programmatic approach uganda education

Download Programmatic approach Uganda Education

Post on 30-May-2015

505 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Oeganda november 2007Carla de Wit / Jan Marchall

2.

 • 1. Terugblik
 • 2. Stand van zaken 2007
  • 2.1. Themas
  • 2.2. Lopende projecten 2007
  • 2.3. Huidig partnerbestand
  • 2.4. Strategien; waar staan we nu?
 • 3.Programmatisch werken (Lango) Aanloop-
 • 4.Plannen 2008
 • 5. Behoefte inventarisatie
 • 6. Rolverdeling alliantie team Oeganda

Inhoud presentatie 3. 1. Terugblik

 • Start regio Teso:
 • focus rehabilitatie, duurzame ontwikkeling onderwijsstructuren:
  • Lange aanloop 1993-1997 ( Cordaid,ICCO, Edukans)
  • BERP 1997-2002, BESP (2003-2005), BESP II (2006-2008)
 • 1999-2006/7: bilaterale projectsteun CoU, Catholic Church (vnl. infrastructuur)
 • April 2006 start replica BESP Lango: POBEDAM (workshop, 1 stestap capaciteitsversterking POBEDAM)

4. 2.1. Themas

 • local solutions; verbeteren toegang kwalitatief basisonderwijs
 • Onderwijs en werk (CEASOP, CRO)
 • post-conflict (CRO, UJCC, CEASOP, POBEDAM)
 • HivAids (BESP/HNU, Kyetume)

5. 2.2. Lopende projecten 2007

 • Regulier:
 • (3) Teso: Besp II, Besp (noodhulp), BESP/HNU
 • (3) Lango: CRO, CEASOP, POBEDAM(in ontwikkeling)
 • (3) Buiten focus gebied: NACMU (Gulu), CRO (Mbale, Jinja, Masaka), UJCC (Kampala)
 • Educaids :BESP/HNU (HOCAS/SHASI), Kyetume
 • Impulsis :3 projecten (totaal +/- 30.000)

6. 2.3.Huidig Partnerbestand

 • Impulsis partners
 • 3 in nederland, ..
 • .. in Oeganda ?
 • Educaids
 • BESP/HNU (verschillende visie HIV
 • preventie kerk/gezondheidsorganisatie)
 • Kyetume (KiA partner)
 • Projectpartner/EF scholenacties
 • - NACMU
 • CoU (Soroti) (eenmalig)
 • CEREDO (afbouw)
 • Strategisch
 • BESP (kerkelijk)
 • CRO (landelijk, recentelijk Lira)
 • CEASOP (nieuwe partner,onderwijs/werk)
 • UJCC (evt. uitbreiding naar Lira, lobby)
 • POBEDAM (kerkelijk)

7. 2.4. Strategien: Waar staan we nu?

 • Targets 2007:DPA (60%), SCS (25%), L&A (15%)
 • - Inschatting huidige situatie: 58% DPA, 37% SCS, 5% L&A
 • Targets 2010:DPR (50%), SCS (30%), L&A (20%)

8. 3. Programmatisch werken (Lango) Aanloop

 • Context Lango
 • 2006-2007:aanloopfase, needs assessment POBEDAM, EF missie 1 steinventarisatie onderwijssituatie Lira en relevante actoren
 • Workshop Lira 2008 (Lango programma opbouw)
 • Doel: inzicht verkrijgen onderwijssituatie, identificeren van mogelijkheden en meerwaarde gezamenlijke interventie in wederopbouw onderwijs.
 • Input: onderzoek (dec. 2007)
 • Selectie deel te nemen actoren workshop: verschil inzicht binnen alliantie: focus onderwijs (EF) vs. breder thematisch inzetten (ICCO)

9. 4. Plannen 2008

 • Programma opbouw Lango :
 • Workshop Lira Reconstruction of Education (febr. 2008)
 • Identificeren samenwerkingsverbanden(speciale aandacht inrichting partnerbestand met oog op targets 3 interventiestrategien)
 • Beleids- en kennis ontwikkeling op thema (Onderwijs en Post-Conflict)
 • Evt. kennisuitwisseling UvA (onderzoekster)
 • Uitwerken thema onderwijs en werk
 • Identificeren adviserend orgaan Lango

10.

 • Ontwikkelen sleutel indicatoren op de themas (te ontwikkelen met partners binnen programma
 • Keuzes programmatisch werken Teso
 • Huidige focus Lango regio
 • Rol geleidelijke afbouw ICCO programma Teso?
 • Uitwerking Country Strategy Paper (met input workshop)
 • Mogelijkheden verkennen integratie Impulsis projecten
 • Integratie Educaids en regulier onderwijsprogramma

11. 5. Behoeften inventarisatie

 • Identificeren adviserend orgaan ter ondersteuning Lango programma ontwikkeling
 • Kennisontwikkeling thema Onderwijs en Post-Conflict
 • - relatie thema D&V (expertise) / joint learning?
 • Actieve uitwisseling van ervaringen en best practices met programmatisch werken binnen EF en binnen alliantie

12. 6. Rolverdeling alliantie

 • Lead Edukans;
 • -Communicatie met partners (beoordeling projecten, monitoring, financieel beheer)
 • - Cordinerend
 • - Programma ontwikkeling
 • ICCO
 • -Inbreng contacten/partners themas TTB, D&V
 • - Inbreng expertise bij programma ontwikkeling (deelname workshop)

Recommended

View more >