schamper 546

of 40 /40
Jaargang 40 // # 546 // 3 NOVEMBER 2014 // tweewekelijks tijdens het academiejaar "Studentenprotest is geen collateral damage" HET LUISTEREND OOR VAN HILDE CREVITS "Wel een smartphone, en toch is 890 euro te veel" VOORSTANDERS VAN DE BESPARINGEN Is cannabis écht slecht voor de samenleving? UGENT PROFESSOREN LICHTEN TOE "Mijn stem is mijn meest krachtige instrument" PETER BRODERICK OVER ZIJN ZIJN NIEUWE EP Hét onafhankelijke studentenblad van de Universiteit Gent

Author: schamper

Post on 06-Apr-2016

255 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

3 november 2014

TRANSCRIPT

Page 1: Schamper 546

Jaargang 40 // # 546 // 3 NOV

EMBER 2014 // tw

eewekelijks tijdens het academ

iejaar

"Studentenprotest is geen collateral damage"

HET LUISTEREND OOR VAN HILDE CREVITS

"Wel een smartphone, en toch is 890 euro te veel"VOORSTANDERS VAN DE BESPARINGEN

Is cannabis écht slecht voor de samenleving?UGENT PROFESSOREN LICHTEN TOE

"Mijn stem is mijn meest krachtige instrument"PETER BRODERICK OVER ZIJN ZIJN NIEUWE EP

Hét onafhankelijke studentenblad van de Universiteit Gent

Page 2: Schamper 546

EDITOOplage5000 exemplaren op gerecycleerd papier,gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes van de UGent.Verschijnt tweewekelijks tijdens het academiejaar.

VUFrédéric PiccavetHoveniersberg 24, 9000 Gent

DrukCartimJan Samijnstraat 11, 9050 Gentbrugge

RedactieArno ‘Claus’ Vanhollebeke, Amelia ‘Hertmans’ Malfait, Pieter ‘Walschap’ De Smet, Laura ‘Claes’ Massa, Jan ‘Cremer’ Delaeter, Wouter ‘Boon’ De Rycke, Laetitia ‘Maeterlinck’ Mouton, Tom ‘T’Hooft’ De Maerschalck, Willem-Jan ‘Elsschot’ Persoons, Selin ‘Teirlinck’ Bakistanli, Brecht ‘De Coster’ Vissers, Vanessa ‘Mortier’ McClelland, Nicolas ‘Buysse’ Van Laere, Clara ‘Snoek’ Casert, Olivier ‘van Ostaijen’ Vander Bauwede, Thomas ‘Lanoye’ Jacobs, Ine ‘Verhulst’ Van Nuffel, Frédéric ‘Gezelle’ Piccavet

MedewerkersAaricia ‘Aspe’ Lambrigts, Pieterjan ‘De Coninck’ Schepens, Agathe ‘Streuvels’ Danon, Andries ‘Timmermans’ Rosseau, Simon ‘Geeraerts’ Hoebeke, Tom ‘Meus’ Cassauwers

EindredactieWillem-Jan Persoons, Adel ‘Conscience’ Mouchalleh, Pieterjan Schepens, Amelia Malfait, Wouter De Rycke, Aaricia Lambrigts, Frédéric Piccavet, Ine Van Nuffel, Joris ‘Huysentruyt’ Vanderherten, Brecht Vissers, Laura Massa, Pieter Desmet, Tom De Maerschalck, Arno Vanhollebeke, Selin Bakistanli, Vanessa McClelland, Maxim ‘Liekens’ Lippeveld, Olivier Vander Bauwede

FotografieArthur ‘Loveling’ Joos, Vanessa McClelland, Eva ‘Bracke’ Christiaens, Basel ‘De Bel’ Zobieda, Eline 'van de Woestijne' Vanbiervliet

Cartoon/IllustratiesLorenz ‘van Istendael’ Kempeneers, Ine ‘Michiels’ T ‘Sjoen, Robbe ‘Terrin’ Verschueren, Alison ‘Rodenbach’ Souffreau, Louise ‘Lagrou’ Gevaert

CoverBasel Zobieda

Hoofdredacteur Frédéric Piccavet

COLOFON

HoofdredacteurFrédéric Piccavet

CoördinatorEva Van Ootegem

Chef Reclame & PRMichiel Geldof

Chef Lay-outAdel Mouchalleh

Chef EindredactieWillem-Jan Persoons

Chef CultuurArno Vanhollebeke

Chef WetenschapThomas Jacobs

NEEmT OOK KLEINE JOBS AAN

Zes lange jaren zal het me gekost heb-ben om dan eindelijk die academische di-ploma’s te behalen. Die werden, zoals bij iedere student, in de wacht gesleept na heel wat vallen en opstaan. Er waren moeilijke momenten, maar net zo goed bijzonder veel aangename. Eens afgestudeerd, pre-senteer ik dan op ieder sollicitatiegesprek m’n twee masters en m’n bachelor. Noch goede hoop, noch voorzienigheid zouden me aan degelijk werk moeten helpen, wel m’n opgebouwde kennis en capaciteiten.

Bij het zoeken van die job, verwacht ie-dere student om er één te vinden die min of meer aansluit bij het behaalde diploma. Je moet niet ver kijken om je te realiseren dat deze stelling geen steek meer houdt. Steeds meer leeftijdsgenoten die op zoek zijn naar werk vinden er maar bitter wei-nig. Is er dan niet genoeg werk? Tuurlijk wel. Dat staat – ondanks de financiële cri-sis – als een paal boven water. Maar een job vinden die aansluit bij het niveau en de opgedane kennis tijdens uw studies? Dat is bijzonder moeilijk. Vooral dan wanneer gekeken wordt naar economisch minder interessante richtingen. De International Labour Organisation bevestigt deze pijn-punten in een recent gepubliceerd rap-port.

Daarin wordt vermeld dat een tiende van de Belgische jongeren onder zijn ni-veau werkt. De overgekwalificeerde jonge-re mag dan al aan de slag zijn, hij presteert niet naar behoren. Daardoor treedt een onderbenutting van de arbeidscapaciteit op. Dit levert niet enkel een grote hoop – 10% is niet niets – ontgoochelde jongeren op, maar betekent ook een niet te onder-schatten economische kost. Een zijsprong: vrouwelijke studentes zijn oververtegen-woordigd... Waar blijft die gelijkheid?

Meerdere factoren spelen een rol. Zo laat de economische crisis in Europa nog steeds diepe sporen na. Maar ook de ar-beidsmarkt, die slecht afgestemd blijkt te

zijn op hooggeschoolden, zit hier voor iets tussen. Het is echter gevaarlijk om hier snel-snel bijkomende conclusies aan vast te koppelen. Een veel gehoorde blijft die van ‘diploma-inflatie’, wat betekent dat het overaanbod aan diploma’s ervoor zorgt dat die steeds minder waard worden. Het blijft een heel onterechte en feitelijk on-juiste kritiek.

Er zijn maar heel weinig landen, zo blijkt uit een OESO-rapport, waarbij de meerwaarde voor zowel private als publie-ke actoren zo wordt vergroot na het beha-len van een diploma hoger onderwijs. Het rapport berekende hoeveel een student hoger onderwijs (netto) méér opbrengt dan een student secundair onderwijs. Het blijkt een kleine €300.000 te bedragen; de publieke en private sfeer samengeteld. Dit is het bedrag per student. In vergelijking met de andere OESO-landen is dat zo’n €50.000 meer. Extra diploma’s blijken dus wel degelijk een grote economische meer-waarde te bezitten. Er kan zelfs nog wat verder gegoocheld worden met de cijfers uit dat rapport. Zo blijkt dat de publieke kost van een student hoger onderwijs €30.000 bedraagt, terwijl de publieke op-brengst... €200.000 is. Het subsidiëren van diploma’s kan op deze manier nooit gezien worden als verloren geld, maar enkel als een investering in de toekomst. Het plaatst de discussie over de investering van een overheid in haar onderwijs in een volledig ander daglicht.

Hoe dan ook, er is dringend nood aan sociale dialoog om het probleem van de overgekwalificeerde student op een con-sequente manier aan te pakken. En laat die sociale dialoog net hetgene zijn wat de laatste tijd lijkt te ontbreken in de onder-wijswereld. Het eigen gelijk kan dan mis-schien ieder kamp sterker maken in zijn overtuiging, oplossingen zullen er niet mee gevonden worden. ■

Page 3: Schamper 546

WETENSCHAP

CULTUUR

SATIRE

| 4 | Kort en cartoon| 5 | Fotopagina| 6 | On The Origin Of: Het Duivelsteen| 8 | Verrechtsing in de Raad van Bestuur | 9 | Achterklap|10| Interview met Hilde Crevits|14| Minpunten van Erasmus +|15| Mobiliteitsplan Stad Gent|16| Studenten voor besparingen|18| Internationaal: Oekraïne|19| Student-ondernemer: Grabble.be|20| Middenpagina: faculteit Geneeskunde

|22| Park Meeters|23| Wetenschapskort|24| Cannabis: gezond of niet?|26| Volksobservatorium; sterren zien|28| Vertaaltechnologie

|31| Cultuuragenda|32| Expo Fellini|33| Berlinde de Bruyckere |34| Peter Broderick |36| Marc de Bel|37| Boekkort - Filmkort

|38| De Liegende Reporter|39| Bleek en Mortimer & Minisatire

ONDERWIJS

INHOUD"Slechts één socialist blijft vertegenwoordigd" (p. 8)

"Je moet machine translation zien als een hulpmiddel" (p. 28)

"De synopsis is altijd wel puzzelen, daarna schrijf ik vrij soepel" (p. 36)

facebook.com/schampergent

@Schamper

"De Sint-Pietersnieuwstraat zal autovrij of autoluw worden" (p. 15)

Page 4: Schamper 546

KORTKlein babyolifantje door Brecht Vissers

cartoon door Louise Gevaert

Fuckers, die mensen in de Koestraat om twintig over acht in de ochtend. De draak bovenop het Belfort spuwt vuur vanuit zijn door mist omvangen verblijf en verbrandt hun wangen, die net niet gesluierd zijn on-der sjaals en mutsen. Ik spuwde maagzuur en koffie, ware het niet voor de gouden raad van een maat: slikken, slikken, slik-ken. De fuckers stoppen, kijken, ruiken de chocolade, wandelen kruislings door el-kaar. Ik rem, zet mijn voet op de grond, vertrek en slalom heen en weer en kruis-lings door elkaar: slikken, slikken, slikken.

Misschien is het mijn bijdrage aan de Bloedserieusweek (3 tot 6/11 in het UFO) die mij een late flauwte bezorgt, maar de nostalgie zet op zulke momenten zijn mes tegen mijn keel, eist alles op wat ik heb en laat me pas gaan als hij verzadigd is. Maar het ergste van al is om daarna te doen alsof het nooit gebeurd is, om je ver-leden af te schermen zoals een olifantkoe met haar jongen doet.

En in plaats van op donderdag op Geo-logica’s legendary cocktailparty (6/11) te staan verstenen, had ze liever weer door de velden naar haar basketbaltraining in de sporthal naast de kerk gefietst, zoals een zevental jaar geleden. Haar vriendin-nen hadden moord en brand geschreeuwd bij het zien van hun eerste puberpiemel, die puistenkop incluis hun kleedkamer was binnengeduwd — niet wetende wat ze zoveel jaar later nog allemaal meer zou-den moeten slikken, slikken, slikken op de Gravensteenfeesten (13/11). De jongen in kwestie had nog maar net ontdekt wat zijn onderlichaam nu net onderscheidde van een kort, klein babyolifantje, al be-schermde hij het die bewuste avond in de meisjeskleedkamer zoals een olifantenkoe met haar jongen doet.

Die jongen was ik: arrogant en vies be-vonden omwille van zijn nog onderont-wikkeld spel. En acht jaar later zit ik op de algemene quiz van Filologica (13/11),

met ongeveer drievierde het alcoholge-halte van de koploper van de zuipbeker in mijn adem, nog niet goed bekomen van Rocknight met GBK (11/11). Drie tafels verder zitten mijn kotgenoten, twee jonge Arteveldestudentes die mij arrogant en vies vinden omdat ik te luid naar het toi-let ga. Omdat ik geen tijd had voor mijn afwas. Omdat ik te sympathiek ben. Alsof ik terug met mijn zes centimeter bloot in de arena van het verkeerde geslacht ge-duwd ben. Omdat ik met mijn broek tot op mijn enkels betrapt werd: ik had de croque-monsieurmachine niet schoonge-maakt. Tegen hen wil ik zeggen: ‘t is niet omdat ik hier met mijn fluit bloot sta, dat ik geen eerbaar persoon ben. Alsof ik hier de enige ben die aan het slikken, slikken, slikken is. ■

www.SCHAmpER.bE4 SCHAmpER 546 ONDERwIJS

Page 5: Schamper 546

FOTOPAGINA

Het studentenleven. Eindeloze lessen, zware cursussen, korte nachten en krappe budgetten. En toch de mooiste tijd van je leven.door Eline Vanbiervliet

www.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 5ONDERwIJS

Page 6: Schamper 546

ON THE ORIGIN OF

God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn eigen vierkante meter. Omdat God tot op heden weigerde die kennis met ons te delen, doen wij dat in zijn plaats. Vandaag: Geeraard de Duivelsteen.

Talrijke legendes doen de ronde over de mysterieuze en griezelige figuur Geer-aard de Duivel. Volgens een van de legen-des pleegde hij vadermoord, waarna zijn moeder stierf van verdriet. Hij maakte ook zijn vrouw koelbloedig van kant en beraamde nadien een plan om zijn zoon te vermoorden, zodat hij met zijn toe-komstige schoondochter kon trouwen. Dit liep evenwel slecht af en hij werd zelf het slachtoffer van de opgezette hinderlaag. Volgens sommigen zou zijn arglistige geest top op vandaag nog ronddolen in het Duivelsteen.

Familiebezit in verval

Het ware verhaal over dit zogeheten heethoofd is veel minder luguber. Geer-aard de Duivel, of Gerardus de Ganda-vo, miles, dictus diabolus zoals hij zichzelf noemde, was de zoon van de burggraaf van Gent. Hij werd vermoedelijk rond 1200 geboren en liet het Duivelsteen in de eerste helft van de dertiende eeuw bou-wen als woning voor zijn familie. Of deze data precies kloppen, mag de duivel weten. Panden zoals het Duivelsteen waren in die tijd schaars. Gewone burgers woonden im-mers in houten huizen, vermits steen veel duurder was. Na de dood van Geeraard I bleef het steen nog enkele jaren in handen van de familie, maar rond 1329 werd het eigendom van de stad. Kort daarna werd het steen gebruikt als wapenarsenaal en gijzelhuis, waar Jacob van Artevelde in 1342 enkele dagen zou zijn opgesloten omdat hij zijn schulden niet had betaald. Intussen begon de burcht stilaan te verval-len en in het begin van de vijftiende eeuw werd een deel ervan gesloopt.

zottenkot

In de loop van de vijftiende eeuw kende het steen verschillende eigenaars, maar

uiteindelijk kwam het weer in handen van de stad terecht. De broeders Hiëronimy-ten konden de burcht huren van de stad en dankzij hen werd het verloederde ge-bouw aanzienlijk opgeknapt. Het Duivel-steen werd ook uitgebreid: naastliggende gebouwen, zoals het Masseminnesteen, werden bij de burcht gevoegd. Dit luidde een nieuw tijdperk in waardoor de vroege-re familiewoning van de man met een on-gelukkige bijnaam een opeenvolging van functies zou kennen.

In de vijftiende en in het begin van de zestiende eeuw kon was er een armen-school gevestigd in het Duivelsteen. De lessen werden in de volkstaal gegeven, wat zelden voorkwam in die tijd. Niet lang nadat de congregatie van de broeders Hi-eronymieten werd afgeschaft, kwam een gesloten gesticht in de plaats van deze school. Tijdens deze jaren deed het Dui-velsteen zijn naam meer dan ooit eer aan. De sotten werden in cellen opgesloten en met zware kettingen vastgebonden aan de muur. Een gezinsuitstap in die tijd bestond

er dan ook in om de zieke en ondervoede krankzinnigen in het Duivelsteen te gaan bezichtigen.

Feestelijker tijden

Het Duivelsteen kende daarentegen — hoewel heel kort — ook feestelijke tijden. Een muziekacademie werd er in 1647 on-dergebracht, net als een aardewerkfabriek. Nadien werd het verhaal weer somber, waarbij één deel van de burcht diende als weeshuis voor jongens en het andere als gevangenis. Voor die tijd geen eigenaar-dige combinatie, zo blijkt. Na enkele jaren werden er ook zieke soldaten opgenomen en verzorgd.

In de daaropvolgende jaren diende het Duivelsteen alweer als krankzinnigenge-sticht en daarna als brandweerkazerne, om uiteindelijk zijn huidige bestemming te krijgen als Rijksarchief. Het Duivels-teen mag dan genoemd zijn naar een per-soon, de akelige geschiedenis ervan doet anders vermoeden. ■

Het Duivelsteen

artikel en foto door Vanessa McClelland

www.SCHAmpER.bE6 SCHAmpER 546 ONDERwIJS

Page 7: Schamper 546
Page 8: Schamper 546

ONDERWIJSVerrechtsing Raad van Bestuur

Op 29 augustus stuurde de een of an-dere brave secretaris van de UGent een mailtje naar de Vlaamse Regering, met de vraag om een lijst met tien externe ver-tegenwoordigers door te sturen, zodat ze op de bestuursvergadering van 1 oktober de nieuwe leden konden overlopen. Die vertegenwoordigers komen traditioneel uit culturele organisaties, politieke instan-ties en middenveldorganisaties zoals vak-bonden en werkgeversorganisaties. Zij vertegenwoordigen de belangen van alle geledingen van de samenleving aan onze universiteit. De mail van de onschuldige secretaris bevatte een aantal suggesties van personen die rector De Paepe en vi-cerector Freddy Mortier een meerwaarde achtten in de Raad van Bestuur.

Pas op 30 september, ’s avonds laat, kwam er een antwoord van de Raad van Bestuur. De tien namen op de lijst van de Vlaamse Regering kwamen nauwelijks overeen met de namen van de UGent, merkte een geschrokken Raad van Bestuur enkele uren later op — om negen uur ’s ochtends. Menig vertegenwoordiger ver-slikte zich pas echt in zijn koffie toen ze ook vernamen dat de Vlaamse Regering geen enkele vorm van curriculum vitae of een staat van dienst had meegestuurd. De Raad van Bestuur moest nu immers stem-men over een reeks namen, zonder enig idee te hebben over wie het ging in som-mige gevallen. De vergadering werd in-derhaast geschorst om op z’n minst snel te kunnen googelen. En wat bleek? Na de late communicatie, het niet volgen van het advies en het gebrek aan achtergrond bij de kandidaten, had de Vlaamse Regering ook nog eens een lijst opgesteld met een uniformiteit waar vele vertegenwoordi-gers zich niet in konden vinden. Acht van

de tien vertegenwoordigers bleken van po-litiek rechtse signatuur.

Consternatie op raad van bestuur

Tim Joosen, vertegenwoordiger van de AAP’ers (Assisterend Academisch Per-soneel), merkte tijdens de vergadering op dat de Vlaamse regering haar maatschap-pijvisie zeer duidelijk tot uiting brengt in de keuze van de vertegenwoordiging. Bovendien stelde hij dat de bijna uniform rechtse samenstelling van de lijst absoluut niet strookt met de pluralistische maat-schappijvisie van de UGent.

Raakten de gemoederen verhit op de vergadering van 1 oktober?

“Ik denk dat er vooral discussie was in het kader van de toekomst van de universi-teit. Het is duidelijk dat de Vlaamse Rege-ring bij de samenstelling van de Raad haar eigen ideeën probeert op te leggen en geen rekening heeft willen houden met hoe de universiteit zelf haar externe geleding sa-mengesteld zou willen hebben.”

Bij de vorige regeringen was de Raad van Bestuur heterogener samengesteld en minder politiek benoemd.

“Deze procedure wordt dit jaar voor het eerst gevolgd. In het verleden kwam het initiatief niet van de Vlaamse Regering, de UGent had veel sturing. In het decreet dat bepaalt hoe de Raad van Bestuur moet worden samengesteld, staat er officieel niet dat de regering rekening moet houden met de visie van de universiteit. De Vlaam-se Regering heeft dat dus ook niet gedaan. Ongeacht de kwaliteit van de mensen die in de Raad van Bestuur komen, is het dui-delijk dat de Vlaamse Regering veel actie-

ver haar maatschappelijke visie wil laten doordringen in de benoemingen.”

Denkt u dat dit de werking van de Raad van Bestuur zal beïnvloeden?

“We zitten in een situatie waarbij er be-langrijke jaren aankomen voor de UGent. Het is essentieel dat we discussie kunnen voeren over hoe we de universiteit zullen positioneren. We weten dat we op een aan-tal punten in de toekomst waarschijnlijk in conflict zullen komen met de regering. Dan is het belangrijk dat we een Raad van Bestuur hebben dat de kant van de UGent kiest en de belangen van de UGent wil die-nen. We geven het voordeel van de twijfel aan de personen die uiteindelijk zijn aan-geduid en hopen dat zij, door in de UGent aanwezig te zijn, de instelling leren ken-

In de Raad van Bestuur van de UGent zetelen naast de rector en haar collega-hotemetoten ook vertegenwoordigers van alle geledingen van de UGent. Die werden vorig jaar tijdens tumultu-euze verkiezingen vernieuwd. Aan het begin van dit academiejaar werden de externe vertegen-woordigers aangeduid. En dat had wat voeten in de aarde.

door Selin Bakistanli en Thomas Jacobs

www.SCHAmpER.bE8 SCHAmpER 546 ONDERwIJS

Page 9: Schamper 546

ONDERWIJS

nen en zien dat alle geledingen van de UGent goed werk leveren.”

Er waren ook wat ergernissen over de manier waarop dit naar de Raad van Be-stuur toe is gecommuniceerd.

“Het is de gewoonte dat we de lijst met benoemingen minstens een week op voor-hand bezorgen aan de leden van de Raad van Bestuur, dit is niet gebeurd en daar ligt de fout bij de Vlaamse Regering aan-gezien er werd aangedrongen om de lijst tijdig te sturen zodat de procedure correct kan verlopen. Op dat vlak was het een leer-proces. In de toekomst zal er zeer duide-lijk initiatief genomen worden vanuit de Universiteit om een wijziging van het de-creet te vragen om ervoor te zorgen dat de procedure de volgende keer op een betere manier verloopt.”

Erwin Plancke voegt toe dat er ook niemand uit de culturele sector op de lijst figureerde. Ook de studentenvertegen-woordigers toonden zich bij monde van Betty Borgers en Marcel Vandamme niet tevreden. Meerdere leden van de Raad

hadden het ook moeilijk met de commu-nicatiestijl van de Vlaamse Regering, die door haar late antwoord en gebrek aan informatie de Raad van Bestuur “niet de kans gaf een geïnformeerde keuze te ma-ken, en hier enkel zat om vriendelijk ja te knikken.”

Rector De Paepe merkte op dat ondanks de behoorlijke animo rond de namenlijst, een confrontatie met de Vlaamse Rege-ring geen antwoord was. Dat “vriendelijk ja-knikken” bleek dus inderdaad de bood-schap. Vicerector Mortier voegde daar wel aan toe dat ook hij vond dat een “dergelijke eenkleurige lijst niet overeenstemt met het profiel van de UGent als een pluralistische en maatschappelijk geëngageerde univer-siteit.”

tien nieuwe ‘externen’

Met negen van de tien zitjes dat naar N-VA, CD&V en Open Vld gaat, is een duidelijke ruk naar rechts voelbaar. On-der meer Groen en de culturele sec-tor verdwijnen uit het peluche van de

Raad van Bestuur, slechts één socialist blijft vertegenwoordigd.

De lijst die werd opgemaakt door de Vlaamse Regering bevat een aantal oude rotten in het vak, maar ook veel namen die wellicht geen belletje doen rinkelen.

Boudewijn Bouckaert is emeritus aan onze alma mater. Hij wordt door N-VA voorgedragen als kandidaat voor de Raad van Bestuur. Bouckaert zetelde tot voor kort in het Vlaams Parlement voor LDD.

Ook advocate Isabelle De Clercq werd als kandidaat door N-VA voorgedragen. De Clercq begon haar politieke loopbaan bij CD&V, om na een korte tussenstop bij LDD te eindigen als gemeenteraadslid voor N-VA.

Eerste gedeputeerde Alexander Ver-camer blijft voor CD&V zetelen in de Raad van Bestuur. Vercamer behoort tot de ACW-vleugel van de partij, nu bewe-ging.net.

Open Vld-politica Irina De Knop, bur-gemeester van Lennik en voormalig volks-vertegenwoordiger, neemt de plaats in van Guido Sieben. Sieben blijft haar opvolger.

Voormalig CVP-senator Jan Stever-lynck behoudt zijn zetel voor de CD&V. Steverlynck is het voorgedragen lid dat uit zelfstandigenorganisatie UNIZO komt.

De laatste twee door N-VA voorgedra-gen leden zijn Christel Geltmeyer en Raf Jacxsens, die beiden uit de werkgeversor-ganisatie Voka komen.

Het enige zitje in de Raad van Bestuur dat de sp.a heeft kunnen behouden, gaat naar Katrien Neyt. Neyt is provinciaal se-cretaris van vakorganisatie ABVV.

Ook Luc Hamelinck, van de christelij-ke vakorganisatie ACV, is een van de drie gelukkigen die voor CD&V mag blijven zetelen in de Raad van Bestuur.

Open Vld laat Jan Vercamst, voorzit-ter van de liberale vakbond ALCVB, zijn plaats behouden.

N-VA-kamerlid Siegfried Bracke werd voorgedragen voor het bestuurscol-lege, dit ter vervanging van ABVV’er Mil Kooyman. ■

www.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 9ONDERwIJS

Page 10: Schamper 546

ONDERWIJS

"We hadden 1.100 euro kunnen vragen"

Het zat er al lang aan te komen. Dit voorjaar al werd in politieke kringen ge-fluisterd dat toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) het roer zou overnemen van Pascal Smet (sp.a) als minister van Onderwijs. Ondanks de — door weini-gen erkende — ontgoocheling van 25 mei twijfelde er niemand dat CD&V hoe dan ook in de Vlaamse Regering zou belanden. Dat midden van het bed, u weet wel. Ver-moedens werden bevestigd: Crevits werd minister van Onderwijs. Nog geen week nadat de Vlaamse Regering definitief ge-vormd was, startte een maandenlange periode van geroddel en gefluister. On-duidelijkheid en frustratie overheerste bij de verschillende partijen, maar een twee-tal weken terug bracht Crevits eindelijk duidelijkheid. Vanaf volgend academie-jaar bedraagt het inschrijvingsgeld voor niet-beursstudenten 890 euro, voor bijna-beursstudenten 470 euro en voor beurs-studenten 105 euro. Een billijk voorstel, zo reageerden velen. Enkel de studentenver-tegenwoordigers blijven verbolgen achter. De kersverse minister reageert: “Als de studentenvertegenwoordigers aangeven dat alles al in kannen en kruiken was voor ze bij het overleg betrokken werden, dan vatten ze dat helemaal verkeerd op. Ze za-ten niet voor de show aan tafel. Was het voor de show geweest, dan was het 1100 euro hé (fel). We konden dat heel makkelijk gedaan hebben in eenzelfde beweging. 890 euro blijft aanvaardbaar.”

Er werden allerlei bedragen genoemd in de media, maar het feitelijke studie-geld ligt lager dan verwacht.

“Binnen de regering wilden we drie principes nastreven. Ten eerste wilden we concurrentie tussen hogescholen en uni-versiteiten vermijden. Er is dus één bedrag

voor alle instellingen, dat tijdens deze le-gislatuur behouden blijft. Ten tweede wilden we het bedrag laag houden ten op-zichte van de ons omliggende regio’s door de hoge belastingdruk in Vlaanderen, om zo situaties zoals in het Verenigd Konink-rijk te vermijden (waar het inschrijvingsgeld gemiddeld 11.000 euro bedraagt, n.v.d.r.). En ten derde moesten er voldoende so-ciale correcties zijn. Die zijn er, ondanks de kritiek. De beursstudenten, bijna een vierde van alle studenten, betalen evenveel als vroeger. Voor hen verandert weinig tot niets. Ook al wensten sommigen ook voor hen een grotere stijging van het in-schrijvingsgeld. En de categorie van de bijna-beursstudenten wordt uitgebreid. Daarnaast blijkt uit een onderzoek van de OESO dat het aandeel private inbreng in Vlaanderen 10% bedraagt, terwijl het OE-SO-gemiddelde 31% bedraagt. Per euro die ouders privé in een student investeren, investeert de maatschappij er zeven. Dan is een stijging van ongeveer 270 euro voor de niet-beursstudenten niet overdreven.”

Maar een grondige hervorming van het beurssysteem zit er niet aan te ko-men.

“Dat systeem is niet zo slecht. In Vlaan-deren zijn er pakweg 200.000 studenten, waarvan ongeveer 45.000 beursstudenten, 22,5% is dus beursstudent. In Wallonië zijn er 34.000 beursstudenten op een to-taal van 170.000 studenten, 20%. Bij ons

bedraagt de gemiddelde studiebeurs 1.650 euro, in Wallonië slechts 1.000 euro. Bo-vendien is het bedrag dat de overheid in-vesteert in een kind van zijn kleutertijd, tot het behalen van een bachelordiploma, immens. Zonder een jaar te verliezen, komt dat op een goede 117.000 euro. Dus je kan wel stellen dat 890 euro een felle stijging is, maar daartegenover staat wel dat we die investeringen blijven doen en dat de studenten hun eigen investeringen terugverdienen tijdens hun professionele loopbaan.”

Studentenvertegenwoordigers zien in die 270 euro een extra drempel.

“Ik geloof niet dat die verhoging van het studiegeld een impact zal hebben op de instroom. Naar mijn mening zal er geen extra drempel zijn. We hebben dat ook on-derzocht. En als ik zie hoe we de beurs-studenten tegemoet komen, dan geloof ik dat simpelweg niet. In Vlaanderen zijn we veel socialer dan in andere landen, hier krijg je sowieso een beurs als beursstu-dent, in sommige landen krijg je pas een beurs als je geslaagd bent. Wij doen het zo niet, wij blijven gaan voor democratisch hoger onderwijs. Je kan de toegang niet breed genoeg maken. Velen verwijzen nu naar andere landen waar er geen inschrij-vingsgeld is, maar daar zit je met een nu-merus clausus. Willen we daar naar toe? Ik alvast niet.”

protest werkt

Ziet u het studentenprotest als col-lateral damage?

“De studentenvertegenwoordigers mo-gen niet onderschatten welke impact ze gehad hebben (ontgoocheld). We komen van ver, we hebben vaak samen gezeten en overlegd, een overleg dat niet voor de

Ze had nul euro willen en 1.100 euro kunnen vragen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) beleeft drukke tijden wat betreft compromissen sluiten en brandjes blussen. En het in-schrijvingsgeld is lang niet het enige wat haar wakker houdt. door Arno Vanhollebeke en Pieter De Smet

foto's door Basel Zobieda

"890 euro blijft

aanvaardbaar"

www.SCHAmpER.bE10 SCHAmpER 546 ONDERwIJS

Page 11: Schamper 546

show plaatsvond. Ze wilden geen te hoog studiegeld, en ik vind dat we daar met die 890 euro aan tegemoet komen. Dus dat studentenprotest is géén collateral damage, ze hebben impact gehad bij de onderhan-delingen. Maar je kan niet alles willen. Wij voeren een beleid en daarbij horen compromissen. Ik heb nu een beslissing genomen waar ikzelf en de regering ach-ter staan. Natuurlijk zou ik liever nul euro vragen, maar dat gaat niet.”

Studentenvertegenwoordigers klin-ken toch vaak ontgoocheld over het overleg. Zoals over het geplande over-leg op 2 oktober (toen de nationale betoging in Brussel plaatsvond, n.v.d.r.).

“Dat is vreemd, ik heb de studenten die middag zelf ontvangen maar dan zeiden ze dat ze geen tijd meer hadden omdat ze een interview moesten gaan geven voor VTM. Daarom duurde ons overleg over de middag niet lang, omdat ze zelf weg moesten (lacht).”

Komen de verhoging van het inschrij-vingsgeld en de zware besparingen er

vanwege budgettaire of ideologische redenen?

“We leven in een financieel moeilijk kli-maat. We willen de toekomstige generatie niet met torenhoge schulden opzadelen, dus willen we het budget in evenwicht houden. Is dit ideologisch? Ook de vorige regering, met sp.a, moest besparen, ook op onderwijs.”

Ook de sociale voorzieningen wor-den zwaar getroffen. Waarom?

“We investeren 44,2 miljoen euro in so-ciale voorzieningen, maar er wordt inder-daad op bespaard. Daar zit ik echt mee, ik zoek er nog een oplossing voor want dat is toch ambetant.”

Marc Bracke (directeur studenten-voorzieningen van de UGent) verwijt jullie van contractbreuk door het niet toekennen van het eerder goedgekeur-de groeipad voor de KU Leuven en de UGent.

“De besparingen op die StuVo-middelen (StudentenVoorzieningen, n.v.d.r.) doen mij pijn. Zeker voor dat groeipad. Ik zal probe-

ren om een oplossing te vinden, maar dan moet ik een ander project schrappen wat ook weer niet vanzelfsprekend is. Wat be-treft het sociale beleid verwachten we dat de instellingen dat zelf vorm kunnen ge-ven, vandaar ook de vrijheid en ademruim-te die we aan de instellingen geven om de efficiëntiewinsten te laten plaatsvinden. Elke instelling haar eigen beleid.”

Hoe zal uw achterban reageren op de verhoging van de studiegelden? CDS heeft zich eerder al gekant tegen een verhoging van het studiegeld.

“Bij elke beslissing die ik neem, is het voor mij belangrijk dat ik er zelf achtersta. Mijn achterban vond het behouden van de sociale correcties zeer belangrijk. Ook het feit dat de hogescholen en universiteiten gestimuleerd worden om samen een soci-aal beleid te voeren, was belangrijk voor mijn achterban. De bijdrage die we nu vragen aan de minder gegoede mensen is gerechtvaardigd. Vooral als je ziet hoeveel we er zelf in investeren. Het is nog steeds aanvaardbaar.”

ONDERWIJS

www.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 11ONDERwIJS

Page 12: Schamper 546

ONDERWIJS

In welke mate was het moeilijk om rekening te houden met de verschillen-de machtsblokken binnen de instellin-gen zelf ?

“De hogescholen hebben een enorme toename gezien wat betreft hun aantal studenten. Hun kosten namen exponen-tieel toe. Ook zien we dat hogescholen verhoudingsgewijs meer beursstudenten hebben (bij hogescholen is 25% van de studen-ten beursstudent, bij universiteiten is dat 20%, n.v.d.r.). Voor hogescholen is het misschien niet fijn dat we de tarieven voor beursstu-denten behouden, omdat het voor hen na-tuurlijk minder inkomsten betekent.”

snoeien om te groeien

Hoe concreet ziet u die rationalise-ring vorm krijgen?

“We moeten zuinig zijn in de nieuwe opleidingen. We keurden onlangs nog een opleiding “Wellness” goed. Op zichzelf heel interessant, maar als een instelling een dergelijke nieuwe opleiding wil invoe-ren, moet ze bekijken of die wel nodig is

en of een andere opleiding niet beter her-vormd of geschrapt kan worden. Het mag soberder. Daarom staat ook in het regeer-akkoord dat als een instelling een richting wil aanbieden, ze moeten snoeien in een andere.”

Rik Torfs stelt dat we een wildgroei aan universiteiten kennen, we willen te graag dichtbij huis kunnen studeren.

“Vanuit zijn standpunt is het ook lo-gisch dat hij dat zegt en betreurt (lacht). De KULeuven is in West-Vlaanderen bij-voorbeeld sterk vertegenwoordigd. Maar het is logisch dat de UGent ook graag in West-Vlaanderen haar stempel wil druk-ken. Ik kan Torfs voor een stukje volgen. Veel studenten vinden het waarschijnlijk niet erg om buiten hun eigen provincie te gaan studeren. We moeten vooral zui-nig en rationeel nadenken. Niet elke stad in Vlaanderen moet een volledig uitge-bouwde universitaire campus aanbieden, we kunnen dat niet aan. Wat van belang is, is dat de competenties er zijn en de oplei-

dingen van een hoog niveau zijn. Dat is de uitdaging waar we voor staan.”

Blijven de associaties bestaan?“Dat is nog steeds een open vraag, ik

ben er nog niet uit. Maar je voelt inder-daad nog steeds spanningen tussen de ho-gescholen en de universiteiten. Er moet samengewerkt worden in functie van kwa-liteit. Ze kunnen verder zinvol blijven be-staan, maar dan moeten ze dat ook willen. Op vlak van studentenvoorzieningen kan nog veel beter samengewerkt worden. So-wieso, we gaan de associaties niet laten be-staan om ze te laten bestaan. Daar heb ik geen zin in.”

U legt vaak de nadruk op de nood aan een deftig oriënteringstraject. Hoe komt dat concreet tot uiting?

“Die moet beginnen in het kleuteron-derwijs en verdergaan tot in het secundair onderwijs, waar de oriëntering nu eigen-lijk niet echt gebeurt. Daarom ook dat we dat secundair zo nodig moeten moderni-seren. In de derde graad komt een oriën-tatieproef die de talenten van de scholier moet aantonen. En dan komt er een niet-bindende toelatingsproef vooraleer men aan een opleiding begint. Die proef moet dus specifiek per opleiding of cluster van opleidingen opgesteld worden.”

Is die niet-bindende toelatingsproef geen opstap om dan later een bindend toegangsexamen per opleiding op te leggen?

“Neen, of toch niet zolang ik minister ben. Dat is niet nodig. Of misschien wel voor de mensen die uit beroepsgeoriën-teerde richtingen in het secundair komen en de stap naar de universiteit willen zet-ten. Voor die scholieren eventueel wel. Dat is een optie die nog open ligt momenteel. Hoe dan ook zie ik de toelatingsproef als een sluitstuk van een oriënteringstraject en niet als een selectiemechanisme.” ■

www.SCHAmpER.bE12 SCHAmpER 546 ONDERwIJS

Page 13: Schamper 546

KOOK JE GRAAG? Of zou je graag meer koken?

Mizuna, dat is naast een bladgroente ook een ploeg vrijwilligers die wekelijks groente- en fruitpakketten aanbiedt aan studenten in Gent, ondermeer in samenwerking met de Gentse studentenraad.

Onze pakketten zijn biologisch, lokaal ge-produceerd, seizoensgebonden, eerlijk be-taald, vers, betaalbaar en op maat van de stu-dent gemaakt.

We helpen je ook steeds op weg met leu-ke recepten waardoor je uiteindelijk alle groenten, ook de hardnekkigste buiten-beentjes, in een handomdraai weet te ver-werken tot de lekkerste soepen, wokscho-tels, pasta’s of taarten.

Je kan de pakketten wekelijks ophalen op maandag in één van ons afhaalpunten (de Ther-minal of Voskenslaan). Een pakket kan je tot één week op voorhand bestellen via ons website, www.mizuna.be, waar je tevens heel wat meer info terug vindt.

Neem zeker ook eens een kijkje op ons facebookpagina, mizunabio.

Daarnaast blijft de eeuwige zoektocht naar vrijwilligers steevast een uitdaging. Heb jij zin om ons team te versterken op een afhaalpunt, bij het organiseren van leuke activiteiten, met grafische vormgeving, nieuwe, creatieve ideeën, om te fietsen naar het goede doel, en om op tijd en stond gezellig onderuit te zakken op café of restaurant: je bent hartelijk welkom!

JE STAAT WEL ACHTER HET IDEE VAN DUURZAME LANDBOUW?

DAN IS MIZUNA MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU.

EET JE WEL AL EENS GRAAG FRUIT ALS TUSSENDOORTJE?

Page 14: Schamper 546

ONDERWIJS

Dit academiejaar is het nieuwe Erasmus+ programma van start gegaan. Met dat geïntegreerde programma wil de Europese Unie het ingeslagen pad richting de internationalisering van het onderwijs verder en beter bewandelen. Er zitten echter nog een paar vervelende kiezels in de schoen. door Simon Hoebeke

Mintekens bij Erasmus+

Erasmus. Voor de een is het een ver-rijkende interculturele ervaring, voor de andere staat het synoniem voor ranzige feestjes, orgieën en gedoemde langeaf-standsrelaties. Hoe dan ook is de balans voor de meeste Erasmussers positief. Ook Europa erkent de waarde van het concept. Voor de periode 2014-2020 ontwikkelden ze Erasmus+, een ruim programma dat de voorgaande EU-programma’s inte-greert, onder andere Erasmus (studies), Leonardo Da Vinci (stages) en Erasmus Mundus (gezamenlijke Master). Meer, beter en transparanter, dat is het credo van onze Europese leiders. De praktische implementatie van Erasmus+ sleept ech-ter nogal wat kinderziekten met zich mee. En daar ondervindt ook de student in den étranger de gevolgen van.

waar zijn mijn Centen?

Een van de zorgenkindjes is de uit-betaling van het beursgeld. Niet on-belangrijk, aangezien de gemiddelde studentenportemonnee meer kortings-kaarten dan geldstukken bevat. Door ad-ministratieve vertragingen wachten de huidige Erasmusstudenten nog steeds op hun beurscontract. Van de Afdeling In-ternationale Betrekkingen (AIB) kregen ze te horen dat het contract, dat voor eind september was voorzien, ten vroegste eind oktober verstuurd zal worden. Op de eer-ste storting is het zelfs wachten tot de kerstvakantie. De oorzaak van de vertra-ging ligt niet bij de Vlaamse instellingen, maar bij de Europese Commissie. “De con-touren van Erasmus+ werden pas eind de-cember 2013 vastgelegd. Daarna moest de Europese Commissie de praktische invul-ling van het programma – de budgetten, de regels en de verantwoordelijkheden

– in concrete besluiten gieten,” verklaart Geneviève Cochez, beleidsmedewerkster van de AIB. “Dat proces heeft vertraging opgelopen, waardoor de toewijzing van de werkingsmiddelen aan de lidstaten ook vertraagd werd. De UGent heeft nu haar contract van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen. Pas als dat door beide partijen ondertekend is en de UGent de middelen ontvangen heeft, kunnen wij de beurzen uitbetalen. Maar dat probleem is hetzelfde voor alle partnerlanden. De AIB probeert de betrokken studenten zo goed mogelijk op de hoogte te houden.”

De onzekerheid over het beurscontract en de late betaling van het beursgeld is voor de meeste Erasmusstudenten verve-lend, maar niet onoverkomelijk. Voor stu-denten met beperktere financiële middelen is het minder vanzelfsprekend om zo’n grote som voor te schieten. Dat kan de toegankelijkheid tot het uitwisselingspro-gramma, toch een van de doelstellingen van Erasmus+, mogelijks bemoeilijken. “Dat de eerste storting pas in december gebeurt, is niet nieuw,” nuanceert Cochez. “Wij voeren namelijk enkele controles uit

voor we het geld storten. Het is wel de bedoeling dat het in de toekomst sneller gebeurt, wanneer Erasmus+ op kruissnel-heid zit. Bovendien kunnen studenten met financiële problemen via de Sociale Dienst een voorschot op hun beurs aanvragen”.

overgangsjaar

De afhandeling van de beurscontrac-ten is lang niet het enige aspect van het gloednieuwe Europese programma dat moeizaam op gang komt. Ook over ande-re praktische zaken zoals de uitwerking van de taaltesten die Erasmussers zullen moeten afleggen, zijn er nog veel onduide-lijkheden. “Erasmus+ is een positief pro-gramma dat meer kansen biedt om van een kwaliteitsvolle uitwisseling of buitenland-se stage te genieten. De Europese Com-missie komt echter op vele vlakken achter met informatie. Het was waarschijnlijk be-ter geweest om met een overgangsjaar te werken zodat het programma ten gronde uitgewerkt kon worden voor het daadwer-kelijk van start ging,” besluit Cochez. ■

www.SCHAmpER.bE14 SCHAmpER 546 ONDERwIJS

Page 15: Schamper 546

ONDERWIJS

Het nieuwe mobiliteitsplan van Stad Gent is met zijn 234 pagina’s qua dikte vergelijkbaar met The Picture Of Dorian Gray. Het plan valt niet meteen een literair stokpaardje te noemen, maar is daarom niet minder baanbrekend. door Brecht Vissers

illustratie door Alison Souffreau

Sint-Pietersnieuwstraat autovrijGent stelt nieuw mobiliteitsplan voor

Een efficiënte student leest natuurlijk nooit de reader, en haalt er liever de sa-menvattende powerpoint bij waarin hij dan meteen het volgende opmerkt: de Sint-Pietersnieuwstraat zal autovrij of autoluw worden. “Het komt erop neer dat het doorgaand verkeer hier niet meer zal rijden,” zegt Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken voor de Stad Gent. “We gaan het anders inrich-ten, zodanig dat grote stromen fietsers of mensen van het rectoraat er wel nog in kunnen. Bewoners geraken natuurlijk aan hun woning of garage. Maar automobilis-ten die vanaf de ring door de Overpoort de Sint-Pietersnieuwstraat in rijden, dat zit er niet meer in.”

ademruimte

Iedereen tast nog in het duister over hoe dat concreet in zijn werk zal gaan, maar de krijtlijnen van het plan worden alles-zins goed ontvangen. Zo noemde Maar-ten Matienko van VAB het plan in Het

Laatste Nieuws “revolutionair voor België”. “Van Fietsersbond, over de Gentse Milieu-bond, tot UNIZO en VOKA kan je zeggen dat het positief is,” zegt Watteeuw. “Dat is zeer aangenaam om te noteren.” Al ver-klaarde het Neutraal Syndicaat voor Zelf-standigen (NSZ) in een persbericht dat het plan tegenstrijdigheden bevat. Zo zou het plan inzetten op bereikbaarheid, maar eveneens de voetgangersgebieden uitbrei-den, waardoor bepaalde handelszaken juist minder bereikbaar zijn. Zo zou het verkeer rond het Gravensteen en de Reep ook wor-den geweerd.

Een van de meest ingrijpende verande-ringen is het zonesysteem. Gent zal wor-den opgedeeld in zeven sectoren. Van de ene sector naar een andere rijden met de auto, zal via de R40 of R4 moeten gebeu-ren. Zo zal de Verlorenkostbrug niet meer overbrugbaar zijn voor auto’s. Alles bin-nen de R40 wordt zone 30. “We gaan de R4 in de vitrine zetten”, aldus Watteeuw. “Mensen die bijvoorbeeld van Mariakerke komen en dan in het zuiden van de stad

moeten zijn, kunnen beter de R4 gebrui-ken, de capaciteit is daar nog zeer groot. We gaan de capaciteit van de R40 ook ver-beteren, samen met het agentschap van wegen en verkeer. Dat betekent dat we de kruispunten eventueel aanpassen. Vooral linksafbewegingen hebben een zeer grote impact op de doorstroming. We gaan ook park & rides voorzien in de buurt van de R40 waar mensen hun wagen kunnen zet-ten en dan op een vlotte en comfortabele manier de stad kunnen inrijden. Het is na-tuurlijk ook de bedoeling dat mensen de overstap maken naar andere vervoersvor-men zoals openbaar vervoer en fietsen.”

parkeerdruk

Ook de studenten die met de auto naar hun kot komen, zullen alternatieven moe-ten zoeken. “Dat betekent dat langparke-ren duur zal zijn voor wie geen domicilie heeft”, zegt Watteeuw. “Dat is ook nor-maal. Het is onhoudbaar bij ons. Alleen al de Gentenaars hebben de afgelopen tien jaar 17.000 auto’s meer. Als je die op een rij zet dan heb je 85 kilometer parkeer-plaats nodig. Je moet je maar eens inbeel-den hoeveel straten je nodig hebt om 85 kilometer auto’s te parkeren. Studenten die hier vijf dagen lang parkeren, sorry, daar hebben we de plaats niet meer voor. We gaan proberen een inspanning leveren om studenten de overstap te laten maken naar duurzame mobiliteitsvormen. Dat betekent dat ook studenten gaan moeten kijken hoe ze op een andere manier naar Gent kunnen komen.” Door de zone 30 en de autoluwe binnenstad zullen de bus-sen en trams wel een hogere commerciële snelheid kunnen halen. Nu ligt die rond de zeventien kilometer per uur, en het doel is om de bussen en trams meer dan twintig kilometer per uur gemiddeld te doen rij-den. ■

www.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 15ONDERwIJS

Page 16: Schamper 546

door Selin Bakistanli en Jan Delaeter cartoon door Lorenz Kempeneers

ONDERWIJS

“Bourgeois, Crevits, van ons krijg je niets!”, het is maar een van de vele leuzen die gescandeerd wordt tijdens betogingen tegen de besparingen op het hoger onderwijs. Maar niet elke student volgt wat de studentenvertegenwoordigers gretig uitroepen.

De besparingen op onderwijs zijn een hot topic. Door de constante media-aan-dacht lijkt het dan ook niet af te koelen. Het is de gemiddelde journaalkijker vast niet ontgaan dat vooral zij die tegen de besparingen zijn een platform krijgen om moord en brand te schreeuwen. Maar wat denkt de gemiddelde Gentse student van het beleid van minister van Onderwijs Crevits (CD&V)?

the silent majority

“Ik volg het niet zo,” weet Tijs (19) ons te zeggen wanneer we hem een dictafoon onder de neus duwen. Verrassend genoeg is dit het antwoord van veel studenten die we de kans gaven om hun ongezouten mening te uiten. Voor hen zijn de bespa-ringen op onderwijs eerder een ver-van-mijn-bedshow dan een actueel probleem.

Meestal komt dat omdat de ouders toch betalen, zoals bij Pieter (22) en Simon (21). Natuurlijk bestaat er wel het besef dat de maatregelen voor sommige studen-ten nadelig zullen zijn. Voor die studenten zouden er alternatieven moeten zijn, maar omdat het voor hen niet zo’n drukkend probleem is, zullen zij niet betogen voor die alternatieven.

beursstudenten

Opmerkelijk — en ietwat onverwacht — dat we tot deze groep tamelijk onver-schillige studenten ook een aantal beurs-studenten mogen rekenen. Onder andere Lara (19) stelt geen last te hebben van de besparingen op onderwijs en het hoger in-schrijvingsgeld dat ermee gepaard gaat. Ze erkent wel dat de volle 890 euro een hoog bedrag is voor niet-beursstudenten. In

dat opzicht is ze tegenstander van de ver-hoging van bijna 40%, maar doordat de verhoging niet van toepassing is op haar situatie, maakt het haar niet zo veel uit.

over smartphones, reisjes en wallonië

Tijdens de zoektocht naar studenten die bekommerd zijn over de politieke toekomst van België, komen we terecht bij twee jon-gens die wat aarzelend beginnen te ant-woorden op onze vragen, maar al gauw op dreef komen. Ruben (24) heeft geen pro-bleem met de besparingen op onderwijs. Voor hem moeten alle sectoren een steen-tje bijdragen. Hij kan leven met een verho-ging van de inschrijvingsgelden naar 890 euro: “Iedereen op school heeft een smart-phone van 600 à 700 euro, iedereen gaat op reis, iedereen wil tegenwoordig alles doen en dan is 890 euro te veel.”

Een andere student maakt de vergelij-king met Wallonië. Daar is de PS al sinds jaar en dag aan de macht en ligt het in-schrijvingsgeld hoger dan in Vlaande-ren. Waarom is het voor de socialisten in Vlaanderen dan zo’n onoverkomelijk pro-bleem dat het hier ook zou gebeuren? De felle reacties, betogingen en protesten uit linkse hoek probeert Ruben te verklaren door een eenvoudige metafoor: “Als je tien jaar lang elke keer 100 euro voor Nieuw-jaar krijgt van je ouders en ze daar opeens 50 euro van maken, ga je ook ambetant zijn. Ik versta dat allemaal wel.”

reChtse politieke bewegingen

Onlangs schreven we nog dat de UGent 13,5 miljoen euro moet besparen vanaf volgend academiejaar. We vroegen enke-le politiek rechtse verenigingen hun me-ning hierover. Zij maakten allen duidelijk dat ze niet bepaald warm liepen voor be-

Voorstanders van besparingen

www.SCHAmpER.bE16 SCHAmpER 546 ONDERwIJS

Page 17: Schamper 546

ONDERWIJS

ACHTERKLAPFPI Brommende auto’sBroem. Broem. Iiiiiiiet. “Dat

wordt terugkeren! We kunnen niet in die parking.” De Universi-teit Gent kocht onlangs heel wat nieuwe elektrische auto’s aan. Die wagens moeten ergens geparkeerd worden. Dat doen ze op de parking van het Rectoraat. Nu blijkt het ech-ter onmogelijk om de auto’s op die parking te parkeren. Goed dat de Sint-Pietersnieuwstraat bijna een autoluwe omgeving wordt..

Brandende fakkelsBrand. Brand. Waaaaa. “Geef

hier, die fakkel! Ik loop nog een rondje.” U moet er allicht niet meer op gewezen worden: er wordt be-spaard op onderwijs. Dat is echter – nog steeds niet – naar de goesting van de studenten. Daarom willen ze via een ludieke actie de proble-matiek nog even vurig aan de kaak stellen. De fakkelloop gaat door op woensdag 5 november en wordt georganiseerd door de Gentse Stu-dentenRaad

Bruin broodEen bruintje. Hmm, zo veel be-

ter. Een groot bruin broodje. Met veel salade. “Hoezo, die zijn er niet meer?” Bent u ook zo’n fan van bruine broodjes in de resto? U bent niet alleen! Ook heel wat professo-ren blijken die broodjes wel te kun-nen smaken. Die vragen zelfs aan het restopersoneel om wat van die bruintjes aan de kant te leggen. Uit-verkocht, zei u? Nee hoor, ze horen gewoon toe aan de éminence grise van onze unief. ■

sparingen op hoger onderwijs, noch voor een verhoging van de inschrijvingsgelden. Eerder benadrukten zij de noodzaak tot de besparingen gezien het huidige politiek-economische klimaat. “Onze staatsschuld ligt momenteel op 101,5%, afhankelijk van de berekening,” klinkt het bij Michiel Vantongerloo, praeses van KVHV Gent. “We kunnen niet blijven draaien op eeu-wige schulden. Iedereen moet besparen om de staat en samenleving draaiende te houden, ook studenten. Versta ons niet verkeerd, wij staan ook niet te springen voor een verhoging van het inschrijvings-geld, maar laat de universiteiten eerst zelf besparen in plaats van de gederfde inkom-sten te verhalen op de studenten.”

Sinds 2008 volgt de subsidiëring van het hoger onderwijs de stijging van het aantal studenten niet meer. Niek Van Ker-ckvoorde, praeses van het LVSV, betreurt de onderfinanciering van het hoger onder-wijs, die vooral een gevolg zou zijn van een inefficiënte besteding van de middelen van de Vlaamse overheid. “Omdat het on-derwijs betaald wordt met belastinggeld, bestaat voor de Vlaamse overheid weinig reden om daar zeer efficiënt mee om te gaan. Daardoor leidt publieke financiering steevast tot torenhoge kosten, ‘spillover’ effecten en uiteindelijk systematische on-der-investering in de zaken die werkelijk noodzakelijk zijn.” Voor het LVSV moeten universiteiten en hogescholen in de toe-komst dan ook meer een beroep kunnen doen op private financiering.

te veel studenten?

“Eigenlijk zouden wij ons moeten dur-ven afvragen of de stijging van het aantal studenten per definitie een goede zaak is,” klinkt het bij Lena Van Der Gucht, voor-zitter van Jong N-VA UGent. “Ongeveer 60 procent van de Vlaamse jongeren vindt zijn of haar weg naar het hoger onderwijs, maar slechts 30 procent behaalt ook daad-werkelijk zijn of haar diploma. Stellen we ons dan niet beter de vraag of we meer moeten inzetten op efficiëntie? Een niet-bindende oriënteringsproef zou hiervoor al een goede oplossing zijn.”

Ook LVSV stelt zich vragen bij de “mas-sificatie van het onderwijs.” Van Kerck-voorde: “Het is een gevaarlijke redenering wanneer ouders tegenwoordig verwach-ten dat ieder kind minstens een univer-sitair diploma heeft, waardoor het aantal studenten massaal stijgt. Een niet-binden-de oriënteringsproef, eventueel gekoppeld aan vrijstelling voor een algemeen vak, is op dat vlak een interessante piste om te zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt, zonder dat de kwaliteit hoeft in te boeten.”

Een ander terugkerend argument is dat onder de nieuwe maatregelen aan de stu-diebeurzen eigenlijk niet geraakt wordt. Van Der Gucht: “Voor beursstudenten is er nagenoeg geen verhoging: daar blijft het bedrag van 105 euro (van 103,9) van toepassing. Voor bijna-beursstudenten stijgt het inschrijvingsgeld beperkt tot 470 euro (van 409,9). Daar tegenover staat dat de inkomensgrenzen voor een erken-ning als bijna-beursstudent worden ver-soepeld en dat het aantal begunstigden wordt verdubbeld. Dat is vooral goed voor mensen die werken en wiens inkomen net te hoog is om beursgerechtigd te zijn. Dus het is niet zo dat het onmogelijk wordt om te gaan studeren.”

Verder horen we vooral een relativering van de impact van de verhoogde inschrij-vingsgelden voor niet-beursstudenten. “De reële kost van hoger onderwijs be-draagt zo’n tienduizend à twaalfduizend euro per persoon”, laat Van Kerckvoorde ons weten. “Dat betekent dat een student momenteel om en bij de vijf procent van zijn studies zelf betaalt. Met een verho-ging naar maximaal duizend euro zou dat nog steeds maar tien procent zijn.” Van Kerkvoorde wil benadrukken dat die ver-hoging enkel kan onder bepaalde voor-waarden. “De verhoging mag verder niet zomaar een verdoken belastingverhoging zijn, maar moet gebruikt worden om de belastingdruk voor eenieder te verlagen. Op die manier zullen meer ouders zelf de nodige centen opzij kunnen leggen om de hogere opleiding van hun kinderen te be-talen.” ■

www.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 17ONDERwIJS

Page 18: Schamper 546

INTERNATIONAAL

door Tom Cassauwers

Op 26 oktober vonden in Oekraïne parlementsverkiezingen plaats, een laatste stap in een tur-bulent proces dat begon met de Euromaidanbeweging. Omdat studenten daarin een grote rol speelden, spraken we met twee van hen.

Ze wonen beiden niet meer in Oekra-ine maar staan me gewillig te woord: Ka-tya en Ivan vertellen over hun ervaringen met de nu al bijna een jaar durende crisis in hun land. Katya studeert architectuur in Gent en is afkomstig uit Kiev. Ivan komt uit Sumy, een stad in het noordoosten van het Oekraïne.

Hebben jullie deelgenomen aan de Euromaidanbeweging?

Katya: “Ik heb meegedaan, net zoals veel van mijn vrienden. Maidan is begon-nen omdat wij, en veel gewone, werkende mensen het associatieverdrag met de EU doorgevoerd wilden zien. De president zag dat anders. Toen de betogingen doorgin-gen zonder gevaar voor onze levens, nam ik eraan deel. Maar toen in december vorig jaar de eerste studenten gewond raakten, opgesloten en uit de universiteiten gezet werden, stopte ik met participeren. Maar ik bleef de mensen op het Maidanplein helpen door hen voedsel, geld, warme kle-ren, en medicijnen te brengen. Daarna zijn er veel mensen gedood, waaronder een van mijn klasgenoten. Toen realiseerden we dat dit het begin van een oorlog was. Weerlo-ze studenten en mensen doden is niet iets wat een ontwikkeld land doet. Uiteindelijk is de president dan toch moeten vluchten. Wat we niet verwachtten, is dat ons be-langrijkste buurland, onze ‘broer’, het land zou beginnen verdelen. Toen het conflict naar het Oosten verschoof, werd het Mai-danplein een plek ingenomen door vuil, zwervers, en tragische herinneringen.”

Hoe heeft de oorlog in het Oosten van het land jullie thuisregio beïnvloed?

Katya: “Ik heb gelukkig geen persoon-lijke ervaringen met het conflict. Maar er zijn momenteel veel vluchtelingen in Kiev. Soms zijn ze niet al te beleefd, en velen van

hen vertikken het om te werken en ver-wachten dat ze alles zullen krijgen simpel-weg omdat ze uit het Oosten zijn.”

Ivan: “Ik ben uit het Noordoosten van het land, waar er geen oorlog is. Maar toen ik tijdens de lente thuis was, zag ik hoe mijn thuisstad veranderd was. Mensen waren gedeprimeerd, en je kon de span-ning voelen. Ik heb ook verse graven van Oekraïense soldaten gezien. Zij waren de eerste doden die onze stad te betreuren had. Mijn familie helpt het leger wel door elke maand geld te doneren, iets wat de meeste mensen doen.”

Hoe heeft het conflict jullie percep-tie van de naburige machten, zoals Rus-land en de EU, veranderd?

Katya: “Ik ben dankbaar aan alle Rus-sen die hun regering niet steunen. Ik ben geschokt om te zien hoe snel ‘broers’ vij-anden kunnen worden. Ook begrijp ik niet hoe meer dan de helft van de bevolking in de Krim ervoor kon kiezen om deel uit te maken van Rusland. In verband met de

Europese Unie was ik verbaasd hoeveel landen dingen zoals medicijnen en mili-taire goederen gedoneerd hebben. Bepaal-de beloftes zijn evenwel niet ingewilligd. Bijvoorbeeld rond visa’s. Er was beloofd om de prijs daarvoor te verlagen, maar ik moet nog steeds een abnormaal hoge prijs betalen.”

Ivan: “Ik ben zeer teleurgesteld in de EU omdat ze zich afzijdig lijkt te houden van onze problemen”

Op 26 oktober zijn er verkiezingen in Oekraïne, wat vinden jullie hiervan?

Katya: “Onze verwachtingen zijn de-zelfde als altijd: onafhankelijkheid, goede lonen, goed onderwijs, en een einde aan de corruptie. Maar eerst moeten we het land opnieuw één en onverdeelbaar maken, door de Krim terug te winnen en de oor-log in het Oosten te stoppen.”

Ivan: “Het parlement zal niet perfect zijn, maar er zullen ten minste meer pro-Oekraïense partijen in zitten.” ■

Wanneer broers vijanden worden

www.SCHAmpER.bE18 SCHAmpER 546 ONDERwIJS

Page 19: Schamper 546

STUDENT-ONDERNEmER

De ene student spendeert zijn vrije tijd in de Overpoort, de andere blokt zich dag in dag uit kapot. Toch zijn er andere manieren om je extracurriculaire activiteiten in te vullen. Student-ondernemer zijn is daar een van.

The conquest of condoms

door Laetitia Mouton foto door Arthur Joos

Wie weet stootte u er wel op, een van de afgelopen weken tijdens uw vertrouwde wandeling door de Gentse studentenbuurt. Een doos vol condooms. Of u ging er zelf naar op zoek. Misschien wel het werk van Sint en Zwarte Pieten in aantocht, denkt u dan? Helemaal niet. Wilde weldoener en man met missie in dezen is Jens Corijn (22). Naast student handelswetenschap-pen is hij oprichter van Grabble.be, een

webshop die volledig op studenten is ge-richt.

ConCept

Op Grabble.be worden er wekelijks aanbiedingen met studentikoze spulle-tjes zoals USB-sticks, fietssloten en con-dooms gelanceerd. Tot op heden enkel non-food gerief, “maar daar komt binnen-kort verandering in”, onthult Jens. “Zelf student zijnde, zocht ik steeds naar goed-kope alternatieven voor alledaagse be-nodigdheden. Daarom heb ik samen met mijn neef Bram Krieckaert (22) Grab-ble opgericht.” Het concept is eenvoudig. Bij medestudenten leggen ze hun oor te luisteren en ontfutselen welke producten zij nodig hebben. Vervolgens schrijven ze Europese groothandelaars aan en onder-handelen over prijzen. De beste deals die uit de bus komen, worden aangeboden in de webshop.

“Bereikbaarheid en toegankelijkheid dragen we hoog in het vaandel. Daarom zorgden we voor een afhaalpunt in de Spar in de Sint-Pietersnieuwstraat. Op die ma-nier kan de student vlak voor of na de les zijn pakketje afhalen. Daarnaast werken we samen met Bpost. Je pakje kan dus ook aan huis worden geleverd of opgehaald worden in een van de Bpostpunten. Uiter-aard wordt alles discreet verpakt. (knip-oogt) ”

grab that Condom

Sinds 6 oktober verstopt Jens ook dage-lijks een goedgevulde doos met condooms in de studentenbuurt. Daarna post hij fo-to’s van de locatie op de Facebookpagina van Grabble. “Meestal komt er binnen de vijf minuten iemand toegespurt”, zegt hij daarover. “Tenzij het vrijdagavond is, want

dan zijn de meeste studenten natuurlijk al naar huis.” De actie wordt ondersteund door Sensoa, het Vlaams expertisecen-trum voor seksuele gezondheid. Voor Jens en zijn neef speelt het maatschappe-lijk engagement in hun onderneming een cruciale rol. “We schrokken enorm van de cijfers van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Daaruit blijkt dat het aantal geregistreerde soa’s nog elkaar jaar stijgt.” Doel van deze stunt? Het be-wustzijn onder studenten vergroten en de condoom weer hip te maken.

Om die reden worden condooms dan ook met 44% korting verkocht op Grab-ble.

“Tot nog toe kregen we uitsluitend po-sitieve reacties en werden de condooms elke dag gegrabbeld”, concludeert hij.

pros and Cons

Begin oktober werd Jens officieel ‘stu-dent-ondernemer aan UGent’. Wanneer we hem vragen of hij tevreden is over de begeleiding uit die hoek, knikt hij instem-mend. “Ik kreeg een coach toegewezen en de gesprekken met hem zijn stimulerend. Bovendien zijn de bijeenkomsten ook de gelegenheid bij uitstek om te socializen met andere student-ondernemers en een netwerk uit te bouwen.” Het statuut van een student-ondernemer is te vergelijken met dat van topsportstudenten. Examens kunnen dus in overeenstemming met de prof worden uitgesteld. Tot op heden lukt het hem evenwel nog zijn studies en het beheer van zijn bedrijf te combineren. Als hij echter nog één tip mag geven: “Werk niet te lang aan je businessplan, maar speel meteen in op trends. Durf doen.” ■

www.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 19ONDERwIJS

Page 20: Schamper 546
Page 21: Schamper 546
Page 22: Schamper 546

VOOR EENS, VOOR ALTIJD

Als een moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt Park Meeters tweewekelijks ten strijde tegen de onwetendheid van de massa. Zijn nobele doel: het volk weer kritisch laten nadenken. En soms eens theoretiseren. door Olivier Vander Bauwede

cartoon door Robbe Verschueren

It's not just a theory

Ik zit een beetje met een dubbel ge-voel. Enerzijds voel ik me enorm gewaar-deerd. Omdat ik dat ook ben, door u, de onwetende lezer die telkens opnieuw mijn onbaatzuchtige publicaties tracht te be-grijpen. Anderzijds voel ik me soms in verlegenheid gebracht, als ik merk hoe weinig eerbied talloze leken aan de weten-schap en diens beoefenaars – mijn echte fans – geven. “Wetenschappers, ze weten toch maar weinig, meneer Meeters.” Mijn hart breekt van medelijden, kinderen. Me-delijden voor mijn goede vrienden van de wetenschap, die uiteraard nog veel te leren hebben – met name van mij – maar nie-mand van weerwoord hoeven te dienen als het gaat om de hoogst mogelijke vorm die een wetenschappelijke uitleg kan berei-ken: een wetenschappelijke theorie. Tot vervelens toe heb ik als nederige Messias van de waarheid hetzelfde argument mo-gen aanhoren van zelfverklaarde wakkere zieltjes: “het is ‘slechts’ een theorie”. Een redenering die ik vooral aantref in schijn-debatten over de evolutietheorie. Hoe dur-ven ze, de ongelovige Thomassen. Maar, ik treur niet, want er is nog hoop. U luistert tenminste naar mij. Sta mij als onafhanke-lijke denker van de Verlichting toe u allen te doceren met enkele feiten.

Als u wilt meedoen met de grote jon-gens, hoort u eerst het jargon te kennen. En daar knelt vaak het schoentje, dat nog vaak leidt tot een van de grootste misverstanden omtrent wetenschap. Het woord ‘theorie’ heeft namelijk verschillende betekenissen. In het dagelijks taalgebruik betekent een theorie zoveel als een mogelijke verklaring voor iets, hoogstens een gefundeerde gis-sing. U kan bijvoorbeeld een theorie be-denken die tracht te verklaren waarom ik zo geniaal ben. Maar daarom weet u het nog niet: het enige feit dat u kent, is dat ik geniaal ben. De rest is, wegens gebrek aan bewijs, slechts speculatie. In de weten-schap wordt er met theorie echter iets heel

anders bedoeld. Daar verwijst het naar een uitvoerige verklaring voor een aspect in de natuur dat ondersteund wordt door een veelomvattend geheel aan bewijzen en experimenten. Theorieën kunnen worden aangepast, maar worden niet in twijfel ge-trokken door de wetenschappers, alsof het gewoon iemands voorstel zou zijn om iets uit te leggen. Ze geven de best mogelijke beschrijvingen van de werkelijkheid. Doen alsof wetenschap net als een religie is en theorieën als dogma’s propageert, houdt evenwel geen steek. Al zou de wetenschap-pelijke wereld wel dringend eens mijn god-delijke gaven mogen erkennen.

Klimaatsverandering, evolutie en de big bang theorie worden soms in twijfel ge-trokken door deze misinterpretatie van het

woord theorie, ook al baseren deze theo-rieën zich op een hoeveelheid aan bewij-zen. De evolutietheorie past in een lijstje van theorieën met evenveel validiteit, die door niemand in twijfel worden getrok-ken: de theorie van het heliocentrisme, de atoomtheorie, de relativiteitstheorie, de theorie van continentverschuiving en de theorie van ziekteverwekkers. Zelfs de theorie van gravitatie, van mijn geestelijke voorganger Newton, past in dezelfde ca-tegorie. Helaas heb ik nog geen evolutie-ontkenner ontmoet die deze theorie wilde betwisten door simpelweg weg te zweven. Noem een wetenschappelijke theorie dus nooit ‘slechts’ een theorie. Als u dit zegt, weet u ofwel niet wat theorie betekent, of-wel niet wat slechts betekent. ■

wETENSCHAp www.SCHAmpER.bE22 SCHAmpER 546

Page 23: Schamper 546

WETENSCHAPSKORT

Onbevlekte Ontvangenis van slang

veggieburgers en een glas as

veel sekspartners is gOed vOOr de prOstaat

Een sexy slang, genaamd Thelma, heeft babypythons ter wereld gebracht zonder tussenkomst van een mannelijke soortge-noot. Deze elfjarige python heeft in 2012 een zestigtal eieren gelegd waarvan er zes zijn uitgekomen. Het merkwaardige is dat Thelma al vier jaar in Louisville Zoo ver-bleef zonder in die vier jaar ooit contact te hebben gehad met een mannelijke slang. Aanvankelijk gingen de medewerkers van de zoo ervan uit dat de eieren bevrucht waren met zaad dat Thelma na een vorige ontmoeting zou hebben opgeslagen. Nadat Thelma en haar kroost allen eens vervel-den, bleek uit testen van deze slangenhui-

den dat de jongen door moederlief alleen waren verwekt. Ongeslachtelijke voort-planting komt vaak voor in de natuur. Wat daarentegen zelden voorkomt, is een dier dat zich voordien voortplantte met behulp van een andere soortgenoot en zich op een bepaald moment ongeslachtelijk begint voort te planten. In dit geval hebben be-paalde cellen met genetisch materiaal, die normaal verdwijnen na de bevruchting, de plaats ingenomen van het mannelijke zaad. Vermoedelijk zullen de veilige leefomstan-digheden in de zoo en het gezelschap van haar buur Louise een trigger geweest zijn voor Thelma om zich voort te planten. ■

door Vanessa McClelland

Gladiatoren waren voornamelijk vege-tariërs en dronken graag een glaasje as na een gevecht. Dit zijn de bevindingen van een recente studie waarbij beenderen uit een gladiatorengraf werden onderzocht. Het graf werd in 1993 ontdekt in Turkije en dateert van de tweede of derde eeuw voor Christus. Het overwegend vegeta-risch dieet van een gladiator verschilde nochtans niet veel van de rest van de be-volking. Mensen aten in die streek toen vooral gewassen en graan, maar de gladi-

atoren kregen wellicht graan van mindere kwaliteit. Waar wel een verschil te zien is tussen gladiatoren en het gewone plebs, is in de hoeveelheid van bepaalde mineralen gevonden in de beenderen van de gladia-toren. Volgens professor Fabian Kanz, die het onderzoek aan de universiteit van We-nen heeft geleid, dronken gladiatoren na een gevecht assen van planten om zo hun spieren weer op kracht te laten komen. Of dit lekker was, is een andere vraag. ■

Meer dan twintig vrouwelijke seks-partners hebben tijdens het leven heeft een gunstig effect op de gezondheid van de prostaat van een man. De kans op pros-taatkanker ligt bijna 30 procent lager bij deze mannen dan bij mannen die slechts één sekspartner hebben gehad in hun le-ven. Ietwat verrassend geldt het tegendeel voor mannen die meer dan twintig man-nelijke sekspartners hebben gehad. Bij hen ligt de kans op prostaatkanker twee keer zo hoog. Voor het onderzoek, Prostate Cancer & Environment Study, dat in Mon-

tréal plaatsvond, werden 3208 mannen ge-vraagd een enquête in te vullen over hun seksleven. Marie-Élise Parent van de Université de Montréal wijt dit fenomeen gedeeltelijk aan de reeds bewezen positieve invloed die regelmatige ejaculatie heeft op de gezondheid. Waarom het omgekeerde geldt voor mannen die meer dan twintig mannelijke sekspartners hebben gehad, is nog onduidelijk en onderzoekers kunnen hierover voorlopig enkel voorzichtige ver-onderstellingen doen. ■

wETENSCHApwww.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 23

Page 24: Schamper 546

WETENSCHAP

Michel I bestraft wietgebruik opnieuw. Maar is cannabis écht slecht voor ons en onze samenle-ving? Biedt legaliseren bepaalde voordelen? Een toxicoloog, een criminoloog en een orthopeda-goog bekijken het vanuit hun werkwereld.

Nu de IKEA-regering op volle toeren draait en het gedoogbeleid rond canna-bis afgeschaft is, wordt het hoog tijd om wat onderzoek te verrichten naar wat zo’n jointje nu eigenlijk echt uitvreet met ons lichaam, onze geest en onze samenleving. Bij deze het volledige relaas omtrent ’s werelds meest geliefkoosde grassoort, ge-kruid met de verschillende meningen van drie doorgewinterde sequoia’s in het vak.

the Cure to CanCer!

“Neem een trek, jong, wiet is helemaal niet schadelijk, ‘t is zelfs een geneesmid-del!” Het is een hardnekkig idee dat nog steeds leeft onder veel jongeren. Wiet kan effectief voor medicinale doeleinden ge-bruikt worden, zoals het bestrijden van misselijkheid bij kankerpatiënten, maar voor de doordeweekse student is die joint

helemaal niet zo geneeskrachtig. “Inte-gendeel zelfs,” zegt professor Christophe Stove, toxicoloog aan de UGent, “het re-gelmatig gebruik van cannabis heeft een negatieve impact op het IQ van jongeren en tast het leervermogen permanent aan. De structuur van de hersenen verandert, zodat je als persoon ook vatbaarder wordt voor een verslaving aan andere drugs.”

Wouter Vanderplasschen, professor aan de vakgroep Orthopedagogiek, bena-drukt wel dat een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen lichamelijk en geestelijk verslavende middelen. Can-nabis valt onder deze tweede soort. Con-creet wordt met verslaving bedoeld dat een individu de controle over zijn druggebruik verliest. Het verdovende middel komt op de eerste plaats, waardoor andere verplich-tingen aan de kant geschoven worden. Bij psychische afhankelijkheid van cannabis

leidt het stopzetten van inname niet tot af-kicksymptomen. De verslaafde ondervindt — met uitzondering van enkele extreme gevallen — geen lichamelijke nood aan de drug. Hij is enkel gewend geraakt aan de geestverruimende effecten die het ge-bruik ervan met zich meebrengt. Dit im-pliceert dat motivatie een hele grote factor is die meespeelt bij het afkicken. Volgens professor Vanderplasschen vormt dat net het probleem: “Meestal is de wil om van gedrag te veranderen erg klein. Volwassen druggebruikers die geregeld een jointje opsteken hebben weinig last van negatieve gevolgen en belasten hun omgeving ook niet. Waarom zouden ze dan stoppen?“

“Hoe jonger de gebruiker, hoe nefaster de effecten”, benadrukt professor Stove. Dit levert problematische situaties in som-mige delen van de Verenigde Staten, waar het cannabisgebruik van scholieren gelijk begint te lopen met de gewone tabaks-consumptie. Een fatale dosis is ‘gelukkig’ amper mogelijk. Toch heeft cannabis een invloed op het algemene mortaliteitscijfer doordat het indirect het gedrag aantast. Zo kan cannabisgebruik de drempel zijn bij het overwegen van een zelfdoding en veroorzaakt het meer dodelijke verkeers-ongevallen. Volgens de professor is het categoriseren van cannabis onder ‘soft-drugs’ volledig achterhaald, het idee klopt niet meer en wordt vaak misbruikt om een drug met potentieel schadelijke langeter-mijneffecten in een positief daglicht te plaatsen.

(psyCho) killer

Slechts een miniem aantal cannabisver-slaafden krijgt na verloop van tijd last van psychische stoornissen. Vanderplasschen verduidelijkt: “Veel van die negatieve ge-volgen, zoals depressies en psychoses, hangen af van de genetische aanleg van de gebruiker. Er bestaan persoonlijkheden

But then I got high

door Agathe Danon, Andries Rosseau en Jan Delaeter cartoon door Lorenz Kempeneers

wETENSCHAp www.SCHAmpER.bE24 SCHAmpER 546

Page 25: Schamper 546

WETENSCHAPdie vatbaarder zijn voor dit soort ziektes dan andere.” Heeft de persoon een sterk of een zwak karakter? Is hij emotioneel sta-biel of labiel? Al deze elementen bepalen mee of de schadelijke gevolgen die canna-bis kan hebben uiteindelijk de kop op zul-len steken. “Deze gevallen van psychoses zijn wel uitzonderlijk”, benadrukt profes-sor Vanderplasschen. De werkende stof in cannabis, THC, kan een aanval van de ziekte induceren of de psychose voor de eerste maal laten manifesteren, terwijl er voorheen nog geen problemen waren.

to legalize, or not to legalize

Tom Decorte, professor aan de vak-groep Criminologie en oprichter van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), onderkent ten volle de risico’s van cannabisgebruik. Voor hem is dat echter een van de redenen om te gaan regule-ren: “In de cannabis die vandaag gebruikt wordt, zitten residuen van pesticiden, schadelijke schimmels, bacteriën, kunst-meststoffen, zware metalen, glasparti-kels, enzovoort. In een legale context kun je dat al oplossen door de productie goed te controleren.” Decorte benadrukt wel dat legaliseren geen silver bullet is voor de oplossing van de problemen rond wietge-bruik. “Als je legaliseert zonder goede re-

gelgeving, ontstaat er een vrije markt die beheerst wordt door winstmotieven en dan loopt het verkeerd. Ik pleit voor een sterke regulering, zeker geen commercia-lisering.”

Volgens Decorte heeft het huidige be-leid gefaald: “Als het huidige beleid zou werken, dan zou het aantal gewone én het aantal problematische gebruikers moe-ten afnemen en dan zou ook de zwarte markt moeten inkrimpen. Dat is gewoon niet het geval.” Daarbovenop zorgt de cri-minalisering van wiet nog voor een hoop extra problemen. Naast de aanwezigheid van schadelijke stoffen in cannabis kan de consument bijvoorbeeld niet met zeker-heid weten hoe sterk de wiet is die hij aan-koopt. De toegenomen sterkte van wiet is een rechtstreeks gevolg van haar illegale statuut. Professionele criminelen kweken immers doelbewust de sterkste variëtei-ten, omdat die het meeste opbrengen. De legalisatie en regulering van wiet zou er ook voor kunnen zorgen dat de markt voor wiet en de markt voor hardere drugs ge-scheiden wordt.

ain’t playing around

Leidt de legalisering van cannabis dan niet tot een stijging van het gebruik? “Misschien wel op korte termijn,” zo stelt Decorte, “in Nederland zien we bijvoor-

beeld een lichte — maar niet spectaculaire — stijging van het gebruik na legalisatie. Het komt er echter op aan een afweging te maken tussen een lichte toename in het gebruik enerzijds en een afname van de schade en risico’s van cannabis ander-zijds.” Bovendien komen door de regule-ring van cannabis miljoenen euro’s vrij die veel efficiënter aangewend kunnen worden dan onder het huidige beleid. “Per jaar ver-liezen we miljoenen euro’s aan criminelen. Die euro’s kunnen ingezet worden om veel intensiever aan preventie te doen, om de hulpverlening uit te breiden, om een gere-guleerd systeem op te zetten en om andere vormen van criminaliteit aan te pakken.” Bovenal pleit Decorte voor een ernstig, wetenschappelijk debat waarin afstand ge-nomen wordt van veralgemeningen. “Het debat staat eigenlijk op een zeer laag ni-veau. Ik hoor enerzijds mensen roepen dat cannabis onschadelijk is en anderzijds hoor ik een heleboel irrationele angsten, bijvoorbeeld dat regulering een soort doos van Pandora is. Dit zien we ook in de ter-minologie rond ‘soft-‘ en ‘harddrugs’. Wiet is gewoon een drug, die je zowel op een softe als op een harde manier kan gebrui-ken. Net zoals alcohol voor de genodigde op een receptie een softdrug is, maar voor de alcoholist een harddrug.” ■

aukje koks

benjamin verhoeven

birde vanheerswynghels

bram van stappen

carole vanderlinden

chloé dierckx

christophe lezaire

dirk braeckman

dirk zoete

fabrice pichat

VERF NA VAN EYCK

w w w. c rox h a p ox . o rg

croxhapox

19 okt - 16 nov 2014

luc

as

mu

nic

hs

tra

at

76/8

2

90

00

gen

t -

do

>z

o 1

4:o

o>

18:o

o

michiel ceulers

mil ceulemans

nel aerts

patrick everaert

peter morrens

rik de boe

thomas bogaert

vincent de roder

yann bronder

yannick franck

frederic geurtshans beckershonoré d’ojasmijn kroljohan de wildekristof van gestellucie renneboogmaarten van roymario de brabanderemax pinckersmichaël borremans

experimentalart house

Page 26: Schamper 546

WETENSCHAP

Na renovatiewerken opent de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien opnieuw haar hemelpoor-ten. Stukjes van de hemel zullen weer voor iedereen waar te nemen zijn. U kunt weldra Jupiter met bewondering aanschouwen, maankraters analyseren of gewoon de universele schoonheid gewaarworden. door Amelia Malfait

Onze alma mater is sinds het jaar 1907 in het bezit van een sterrenkundig en weerkundig observatorium. Een troebe-le geschiedenis volgt met verhuizingen, verloedering van lokalen en het bijna uit-sterven van het observatorium. Het oor-spronkelijke observatorium bevond zich in de lokalen van het Rozier-Plateaucomplex van de UGent. Nadat de kijkramen van de hemel naar de nieuwe gebouwen van de campus van de Sterre werden overge-plaatst, vielen de lokalen in de Rozier in triestig verval. De oprichting in 1989 van de vereniging Vrienden van de Oude Ster-renwacht van de RUG vzw was dan ook een geschenk uit de hemel, want zij zorg-den voor tal van renovaties en een herople-ving van de sterrenkunde aan de UGent.

Een van die stichtende leden was de bekende Gentenaar Armand Pien. De Vlaamse weerman studeerde zelf aan de

UGent en keek met weemoed terug naar zijn studententijd waarin de Sterrenwacht nog floreerde. Pien pleitte gedurende zo-wat zijn hele carrière voor de popularise-ring van de amateursterren- en weerkunde. In het jaar 1991 werd de oude Sterren-wacht in het Rozier-Plateaucomplex ge-renoveerd en er werd toen ook geopteerd voor een nieuwe naam: het Sterrenkundig Observatorium zou voortaan onder de noemer RUG Volkssterrenwacht Armand Pien door het leven gaan.

De ingang van de Volkssterrenwacht via de Gezusters Lovelingsstraat ziet er op het eerste zicht pover en schamel uit. Een vage gang leidt tot een nietszeggende parlofoon en eens binnengelaten loop je over een koertje en de brandtrap op, tot de derde verdieping. Op de derde verdieping en hoger worden de mogelijkheden en het heelal echter oneindig.

de ontdekking van de hemel

We beginnen boven — in de context en in verhouding met het firmament ei-genlijk een nietig begrip. Je komt terecht op het hoogste grasperkje uit heel Gent. Een bezienswaardig panorama van de Stad Gent verschijnt, maar het grasperkje stelt in feite de weertuin voor. Er staan allerlei meteorologische instrumenten waarmee bezoekers haast eigenhandig onder meer de temperatuur, de luchtdruk en de lucht-vochtigheid kunnen meten.

Sinds 15 oktober worden er elke woens-dagavond van de maand kijkavonden ge-organiseerd. Je kunt dan onder andere een 3D-documentaire 1000 Meteoren en Ko-meten bekijken. Een uiterst interessante documentaire waardoor je jezelf minder weet te voelen dan een zandkorrel. De uit-gebreidheid en oneindigheid van het heelal is werkelijk fantastisch in beeld gebracht. Vervolgens kan je als luttele en petieterige mens ergens in de Melkweg niet anders dan met volle aanbidding ons hemeldak gadeslaan.

De twee observatiekoepels en andere proefopstellingen staan ook op het ster-renprogramma. De 23-cm Steinheil- Coo-ke telescoop uit 1882 vormt het ultieme hoogtepunt. Je kunt op bijna elk deeltje van onze sterrenhemel een blik werpen. Bij helder weer wordt het sterren plukken en die dan observeren. Aangezien de aar-de dagelijks in tegenwijzerzin rond haar as roteert, dient een telescoop ook lang-zaam in wijzerzin mee te draaien. Zo kan je een bepaalde ster of nevel vasthouden en genieten zolang je wilt. Dat kan deze telescoop ook en rekeninghoudend met de toenmalige tijdgeest bezit de telescoop werkelijk een ingenieus systeem avant la lettre. Men kan de zwaartekracht visueel aanschouwen en staat stil bij de wezenlijke futiliteit van de mensheid.

De sterren dichterbij

De Orionnevel door de Hubble Space Telescope

wETENSCHAp www.SCHAmpER.bE26 SCHAmpER 546

Page 27: Schamper 546

WETENSCHAPwe willen allemaal de orionnevel (m42)

Tijdens de komende winterdagen springt vooral de Orionnevel als hemel-object in het oog. Medewerkers van de Volkssterrenwacht noemen de nevel zelfs het mooiste wat ze ooit gezien hebben. Alle objecten aan de hemel, waaronder ne-vels en sterrenstelsels, zijn door de astro-noom Charles Messier op het einde van de 18e eeuw gecatalogeerd. Het 42ste ob-ject opgenomen in Messiers cataloog is de Orionnevel.

Het is een wolk van gloeiend waterstof-gas in het sterrenbeeld Orion, die zich op een afstand van 1500 lichtjaar van onze aarde bevindt. In het H-II (diwaterstof) gebied worden nieuwe sterren geboren. Het centrale deel wordt verlicht door hete massieve sterren in de kern. Het geelach-tige stuk in het midden van de nevel kent

vier heldere sterren: de ‘trapeziumsterren’. De pasgeboren sterren zijn nog heel heet en door het licht en de warmte van die sterren licht de omringende gaswolk op.

Licht is een vorm van energie en ont-staat in de kern van een ster waar de temperatuur en de druk heel hoog ligt. Kernfusie zet daarbij waterstof om in he-lium. Die kernen willen eigenlijk niet bij elkaar horen, maar door de enorme druk worden ze daar als het ware toe verplicht. Er gaat daarbij ook massa verloren en die massa wordt omgezet in energie, volgens de gekende formule van Albert Einstein: E=MC². M staat voor de massa die ver-loren gaat, C de snelheid van het licht en E de energie. Er wordt in de kern van die sterren energie geproduceerd en die ener-gie is in feite licht en warmte.

Het prachtige kleurenpalet dat de gas-wolken kenmerkt, valt natuurlijk niet te observeren. Wel kunnen de trapeziumster-

ren bij helder weer aanschouwd worden door de telescopen die de Volkssterren-wacht het publiek biedt. Wees tevreden met wat je voorgeschoteld krijgt en val op je knieën voor de sterren.

Nu smeult de mens helaas niet meer en is ze al lang verschroeid. Voor we allemaal in een zwart gat terechtkomen, bezoek je best eens de Volkssterrenwacht. Het zon-nestelsel, de ruimte en de ruimtevaart zijn de grote passies van elke medewerker daar. Omdat we allemaal ergens de hemel wil-len, staan de vrijwilligers u elke woensdag-avond graag ten dienst. Zolang er sterren aan de hemel staan, vormt de Volksster-renwacht een brug naar de hemel die ner-gens ophoudt. ■

EEn fEstival ovEr dE maakbaarheid

van ons brEin

Info & programma

breinwijzer.be

Zaterdagavond 22 & zondag

23 nov ’14, 13 — 18u

Zebrastraat 32 Gent GratistoeGanG

Page 28: Schamper 546

WETENSCHAP

Lieve Macken, onderzoekster aan de UGent, laat the monkey out of the sleeve over waarom Google Translate u frustreert als u het nodig hebt en amuseert als u het niet nodig hebt. Met als bonus-materiaal: zelfs een vertaalmachine kan het afleren om seksistisch te zijn.

door Pieterjan Schepens en Aaricia Lambrigtscartoon door Ine T 'Sjoen

Vertaaltechnologie: u gebruikte het wel eens in uw dagelijks leven. Misschien wou u indruk maken op uw prof en doen alsof u dat Duits artikel toch kon lezen. Of de Facebookposts van uw Spaanse Erasmus-scharrel ontcijferen. Lieve Macken doet onderzoek naar machine translation aan de vakgroep Toegepaste Taalkunde van onze alma mater en legt uit wat Google Trans-late en Co in zo’n gevallen toch uitsteken.

Hoe werkt een vertaalmachine als Google Translate? Stop je daar gewoon een woordenboek en grammatica in?

“Neen, de technologie achter Google Translate is phrase based statistical machine translation. Zo’n systeem vertrekt vanuit een enorme hoeveelheid parallelle data: teksten in de ene taal en hun vertaling in een andere. Het systeem zal dan zinnen in die twee teksten automatisch met elkaar verbinden, omdat het ervan uitgaat dan zinnen van ongeveer gelijke lengte verta-lingen van elkaar zijn. Na die zinsalignatie volgt de woordalignatie: het systeem ver-bindt woorden met elkaar op basis van de waarschijnlijkheid dat het ene woord een vertaling is van het ander. Laat me dit il-lustreren met een voorbeeld. Stel, je hebt twee zinnetjes: ‘la maison’ en ‘la fleur’. In een parallelle tekst in het Engels vindt het systeem de zinnetjes ‘the house’ en ‘the flower’ en het besluit dat deze vertalingen van elkaar zijn. Op het niveau van het paar ‘la maison’ – ‘the house’ weet het systeem niet of ‘la’ een vertaling is van ‘the’ of van ‘house’. Maar als je daaraan het paar ‘la fleur’ – ‘the flower’ toevoegt, vergroot de waarschijnlijkheid dat ‘la’ een verta-ling is van ‘the’, want dat woord komt in beide zinnetjes voor, net als ‘la’. Dit geldt trouwens ook voor woordgroepen. Het systeem kan leren dat ‘ces gens’ – waar-schijnlijk – de vertaling is van ‘those peo-ple’. Aan dit vertaalmodel wordt ook een

taalmodel toegevoegd. Het systeem zoekt, binnen de teksten van een taal, welke woordsequenties er mogelijk zijn. Google Translate past deze statistische aanpak op een enorm grote hoeveelheid data toe – in feite de grootste hoeveelheid ter wereld. Dat verklaart ook waarom het talenpaar Engels-Nederlands van Google Trans-late goede resultaten oplevert, want er is een groot corpus aan Engels-Nederlands parallelle teksten beschikbaar. Een com-binatie als Nederlands-Turks werkt om diezelfde reden veel minder goed. Alles draait om de sterkte van de waarschijn-lijkheden.”

Speelt het feit dat talen als het Ne-derlands en het Turks heel verschillend zijn opgebouwd ook niet mee?

“Natuurlijk. Hoe nauwer talen met el-kaar verwant zijn, hoe eenvoudiger je ze kan vertalen. Maar dat is uiteraard ook zo voor menselijke vertalers. Het Turks is trouwens een agglutinerende taal: je voegt heel veel morfologische elementjes aan een woord toe om grammaticale informatie mee te delen. Een lemma kan zo tientallen vormen voortbrengen. Bij dergelijke talen kan je misschien niet anders dan die vor-men eerst morfologisch te ontleden en die informatie dan aan de bronnencorpora toe te voegen.”

Want nu zit er dus geen taalkundige kennis achter Google Translate?

“Neen. Het taalmodel – dat de woordse-quenties, en dus ook de woordvolgorde, be-paalt – gaat eigenlijk impliciet wel op zoek naar taalkundige informatie. Maar manu-eel wordt die er niet ingestoken. Bij andere systemen gebeurt dit wel – een goed voor-beeld is Systran, bekend van Babel Fish. Een dergelijk systeem werkt met handge-schreven regels die op basis van taalkun-dige informatie zijn opgesteld. Ook daarbij

speelt statistiek mee. Maar wat Google Translate betreft: daar schuilt weinig taal-kundige kennis achter, maar ontzettend veel data. Op basis daarvan kan je iets bouwen dat toch redelijk goed werkt. Het verbetert zichzelf ook constant naarmate er meer menselijke vertalingen komen. En Google Translate laat gebruikers ook toe zelf verbeteringen te suggereren.

Foutjes

U zou Google Translate omschrijven als het beste dat we momenteel heb-ben?

“Google Translate is een algemeen sys-teem. Statistische systemen werken beter als ze ‘getraind’ worden. Dat kan door méér corpora toe te voegen, maar ook door specifieke corpora in te voeren. Als je de technologie van Google Translate – er bestaat daar een gelijkaardige open source-versie van; MOSES – toepast op heel speci-fieke data, zoals Microsoft-handleidingen, dan zal de volgende Microsoft-handleiding die je daarmee vertaalt supergoed zijn. Bij Google Translate zelf gaat er daarentegen eender wat in, en komt er dus ook eender wat uit.”

Maar er blijven natuurlijk fouten in zitten. Kunnen we die eigenlijk voor-spellen?

“Sommige fouten zijn heel typisch voor machine translation en kunnen we daarom ook maar moeilijk vermijden. Zo hebben woorden vaak meerdere betekenissen, en om die te onderscheiden heb je context en wereldkennis nodig. Een machine heeft die niet. Ook als menselijke vertaler is het heel moeilijk hier mee om te gaan, want de computervertaling zet je echt op het ver-keerde been. Je snapt er niets van terwijl er misschien maar een of twee woordjes fout zijn vertaald. Idiomatische expressies

"Women belong in the kitchen."

wETENSCHAp www.SCHAmpER.bE28 SCHAmpER 546

Page 29: Schamper 546

WETENSCHAP

worden ook vaak te letterlijk vertaald. Als een uitdrukking al vaak genoeg is voor-gekomen heeft het systeem dat geleerd. Maar dit wordt heel moeilijk als er woor-den tussen de onderdelen van de uitdruk-king worden geplaatst. Opnieuw is dit ook voor menselijke vertalers problematisch. Andere fouten vloeien gewoon voort uit het gebruik van statistische probabilitei-ten. Zo leverde de zin ‘mannen zijn man-nen en mannen horen in de keuken’ bij Google Translate vroeger de vertaling ‘men are men and women belong in the kitchen’ op. Dat kwam gewoon veel va-ker in de corpora voor dan ‘men belong in the kitchen’. Maar ondertussen hebben ze het aangepast (lacht). Een ander probleem voor een taal als het Nederlands is het feit dat we met gesplitste werkwoorden zitten. Het loopt daar al fout van in het begin, bij het alignatiemodel. Dat kan heel moeilijk herkennen dat dat woordje achteraan de zin eigenlijk bij het werkwoord hoort. Je zou daar taalkundige informatie aan moe-ten toevoegen om te zeggen dat die twee woorden bij elkaar horen. Maar zulke toe-passingen zijn natuurlijk heel taalspecifiek en daar gebeurt vaak maar weinig onder-zoek naar.”

Is het dan niet gevaarlijk om op com-putervertalingen te vertrouwen als er toch nog zo’n fouten in staan?

“Ik denk dat je nooit blindelings op een-der welk systeem mag vertrouwen.”

blandino’s zonder werk

Waarom is machine translation dan ei-genlijk ontwikkeld?

“Omdat vertalers niet meer kunnen vol-gen! De vraag naar vertaalde documenten is enorm groot. Dat heeft met de globa-lisering en ook met wetgeving te maken. In de Europese Unie moet je namelijk een vertaalde handleiding hebben als je iets op de markt wil brengen maar de vraag is te-genwoordig groter dan het aanbod. Ma-chine translation bouwt trouwens ook voort het ‘vertaalgeheugen’, een praktijk die al

sinds de jaren ’80 bij vertalers gangbaar is. Telkens wanneer je een zin vertaalt, wordt die in een geheugen gestopt. Als er dan later een match is, wordt die vertaling opnieuw aangeboden. Machine translation is gewoon een stap verder. Nu heb je zelfs een suggestie als er geen overlap is met het vertaalgeheugen. De rol van de vertaler is daardoor veranderd: je vertrekt nu vanaf een suggestie in plaats van vanaf nul.”

Zal de computer ooit de menselijke vertaler vervangen?

“Neen, het zal altijd een combinatie blij-ven. Je zag die verschuiving trouwens heel goed de voorbije jaren. Tot enige tijd ge-leden waren er op machine translation-con-ferenties nooit eindgebruikers aanwezig,

terwijl er daar nu echt een interactie plaats-vindt. Je moet machine translation zien als een hulpmiddel. Er is nu ontzettend veel onderzoek naar hoe je die combinatie tus-sen menselijke en machinale vertaler het best aan de gebruiker aanbiedt, zonder dat die op een schermpje twintig verschillende suggesties aangeboden krijgt.”

Machine translation kan dus niet op zichzelf staan?

“Soms wel, om teksten te vertalen die anders nooit vertaald zouden worden. Of om er bijvoorbeeld een idee van te krijgen of een document interessant genoeg is om het manueel te laten vertalen. Je moet ge-woon goed overwegen waar je de vertaling voor nodig hebt.” ■

wETENSCHApwww.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 29

Page 30: Schamper 546

fi lm

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Auteurs- en wereldfi lms in de beste omstandigheden:

Digitale cinema in een uniek kader. En een gezellig fi lmcafé met ‘coole’ drank en muziek.

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

CALVARY (John Michael McDonagh)

Vanaf 01/10 in onze zalen!

FOTO

trotse partner van

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45

[email protected] | www.studioskoop.be | volg ons op en

OMDAT

ONZEPASSIE IS

schamper2014_09fullpage.indd 1 16/09/14 23:20

Page 31: Schamper 546

3/11 - 16/11 CULTUURAGENDA

sO yOu can feel

Oud en nieuw uit tsjechië

dOnkere kaMers

cirQue des freaks fantastiQues

tiger lili

Danser en theatermaker Pieter Ampe zoekt in deze solovoorstelling uit hoe an-deren naar ons lichaam kijken. Geïnspi-reerd door een verblijf in New York, waar hij zich heeft ondergedompeld in verschil-lende subculturen, gaat hij de confrontatie

met zijn eigen lijf aan. Laat je tijdens So you can feel niet alleen verleiden door zijn grote gebaren, maar ook door zijn kleine heupwiegingen. Op 5, 6 en 7 november in CAMPO nieuwpoort.

door Selin Bakistanli

Op 7 november zal deFilharmonie on-der muzikale leiding van Edo De Waart symfonische hoogstandjes uit Tsjechië spelen. Met dit concert worden onder an-dere Bedřich Smetana en Antonín Dvořák geëerd. De Waart plaatst twee van hun

meesterwerken, Smetana’s ode aan het kronkelen van de Donau en Dvořáks Ne-gende, naast een vergeten parel van hoorn-speler Jan Václav Stich.

Op 8 en 9 november organiseren jA-MAIsvu vzw en Compagnie Amai! Cirque des Freaks Fantastiques, een retro-eve-nement met improtheater. Voor de impro-visatieshows zelf is er een toegangsprijs van zes euro voor studenten. De randa-nimatie, gaande van mini-freakshows met

slangenmensen en waarzeggers tot snor-ren- en taartenbakwedstrijden, is volledig gratis. Dat alles gaat door in het Rabot-park en de Minus One.

Tiger Lili, de groep rond singer-song-writer Ben Van Camp, brengt de zomer terug. De afgelopen maand tourden ze in Gent met hun parkconcerten, maar op 14 november zakken ze af naar de Charla-tan om er hun nieuw album Summergirls

voor te stellen. Het album bevat gevoe-lige, autobiografische songs geïnspireerd door vrolijke laidback pop zoals G. Love, met wat Franse ennui en een dosis Latijns-Amerikaanse suave.

Sinds midden oktober loopt de expo Donkere kamers in het Museum Dr. Guislain. In deze expo worden de ver-schillende gedaantes van melancholie in beeld gebracht samen met haar he-dendaagse, ziekelijke evenbeeld, de de-

pressie. De tentoonstelling belicht ook de artistieke fascinatie van kunstenaars en onderzoekers die geïnspireerd raak-ten door die zwaarmoedigheid. De expo loopt nog tot eind mei volgend jaar.

CULTUURwww.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 31

Page 32: Schamper 546

CULTUUR

Geen Film Fest zonder expo. Elk jaar staat een iconisch beeld uit de filmgeschiedenis symbool voor het festival. Deze keer siert een onaardse blondine met een belachelijk grote boezem de af-fiche. Wie anders dan grootmeester Federico Fellini kon dat bedacht hebben?

door Wouter De Rycke

Eigenlijk is het zeer romantisch. De verlaten nachtelijke straten van Rome en alleen het zachte geklater van de Trevi-fontein. Langzaam waadt de Amerikaanse starlet in haar zwarte galajurk door het water. Aarzelend volgt de roddeljourna-list die haar al de ganse dag najaagt. Vlak onder de waterval ontmoeten ze elkaar en hun lippen komen naderbij. De tijd komt stil te staan. Een moment voor de eeuwig-heid. Een iconisch liefdesbeeld is gebo-ren. Of dat dacht u. Op de gebruikelijke afbeelding lijkt het misschien zo, maar in werkelijkheid is het nooit tot een kus geko-men. Net wanneer het zover schijnt te zijn, stopt het water en breekt het eerste dag-licht aan. Marcello Mastroianni draait zich om en het ogenblik is voorgoed ver-vlogen. Klam en nat komen ze er weer uit, nagestaard door een melkboer. Even later wordt Marcello in elkaar geslagen door de jaloerse vriend van de filmster en hoort hij het nieuws van de zelfmoordpoging van de vriendin die hij verwaarloost.

Niet bepaald lichte kost, maar La Dolce Vita uit 1960 is de film waarmee Fellini de-finitief zijn faam vestigde als vaandeldra-

ger van de naoorlogse Italiaanse cinema. De kroniek van een week in het leven van de gefrustreerde schrijver die hopeloos zoekt naar het zoete leven werd opgehe-meld door de critici en verketterd door de Kerk. Waardoor er natuurlijk nog meer mensen gingen kijken. Die populariteit werd flink versterkt door de hierboven be-schreven scene die algauw symbool kwam te staan voor de film. De studiobonzen hadden voor het promomateriaal een foto gekozen die vanuit een bepaalde hoek ge-nomen de illusie van een kus gaf. Nog voor de film was uitgekomen circuleerde het beeld al. De scene was namelijk opgeno-men terwijl er honderden mensen toeke-ken. La petite histoire wil overigens dat het midden januari was en het water ijskoud. Marcello Mastroianni kon er pas tegen nadat hij een fles wodka had achterover geslagen, en zodoende stomdronken op de set stond. Dat en talloos meer anekdotes komen in de expo uitgebreid aan bod in de hoop een beter licht te schijnen op de enig-matische figuur achter filmklassiekers als als La Strada, 8 ½ en Amarcord.

like the Cast oF a Fellini movie

Qua opzet is de tentoonstelling in het Caermersklooster dit najaar niet chronolo-gisch of filmografisch, maar eerder thema-tisch. Er vallen grofweg vier grote delen te onderscheiden. Het eerste luik toont de maestro’s voornaamste inspiratiebronnen, het tweede volgt de legende aan de slag op de set. Een derde luik is gewijd aan ieders favoriete onderwerp, de vrouw. Dat is een van de grootste ruimten. Gaande van on-bereikbare madonna’s als Anita Ekberg, over moederfiguren en trouwe echtge-notes als Anouk Aimée, tot opgeblazen lustobsessies van puberjongetjes als de beruchte rondborstige La Saraghina. Alles kwam aan bod in het werk van de maestro. Het laatste deel is een restverzameling van allerlei biografische elementen.

Het geheel is sterk audiovisueel gericht met tal van authentieke filmaffiches, stijl-volle audio- en filmfragmenten en ettelijke memorabilia. Een van de hoogtepunten van de tentoonstelling zijn de facsimile’s van de zogenaamde droomboeken. Na het ongelooflijke succes van La Dolce Vita hield Fellini minutieus zijn dromen bij in rijkelijk geïllustreerde boekhoudkundige grootboeken. Van die kleurrijke en meest-al redelijk absurde tekeningen zijn er ver-schillende achter glas te bewonderen. De invloed daarvan zou tot uiting komen in het autobiografische Otto e Mezzo en alle daaropvolgende films.

Wie enigszins liefhebber is van het werk van de grootmeester zal al veel kennen, maar toch zijn er genoeg verrassingen en kleine weetjes om ook de filmschoolstu-denten tevreden te stellen. Kortom, een grote aanrader voor eenieder die de cine-ma een warm hart toedraagt. ■

Nog tot 25 januari 2015 is de expo in het Caermersklooster te bezichtigen.

La Dolce Vita

Fellini in het klooster

CULTUUR www.SCHAmpER.bE32 SCHAmpER 546

Page 33: Schamper 546

CULTUUR

Op 18 oktober opende het S.M.A.K. de deuren van Berlinde De Bruyckeres expo ‘Sculptures & Drawings’. Hiermee biedt de Gentse kunstenares een blik op de helft van haar indrukwekkende internationale carrière met als hoogtepunt de Biënnale in Venetië. door Laura Massa

foto door Arthur Joos

‘Kreupelhout’, de kolossale instal-latie waarmee De Bruyckere vorig jaar België vertegenwoordigde op de Biënnale is de spil van de overzichts-tentoonstelling, waarrond alle andere werken associatief gekozen werden. Alle series en sculpturen fungeren als context bij dit magnum opus dat bestaat uit gigantische boomstron-ken die baden in kaarsvet. Uiteraard zijn ook de kleinere stukken van de overzichtstentoonstelling interes-sant. Maar liefst 98% van deze wer-ken, werd nog nooit eerder als geheel gepresenteerd aan het publiek. Een uitgelezen kans dus om de evolutie in het oeuvre van de Gentse kunstenares van nabij te ontdekken.

metamorFose

Voor wie haar nog niet kent: De Bruyckeres werk houdt het midden tussen figuratie en abstractie. Haar creaturen flirten heel geleidelijk met deze transformatie. Hier en daar menselijke morfologie om dan over te gaan in vegetale vorm. Berlinde De Bruyckere schept een bevreemdend universum waarin mensen slechts nederige schepsels zijn die op gelijke hoogte staan met planten en zelfs tex-tiel. Alles in deze constellatie is aan continue verandering onderhevig. Qua thematiek doet haar werk vaak denken aan kunstenaars als Louise Bourgeois en Marlene Dumas. Ook zij waren immers bezig met motieven zoals vergankelijkheid en tederheid. De tentoonstelling ondergaat ook als geheel een metamorfose, aangezien sommige stukken vanaf 2015 door-reizen naar Den Haag en het Kunst-haus Bregenz.

troost

Lichamelijkheid en dan voornamelijk de kwetsbaarheid ervan vormen de setting van deze beleving. Toch is niet alles kom-mer en kwel. Artistiek directeur Philippe Van Cauteren presenteert de expo als een ‘tijdloze manier van troost’. “Wanneer we leven in tijden van verstikkende on-verschilligheid en intolerantie, kan kunst loutering bieden. En dat doet haar werk, omdat de thematiek net zo universeel en actueel is”, aldus Van Cauteren. Om het project glansrijk te doen slagen, werden in crisistijd zelfs bepaalde zalen van het S.M.A.K. verbouwd. De Gentse kunstena-res is zeer opgetogen over deze vruchtba-re samenwerking en noemt het ‘een unieke kans’ om voor de eerste keer in haar thuis-stad zo’n project te mogen vormgeven.

aantrekken en aFstoten

Ongemakkelijkheid troef, zo lijkt het soms wel. Uiteengereten paardenlicha-men, ineengevlochten lijken, geaderde takken die als een gewonde verbonden zijn met stoflappen...

Niet voor niets is er zo veel controverse rond haar werk. Het is immers moeilijk om er geen uitgesproken mening over te koesteren. Toch doet het geheel niet pa-thetisch aan, daarvoor is het te vernuftig uitgebalanceerd. De uitdaging lijkt net te zijn om uit deze krochten schoonheid te puren, want het schone is niets meer dan een verschrikkelijk begin. Dat is alvast wat de Duitse estheet Rainer M. Rilke hier-over zou zeggen. Ik geef hem alvast gelijk. Aan u de keus. ■

De overzichtstentoonstelling ‘Sculp-tures & Drawings. 2000-2014’ in het S.M.A.K. loopt nog tot 15 februari 2015.

Sculptures & Drawings

CULTUURwww.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 33

Page 34: Schamper 546

CULTUUR

Piano, viool, banjo, zelfs de zingende zaag. Peter Broderick is slechts 27 maar speelt ze alle-maal. Dat deed hij eerder onder andere al met Efterklang en Nils Frahm. Op 13 oktober kwam zijn nieuwe EP uit na twee jaar stilte, tien dagen later stond hij in de Charlatan.

Take Me BackPeter Broderick terug (van nooit weggeweest)

door Tom De Maerschalck en Willem-Jan Persoons foto door Arthur Joos

We ontmoeten Broderick tijdens een broeierige soundcheck en we zetten ons in de rokersruimte waar de walm van gister-nacht ons nog tegemoet komt. Wat volgt, is een gesprek over veelzijdigheid en toch je eigen stem vinden, over solo spelen en toch plots in Denemarken belanden voor een samenwerking. Maar first things first.

Het is twee jaar geleden dat je mu-ziek uitgebracht hebt. Hoe voelt het om terug te zijn?

Broderick: “Om de een of andere reden voelt het niet zo lang geleden. Misschien omdat ik aan heel wat projecten heb mee-gewerkt in die tijd, met andere muzikan-ten dan. Ik was dus wel bezig met muziek, gewoon niet onder mijn eigen naam. Maar het blijft spannend om nog eens wat solo-werk uit te hebben.”

Bij je laatste projecten zitten onder andere de soundtrack voor een docu-mentaire en de begeleidende muziek voor een dansperformance. Verkies je dan toch die ‘impressionistische’ aan-pak boven ‘expressionistisch’ je eigen gevoelens en gedachten naar buiten brengen?

“Ik hou eigenlijk van beide, ik probeer mijn muziek zo gevarieerd te maken als ik kan. Daarom werk ik ook met veel mensen samen. Beide perspectieven voeden elkaar ook. De ervaring om het op de ene manier aan te pakken helpt me om het contrast te zien met andere manieren. Naast die pro-ducties heb ik eveneens muziek over de tijd dat ik langdurig ziek was, over hoe ik met mijn problemen omga. Ik moet wel zeg-gen dat mijn eigen stem voor mij waar-schijnlijk het meest krachtige instrument is, omdat die deel uitmaakt van mijn eigen

lichaam. Iets dat rechtstreeks uit jezelf komt, letterlijk.”

instrumentaal uniek?

Vind je het moeilijk om je eigen ‘sound’, je eigen stijl te ontdekken? Ge-loof je daarin?

“Ja, absoluut. Er zijn momenten ge-weest waarop ik daar echt mee inzat, die vraag: ‘Wat is mijn stem?’. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe eenvoudiger het wordt: mijn stem is simpelweg mijn stem. Niemand anders heeft mijn stem, ook nie-mand heeft jouw stem. Wat je ook doet, het is sowieso inherent aan jou. Dus ik probeer er niet te bezorgd om te zijn en gewoon het eerste te doen dat in me opkomt, om dat buikgevoel te vertrouwen.”

Zou je dan zeggen dat de manier waarop je instrumenten bespeelt altijd in relatie staat tot je stem? Is dat je startpunt?

“Niet noodzakelijk. Ik vind dat het een heel ander gevoel geeft om me aan een pi-ano te zetten en te beginnen spelen. Uit-eindelijk blijft het muziek dat je maakt, natuurlijk. Het voelt echter anders aan om een nummer te schrijven voor bijvoorbeeld piano dan voor een ander instrument.”

Bepalen de instrumenten dan hoe je een nummer maakt?

“Ja, dat is zowat de reden waarom ik ze gebruik. Ik heb nooit geleerd om één be-paald instrument heel goed te spelen. Ik begon vaak iets te spelen voor een tijdje en dan schakelde ik over. Ik gebruik ook verschillende instrumenten om een ver-schillend soort sfeer te evoceren, maar ook om iets nieuws te ontdekken. De manier waarop mijn vingers noten ontdekken op

een gitaar, verschilt van de manier waarop ze dat doen bij een piano. Het is onvermij-delijk dat ik een ander soort muziek maak als het instrument verschilt. Maar ik hou het graag simpel.”

Je wordt inderdaad wel vaker in de-zelfde categorie geplaatst als mini-malistische componisten zoals Max Richter en Ólafur Arnalds. Wat maakt jouw muziek uniek?

“Da’s een goeie vraag. Het is gewoon ikzelf die het uniek maakt. Ik wou dat ik iets meer kon zeggen (lacht). Maar ik hoop dat het de melodieën zijn, en ik denk ook graag dat ik anders ben dan die componis-ten in de zin dat ik wél mijn eigen stem gebruik en dat ik het gat tussen instru-mentale en vocale muziek probeer te over-bruggen.”

Zij zijn ook Europees en jij Ameri-kaans. Je zei ooit dat je makkelijker mu-zikanten vond om mee samen te werken hier in Europa. Heeft dat iets te maken met je stijl, met de mentaliteit die ach-ter je muziek zit?

“Dat was vroeger meer waar dan nu, denk ik. Ik heb zes jaar in New York ge-woond. Wanneer ik dan uiteindelijk naar Europa verhuisde, dacht ik: ‘Ja, eindelijk wat gelijkgezinde muzikanten’. Maar vo-rig jaar ben ik terug verhuisd naar de VS, en daar heb ik eigenlijk heel wat nieuwe mensen leren kennen waarmee ik graag samen speel. Volgens mij ben ikzelf ook gewoon veranderd.”

Zijn je invloeden even veelzijdig als jij?

“Eigenlijk definieer ik niet graag de muziek waarnaar ik graag luister. Daar zit ook van alles tussen: van klassiek en jazz

CULTUUR www.SCHAmpER.bE34 SCHAmpER 546

Page 35: Schamper 546

tot folk, Afrikaans, Braziliaans. Ik luister weinig agressieve muziek, hoewel ik daarin al heel intense optreden meegemaakt heb. Het is niet zo dat ik dat slécht vind. Vroe-ger werd mijn werk vaak vergeleken met Arthur Russel. Op dat moment kende ik die niet eens, tot ik toevallig eens muziek van hem hoorde, en zei: ‘Wow, wat is dàt’. Wees er me iemand op: ‘Dat is Arthur Rus-sell’. Wat ik er echt boeiend aan vind, is dat hij zoveel soorten muziek uitprobeert: instrumentaal, experimenteel, maar even goed disco en rasechte popnummers met een band bij. Hij is nieuwsgierig om alles uit te proberen, net als ik.”

samenwerken

Hoe verhoudt je nieuwe EP Colours of the Night zich tot je vorige albums?

“Deze EP is meer een voorsmaakje van mijn volgende volledige album, dat vol-gend jaar uitkomt. Dat album is opgeno-men in Zwitserland. Het was de eerste keer dat ik iets opgenomen heb met een band. Voor mij is dat op zichzelf al een enorm verschil, een andere ervaring. Ik heb heel wat minder instrumenten ge-speeld bijvoorbeeld. Soms, bij vorige op-names, speelde ik gewoon alles. Ik heb dat altijd graag gedaan. Maar ik heb er veel plezier in geschept om anderen een idee

van me te vertrouwen en om te zien wat zij er dan mee zouden doen. Ik ben met een aantal nummers naar daar getrokken en zolang ik maar de vocale melodie kon zin-gen zoals ik wou, maakte het me niet veel uit wat er verder mee gebeurde. En uitein-delijk reist die band nu zelfs met me mee. Het is een andere ervaring: met bass en drums heb je een andere ritmische groove. Gewoon al op die groove kunnen zingen verandert mijn aanpak naar zang toe. Er is meer speelruimte om te experimenteren met mijn stem.”

Vreesde je er op voorhand niet voor dat het niet zou boteren, aangezien je gewend bent om alles zelf uit te wer-ken?

“Het voelt inderdaad wel als een beper-king, in zekere zin. Maar toen ik vertrok, dacht ik: ‘Het ergste wat er kan gebeuren, is dat wanneer ik weer vertrek, het album verschrikkelijk klinkt en ik iets anders moet gaan doen.’ Dus ik ben er met een open geest aan begonnen. De bedoeling was om ze zoveel mogelijk hun eigen ding te laten doen. Toegegeven, er waren zeker momenten waarop de control freak in me de overhand nam. Maar voor de rest zijn het allemaal fantastische muzikanten, jazz trained en heel veelzijdig, dus ze leren snel en hebben goeie smaak.”

Je hebt drie jaar in Berlijn gezeten, daarvoor Kopenhagen. Hoe kwam je daar terecht?

“Berlijn is een verwelkomende stad als je een freelancer bent. Er zitten veel ar-tiesten, het leven is er goedkoop, ik kende er ook vrienden. Verder was het ook een handig centraal punt in Europa om te tou-ren. Kopenhagen daarentegen is twee keer zo duur. Maar daar ben ik dan natuurlijk terechtgekomen op uitnodiging van Ef-terklang. Heel toevallig eigenlijk, ik heb ze leren kennen via Myspace. Toen was dat nog a thing. Op een dag stuurde ik hen een bericht à la ‘_Oh my God, you guys are like my favorite band_’ met de vraag of ik hen een cd mocht opsturen. Dat ben ik dan blijven doen telkens ik een nieuw num-mer af had. Na enige tijd van sporadisch contact kreeg ik een bericht: ‘We beseffen dat dit misschien gek zal klinken, maar we zoeken een nieuwe violist om onze live band te vervolledigen. We vroegen ons af of jij niet een paar jaar naar hier zou wil-len komen om ons te ondersteunen en ook voor een solo act.’ Ik had zelfs nog nooit een solo show gespeeld, maar twee maand later stond ik in Kopenhagen.” ■

Op de Schamper-website vind je onze recensie van Brodericks passage in de Charlatan terug.

CULTUURwww.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 35

Page 36: Schamper 546

CULTUUR

Terugkeer naar KruisemNever meet your heroes, zeggen ze. Ondergetekende maakte een uitzondering voor Marc De Bel en Blinker. Die laatste maakt na een lange afwezigheid zijn wederoptreden, nota bene in De Bels eerste boek voor volwassenen. door Thomas Jacobs

foto door Eva Christiaens

De boekvoorstelling in de Wasbar vormde het decor voor een goeie babbel met de geestelijke vader van Blinker, de Boeboeks, de Ridders van het Geflambeer-de Onderbroek, de FauTeNKaMPioeNe en zovele anderen. Gespreksonderwerp: De Moord op Miss België, maar ook ouder worden, jeugdsentiment en voetbal.

Was het speciaal om na al die jaren terug te keren naar de wereld van Blin-ker, Nelle en co?

“Eigenlijk niet. Oorspronkelijk had ik een ander hoofdpersonage, gebaseerd op een echt bestaand iemand. Maar die kerel had geen auto en geen vriendin, wat wel nodig was voor de plot. En toen ik een dag of drie bezig was met de synopsis had ik ineens door, verdekke, dat hoofdpersonage, da’s Blinker! Dus die andere kerel had een ongeluk, belandde in het ziekenhuis en daar was Blinker om het over te nemen. Blinker en Nelle zijn wel een paar jaartjes ouder, jonge twintigers. Hij is journalist,

zij fotografeert voor een roddelblad, al vertrekt ze reeds in de eerste pagina’s naar Italië om Leonardo DiCaprio te fotogra-feren.”

De Moord op Miss België’ is uw eerste boek voor volwassenen en jongvolwas-senen, een grote aanpassing?

“Dat viel best mee. Ik kreeg voor mijn vorige boek, ‘Ule’, dat nochtans een kinder-boek is, al heel wat respons van volwasse-nen. De historische setting zorgde dat het verhaal voor tieners best veel lezers aan-sprak die geïnteresseerd zijn in de Eerste Wereldoorlog, ongeacht hun leeftijd. Ik heb ook mijn schrijfstijl niet heel veel moe-ten aanpassen, en ook qua thematiek ben ik niet zo ver afgeweken van wat ik normaal doe. Thema’s als seks en een beetje geweld komen wel vaker voor in mijn boeken, en ik ben sowieso het meest apolitieke wezen dat er bestaat. Al is Miss België wel de eer-ste dode die valt in een Marc De Bel-boek,

behalve de anonieme oorlogsslachtoffers in ‘Ule’ dan.”

Het schrijven ging dus vlotjes?“Schrijven gaat altijd vlot: als je een

boek eruit moet persen, is de kans groot dat het niet zo goed is. De synopsis is altijd wat puzzelen, maar daarna schrijf ik vrij soepel. Al heb ik natuurlijk wel geleerd door de jaren heen. Wanneer ik naar mijn boeken van vroeger kijk, dan denk ik altijd, ‘dit kan hier korter, dit mag weg hier wat beknopter’. Maar na meer dan vijfentwin-tig jaar in het vak vind ik dat ik wel door-heb wat kinderen willen lezen, en wat voor welke leeftijdscategorie past. Dat is be-langrijk, want wat een tienjarige grappig vindt, is voor een kind van twaalf flauw en een van negen snapt het niet.”

Hoe staat Marc De Bel tegen z’n zestigste aan in het leven? Wat doet u naast verhalen uit uw fontanel halen?

“Wel, een auto of een bankkaart heb ik nog altijd niet (lacht). Tussen het schrijven door ben ik graag in de weer in de tuin, en ik voetbal ook nog iedere maandag met vrienden. Woensdag ben ik stijf als een hark, maar ik doe het geweldig graag, en als ik zo twee, drie dagen met iets anders ben bezig geweest, heb ik daarna weer on-gelofelijk zin om te schrijven. Ik lees ook graag en veel. Non-fictie, als voorberei-ding op mijn boeken, om me te kunnen in-leven.”

Last but not least, welk excuus heeft een twintigjarige universiteitsstudent nodig om zijn Blinkers, zijn Boeboeks, zijn Katten van Kruisem en vele ande-ren nog eens uit de kast te halen?

“(lacht) Goh, om het kind van binnen in leven te houden zou ik zeggen. Niet te vaak, maar van tijd tot tijd, genoeg om jong te blijven.” ■

CULTUUR www.SCHAmpER.bE36 SCHAmpER 546

Page 37: Schamper 546

BOEKKORT

FILmKORT

C.C. Een man die in Praag geroemd wordt om zijn zwijgen tijdens dagen-lange politieverhoren, vreest dat het eer-ste toneelstuk van zijn dochter hem zal reduceren tot afwezige vader. Een jonge journaliste, teruggedreven naar haar ou-ders in Israël door de economische crisis, twijfelt over haar levenskeuzes. Een klein-dochter stoot op een laatste geheim van haar flamboyante grootmoeder, die dis-sidentenkunst uit Sovjet-Rusland smok-kelde, en ziet haar huwelijk uiteenvallen. Met The UnAmericans brengt Molly Anto-pol een verzameling kortverhalen over mensen die politiek bewustzijn ingelepeld kregen nog voor hun eerste druppel lever-traan. Als nakomelingen van immigranten en gevluchte dissidenten – UnAmericans, ziet u – dragen ze de sporen van een an-der leven mee. Dat schemerende verleden is in elk verhaal aanwezig – soms als ach-

tergrondruis, soms zo prominent dat het de toekomst tegenhoudt.

Antopol, onlangs gelauwerd door The National Book Foundation als een van de 5 under 35, laat met deze bundel zien dat ze talent te over heeft, maar nog wat durf ontbreekt. De negen kortverhalen starten allemaal vanuit een stop in iemands leven en hoewel elk verhaal daarna zijn eigen weg zoekt, wekt deze herhaling nieuws-gierigheid op naar wat Antopol nog in haar mars heeft. The UnAmericans graaft in het verleden, maar slaagt er desalniet-temin in uit te blinken in levendigheid en warmte. Met een paar zinnen laat Anto-pol zowel een zinderend Tel Aviv als een desolaat, stil Vermont oprijzen. The UnA-mericans leest als een verzameling samen-gedrukte romans en de hoop om een paar pagina’s extra te vinden stijgt als het einde van een verhaal nadert. ■

The UnAmericans

I.V.N. Het idee achter Welp is simpel. Wat als het bos rond ons geen slapend woud is? Deze gedachte is al door elke scout zijn hoofd gegaan. De film begint met een groep scouts die enthousiast zijn tenten opzet in de Ardennen voor hun zo-merkamp. Ze zijn daar echter niet alleen. In het bos wonen ook een psychopaat en Kai, een vreemd hijgende jongen met een masker. De welp Sam ontdekt dat er iets niet klopt, maar maakt zich daar niet po-pulair mee.

Een gamel die ’s nachts buiten blijft lig-gen, een wapperende vlag, krakend sjor-

touw en het avondlied aan het kampvuur voor het slapengaan zorgen voor een ul-tiem kampgevoel. Tot plots de sfeer tussen de leden en de leiding omslaat en het kamp escaleert. Hiervan maken de moordende bosbewoners dankbaar gebruik om hen in de val te lokken. Daarop volgen enkele scè-nes met expliciet fysiek en verbaal geweld tegen dier en welp die de filmkeurings-commissie zal ontgaan zijn toen ze de film het label kinderen toegelaten gaven.

Een scoutskamp is een dankbaar decor voor een film en regisseur Jonas Govaerts heeft aandacht voor detail. De personages

in Welp zijn kleurrijk en vormen een goe-de mix. Vooral Sam (Maurice Luijten) en de ontspoorde leiding (Stef Aerts) komen overtuigend over. De moorden zijn goed doordacht en ruim voorzien van bloed. Het verhaal had meer uitgewerkt mogen wor-den en soms gebruikt de scenarist mak-kelijke clichés zoals domme Walen of het graven van de HUDO. Aan de film ga je geen slapeloze nachten overhouden, maar Govaerts slaagt er wel in spanning op te bouwen en dit succesvol met humor af te wisselen. ■

De duister klonk

CULTUURwww.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 37

Page 38: Schamper 546

SATIRE www.SCHAmpER.bE38 SCHAmpER 546

door Wouter De Rycke foto door Basel ZobiedaOpen brief aan de student

Door Hilde Crevits

Beste student,Ik wist waar ik aan begon toen ik mijn

ministerschap aanvaardde. Dat zal som-migen onder jullie misschien verbazen. Afgaande op wat er de afgelopen weken allemaal wel niet geschreven werd. Over mijn persoon. Over mijn partij. En het be-leid van de nieuwe regering waar ik dus deel van uitmaak. We wisten dat we ons niet populair gingen maken, maar het is de enige juiste weg. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Met hart en ziel. Ons on-derwijs behoort tot de wereldtop. Nergens anders staan de poorten van de academie zo wijd open als hier in Vlaanderen. Maar we moeten eerlijk zijn voor onszelf. Dat zijn we aan de volgende generaties ver-plicht. Aan jou dus. De student. Zonder structurele hervormingen kunnen we niet garanderen dat het zo blijft. In de eerste plaats moeten we rationeler te werk gaan. Efficiënter roeien met de riemen die we hebben. Helaas volstaat enkel dat niet. Ge-loof ons, we hebben het geprobeerd. Maar

besparingen blijken onvermijdelijk. Het geld groeit namelijk niet aan de bomen. Een begroting is als een huishouden. Je kunt maar zoveel uitgeven als er binnen-komt. Dat beseffen jullie misschien nog niet echt. Vraag het maar eens aan jullie ouders. Want wie betaalt alles voor jullie? Ik dacht het wel. De mama en de papa.

Nu is het plots stil. De broodnodige besparingen gebeuren

nochtans zeer verantwoord. Een verho-ging naar 890 euro valt allerminst on-redelijk te noemen. Kijken we gewoon even naar de buurlanden. In Frankrijk is het meer. In Nederland ook. Daar zit je zelfs met studieleningen tegenwoordig. In Duitsland heb je een strenge numerus clausus. Over het Verenigd Koninkrijk zullen we maar best zwijgen. Bovendien zijn er nog steeds voldoende sociale cor-recties om iedereen aan boord te houden. Ook de sociaal zwakkeren kunnen dus blij-ven studeren. Het stelt mij dan ook teleur dat een aantal verwende kutkinderen van studentenvertegenwoordigers het nodig vindt om de algemene consensus aan te vallen. Daar zijn ze natuurlijk voor. Om de stem van de student te zijn in het beleid. Het democratisch overleg te garanderen. Zo doen ze dat, zeker? Totaal onredelijk op principepunten blijven doordrammen waar nauwelijks basis voor is. Puur om hun ego te strelen, terwijl de gemiddelde student hen aan geen kanten kent. Waar zijn hun honderdduizend voorkeursstem-men? Hm? Waar? Ik zal het u zeggen. Nergens. Want niet bestaand. Zo kan ik het ook. Lastig doen met betogingen waar niemand op afkomt. Een keer op de VTM komen. Enfin. Lastig doen. Dat is relatief. Wat hol geneut in een studentenblad dat niemand leest. Ik kom in de fucking Stan-daard. En scheer eens die domme sik af.

Ahem. Ook al wensten sommige partijen voor

hen een grotere stijging van het inschrij-vingsgeld, dat doen we niet. Uit onder-zoek van de OESO blijkt dat het aandeel private inbreng in Vlaanderen 10% be-draagt, terwijl het OESO-gemiddelde op 31% zit. Maar ik zit eigenlijk nog met iets anders. Ik zou nog eens willen terugko-men op dat studentenprotest. Het moet eruit. Wie denken jullie eigenlijk wel dat jullie zijn? Bram Roelant en de GSR en zo. Jullie weten wie jullie zijn. In mijn tijd zou er geen zo’n discussie geweest zijn. Nee hoor. Ik kom uit West-Vlaanderen. Ik kom uit de generatie van jullie ouders. En ik ben een meisje. Dat is driemaal pech. Ik heb moeten knokken voor elke stap in mijn carrière. Ik heb afgezien. Ik heb lang elke nacht geweend. Maar heb ik opge-geven? Neen. En dan was ik zo trots op mijn eerste mandaat. Bij de CD&V. Mag het, ja? Altijd zo schamper doen over onze partij, terwijl wij al die jaren in alle stil-te de staat hebben gedragen. Dan sluiten we al eens een coalitie zonder socialisten. Ho ho. Dan is het kot te klein. Wie jong is en niet links heeft geen hart en zo zeker? Kom daar eens mee af aan de onderhan-delingstafel. Sorry. Als ik nog lang door-doe, ga ik beginnen te snikken van zoveel ondankbaarheid. Ik heb verdorie moeten knokken om te staan waar ik sta. Zonder mama en papa. Lap, nu is het wel gebeurd zeker. De traantjes zijn er.

Ik ben niet boos op jullie, lieve student-jes.

Ik ben enkel teleurgesteld.

Kus,Hilde CrevitsVlaams minister van Onderwijs ■

Page 39: Schamper 546

SATIREwww.SCHAmpER.bE SCHAmpER 546 39

door Wouter De Rycke en Brecht Vissersorigineel door E.P.Jacobs

FPI,AV De Gentse universiteit dreigt met een overschot aan middelen te zit-ten op het eind van dit boekjaar. Er werd jarenlang geoverinvesteerd in studenten waardoor de return on investment nu stevig de pan dreigt uit te swingen. Vicerector Freddy Granaat voelde de bui al hangen: “Onze hoop op een tekort slinkt met de dag. Daarnaast wil de Vlaamse regering zich nu tóch aan het groeipad houden. Hierdoor zou de UGent nog méér geld binnenrijven. Ik word er moedeloos van.”

Ook rector Anne la Bohème vreest het ergste. “Het voornaamste probleem zit hem bij de studenten. Na jaren van

decadentie en oesters verlangen zij terug naar een simpele spaghetti en een zompig smoske. Maar dat kost ons veel te weinig. Ik bedoel, die hesp kost écht niets, hé. En die eieren, die komen dan massaal toe in zo’n witte emmers vol bewaarmiddelen. Niets van, zo krijg ik nooit een begroting in evenwicht.”

Nele van Berlijn, notoir marxistisch spaghettivreter: “Het moet gedaan zijn met gratis cava in de Brug. De Gentse StudentenRaad wist al langer niet meer wat aan te vangen met hun centen, maar nu ze massaal dwergwerpwedstrijden or-ganiseren in de kelders van de Thermi-

nal loopt het toch helemaal de spuigaten uit. Goeie ouwe cantussen, waarbij we al-len tezamen verbroederen onder de rode zon, dat was tenminste een tijd.” Toch, ondanks het aanslepende protest lijkt er geen beterschap op komst. Onlangs nog werd duidelijk dat minister Crevette van plan is om bij elke inschrijving een iMac uit te delen en de werkingstoelage van de universiteiten per student te verdubbelen: “Het zijn nu eenmaal financieel fantasti-sche tijden, iedereen moet zijn steentje bijdragen.” ■

Universiteit Gent eist minder middelen

Page 40: Schamper 546

MO brengt mondiale verhalen, analyses en tendensen. MO legt mechanismen, pijnpunten en belangen bloot in zowel de politieke, economische als maatschappelijke domeinen. MO verklaart gebeurtenissen, nodigt uit tot refl ectie en debat, houdt afstand van ‘het nieuws’ en kiest zijn onderwerpen op basis van

inhoudelijke urgentie, niet op basis van wat elders (al) geschreven of bediscussieerd wordt.

Uit de stroom van gebeurtenissen distilleert MO de grote veranderingen en evoluties. MO heeft in een wereld die worstelt met diverse crisissen (economie, ecologie, democratie, demografi e …) aandacht voor

de fundamentele vragen. Want om goede oplossingen te vinden, zijn de juiste vragen nodig.

Viermaal per jaar, op het ritme van de seizoenen, krijg je een magazine om te koesteren en te bewaren, omdat we met zijn allen betrouwbare en betrokken berichtgeving

en duiding over de hele wereld nodig hebben.

Als student betaal je slechts € 16 in plaats van € 20.

STUDENTENABONNEMENT OP MO*MAGAZINE VOOR SLECHTS €16

KIEZENEuropese verkiezingen

Amartya SenSchoolverlaters in Genk en Rio

Klimaatkeuzes maken

Grondstoffen in Zuid-AmerikaDyab Abou Jahjah

Rwanda: de hel en het helen

W W W . M O . B E - L E N T E 2 0 1 4 - N R 1 1 1 - P 3 0 9 6 9 6 - 5 . 5 E U R O - K W A R T A A L U I T G A V E W W W . M O . B E - L E N T E 2 0 1 4 - N R 1 1 1 - P 3 0 9 6 9 6 - 5 . 5 E U R O - K W A R T A A L U I T G A V E W W W . M O . B E - Z O M E R 2 0 1 4 - N R 1 1 2 - P 3 0 9 6 9 6 - 5 . 5 E U R O - K W A R T A A L U I T G A V E W W W . M O . B E - H E R F S T 2 0 1 4 - N R 1 1 3 - P 3 0 9 6 9 6 - 5 . 5 E U R O - K W A R T A A L U I T G A V E

ABONNEER NU VIA WWW.MO.BE/STUDENT

Volg ons ook via /mondiaalnieuws

en @mondiaalnieuws

OB6

0773

OB60773_MO_STUDENTENABO_210x276.indd 1 10/10/14 08:17

certified PDF