submodul perisytiharan harta - dvs.gov.my pengguna/hrmis_2.0... · isytihar harta kali pertama...

of 25 /25
SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA

Author: others

Post on 26-Oct-2019

42 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

SUBMODUL

PERISYTIHARAN HARTA

Page 2: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

Kakitangan yang sedang berkhidmat

Lupus harta yang telah diisytihar

Kakitangan baru dalam Perkhidmatan Awam ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA

PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN

JENIS PENGISYTIHARAN HARTA

ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA

Page 3: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

PROSES KERJA SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA

Harta

Isytihar Pengesahan

Pelupusan Harta

Ambil maklum

Maklumat : Keluarga Pendapatan Ansuran

bulanan Pentadbir bahagian

Pengarah bahagian

Page 4: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

1. LOGIN SISTEM HRMIS 2.0 2. KLIK SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA

Page 5: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MELIHAT PAPARAN MAKLUMAT HARTA YANG TELAH DI AMBIL MAKLUM

Page 6: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

UNTUK MELIHAT PAPARAN MAKLUMAT HARTA YANG TELAH DIAMBIL MAKLUM, 1. BAWA MOUSE KE FUNGSI, DAN KLIK MENU PAPAR MAKLUMAT HARTA

Page 7: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

2. SKRIN AKAN MEMAPARKAN SENARAI HARTA YANG TELAH DI AMBIL MAKLUM; DIMANA USER BOLEH MELIHAT TARIKH HARTA DIAMBIL MAKLUM SERTA MELIHAT KETERANGAN SETIAP HARTA TERSEBUT

Page 8: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGEMASKINI/TAMBAH

MAKLUMAT HARTA

Page 9: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

UNTUK PROSES KEMASKINI MAKLUMAT HARTA , 1. KLIK MENU KEMASKINI MAKLUMAT HARTA 2. KLIK TAMBAH UNTUK TAMBAH MAKLUMAT HARTA

Page 10: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

3. PILIH JENIS HARTA YANG INGIN DITAMBAH DENGAN MENGISI SETIAP MAKLUMAT YANG DIKEHENDAKI DAN KEMUDIAN TEKAN BUTANG SIMPAN.

SCROLL PANEL UNTUK MENGISI KEMUA MAKLUMAT YANG DIKENDAKI

Page 11: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

5. RUANGAN PEMILIK HARTA PERLU DIISI TERLEBIH DAHULU, DIMANA USER PERLU MEMASUKKAN NAMA PEMILIK HARTA BERKENAAN DENGAN KLIK PADA BUTANG TAMBAH

Page 12: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

6. USER PERLU MEMILIH JENIS PEMILIK HARTA 7. KLIK TERUSKAN

Page 13: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

8. KLIK BUTANG SIMPAN.

Page 14: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

9. PAPARAN SIMPANAN REKOD AKAN TERPAPAR, KLIK OK

Page 15: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

10. PAPARAN SUMBER KEWANGAN AKAN DIPAPARKAN.

11. KLIK BUTANG TAMBAH UNTUK MENAMBAH SUMBER KEWANGAN

Page 16: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

12. ISI MAKLUMAT SUMBER KEWANGAN DAN KEMUDIAN TEKAN BUTANG SIMPAN

Page 17: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

13. KLIK OK

Page 18: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

14. KLIK KELUAR

*PASTIKAN nilai JUMLAH KESELURUHAN = NILAI HARTA

Page 19: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

15.KLIK BUTANG SIMPAN UNTUK SIMPAN MAKLUMAT HARTA

Page 20: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

16. PAPARAN SEPERTI DIBAWAH AKAN DIPAPARKAN . PROSES KEMASUKAN MAKLUMAT HARTA SELESAI DAN IANYANYA PERLU DIISYTIHARKAN.

Page 21: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

17. KLIK HANTAR PERISYTIHARAN HARTA

Page 22: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

18. KLIK HANTAR

Page 23: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

LANGKAH-LANGKAH SEMAKAN STATUS PERISYTIHARAN

HARTA

Page 24: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

UNTUK MELIHAT PAPARAN STATUS PERISYTIHARAN HARTA, 1. BAWA MOUSE KE FUNGSI, DAN KLIK MENU PAPAR STATUS

PERIYSTIHARAN HARTA ATA SYARIKAT/PERNIAGAAN PERSENDIRIAN

Page 25: SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA - dvs.gov.my Pengguna/HRMIS_2.0... · ISYTIHAR HARTA KALI PERTAMA PEMBAHARUAN SELEPAS 5 TAHUN JENIS PENGISYTIHARAN HARTA ISYTIHAR PELUPUSAN HARTA . PROSES

PAPARAN SEPERTI DIBAWAH AKAN DIPAPARKAN; dimana USER BOLEH MELIHAT STATUS PERISYTIHARAN HARTA YANG TELAH DIISYTIHAR.

PERHATIAN: TERDAPAT 3 STATUS PERISYTIHARAN HARTA IAITU: a) Isytihar-Tunggu Pengesahan : User telah menghantar isytihar harta dan

dalam proses untuk pengesahan pentadbir bahagian. b) Disahkan-Tunggu Makluman : pentadbir Bahagian telah membuat

pengesahan dan dalam proses untuk diambil maklum oleh Pengarah Bahagian

c) Perisytiharan Diambil Maklum : Pengarah Bahagian telah mengambil maklum harta. Proses selesai.