proiect tehnologic pasari

51
3 CAPITOLUL 1 MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1. Oportunitatea înfiinţării exploatației Creşterea păsărilor domestice reprezintă o sursă importantă de acoperire a cerinţelor omului în proteine animale cu o înaltă valoare biologică, în special aminoacizi. Carnea de pasăre şi-a căştigat o poziţie foarte importantă între alimentele de origine animală, datorită atât calităţilor ei nutritive, cât şi costurilor de producţie reduse cu care se realizează faţă de alte alimente de origine animală. Valoarea alimentară a cărnii de pasăre se datorează prezenţei în compoziţia ei chimică a principalelor grupe de substanţe necesare vieţii: proteinele cu rol plastic şi lipidele cu rol energetic. În plus oligoelementel e şi vitaminele conţinute îi conferă remarcabile proprietăţi nutriţionale şi organoliptice. Spre deosebire de carnea de mamifere, carnea de pasăre este mai gustoasă şi în plus are sarcolema fibrelor musculare mai subţire, bobul mai fin şi o cantitate mai redusă de ţesuturi conjuctive; de asemenea carnea de pasăre este superioară cărnurilor provenite de la alte specii de animale domestice şi prin compoziţia ei chimică, conţinând mai multe proteine şi în unele cazuri (la palmipedele îngrăşate) chiar mai multe grăsimi de cea mai bună calitate. La grăsimile din carnea de pasăre se remarcă o participare mai mare a acidului oleic, ceea ce face ca punctul lor de topire să fie mai coborât (+33...+40ºC la găină, faţă de +41...+49ºC la taurine şi +44...+51ºC la ovine). De asemenea şi randamentul la sacrificare este superior celui înregistrat la mamifere, de peste 80%, comparativ cu 55-70% la taurine sau cu 45-56,5% la ovine. În ţara noastră, cât şi în celelalte ţări cu o avicultură avansată, cea mai însemnată cantitate de carne de pasăre se obţine pe seama creşterii hibrizilor comerciali de găină, curcă, raţă şi gâscă, specializaţi în această direcţie, dar în producerea de carne de pasăre prezintă interes şi alte specii de păsării domestice, aşa cum sunt: bibilicile, fazanii, prepeliţele, porumbeii şi mai recent, struţii. În timp ce, carnea de bibilică, fazan, prepeliţă sau porumbel face parte din categoria ,,delicatese", carnea provenită de la găină şi curcă este considerată a fi un produs dietetic, întrucât are o foarte mare digestibilitate a componentelor, un conţinut optim de grăsimi, o cantitate mică de ţesuturi conjuctive şi o pondere ridicată a ţesutului muscular de cea mai bună calitate.

Upload: mrgaffa

Post on 01-Jul-2015

1.652 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

3

CAPITOLUL 1 MEMORIU JUSTIFICATIV

1.1. Oportunitatea înfiinţării exploatației

Creşterea păsărilor domestice reprezintă o sursă importantă de acoperire a

cerinţelor omului în proteine animale cu o înaltă valoare biologică, în special aminoacizi.

Carnea de pasăre şi-a căştigat o poziţie foarte importantă între alimentele de origine

animală, datorită atât calităţilor ei nutritive, cât şi costurilor de producţie reduse cu care se

realizează faţă de alte alimente de origine animală.

Valoarea alimentară a cărnii de pasăre se datorează prezenţei în compoziţia ei

chimică a principalelor grupe de substanţe necesare vieţii: proteinele cu rol plastic şi

lipidele cu rol energetic. În plus oligoelementele şi vitaminele conţinute îi conferă

remarcabile proprietăţi nutriţionale şi organoliptice.

Spre deosebire de carnea de mamifere, carnea de pasăre este mai gustoasă şi în

plus are sarcolema fibrelor musculare mai subţire, bobul mai fin şi o cantitate mai redusă

de ţesuturi conjuctive; de asemenea carnea de pasăre este superioară cărnurilor provenite

de la alte specii de animale domestice şi prin compoziţia ei chimică, conţinând mai multe

proteine şi în unele cazuri (la palmipedele îngrăşate) chiar mai multe grăsimi de cea mai

bună calitate. La grăsimile din carnea de pasăre se remarcă o participare mai mare a

acidului oleic, ceea ce face ca punctul lor de topire să fie mai coborât (+33...+40ºC la

găină, faţă de +41...+49ºC la taurine şi +44...+51ºC la ovine).

De asemenea şi randamentul la sacrificare este superior celui înregistrat la

mamifere, de peste 80%, comparativ cu 55-70% la taurine sau cu 45-56,5% la ovine.

În ţara noastră, cât şi în celelalte ţări cu o avicultură avansată, cea mai însemnată

cantitate de carne de pasăre se obţine pe seama creşterii hibrizilor comerciali de găină,

curcă, raţă şi gâscă, specializaţi în această direcţie, dar în producerea de carne de pasăre

prezintă interes şi alte specii de păsării domestice, aşa cum sunt: bibilicile, fazanii,

prepeliţele, porumbeii şi mai recent, struţii. În timp ce, carnea de bibilică, fazan, prepeliţă

sau porumbel face parte din categoria ,,delicatese", carnea provenită de la găină şi curcă

este considerată a fi un produs dietetic, întrucât are o foarte mare digestibilitate a

componentelor, un conţinut optim de grăsimi, o cantitate mică de ţesuturi conjuctive şi o

pondere ridicată a ţesutului muscular de cea mai bună calitate.

Page 2: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

4

Tocmai de aceea, producţia de carne de pasăre cunoaşte o creştere semnificativă,

niveluri spectaculoase atingând în ţări ca: SUA, China, Brazilia, Canada, Marea Britanie,

Mexic, Olanda, Turcia, ş.a.

În afară de producţia de carne, prin creşterea păsărilor se mai obţin şi alte

producţii, cum ar fi: ouă, ficat gras, pene,(puful şi fulgii palmipedelor), cojile de ouă şi

dejecţiile.

Ouăle constituie pentru alimentaţia omului o sursă importantă de energie şi

substanţe nutritive, în special proteine cu înaltă valoare biliogică. Au o digestibilitate foarte

mare a componentelor, care ajunge la 100% pentru gălbenuş şi 97% pentru albuş,

determinând ca ouăle să fie alimente cu valoare completă şi etalon pentru aprecierea

valorii nutritive a celorlalte produse alimentare de origine animală.

Page 3: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

5

1.2. Amplasarea unității și caracteristicile acesteia

Datorită numeroselor calităţi nutritive pe care le posedă carnea de pasăre cât şi

faptului că într-o perioadă mai scurtă de timp (39-42 zile) se pot valorifica păsările,

comparativ cu alte categorii de animale, am luat decizia înfiinţării unei ferme avicole, axată

pe creşterea puilor broiller.

Societatea " Chicken House S.A."este amplasată la periferia municipiului Paşcani,

judeţul Iaşi, la 4 km de oraş, pe valea râului Siret.

Municipiul Paşcani are o piaţă atractivă, cu 150.000 de consumatori, cu o mare

capacitate de antrenare în zonale limitrofe şi prezintă un potenţial uman cu grad de

instruire ridicat, structurat pe o gamă largă de profesii, începând de la cele tradiţionale

până la noile tehnologii. Capacitatea industrială existentă este dotată cu utilităţi, zone

agricole extinse şi sector terţiar în plină dezvoltare. Mediul natural este protejat, fără surse

majore de poluare. Clima este temperat continentală, cu influenţe asiatice mai mult

evidente iarna. Solul este brun roşcat, spre cernoziom degradat. Vegetaţia este foarte

variată, de la cea de luncă până la etajul fagului şi a carpenului.

Unitatea conţine trei zone, dferenţiate prin gradul de acces:

Zona de liberă circulaţie:

- magazia de furaje;

- magazia de materiale;

- garaj, atelier, pavilion administrativ, cantină.

Zonă cu circulaţie limitată:

- filtru sanitar;

- magazia de medicamente.

Zonă de maximă siguranţă:

- staţia de incubaţie;

- fermele de tineret-părinţi (reproducţie);

- fermele de părinţi adulţi (reproducţie);

- fermele de pui broiller (producţie);

- sursă şi rezervor de apă

Page 4: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

6

CAPITOLUL 2

DIMESIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE REPRODUCŢIE TINERET

PĂRINŢI (TP)

2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi

1 Perioada de creştere 0-20 săptămâni

2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni

3 Sistemul de creştere la sol (pe aşternut permanent)

4 Suprafaţa halei 145 m2

5 Densitatea la populare 7,2 cap/m2

6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀

7 Mortalitate 8,1

8 Reforme tehnologice 1) la 8 săptămâni = 4,5%; 870 g la ♀ şi 1260 g la ♂

2) la 20 săptămâni = 2%; 2300 g la ♀ şi 2900 g la ♂

9 Necesarul de aşternut 20 kg/m2

10 Consum de hrană

(3 tipuri)

21-3IR (0-3 săptămâni) consum: 28 g cap/zi/femelă;

38,7 g cap/zi/mascul

21-3IR (4-17 săptămâni) consum: 58,2 g cap/zi/femelă;

73,1 g cap/zi/mascul

21-4R (18-20 săptămâni) consum: 88,3 g

cap/zi/femelă;

92,3 g cap/zi/mascul

11 Consum de apă

(2 tipuri)

0-8 săptămâni = 70-90 ml/cap/zi

9-20 săptămâni = 180-200 ml/cap/zi

12 Front de adăpare 1,5 cm/cap

13 Front de furajare

0-5 săptămâni = 5 cm/cap

6-10 săptămâni = 10 cm/cap

11-20 săptămâni = 15 cm/cap

Page 5: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

7

2.2. Dimensionarea sectorului tineret părinţi

2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Efectivul total tineret păsări la populare

Et = Necesar păsări adulte x 100: [100 – (mortalitate+reforme)] =

1461x 100:[100-(8.1+6.5) = 1711 cap.

b) Efectivul de cocoşi la populare :

Ec = Efectiv la populare : Raport între sexe = 1711:11 = 156 cocoşi la populare

c) Efectiv de puicuţe la populare :

Ep = Efectiv total de TP la populare – Efectiv de cocoşi la populare =

1711-156 =1555 puicuţe

d) Durata unei serii de creştere :

Ds.c. = Perioada de creştere + vidul sanitar =20 săpt.+4 săpt. = 24 săpt.

e) Numărul anual de serii de creştere :

Na = Număr de săptămâni pe an : Durata unei serii de creştere = 52:24 =2.17

Page 6: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

8

f) Mişcarea efectivelor de păsări

Anul Luna Săpt. Sector

reproducţie Sector producţie - broileri

TP PA H1 H2 H3 H4 H5 H6

2008 Decembrie

48

49

50

51

52

2009

Ianuarie

1

2

3

4

5

Februarie

6

7

8

9

10

Martie

11

12

13

Aprilie

14

15

16

17

Mai

18

19

20

21

22

23

Iunie 24

Page 7: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

9

25

26

27

Iulie

28

29

30

31

August

32

33

34

35

36

Septembrie

37

38

39

Octombrie

40

41

42

43

44

45

Noiembrie

46

47

48

49

Decembrie

50

51

52

2010 Ianuarie

1

2

3

4

5

Page 8: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

10

Plan de asigurare cu părinţi de o zi sexaţi

Perioada Necesarul de pui de o zi Total

Luna Săptămâna ♀ ♂

Ianuarie 1 1555 156 1711

Iunie 25 1555 156 1711

Decembrie 49 1555 156 1711

Total 4665 468 5133

2.2.2 Calculul necesarului de construcţii

a) Capacitatea unei hale

CH = suprafaţă hală x densitate la populare =145 m²x7.2 cap/ m²=1044 cap/hală

b) Necesar de hale

NH = Efectiv total TP la populare : Capacitatea unei hale = 1711:1064 = 2 hale

2.2.3. Calculul necesarului de furaje

a) Necesarul de furaje pe serie de creştere

21-3R (0-3 săptămâni)

♀1555 x 21 zile x 28 g = 914.34 kg/perioadă

♂ 156 x 21 zile x 38.7 g = 126.78 kg/perioadă

21-3IR (4-17 săptămâni)

♀1555 x 98 zile x 58.2 g = 8869.1 kg/perioadă

♂ 156 x 98 zile x 73.1 g = 1117.55 kg/perioadă

21-4R (18-20 săptămâni)

♀1555 x 21 zile x 88.3 g = 2883.44 kg/perioadă

♂ 156 x 21 zile x 92.3 g = 302.37 kg/perioadă

Subtotal 21-3 R = 1041 kg

Subtotal 21-3 IR = 9987 kg

Subtotal 21-4R = 3186 kg

Total: 14214 kg/serie

Page 9: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

11

b) Necesarul anual de furaje

Na = kg x număr de serii

21-3R 1041 kg x 2.17 = 2258.97 kg

21-3IR 9987 kg x 2.17 = 21671.79 kg

21-4R 3186 kg x 2.17 = 6913.62 kg

Total = 2258.97 kg + 21671.79 kg + 6913.62 kg = 30844.38 kg

Valoarea nutritivă a nutrețurilor utilizate în hrana păsărilor

Nutreț Kcal EM PB Lizină M+C Ca% P% CB%

Porumb 3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27

Şrot de soia 48 2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69

L-lizină 3990 95.6 78.4 0 0 0 0

DL-metionină 5020 58.7 0 99 0 0 0

Cretă 0 0 0 0 0 39 0

Fosfat dicalcic 0 0 0 0 0 24.5 18.6

Orz 2745 9.2 0.35 0.41 4.8 0.05 0.17

Grâu 3050 11.3 0.32 0.47 2.3 0.06 0.05

Sare

Premix

Page 10: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

12

21-3 R

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană

Kcal PB L M+C CB Ca P

Nutreţ

%in Kcal PB L M+C CB Ca P

EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %

2750-

2800 20 1.12 0.87 <4 1 0.65

3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 14.00 471.80 1.26 0.04 0.04 0.31 0.00 0.04

2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69 Şrot de soia

48 29.90 729.56 13.69 0.87 0.41 1.67 0.09 0.21

2745 9.2 0.35 0.41 4.8 0.05 0.17 Orz 15.00 411.75 1.38 0.05 0.06 0.72 0.01 0.03

3050 11.3 0.32 0.47 2.3 0.06 0.05 Grâu 37.00 1128.50 4.18 0.12 0.17 0.85 0.02 0.02

3990 95.6 78.4 0 0 0 0 L-lizină 0.06 2.39 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-metionină 0.19 9.54 0.11 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00

0 0 0 0 0 24.5 18.6 Fosfat

dicalcic 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.36

Sare 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Premix 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 2753.54 20.68 1.12 0.88 3.55 1.03 0.65

Page 11: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

13

21-3 IR

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg

Norme de hrană

Kcal PB L M+C CB Ca P

Nutreţ

%in Kcal PB L M+C CB Ca

EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % %

2700-2750 17-17.5 0.75 0.65 <5.5 1

3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 33.00 1112.10 2.97 0.08 0.10 0.73 0.00

2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69 Şrot de soia 48 23.00 561.20 10.53 0.67 0.32 1.29 0.07

2745 9.2 0.35 0.41 4.8 0.05 0.17 Orz 40.12 1101.29 3.69 0.14 0.16 1.93 0.02

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-metionină 0.08 4.02 0.05 0.00 0.08 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55

0 0 0 0 0 24.5 18.6 Fosfat dicalcic 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39

Sare 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Premix 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 2778.61 17.24 0.89 0.66 3.94 1.03

Page 12: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

14

Repartizarea nutreţurilor combinate la TP

Reţeta S

Perioada de vârstă (săptămâni)

Total

(tone)

0-3 (21-3R) 4-17 (21-3IR) (21-4R)

Consum zilnic (g/cap/zi)

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂

28 38.7. 58.2 73.1 88.3 92.3

Ianuarie

1 0.3 0.04 0.34

2 0.3 0.04 0.34

3 0.3 0.04 0.34

4 0.63 0.08 0.71

5 0.63 0.08 0.71

Februarie

6 0.63 0.08 0.71

7 0.63 0.08 0.71

8 0.63 0.08 0.71

9 0.63 0.08 0.71

Martie

10 0.63 0.08 0.71

11 0.63 0.08 0.71

12 0.63 0.08 0.71

13 0.63 0.08 0.71

Aprilie

14 0.63 0.08 0.71

15 0.63 0.08 0.71

16 0.63 0.08 0.71

17 0.63 0.08 0.71

Mai

18 0.96 0.1 1.06

19 0.96 0.1 1.06

20 0.96 0.1 1.06

21

22

Iunie

23

24

25 0.03 0.04 0.34

26 0.03 0.04 0.34

Iulie 27 0.03 0.04 0.34

28 0.63 0.08 0.71

Page 13: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

15

29 0.63 0.08 0.71

30 0.63 0.08 0.71

31 0.63 0.08 0.71

August

32 0.63 0.08 0.71

33 0.63 0.08 0.71

34 0.63 0.08 0.71

35 0.63 0.08 0.71

Septembrie

36 0.63 0.08 0.71

37 0.63 0.08 0.71

38 0.63 0.08 0.71

39 0.63 0.08 0.71

Octombrie

40 0.63 0.08 0.71

41 0.63 0.08 0.71

42 0.96 0.1 1.06

43 0.96 0.1 1.06

44 0.96 0.1 1.06

Noiembrie

45

46

47

48

Decembrie

49 0.3 0.04 0.34

50 0.3 0.04 0.34

51 0.3 0.04 0.34

52 0.63 0.08 0.71

Page 14: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

16

2.2.4. Calculul necesarului de apă

a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere

Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic

0-8 săptămâni = 80ml/cap

9-20 săptămâni = 190 ml/cap

0-8 săptămâni : 1711 cap x 56 zile x 0.08 l = 7665.28 l/perioadă

9-20 săptămâni : 1711 cap x 84 zile x 0.19 l = 27307.56 l/perioadă

Total apă/serie = 7665.28 l + 27307.56 l = 34972.84 l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:

Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 34972.84 l x 2.17 = 75891.06 l

c) Necesarul anual de apă/fermă

Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)

75891.06 x 15:100 = 11383.66 l

75891.06 + 11383.66 = 87274.72 l = 87.27 m²

2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de furajare = 1,5

cm/cap)

Ac = Efectiv total de TP la populare : (106:1,5) = 1711 : 71 = 24.1 ≈ 24 adăpători

b) Hrănitori circulare (circumf. = 120 cm)

0-5 săptămâni = front de furajare 5 cm/cap

120 : 5 = 24 cap./hr.

6-10 săptămâni = front de furajare 10 cm/cap

120 : 10 = 12 cap./hr.

11-20 săptămâni = front de furajare 15 cm/cap

120: 15 = 8 cap./hr.

1711 : 24 = 71 hr.

1711 : 12 = 143 hr.

1711 : 8 = 214 hr.

c) Corpuri de iluminat

Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =

(145 cm2 x 10) : (60 x 5) = 4.85 ≈ 5 corpuri de iluminat

Page 15: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

17

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)

145 m2 : 50 m2 = 2.9 ≈ 3 ventilatoare

e) Necesar de eleveuze (o eleveuză la 500 pui)

Ne = 1711 (efectiv pui) : 500 pui = 3.42 ≈ 3 eleveuze

2.2.6. Necesarul de energie

a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat

Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec x Număr serii/an =

1169h x 5 becuri x 60w x 2.17serii x 2 hale/1000 = 1522.04 Kw/hală/an

b) Necesar de energie electrică pentru încălzire

Ne.î. = program de funcţionare eleveuză x putere eleveuză x nr eleveuze x număr

serii de creştere/an = 560 h x 2,16 Kw x 2.17 = 2624.83 Kw/hală/an

c) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie

Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală

x număr serii creştere/an = 840 h x 3 Kw x 3 ventilatoare x 2 hale x 2.17 serii =

32810.4 Kw/hală/an

d) Necesarul total de energie electrică

N.t. = 1522.04 Kw + 2624.83 Kw + 32810.4 Kw = 36957.27 Kw

2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP

a) Planul de livrare către abator a reformelor de la TP

Luna Săptămâna Sex Păsări reformate

(cap)

Greutate

medie (kg)

Total greutate

vie (kg)

Februarie 8(4.5%) ♀ 77 0.87 66.99

♂ 7 1.26 8.82

Mai 20(2%) ♀ 34 2.3 78.2

♂ 3 2.9 8.7

August 32(4.5%) ♀ 77 0.87 66.99

♂ 7 1.26 8.82

Noiembrie 44(2%) ♀ 34 2.3 78.2

♂ 3 2.9 8.7

Total 242 21.99 326.02

Page 16: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

18

b) Planul de livrare al tineretului de reproducţie către alte unităţi

Luna Săptămâna Sex Păsări livrate

(cap)

Greutate

medie (kg)

Total greutate

vie (kg)

Mai 20 ♀ 1416 2.3 3360.3

♂ 133 2.9 385.7

Octombrie 44 ♀ 1416 2.3 3360.3

♂ 133 2.9 385.7

Total 3188 10.4 7492

c) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor la tineret părinţi

(TP)

Luna

Păsări

reformate

(cap)

Greutate

livrată

(kg)

Preţ/kg viu

*RON

Venituri

realizate RON

Februarie 84 75.81 3.95 299.45

Mai 37 86.9 3.95 343.26

August 84 75.81 3.95 299.45

Noiembrie 37 86.9 3.95 343.26

Total 242 325.42 1285.42

*preţ pe kg viu = preţ pe kg viu + subvenţie pe kg viu = 3,15 + 0,8 = 3,95 RON

d) Venituri realizate din vânzarea către alte unităţi a tineretului de

producţie

Luna

Păsări

livrate

(cap)

Greutate

livrată

(kg)

Preţ/kg viu

RON

Venituri

realizate RON

Mai 1594 3746 6.2 23225.2

Octombrie 1594 3746 6.2 23225.2

Total 3188 7492 46450.4

Page 17: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

19

e) Cheltuieli efectuate

Material biologic

Mb = Efectiv tineret părinţi la populare x 3.14 RON x număr serii = 1711 cap x 3.14

RON/pui x 2.17 serii/an = 11658.41 RON

Apa

A = Necesarul anual de apă (m3) x 0.98 RON/m3 = 87.27 x 0.98 = 85.52 RON

Energie electrică

E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,29 RON/Kw = 36975.27 Kw x 0.29

RON/Kw = 10717.61 RON

Furaje

21-3R necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)

21-3IR necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)

21-4R necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)

21-3R: 2258 x 1,2RON = 2710.76 RON

21-3IR: 21671.79 x 1RON = 21671.79 RON

21-4R: 30844338 x 1,1RON = 33928.82 RON

TOTAL: 2710.76 + 21671.79 + 33928.82 = 58311.37 RON

Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul

biologic)

6,5% x 11638.41 = 757.8 RON

Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul

biologic)

3% x 11638.41 = 349.75 RON

Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

6,5% x 11638.41 = 757.8 RON

Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul

biologic)

2,5% x 11638.41 = 291.46 RON

Cheltuieli cu personalul

Un îngrijitor/fermă* 2 hale + ½ normă electromecanic = 2.5 oameni/an

2.5 personal x 700 RON (salariu) x 12 luni = 21000 RON

Page 18: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

20

Bilanţul economic la sectorul tineret părinţi

Nr.

crt. Tip cheltuieli/venituri RON

1. Cheltuieli totale de producţie 133789.77

1.1. Cheltuieli directe totale 111491.47

1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 28560

- salarii 21000

- impozit pe salarii (16%) 3360

CAS + alte impozite (20%) 4200

1.1.2. Cheltuieli totale materiale 82931.47

- furaje 58311.37

- material biologic 11658.41

- alte consumuri 12961.69

- energie electrică 10717.61

- apă 87.27

- medicamente + materiale sanitare 757.8

- materiale + piese de schimb 349.75

- transport 757.8

- alte cheltuieli + servicii 291.46

1.2. Cheltuieli indirecte totale 22298.3

1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 8919.32

1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 13378.98

2. Venituri totale 47735.82

2.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 1285.42

2.2. Valoarea producţiei de bază

(livrare către părinți adulți) 46450.4

Page 19: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

21

CAPITOLUL 3

DIMESIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE REPRODUCŢIE PĂRINŢI

ADULŢI (PA)

3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi

1 Perioada de creştere 20-64 săptămâni

2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni

3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent

4 Suprafaţa halei 120 m2

5 Densitatea la populare 6,5 cap/m2

6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀

7 Mortalitate 11,2

8 Reforme tehnologice la 64săptămâni = 3200 g la ♀ şi 5300 g la ♂

9 Producţia de ouă bune

de incubat 97,4%

11 Producţia medie de

ouă 192 ouă

12 Gunoi rezultat la

sfârşitul serii De 9 ori necesarul de aşternut

13 Necesarul de aşternut 20 Kg/m2

14 Consum de hrană

(2 tipuri)

21-4R (20-24 săptămâni) consum:

127 g cap/zi/femelă;

162 g cap/zi/mascul

21-7R (25-64 săptămâni) consum:

210 g cap/zi/femelă şi mascul

15 Consum de apă

(2 tipuri)

20-24 săptămâni = 200-220 ml/cap/zi

25-64 săptămâni = 410-440 ml/cap/zi

16 Front de adăpare 2,5 cm/cap

17 Număr de cuibare Un cuibar la 4 capete

13 Front de furajare 15 cm/cap la femele ; 18 cm/cap la masculi

Page 20: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

22

3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi

3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Necesar de ouă pentru incubaţie

Nr.o. = necesar anual de pui de o zi x 100/ Procentul de ecloziune = 226277 x 100 /

87,2 = 259492 ouă

b) Necesar de ouă bune pentru incubaţie

Nr.o.b. = Necesar de ouă pentru incubaţie x 100/ Producţia de ouă bune pentru

incubat = 259492 x 100 : 97,4 = 266419 ouă

c) Efectiv mediu de găini

E.m.g. = Necesarul de ouă bune pentru incubaţie / Producţia medie pe găină =

226419/192 = 1179 găini

d) Efectiv de găini la populare

E.g.p. = Efectivul mediu de găini x 100 : Proporţia de păstrare a efectivului = 1179 x

100 : 88,8 = 1328 găini

e) Necesarul de cocoşi la populare

N.c.p. = Efectivul de găini la populare / 10 = 1328 : 10 = 133 cap.

f) Efectivul total de reproducţie la populare

E.t.r.p. = Efectiv de găini la populare + Necesar de cocoşi la populare = 1328 + 133 =

1461 cap.

g) Serii anuale de creştere

S.a.c. = 52 săptămâni/an: 48 (44 săptămâni de creştere + 4 săptămâni vid sanitar) =

1,08

3.2.2. Calculul necesarului de construcţii

a) Capacitatea unei hale

CH = suprafaţă hală (m2) x densitate la populare (cap/m2) = 120 m2 x 6,5 = 780

cap/hală

b) Necesar de hale

NH = Necesarul de păsări/serie (cap) : Capacitatea unei hale(cap) = 1461: 780 = 1,87

≈ 2 hale

Page 21: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

23

3.2.3. Calculul necesarului de furaje

a) Necesarul de furaje pe serie de creştere

21-4R (20-24 săptămâni)

21-7R (25-64 săptămâni)

Reţeta 21-4R

Efectivul de ♀ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la femele =

1328 ♀ x 35 zile x 0,127 kg/cap = 1457,96 kg/perioadă

Efectivul de ♂ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la masculi =

133 ♂ x 35 zile x 0,162 kg/cap = 754,11 kg/perioadă

Total: 754,11kg + 1457,96 kg = 2212,07 kg/perioadă

Reţeta 21-7R

Efectivul total x perioada în care se consumă furajul x consumul mediu zilnic =

1461 x 280 x 0,21 kg/cap = 85906,8 kg/perioadă

Consumul total de furaje/serie : 2212,07 kg + 85906,8 kg = 88118,87 kg/serie

b) Necesarul anual de furaje

Na = kg x număr de serii

21-4R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 2212,07 kg x

1,08 serii = 2389,04 kg

21-7R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 85906,8 kg x

1,08 serii = 92779,3 kg

Total = 85906,8 kg + 92779,3 kg = 95168,34 kg

Page 22: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

24

Repartizarea nutreţurilor combinate pentru sectorul

de păsări adulte de reproducţie/serie de creştere

Perioada

de vârstă Săptămâna

Reţetă

Total

(tone)

20-24 (21-4R) 25-64 (21-7R)

♀ ♂ ♀ ♂

Consum:

0,127

g/cap/zi

Consum:

0,162

g/cap/zi

Consum:

0,210

g/cap/zi

Consum:

0,210

g/cap/zi

Ianuarie

1 (tone) 1.18 0.15 1.33

2 1.18 0.15 1.33

3 1.18 0.15 1.33

4 1.18 0.15 1.33

5 1.18 0.15 1.33

Februarie

6 1.95 0.2 2.15

7 1.95 0.2 2.15

8 1.95 0.2 2.15

9 1.95 0.2 2.15

Martie

10 1.95 0.2 2.15

11 1.95 0.2 2.15

12 1.95 0.2 2.15

13 1.95 0.2 2.15

Aprilie

14 1.95 0.2 2.15

15 1.95 0.2 2.15

16 1.95 0.2 2.15

17 1.95 0.2 2.15

Mai

18 1.95 0.2 2.15

19 1.95 0.2 2.15

20 1.95 0.2 2.15

21 1.95 0.2 2.15

22 1.95 0.2 2.15

Iunie

23 1.95 0.2 2.15

24 1.95 0.2 2.15

25 1.95 0.2 2.15

26 1.95 0.2 2.15

Page 23: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

25

Iulie

27 1.95 0.2 2.15

28 1.95 0.2 2.15

29 1.95 0.2 2.15

30 1.95 0.2 2.15

31 1.95 0.2 2.15

August

32 1.95 0.2 2.15

33 1.95 0.2 2.15

34 1.95 0.2 2.15

35 1.95 0.2 2.15

Septembrie

36 1.95 0.2 2.15

37 1.95 0.2 2.15

38 1.95 0.2 2.15

39 1.95 0.2 2.15

Octombrie

40 1.95 0.2 2.15

41 1.95 0.2 2.15

42 1.95 0.2 2.15

43 1.95 0.2 2.15

44 1.95 0.2 2.15

Noiembrie

45 1.95 0.2 2.15

46

47

48

Decembrie

49

50 1.18 0.15 1.33

51 1.18 0.15 1.33

52 1.18 0.15 1.33

Total 10.64 86 96.64

Cerințe de hrană părinți adulți

Necesar Kcal PB L M+C CB Ca P Sare Premix

20-24 Sap 2800 14.5-15.5 0.65 0.56 <4 1.2 0.35 0,2 1

25-64 Sap 2800 14.5-15.5 0.65 0.56 <4 3 0.35 0.2 1

Page 24: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

26

Rețetă părinti adulți, perioada 20-24 săptămâni

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană

Kcal PB L M+C CB Ca P

Nutreţ

%in Kcal PB L M+C CB Ca P

EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %

2800

14.5-

15.5 0.65 0.56 <4 1.2 0.35

3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 35.40 1192.98 3.19 0.09 0.11 0.78 0.00 0.10

2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69 Şrot de soia 48 15.00 366.00 6.87 0.44 0.21 0.84 0.05 0.10

2745 9.2 0.35 0.41 4.8 0.05 0.17 Orz 22.70 623.12 2.09 0.08 0.09 1.09 0.01 0.04

3050 11.3 0.32 0.47 2.3 0.06 0.05 Grâu 20.60 628.30 2.33 0.07 0.10 0.47 0.01 0.01

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-metionină 0.06 3.01 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00

0 0 0 0 0 24.5 18.6 Fosfat dicalcic 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.10

Sare 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Premix 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 2813.41 14.51 0.67 0.56 3.18 1.26 0.35

Page 25: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

27

Rețetă părinți adulți, perioada 25-64 săptămâni

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană

Kcal PB L M+C CB Ca P

Nutreţ

%in Kcal PB L M+C CB Ca P

EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %

2800

14.5-

15.5 0.65 0.56 <4 3 0.35

3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 53.00 1786.10 4.77 0.13 0.16 1.17 0.01 0.14

2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69 Şrot de soia

48 16.22 395.77 7.43 0.47 0.22 0.91 0.05 0.11

3050 11.3 0.32 0.47 2.3 0.06 0.05 Grâu 19.95 608.48 2.25 0.06 0.09 0.46 0.01 0.01

9200 0 0 0 0 0 0 Ulei 0.06 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-metionină 0.09 4.52 0.05 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00

0 0 0 0 0 24.5 18.6 Fosfat

dicalcic 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.09

Sare 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Premix 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 2800.38 14.51 0.67 0.56 2.53 2.99 0.35

Page 26: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

28

3.2.4. Calculul necesarului de apă

a) Necesarul de apă de adăpare/serie

Napă = Efectiv total x Număr de zile per. I x Consum mediu zilnic =

1461 cap. x 35 zile x 0,20 l/cap/zi = 10227 l

Efectiv total x Număr de zile per. a II-a x consum mediu = 1461 x 273 x 0,41

l/cap/zi = 163529,73 l

Total apă/serie = 10227 l + 163529,73 l = 173756,73 l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:

Nanual apă = Consum total/serie x Număr de serii/an =173756,73 l x 1,08 = 187657,26 l

c) Necesarul anual de apă/fermă

Naf = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15% din apa de

adăpare)

187657,26 l + 28148,59 l x 15% = 215805,84 l/fermă

3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de adăpare = 2,5

cm/cap)

106 : 2,5 = 42 cap. (capacitatea unei adăpători)

Ac = Efectiv total de PA la populare : Capacitatea unei adăpători = 1461 : 42 ≈ 35

adăpători circulare

b) Hrănitori circulare (circumf = 120 cm), front de furajare 15 cm/cap la

femele şi 18 cm/cap la masculi

120 cm : 15 cm = 8 capete femele /hrănitoare

120 cm : 18 cm = 6,66 ≈ 7 capete masculi / hrănitoare

1328 femele : 8 = 166 hrănitori

133 masculi : 7 = 19 hrănitori

Page 27: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

29

c) Corpuri de iluminat

Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =

(120 cm2 x 10) : (60 x 5) = 4 corpuri de iluminat

Putere bec (w) Factor K

15 3,8

25 4,2

40 4,6

60 5

100 6

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)

Nv = Suprafaţă hală : 50 m2 = 120 m2 : 50 m2 = 2,4 ≈ 3 ventilatoare

e) Necesar de cuibare (un cuibar la 4 găini)

Nc = efectiv găini : 4 cuibare = 1328 : 4 ≈ 332 cuibare

3.2.6. Necesarul de energie

a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat

Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec = 4493 x 4 x 0,06 =

1078,32 Kw/hală/an

Consumul de energie electrică pentru iluminat pe an

Cee. = Consum energie pentru iluminat x Număr serii x număr de hale = 1078,32 Kw

x 1,08 x 2 = 2329,17 Kw/hală/an

b) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie

Ne.e.v. = Număr hale x Program funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere

ventilator (Kw/oră) x Număr de ventilatoare/hală x Număr serii creştere/an = 2 hale x

1848 ore/serie de creştere x 3 Kw/oră x 3 ventilatoare x 1,08 serii = 359251,2 Kw

c) Necesarul total de energie electrică

Nt = Consum energie electrică pentru iluminat + Consum de energie electrică pentru

ventilaţie = 2329,17 Kw + 359251,2 Kw = 361580,37 Kw/an

Page 28: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

30

3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi

a) Planul de livrare către abator a reformelor de la părinţi adulţi

(la 64 săptămâni)

Luna Săptămâna Sex Păsări reformate

(cap)

Greutate

medie (kg)

Total greutate

vie (kg)

Octombrie 64 ♀ 1179 3,2 3772,8

♂ 118 5,3 625,8

Total 1297 8,5 4398,6

b) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor a păsărilor de

reproducţie reformate

Luna

Păsări

reformate

(cap)

Greutate

livrată

(kg)

Preţ/kg viu

RON

Venituri

realizate RON

Octombrie 1179 ♀ 3772,8 4 15091,2

118 ♂ 625,8 4 2503,2

Total 1297 4398,6 17594,4

c) venituri din producţia de bază (ouă de incubaţie):

nr. ouă incubaţie/an * preţ ouă incub (RON) = 266419 buc x 0,95 RON/ou =

253098,05 RON

d) Cheltuieli efectuate

Material biologic

Mb = Efectiv mediu femele la populare x Greutate femelă x Preţ/Kg GV = 1328

cap x 2,3 kg/cap x 4,5 RON = 137448 RON

= Efectiv mediu masculi la populare x Greutate mascul x Preţ/Kg GV = 133

cap x 2,9 kg/cap x 4,5 RON = 1735,65 RON

TOTAL = 137448 + 1735,65 = 139183,65 RON

Page 29: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

31

Furaje

21-4R consum anual de furaje x preţ (RON)

21-7R consum anual de furaje x preţ (RON)

21-4R: 2389,04 x 1,2 = 2866,85 RON

21-7R: 92779,3 x 1,1 = 102057,23 RON

TOTAL: 2866,85 RON + 102057,23 RON kg = 104924,08 RON

Apa

A = Necesarul anual de apă (m3) x 1,1 RON/m3 = 215,80 x 1,1 RON/m3 = 237,38

RON

Energie electrică

E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,29 RON/Kw = 361580,57 Kw x 0,29

RON/Kw = 104858,36 RON

Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul

biologic)

6,5% x 139183,65 = 9046,94 RON

Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul

biologic)

3% x 139183,65 = 4175,51 RON

Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

6,5% x 139183,65 = 9046,94 RON

Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul

biologic)

2,5% x 139183,65 = 3479,59 RON

Cheltuieli cu personalul

Un îngrijitor/fermă + ½ normă electromecanic = 1,5 oameni/an

1,5 personal x 650 RON (salariu) x 12 luni = 11700 RON

Page 30: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

32

Bilanţul economic la sectorul părinţi adulţi

Nr.

crt. Tip cheltuieli/venituri RON

1. Cheltuieli totale de producţie 514157,33

1.1. Cheltuieli directe totale 428464,45

1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 15912

- salarii 11700

- impozit pe salarii (16%) 1872

CAS + alte impozite (20%) 2340

1.1.2. Cheltuieli totale materiale 412552,45

- furaje 104924,08

- material biologic 139183,65

- alte consumuri 168444,72

- energie electrică 104858,36

- apă 237,38

- medicamente + materiale sanitare 9046,94

- materiale + piese de schimb 41775,51

- transport 9046,94

- alte cheltuieli + servicii 3479,59

1.2. Cheltuieli indirecte totale 85692,88

1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 34277,15

1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 51415,73

2. Venituri totale 274211,33

2.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 17594,4

2.2. Subvenţie (0,8 RON/kg) 3518,88

2.3. Valoarea producţiei de bază (ouă de incubaţie) 253098,05

Page 31: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

33

CAPITOLUL IV

DIMENSIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE INCUBAŢIE

4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie

1. Proporţia ouălor bune de incubat 97,4%

2. Procentul de ecloziune 87,2

3. Intensitatea medie de ouat 69,1

4. Timpul de păstrare a ouălor în staţie 7 zile

5. Durata dezvoltării embrionare 21,5 zile

6. Capacitatea combină de incubaţie 3000 ouă/serie

7. Consum electric al aparatului 0,85 kw/oră

4.2. Calcule de dimensionare

4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Necesarul de ouă pentru incubaţie

No.i. = Necesarul de pui la populare x 100 : % ecloziune = (226277 x 100): 872 =

259492 ouă

b) Necesarul de ouă bune de incubat

No.b.i. = Necesar ouă incubaţie x 100 : % ouă bune incubaţie = (259492 x 100) :

97,4 = 266419 ouă

c) Producţia zilnică de ouă

Pz.o. = Efectiv mediu găini x Intensitatea medie de ouat (%) : 100 = (1179 x 69,1) :

100 = 815 ouă

d) Producţia de ouă pe 7 zile

Po = Producţia zilnică ouă x 7 zile = 815 x 7 = 5705 ouă

e) Producţia de ouă/an

Poa= Producţia de ouă pe 7 zile x 52 săptămâni = 5705 x 52 = 296660 ouă

e) Ouă disponibile pentru comercializare

Od = Producţia totală ouă - Necesarul de ouă bune pentru incubat = 296660 -

266419 = 30241 ouă

Page 32: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

34

4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie

A.i. = (Producţia de ouă/7 zile : Capacitatea de incubaţie) x Număr serii lunare

= (5705 : 3000 ouă) x 4 serii lunare = 7,61 ≈ 8 aparate

4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică

Ne.e. = Număr serii pui broiler/an x Ore funcţionare x Număr aparate x Consum orar

= 6,5 serii x 516 ore x 8 aparate x 12 Kw/oră = 321984 KW

(*21.5 zile dezvoltare embrionară x 24 ore = 516 ore)

4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă

Plan de producţie în staţia de incubaţie

Încărcare incubatoare Transfer la eclozionat Încheiere ecloziune

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No

XII 10 5705 XII 28 5705 XII 30 4975

XII 17 5705 I 4 I 6

XII 24 5705 I 11 I 13

XII 31 5705 I 18 I 20

Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No

I 7 5705 I 25 5705 I 27 4975

I 14 5705 II 1 5705 II 3 4975

I 21 5705 II 8 5705 II 10 4975

I 28 5705 II 15 5705 II 17 4975

II 4 5705 II 22 5705 II 24 4975

II 11 5705 III 1 5705 III 3 4975

II 18 5705 III 8 5705 III 10 4975

II 25 5705 III 15 5705 III 17 4975

III 4 5705 III 22 5705 III 24 4975

III 11 5705 III 29 5705 III 31 4975

III 18 5705 IV 5 5705 IV 7 4975

III 25 5705 IV 12 5705 IV 14 4975

IV 1 5705 IV 19 5705 IV 20 4975

IV 8 5705 IV 26 5705 IV 28 4975

IV 15 5705 V 3 5705 V 5 4975

IV 22 5705 V 10 5705 V 12 4975

IV 29 5705 V 17 5705 V 19 4975

V 6 5705 V 24 5705 V 26 4975

Page 33: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

35

V 13 5705 V 31 5705 VI 2 4975

V 20 5705 VI 7 5705 VI 9 4975

V 27 5705 VI 14 5705 VI 16 4975

VI 3 5705 VI 21 5705 VI 23 4975

VI 10 5705 VI 28 5705 VII 30 4975

VI 17 5705 VII 5 5705 VII 7 4975

VI 24 5705 VII 12 5705 VII 14 4975

VII 1 5705 VII 19 5705 VII 21 4975

VII 8 5705 VII 26 5705 VII 28 4975

VII 15 5705 VIII 2 5705 VIII 4 4975

VII 22 5705 VIII 9 5705 VIII 11 4975

VII 29 5705 VIII 16 5705 VIII 18 4975

VIII 5 5705 VIII 23 5705 VIII 25 4975

VIII 12 5705 VIII 30 5705 IX 1 4975

VIII 19 5705 IX 6 5705 IX 8 4975

VIII 26 5705 IX 13 5705 IX 15 4975

IX 2 5705 IX 20 5705 IX 22 4975

IX 9 5705 IX 27 5705 IX 29 4975

IX 16 5705 X 4 5705 X 4 4975

IX 23 5705 X 11 5705 X 13 4975

IX 30 5705 X 18 5705 X 20 4975

X 7 5705 X 25 5705 X 27 4975

X 14 5705 XI 1 5705 XI 3 4975

X 21 5705 XI 18 5705 XI 20 4975

X 28 5705 XI 15 5705 XI 17 4975

XI 4 5705 XI 22 5705 XI 24 4975

XI 11 5705 XI 29 5705 XII 1 4975

XI 18 5705 XII 6 5705 XII 8 4975

XI 25 5705 XII 13 5705 XII 15 4975

XII 2 5705 XII 20 5705 XII 22 4975

XII 9 5705 XII 27 5705 XII 29 4975

TOTAL 279545 263675

Page 34: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

36

4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie

a) Cheltuieli efectuate

Ouă de incubaţie (material biologic)

ChO.I. = Ouă bune pt. incubaţie x Preţ/ou = 266419 x 0,95 RON = 253098,05 RON

Energie electrică

E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,29 RON/Kw = 321984 KW x 0,29

RON/Kw = 9333,36 RON

Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul

biologic)

6,5% x 253098,05 = 16451,37 RON

Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)

3% x 253098,05 = 7592,94 RON

Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

6,5% x 253098,05 = 16451,37 RON

Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul

biologic)

2,5% x 253098,05 = 6327,45 RON

Cheltuieli cu personalul

(1 operator incubaţie + 1 electromecanic) x salariu x nr. luni = …. norme x 650

RON x 12 luni = 15600 RON

b) Venituri realizate:

Venituri din vânzarea ouălor improprii incubaţiei

Ouă disponibile pentru comercializare x Preţ/ou = 30241 x 0,2 RON = 6048,2 RON

Venituri din producţia de pui de o zi

Pui de o zi livraţi x 2,5 RON = 226277 X 2,5 RON = 565692,5 RON

Page 35: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

37

Bilanţul economic la staţia de incubaţie

Nr.

crt. Tip cheltuieli/venituri RON

1 Cheltuieli totale de producţie 396564,54

1.1. Cheltuieli directe totale 330470,54

1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 21216

- salarii 15600

- impozit pe salarii (16%) 2496

CAS + alte impozite (20%) 3120

1.1.2. Cheltuieli totale materiale 309254,54

- material biologic 253098,05

- alte consumuri 56156,49

- energie electrică 9333,36

- medicamente + materiale sanitare 16451,37

- materiale + piese de schimb 7592,94

- transport 16451,37

- alte cheltuieli + servicii 6327,45

1.2. Cheltuieli indirecte totale 66094,1

1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 26437,64

1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 39656,46

2. Venituri totale 571740,7

2.1. Valoarea producţiei secundare

(ouă disponibile din incubaţie)

6048,2

2.2. Valoarea producţiei de bază (pui de o zi) 565692,5

Page 36: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

38

CAPITOLUL 5

DIMESIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE PRODUCŢIE PUI

BROILER

5.1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler

1 Perioada de creştere 0-42 zile (6 săptămâni)

2 Durata vidului sanitar 2 săptămâni

3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent

4 Suprafaţa halei 250 m2

5 Densitatea la populare 21,5 cap/m2

6 Mortalitate 4.1

7 Necesarul de aşternut 20 kg/m2

8 Consum de hrană

(3 tipuri)

Starter (0-14 zile) consum: 33 g/cap/zi/

Creştere (15-32 zile) consum: 100 g/cap/zi/

Finisare (33-42 zile) consum: 165 g/cap/zi/

9 Consum de apă

(2 tipuri)

0-5 săptămâni = 50-60 ml/cap/zi

5-6 săptămâni = 90-120 ml/cap/zi

10

Front de adăpare

- adăpători vacumatice

- adăpători circulare

- front de adăpare

O adăpătoare/55 capete

Ø=106 cm ; 2 cm/cap

11

Front de furajare

- tăviţe de furajare

- hrănitori circulare

1:55 capete; Ø = 120 cm; front 4 cm/cap

12 Greutatea medie la livrare

Page 37: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

39

5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne

5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler

a) Necesarul anual de pui de o zi (efectiv total)

N.p. = Pui de o zi pentru sacrificare x 100 : Proporţia de păstrare a efectivului =

(217000 pui x 100) : 95.9 = 226277 pui

b) Durata seriei de creştere

D.s. = Perioada de creştere (săptămâni) + vidul sanitar (săptămâni) = 6+2 = 8

săptămâni

c) Serii anuale de creştere

S.a.= Numărul de săptămâni/an : Durata unei serii de creşteri = 52 săptămâni/an : 8

săptămâni/serie = 6.5 serii/an

d) Număr de pui pe serie de creştere

N.p. = Efectivul total pui de o zi : Numărul anual serii de creştere = 226277 pui : 6.5

serii = 34812 pui/serie de creştere

5.2.2. Calculul necesarului de construcţii

a) Capacitatea de cazare a unei hale

CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 250 m2 x 21.5 cap/m2 = 5375 cap/hală

b) Necesar de hale

NH = Efectiv pui de o zi/serie (cap) : Capacitatea unei hale =34812: 5375 cap. = 6.47

≈ 6 hale

5.2.3. Calculul necesarului de furaje

a) Necesarul de furaje pe serie de creştere

N.f. = Numărul de pui/serie creştere x consum mediu zilnic de nutreţ x Nr. zile

Demaraj = 34812 cap x 0.033 kg/cap/zi x 14 zile = 16083.1 kg

Creştere = 34812 cap x 0.1 kg/cap/zi x 18 zile = 62661.6 kg

Finisare = 34812 cap x 0.165 kg/cap/zi x 10 zile = 57439.8 kg

b) Consumul total de furaje pe serie

Total: 16083.1 kg (demaraj) + 62661.6 kg (creştere)+ 57439.8 kg (finisare)=

136184.5 kg

Page 38: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

40

c) Necesarul anual de furaje

Na = total consum nutreţ/perioadă de furajare x număr de serii/an

Demaraj = 16083.1 kg x 6.5 serii/an = 104540.2 kg

Creştere = 62661.6 kg x 6.5 serii/an = 407300.4 kg

Finisare = 57439.8 kg x 6.5 serii/an = 373358.7 kg

d) Consumul total de furaje pe an

Total = 104540.2 kg (demaraj) + 407300.4 kg (creştere)+ 373358.7 kg (finisare)=

885199.3 kg

Cerinţe de hrană (pui de carne)

Necesar Starter

(1-14 zile)

Creştere

(15-32 zile)

Finisare

(33-42 zile)

PB% 22-23.7 19.4-20 18-19

EM Kcal/kg 3000-3200 3000-3100 3000-3200

M+C 0.87-0.93 0.74-0.76 0.71-0.73

L 1.16-1.24 0.97-1 0.87-0.90

Ca 1.03-1.10 0.93-0.97 0.83-0.87

P 0.68-0.70 0.64-0.65 0.61-0.62

CelB <4 <4 <4

Sare 3 3 3

Premix 1 1 1

5.2.4. Calculul necesarului de apă

a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere

Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic =

0-4 săptămâni = 50-60 ml/cap

5-6 săptămâni = 0,1 l/cap

0-4 săptămâni : 34812 cap x 28 zile x 0.055 l = 53610.5 l/perioadă

5-6 săptămâni : 34812 cap x 14 zile x 0.1 l = 48736.8 l/perioadă

b) Consum total de apă/serie

Total apă/serie = 53610.5 l (0-4 săpt)+ 48736.8 l (5-6 săpt) = 102347.3 l/serie

Page 39: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

41

c) Necesarul anual de apă pentru adăpare:

Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 102347.3 l x 6.5 serii = 665257.5

l/an

d) Necesarul anual de apă/fermă

Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)

Apă tehnologică =Na x 0,15 = 99788.6 l

Na = 665257.5 + 99788.6 = 765046.1 l

Page 40: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

42

Reţeta n.c. pentru perioada de demaraj -pui broiler (0-14 zile)

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană

Kcal PB L M+C CB Ca P

Nutreţ

%in Kcal PB L M+C CB Ca P

EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %

3000-

3200

22-

23.7

1.16-

1.24

0.87-

0.93 <4

1.03-

1.10

0.68-

0.70

3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 49.00 1651.30 4.41 0.12 0.15 1.08 0.00 0.13

2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69

Şrot de soia

48 15.00 366.00 6.87 0.44 0.21 0.84 0.05 0.00

3850 37 2.35 1.15 6 0.25 0.57 Full fat soia 28.60 1101.10 10.58 0.67 0.33 1.72 0.07 0.16

5020 58.7 0 99 0 0 0

DL-

metionină 0.25 12.55 0.15 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00

0 0 0 0 0 24.5 18.6

Fosfat

dicalcic 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.39

Sare 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Premix 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 3130.95 22.01 1.23 0.93 3.63 1.05 0.69

Page 41: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

43

Reţetă n.c. pentru perioada de creştere – pui broiler (15-32 zile)

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană

Kcal PB L M+C CB Ca P

Nutreţ

%in Kcal PB L M+C CB Ca P

EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %

3000-3100 19.4-20 0.97-1 0.74-0.76 <4 0.93-0.97 0.64-0.65

3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 57.00 1920.90 5.13 0.14 0.17 1.25 0.01 0.15

3850 37 2.35 1.15 6 0.25 0.57 Full fat soia 20.00 770.00 7.40 0.47 0.23 1.20 0.05 0.11

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-metionină 0.15 7.53 0.09 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00

0 0 0 0 0 24.5 18.6 Fosfat dicalcic 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.28

2270 42.5 2.7 1.27 7.4 0.3 0.62 Şrot de soia 44 16.12 365.92 6.85 0.44 0.20 1.19 0.05 0.10

Sare 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Premix 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 3064.35 19.47 1.05 0.75 3.65 0.95 0.65

Page 42: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

44

Reţetă n.c. pentru perioada de finisare – pui broiler (33-42 zile)

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană

Kcal PB L M+C CB Ca P

Nutreţ

%in Kcal PB L M+C CB Ca P

EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %

3000-3200 18-19 0.87-0.90 0.71-0.73 <4 0.83-0.87 0.61-0.62

3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 22.30 751.51 2.01 0.06 0.07 0.49 0.00 0.06

3850 37 2.35 1.15 6 0.25 0.57 Full fat

soia 32.00 1232.00 11.84 0.75 0.37 1.92 0.08 0.18

3050 11.3 0.32 0.47 2.3 0.06 0.05 Grâu 39.00 1189.50 4.41 0.12 0.18 0.90 0.02 0.02

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-

metionină 0.10 5.02 0.06 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00

0 0 0 0 0 24.5 18.6 Fosfat

dicalcic 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.35

Sare 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Premix 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 3178.03 18.31 0.93 0.72 3.31 0.84 0.62

Page 43: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

45

5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice

a) Adăpători vacuumatice (o adăpătoare la 55 capete)

A.v. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 5375 : 55 = 97,7 ≈ 98 adăpători

b) Tăviţe de furaje (o tăviţă la 55 capete)

T.f. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 5375 : 55 = 97,7 ≈ 98 tăviţe

c) Adăpători circulare cu ventil (Ø = 106 cm, front adăpare = 2 cm/cap)

Diametrul adăpătorii circulare (cm) : Front de adăpare (cm/cap) = 106:2 = 53

cap./adăpătoare

Ac = Capacitatea unei hale : 53 cap = 5375 : 53 = 101,4 ≈ 102 adăpători circulare

d) Hănitori circulare (Ø = 120 cm ; front de furajare 5 cm/cap)

Diametrul hrănitorii circulare (cm) : front de furajare (cm/cap) = 120 : 5 cm/cap = 24

cap./hrănitoare

H.c. = Capacitate unei hale : 24 cap. = 5375 : 24 = 223,9 ≈ 224 hrănitori circulare

e) Corpuri de iluminat

Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi/mp) : (Putere bec x K) = (250 m2 x 10) :

(60 x 4) = 10,4 ≈ 11 corpuri de iluminat (K = factor de corecţie)

5.2.6. Necesarul de energie

a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat/hală/serie

Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec (kw) = 952 x 11 x 0,06 = 628,3

Kw/hală

b) Consum de energie electrică pentru iluminat/serie de creştere

Ce.e. = Consum energie/hală x Număr hale = 628,3 Kw x 6 hale = 3769,8 Kw/serie

c) Consum energie pentru iluminat/an

Ce.e./an = Consum energie/serie x Număr de serii/an = 3769,8 x 6,5 = 24503,7 Kw/an

d) Necesar de energie electrică pentru încălzire

Nr. eleveuze/hală = capacitea halei : 700 pui la 1 eleveuză = 7,6 ≈ 8 eleveuze

Ne.î. = Număr hale x Program de funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere eleveuză x

Număr de eleveuze (bucăţi/hală) x Număr serii creştere/an = 6 hale x 504 ore x 2,16 Kw x

8 x 6,5 serii = 339655,68 Kw/ an

e) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie

Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală x nr.

hale X număr serii creştere/an = 340 ore/serie x 2,5 Kw x 6 ventilatoare x 6 hale x 6,5 serii

= 198900 Kw/an

Page 44: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

46

d) Necesarul total de energie electrică

Nt = necesar iluminat (KW) + necesar încălzire (KW) + necesar ventilație (KW) = 24503,7

+ 339655,68 + 198900 = 563059,38 KW/an

Page 45: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

47

5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină

Hala Săptămâna Păsări livrate Greutate medie la livrare

(kg) Total greutate vie livrată (kg)

H1 1 5167 2.1 10850.7

9 5167 2.1 10850.7

17 5167 2.1 10850.7

25 5167 2.1 10850.7

33 5167 2.1 10850.7

41 5167 2.1 10850.7

49 5167 2.1 10850.7

H2 2 5167 2.1 10850.7

10 5167 2.1 10850.7

18 5167 2.1 10850.7

26 5167 2.1 10850.7

34 5167 2.1 10850.7

42 5167 2.1 10850.7

50 5167 2.1 10850.7

H3 3 5167 2.1 10850.7

11 5167 2.1 10850.7

19 5167 2.1 10850.7

27 5167 2.1 10850.7

35 5167 2.1 10850.7

43 5167 2.1 10850.7

51 5167 2.1 10850.7

H4 4 5167 2.1 10850.7

12 5167 2.1 10850.7

20 5167 2.1 10850.7

28 5167 2.1 10850.7

36 5167 2.1 10850.7

44 5167 2.1 10850.7

52 5167 2.1 10850.7

H5 5 5167 2.1 10850.7

13 5167 2.1 10850.7

21 5167 2.1 10850.7

Page 46: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

48

29 5167 2.1 10850.7

37 5167 2.1 10850.7

45 5167 2.1 10850.7

53 5167 2.1 10850.7

H6 1 5165 2.1 10846.5

9 5165 2.1 10846.5

17 5165 2.1 10846.5

25 5165 2.1 10846.5

33 5165 2.1 10846.5

41 5165 2.1 10846.5

49 5165 2.1 10846.5

TOTAL 217000 - 455700

Venituri realizate

a) Venituri din livrarea puilor broiler de o zi

Vl.p.= Greutate livrată (kg) x Preţ/kg viu =455700kg x 5,8 RON/Kg =

2643060 RON

b) Subvenţie

S = Subvenţie/kg viu x Greutate livrată = 0,9 RON x 455700 Kg = 410130 RON

c) Valoare producţie neterminată

Vp.n. = Număr capete pui x Greutate vie livrată x Preţ/kg viu = 20666 cap. X 2.1 kg/cap x

5,5 RON = 43398.6 RON

Subvenţie prod. neterminată:

S = Număr cap pui x greutate medie la livrare x 0,9 RON = 20666 cap. X 2.1 kg/cap x 0,9

RON = 39058.7 RON

Total valoare producţie neterminată

43398.6 + 39058.7 = 82457.3 RON

d) Venituri totale realizate în sectorul de producţie

Vt = Venituri din livrarea puilor broiler de o zi + Subvenţie + Valoare producţie neterminată

= 2643060 RON + 410130 RON + 82457.3 RON = 3135647.3 RON

Cheltuieli efectuate

Material biologic

Mb = Număr pui/an x Preţ pui de o zi = 226277 x 2,5 RON = 565692.5 RON

Page 47: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

49

Apa

A = Necesarul anual de apă (m3) x Preţ/m3 = (765046.1 : 1000) x 1,4 RON/m3 = 1071.1

RON

Energie electrică

E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,46 RON/Kw = 656902.7 Kw x 0,46 RON/Kw =

302175.2 RON

Furaje

Starter: kg/an x Preţ furaj = 104540.2 kg x 1.2 RON = 125448.2 RON

Creştere: kg/an x Preţ furaj = 407300.4 kg x 1.1 RON = 448030.4 RON

Finisare: kg/an x Preţ furaj = 373358.7 kg x 0.9 RON = 336022.8 RON

Total = 125448.2 + 448030.4 + 336022.8 = 909501.4 RON

Personal

Număr muncitori x salariu x Număr luni/an = 8 muncitori x 710 RON x 12 luni/an = 5680

RON

Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuieli cu materialul

biologic) = 6,5% x 565692.5 RON = 36770 RON

Transport (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic) = 6,5% x 565692.5

RON = 36770 RON

Alte cheltuieli+ servicii (2,5% din cheltuielile cu material biologic) = 2,5% x

565692.5 RON = 14142.3 RON

Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuieli cu materialul biologic) = 3%

x 565692.5 RON = 16970.8 RON

Page 48: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

50

Bilanţul economic la sectorul pui de carne

Nr.

crt. Tip cheltuieli/venituri RON

1 Cheltuieli totale de producţie 2582042.8

2 Cheltuieli directe totale 2151702.3

3 Cheltuieli totale cu forţa de muncă 7724.8

4 - salarii 5680

5 - impozit pe salarii (16%) 908.8

6 CAS + alte impozite (20%) 1136

7 Cheltuieli totale materiale 2143977.5

8 - furaje 909501.4

9 - material biologic 565692.5

10 - alte consumuri 668783.58

11 * energie electrică 563059.38

12 * apă 1071.1

13 * medicamente + materiale sanitare 36770

14 * materiale + piese de schimb 16970.8

15 * transport 36770

16 * alte cheltuieli + servicii 14142.3

17 Cheltuieli indirecte totale 430340.46

18 Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 172136.18

19 Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 258204.28

20 Venituri totale 3135647.3

21 Valoarea producţiei principale 3053190

22 Valoarea producţiei neterminate 82457.3

Page 49: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

51

Capitolul VI

Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole

Venituri şi cheltuieli totale

1. Venituri totale (RON)

1.1. Venituri la tineret părinţi 47735.82

1.2. Venituri la părinţi adulţi 274211.33

1.3. Venituri la incubaţie 571740.7

1.4. Venituri la puii broiler 3135647.3

2. Cheltuieli totale de producţie (RON)

2.1 Cheltuieli totale la tineret părinţi 133789.77

2.2 Cheltuieli totale la părinţi adulţi 514157.33

2.3 Cheltuieli totale la incubaţie 396564.54

2.4 Cheltuieli totale la puii broiler 2582042.8

3. Profit (1-2) (RON) 402780.71

4. Rata profitului (3/2*100) (%) 11.11

Page 50: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

52

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

1. Efectivul de 217000 pui, aduce un caștig anual de 402780.71 lei, adică o rată de

11.11% a profitului. Această sumă este satisfăcătoare, atât potențialului genetic de

care dispune, cât și datorită condițiilor de întreținere asigurate.

2. Se va avea în vedere reducerea costurilor cu furajele prin găsirea unor furnizori cu

prețuri mai mici, în comparație cu cele pe care le achizitionam acum.

3. Avănd in vedere costul ridicat al energiei electrice se vor schimba becurile

incandescente cu becuri ecologice acestea din urmă având ca avantaj un consum

mai redus de energie electrică, nu degaja Co2 și au o durată de viață mai lungă.

Page 51: PROIECT TEHNOLOGIC PASARI

53

BIBLIOGRAFIE

Marius Giorgi USTUROI (2008) – Creșterea Păsărilor, Editura ”ION IONESCU DE LA

BRAD”, Iași;

Ioan VACARU-OPRIȘ (2004) – Tratat de Avicultură volumul III, Editura Ceres, București;

Ioan VACARU-OPRIȘ și Col.(2005) – Sisteme și tehnologii de creștere a puilor de carne,

Editura Ceres, București

Pop I.M.,Halga P., Avarvarei T.,(2006) - Nutriția și alimentația animalelor, Edituera Tipo

Moldova;