thon mang 9

Download Thon mang 9

Post on 10-May-2015

174 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.Chng 1 Ma Thn cung ngoi Bch Lan sn, L Dng chn p Thanh Vn Trng Kim, Hng V chn p Chin ao Ph Khng, hai ngi sng vai ng gia khng trung. - Tiu t Lm Chiu ny, phi hn i a mt ci lnh bi m thi, n gi vn khng chu ri Bch Lan sn. Ngay c mnh lnh ca bn B Vng cng dm ci, ng l hn trng. Hng V ni gin bng bng. Hn va mi cng Lm Chiu ni chuyn mt hi. Lc u ly t cch s ph p t, sau li dng cm tnh khuyn bo, nhng cui cng tam t Lm Chiu vn cht sng khng nghe li, Hng V thy tam tht ging chnh mnh lc trc, nhng thy nguyn thn ca hn b thng nng nn cng khng n trng pht, ch c th mng cho gin m thi. L Dng trong lng cng bit v sao Lm Chiu khng chu b i. - Lm Chiu t c ch kin, hn na hn cng khng phi l a nh, ng nhin c suy ngh ca ring mnh. L Dng khuyn. Hng V gt gt u th di ni: - ng vy, tnh ra Lm Chiu cng dm phn khng bn B Vng, coi nh l c im kh khi nam nhi. Ha ha... Hng V ci ni. Lc ny, nhn m Bch Lan sn u bay ln trn tng my. Theo mt ting ra lnh tp hp ca Toi H, gn vn nhn m Bch Lan sn lp thnh trn th, ng vn gi v gia khng trung a tin L Dng, trong Lm Chiu, Lily, Ct Hn cng ng pha trc m ng. L Dng quay u li lu luyn, thy bn ngi Lily ai ny u nhn L Dng vi nh mt khng n ri xa. - S huynh i b, bo trng! Lily, Tiu ng ng cng Jake ln lt hng L Dng vy tay, nc mt sm chy xung. - S tn, bo trng! La c Thnh, Jesse, Jerry, Meese Hove, Bork Russ cng rm rm nc mt. - Tiu thc, L Dng huynh , bo trng!

2. Ct Hn cng v chng Ct Ph ng cng mt ch, cng a mt lu luyn nhn L Dng... Tt c mi ngi chc phc L Dng. Bn h cng u bit, L Dng ln ny n Qu gii tm ngi yu, l trnh v vn kh khn, va gian nan, va nguy him. Chia tay ln ny, thm ch c th l vnh bit, mc d tt c mi ngi u khng mun tha nhn iu ny. - Ti kin! L Dng quay v pha mi ngi c gng nn ra v mt ti ci, ri lp tc quay u i, hng chn tri fa ty. - B Vng, chng ta i! L Dng ni. Hng V cng gt u: - c, chng ta i! L Dng cng Hng V u l ton thn mu en, mt p Thanh Vn, mt p thn kh, cng lc c hai ngi ha thnh hai o lu quang, thong ci ph khng m i, bin mt ti pha chn tri pha ty. - Ti kin a, i b! Hu hu... Tiu ng ng gi ln, nc mt li chy xung rng rng, bt u khc, L Dng trong lc Bch Lan sn rt quan tm n Tiu ng ng. - ng ng, ng thng tm qu, i b ngi sau ny s tr v thi. Lily quay v Tiu ng ng an i ni. - Tht khng? M i, i b c tht s tr v khng? Tiu ng ng ging mt nhn Lily, nh mt y hi vng. Lily ht su mt hi ni mt cch khng nh: - Chc ri, i b ca con khng nh s tr v. L Dng thn nh sm bin mt m Ct Hn vn nhn v pha chn tri. Rt lu sau ... phiu diu trn tng my, L Dng cng Hng V xuyn qua my trng, di chn tng m my bnh bng. Mc cho knh phong thi vo mt, L Dng khng dng h th ao mang hay ma nguyn lc ngn cn, mc cho gi tp vo mt. Lc ny, tm 3. tnh hn cn xc ng v vic chia tay thn nhn, huynh . Nhng hn khng cn cch no khc. Hn phi i v Tuyt. - T hm nay tr i, ta li n thn c m phiu bt, khng huynh , khng thn nhn, i tm Phng ng minh , tm Ba Sanh thch, sau quay li Bc Minh hi. L Dng khng bit v sao y lng dng ln mt cm gic c c tch mch. Tng lai, ch c chnh mnh mt ngi. t nhin L Dng bt u n n ci, hn nh ti mt cu ca, mt mt cu ca quen thuc ti th tc: Thng hi mt ting ci, Thao thao i b... - Ha ha... L Dng huynh , ngi tht c hng th, trong lc ny cn c th ci, sau ny mt mnh n c, ngi c nm chc ly c Ba Sanh thch khng? Ngi c nm chc xuyn qua Bc Minh hi khng? Hng V sang sng ci hng v pha L Dng ni. L Dng chn p Thanh Vn trng kim, qun o bay phn pht, hai tay gi ln bao qut c Ma gii, ci ni: - Sao li khng ci c? L Dng ta bt u t th tc, khng phi bt u to k tch sao? Trc y, ngi c thy ai mi hai mi nm phi thng cha? Ngi c thy ai khng trm nm c th t ti cnh gii Ma Vng cha? Nhng iu k diu ny ta u lm c. Ba Sanh thch, xuyn qua Bc Minh hi h? Nhng nan ny ta u c th gii quyt. Trong ging ni L Dng trn y t tin. - c, khng h l huynh ca Hng V ta, vi nhng li ny, ta bi phc ngi, ha ha ha... Hng V nga u ci to. Trong lc L Dng cng Hng V va m tiu vi nhau, va ph khng phi hnh, t nhin nghe trong tai vng vng mt ting thanh m kiu m: - Hai ngi ng li! Hai ngi thn hnh chn ng, thanh m ny khng phi l Tc a thnh ch Ph Tm Trng Lu Li th cn l ai? - Thm ri, qun bng ni li t bit vi Lu Li ri. L Dng trong lng bn chn, lic nhn Hng V, hai ngi bt lc ci kh, khng cn cch no khc phi ngng li. 4. Ch thy xa xa bay ti mt qung sng mu phn hng, tc cc nhanh, ch trong chc lt xut hin bn cnh hai ngi, trong m my thy Lu Li hin ra p nh tranh v. Lu Li lc ny c v rt gin, sc mt bng, ch vo L Dng v Hng V ni: - Cc ngi i sao khng ni vi t t mt cu? Nu khng phi l Bch Tm ni cho ta bit, ta cn khng pht hin hai tiu t b i! Tht l tc cht, tc cht i c! Lu Li t v cc k tc gin. L Dng mm ci ni: - Lu Li t t, ng gin ch. Ta cng B Vng bt qu phi i Ma Thn cung m thi. i ngi khc m ni, Ma gii c th rt ln, nhng vi ngi t ti Ma hu k nh Lu Li t t m ni, thn thc c th tc thi bao trm c h c Ma gii, c th tm c chng ta rt nhanh. Hn na vi tc ca Lu Li t t cng c th mau chng tm c chng ta. V vy chia tay hay khng u c khc g u. Hng V va nghe, vi vng ni theo: - ng vy, i vi Lu Li i t m ni, vic i li Ma gii ny cng nh vic leo ni i vi Thin Ma m thi, cn bn khng c g khc nhau. - H! Coi nh cc ngi ni c l. Lu Li nhon ming ci. t ti Ma hu k, thn thc bao trm mt phm vi to ln, c h bao trm c Ma gii, ng nhin c th d dng tm c ngi trong Ma gii. Hn na tc Lu Li cc nhanh. Dng m my mu phn hng kia, ch l tc bnh thng thi. Tc nhanh nht chnh l ha thnh Ph Tm Trng, dng bn th phi hnh. Loi tc ny cc nhanh, so vi Kim S i bng cng khng km bao nhiu. - c ri, Lu Li t t, ta ln ny ri Phiu Tuyt sn, cng khng bit khi no c th tr v. Huynh thn nhn ca ta ti Bch Lan sn nh Lu Li t t trng nom h. Hy vng t t c th tm bo v bn h. L Dng t ra rt quan tm ti huynh v bng hu ca mnh. Lu Li gt u: - Yn tm i, s tnh ny giao cho ta. Thc lc Ph Tm Trng ca ta ti Phiu Tuyt sn cc mnh. Ti Phiu Tuyt sn, chc chn khng c ngi no c th gy mt cht thng tn cho huynh bng hu ca ngi u. Tt lm, L Dng, Hng V, ta cn c vic, tm bit. C thi gian s gh Ma Thn cung thm cc ngi. Ni xong, Lu Li pht tay o, lin ha thnh mt o quang mang mu phn hng, lp tc bin mt. 5. L Dng v Hng V nhn nhau ci, ha thnh hai o lu quang, bay v pha chn tri Na ngy sau: - L Dng, theo ta ti y! Hng V t nhin bay ln pha trn, L Dng cng khng hi nhiu, cng bay ln theo. Bay thng ln trn hi lu, L Dng v Hng V pht hin mt tia chp khng l, ng l Cu Thin Cc T Li St, i qua Cu Thin Cc T Li St ny, chnh l ln trn chn tng tri ri, v lun l Ma Thn cung, hoc l Thy Thn cung hay Ha Thn cung u l trn chn tng tri. - Cu Thin Cc T Li St ny cc k b o, nu khng c thc lc ca Ma Vng, cn bn khng th ph v c. Hng V quay v pha L Dng ni. Cu Thin Cc T Li St rng ln khn cng, bao trm c bu tri Ma gii, trn chn tng tri u c Cu Thin Cc T Li St ngn cch, uy lc kinh khng, ngi Ma gii bnh thng thy l lnh mnh. - H th ao mang ca ngi vn c kh nng phng ng rt cao, hn na Nh Phong T B chc l c th ph v Cu Thin Cc T Li St ny. Hng V quay v pha L Dng ni. L Dng kh gt u, h th ao mang mu tm nht lc ny xut hin bn ngoi c th, h th ao mang cng vi Nh Phong T B kh lu vn chuyn hn n, L Dng cn thn tng bc i vo trong Cu Thin Cc T Li St. Mt c li in cng i nh vo L Dng. Cu Thin Cc T Li St, rng ln khn cng. L Dng va tin vo trong cm thy mt cm gic quen thuc, nh c m p trong lng m, rt m p, khng lo khng ngh, mt cm gic tht thoi mi, L Dng lin thu hi h th ao mang, trc tip dng thn th chnh mnh tip xc vi Cu Thin Cc T Li St. - Xot xot Li in le ra, trc tip tin vo trong c th L Dng. Cu Thin Cc T Li St c hnh thnh t khi mi c thin a. Lc gii u c, n hin din trong bu tri lc gii, c th thy c lc lng khng l nh th no. Cho d l Ma Qun cng khng dm mc cho li in nh vo c th, mc cho li in cng kch. D sao i na, Cu Thin Cc T Li St l v cng v tn. Lc ny nhng lung li in khng l in cung tin vo trong c th L Dng, t nhin tia chp n k mu en mi tm ca L Dng cht le ri bin mt, ng thi li in in cung chung quanh L Dng bng bt u tr nn nh nhng, t t dung nhp vo trong c th, cn bn khng thng tn L Dng mt cht no. - Hu hu 6. ao phch cng hp thu nng lng li in, vn ao phch ti Ma Soi tin k cc hn, nh hp thu khng t nng lng li in nn lp tc t ph, ao phch bin thnh mu tm. - L Dng, ngi lm g th! Hng V kinh hi, Cu Thin Cc T Li St u phi chuyn chi, y l vn sng cht m. Trn ngi Hng V xut hin mt o quang mang, chnh l thn kh h th. Hng V nhy vo trong Cu Thin Cc T Li St mun bo v L Dng. Nhng li thy L Dng dng nh c gp nc, hai tay rung ng, lin d dng xuyn qua Cu Thin Cc T Li St, ti chn tng tri. Hng V trn mt h hc mm. Ci ny gi l ci g? Chng l c ngi c th bi nh c trong Cu Thin Cc T Li St? Tr phi l cng lc cng hn khng s li in. Nhng L Dng bt qu ch l Ma Soi cnh gii m thi, thn th lm sao li c th chng c Cu Thin Cc T Li St c? - B Vng, khng xuyn qua sao? L Dng ng trong cu thin, hng v Hng V ci ni. Hng V bng tnh, xuyn qua Cu Thin Cc T Li St, ti chn tng tri, i ti bn cnh L Dng. - Ngi lm sao vy? Lm th no li c th dng thn th chng c Cu Thin Cc T Li St c? Hng V kinh ngc hi. L Dng ci: - Chng c? Khng, khng, ng nhin khng phi, ta bt qu l hp thu c mt cht nng lng li in m thi. Ngi cn nh lc trc ta tng ni qua nguyn thn c cht bin ha, li in ln dung nhp vo trong nguyn thn ca ta, ri ta cng khng bit rt cuc xy ra chuyn g na. Va ri ta cm gic chnh mnh c th hp thu nng lng li in, qu nhin, ta hp thu thnh cng. Bt qu ta cm thy ta h khng lc, cm thy b nh hng mt cht bi t Cu Thin Cc T Li St. Hng V trong lng pht lnh. Hn ng nhin nh vic bin ha nguyn thn, lc trc trong khi L Dng chin u vi Lit Sn tn gi L Kit hp thu nng lng li in, thy nguyn thn xut hin mt cht bin ha. Hng V sau gp Xi Vu i Tn, hn cng qun khng hi - Ngi rt cuc xy ra bin ha th no, c l i Tn c th gii thch, ngi t mnh hi i Tn i. 7. Hng V quay ngi, hng v L Dng ni. L Dng gt u, hn cng khng bit chnh mnh rt cuc xut hin chuyn g, nhng chnh.... Xi Vu i Tn c bit khng? Hng V ci ni: - Khng ni na, mau theo ta ln Ma Thn cung! Trn chn tng tri, mnh mng my m, thm ch dng thn thc u kh c th thy r. Hng V t ra rt thuc ng, dn L Dng bay i khong chng mt canh gi, cui cng bay qua tng my, i ti mt cung in tht ln, so vi hong cung nhn gian gii cn ln hn ngn ln. Hnh cung ny tht ra l l lng trn mt h tht ln, trong h c rt nhiu loi chim bay th chy, thn thc L Dng va thy cng phi git mnh, ngay c mt con thanh x ang bi trn cng l cp bc Ma Qun. - L Dng huynh , y l Ma Thn cung. Hng V ci, dn L Dng hng Ma Thn cung i ti. t nhin, con thanh x ha thnh mt m n o xanh, phiu diu trn khng i n trc mt L Dng v Hng V, khi thy Hng