poczĄtek opracowania - sądeczanin.info...gmina grybÓw gmina brzesko gmina limanowa gmina korzenna...

1
75 94 75 75 75 75 28 28 28 966 980 975 94 ŁUKOWICA GMINA GRYBÓW GMINA BRZESKO GMINA LIMANOWA GMINA KORZENNA GMINA DĘBNO GMINA NOWY WIŚNICZ GMINA LASKOWA GMINA ŁOSOSINA DOLNA GMINA BOCHNIA GMINA GRÓDEK N/DUNAJCEM GMINA CHEŁMIEC GMINA GNOJNIK GMINA CZCHÓW GMINA ZAKLICZYN GMINA IWKOWA GMINA MUROWANA LIPNICA GMINA SĄCZ NOWY GMINA L = 1,08 KM TUNEL L = 0,98 KM TUNEL L = 0,88 KM TUNEL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 2 8 2 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 3 1 32 33 34 35 3 6 3 7 38 39 40 41 42 43 44 44 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3 8 39 40 41 42 43 4 4 45 4 6 47 48 48 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1 5 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 3 8 39 40 41 42 43 4 4 45 46 47 4 8 48 LEGENDA Drogi krajowe Wariant B Wariant A Wariant D Wariant C Wariant F Nazwa opracowania: Tytuł rysunku: 1: 100 000 2017/001 Nr archiwalny: Data oprac.: Skala: Nr rys: Zamawiający uzyskaniem z klauzulą ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (MDŚU) wraz z jej Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) oraz Materiały do Studium Korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK), Studium Wykonawca Zadanie inwestycyjne/zamierzenie budowlane: Przebudowa DK 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz Etap umowy: inwestycyjnego: Faza zadania 31-542 Kraków, ul Mogilska 25 Oddział w Krakowie Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Skarb Państwa- 2019-03 1 w skład grupy kapitałowej CH2M wchodzącej td. Halcrow Group Sp. z o. o. Oddziałw Polsce jest częściąfirmy Halcrow Group L 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 47/49 Polsce Oddział w (JACOBS) Halcrow Group Sp. z o.o. STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWE Aktualne warianty N i rezerwaty Obszary Natura 200 Parki krajobrazowe na DK75 przed GDDKiA inwestycje Planowane i realizowane Granice gmin Tunel Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe TOM C - CZĘŚĆ TECHNICZNA - DROGOWA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 75 9 8 0 KONIEC OPRACOWANIA POCZĄTEK OPRACOWANIA BUKOWIEC REZERWAT PARK KRAJOBRAZOWY CIĘŻKOWICKO - ROŻNOWSKI NAD DUNAJCEM GÓRA BIAŁOWODZKA REZERWAT PARK KRAJOBRAZOWY WIŚNICKO - LIPNICKI

Upload: others

Post on 26-Apr-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: POCZĄTEK OPRACOWANIA - Sądeczanin.info...gmina grybÓw gmina brzesko gmina limanowa gmina korzenna gmina dĘbno gmina nowy wiŚnicz gmina laskowa gmina Łososina dolna gmina bochnia

75

94

75

75

75

75

28

28

28

966

980

975

94

ŁUKOWICAGMINA

GRYBÓW

GMINA

BRZESKO

GMINA

LIMANOWA

GMINA

KORZENNA

GMINA

DĘBNOGMINA

NOWY WIŚNICZ

GMINA

LASKOWA

GMINAŁOSOSINA DOLNAGMINA

BOCHNIA

GMINA

GRÓDEK N/DUNAJCEM

GMINA

CHEŁMIECGMINA

GNOJNIK

GMINA

CZCHÓW

GMINA

ZAKLICZYN

GMINA

IWKOWA

GMINA

MUROWANA

LIPNICA

GMINA

SĄCZNOWY

GMINA

L = 1,08 KM

TUNEL

L = 0,98 KM

TUNEL

L = 0,88 KM

TUNEL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

0

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 44

44

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

48

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

48

LEGENDA

Drogi krajoweWariant B

Wariant A

Wariant D

Wariant C

Wariant F

Nazwa opracowania:

Tytuł rysunku:

1: 100 0002017/001

Nr archiwalny: Data oprac.: Skala: Nr rys:

Zamawiający

uzyskaniem z klauzulą ostatecznościdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (MDŚU) wraz z jej

Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) oraz Materiały do

Studium Korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK), Studium

Wykonawca

Zadanie inwestycyjne/zamierzenie budowlane:

Przebudowa DK 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz

Etap umowy:

inwestycyjnego:Faza zadania

31-542 Kraków, ul Mogilska 25

Oddział w KrakowieKrajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja DrógSkarb Państwa-

2019-03 1

w skład grupy kapitałowej CH2M

wchodzącej td. Halcrow Group Sp. z o. o. Oddziałw Polsce jest częściąfirmy Halcrow Group L

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 47/49

PolsceOddział w

(JACOBS)

Halcrow Group Sp. z o.o.

STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWE

Aktualne warianty

N

i rezerwaty

Obszary Natura 200

Parki krajobrazowe

na DK75

przed GDDKiA inwestycje

Planowane i realizowane

Granice gmin

Tunel

Drogi wojewódzkie

Drogi powiatowe

TOM C - CZĘŚĆ TECHNICZNA - DROGOWA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 4

3

44

45

46

47 47

75

980

KONIEC OPRACOWANIA

POCZĄTEK OPRACOWANIA

BUKOWIECREZERWAT

PARK KRAJOBRAZOWYCIĘŻKOWICKO - ROŻNOWSKI

NAD DUNAJCEMGÓRA

BIAŁOWODZKAREZERWAT

PARK KRAJOBRAZOWYWIŚNICKO - LIPNICKI