reverse engineering spreadsheets

24
14-06-2022 Challenge the future Delft University of Technology Reverse Engineering Spreadsheets Using two-dimensional parsing Ir. Felienne Hermans

Upload: devnology

Post on 24-Jun-2015

2.409 views

Category:

Business


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Reverse Engineering Spreadsheets

13-04-2023

Challenge the future

DelftUniversity ofTechnology

Reverse Engineering SpreadsheetsUsing two-dimensional parsing

Ir. Felienne Hermans

Page 2: Reverse Engineering Spreadsheets

2

Page 3: Reverse Engineering Spreadsheets

3

70-80%

Page 4: Reverse Engineering Spreadsheets

4

Page 5: Reverse Engineering Spreadsheets

5

Page 6: Reverse Engineering Spreadsheets

6

mensen zetten informatie die bij elkaar hoort graag in groepjes bij elkaar zo is een zin zonder interpunctie bijvoorbeeld heel moeilijk te lezen

omdat er geen structuur in zit

Page 7: Reverse Engineering Spreadsheets

7

Page 8: Reverse Engineering Spreadsheets

8

Page 9: Reverse Engineering Spreadsheets

9

Page 10: Reverse Engineering Spreadsheets

10

Page 11: Reverse Engineering Spreadsheets

11

 16384 kolommen x 1048576 rijen

n * n * m * m = 3 * 10^20

Page 12: Reverse Engineering Spreadsheets

12

Page 13: Reverse Engineering Spreadsheets

13

Page 14: Reverse Engineering Spreadsheets

14

Zin = onderwerp persoonsvormZin = onderwerp persoonsvorm lijdend_voorwerp

Page 15: Reverse Engineering Spreadsheets

15

Parsing

Page 16: Reverse Engineering Spreadsheets

16

Parsing

LL

Page 17: Reverse Engineering Spreadsheets

17

Parsing

LL

LR

Page 18: Reverse Engineering Spreadsheets

18

Zin = onderwerp persoonsvormZin = onderwerp persoonsvorm lijdend_voorwerp

Page 19: Reverse Engineering Spreadsheets

19

Page 20: Reverse Engineering Spreadsheets

20

Page 21: Reverse Engineering Spreadsheets

21

Page 22: Reverse Engineering Spreadsheets

22

Toepassingen

Page 23: Reverse Engineering Spreadsheets

23

Uw logo hier?

Page 24: Reverse Engineering Spreadsheets

24