stm32 butterfly - dl.btc.pldl.btc.pl/kamami_wa/  · stm32 butterfly ver. 1.0 zestaw stm32...

Download STM32 Butterfly - dl.btc.pldl.btc.pl/kamami_wa/  · STM32 Butterfly ver. 1.0 Zestaw STM32 Butterfly…

Post on 13-Sep-2018

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F107

  STM32 Butterfly

  ver. 1.0

  Zestaw STM32 Butterfly

  jest platform sprztow

  pozwalajc pozna i przetestowa

  moliwoci mikrokontrolerw z rodziny

  STM32 Connectivity Line.

  Charakteryzuje si dobrym wyposaeniem,

  prost konstrukcj i moliwoci szybkiej

  i atwej rozbudowy.

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F107

  WprowadzenieSTM32 Butterfly jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym, przeznaczonym do testowania aplikacji realizo-wanych na mikrokontrolerach STM32F107 (rodzina Connectivity Line). Moe by rwnie wykorzystywany jako zestaw edukacyjny podczas nauki programowania mikrokontrolerw z rdzeniem ARM Cortex-M3.

  Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.Oferowane przez nas pytki drukowane mog si rni od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaj jej waciwoci uytkowe.

  BTC Korporacja gwarantuje zgodno produktu ze specyfikacj.BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody powstae bezporednio lub porednio w wyniku uycia lub nieprawidowego dziaania produktu.BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.

  Kod Opis

  STM32Butterfly Zmontowana pytka zestawu z mikrokontrolerem STM32F107VBT6

  Wyposaenie standardowe

  BTC Korporacja05-120 Legionowoul. Lwowska 5tel.: (22) 767-36-20faks: (22) 767-36-33e-mail: biuro@kamami.plhttp://www.kamami.pl

  Podstawowe parametry mikrokontroler STM32F107VBT6 w obudowie LQFP100 (m.in. 128 kB pamici Flash, 48 kB pamici SRAM, 2xSPI, 1xI2C, 5xUART, USB-OTG, 2xCAN, MAC Ethernet, ADC, 2xDAC) 5-pozycyjny joystick 2 diody LED 20-stykowe zcze JTAG umoliwiajce programowanie pamici oraz debugowanie programu zcze host USB wbudowany klucz prdowy do zasilania device USB 24 linie GPIO zcze dla moduu PHY (ZL2ETH) zcze z wyprowadzon magistral I2C zcze z wyprowadzon magistral SPI moliwo instalacji kwarcu 32,768 kHz zworki suce do wyboru typu pamici, z ktrej zostanie uruchomiony mikrokontroler zworka uatwiajca pomiar natenia prdu pobieranego przez mikrokontroler zasilanie ze zcza USB

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F107 3

  Spis treci Schemat elektryczny ......................................................................................................................................4 Zasilanie .........................................................................................................................................................5 Joystick ...........................................................................................................................................................6 Interfejs Ethernet ............................................................................................................................................7 Diody LED .....................................................................................................................................................8 Zcze magistrali I2C .....................................................................................................................................9 Zcze magistrali SPI ...................................................................................................................................10 Zcze host USB ..........................................................................................................................................11 Zworki BOOT ..............................................................................................................................................12 Wyprowadzenia portw wejcia/wyjcia .....................................................................................................13 Zcze JTAG ................................................................................................................................................14 Opcjonalny generator 32,768 kHz ...............................................................................................................15

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F1074

  Schemat elektryczny

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F107 5

  ZasilanieZestaw STM32Butterfly jest zasilany z portu USB komputera PC (zcze Con2). Dioda LED D1 sygnalizuje w-czenie napicia zasilania. Na pytce zestawu umieszczono stabilizator napicia +3,3 V. Napicie to jest dostpne na zczach szpilkowych portw GPIO, napicie +5 V wyprowadzono na zcza SPI (Con6) i I2C (Con7).

  Napicie zasilajce mikrokontroler jest doczane za pomoc zworki JP6 (Imeas), ktrej styki 1 i 2 mona wykorzy-sta do podczenia amperomierza umoliwiajcego pomiar poboru prdu przez mikrokontroler.

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F1076

  JoystickZestaw STM32Butterfly wyposaono w 5-pozycyjny joystick. Kady ze stykw joysticka ma rezystor podcigajcy do napicia zasilania. Styki joysticka doczono do linii 812 portu PE.

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F107 7

  Interfejs EthernetZestaw STM32Butterfly wyposaono w zcze umoliwiajce zastosowanie moduu interfejsu PHY Ethernet (np. ZL2ETH z ukadem STE100P). Zworka JP3/MDInt umoliwia doczenie do linii PD13 mikrokontrolera sygnau zgoszenia przerwania od moduu PHY.

  Modu Ethernet PHY z ukadem STE100 (ZL2ETH)

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F1078

  Diody LEDZestaw STM32Butterfly wyposaono w dwie diody LED (D2 i D3) do wykorzystania w aplikacji uytkownika. S one wczane niskim poziomem logicznym na liniach GPIO 14 i 15 portu PE mikrokontrolera.

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F107 9

  Zcze magistrali I2CZestaw STM32Butterfly wyposaono w zcze Con7/I2C umoliwiajce podczenie zewntrznych ukadw pra-cujcych na magistrali I2C. Linie SCL i SDA nie s podcignite do plusa zasilania, rezystory podcigajce naley doczy na zewntrz.

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F10710

  Zcze magistrali SPIZestaw STM32Butterfly wyposaono w zcze Con6/SPI umoliwiajce podczenie zewntrznych ukadw pracu-jcych na magistrali SPI. adna z linii interfejsu nie jest podcignita do plusa lub masy zasilania.

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F107 11

  Zcze host USBZestaw STM32Butterfly wyposaono w kompletny interfejs host USB ze zczem USB-A. Maksymalny pobr prdu przez urzdzenie doczone do interfejsu nie moe przekracza 500 mA, ale zaley od wydajnoci portu USB komputera zasilajcego zestaw.

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F10712

  Zworki BOOTZestaw STM32Butterfly wyposaono w zworki BOOT0 oraz BOOT1 umoliwiajce wybr pamici, z ktrej po zerowaniu zostanie uruchomiony mikrokontroler.

  BOOT0 BOOT1 Obszar pamici0 x Pami Flash1 0 Pami systemowa (bootloader)1 1 Pami RAM

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F107 13

  Wyprowadzenia portw wejcia/wyjciaZestaw STM32Butterfly wyposaono w trzy 10-stykowe zcza szpilkowe, na ktre wyprowadzono wolne linie GPIO mikrokontrolera. S to trzy, 8-bitowe grupy portw PC411, PD07 oraz PE07.

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F10714

  Zcze JTAGZestaw STM32Butterfly wyposaono w zcze Con5/JTAG umoliwiajce programowanie oraz debugowanie pro-gramu z wykorzystaniem interfejsu JTAG (np. ZL30PRG).

  Programator ZL30PRG

 • http://www.kamami.pl/

  STM32 Butterfly zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerw STM32F107 15

  Opcjonalny generator 32,768 kHzNa pytce zestawu STM32Butterfly przewidziano miejsce dla rezonatora kwarcowego 32,768 kHz oraz dwch kondensatorw 10 pF niezbdnych dla prawidowej pracy generatora.

Recommended

View more >