terug naar de jaren vijftig althans een beetje margo trappenburg

of 7 /7
Terug naar de jaren vijftig Althans een beetje Margo Trappenburg

Upload: vera-claes

Post on 13-May-2015

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Terug naar de jaren vijftig Althans een beetje Margo Trappenburg

Terug naar de jaren vijftigAlthans een beetje

Margo Trappenburg

Page 2: Terug naar de jaren vijftig Althans een beetje Margo Trappenburg

Wens van patiWens van patiëntenënten

Integrale benadering: luisteren naar de Integrale benadering: luisteren naar de inbreng van de patiëntinbreng van de patiënt

Voor chronische patiënten: jaargesprekken Voor chronische patiënten: jaargesprekken en behandelplanen behandelplan

Page 3: Terug naar de jaren vijftig Althans een beetje Margo Trappenburg

Geschiedenis van de huisartsenzorgGeschiedenis van de huisartsenzorg

Jaren 50/60: Integrale geneeskunde, Jaren 50/60: Integrale geneeskunde, paternalistische benaderingpaternalistische benadering

Page 4: Terug naar de jaren vijftig Althans een beetje Margo Trappenburg

Geschiedenis van de huisartsenzorgGeschiedenis van de huisartsenzorg

Jaren 60/70: Kritiek op professionals Jaren 60/70: Kritiek op professionals brede taakopvatting, antipaternalismebrede taakopvatting, antipaternalisme

Binnen de professie:Terugdringen van hetHuisbezoek; huisarts wil eigenleven

Page 5: Terug naar de jaren vijftig Althans een beetje Margo Trappenburg

Geschiedenis van de huisartsenzorgGeschiedenis van de huisartsenzorg

Jaren 80/90: evidence based aanpak, Jaren 80/90: evidence based aanpak, richtlijnen, opvoeden tot zelfredzaamheid richtlijnen, opvoeden tot zelfredzaamheid en gepast gebruik.en gepast gebruik.

Binnen de professie:Binnen de professie:Opkomst van groepspraktijkenOpkomst van groepspraktijkenen part time werken part time werk

Page 6: Terug naar de jaren vijftig Althans een beetje Margo Trappenburg

Geschiedenis van de huisartsenzorgGeschiedenis van de huisartsenzorg

Jaren 00/10: Marktwerking, meedenken Jaren 00/10: Marktwerking, meedenken met zorgconsumentenmet zorgconsumenten..

Binnen de professie:Binnen de professie:Invoering van HAPInvoering van HAPminder persoonlijk contactminder persoonlijk contact

Page 7: Terug naar de jaren vijftig Althans een beetje Margo Trappenburg

En nu?En nu?

T.o.v de jaren 00/10: geen dringende roep T.o.v de jaren 00/10: geen dringende roep om meer marktwerkingom meer marktwerking

T.o.v. de jaren 80/90: Grenzen van T.o.v. de jaren 80/90: Grenzen van evidence based aanpakevidence based aanpak

T.o.v. de jaren 50/60/70: Integrale T.o.v. de jaren 50/60/70: Integrale benadering, met of zonder paternalisme?benadering, met of zonder paternalisme?