pie¥‘ni do ducha ¥‘wi¤© 18. duchu ¥‘wi¤©ty,...

Download PIE¥‘NI DO DUCHA ¥‘WI¤© 18. DUCHU ¥‘WI¤©TY, TCHNIENIE OJCA Duchu ¥‘wi¤â„¢ty, Tchnienie Ojca Dawco ¥¼ycia

Post on 19-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • I PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 • - 2 -

  1. PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY Przybądź, Duchy Święty a d G e Spuść z niebiosów wzięty a d G e Światła Twego strumień! C d G C Przyjdź, Ojcze ubogich, e/ a e Dawco darów mnogich, a e a e C e Przyjdź, Światłości sumień! e / a e a O najmilszy z gości, a d G e Słodka serc radości, a d G e Słodkie orzeźwienie! C d G C W pracy Tyś ochłodą, e / a e W skwarze żywą wodą, a e a e C e W płaczu utulenie e / a e a Światłości najświętsza, a d G e Serc wierzących wnętrza a d G e Oddaj swej potędze! C d G C Bez Twojego tchnienia e / a e Cóż jest wśród stworzenia? a e a e C e Jeno cierń i nędze! e / a e a

  Obmyj, co nieświęte, a d G e Oschłym wlej zachętę, a d G e Ulecz serca ranę! C d G C Nagnij, co jest harde, e / a e Rozgrzej serca twarde, a e a e C e Prowadź zabłąkane! e / a e a Daj Twoim wierzącym, a d G e W Tobie ufającym a d G e Siedmiorakie dary! C d G C Daj zasługę męstwa, e / a e Daj wieniec zwycięstwa, a e a e C e Daj szczęście bez miary! e / a e a

  2. DUCHU ŚWIĘTY Duchu Święty /4 x a F d E Przyjdź i rozpal nas i utul nas, Miłość nam daj. /2x Przyjdź napełnij nas, rozraduj nas, Miłość nam daj /2x Przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, Miłość nam daj /2x

 • - 3 -

  3. DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ Duchu Święty przyjdź Duchu Święty przyjdź D A D G A Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas G D G D G D A

  4. DUCHU ŚWIĘTY STWORZYCIELU Duchu Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, E A D A Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. h E A E Duchu Święty, Stworzycielu otwieraj moje oczy, by widziały A D A otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. H E A E Duchu Święty, Ożywicielu, przyjdź. H E A E

  5. JAK OŻYWCZY DESZCZ Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź. E A cis H7 Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. /x2 E A cis H7 Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej. fis gis fis gis Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. /x2 fis gis A gis / Gis

  6. PRZYJDŹ I OTWÓRZ MOJE SERCE Przyjdź i otwórz moje serce, przyjdź i dotknij mnie D A h A D A G A Stwórz na nowo, ukaż drogę, którą wybrał Pan. D A h A D A G A O Duchu Święty , przyjdź, na nowo rozpal nas G fis h G A D Strumienie łaski Twej, na życie nasze zlej G fis h G A D

 • - 4 -

  7. DUCHU MIŁOŚCI Duchu miłości, wylewaj się na nas D A h fis Z przebitego serca Jezusa, Jezusa. G D e C A

  8. DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ Duchu Święty wołam przyjdź, bądź jak ogień duszy mej, D a bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. G D G D Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest, a G D a G D Okazuje dobroć swoją dziś, dla tych, którzy chcą miłować Go. a G D a G A

  9. SPOCZNIJ NA NAS DUCHU PANA Spocznij na nas Duchu Pana D fis G Duchu mądrości i rozumu, D fis G Duchu poznania i bojaźni Bożej, D fis G D Duchu miłości i mocy. e A D

  10. NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH Niech Twój Święty Duch // Dziś przeniknie mnie D h I niech zawsze już //Gości w duszy mej. D h I niech spadnie deszcz // Błogosławieństw Twych. G fis Ojcze obmyj mnie. // Duchu Święty przyjdź. e A Duchu Święty przyjdź. // Działaj z mocą w nas. D h Duchu Święty przyjdź. // Przemień smutku czas. D h

 • - 5 -

  11. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY JA PRAGNĘ Przyjdź Duchu Święty ja pragnę, o to dziś błagam Cię D e A D D7 Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie D D7 G g D A D Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jako ślepemu wzrok D e A D D7 Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko co moje jest D D7 G g D A D Przyjdź jako źródło w pustyni, z mocą swą do naszych dusz D e A D D7 O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie uleczy mnie już D D7 G g D A D

  12. NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię e Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce C Obmyj mnie i uświęć mnie uwielbienia niech popłynie pieśń a H7e Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał, Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie C a G Jezus, tylko Jezus Panem jest C H7 e

  13. DUCHU ŚWIĘTY OBIECANY NAM Duchu Święty obiecany nam, przypominaj to co mówi Pan e D e D e Z Tobą Słowo Boże żywe staje się e D h G W moim życiu Duchu prowadź mnie. e D e Duchu Prawdy Ty umacniaj mnie, w drodze życia wybrałeś mnie e D e D e Daj mi spotkać dzisiaj twarzą w twarz, żyjącego Pana pośród nas. e D e D e

 • - 6 -

  14. W LEKKIM POWIEWIE W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie/x2 a D a D Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, F G Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, F G Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą a F E a D a

  15. OCZYŚĆ SERCE ME Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. D A h e A Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić. D A h e A Zstąp Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me. D G A D G A Chcę zawsze być święty, Tobie oddany, mój Panie. D A G A Chcę zawsze być święty, Tobie, mój mistrzu, na zawsze oddany D A G A Gotów by służyć Ci. G A D Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty. D A h e A Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść mnie. D A h e A

  16. DUCHU ŚWIĘTY POUCZAJ MNIE Duchu Święty, pouczaj mnie e h Duchu Święty, poprowadź mnie Chcę iść za Tobą Duchu Święty / x2 C D e

  17. NIECH NAS OGARNIE Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa D A h A Duch Twój Święty niech dotknie nas G D G A /D

 • - 7 -

  18. DUCHU ŚWIĘTY, TCHNIENIE OJCA Duchu Święty, Tchnienie Ojca Dawco życia. Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas.

  Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

  Duchu Święty, Tyś Mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam.

  I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź.

  Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

 • II ŚPIEWAJMY PANU

 • - 9 -

  19. NIECH BĘDZIE CHWAŁA Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, D h Chwała i cześć Jezusowi, D A Chwała, niech będzie chwała, D G g Tak, Jemu chwała i cześć D A D

  20. PRZYJACIEL Przyjaciela mam, co pociesza mnie C G a F Gdy o Jego ramię oprę się. W Nim nadzieję mam, uleciał strach On najbliżej jest, zawsze troszczy się. Królów Król, z nami Bóg / x2 Jezus, Jezus /x X

  21. JEZUS MĄ MIŁOŚCIĄ JEST Jezus mą miłością jest C G a Jezus moją miłością jest C F G Panie, kocham Cię C (G)

  22. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ Bóg jest miłością G C G Miejcie odwagę żyć dla miłości h e A D Bóg jest miłością G C G D Nie lękajcie się C D G

 • - 10 -

  23. NIECH MIŁOŚĆ TWOJA PANIE STRZEŻE MNIE Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie D h G A D h Pieśnią chcę chwalić Imię Twe G A D h I z dziękczynieniem sławić Cię G A D

  24. SCHOWAJ MNIE Schowaj mnie A E fis Pod skrzydła swe D H7 E Ukryj mnie A E fis W silnej dłoni swej h E Kiedy fale mórz chcą porwać mnie D E A Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie D E fis Panie Królem Tyś spienionych wód D E A Ja ufam Ci, Ty jesteś tu fis E A

  25. W TOBIE JEST ŚWIATŁO W Tobie jest światło h e Każdy mrok rozjaśni G D A W Tobie jest życie h e Ono śmierć zwycięża G A Ufam Tobie miłosierny G D h fis Jezu wybaw nas G D A

 • - 11 -

  26. TY ŚWIATŁOŚĆ DNIA Ty światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności D A G Dałeś mi wzrok, abym mógł widzieć Twą twarz I spojrzenie miłości, w którym roztapiasz mój strach Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę D A Jestem tu, by wyznać to mój Bóg h G Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały Ponad wszystko cenny dla mnie jest 2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki Jaśnieje w niebie Twój tron Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem, By rajem stał się mój dom I niczym nie odpłacę się A D G h Za miłość Twą i za Twój Krzyż

  27. WITAJ PANIE Witaj, Panie, dobrze, że jesteś e A e A Witaj Zbawicielu czekaliśmy na Ciebie e A e A Dobrze, że przyszedłeś /x2 C D e

  28. PAN JEST PASTERZEM MOIM Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie. h Fis h G A D D7 Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie GA D h e h Fis h.

 • - 12 -

  29. OTO JA, POŚLIJ MNIE Ref. Oto ja, poślij mnie D G A Dotknij ogniem moich warg Powiedz, Panie czego chcesz A moją rozkoszą będzie być posłusznym G h G A Daj mi Twego Ducha fis h G A Abym mógł stać się chlebem, Abym stał się winem, Abym głosił Twe pragnienie. Nie chcę Ci już mówić O moich potrzebach. Panie, Ty wiesz wszystko, Objaw mi Twe pragnienia

  30. NIE BÓJ SIĘ, WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ Nie bój się, wypłyń na głębię D A Jest przy Tobie Chrystus G A

  31. WIELBIĘ CIEBIE W KAŻDYM MOMENCIE Wielbię Ciebie A E7 fis7 W każdym momencie D E7 A A7 O, Żywy Chlebie nasz h E D A W tym Sakramencie fis h E7 A

 • - 13 -

  32. NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ Nie umiem dziękować Ci Panie D A D Bo małe są moje słowa fis G A Zechciej przyjąć moje milczenie G A D h I naucz mnie życiem dziękować G A D D7

  33. DOTKNIJ PANIE Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał G D e C D Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem G D e D Dotknij Panie mego serca i oczyść je G D e Niech Twój Święty

View more >