okucia drzwi - hasta okucia okienne okucia drzwi okucia drzwi mechaniczne systemy zabezpieczajce...

Download OKUCIA DRZWI - HASTA OKUCIA OKIENNE OKUCIA DRZWI OKUCIA DRZWI MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJCE OKUCIA

Post on 31-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • O K

  U C

  IA D

  R Z

  W I

  O K

  U C

  IA O

  K IE

  N N

  E �

  O

  K U

  C IA

  D R

  Z W

  I M

  E C

  H A

  N IC

  Z N

  E S

  Y S

  T E

  M Y

  Z A

  B E

  Z P

  IE C

  Z A

  J� C

  E O

  K U

  C IA

  D O

  M E

  B L

  I F

  A R

  B Y,

  L A

  K IE

  R Y,

  K L

  E JE

  Á

  �ILINA - NITRA - KO�ICE - BRATISLAVA - OPAVA - BRNO www.hasta.sk / www.hasta.cz

  Uszczelnienia zewn�trzne, wewn�trzne Progi

  Zawiasy � zewn�trzne, wewn�trzne drewno, pcv, aluminium

  Zamki � zewn�trzne, wewn�trzne Blachy zaczepowe � zewn�trzne, wewn�trzne

  Rygle Klamki � zewn�trzne, wewn�trzne

  Pochwyty Systemy przesuwne � zewn�trzne, wewn�trzne

  Systemy drzwi harmonijkowych Samozamykacze

  Szklane �ciany bez ram Okucie do drzwi ewakuacyjnych

 • OKUCIA DRZWI 2 1 1 Uszczelnienie � zewn�trzne DEVENTER 2 1 2 Uszczelnienie � wewn�trzne DEVENTER 2 2 1 Progi GUTMANN 2 2 2 Progi GUTMANN 2 2 3 Progi GUTMANN 2 2 4 Progi BKV 2 3 1 Zawiasy � wewn�trzne AGB 2 3 2 Zawiasy � zewn�trzne � drewno SFS INTEC 2 3 3 Zawiasy � zewn�trzne � drewno SFS INTEC 2 3 4 Zawiasy � wewn�trzne AGB 2 3 5 Zawiasy � wewn�trzne SFS INTEC 2 3 6 Zawiasy � wewn�trzne SIMONSWERK 2 3 7 Zawiasy � zewn�trzne � pcv DR.HAHN 2 3 8 Zawiasy � zewn�trzne � aluminium DR.HAHN 2 3 9 Zawiasy do drzwi FAPIM 2 3 10 Okucie okienne � aluminium FAPIM 2 4 1 Zasuwnice MACO 2 4 2 Zasuwnice AGB 2 4 3 Zasuwnice KFV 2 4 4 Zamki � zewn�trzne BASI / CISA 2 4 5 Zamki � wewn�trzne AGB 2 4 6 Zamki � wewn�trzne BASI / AGB 2 4 7 Zamki � wewn�trzne AGB 2 4 8 Zamki � wewn�trzne AGB 2 5 1 Blachy zaczepowe � zewn�trzne KFV / AGB / CISA 2 5 2 Blachy zaczepowe � wewn�trzne AGB 2 6 1 Rygle � zewn�trzne MACO 2 6 2 Rygle � wewn�trzne AGB 2 7 1 Klamki � zewn�trzne HOPPE 2 7 2 Klamki � zewn�trzne HOPPE 2 7 3 Klamki � zewn�trzne HOPPE 2 7 4 Klamki � zewn�trzne HOPPE 2 7 5 Klamki � zewn�trzne HOPPE 2 7 6 Klamki � zewn�trzne HOPPE 2 7 7 Klamki � zewn�trzne HOPPE 2 7 8 Klamki � wewn�trzne HOPPE 2 7 9 Klamki � wewn�trzne HOPPE 2 7 10 Klamki � wewn�trzne HOPPE 2 7 11 Klamki � wewn�trzne HOPPE 2 7 12 Klamki HOPPE 2 7 13 Klamki HOPPE 2 7 14 Klamki HOPPE 2 7 15 Pochwyty HOPPE 2 7 16 Pochwyty HOPPE 2 7 17 Klamki � wewn�trzne BASI 2 7 18 Klamki � wewn�trzne DORMA 2 8 1 Systemy przesuwne � zewn�trzne AGB 2 8 2 Systemy przesuwne � HS SIEGENIA AUBI 2 8 3 Systemy przesuwne � zewn�trzne GEZE 2 8 4 Systemy drzwi harmonijkowych GEZE 2 8 5 Systemy drzwi harmonijkowych GEZE 2 8 6 Systemy przesuwne � PSK SIEGENIA AUBI 2 8 7 Wype�nienia WEISS 2 8 8 Kleje WEISS 2 8 9 Sklejki � wype�nienia PUR VARIOTEC 2 8 10 Skrzyd�a drzwi VARIOTEC 2 8 11 Skrzyd�a drzwi VARIOTEC 2 8 12 Skrzyd�a drzwi VARIOTEC 2 8 13 Skrzyd�a drzwi VARIOTEC 2 8 14 Drewniane, o izolacji cieplnej sekcje dla bram gara�owych VARIOTEC 2 9 1 Samozamykacze DORMA 2 9 2 Samozamykacze DORMA 2 9 3 Samozamykacze DORMA 2 9 4 Samozamykacze DORMA 2 9 5 Samozamykacze DORMA 2 9 6 Samozamykacze DORMA 2 9 7 Samozamykacze GEZE 2 9 8 Samozamykacze GEZE 2 9 9 Samozamykacze GEZE 2 9 10 Samozamykacze GEZE 2 9 11 Samozamykacze GEZE 2 9 12 Samozamykacze GEZE 2 10 1 Systemy drzwi automatycznych GEZE 2 10 2 Systemy drzwi automatycznych GEZE 2 10 3 Systemy drzwi automatycznych GEZE 2 10 4 Systemy drzwi automatycznych GEZE 2 11 1 Szklane �ciany bez ram DORMA 2 11 2 Szklane �ciany bez ram DORMA 2 11 3 Szklane �ciany bez ram DORMA 2 11 4 Szklane �ciany bez ram DORMA 2 12 1 Okucia do drzwi ewakuacyjnych DORMA 2 12 2 Okucia do drzwi ewakuacyjnych DORMA 2 12 3 Okucia do drzwi ewakuacyjnych CISA 2 12 4 Okucia do drzwi ewakuacyjnych CISA 2 12 5 Okucia do drzwi ewakuacyjnych CISA 2 12 6 Okucia do drzwi ewakuacyjnych CISA

 • ME CH

  AN ICZ

  NE SY

  ST EM

  Y Z AB

  EZ PIE

  CZ AJ

  �C E

  OK UC

  IA D

  RZ W

  I OK

  UC IA

  O KI

  EN NE

  OK UC

  IA D

  O M

  EB LI

  FA RB

  Y, L

  AK IE

  RY , K

  LE JE

  2 �1

  �1

  5

  5

  5

  18

  8

  4-5

  4

  5

  15

  12 8

  5 4-5

  9

  12

  8

  5

  4-5

  12

  8

  15

  5

  9

  4

  4-5 4-5

  11 12 8

  8 419 od.12

  Bia�y

  Brunatny

  Jasnobrunatny

  Be�owy

  Szary

  Mo�liwo�� zamówienia no�yczek.

  SP 6850 SP 125

  SV 185 SP 6918

  SV 415 a DS 112

  S 6600 c

  VES 125

  bia�y brunatny jasnobrunatny be�owy szary

  kolorystyka zewn�trzne opakowanie

  SP 6850 SV 185 SV 415 S 6600

  VES 125 SP 125

  SP 6918 DS 112

  SP 6850 WE S 185 WE S 415 WE

  S 6600 WE VES 125 WE SP 125 WE

  SP 6918 WE DS 112 WE

  SP 6850 RU S 185 RU S 415 RU

  S 6600 RU VES 125 RU SP 125 RU

  SP 6918 RU DS 112 RU

  SP 6850 BR S 185 BR S 415 BR

  S 6600 BR VES 125 BR SP 125 BR

  SP 6918 BR DS 112 BR

  SP 6850 BE S 185 BE S 415 BE

  S 6600 BE VES 125 BE SP 125 BE

  SP 6918 BE DS 112 BE

  SP 6850 GR Na zamów. Na zamów. Na zamów.

  VES 125 GR Na zamów. Na zamów. Na zamów.

  200 m 150 m 150 m

  25 m 100 ks 200 m 150 m

  50 m

  USZCZELNIENIE � ZEWN�TRZNE

  USZCZELNIENIA DO DREWNIANYCH DRZWI Uszczelnienia Deventer posiadaj� bardzo dobre w�a�ciwo�ci cieplne i izolacyjne. Wysoki zakres tolerancji. Posiadaj� ochron� przeciw dylatacji.

  Nowa klasa uszczelnie� SP z termoplastycznego elastomeru o bardzo dobrych w�a�ciwo�ciach izolacyjnych. Zamkni�ta mikropiana zapewnia jeszcze lepsze zamykanie. Doskona�a elastyczno�� przy niskich temperaturach. Dzi�ki zamkni�tej mikropianie nie nasi�ka w odró�nieniu od uszczelnie� z molitanem, które mo�e pokrywa� ple�� w trudnodost�pnych miejscach ��cze�.

  Uszczelnienie Deventer S � termoplastyczny elastomer z bardzo dobrymi w�a�ciwo�ciami mechanicznymi i termicznymi. Odporne na roztarganie, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ozon. Nie szkodzi mu woda, farba akrylowa oraz substancje konserwuj�ce, które zawieraj� rozpuszczalniki.

  Uszczelnienie Deventer DS � sk�ada si� z wysokiej jako�ci silikonowego kauczuku. Uszczelnienie DS jest z materia�u, który nie ulega rozdarciu, odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ozon. Nie szkodz� mu substancje konserwuj�ce zawieraj�ce wod� oraz rozpuszczalniki sk�adaj�ce si� z �ywic. Nanoszenie na powierzchnie o nieznanym sk�adzie, które przylegaj� do pro�lu uszczelniaj�cego nale�y najpierw wypróbowa�.

 • M ECHANICZNE SYSTEM

  Y ZABEZPIECZAJ�CE OKUCIA OKIENNE

  OKUCIA DRZW I

  OKUCIA DO M EBLI

  2 �1

  �2 FARBY, LAKIERY, KLEJE

  S 6612 S 6577

  M 3967

  15

  30

  max. 16

  12

  13,5

  13 ,7 8,

  2

  6, 5

  11,5 4,5

  12 4

  7

  5

  3

  4 5

  Mo�liwo�� zamówienia no�yczek.

  Dost�pne tylko na zamówienie

  Uszczelnienie do drzwi bez przylgi

  USZCZELNIENIE � WEWN�TRZNE

  bia�y brunatny jasnobrunatny be�owy szary

  kolorystyka Wewn�trzne opakowanie

  S 6612 M 3967 S 6577

  S 6612 WE M 3967 WE S 6577 WE

  S 6612 RU M 3967 RU S 6577 RU

  S 6612 BR M 3967 BR na zamów.

  S 6612 BE M 3967 BE S 6577 BE

  na zamów. na zamów. na zamów.

  100 m 100 m 100 m

  ochrona przed hukiem i dymem DRS 1530 SL DBS 1230 DBM 1212

  459 584 709 834 959 1084 1209 wysoko�� szeroko�� max

  d�ugo�� rozmiary zewn�trzne

  DRS 1530 DBS 1230 DBM 1212

  DRS 1530-SL-459

  DBS 1230-459

  DBM 1212-459

  DRS 1530-SL-584

  DBS 1230-584

  DBM 1212-584

  DRS 1530-SL-709

  DBS 1230-709

  DBM 1212-709

  DRS 1530-SL-834

  DBS 1230-834

  DBM 1212-834

  DRS 1530-SL-959

  DBS 1230-959

  DBM 1212-959

  DRS 1530-SL-1084

  DBS 1230-1084

  DBM 1212-1084

  DRS 1530-SL-1209

  DBS 1230-1209

  DBM 1212-1209

  30

  30

  12

  15

  12

  12

  4-10

  4-14

  4-8

  USZCZELNIENIA DO DREWNIANYCH DRZWI

  PROGOWE USZCZELNIACZE DRZWIOWE

  Uszczelnienie Deventer M � wysokiej jako�ci zmi�kczone pvc, uszlachetnione dodatkami. Odporne na roztarganie, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, ozon. Nie szkodz� mu dwukomponentowe subst