Online community policing

Download Online community policing

Post on 22-Jun-2015

238 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Door: Rick de Haan Online Community Policing Visie op gebruik van sociale media bij de Politie </li></ul><p> 2. Pag. 2 van 26 Door: Rick de Haan, 22 augustus 2011 Pagina 2 van 26 Politie Kennemerland Inhoud Inleiding 3 2011 6 1. Sociale media uitgelegd 7 1.1. Web 2.0 7 1.2. Wat zijn sociale media? 7 1.3. Wat is Twitter? 7 1.4. Twitterbereik 8 1.5. Facebook versus Hyves 9 1.6. Google+ 9 1.7. YouTube 9 1.8. LinkedIn 9 1.9. Overige sociale media 9 2. De Twitterende wijkagent 11 2.1. Politie Kennemerland en de twitterende wijkagent 11 2.2. Blauw voor Jou 12 2.3. Tweet-up 12 3. Overig huidig gebruik sociale media 13 3.1. Corporate account 13 3.2. Twitterende team(s)/-chefs 13 4. Diverse ontwikkelingen 14 4.1. Ontwikkelingen publiek 14 4.1.1. Verbeter De Buurt 14 4.1.2. BuitenBeter 14 4.1.3. Dropp 15 4.2. Onwikkelingen overheid/politie 15 4.2.1. Google Maps binnen SOM 15 4.2.2. Stopdecriminaliteit.nl 15 4.2.3. Prominenten 15 4.2.4. Fobo 16 4.2.5. Twitter in crisiscommunicatie 16 5. Online Community Policing 19 5.1. Sociale media voor Reassurance Policing 19 5.2. Sociale media en opsporing 20 5.2.1. Sociale media vervangt niet, maar vult aan 20 5.2.2. Heterdaadkracht 20 5.3. Sociale media en crisiscommunicatie 21 5.4. Sociale media en IGP 22 2012 25 Twitterjargon 26 3. Pag. 3 van 26 Door: Rick de Haan, 22 augustus 2011 Pagina 3 van 26 Politie Kennemerland Inleiding In juni 2010 ontmoette ik Peter van Os van de Politieacademie en Jeanine Nas van het Nederlands Politie Instituut tijdens een conferentie in Belgi, waar ik samen met mijn collega Willem Pronk was uitgenodigd om een presentatie te geven over onze probleemgerichte, integrale aanpak van jeugdoverlast. Zij vertelden ons over een wijkagent uit Sassenheim die actief gebruik maakte van Twitter om interactie te hebben met de bewoners uit zijn wijk. Tot op dat moment stond ik redelijk sceptisch tegenover het fenomeen Twitter, ondanks het feit dat ik sinds enige maanden een privaccount had. Zoals vele sceptici was ik de mening toegedaan dat gebruikers daarvan aan virtueel voyeurisme leden. Ik las naar mijn idee op Twitter slechts nietszeggende berichten over de dagelijkse beslommeringen van op zich niet zo heel interessante personen, over zaken die mij in het geheel niet interesseerden. Desondanks ben ik mij toen verder gaan verdiepen in de gebruikmaking van Twitter voor het werk. Ik ontving van Bas Slutter, de eerder aangehaalde Sassenheimse wijkagent, zijn scriptie1 die hij over dit onderwerp had geschreven in het kader van zijn Hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde. Vanaf dat moment was ik om. Ik kwam, zoals menigeen voor mij, tot het inzicht dat sociale media zich steeds dieper aan het wortelen waren in onze maatschappij en vond dat wij als politie daar beter vandaag dan morgen gebruik van moesten gaan maken. Na het nodige overleg met Jeroen Groot van de Dienst Communicatie deed ik bij de teamleiding van politie IJmond-Noord (Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest) een voorstel om een pilot te draaien met enkele wijkagenten om naar voorbeeld van Bas Slutter actief gebruik te gaan maken van Twitter. Deze pilot is op 1 januari 2011 met drie wijkagenten van start gegaan. Aspirant van politie Glenn Hoogwaerts, een welkome aanvulling gezien zijn ICT-ervaringen voorafgaand aan zijn indiensttreding bij de politie, ondersteunde deze pilot met raad en daad. De pilot werd al snel zowel door publiek als door medewerkers van de Dienst Communicatie zeer enthousiast ontvangen. Medio februari 2011 hield ik gezamenlijk met eerder genoemde Glenn Hoogwaerts en Hoofd Communicatie Carla Galavazi bij de korpsleiding een presentatie over Web 2.0 en (het nut en de zin van) twitterende wijkagenten. Mede hierdoor werd groen licht gegeven aan de wens van de Dienst Communicatie om het project uit te breiden met nog eens 10 extra wijkagenten vanuit de hele regio, dit inmiddels onder leiding van Esther Izaks van de Dienst Communicatie. Op het moment van schrijven wordt deze groep twitterende wijkagenten uitgebreid met nog eens 15 wijkagenten en op 8 november 2011 zal de regionale wijkagentendag volledig in het licht staan van sociale media. Twitter als middel voor de wijkagent om meer en efficintere interactie met zijn of haar wijkbewoners te hebben is feitelijk al niet meer weg te denken. Dit is echter geen eindstation, maar een begin van een ontwikkeling die zich de komende jaren zal doorzetten. Google is onlangs gestart met een Facebookvariant Google Plus dat met name in de Verenigde Staten veel enthousiaste nieuwe gebruikers aan zich weet te binden. Wie weet welk sociaal medium over pakweg twee jaar door de meerderheid van de Nederlandse huishoudens intensief zal worden gebruikt om te communiceren met de wereld? Los van welk medium wordt gebruikt, ben ik ervan overtuigd dat de politie door middel van sociale media beter in staat is om sneller, beter en efficinter interactie met het publiek te hebben. Dat stopt niet bij de twitterende wijkagent, maar begint daar. 1 Slutter, B. (2010) Inter- (net) -Werken. Geraadpleegd op 10 augustus 2011 via http://www.slideshare.net/frank/scriptie-basslutter. 4. Pag. 4 van 26 Door: Rick de Haan, 22 augustus 2011 Pagina 4 van 26 Politie Kennemerland Binnen Community Policing of Neighbourhood Policing, zoals o.a. ingericht in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, heeft het publiek directe invloed op de beleidsstrategien voor de politie door middel van community counsils: Waar houdt Neighbourhood policing zich mee bezig? Met problematiek waarvan de burgers willen dat deze aangepakt wordt. Deze problematiek wordt aangepakt op een manier waarop de politie het werk graag doet. Het is dus een combinatie van beiden. Politie en burgers bepalen samen de prioriteiten. De politie pakt de problematiek vervolgens aan (al dan niet in samenwerking met partners) en communiceert naar de burgers wat de vorderingen en/of resultaten zijn.2 In meerdere politieteams in diverse regios wordt gewerkt volgens hetzelfde principe, waarbij de politie verantwoording aflegt aan een buurtvertegenwoordiging. Dat is binnen de Nederlandse politie echter nog geen gemeengoed. De basis van het beleid wordt nog steeds gelegd binnen de driehoek: de burgemeester, de politiechef en de officier van justitie. Tijdens een studieweek van CEPOL3 over Community Policing in Ierland in maart 2011 bleek mij dat in Ierland de Ierse wijkagent een veel centralere rol speelt dan in Nederland te doen gebruikelijk is. De Ierse wijkagent is niet alleen in naam de vertegenwoordiger van de politie in zijn wijk. Hij vervult daadwerkelijk deze rol als een spin in het web. Opsporingsafdelingen, reclassering, speciale teams, externe partners en dergelijke halen en brengen hun informatie bij/via de wijkagent. In Nederland is de vertegenwoordigersrol van de wijkagent voor de externe partners doorgaans goed georganiseerd. De wijkagent als professional vervult deze rol met verve. Intern is de wijkagent echter toch nog vaak de diender die al menig jaar meedraait en zich niet langer thuisvoelt in de dagelijkse hectiek van de waan van de dag. Althans, dat beeld heerst er. Er zijn weinig sollicitanten bij de politie die aangeven een carrire als wijkagent te ambiren. De onbekendheid met de inhoud van het werk van de wijkagent is niet alleen buiten de politie een probleem waar de wijkagent mee te kampen heeft. Ook intern wordt deze belangrijke functie niet altijd op waarde geschat. Voor zowel intern als extern kan slim en effectief gebruik van sociale media door de wijkagent hier verandering in brengen. Een virtueel surveillerende wijkagent vergroot zijn invloed in de wijk, maar ook de invloed en de informatiepositie binnen zijn eigen organisatie. Hier kan bijvoorbeeld een opsporingsafdeling, een projectteam of een informatieknooppunt dankbaar gebruik van maken. Ook in geval van rampen en crises kan de schare aan betrokken twittervolgers via het account van de wijkagent direct genformeerd worden over veiligheidsmaatregelen. Hij heeft immers al een betrokken netwerk van wijkbewoners. In dit document wil ik inzage geven in mijn ideen over het voorgaande, opgeluisterd met citaten uit relevante documentatie hierover. Ik combineer de diverse ontwikkelingen om te komen tot een vorm van Online Community Policing. Ik ga echter niet in op de daadwerkelijke implementatie hiervan. Sommige onderdelen zullen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Communicatie en andere onderdelen vallen onder de de bedrijfsvoering. Mijn doel is om u te inspireren en ik hoop dat ik daarin slaag. Rick de Haan Senior Basispolitiezorg Wijkgerichte Projecten Politie Kennemerland 2 Bron: Glandorf, I. (2011) Neighbourhood policing, (p. 5) 3 European Police College, meer info: http://www.cepol.europa.eu/ 5. Pag. 5 van 26 Door: Rick de Haan, 22 augustus 2011 Pagina 5 van 26 Politie Kennemerland Dit document is mede tot stand gekomen met hulp van (A-Z): Tom Broekaert - Commissaris van politie, Directie voor een excellente politiezorg (CGL-X), Belgische politie. Glenn Hoogwaerts - Aspirant Allround Politiemedewerker, Politie Kennemerland. Esther Izaks - Projectleider Social Media, Dienst Communicatie, Politie Kennemerland. Roy Johannink - Senior adviseur Beleid en Onderzoek VDMMP / Adviseur crisisbeheersing NGB. Andr Kroes - Teamchef Basisteam IJmond-Noord, Politie Kennemerland. Willem Pronk - Politiekundige Basisteam IJmond-Noord, Politie Kennemerland. Steven de Smet - Hoofdcommissaris Politie Gent, Belgische politie. Pieter Tops - College van Bestuur Politieacademie / Hoogleraar bestuurskunde Universiteit van Tilburg. - ANGST VOOR HET NIEUWE - In 1876 schreef The New York Times dat de komst van de telefoon ervoor zou zorgen dat niemand meer naar een concert of de kerk zou gaan. Minder dan een jaar later schreef de krant dat de fonograaf ervoor zou zorgen dat straks niemand meer zou kunnen lezen, immers waarom zou de volgende generatie willen leren lezen als een bekwame voordrachtskunstenaar een boek aan je kan voorlezen middels een fonograaf? Bron: Klpping, A (2011). Angst voor het nieuwe. Geraardpleegd op 15 augustus 2011 via http://www.nrcnext.nl/columnisten/2011/08/03/angst-voor-het-nieuwe/ 6. Pag. 6 van 26 Door: Rick de Haan, 22 augustus 2011 Pagina 6 van 26 Politie Kennemerland 2011 (introductie) Leo van Pijlhuijsen is sinds een paar jaar wijkagent. Toen hij solliciteerde bij de politie had hij niet gedacht dat hij voor zijn dertigste voldoening zou kunnen vinden in overleggen met gemeenteambtenaren, jongerenwerkers, vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen en dergelijke. Na ruim zes jaar op straat te hebben gewerkt was bij hem echter toch het besef gegroeid dat de politie juist daarmee een hele hoop problemen kan voorkomen. Natuurlijk kickt hij er nog steeds op om samen met zijn collegas een aanhouding op heterdaad te hebben, of een drugsdealer na gedegen onderzoek van zijn bed te lichten. Maar juist de combinatie tussen actie aan de ene kant en invloed op samenwerkende overheden aan de andere kant is wat het werk van de wijkagent cht interessant maakt, vindt Leo. De afgelopen jaren is het er echter niet gemakkelijker op geworden. Leo kan maar niet wennen aan het nieuwe computersysteem BVH dat voelt alsof het door de strot is geduwd. Verder lijkt de politie aan steeds meer regels te worden gebonden. Het recht van een misdrijfverdachte op een advocaat voorafgaand aan het verhoor, de wijze van identiteitsvaststelling wat Progis wordt genoemd, de urenregistratie, een verscherping van de Wet op de Politiegegevens.. Nee, het lijkt wel alsof Nederland de politie alleen nog maar achter het computerscherm wil hebben in plaats van op straat. Aanvankelijk stond Leo er dan ook niet om te springen om mee te gaan in ng een verandering, de twitterende wijkagent. Weer iets nieuws! Enigszins sceptisch hoorde Leo een presentatie aan van een collega die hier vol van was, waarna hij zich toch maar opgaf om mee te doen aan de pilot. Dit min of meer onder het mom van: Eerst zien, dan geloven. Het gebruiken van Twitter voor meer contact met zijn bewoners viel hem echter alleszins mee. Binnen enkele maanden had hij al meer dan 300 volgers en uit een enqute bleek dat ruim tweederde van de volgers nog nooit eerder contact had gehad met de wijkagent. En dat het iets was waar het publiek kennelijk op zat te wachten bleek ook uit het onderzoek; men gaf gemiddeld een 8,3 voor het feit dat hij en zijn collegas actief waren op Twitter. Surveilleren in de wijk is nu zelfs nog leuker. Menig keer ontmoet Leo een volslagen onbekende die hem dan vertelt dat hij hem via Twitter volgt. Met angst en beven ziet Leo de vorming naar een Nationale Politie tegemoet. Wat gaat er straks allemaal veranderen? Nog meer regels? Een grotere afstand tussen politie en publiek, waar de burgemeesters nogal bang voor zijn? Hoe kan Leo als de werkgebieden groter worden nog collegas enthousiast krijgen om in de nachtelijke uren belangrijke locaties in zijn wijk mee te nemen in de surveillance? Allemaal vragen waar Leo nog geen antwoord op heeft. Leo hoopt dat het allemaal mee zal vallen, maar als de groei van de bureaucratie van de afgelopen paar jaar illusterend is voor wat er gaat gebeuren dan vreest Leo het ergste. (wordt vervolgd) 7. Pag. 7 van 26 Door: Rick de Haan, 22 augustus 2011 Pagina 7 van 26 Politie Kennemerland 1. Sociale media uitgelegd 1.1. Web 2.0 In de eerste jaren van het internet was een website meer een soort digitale folder. Informatie zoals de aanbieder dat wil tonen, statisch en eenrichtingsverkeer. Websites ontwikkelden zich echter verder, waarbij de gebruikers steeds meer mogelijkheden kregen om e.e.a. naar eigen hand te zetten. Via YouTube kunnen we inmiddels ons eigen filmkanaal creren, op profielensites als Facebook en Hyves plaatsen we informatie over allerlei privzaken met bijvoorbeeld vakantiefotos als illustratie. Google past zoekpaginas met advertenties aan op basis van eerdere, individuele zoekopdrachten. Deze websites, die gekenmerkt worden door zogenaamde user generated content, geven duiding aan de term Web 2.0. Interactief internet, waarbij de gebruiker een grote mate van invloed heeft hoe de internetpagina waarnaar wordt gekeken wordt samengesteld. Sommigen defniren dit zelfs al als Web 3.0, interactief internet waarbij gezamenlijk informatie wordt gedeeld en waar gezamenlijk ge(co)creerd wordt. 1.2. Wat zijn sociale media? Sociale media gaan over het online of mobiel delen van combinaties van tekst (via bijvoorbeeld Twitter, Hyves en Facebook) video (onder andere met YouTube) foto (bijvoorbeeld met Flickr) audio (zoals via iLike) gemaakt met input van gebruikers (user generated content), gedeeld in een sociale omgeving waardoor een conversatie ontstaat.4 Deze tweet zegt daarnaast veel over sociale media: Afbeelding 1: Tweet over waar het bij sociale media om te doen is. 1.3. Wat is Twitter? Twitter is een internetdienst waarmee gebruikers via een tekst van maximaal 140 tekens berichten kunnen verspreiden. Deze berichten kunnen worden voorzien van...</p>