netwerkbijeenkomst rennen,

terwijl je vrouw op het punt staat

je te verlaten.

Nieuwe generatieHet nieuwe ondernemen houdt ook in

dat je als ondernemer een nieuwe ge-

neratie werknemers in het bedrijf krijgt.

Eén die is opgegroeid met internet en

smartphones en die moeite heeft met

de traditionele manier van werken en

aansturen. Kawe: ‘Jonge mensen wer-

ken veel meer vanuit hun eigen kracht.

De uitdaging voor ondernemers is:

hoe laat ik die medewerkers optimaal

tot hun recht komen in mijn bedrijf?’

Dat wringt nogal eens, merken Kawe en

Krista in de praktijk. Volgens Krista is het

als met klei: ‘Je moet een beetje kneden.

Ga als ondernemer na welke afspraken

écht belangrijk zijn voor het bedrijf. En:

welke oude afspraken kan ik beter los-

laten zodat ook de nieuwe generatie

medewerkers zich prettig voelt in mijn

bedrijf?’

Stel je voor dat je medewerkers

denken dat je ook maar

een mens bent?

GroeiHet gaat goed met Motivantes. Zo goed

dat het bedrijf begin 2012 is versterkt

met een derde partner. De benoeming

past bij de ambitie, kwalitatief verder te

groeien. Nu nog een nieuw kantoorpand.

Kawe: ‘Een eigenwijs pand in een omge-

ving waarin we meemaken wat er écht

leeft, dat zou goed bij ons passen.’